of 242 /242

Click here to load reader

SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Warrior Skills SAF Level 1 Part 2Individual WeaponsCrew Served WeaponsLanguage: Slovenian

Citation preview

Page 1: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

OPS

SKLOP SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN – NIVO 1

PREDMET 12 - PEHOTNA OBOROŽITEV

PIŠTOLA M92 BERETTA 9mm

AVTOMATSKA PUŠKA FN F2000S 5.56mm

LAHKI PUŠKOMITRALJEZ FN MINIMI (PARA) 5.56mm

UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7.62mm

TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12.7mm

AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40mm

ROČNA BOMBA M-75

USMERJENENO RAZPRŠNA MINA (URM)

SKICE OGNJENIH SEKTORJEV ZA SKUPINSKA OROŽJA

ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Page 2: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

OPS

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 3: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-1

OBOROŽITEV 1

K.PREDMET 12 – TEMA : PIŠTOLA M92 BERETTA 9mm

VSEBINA

K. PREDMET 12 – TEMA : PIŠTOLA M92 BERETTA 9MM ------------------------------------- K-1

SVV-1-12-001 RAVNANJE S Pi M92 Beretta (Varnostni pregled / Razstavljanje / Pregled / Vzdrževanje / Sestavljanje Pregled funkcionalnosti) ---------------------------------------------------------------------------------------------- K-3

OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K-7

SVV-1-12-002 NAPOLNI Pi M92 Beretta --------------------------------------------------------------------------------------- K-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K-9

SVV-1-12-003 IZPRAZNI Pi M92 Beretta ------------------------------------------------------------------------------------- K-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-11

SVV-1-12-004 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S Pi M92 Beretta--------------------------------------------------- K-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-17

Page 4: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 5: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-3

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina:SVV-1-12-001 RAVNANJE S Pi M92 Beretta (Varnostni pregled / Razstavljanje / Pregled / Vzdrževanje / Sestavljanje Pregled funkcionalnosti)071-004-0001 Maintain an M9 Pistol

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš Pi M92 z vsemi komponentami (tok za Pi, okvir in žep/torbico za okvir), 9mm strelivo, čistilo/mazivo (Cleaner Lubricant Preservative - CLP), ročaj pribora, ščetko za oljenje, kovinsko ščetko, nravno ščetko, nastavek za krpico, dvodelno šibiko.

Standardi: Očisti in namaži M92 in okvir; preglej vse dele, poškodovane/nedelujoče dele predaj orožarju, sestavi M92, prepričaj se da je Pi brezhibna za uporabo, očisti in preglej strelivo.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI

1. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA - ZAVARUJ IN IZPRAZNI PIŠTOLO.a. Preklopi varovalko v položaj SAFE.b. Pištolo drži v dvignjenem položaju, obrnjeno v varno smer.

Nasvet: Priporočljivo je, da se pri praznjenju cevi, pištola zasuka »na glavo« (orožje je še vedno obrnjeno v varno smer) in se zaklepišče s celo dlanjo roke povleče nazaj – naboj iz cevi nam pade v dlan!

c. Pritisni na gumb utrjevala okvirja; odstrani okvir iz Pi.d. Zaklepišče povleči nazaj; tako da se izvrže naboj iz cevi (če je v cevi).e. Porini utrjevalo zaklepišča navzgor; zaklepišče zakleneš v zadnjem položajuf. Poglej v ležišče naboja in se prepričaj, da v njem ni naboja.

2. RAZSTAVI PIŠTOLO IN OKVIR.a. Pritisni na utrjevalo zaklepišča; zaklepišče spusti v sprednji položaj.b. Z desno roko, drži pištolo z cevjo dvignjeno rahlo navzgor.c. Z kazalcem pritisni v pištolo gumb zapaha za razstavljanje (slika-1)

Slika-1. Gumb zapaha

d. Istočasno obrni vzvod zapaha do konca navzdol.e. Zaklepišče z zaklepom in cevjo porini naprej (slika-1), in ga loči od ohišja pištole.f. Potisni povratni mehanizem naprej, ga privzdigni in ga loči od zaklepišča in cevi. Povratni mehanizem

popusti/raztegni počasi in pazljivo (slika-2).

Slika-2. Odstranjevanje povratne vzmeti z vodilom

Page 6: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-4

g. Vodilo loči od povratne vzmeti.h. Potisni potopni bat zaklepišča naprej, da se nihajni klin dvigne navzgor in izvleči cev iz zaklepišča

(slika-3).

Slika-3. Odstrani nihajni zapah in cev

i. Razstavi okvir (slika-4).

Slika-4. Razstavi okvir

(1) Čvrsto primi okvir, z dnom obrnjenim navzgor in z utorom na okvirju obrnjenim proti palcu.(2) Utrjevalo dna porini navzdol.(3) Z palcem počasi porini dno naprej.(4) Med odstranjevanjem dna, z palcem pritiskaj navzdol na vzmet v okvirju.(5) Odstrani dno, vzmet in sledilo nabojev iz ohišja okvirja.(6) Vzmet loči od sledila nabojev.(7) Dno loči od vzmeti.

3. IZVEDI PREGLED OROŽJA.a. Zaklepišče:

(1) Preglej izmetalo in drsne sani.(2) Preglej čelo zaklepa.(3) Preveri, ali je zadnji merek fiksno pritrjen na zaklepišče (se ne premika).

b. Cev:(1) Preveri, da v cevi in ležišču naboja ni prask in drugih poškodb.(2) Preglej zaklep.

c. Povratni mehanizem:(1) Preveri, da je vzmet ravna in brez poškodb.

d. Ohišje:(1) Preglej sani in ostale gibajoče dele.(2) Preglej utrjevalo okvirja, zapah za razstavljanje, zadržalo zaklepa.(3) Preglej sprožilec, kladivce

e. Okvir: (1) Preveri, če so na vzmeti in sledilcu poškodbe.(2) Preveri, da ustnice okvirja niso zvite in poškodovane.(3) Preveri, da ohišje okvirja ni zvito.

f. Strelivo:(1) Preveri, da naboji niso poškodovani in korodirani.(2) Preveri, da ni olja na strelivu.

Page 7: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-5

4. OČISTI PIŠTOLO IN OKVIR.

POZOR: Kovinsko ščetko uporabljaj le za čiščenje cevi!

a. Čiščenje in mazanje cevi in zaklepa:(1) CLP naprši na ščetko. Ščetko vstavi v cev S STRANI LEŽIŠČA NABOJA in temeljito

preščetkaj cev v celi njeni dolžini.

Zapomni si: PREPOVEDANO JE ČISTITI CEV S STRANI USTJA CEVI!

(2) Ležišče in vodilo naboja osuši z vlečenjem krpice skozi cev. Krpico menjavaj, dokler ne pride iz cevi popolnoma šista.

(3) Zaklep očisti z krpico, namočeno v CLP, po potrebi uporabi ščetko iz pribora.(4) Na tanko naolji notranjost in zunanjost cevi s potiskanjem čiste naoljene krpice skozi cev.

Tanko naolji tudi zaklep.

b. Čiščenje in mazanje zaklepišča:(1) Zaklepišče očisti z krpico in/ali z ščetko, namočeno v CLP. (2) Bodi pozoren na čelo zaklepa, izmetalo, drsne sani zaklepišča in na spodnjo stran zaklepa.(3) Vse dele osuši do čistega.(4) Na tanko naolji zaklepišče. Nanesi nekaj kapljic olja okrog izmetala, okrog udarne igle in okrog

varovalnih mehanizmov. Pri tem večkrat ročno aktiviraj dele (sprožilec, kladivce) in tako omogočiš olju, da globoko prodre v notranjost mehanizmov.

c. Čiščenje in mazanje povratnega mehanizma:(1) Na tanko naolji povratno vzmet in vodilo.

d. Čiščenje in mazanje ohišja:(1) S krpico ali ščetko obriši vse površine, na katerih so ostanki smodnika, ali sledi umazanije.(2) Obriši do čistega in na tanko naolji sani in ostale gibajoče dele. Bodi pozoren na zapah, na

lovilec (zadržalo) zaklepa, na sistem za proženje, kladivce.

e. Čiščenje in mazanje okvirja:(1) Naolji krpico in temeljito očisti vzmet, sledilo nabojev, dno in ohišje okvirja.

Zapomni si: CLP je edino odobreno čistilo/mazivo za M92!Pred streljanjem, iz cevi odstrani vso odvečno olje (z modro ščetko iz čistilnega pribora)!

i

5. SESTAVI PIŠTOLO.

a. Pištola se sestavlja v obratnem vrstnem redu in pri tem pazimo na naslednje:(1) da je varovalka vklopljena(2) cev mora biti popolnoma nameščena v vodila v isti višini in vzporedno z zaklepiščem (zob

izmetala mora biti v svojem ležišču v cevi)(3) obe zagozdi morata biti popolnoma nameščeni v svojih utorih (potopni bat mora štrleti iz

svojega ohišja)(4) vodilo povratne vzmeti mora biti utrjeno v centru vodilnega valja(5) ko zasukamo zapah za razstavljanje, mora biti zaklepišče v zaprtem položaju (poravnano z

zadnjim delom ohišja)

Slika-5. Vstavi cev v zaklepišče

Page 8: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-6

Slika-6. Sestavi povratni mehanizem

Slika-7. Vstavi povratni mehanizem v zaklepišče

POZOR: Pazi, da je kladivce v spodnjem položaju in da je varovalka udarne igle v spodnjem položaju! Če je kladivce sproženo, ga ročno in pazljivo porini v spodnji položaj.

Slika-8. Zaključek

b. Sestavi okvir:

(1) Sledilo nabojev vstavi na vrh vzmeti. (2) Vzmet z sledilom vstavi v ohišje okvirja.(3) Obrni okvir »na glavo«(4) Z palcem zadržuj vzmet v okvirju in na njega namesti dno. (5) Pazljivo vstavi okvir v ročaj pištole. Slišal boš »klik«, ko bo pravilno nameščen in utrjen.

POZOR: Poskrbi, da je pištola zavarovana in prazna!i

6. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI.a. Preveri delovanje varovalk.b. Preveri proženje.

Page 9: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-7

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina: RAVNANJE S Pi M92 Beretta

SVV-1-12-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi mizo z vsemi potrebnimi MTS.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da zavaruje/izprazni, razstavi, očisti, pregleda, naolji, sestavi in izvede postopek za preverjanje brezhibnosti Pi M92.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE VARNOSTNI PREGLED OROŽJA - ZAVARUJE IN IZPRAZNI PIŠTOLO:(1) Preklopi varovalko v položaj SAFE.(2) Pištolo drži v dvignjenem položaju, obrnjeno v varno smer.(3) Pritisne na gumb utrjevala okvirja; odstrani okvir iz Pi.(4) Zaklepišče povleče nazaj; tako da se izvrže naboj iz cevi (če je v cevi).(5) Porine utrjevalo zaklepišča navzgor; zaklepišče zaklene v zadnjem položaju(6) Pogleda v ležišče naboja in se prepriča, da v njem ni naboja.

2.

RAZSTAVI PIŠTOLO IN OKVIR:(1) Pritisne na utrjevalo zaklepišča; zaklepišče spusti v sprednji položaj.(2) Z desno roko drži pištolo z cevjo dvignjeno rahlo navzgor.(3) Z kazalcem pritisne v pištolo gumb zapaha za razstavljanje; Istočasno obrne vzvod zapaha do

konca navzdol.(4) Zaklepišče z zaklepom in cevjo porine naprej, in ga loči od ohišja pištole.(5) Potisne povratni mehanizem naprej, ga privzdigne in ga loči od zaklepišča in cevi. (6) Vodilo loči od povratne vzmeti.(7) Potisne potopni bat zaklepišča naprej in izvleče cev iz zaklepišča(8) Razstavi okvir.

3.

IZVEDE PREGLED OROŽJA:(1) Zaklepišče: ( izmetalo in drsne sani/ čelo zaklepa /zadnji merek).(2) Cev: (Preveri, da v cevi in ležišču naboja ni prask in drugih poškodb /Pregleda zaklep).(3) Povratni mehanizem: (Preveri, da je vzmet ravna in brez poškodb).(4) Ohišje: (sani in gibajoče dele / utrjevalo okvirja, zapah za razstavljanje/ zadržalo zaklepa /

sprožilec, kladivce).(5) Okvir: (vzmet in sledilec / ustnice okvirja / ohišje okvirja).(6) Strelivo: (Preveri, da naboji niso poškodovani in korodirani / Preveri, da ni olja na strelivu).

4.

OČISTI PIŠTOLO IN OKVIR: Očisti in namaže –(1) Cev in zaklep.(2) Zaklepišče.(3) Povratni mehanizem.(4) Ohišje.(5) Okvirje.

5.

SESTAVI PIŠTOLO:(1) Pištolo sestavi v obratnem vrstnem redu in pri tem pazi na naslednje:

- da je varovalka vklopljena- cev mora biti popolnoma nameščena v vodila v isti višini in vzporedno z zaklepiščem- obe zagozdi morata biti popolnoma nameščeni v svojih utorih- vodilo povratne vzmeti mora biti otrjeno v centru vodilnega valja- ko zasuka zapah za razstavljanje, mora biti zaklepišče v zaprtem položaju

(2) Sestavi okvir:- Sledilo nabojev vstavi na vrh vzmeti. - Vzmet z sledilom vstavi v ohišje okvirja.- Obrne okvir »na glavo«- Z palcem zadržuje vzmet v okvirju in na njega namesti dno. - Pazljivo vstavi okvir v ročaj pištole. Sliši se »klik« - okvir je pravilno nameščen in utrjen.

Page 10: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-8

6.IZVEDE PREGLED FUNKCIONALNOSTI:

(1) Preveri delovanje varovalk.(2) Preveri proženje.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 11: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-9

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina:SVV-1-12-002 NAPOLNI Pi M92 Beretta071-004-0003 Load an M9 Pistol

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš pištolo M92 in napolnjen okvir z 9mm strelivom. Standardi: V zavarovano (položaj SAFE) pištolo pravilno vstavi okvir z 9mm strelivom in napolni pištolo (naboj v cev).

Priprave za preverjanje: Priprava: Na mestu preverjanja pripravi vsa potrebna MTS. Uporabljaj le ŠOLSKO STRELIVO!Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora pravilno napolniti pištolo.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

POZOR: Pištola M92 ima dva načina streljanja; SINGLE in DOUBLE ACTION!

Če je pištola zavarovana (varovalka na SAFE položaju), in če pritisnemo na sprožilec-se pištola avtomatsko napne in sproži naboj v načinu DOUBLE-ACTION.

TOREJ, PRST VSTRAN S SPROŽILCA, VSE DOKLER NE NAMERAVAŠ USTRELITI!!!

1. ZAVARUJ PIŠTOLO. a. Varovalka v položaj SAFE (do konca navzdol)2. NAPOLNJEN OKVIR VSTAVI V ROČAJ PIŠTOLE. a. Slišal boš »KLIK«, ko bo okvir pravilno utrjen.3. PIŠTOLO USMERI V VARNO SMER.

a. V tarčo / ali v zrak4. REPETIRAJ / NAPOLNI PIŠTOLO.

a. Primi za narebreni del zaklepišča s palcem in kazalcemb. Zaklepišče povleči do konca nazaj in ga SPUSTI.

Zapomni si: Ko spustiš zaklepišče, roka NE SLEDI ZAKLEPIŠČU v sprednji položaj!

c. Pištola je sedaj napolnjena z nabojem v cevi, varovalka je vklopljena

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 12: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 13: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-11

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina:SVV-1-12-003 IZPRAZNI Pi M92 Beretta

071-004-0004 Unload an M9 PistolPogoji izvedbe: Na voljo imaš napolnjeno pištolo M92 z polnim okvirjem.Standardi: Pravilno odstrani okvir in strelivo iz pištole; iz okvirja odstrani vso strelivo; poskrbi, da je pištola v zavarovanem položaju (SAFE).

Priprave za preverjanje: Priprava: Na mestu preverjanja pripravi vsa potrebna MTS. Uporabljaj le ŠOLSKO STRELIVO!Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora izprazniti pištolo in iz okvirja odstraniti vse naboje!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

POZOR: Pištola M92 ima dva načina streljanja; SINGLE in DOUBLE ACTION!

Če je pištola zavarovana (varovalka na SAFE položaju), in če pritisnemo na sprožilec-se pištola avtomatsko napne in sproži naboj v načinu DOUBLE-ACTION.

TOREJ, PRST VSTRAN S SPROŽILCA, VSE DOKLER NE NAMERAVAŠ USTRELITI!!!

1. IZPRAZNI PIŠTOLO.

a. Varovalka v položaj SAFE (do konca navzdol)b. Pritisni na gum za utrjevalo okvirja in odstrani okvir iz pištolec. Pištolo usmeri v varno smer (v tarčo, ali v zrak)d. Zaklepišče povleči do konca nazaj, tako da se izvrže naboj iz cevie. Z utrjevalom zaklepišča zakleni zaklepišče v zadnjem položaju in se prepričaj, da v

ležišču ni nabojaf. Sprosti zaklepišče. Poskrbi, da je varovalka v položaju SAFE.

2. IZ OKVIRJA ODSTRANI VSE NABOJE.

a. Okvir primi z eno roko z dnom navzdol in s sprednjo stranjo obrnjeno vstran od nas. Nato z vrhom palca druge roke močno potisnemo naboj na zadnjem delu navzdol in naprej, tako da naboj pade med prste druge roke.

b. Postopek ponavljaj, dokler okvir ni prazen.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 14: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 15: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-13

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina:SVV-1-12-004 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S Pi M92 Beretta071-004-0006 Engage Targets with an M9 Pistol

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš pištolo M92 in enega, ali več okvirjev, napolnjenih z 9mm strelivom.Standardi: Uporabljaj pravilne tehnike streljanja in streljaj na tarče.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. LOCIRAJ TARČO(E).

a. Ponavadi gre za tarčo – stoječ nasprotnikov vojak2. PRAVILNO PRIMI PIŠTOLO - PRIPRAVLJEN POLOŽAJ ZA STRELJANJE.

Zapomni si: Za hitro streljanje brez uporabe merkov, uporabi pištolo kot podaljšek tvoje roke!

a. Primi pištolo z roko, s katero ne streljaš (»nestrelska«roka). Z palcem in kazalcem na strelski roki oblikuj »V«

b. Z roko, s katero ne streljaš si v oblikovan »V« položi pištolo, merki na pištoli so v liniji tvoje strelske roke

c. Nadlaht strelske roke drži tesno ob telesu, podlaht je v kotu 45 stopinjd. Tri spodnje prste ovij okoli ročaja pištole in z njimi enako močno stisni ročaj (slika-1)e. Palec položi ob pištolo, brez pritiskaf. Kazalec položi na sprožilecg. Močno stiskaj ročaj pištole tako dolgo, dokler ti roka ne začne trepetati. Popuščaj stisk, do točke,

kjer se roka zopet umiri – sedaj z ustrezno močjo držiš pištolo!

Slika-1. Pištola v pripravljenem položaju, prijem z eno roko

Zapomni si: Če samo z enim od treh prstov popustiš stisk, moraš ponovno izvesti postopke, opisane pod točko g!

i

3. IZBERI ENEGA OD SPODAJ NAVEDENIH PRIJEMOV Z, ALI BREZ PODPORE.

A. PRIJEM BREZ PODPORE. Edini takšen prijem je prijem z eno roko (slika-2). Palec tvoje strelske roke počiva ob pištoli. Drugi sklep kazalca položi na sprožilec. Kazalec mora delati neodvisno od ostalih prstov tvoje strelske roke.

Slika-2. Prijem z eno roko

Page 16: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-14

B. PRIJEMI Z PODPORO. Lahko uporabiš enega od treh načinov (Slika-3, 4 in 5), pri katerih z drugo »nestrelsko« roko podpiramo strelsko roko.

(1) Prijem z pestjo (slika-3). Pištolo primemo na isti način, kot je opisano pod točko 2. Z prsti druge roke objamemo prste strelske roke. Kazalec druge »nestrelske« roke je med sredincem strelske roke in branikom sprožilca. Palec »nestrelske« roke položi zraven palca strelske roke.

Slika-3. Prijem z pestjo

Zapomni si: Pištola M92 ima vbočen branik sprožilca, kamor lahko položiš kazalec »nestrelske« roke, če želiš / če ti tako ustreza!

(2) Podpora z dlanjo (slika-4). Pištolo primemo na isti način, kot je opisano pod točko 2. Svojo »nestrelsko« roko položi pod svojo strelsko roko. Z prsti »nestrelske« roke objemi spodnji del strelske roke. Palec »nestrelske« roke položi preko sredinca strelske roke.

Slika-4. Podpora z dlanjo

(3) Prepleten prijem (slika-5). Enak, kot prijem z pestjo, le da palec »nestrelske« roke položiš preko palca strelske roke.

Slika-5. Prepleten prijem

4. IZBERI NAJBOLJ STABILEN STRELSKI POLOŽAJ, KI TI NUDI NAJBOLJŠO ZAŠČITO/ZAKLON.

a. LEŽEČI POLOŽAJ (slika-6):(1) Zaleži, z obrazom proti tarči(2) Roke iztegni naprej(3) Z »nestrelsko« roko se primi okoli zapestja strelske roke(4) Pogled je naprej. Glavo drži navzdol, med rokami in za orožjem

Slika-6. Ležeč položaj

Page 17: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-15

b. STOJEČ POLOŽAJ Z OPORO (slika-7):(1) Izkoristi/uporabi zaklon za oporo. Npr. Drevo, ali steno/zid.(2) Postavi se izza zaklona, z tvojo strelsko stranjo v liniji z robom zaklona(3) Dlan »nestrelske« roke položi na rob zaklona v višini tvojih oči in palec »nestrelske« roke

iztegni preko roba zaklona(4) Iztegni (zakleni) strelsko roko v komolcu. Podlaht naj počiva na iztegnjenem palcu

»nestrelske« roke(5) Nogo na tvoji »nestrelski« strani premakni napre, tako da se z čevljem dotakneš zaklona.

Slika-7. Stoječ položaj z oporo

c. KLEČEČ POLOŽAJ (slika-8):(1) Izkoristi zaklone za oporo, kot so nizki zidovi, skale ali vozila, preko katerih lahko streljaš(2) S kolenom na strelski strani poklekni na tla.

- Streljanje z levo roko: Poklekni z levim kolenom na tla- Streljanje z desno roko: Poklekni z desnim kolenom na tla

(3) Upogni drugo koleno. Z celim podplatom stopi na tla, obrnjenim v smer streljanja. Roke iztegni preko zaklona in ga uporabi za podporo

(4) Strelsko roko iztegni (zakleni) v zapestju in komolcu(5) Z »nestrelsko« roko se primi okoli zapestja, ali pesti strelske roke

Slika-8. Klečeči položaj

Zapomni si: Ta položaj zelo poveča tvojo silhueto – si boljša tarča za nasprotnika! Če je le mogoče, streljaj izza zaklonov, namesto preko njih!

Page 18: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-16

d. STOJEČ POLOŽAJ, BREZ OPORE (slika-9):(1) Obrni se proti tarči(2) Nogi rahlo narazen(3) Z »nestrelsko« roko se primi okoli zapestja, ali pesti strelske roke. Iztegni (zakleni) strelsko

roko v zapestju in komolcu(4) Telo vzdržuj v ravnem, pokončnem položaju

Slika-9. Stoječ položaj, brez opore

e. SKLONJEN POLOŽAJ (slika-10):(1) Ta položaj j podoben stoječemu, brez opore, le da si v polpočepu. Idealno ravnotežje v tem

položaju najdi z nagibanjem v pasu.

Slika-10. Sklonjen položaj5. NAMERI IN STRELJAJ.

a. PRED STRELJANJEM PREVERI, ČE PRAVILNO DRŽIŠ PIŠTOLO:(1) Med držanjem pištole naj palec počiva na sredincu, brez pritiskanja navzdol(2) Čvrsto drži pištolo, vendar ne premočno – roka ti ne sme trepetati

b. MERJENJE:(1) Poravnaj sprednji in zadnji merek z tarčo(2) Sprosti se(3) Osredotoči se na sprednji merek(4) Pritiskaj na sprožilec z enakomernim pritiskom in med tem pazi, da so merki vedno

poravnani z tarčo – vse do sprožitve nabojaZapomni si: Če imaš pred seboj več tarč, izberi tisto, ki te najbolj ogroža – to je ponavadi najbližja tarča!

Page 19: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-17

Predmet: OBOROŽITEV 1Tema: PIŠTOLA M92 Beretta 9mm

Individualna veščina: OSNOVNI TRELSKI POSTOPKI S Pi M92 Beretta

SVV-1-12-004Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj podnevi na ustreznem strelišču. Vojaku zagotovi 8 okvirjev in 52 ostrih nabojev.Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora uporabljati svojo pištolo. Povej mu, da mora uporabljati pravilne tehnike streljanja in da mora zadeti 25 od 30. tarč.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. LOCIRA TARČE / CILJE.2. PRAVILNO ZAVZAME PRIPRAVLJALNI POLOŽAJ ZA STRELJANJE.3. IZBERE SI USTREZEN PRIJEM PIŠTOLE:

(1) PRIJEM BREZ PODPORE(2) PRIJEMI Z PODPORO –- Prijem z pestjo- Podpora z dlanjo- Prepleten prijem

4. ZAVZAME USTREZEN POLOŽAJ ZA STRELJANJE:a. Ležeč položajb. Stoječ položaj z oporoc. Stoječ položaj brez opored. Klečeč položaje. Sklonjen položaj

5. NAMERI IN STRELJA NA TARČE:a. Iz ležečega položajab. Iz stoječega položaja z oporoc. Iz stoječega položaja brez opored. Iz klečečega položajae. Iz sklonjenega položaja

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 20: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 21: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-1

OBOROŽITEV 1

L. PREDMET 12 – TEMA : AP FN F2000S 5,56mm

VSEBINA

L. PREDMET 12 – TEMA : AP FN F2000S 5,56MM ------------------------------------------------------------- L-1

SVV-1-12-005 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – POBERI OROŽJE------------------------------------------ L-3OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L-3

SVV-1-12-006 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – IZROČI OROŽJE ------------------------------------------- L-4OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L-4

SVV-1-12-007 RAVNANJE Z AP FN F2000S – VARNOSTNI PREGLED ----------------------------------------------- L-5OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L-5

SVV-1-12-008 RAVNANJE Z AP FN F2000S- RAZSTAVI OROŽJE ----------------------------------------------------- L-6OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L-9

SVV-1-12-009 RAVNANJE Z AP FN F2000S- SESTAVI OROŽJE ------------------------------------------------------L-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-13

SVV-1-12-010 RAVNANJE Z AP FN F2000S- PREGLED FUNKCIONALNOSTI -------------------------------------L-15OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-15

SVV-1-12-011 RAVNANJE Z AP FN F2000S- IZPRAZNI OROŽJE -----------------------------------------------------L-17OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-17

SVV-1-12-012 RAVNANJE Z AP FN F2000S- NAPOLNI OROŽJE------------------------------------------------------L-19OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-19

SVV-1-12-013 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU OROŽJA (Običajni & Plinski zastoj) ------------------L-21OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-21

SVV-1-12-014 ČIŠČENJE / VZDRŽEVANJE AP FN F2000S (V OBIČAJNIH VREMENSKIH RAZMERAH) -L-23OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-29

SVV-1-12-015 STRELSKI POSTOPKI Z AP F2000S (PODNEVI) -------------------------------------------------------L-31OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L-41

Page 22: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 23: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-005 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – POBERI OROŽJE

OCENJEVALNI KARTON

A. POBERI AP - NA POVELJE »OROŽJE POBERI«Pogoji: Napolnjena AP (s šolskim strelivom), s regulatorjem na »1« (ali na »A«), leži na tleh.Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1. Vizualno preveri stanje puške. Prestavi regulator ognja na »S«. Pobere puško in usmeri cev v varno smer.

2. Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.

3. Odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

4. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnji položaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

5.

Odpre poklopec zaklepišča. Vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa. Z levo roko seže v uvodnik okvirja in otipa, če je resnično prazen. Poroča »PRAZEN«

6.

Puško z zaklepom v zadnjem položaju in privzdignjenim poklopcem pokaže inštruktorju.Ko inštruktor poroča »PRAZEN«: zapre poklopec zaklepišča, povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji

položaj.

7. Kopito puške prenese na ramo, in preko OMA nameri v varno točko. Prestavi regulator ognja na »1« SPROŽI in prestavi regulator ognja nazaj na »S«. Izklopi OMA, zapre pokrovčke na OMA.

8. Odpre loputo odprtine za izmet tulcev (če je zaprta).

9.

Pod odprtino nastavi dlan leve roke in stresi AP.

OPCIJA - naboj ulovi v dlan: Naboj pospravi v okvir, okvir v nabojnico in nabojnico zapre. Zapre loputo.

OPCIJA - Naboj pade/je bil izvržen na tla: Preveri odprtino za izmet tulcev, loputo zapre. Pobere naboj s tal, ga obriše ob uniformo in ga vstavi v okvir. Okvir pospravi v nabojnico in nabojnico zapre.

10. Zavzame stoječi položaj s puško na prsih.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 24: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-4

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-006 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – IZROČI OROŽJE

OCENJEVALNI KARTON

B. IZROČI AP - NA POVELJE »IZROČITE MI VAŠE OROŽJE«Pogoji: Si v stoječem položaju s AP na prsih. Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1. Prenese puško v položaj nizkega nošenja tako, da je cev usmerjena v varno smer. Preveri, da je regulator ognja na »S«.

2. Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.

3. Odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

4. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnji položaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

5.

Odpre poklopec zaklepišča. Vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa. Z levo roko seže v uvodnik okvirja in otipa, če je resnično prazen. Še enkrat vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa. Poroča »PRAZEN«.

6.

Puško z zaklepom v zadnjem položaju in privzdignjenim poklopcem pokaže inštruktorju.Ko inštruktor poroča »PRAZEN«, zapre poklopec zaklepišča, povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji

položaj.

7. Kopito puške prenese na ramo in preko OMA nameri v varno točko. Prestavi regulator ognja na »1« SPROŽI in prestavi regulator ognja nazaj na »S«. Izklopi OMA, zapre pokrovčke na OMA.

8. Odpre loputo odprtine za izmet tulcev (če je zaprta).

9.

Pod odprtino nastavi dlan leve roke in strese AP.OPCIJA - naboj ulovi v dlan:

Naboj pospravi v okvir, okvir v nabojnico in nabojnico zapre. Zapre loputo.

OPCIJA - Naboj pade/je bil izvržen na tla: Preveri odprtino za izmet tulcev, loputo zapre. Pobere naboj s tal, ga obriše ob uniformo in ga vstavi v okvir. Okvir pospravi v nabojnico in nabojnico zapre.

10. Zavzame stoječi položaj s puško na prsih in prične s predajo orožja inštruktorju.

11. Poroča o stanju orožja, ki ga predaja »PUŠKA ZAKLENJENA, BREZ OKVIRJA, BREZ NABOJA V CEVI« (Če je puška v drugačnem stanju, navede njeno dejansko stanje).

12. Če je Inštruktor pravilno ponovil tvojo izjavo - mu izroči orožje.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 25: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-5

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-007 RAVNANJE Z AP FN F2000S – VARNOSTNI PREGLED

OCENJEVALNI KARTON

A. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED.Pogoji: Si v stoječem položaju s AP na prsih. Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1. AP prenese v položaj nizkega nošenja in jo usmeri v varno smer. Preveri, ali je regulator ognja na »S« - če ni, ga preklopi.

2. Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.

3. Odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

4. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnji položaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

5.

Odpre poklopec zaklepišča. Vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa. Z levo roko seže v uvodnik okvirja in otipa, če je resnično prazen. Poroča »PRAZEN«

6.

Puško z zaklepom v zadnjem položaju in privzdignjenim poklopcem pokaže inštruktorju.Ko inštruktor poroča »PRAZEN«, zapre poklopec zaklepišča, povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji

položaj.

7. Kopito puške prenese na ramo, in preko OMA nameri v varno točko. Prestavi regulator ognja na »1« SPROŽI in prestavi regulator ognja nazaj na »S«. Izklopi OMA, zapre pokrovčke na OMA.

8. Odpre loputo odprtine za izmet tulcev (če je zaprta).

9.

Pod odprtino nastavi dlan leve roke in strese AP.

OPCIJA - naboj ulovi v dlan: Naboj pospravi v okvir, okvir v nabojnico in nabojnico zapre. Zapre loputo.

OPCIJA - Naboj pade/je bil izvržen na tla: Preveri odprtino za izmet tulcev, loputo zapre. Pobere naboj s tal, ga obriše ob uniformo in ga vstavi v okvir. Okvir pospravi v nabojnico in nabojnico zapre.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 26: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-6

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-008 RAVNANJE Z AP FN F2000S- RAZSTAVI OROŽJE

B. RAZSTAVI OROŽJE.Pogoji: Pravilo sestavljena AP FN F2000S. Pred teboj je razprta šotorka. Na sebi imaš opremo B21S.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ODSTRANI SESTAV CEVI, ZAKLEPIŠČA IN SPROŽILNO-UDARNEGA MEHANIZMA:(1) Puško pripravi tako, da jo držiš v desni roki v položaju nizkega nošenja – s cevjo obrnjeno

navzgor, oziroma jo s kapo kopita nasloni na trdo podlago – tla, mizo. S palcem desne roke z desne strani puške pritisni na vezni klin in ga na levi strani z levico izvleči (do konca).

(2) Nato z levo roko primi za ročaj za nošenje -pod picattiny letvijo, in povleči sestav cevi navzgor ter ga loči od zaklepišča. Če je sestav cevi pretesno nasajen na vodila zaklepišča, dvakrat zaporedoma povleči napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti. Nato loči sestav cevi od zaklepišča in ga odloži na čisto površino.

Pri ločevanju sestava cevi od zaklepišča nikoli ne držimo za optični merek!

(3) Nato postavi puško v vodoravni položaj; z desnico drži orožje, z levico primi za povratni mehanizem na sklopu zaklepa in povratnega mehanizma ter iz zaklepišča izvleči sklop zaklepa in povratnega mehanizma tako, da ga najprej izvleči ven iz zaklepišča in nato še navzgor skozi utor in ga odloži na čisto površino.

(4) Ko je sklop zaklepa in povratnega mehanizma ločen od zaklepišča, z levico s potegom

navzdol odstrani kopišček in ga odloži na čisto površino.

(5) Sledi odstranjevanje sprožilno udarnega mehanizma. Najprej odstrani gumijasto kapo kopita, tako da z levico držiš za kopito, z desnico pa povleči kapo kopita navzgor. Nato z desnico izvleči sprožilno udarni mehanizem iz kopita in ga odloži na čisto površino.

Page 27: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-7

2.

RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Odstrani sklop zaklepa in povratnega mehanizma iz zaklepišča - povleči ga iz zaklepišča in ga nato dvigni.

(2) S desnico primi za povratni mehanizem in postavi sklop zaklepa in povratnega mehanizma v navpični položaj, tako da vrh povratnega droga opreš ob trdo in ne drsečo površino.

(3) Z desnico povleci povratno vzmet navzdol, sledi ji tudi zadnja opora povratne vzmeti in usmerjevalo tulcev. Odstrani usmerjevalo tulcev –

Bodi pozoren na oznako v obliki naboja na vrhu usmerjevala tulcev in oznako v obliki vzmeti ob strani usmerjevala tulcev.

(4) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma prenesi v vodoravni položaj in ga odloži na ravno in čisto površino, tako da imaš povratni mehanizem na levi in zaklep na desni strani. Z nohtom na kazalcu leve roke privzdigni utrjevalo udarne igle in z desno roko izvleci udarno iglo iz nosila zaklepa.

(5) Z levo roko privzdigni potiskalo tulca in hkrati potisni zaklep do konca v nosilo zaklepa. Medtem, ko držiš potiskalo tulca dvignjeno, zaklep pa potisnjen v nosilo zaklepa, obrni vodilni čep zaklepa za četrt obrata in ga izvleci.

(6) Nato odstrani zaklep iz nosila zaklepa . Vzmeti zaklepa ne odstranjuj, če pa se odstrani sama, jo s pritiskom v ležišče namesti nazaj!

Vzmet potiskala tulca se razstavlja samo v urejenih pogojih vojašnice in le, če je to nujno potrebno zaradi vzdrževanja, sicer je ne razstavljamo!

o

Page 28: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-8

3.

RAZSTAVI SKLOP REGULATORJA PLINOV IN PLINSKEGA BATA:

Zapomni si: Regulator plinov lahko odstraniš tudi, ko je puška sestavljena, medtem ko moraš za to, da bi odstranili plinski bat najprej ločiti sestav cevi od zaklepišča.

Regulator in plinski bat sta lahko po streljanju vroča.

(1) Sestav cevi postavi tako, da je s spojnico oprt na trdno in čisto podlago, z ustjem cevi pa usmerjen navzgor. Drži ga z levo roko, z desnico pa zasukaj regulator pretoka smodniških plinov v smeri urnega kazalca, do konca, da se zatakne – položaj regulatorja za neugodne razmere.

(2) Z izbijalom (orodje OREA 892) z desno roko pritisni na utrjevalo regulatorja smodniških plinov toliko, da regulator sprostiš, nato si pomagaj z levo roko in regulator do konca zasukaj, ter ga snemi iz ležišča regulatorja.

Če se plinski regulator težko vrti zaradi izgorelih ostankov smodnika, v zarezo na vrhu regulatorja lahko prečno vstaviš izbijalo oz. strgalo (OREA 892) in regulator odviješ!

Preden pričneš z odstranjevanjem plinskega bata, preveri, da je ležišče plinskega regulatorja čisto, saj lahko izgoreli ostanki smodnika poškodujejo batne obročke.

(3) Plinski bat odstrani tako, da v odprtino na sestavu cevi, v kateri je sicer nameščen povratni mehanizem, vstaviš izbijalo (OREA 892) s konico naprej. Za njim potisni povratni drog do konca in potisni plinski bat iz njegovega ležišča. Odstrani tudi povratni drog.

V odprtino za povratni mehanizem ne vstavljaj drugih predmetov!Batnih obročkov ne odstranjuj v okviru osnovnega vzdrževanja.

0

Page 29: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-9

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S SVV-1-12-008

Individualna veščina: RAVNANJE Z AP FN F2000S- RAZSTAVI OROŽJEPogoji: Pravilo sestavljena AP FN F2000S. Pred teboj je razprta šotorka. Na sebi imaš opremo B21S.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

ODSTRANI SESTAV CEVI, ZAKLEPIŠČA IN SPROŽILNO-UDARNEGA MEHANIZMA:

(1) Puško drži v desni roki v položaju nizkega nošenja – s cevjo obrnjeno navzgor, oziroma jo s kapo kopita nasloni na trdo podlago.

(2) S palcem desne roke z desne strani puške pritisne na vezni klin in ga na levi strani z levico izvleče (do konca).

(3) Z levo roko prime za ročaj za nošenje, in povleče sestav cevi navzgor ter ga loči od zaklepišča. Nato loči sestav cevi od zaklepišča in ga odloži na čisto površino.

(4) Puško postavi v vodoravni položaj; z desnico drži orožje, z levico prime za povratni mehanizem na sklopu zaklepa in povratnega mehanizma ter iz zaklepišča izvleče sklop zaklepa in povratnega mehanizma ter ga odloži na čisto površino.

(5) Z levico s potegom navzdol odstrani kopišček in ga odloži na čisto površino.(6) Odstrani gumijasto kapo kopita in z desnico izvleče sprožilno udarni mehanizem iz kopita in

ga odloži na čisto površino.

2.

RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma povleče ga iz zaklepišča in ga nato dvigne.(2) S desnico prime za povratni mehanizem in postavi sklop zaklepa in povratnega mehanizma

v navpični položaj, tako da vrh povratnega droga opre ob trdo in ne drsečo površino.(3) Z desnico povleče povratno vzmet navzdol, sledi ji tudi zadnja opora povratne vzmeti in

usmerjevalo tulcev. (4) Odstrani usmerjevalo tulcev.(5) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma prenese v vodoravni položaj in ga odloži na ravno

in čisto površino. (6) Z nohtom na kazalcu leve roke privzdigne utrjevalo udarne igle in z desno roko izvleče

udarno iglo iz nosila zaklepa.(7) Z levo roko privzdigne potiskalo tulca in hkrati potisne zaklep do konca v nosilo zaklepa.(8) Medtem, ko drži potiskalo tulca dvignjeno, zaklep pa potisnjen v nosilo zaklepa, obrne

vodilni čep zaklepa za četrt obrata in ga izvleče.(9) Zaklep odstrani iz nosila zaklepa .

3.

RAZSTAVI SKLOP REGULATORJA PLINOV IN PLINSKEGA BATA:(1) Sestav cevi postavi tako, da je s spojnico oprt na trdno in čisto podlago, z ustjem cevi pa

usmerjen navzgor. Drži ga z levo roko, z desnico zasuka regulator pretoka smodniških plinov v smeri urnega kazalca, do konca, da se zatakne – položaj regulatorja za neugodne razmere.

(2) Z izbijalom- z desno roko pritisne na utrjevalo regulatorja smodniških plinov toliko, da regulator sprosti, nato regulator do konca zasuka, ter ga sname iz ležišča regulatorja.

(3) Plinski bat odstrani tako, da v odprtino na sestavu cevi, v kateri je sicer nameščen povratni mehanizem, vstavi izbijalo s konico naprej.

(4) Za njim potisne povratni drog do konca in potisne plinski bat iz njegovega ležišča. (5) Odstrani tudi povratni drog.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 30: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 31: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-009 RAVNANJE Z AP FN F2000S- SESTAVI OROŽJE

C. SESTAVI OROŽJE.Pogoji: Pred teboj je na razprt šotorki pravilno razstavljena AP FN F2000S. Na sebi imaš opremo B21S.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

SESTAVI SKLOP REGULATORJA PLINOV IN PLINSKEGA BATA:

(1) Preden pričneš vstavljati plinski bat v plinski blok, se prepričaj, da so vsi batni obročki obrnjeni v svojo smer, saj v primeru, da so vsi obrnjeni enako, lahko smodniški plini uhajajo ob batu.

NEPRAVILNO PRAVILNO

(2) Namesti plinski bat v njegovo ležišče. (3) V ležišče namesti regulator smodniških plinov, tako da z njim ne boš pokril utrjevala

regulatorja pretoka smodniških plinov.(4) Nato s konico strgala (OREA 892) pritisni utrjevalo regulatorja navznoter in obrni regulator v

nasprotni smeri urnega kazalca, toliko, da se vrh utrjevala usede v žleb regulatorja .(5) Obrni regulator pretoka smodniških plinov v nasprotni smeri urnega kazalca do konca. Tako

je regulator v osnovnem položaju za »normalne« pogoje streljanja.

2.

SESTAVI SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma prenesi v vodoravni položaj in ga odloži na ravno in čisto površino, tako da imaš povratni mehanizem na levi in zaklep na desni strani. Z levico privzdigni potiskalo tulcev, z desnico vstavi zaklep v nosilec zaklepa, tako da je izvlečnik zgoraj in z levico pritisni zaklep do konca v nosilec zaklepa.

(2) Z levico drži zaklep do konca pritisnjen v nosilec zaklepa in vstavi vodilni čep zaklepa v vodilo na nosilcu zaklepa, z levico dvigni potiskalo tulcev in z desnico zasukaj vodilni čep, tako da bo spodnji del potiskala tulcev nasedel v prečno zarezo na vodilnem čepu zaklepa. Nato z levo roko spusti potiskalo tulcev in zaklep, da se vrne v svoj prvotni položaj.

(3) Udarno iglo namesti tako, da jo z desno roko enostavno potisneš v ležišče na zadnjem delu nosilca zaklepa, da se zaskoči.

Page 32: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-12

(4) Z desnico primi za povratni mehanizem in sklop zaklepa in povratnega mehanizma postavi v navpično lego, tako da vrh povratnega droga opreš ob trdo in ne drsečo površino. Z desnico povleči povratno vzmet navzdol, da se spusti tudi zadnja opora povratne vzmeti in nato pravilno namesti usmerjevalo tulcev.

Oznaka v obliki vzmeti na usmerjevalu tulcev mora biti ob vodilnem drogu, oznaka v obliki naboja na vrhu usmerjevala tulcev mora biti v smeri proti izmetalni cevi..

(5) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma primi z levico za povratni drog in ga vstavi v zaklepišče, ki ga držiš v vodoravnem položaju z desno roko. Vstaviš ga tako, da najprej vodilni bradavici na usmerjevalu tulcev potisni navzdol v vodila na zaklepišču. Ko sta vodilni bradavici v vodilih, zapelji sklop zaklepa in povratnega mehanizma v zaklepišče.

3.

SESTAVI SESTAV CEVI, ZAKLEPIŠČA IN SPROŽILNO-UDARNEGA MEHANIZMA:

(1) Sestavljanje prični v obratnem vrstnem redu. Najprej se prepričaj, da je kladivce na sprožilnem mehanizmu napeto in da je regulator ognja na »S«.

(2) Z levico primi za kopito in z desnico vstavi sprožilno udarni mehanizem v kopito na vodila namenjena sprožilnemu mehanizmu ter nato namesti kapo kopita.

(3) Sledi vstavljanje sklopa zaklepa in povratnega mehanizma v zaklepišče. Z desnico drži zaklepišče, z levico primi povratni mehanizem in ga vstavi v zaklepišče, tako da vodilni bradavici na usmerjevalu tulcev potisneš navzdol v vodila na zaklepišču in nato celoten sklop zaklepa in povratnega mehanizma potisni v zaklepišče.

(4) Z levico na zaklepišče namesti kopišček, tako da utrjevalne zobe kopiščka namestiš na odprtine na zaklepišču in potisni kopišček močno navzgor. Nato se prepričaj, da so utrjevalni zobje dobro nameščeni.

(5) Nato preveri, da je vezni klin na zaklepišču izvlečen do konca. Z desnico primi za pištolski ročaj na zaklepišču, z levico pa ročaj za nošenje pod picattiny letvijo na sestavu cevi.

Pri sestavljanju sestava cevi in zaklepišča nikoli ne drži za optični merek.

(6) Sani sestava cevi pravilno namesti na vodila na zaklepišču in s potegom sestav cevi namesti na zaklepišče. Preveri, da sta sestav cevi in zaklepišče dobro spojena in nato s palcem leve roke potisni vezni klin v njegovo ležišče.

Page 33: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina: RAVNANJE Z AP FN F2000S- SESTAVI OROŽJESVV-1-12-009

Pogoji: Pred teboj je na razprt šotorki pravilno razstavljena AP FN F2000S. Na sebi imaš opremo B21S.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

SESTAVI SKLOP REGULATORJA PLINOV IN PLINSKEGA BATA:(1) Prepriča, se da so vsi batni obročki obrnjeni v svojo smer, nato plinski bat namesti v

njegovo ležišče. (2) V ležišče pravilno namesti regulator smodniških plinov (z njim ne pokrije utrjevala

regulatorja pretoka smodniških plinov).(3) S konico strgala pritisne utrjevalo regulatorja navznoter in obrne regulator v nasprotni smeri

urnega kazalca, toliko, da se vrh utrjevala usede v žleb regulatorja .(4) Regulator pretoka smodniških plinov obrne v nasprotni smeri urnega kazalca do konca, da

je v osnovnem položaju za »normalne« pogoje streljanja.

2.

SESTAVI SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:(1) Z levico privzdigne potiskalo tulcev, z desnico vstavi zaklep v nosilec zaklepa, tako da je

izvlečnik zgoraj in z levico pritisne zaklep do konca v nosilec zaklepa.(2) Z levico drži zaklep do konca pritisnjen v nosilec zaklepa in vstavi vodilni čep zaklepa v

vodilo na nosilcu zaklepa(3) Z levico dvigne potiskalo tulcev in z desnico zasuka vodilni čep, tako da spodnji del

potiskala tulcev nasede v prečno zarezo na vodilnem čepu zaklepa. (4) Z levo roko spusti potiskalo tulcev in zaklep, da se vrne v svoj prvotni položaj.(5) Udarno iglo namesti tako, da jo z desno roko potisne v ležišče na zadnjem delu nosilca

zaklepa, da se zaskoči.(6) Z desnico prime za povratni mehanizem in sklop zaklepa in povratnega mehanizma postavi

v navpično lego, tako da vrh povratnega droga opre ob trdo in ne drsečo površino. (7) Z desnico povleče povratno vzmet navzdol, da se spusti tudi zadnja opora povratne vzmeti

in nato pravilno namesti usmerjevalo tulcev. (8) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma prime z levico za povratni drog in ga vstavi v

zaklepišče, ki ga drži v vodoravnem položaju z desno roko. Vstavi ga tako, da najprej vodilni bradavici na usmerjevalu tulcev potisne navzdol v vodila na zaklepišču.

(9) Ko sta vodilni bradavici v vodilih, zapelje sklop zaklepa in povratnega mehanizma v zaklepišče.

3.

SESTAVI SESTAV CEVI, ZAKLEPIŠČA IN SPROŽILNO-UDARNEGA MEHANIZMA:(1) Prepriča se, da je kladivce napeto in da je regulator ognja na »S«.(2) Z levico prime za kopito in z desnico vstavi sprožilno udarni mehanizem v kopito na vodila

namenjena sprožilnemu mehanizmu ter nato namesti kapo kopita.(3) Z desnico drži zaklepišče, z levico prime povratni mehanizem in ga vstavi v zaklepišče, tako

da vodilni bradavici na usmerjevalu tulcev potisne navzdol v vodila na zaklepišču in nato celoten sklop zaklepa in povratnega mehanizma potisne v zaklepišče.

(4) Z levico na zaklepišče namesti kopišček, tako da utrjevalne zobe kopiščka namesti na odprtine na zaklepišču in potisne kopišček močno navzgor.

(5) Preveri, ali so utrjevalni zobje dobro nameščeni.(6) Preveri, ali je vezni klin na zaklepišču izvlečen do konca. Z desnico prime za pištolski ročaj

na zaklepišču, z levico pa ročaj za nošenje pod picattiny letvijo na sestavu cevi. (7) Sani sestava cevi pravilno namesti na vodila na zaklepišču in s potegom sestav cevi

namesti na zaklepišče. (8) Preveri, ali sta sestav cevi in zaklepišče dobro spojena in nato s palcem leve roke potisne

vezni klin v njegovo ležišče.

Page 34: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-14

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 35: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-15

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-010 RAVNANJE Z AP FN F2000S- PREGLED FUNKCIONALNOSTI

OCENJEVALNI KARTON

D. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI.Pogoji: Pravilno sestavljena AP FN F2000S. Nabojnica + Okvir s vstavljenim šolskim nabojem. Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1.

POSKUSI SPROŽITI ZAKLENJENO AP:

(1) Na AP (v kateri ni okvirja), preveri, da je regulator ognja na »S«.(2) Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.(3) Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj in jo spusti naprej.(4) Kopito AP prenese na ramo.(5) AP nameri v varno točko in skuša sprožiti - PUŠKA NE SPROŽI!

2.POSKUSI SPROŽITI ODKLENJENO AP:

(1) Prestavi regulator ognja na »1« in sproži - PUŠKA SPROŽI!(2) Prestavi regulator ognja nazaj na »S«.

3.

NAPOLNI AP S ŠOLSKIM NABOJEM IN POSKUŠA SPROŽITI ODKLENJENO AP:

(1) Prenese AP v položaj nizkega nošenja in preveri če je regulator ognja na »S«.(2) Preveri, če je OMA pripravljen (vklopljen).(3) Iz nabojnice vzame okvir z vstavljenim šolskim nabojem. (4) Vstavi okvir v puško tako, da ga udari po dnu okvirja in ga nato poizkuša izvleči.(5) Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj in jo spusti ter tako napolni naboj v

cev.(6) Prestavi kopito na ramo.(7) AP nameri v varno točko.(8) Prestavi regulator ognja na »1« in sproži - PUŠKA SPROŽI!(9) Prestavi regulator ognja nazaj na »S«.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 36: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 37: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-17

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-011 RAVNANJE Z AP FN F2000S- IZPRAZNI OROŽJE

OCENJEVALNI KARTON

E. IZPRAZNI OROŽJE.Pogoji: Pravilno sestavljena AP FN F2000S s vstavljenim okvirjem. Naboj (šolski) je v cevi. Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1. Prenese puško v položaj nizkega nošenja tako, da cev usmeri v varno smer in preveri, da je regulator ognja na »S«.

2. Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.

3. Odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

4. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnji položaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

5.

Odpre poklopec zaklepišča ter vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa.

Z levo roko seže v uvodnik okvirja in se z otipom prepriča, če je resnično prazen. Še enkrat vizualno ali s prstom preveri ležišče naboja, usmerjevalo tulcev in čelo zaklepa. Poroča »PRAZEN«.

6.

Puško z zaklepom v zadnjem položaju in privzdignjenim poklopcem pokaže inštruktorjuKo inštruktor poroča »PRAZEN«, zapre poklopec zaklepišča. Povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji položaj.

7. Kopito puške prenese na ramo in preko OMA nameri v varno točko. Prestavi regulator ognja na »1«, SPROŽI in prestavi regulator ognja na »S«. Izklopi OMA, zapre pokrovčke na OMA.

8. Odpre loputo odprtine za izmet tulcev (če je zaprta).

9.

Pod odprtino nastavi dlan leve roke in strese AP.

OPCIJA - naboj uloviš v dlan: Naboj pospravi v okvir, okvir v nabojnico in nabojnico zapri. Zapri loputo.

OPCIJA - Naboj pade/je bil izvržen na tla: Preveri odprtino za izmet tulcev, loputo zapri. Poberi naboj s tal, ga obriši ob uniformo in ga vstavi v okvir. Okvir pospravi v nabojnico in nabojnico zapri.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 38: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 39: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-19

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-012 RAVNANJE Z AP FN F2000S- NAPOLNI OROŽJE

OCENJEVALNI KARTON

F. NAPOLNI OROŽJE.Pogoji: Pravilno sestavljena AP FN F2000S, brez vstavljenega okvirja.Nabojnica + Okvir s vstavljenim šolskim nabojem. Na sebi imaš opremo B21S.

O NO

1. Z levo nogo stopi naprej in puško prenese v položaj nizkega nošenja.

2. Vizualno preveri regulator ognja, ki mora biti na »S«.

3. Odpre pokrovčke na OMA in vklopi rdečo piko.

4.Z levo roko odpre nabojnico, iz nje izvleče okvir, pogleda v okvir in ga vstavi v uvodnik okvirja na puški z udarcem po dnu okvirja.

5. Okvir nato poskuša izvleči – prepriča se, da je pravilno nameščen.

6. Z levo roko prime za kopišček in puško s kopitom na desnem boku s cevjo usmeri v tarčo/varno smer.

*7. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj in orožje nameri v cilj/tarčo.* Opcija.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 40: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 41: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-21

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-013 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU OROŽJA (Običajni & Plinski zastoj)

OCENJEVALNI KARTON

Pogoji: Pravilno sestavljena AP FN F2000S, brez vstavljenega okvirja.Nabojnica + napolnjen okvir s šolskimi naboji. Na sebi imaš opremo B21S.Na ukaz »LEZI – ZA STREL – PREVERI IN PRILAGODI POLOŽAJ – HITRI OGENJ«Zavzameš ležeči položaj, napolniš orožje, nameriš v cilj/tarčo, prestaviš regulator ognja na »1« in SPROŽIŠ.

O NO

Na navodilo inštruktorja »PUŠKA STRELJA – ZASTOJ«, vojak izvede naslednje takojšnje postopke za odpravljanje običajnega zastoja:

1. Poroča »ZASTOJ« in prestavi regulator ognja na »S«.

2. Puško nagne vstran, jo prenese bližje k sebi in odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

3. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnjipoložaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

4. Odpre poklopec zaklepišča, vizualno preveri mehanizem orožja ter odstrani morebitne vzroke za zastoj.

5. Zapre poklopec zaklepišča, iz nabojnice vzame nov okvir, ga vstavi v uvodnik z udarcem po dnu okvirja in ga poskuša izvleči iz uvodnika (kontrola nameščenosti).

6.

Napolni orožje - povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti naprej.Nameri v tarčo/cilj, prestavi regulator ognja na »1« in STRELJA:

Če puška strelja, poroča »ZASTOJ ODPRAVLJEN«.

Če puška ne strelja, ponovi korake od 1 – 5.

Na navodilo inštruktorja »PUŠKA IZSTRELI 1 DO 2 NABOJA – ZASTOJ«, vojak izvede naslednje takojšnje postopke za odpravljanje plinskega zastoja:

1. Poroča »ZASTOJ« in prestavi regulator ognja na »S«.

2. Puško nagne vstran, jo prenese bližje k sebi in odstrani okvir iz puške, pogleda v okvir in ga pospravi v nabojnico ali za jakno/bluzon.

3. Povleče napenjalno ročico v zadnji položaj, jo spusti in jo še enkrat povleče v zadnjipoložaj ter jo zatakne za zadržalni zob.

4. Odpre poklopec zaklepišča, vizualno preveri mehanizem orožja ter odstrani vzroke za zastoj.

5. Prestavi regulator plinov v položaj 2 – za neugodne razmere.

6. Zapre poklopec zaklepišča, iz nabojnice vzame nov okvir, ga vstavi v uvodnik z udarcem po dnu okvirja in ga poskuša izvleči iz uvodnika (kontrola nameščenosti).

7.

Napolni orožje - povleče napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti naprej.Nameri v tarčo/cilj, prestavi regulator ognja na »1« in STRELJA:

Če puška strelja, poroča »ZASTOJ ODPRAVLJEN«.

Če puška ne strelja, ponovi korake od 1 – 5.

8.Na ukaz inštruktorja »PRENEHAJ«, vojak izvede naslednji postopek:

Prestavi regulator ognja na »S«, spusti cev in opazuje svoj ognjeni sektor.

Page 42: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-22

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 43: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-23

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-014 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AP FN F2000S (V OBIČAJNIH VREMENSKIH RAZMERAH)Pogoji izvedbe: Na voljo imaš svojo AP FN 2000S s vso pripadajočo formacijsko opremo & orodjem za čiščenje, krpice in predpisana čistilna / maziva & sredstva. Standardi: Vojak pozna vse postopke vzdrževanja svoje oborožitve (pregled, čiščenje in mazanje).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. PREVERI POPOLNJENOST IN STANJE ČISTILNEGA PRIBORA IN ORODJA. - ki vsebuje naslednje:

(1) Štiridelna šibika (se uporablja samo v kombinaciji z nastavkom za krpo, medeninasto ščetko in ščetko za ležišče naboja; Šibika se uporablja le kot sekundarno čistilno orodje za cev, v primeru, če se vrvica strga, primarno se vedno uporablja vrvica).

(1) Nastavek za krpo (v kombinaciji s šibiko in krpo se uporablja za čiščenje in mazanje cevi).Zapomni si: Nastavek za krpo se v cev vstavlja s strani ležišča naboja in se potiska samo v smeri streljanja!

(2) Medeninasta ščetka (v kombinaciji s šibiko se uporablja samo za čiščenje cevi. POZOR!

Če ščetko potiskaš v cev na ustju cevi in jo po cevi premikaš z menjavanjem smeri lahko cev poškoduješ!(3) Ščetka za ležišče naboja in spojnico (v kombinaciji s šibiko se uporablja samo za čiščenje

ležišča naboja in spojnice).(4) Krtačka (za čiščenje prahu in umazanije iz notranjih predelov orožja).(5) Čistilna vrvica (v kombinaciji s krpo in medeninasto ščetko se uporablja za čiščenje in mazanje

cevi, z enakim namenom kot šibika z nastavkom za krpo).(6) Plastenka za olje (s predpisanim oljem npr. Aeroshell fluid 634, Break Free CLP ali NYCOLUBE

127 za čiščenje, mazanje in konzerviranje do 30 dni).(7) Ključ za nastavitev sprednjega mehanskega merka – muhe(8) Ključ za nastavitev zadnjega mehanskega merka(9) Potiskalo in strgalo – OREA 892 (Kot strgalo se uporablja za strganje/odstranjevanje ostankov

smodnika in smodniških plinov. Kot potiskalo se uporablja za odstranjevanje bata, kot izbijalo pa pri osnovnem razstavljanju npr. regulatorja plinov, izvlečnega zoba na zaklepu)

(10) Ojačevalec sunkov ( za uporabo manevrskega streliva).(11) Torbica za čistilni pribor in orodje.(12) Čistilne krpice (v velikosti 5 x 7 cm).

Slika 1. Čistilni pribor in orodje.

Page 44: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-24

2. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE V VOJAŠNICAH, TABORIH ALI ZAVAROVANIH BAZAH.

Da bi orožje pravilno očistil, moraš opraviti naslednje postopke:

(1) Zagotovi, da je orožje varno izpraznjeno in razstavljeno po pravilnem postopku (glej SVV-1: Rokovanje s F2000S).

(2) S krtačko s površine orožja in njegovih delov odstrani umazanijo in sledi usedlin. Zapomni si: S krtačko NE čisti optičnega merka.

(3) S suho krpo obriši plastične dele orožja, kovinske dele pa obriši z rahlo naoljeno krpo.

(4) Na prvi člen šibike z ročajem namesti ščetko za ležišče naboja in spojnico. - Ščetko vstavi v ležišče naboja tako, da zadnji, širši del krtačke pritisneš med zobe na spojnici in ščetko

izvlečeš. - Ščetke v ležišču naboja ne obračaj oziroma vrti, pač pa jo samo potiskaj v ležišče in vleči iz ležišča. - Sestav cevi pri tem čiščenju drži tako, da je ustje cevi usmerjeno navzgor, ležišče naboja pa navzdol -

tako bodo vsi delci umazanije med čiščenjem in pri odstranitvi ščetke padli na tla oziroma na za to pripravljeno podlago.

- Odstrani ščetko iz ležišča naboja ter s pomočjo krpe, nastavljene na nastavek za krpo ali na čistilno vrvico, odstrani ostalo umazanijo.

(5) Plinski bat, regulator plinov in plinsko komoro očisti s pomočjo strgala in potiskala (OREA 892), suhe ščetke za ležišče naboja in krpe.

- S strgalom z bata in regulatorja plinov postrgaj ostanke plinskih usedlin in dokončaj čiščenje s krpo. - Iz plinske komore odstrani usedline s pomočjo suhe krtačke za ležišče naboja in dokončaj čiščenje s

krpo. - Vse dele očisti na suho.

POZOR: Pazi, da ne poškoduješ batnih obročkov.

(6) Cev čisti najprej z naoljeno medeninasto ščetko, ki je pritrjena na vrvico, nato s pomočjo vrvice in krpe očisti cev tako, da je čista in suha.

(7) Preglej čistost cevi:- Sestav cevi dvigni proti viru svetlobe z ustjem cevi približno 150 mm stran od očesa. - Odprta imej obe očesi in vizualno sledi poljem in žlebom po vsej dolžini cevi.- Če je potrebno, cev očisti znova.

(8) Na suho obriši / prebriši celo orožje.

(9) Razstavi okvirje in jih očisti na suho. i

3. ČIŠČENJE OPTIČNEGA MERKA Aimpoint Comp M2.

Zapomni si: Optičnega merka ne snemaj z orožja, razen v primeru, če ga zaradi tega ne moreš dobro očistiti.

Optični merek očistiš na sledeči način:

(1) Ohišje optičnega merka obriši s čisto vlažno krpo in nato še s čisto suho krpo:

(2) Očisti Leče na objektivu in okularju optičnega merka:POZOR: Leče na objektivu in okularju optičnega merka ne smeš drgniti z grobimi krpami.

- Najprej z leč odpihni prah in ju očisti s posebnimi za to namenjenimi krpami in alkoholnim čistilnim sredstvom.

- Lahko jih spereš tudi pod vodo in nato pusti, da se leči posušita. - Lečo s pomočjo krpe in alkoholnega čistila očisti s krožnimi gibi, tako da začneš na sredini in krožiš

navzven.

(3) Če optični merek zaradi zahtevnega čiščenja le odstraniš z orožja - montažo, ki nasede na picatinny letev očisti z rahlo naoljeno krpo in ga pred pritrditvijo obriši na suho.

Page 45: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-25

4. PREGLED OROŽJA ZARADI POŠKODB.

Preden se lotiš mazanja orožja, moraš orožje pregledati zaradi morebitnih poškodb:

a. Sklop zaklepa in povratnega mehanizma.(1) Zaklep. Razpoke in poškodbe na izvlečniku, izmetalu in predvsem v predelu odprtine za vodilni čep

zaklepa.(2) Nosilec zaklepa. Poškodbe na potiskalu tulcev in vzmeti potiskala tulcev oziroma na utrjevalu

udarne igle. Poškodbe na vodilnem čepu zaklepa in na usmerjevalu tulcev.(3) Udarna igla. Zvita, zlomljena ali hudo obrabljena.(4) Povratni mehanizem. Preveri, da povratna vzmet ni zvita in da nista poškodovana povratni drog in

zadnja opora povratne vzmeti.

b. Sestav cevi.(1) Regulator plinov, plinska komora in plinski bat. Preglej plinski sklop, da ni poškodb na regulatorju in

utrjevalu regulatorja. Predvsem bodi pozorni na batne obročke na plinskem batu, da niso zviti, obrabljeni ter da so pravilno nameščeni.

(2) Cev. Preglej cev in se prepričaj, da v notranjosti ni vidnih poškodb in odrgnin.(3) Mehanski merki. Prepričaj se, da niso poškodovani in da so dobro priviti.(4) Optični merek. Prepričaj se, da ni poškodovan in da je montaža brezhibna.(5) Loputa odprtine za izmet tulcev. Preveri, da loputa ni poškodovana in se prepričaj, da deluje.

c. Zaklepišče.(1) Regulator ognja in sprožilec. Preveri, da nista poškodovana.(2) Vezni klin in poklopec zaklepišča. Prepričaj se, da se vezni klin premika po vsej dolžini in da

poklopec zaklepišča ni zlomljen.(3) Kapa kopita in sprožilni mehanizem. Preveri, da guma na kapi kopita ni strgana. Dobro preglej dele

sprožilno udarnega mehanizma, da niso polomljeni. Če odkriješ poškodbe, o tem obvestite nadrejenega.

d. Okvirji.(1) Zavihki na uvodniku nabojev. Ali so poškodovani ali zviti?(2) Ohišje okvirja. Ali je zvito?(3) Prinašalo naboja. Ali je poškodovano ali zvito?(4) Vzmet. Ali je ohlapna, zvita, raztegnjena?

e. Strelivo.(1) Ali je čisto?(2) Ali je suho?(3) Ali je katerikoli od nabojev poškodovan?

Zapomni si:Če pri pregledu orožja ugotoviš kakršnekoli poškodbe ali obrabo delov, je potrebno o tem obvestiti nadrejenega in orožje predati orožarju na popravilo.

Kakršnokoli poškodovano strelivo pa je potrebno zamenjati.

5. MAZANJE OROŽJA.

Za normalno dnevno uporabo je potrebno orožje namazati. Praviloma se plastika ne maže z oljem, mažejo se vsi kovinski deli, predvsem pa vsi gibajoči deli in gibljivi spoji ter vzmeti.

Page 46: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-26

Puška se maže na naslednjih mestih (glej Sliko 2):

(1) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma:- Na samem zaklepu je potrebno z nekaj kapljicami olja namazati izvlečnik, izmetalo, vodilo

udarne igle ter odprtino za vodilni čep zaklepa. - Namazati je potrebno tudi vodilni čep zaklepa ter vodilni utor zaklepa, na nosilcu zaklepa in

povratnem mehanizmu pa potiskalo tulca, drsna vodila nosilca zaklepa ter povratni drog po vsej dolžini.

(2) Plinski bat. - Vodilo bata – drog je potrebno naoljiti na mestu, kjer je črno obarvan.

(3) Sprožilno udarni mehanizem.- S kapljicami olja naolji vzmeti.

Slika 2. Mazalna mesta na AP F2000S.

Page 47: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-27

6. ČIŠČENJE OROŽJA PO STRELJANJU.

(1) Kakor hitro po streljanju je mogoče, je potrebno na vse dele orožja, ki so bili pod vplivom smodniških plinov, nanesti tanko plast olja.

(2) Če je mogoče, je potrebno pustiti olje delovati vsaj 30 minut, vendar ne več kot 24 ur in nato izvesti dnevno čiščenje.

(3) Čiščenje je potrebno izvesti s pomočjo čistilnega pribora in orodja.

(4) Postopek dnevnega čiščenja je potrebno ponavljati pet dni po izvedbi streljanja z orožjem.

Page 48: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 49: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-29

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina: ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AP FN F2000S(V OBIČAJNIH VREMENSKIH RAZMERAH)

SVV-1-12-014

Priprave za preverjanje:

Priprava: Pri preverjanju te veščine, naj vojaki uporabljajo svojo orožje in pripadajoč pribor. Na mestu preverjanja zagotovi maziva, čistilna sredstva, krpice.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da naj izvede naslednje postopke:- preveri in poimenuj dele čistilnega pribora in orodja, ter pojasni njihovo uporabo- izvedi postopke običajnega čiščenja in vzdrževanja- izvedi pregled orožja in namaži orožje- razloži postopke čiščenja orožja takoj po streljanju

OCENJEVALNI KARTON

Št. IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PREVERI POPOLNJENOST IN STANJE ČISTILNEGA PRIBORA IN ORODJA.- Poimenuje dele čistilnega pribora in orodja ter pojasni njihovo uporabo.

2.

IZVEDE OBIČAJNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OROŽJA.(1) Orožje je varno izpraznjeno in razstavljeno po pravilnem postopku.(2) S krtačko s površine orožja in njegovih delov odstrani umazanijo in sledi usedlin. (3) S suho krpo obriše plastične dele orožja, kovinske dele pa obriše z rahlo naoljeno krpo.(4) Na prvi člen šibike z ročajem namesti ščetko za ležišče naboja in spojnico. (5) Plinski bat, regulator plinov in plinsko komoro očisti s pomočjo strgala in potiskala (OREA

892), suhe ščetke za ležišče naboja in krpe. (6) Cev čisti najprej z naoljeno medeninasto ščetko, ki je pritrjena na vrvico, nato s pomočjo

vrvice in krpe očisti cev tako, da je čista in suha.(7) Pregleda čistost cevi.(8) Na suho obriše / prebriše celo orožje.(9) Razstavi okvirje in jih očisti na suho.

3.

OČISTI OPTIČNI MEREK - Aimpoint Comp M2. (1) Ohišje optičnega merka obriše s čisto vlažno krpo in nato še s čisto suho krpo(2) Očisti Leče na objektivu in okularju optičnega merka

*Če je optični merek zaradi zahtevnega čiščenja odstranil z orožja:(1) Montažo, ki nasede na picatinny letev očisti z rahlo naoljeno krpo in ga pred pritrditvijo obriše

na suho.

4.

IZVEDE PREGLED OROŽJA.(1) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma. (Zaklep, Nosilec zaklepa, Udarna igla, Povratni

mehanizem).(2) Sestav cevi. (Regulator plinov, plinska komora in plinski bat, Cev, Mehanski merki, Optični

merek, Loputa odprtine za izmet tulcev).(3) Zaklepišče. (Regulator ognja in sprožilec, Vezni klin in poklopec zaklepišča, Kapa kopita in

sprožilni mehanizem).(4) Okvirji.(5) Strelivo.

*Če pri pregledu orožja ugotovi poškodbe ali obrabo delov, o tem obvesti ocenjevalca - inštruktorja.

Page 50: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-30

5.

NAMAŽE OROŽJE.(1) Sklop zaklepa in povratnega mehanizma.

- Z nekaj kapljicami olja namaže izvlečnik, izmetalo, vodilo udarne igle ter odprtino za vodilničep zaklepa.

- Namaže vodilni čep zaklepa ter vodilni utor zaklepa.- Na nosilcu zaklepa in povratnem mehanizmu namaže potiskalo tulca, drsna vodila nosilca

zaklepa ter povratni drog po vsej dolžini.

(2) Plinski bat. - Vodilo bata – drog naolji na mestu, kjer je črno obarvan.

(3) Sprožilno udarni mehanizem.- S kapljicami olja naolji vzmeti.

6.

RAZLOŽI POSTOPKE ČIŠČENJA OROŽJA TAKOJ PO STRELJANJU.

(1) Čim prej po streljanju je potrebno na vse dele orožja, ki so bili pod vplivom smodniških plinov, nanesti tanko plast olja.

(2) Olje pustimo delovati vsaj 30 minut, vendar ne več kot 24 ur.(3) Nato se izvede običajno čiščenje orožja s pomočjo čistilnega pribora in orodja. (4) Postopek dnevnega čiščenja je potrebno ponavljati pet dni po izvedbi streljanja z orožjem.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 51: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-31

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S

Individualna veščina:SVV-1-12-015 STRELSKI POSTOPKI Z AP F2000S (PODNEVI)071-311-2007 Engage targets with Rifle

Pogoji: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s F2000S. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču za streljanje z lahkim pehotnim orožjem.

Na voljo imaš AP F2000S (osebna oborožitev ocenjevanih vojakov), okvirje, ustrezne tarče in strelivo(odvisno od vrste/programa streljanja), individualno bojno opremo.

Standardi: Zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,

izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),

ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),

ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;

doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. ODKRIJ TARČE / CILJE.

Uspeh pri odkrivanju tarč je odvisen od tvojega položaja in od tvojega poznavanja tehnik/veščin opazovanja in iskanja.

a. IZBERI SI POLOŽAJ ZA OPAZOVANJE, KI TI BO ZAGOTAVLJAL: (1) Naravni zaklon in prikritost; (2) Dobro opazovanje in ognjeno delovanje

b. IZVEDI HITER PREGLED SVOJEGA OGNJENEGA SEKTORJA (odkrivanje specifičnih/pomembnih točk v sektorju)

c. IZVEDI SISTEMATIČNI PREGLED / ISKANJE. Če med hitrim pregledom v svojem sektorju nisi opazil nobenih aktivnosti, začni z opazovanjem terena s pomočjo prekrivanja (slika-1).

(1) Išči indikatorje ciljev/tarč, kot so:1. Zvok/glas. Koraki, kašljanja, vozila rožljanje opreme – to so zvoki, ki odkrivajo lokacijo ciljev;2. Premiki. Počasno, premišljeno gibanje ciljev je težje odkriti, kot hitro premikanje.3. Maskiranje. Večina tarč/ciljev na bojišču je odkritih zaradi slabega, nezadostnega maskiranja. Tabela-1 prikazuje tri področja pokazateljev slabega maskiranja.

Page 52: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-32

ZNAČILNOSTI PRIMERI

Bleščeče-odbojna svetloba. Kovinski predmeti, kot so sponke na pasovih.

Pravilne oblike silhuet. Telo, oprema in vozila.

Kontrast z ozadjem. Vojak v premiku čez različna ozadja

Tabela-1. Pokazatelji slabega maskiranja.

Slika-1. Pregled terena s pomočjo prekrivanja.

(2) Začni z opazovanjem bočne strani svojega sektorja; med opazovanjem svoje oči fokusiraj na določene točke (izkoriščanje stranskega vida).(3) Preglej območje po osi 180°, 50metrov po globini pred svojim položajem.(4) Ko si s pregledal začetek in konec prve osi, začni s pregledom nove osi. Nova os naj bo 50m po

globini naprej od prve osi.o

2. DOLOČI RAZDALJO DO TARČ/CILJEV.

Če LD Metrix nimaš na voljo, uporabi sprednji mehanski merek na svoji AP za določanje razdalj do ciljev. Cilj, velikosti človeka opazovan preko sprednjega mehanskega merka (muhe) na AP:

a. Cilj, ki je dvakrat širši od sprednjega mehanskega merka je oddaljen približno 90m (slika 2.A.) b. Cilj, ki je širok enako kot sprednji mehanski merek, je oddaljen približno 175m (slika 2.B.) c. Cilj, ki je za polovico tanjši od sprednjega mehanskega merka je oddaljen pribl. 350m (slika 2. C.)

2. A. Cilj je oddaljen 90 m. 2. B. Cilje je oddaljen 175 m. 2. C. Cilj je oddaljen 350 m.

Page 53: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-33

3. ZAVZEMI USTREZEN BOJNI-STRELSKI POLOŽAJ.

Poglej tabelo-2. Tabela prikazuje prednosti in pomanjkljivosti različnih bojnih-strelskih položajev, ki so prikazani na spodnjih slikah in tabeli -2.

POLOŽAJ PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI

Lisičja luknja

Če je na voljo, je to najboljši strelski položaj

Ne nudi nad-glavne zaščite

Ležeči položaj

Takoj ga lahko zavzamemo, nizka silhueta, prilagodljiv za uporabo zaščite in podpore.

Učinkovit ogenj iz ležečega položaja je lahko omejen zaradi terenskih in vegetacijskih nepravilnosti / razgiban teren/vegetacija.

Počep

Primeren za streljanje izza zaklonov na terenu, ki je rahlo nagnjen navzgor.

Izpostavljenost ognju iz lahkega pehotnega orožja.

Stoječ položaj

Uporaba pri naskoku in za presenečenje, ali ko drugi položaji niso na voljo.

Nestabilnost, izpostavljenost ognju iz lahkega pehotnega orožja.

Tabela-2. Strelski položaji.

Page 54: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-34

4. IZBERI USTREZNO VRSTO OGNJA, NAMERI IN STRELJAJ NA TARČE/CILJE TAKOJ KO JIH ODKRIJEŠ, oziroma NA POVELJE.

4-1. IZBERI USTREZNO VRSTO OGNJA; oziroma PRAVILNO POSTOPAJ PRI IZDANIH POVELJIH.

A. PREMIŠLJEN STREL.

PREMIŠLJEN STREL - Počasno streljanje, ne več kot 10 strelov na minuto. S takšnim ognjem sovražniku otežimo vračanje preciznega ognja, opazovanje ali premikanje. Za to vrsto ognja obstaja povelje »Ogenj«.

(1) Regulator ognja prestavi na »1«, nameri, preveri in po potrebi prilagodi položaj.(2) Samoiniciativno, ali na povelje »Ogenj«, s premišljenim potegom sprožilca, streljaj in spremljaj strel.(3) Področje tarče še naprej opazuj skozi namerilno napravo ali rahlo privzdigni glavo in opazuj področje tarč preko

namerilne naprave. Pazi, da ne izdihuješ na lečo namerilne naprave.(4) Nadaljuj s streljanjem na premišljen način, in pri tem nadziraj število izstreljenih nabojev.(5) Samoiniciativno, ali na povelje »Prenehaj«, regulator ognja prestavi na »S«. Če je potrebno zamenjaj okvir, vrni

se v pripravljeni položaj - opazuj in/ali pričakuj nova povelja.(6) Samoiniciativno, ali na povelje »Nadaljuj«, regulator ognja prestavi na »1« in nadaljuj streljanje.

B. HITRI STREL.

HITRI STREL - Streljanje v presledkih, priložnostno streljanje na sovražnika, ki se pojavi za kratek čas, medtem ko se premika od zaklona do zaklona. Za to vrsto ognja obstaja povelje »Opazuj in streljaj«.

(1) Regulator ognja prestavi na »1«. Ko se pojavi tarča/cilj, z zaporednimi potegi sprožilca, streljaj hitro, vendar natančno.

(2) Streljaj, dokler tarča/cilj ne pade ali gre v zaklon, nato prenehaj streljati, opazuj svoj sektor ognja (področje tarč) skozi ali preko namerilne naprave in bodi pripravljen na ponovno streljanje.

(3) Samoinicativno, ali na povelje »Prenehaj«, regulator ognja prestavi na »S«. Če je potrebno zamenjaj okvir, vrni se v pripravljeni položaj - opazuj in/ali pričakuj nova povelja.

(4) Samoiniciativno, ali na povelje »Nadaljuj«, regulator ognja prestavi na »1« in nadaljuj streljanje.

C. HITRI – ZAPOREDNI OGENJ.

HITRI OGENJ - Hitri zaporedni ogenj se uporablja za zmago v ognjenem boju ali kadar sovražnik napada naše položaje. Za to vrsto ognja obstaja povelje »Hitri - Ogenj«.

(1) Regulator ognja prestavi na »1« in nameri v imenovano/izbrano tarčo/cilj.(2) Samoiniciativno, ali na povelje »Hitri - Ogenj«, z uporabo metode zaporednih potegov sprožilca, streljaj kakor

se le da hitro, vendar natančno. Na drugo tarčo/cilj preidi in se prilagoditi šele ko prva tarča/cilj pade.(3) Kadar streljaš na večje število tarč/ciljev, ki so zelo narazen, moraš hitro prilagajati položaj telesa na vsako

tarčo/cilj. Streljaj, dokler ne podreš vseh tarč/ciljev. (4) Samoinicativno, ali na povelje »Prenehaj«, regulator ognja prestavi na »S«. Če je potrebno zamenjaj okvir, vrni

se v pripravljeni položaj - opazuj in/ali pričakuj nova povelja.

Zapomni si: Hlajenje orožja med premori v hitrem zaporednem streljanju: Povleči ročico zaklepa v zadnji položaj, jo zatakni za zadržalni zob in odpri poklopec zaklepišča ter preveri, da je ležišče naboja prazno.

(5) Samoiniciativno, ali na povelje »Nadaljuj«, regulator ognja prestavi na »1« povleči napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji položaj (polni orožje) in nadaljuj s streljanjem.

D. AVTOMATSKI OGENJ.

AVTOMATSKI OGENJ - Se normalno uporablja samo v bližinskem boju na zelo kratkih razdaljah, zlasti v zaključnih fazah napada, pri odbijanju masovnega napada, pri čiščenju stavb, rovov, bunkerjev in gozda. Za to vrsto ognja obstaja povelje »Rafalno - Ogenj«.

(1) Samoiniciativno, ali na povelje »Rafalno«, prestavi regulator ognja na »A«. (2) Samoiniciativno, ali na povelje »Ogenj« povleci sprožilec toliko, da izstreliš kratke rafale z 2-3 naboji.

Zapomni si: Rafali z izstreljenimi več kot tremi naboji postajajo nenatančni, saj se orožje po vsakem strelu dviguje in zadetki so vedno višji. Močan prijem za kopišček s sprednjo roko lahko deloma ublaži ta dejavnik.

(3) Samoinicativno, ali na povelje »Prenehaj«, regulator ognja prestavi na »S«. Če je potrebno zamenjaj okvir, vrni se v pripravljeni položaj - opazuj in/ali pričakuj nova povelja.

(4) Samoiniciativno, ali na povelje »Nadaljuj«, regulator ognja prestavi na »A« povleči napenjalno ročico do konca nazaj in jo spusti v sprednji položaj ter tako polni orožje in nadaljuj s streljanjem.

Page 55: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-35

4-2. NAMERI V CILJ/TARČO..

Kako meriti – OMA. - Poravnaj telo in puško na tarčo.- Ustrezen razmak očesa do merka – neomejeno (slika 3).

Slika 3. Optični merek – OMA; Razmak očesa od merka in pravilna namerilna slika.

- Pri merjenju imej obe očesi odprti.- Rdečo piko merka poravnaj na sredino tarče, ki jo želiš zadeti.

Kako meriti – MEHANSKI MEREK.- Poravnaj telo in puško na tarčo.- Pravilen razmak očesa do merka – 60 mm (slika 4).

Slika 4. Mehanski merek; Razmak očesa od merka in pravilna namerilna slika.

- Zapri levo oko. Poglej skozi sredino odprtine na zadnjem merku in jo poravnaj s konico muhe na sprednjem merku. Zagotovi, da je muha sprednjega merka v pokončnem položaju in dobro vidna.

- Morda boš moral malce spremeniti položaj glave, da bi dosegel pravilno poravnavo merkov. Ko enkrat dosežeš pravilno poravnavo merkov, položaja glave ne spreminjaj več.

- Da bi zagledal pravilno namerilno sliko, moraš zadržati pravilno poravnavo merkov, izostriti podobo muhe sprednjega merka in njeno konico prenesti v izbrano točko.

Kako meriti – OMT.- Poravnaj telo in puško na tarčo.- Pravilen razmak očesa do merka – 63 mm (slika 5).

Slika 5. Optični merek – OMT; Razmak očesa od merka in pravilna namerilna slika.

- Pri merjenju imej odprto eno oko ali obe očesi.- Ustrezno oznako na vizirnem risu OMT poravnaj na sredino tarče, ki jo želiš zadeti.

Page 56: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-36

4-3. STRELJANJE.

A. STRELJANJE NA NEPREMIČNE CILJE:To so odkriti cilji na bojišču, ki ne menjavajo svojega položaja. Namerilna točka za nepremične cilje je SREDINA / CENTER CILJA.

B. STRELJANJE NA TRENUTNE CILJE:To so cilji na bojišču, ki se pojavijo nenadoma in prav tako nenadoma izginejo.Pri streljanju na trenutne cilje merimo tja, kjer pričakujemo da se bo cilj pojavil in ko se cilj pojavi –odpremo ogenj.

C. STRELJANJE NA MASKIRNE CILJE:To so skriti cilji izza maske. Strelja se v točko, kjer se cilj nahaja. Če cilj ni prepoznaven (vendar sumimo, da gre za cilj) se strelja v območje maskiranja, postopno prenašajoč namerilno točko za širino cilja. D. STRELJANJE NA PREMIČNE CILJE:To so cilji, ki nenehno menjavajo položaje na bojišču ko nanj ognjeno delujemo.Hitrost cilja je odvisna od terena, vremena, tehničnih karakteristik vozil, namena bojne nalogePovprečne bojne vrednosti premičnih ciljev (Glej tabelo-3):

VRSTA CILJAVOJAK, KI TEČE MOTORNA VOZILA

3 m/s 10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/hPOPRAVKI za bočni cilj POPRAVKI za bočni cilj

RAZDALJAv metrih

V metrih V figurah V metrih

100 m 0,3 1 0,3 0,7 1,0 1,3200 m 0,7 2 0,7 1,4 2,1 2,8300 m 1,2 4 1,1 2,2 3,3 4,5400 m 1,7 5 1,6 3,2 4,8 6,4500 m 2,3 7 2,1 4,3 6,4 8,6600 m 3,0 10 2,8 5,6 8,3 11,1

Tabela-3. Povprečne bojne vrednosti premičnih ciljev na bojišču.Če sovražni vojak hodi, moraš v tabeli navedene popravke deliti z dva.

Če sovražni vojak teče zelo hitro, moraš v tabeli navedene popravke množiti z dva.

Vrste ciljev glede na gibanje (glej Sliko 6): Glede na kot pod katerim se tarče gibljejo na smer streljanja ločimo frontalne cilje (0˚-15˚), poševne cilje (16˚ – 60˚) in bočne cilje (61˚ - 90˚).

Slika 6. Vrste ciljev, glede na gibanje.

Page 57: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-37

D.1. Frontalno premični cilji:- se gibljejo v smeri streljanja (prihod/odhod)- streljamo z merkom, ki odgovarja oddaljenosti cilja

Slika-7. Frontalno premični cilji; Oddaljujoči in prihajajoči.

- Namerilna točka za cilje v PRIHODU – v spodnji del cilja (slika-8); Če se sovražni vojak ali sovražno vozilo zelo hitro približuje, moramo meriti nižje, v podnožje cilja. Na kratkih in zelo kratkih razdaljah merimo in streljamo v sredino cilja, tako kot na mirujoče tarče.

- Namerilna točka za cilje v ODHODU – v zgornji del cilja; od pasu navzgor (slika-8). Če se sovražni vojak ali sovražno vozilo zelo hitro oddaljuje, moramo meriti višje, pri vrhu tarče. Na kratkih in zelo kratkih razdaljah merimo in streljamo v sredino cilja, tako kot na mirujoče tarče.

Slika-8. Namerilna točka za cilje v prihodu in odhodu.

D. 2. Bočni premični cilji:- cilji, ki se premikajo pravokotno glede na strelčevo ravnino.

Slika-9. Bočno premikajoči cilji.

Page 58: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-38

- Na bočne cilje streljamo s pomočjo merka za ustrezno razdaljo do cilja; namerilna točka (center cilja) se prenaša od centra cilja v smer njegovega premikanja

- PREHITEVANJE: Pot, ki jo naredi cilj v času leta izstrelka (glej sliko-10).

Slika-10. Prehitevanje.

D. 3. Poševno premični cilji:- Cilji, ki se premikajo pod ostrim kotom, glede na strelčevo ravnino.- Pri streljanju na poševno gibajoče sovražne vojake, moramo zavzemati popravke v velikosti

0,7 polne človeške figure.- Pri streljanju na sovražna vozila, ki se gibljejo pod kotom moramo enako zmanjšati razmerje

velikosti figure, vendar je potrebno upoštevati tudi hitrost vozila, ki se lahko giblje mnogo hitreje kot pehotni vojak.

Slika-11. Poševno premikajoči cilji.

E. STRELJANJE NA VEČJE ŠTEVILO CILJEV (dva, ali več ciljev):Prvo streljamo na tisti cilj, ki nam je najbolj nevaren (ponavadi je to najbližji cilj) – ta cilj uničimo, nato pa takoj streljamo na naslednji cilj.

Page 59: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-39

5. IZVEDI POPRAVKE PRI MERJENJU IN POPRAVKE ZARADI VETRA, če je to potrebno.

A. POPRAVKI PRI MERJENJU.Napake po višini in smeri lahko odpraviš s prenosom Namerilne Točke (v nadaljevanju NT).

Primer: Tvoj zadetek je glede na NT, 300 mm višje in 100 mm v levo od centra tarče (slika 12).Popravek: Nameri 300 mm nižje in 100 mm v desno od prvotne NT (slika 13).

Slika 12. Zadetek 300mm višje / 100m levo. Slika 13. Popravek – nova NT; 300mm nižje/100mm desno.

B. POPRAVKI ZARADI VETRA.

Zapomni si: Samo bočni veter na strelskih razdaljah večjih od 100 m bo občutno vplival na let krogle naboja. Da bi izničil ta vpliv vetra, moraš meriti proti vetru. Smer vetra lahko določiš glede na njegov vpliv na tvoj obraz, drevesa, prah ali dim.

Velikost popravka je odvisna od hitrosti vetra:

Svež veter: (16 km/h) ima dobršen vpliv na grmičevje in dobro ga lahko čutiš na svojem obrazu. Zastavice na strelišču se iz povsem visečega položaja dvignejo za polovico in plapolajo pod kotom 45°.

Močan veter: (32 km/h) ima občuten vpliv na vrhove drevesnih krošenj in dviguje prah s suhih tal. Zastavice na strelišču se postavijo v popolnoma pravi kot (90°) glede na količek in videti je, kot da se bodo odtrgale s količkov.

V vetrovnih razmerah, na strelskih razdaljah večjih od 100 m, je potrebno glede na stoječo silhueto zavzeti naslednje popravke:

(1) Svež veter, 200 m: NT je na pol poti med sredino in robom tarče (Primer –slika 14)(2) Močan veter, 200 m: NT je rob tarče (Primer – slika 15)

Slika 14. Svež veter iz L proti D; razdalja 200m. Slika 15. Močan veter iz D proti L; razdalja 200m.

Page 60: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-40

(3) Svež veter, 300 m: NT je rob tarče (Primer – slika 16).(4) Močan veter, 300 m: NT je eno širino tarče od sredine tarče (Primer – slika 17).

Slika 16. Svež veter iz D proti L; razdalja 300m Slika 17. Močan veter iz L proti D; razdalja 300m.

C. POSTOPKI OB ZGREŠENEM STRELU.Postopek ob zgrešenem strelu izvajaš, kadar večkrat zgrešiš tarčo in zadetka ne vidite.

(1) Nameri in streljaj v podnožje tarče in prilagodi NT glede na opaženi zadetek.

(2) Kadar streljaš na strelišču in imaš za popravljanje NT dovolj časa ter v tarči sploh ni zadetka, se premakni bližje tarči in streljaj v vogale tarče:- najprej v zgornji desni vogal in opazuj, če je zadetek v tarči, - nato v zgornji levi vogal in opazuj, če je zadetek v tarči ter tako naprej, dokler ne boš ugotovili,

kje je zadetek!

(3) Zagotovi, da ostaneta poravnava merkov in namerilna slika pravilna, ko popravljaš NT.

Page 61: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-41

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: AP F2000S SVV-1-12-015

Individualna veščina: STRELSKI POSTOPKI Z AP F2000S (PODNEVI)

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, ali s ostrimi naboji (naprednejši nivo usposobljenosti) pri izvajanju različnih bojnih streljanj s F2000S. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču za streljanje z lahkim pehotnim orožjem. Na voljo imaš AP F2000S (osebna oborožitev ocenjevanih vojakov), okvirje, ustrezne tarče in strelivo (odvisno od vrste streljanja), individualno bojno opremo.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pravilnimi postopki:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZBERE IN PRAVILNO ZAVZAME USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.- glede na program streljanja.

2. IZVEDE PREGLED SVOJEGA SEKTORJA IN ODKRIJE CILJE V SEKTORJU.

3.

UGOTOVI RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA / TARČE. s LD METRIX (glej SVV-1-04-021), brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav ( glej SVV-1-04-024), napake so manjše od 20%

OGNJENO DELUJE NA VSE ODKRITE CILJE / TARČE- glede na program streljanja; po ukazu, ali samostojno.

A. Izbere ustrezno vrsto ognja (ali pravilno postopa pri sprejemanju povelj za streljanje)- PREMIŠLJEN STREL (na povelje »OGENJ«);- HITRI STREL (na povelje »OPAZUJ in STRELJAJ«);- HITRI-ZAPOREDNI OGENJ (na povelje »HITRI – OGENJ«);- AVTOMATSKI OGENJ (na povelje »RAFALNO – OGENJ«).

B. USTREZNO MERJENJE V CILJE / TARČE (postopki pri uporabi Mehanskih / optičnih merkov).C. USTREZNO ODPIRANJE OGNJA – NT prilagodi glede na vrsto in obnašanje ciljev:

- Nepremični cilji;- Trenutni cilji;- Maskirani cilji;- Premični cilji;- Večje število ciljev.

4.

D. IZVAJA USTREZNE POPRAVKE – če je to potrebno.

5.UNIČI / ZADENE POTREBNO ŠTEVILO TARČ V SVOJEM SEKTORJU.

- Doseže Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 62: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-42

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 63: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-1

OBOROŽITEV 1

M.PREDMET 12 – TEMA : LPM FN MINIMI 5,56mm (Para)

VSEBINA

M. PREDMET 12 – TEMA : LPM FN MINIMI 5,56MM (PARA) -----------------------------------M-1

SVV-1-12-016 RAVNANJE S LPM (Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-3

OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- M-11

SVV-1-12-017 NAPOLNI & IZPRAZNI LPM ---------------------------------------------------------------------------------- M-13OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- M-15

SVV-1-12-018 VZDRŽEVANJE LPM (Pregled / Čiščenje / Mazanje)-------------------------------------------------- M-17OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- M-23

SVV-1-12-019 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU LPM (P-POPS) ---------------------------------------------- M-25OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- M-26

SVV-1-12-020 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z LPM----------------------------------------------------------------- M-27OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- M-33

Page 64: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 65: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina:SVV-1-12-016 RAVNANJE S LPM (Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)071-312-4025 Maintain an M249 Machine Gun

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš LPM Minimi s vso pripadajočo opremo in priborom.Standardi: Vojak po pravilnem vrstnem redu izvede pregled IZPRAZNJENOSTI, RAZSTAVI in SESTAVI orožje, ter izvede pregled FUNKCIONALNOSTI.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA.

Odstrani okvir iz uvodnika okvirja če je vstavljen v uvodnik.A. Odvaruj orožje – Rdeč prstan je VIDEN.

B. Z desno roko povleči ročico zaklepa do konca nazaj, tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

C. Medtem ko z desno roko zadržuješ ročico zaklepa v zadnjem položaju, z levo roko zavaruj orožje –Rdeč prstan NI VIDEN. (Orožja SE NE SME ZAVAROVATI – če zaklep NI v zadnjem položaju).

D. Ročico zaklepa vrni NAPREJ - v sprednji položaj.

E. Dvigni pokrov zaklepišča in izvedi 5-TOČKOVNI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA:(1) Preglej polnilni mehanizem pod pokrovom zaklepišča.(2) Preglej uvodnik.(3) Dvigni uvodnik in preglej ležišče naboja.(4) Preglej prostor med sklopom zaklepa in ležiščem naboja (Čelo zaklepa).(5) Vstavi dva prsta v uvodnik okvirja in se prepričaj, da v uvodniku ni streliva ali tulcev.

F. Zapri pokrov zaklepišča, nato odvaruj orožje, z desno roko primi ročico zaklepa, in jo premakni v zadnji položaj. Z levo roko sproži orožje, z desno pa nadzorovano odpuščaj zaklep v sprednji položaj.

+Če je bil pred pregledom puškomitraljez napolnjen z okvirjem - vstavi okvir nazaj v uvodnik. +Če sledi razstavljanje orožja okvirja ne vstavljaj nazaj v uvodnik.

Slika 1. Postopek varnostnega pregleda izpraznjenosti orožja.

Page 66: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-4

2. RAZSTAVI OROŽJE.

POZOR: PRED ZAČETKOM RAZSTAVLJANJA JE POTREBNO PREVERITI ČE JE OROŽJE PRAZNO. Če puškomitraljez ni prazen ga je potrebno izprazniti (glej IV- I: NAPOLNI in IZPRAZNI FN MINIMI).

POZOR: Pred pričetkom razstavljanja je potrebno iztegniti nožice v vertikalni položaj in puškomitraljez odložiti nanje. PRED PRIČETKOM RAZSTAVLJANJA JE POTREBNO PREVERITI, DA JE ZAKLEP V SPREDNJEM POLOŽAJU: če se odstrani povratni mehanizem, ko je zaklep v zadnjem položaju lahko pride do smrtnih poškodb uporabnika !

Slika 2. Osem (8) glavnih sklopov orožja.

A. ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA S POVRATNIM MEHANIZMOM:

(1) Z desno roko primi za vrat kopita, z levo roko pa izvleči zgornji utrjevalni sornik v levo (sornik ostane v zaklepišču in ga ni dovoljeno popolnoma odstraniti). Nato zavrti kopito navzdol tako, da orožje stoji na kopitu in nožicah;

(2) Z levo roko drži kopito v stabilnem položaju z desno pa potisni peto povratnega mehanizma naprej in nato navzgor, da se sprosti. Nato odstrani povratni mehanizem. Loči vodilo povratnega mehanizma od vodila in ga odloži;

(3) Dvigni pokrov zaklepišča, z levo roko drži kopito (da stabiliziraš orožje) z desno roko pa povleči ročico zaklepa do konca nazaj in jo vrni v sprednji položaj. S kazalcem desne roke pritisni na čelo zaklepa, potisni sklop zaklepa (zaklep, nosilec,bat) nazaj iz zaklepišča in ga odstrani iz zaklepišča;

Page 67: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-5

A-1. RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA.(1) V dlan primi sklop zaklepa z drugo roko pa zavrti zaklep in ga loči od nosilca zaklepa;

(2) Odstrani vzmet udarne igle iz nosilca zaklepa, pri tem pa pazi, da se vzmet ne raztrga: če vzmet ni mogoče brez sile odstraniti jo je potrebno vrteti v smeri urnega kazalca, da se sprosti, ali pa jo z primernim orodjem iztisniti na dnu vzmeti (orožje deluje tudi brez vzmeti udarne igle, vendar to oslabi delovanje udarne igle, povečana je možnost zastoja);

(3) Pritisni vzmetno iglo na zadnjem delu nosilca zaklepa v levo in privzdigni nosilec zaklepa ter ločiplinski bat od nosilca zaklepa;

B. ODSTRANI SKLOP CEVI:(1) Iztegni kopito, zapri pokrov zaklepišča in z prsti leve roke pritisni nazaj (proti kopitu) utrjevalni vzvod

cevi in ga zadrži v tem položaju.

(2) Zatem z desno roko preklopi ročico cevi navzgor, ter jo potisni naprej in odstrani sklop cevi (cev, plinska komora, plinski regulator, sprednji merek) iz orožja, ter dvigni pokrov zaklepišča;

B-1. ODSTRANI PLINSKI REGULATOR in PLINSKO KOMORO:(1) Vzemi sklop cevi in ga postavi na čisto površino z ustjem cevi - Univerzalno strgalo nastavi na utor

regulatorja in močno zavrti gumb regulatorja v nasprotni smeri ure.

(2) Utrjevalo se potopi v ohišje plinskega bloka in se zapelje preko poševnega roba univerzalnega strgala izven utora.

(3) Nato nadaljuj z vrtenjem regulatorja in ga odstrani od sklopa cevi (pri tem s kazalcem pridrži plinsko komoro).

(4) Odstrani plinsko komoro in jo odloži na čisto površino.

Page 68: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-6

C. ODSTRANI KOPIŠČE:(1) Z vodilom povratnega mehanizma ali nabojem potisni prečni sornik kopišča v levo in ga

izvleči iz ležišča.

(2) Nato zavrti kopišče z zadnjim delom navzdol ter ga loči od zaklepišča;

D. ODSTRANI KOPITO:(1) Z levo roko primi kopito in istočasno s prsti roke podpri zaklepišče tik za pištolskim ročajem.

(2) Nato z vodilom povratnega mehanizma ali z nabojem potisni v levo spodnji utrjevalni sornik kopita v levo s čimer sta kopito in sprožilni mehanizem ločena od zaklepišča (sornik ostane v zaklepišču in ga ni dovoljeno popolnoma odstraniti).

(3) Nato z desno roko odstrani kopito;

E. ODSTRANI SPROŽILNI MEHANIZEM / PIŠTOLSKI ROČAJ:(1) Z desno roko podpremo zaklepišče z levo roko pa odstranimo sprožilni mehanizem tako da zadnji

del zavrtimo navzdol;

F. ODSTRANI PLINSKI VALJ: (1) Primi za vrh plinskega valja in ga zavrti v levo ali desno, da se sprosti vzmetno utrjevalo in ga izvleči

iz zaklepišča;

Page 69: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-7

G. ODSTRANI NOŽICE:(1) Primi nožice in jih izvleči naravnost naprej in jih tako loči od zaklepišča;

H. SKLOP ZAKLEPIŠČA:(1) S odstranitvijo nožic, ti je preostal samo še sklop zaklepišča s pokrovom (in optično napravo). S

tem je razstavljanje končano.

Zapomni si: Do te mere je dovoljeno razstaviti LPM Minimi. Nadaljnje razstavljanje je dovoljeno samo osebju tehničnih organov.

3. SESTAVLJANJE OROŽJA - Orožje se sestavlja v obratnem vrstnem redu.

A. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI NOŽICE:(1) Nožice naj bodo pri montaži razširjene in obrnjene navzdol.

B. V ZAKLEPIŠČE VSTAVI PLINSKI VALJ:(1) Plinski valj potisni v zaklepišče – pri tem si pomagaj še z drugo roko.(2) Valj postavi v položaj, da je vdolbina na valju blizu vzmetnega utrjevala.(3) Obračaj valj, dokler se vzmetno utrjevalo ne zaskoči v vdolbino na valju.

C. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI PIŠTOLSKI ROČAJ S SPROŽILNIM MEHANIZMOM:

Page 70: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-8

D. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPITO:

E. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPIŠČEK:

F. SESTAVI SKLOP CEVI:(1) Plinsko komoro vstavi v plinski blok in poravnaj zarezo na plinski komori s zarezo na plinskem

bloku.(2) Na štrleč konec plinske komore vstavi plinski regulator. (3) Regulator nato pritisni navzdol in ga zavrti – dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

G. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI SKLOP CEVI:

(1) Utrjevalni vzvod cevi z levo roko pritisni nazaj in ga zadrži v tem položaju.(2) Z desno roko primi ročico cevi navzgor, ter jo potisni nazaj in navzdol(3) Plinski regulator poravnaj s plinskim valjem.(4) Odpusti utrjevalni vzvod cevi.(5) Preveri, ali se je sklop cevi pravilno zaskočil v zaklepišče – s potiskanjem ročice cevi naprej in

navzgor.

Page 71: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-9

H. SESTAVI SKLOP ZAKLEPA:

I. SESTAVLJEN SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNI MEHANIZEM VSTAVI V ZAKLEPIŠČE:

J. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPITO.

13. PREGLED FUNKCIONALNOSTI.- Izvajamo z namenom preveriti, ali smo orožje pravilno sestavili.

Postopki:(1) Z desno roko povleči ročico zaklepa do konca nazaj in ga zadrži v zadnjem položaju.(2) Medtem ko z desno roko zadržuješ zaklep v zadnjem položaju, z levo roko zavaruj orožje (varovalni

vzvod potisni v desno, da na njem ni viden rdeč prstan).(3) Ročico zaklepa potisni do konca naprej.(4) Pritisni na sprožilec – orožje NE SME SPROŽITI.(5) Z desno roko povleči ročico zaklepa do konca nazaj in ga zadrži v zadnjem položaju.(6) Z levo roko odvaruj orožje.(7) Medtem ko z desno roko zadržuješ zaklep v zadnjem položaju, z levo roko pritisni na sprožilec in

nadzorovano odpuščaj zaklep v sprednji položaj.

Če pregled funkcionalnosti ni uspel, ponovno razstavi orožje in ugotovi napako.

Page 72: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 73: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina: RAVNANJE S LPM (Pregled izpraznjenosti / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

SVV-1-12-016

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben LPM MINIMI s vso pripadajočo opremo in priborom.Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora v pravilnem vrstnem redu izvesti pregled izpraznjenosti, razstaviti in sestaviti orožje, ter izvesti pregled funkcionalnosti orožja. Med praktičnim delom naj vojak sproti razlaga, kaj počne.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZVEDE VARNOSTNI PREGLED OROŽJA.Odstrani okvir iz uvodnika okvirja če je vstavljen v uvodnik.

A. Odvaruje orožje.B. Z desno roko povleče ročico zaklepa do konca nazaj - zaklep ostane v zadnjem položaju.C. Z desno roko zadržuje ročico zaklepa v zadnjem položaju, z levo roko zavaruje orožje.D. Ročico zaklepa vrne NAPREJ - v sprednji položaj.E. Dvigne pokrov zaklepišča in izvede 5-TOČKOVNI PREGLED IZPRAZNJENOSTI OROŽJA:

(6) Pregleda polnilni mehanizem pod pokrovom zaklepišča.(7) Pregleda uvodnik.(8) Dvigne uvodnik in pregleda ležišče naboja.(9) Pregleda prostor med sklopom zaklepa in ležiščem naboja (Čelo zaklepa).(10)Vstavi dva prsta v uvodnik okvirja in otipa, da v uvodniku ni streliva ali tulcev.

A. Zapre pokrov zaklepišča, odvaruje orožje, z desno roko prime ročico zaklepa, in jo premakne v zadnji položaj. Z levo roko sproži orožje, z desno pa nadzorovano odpušča zaklep v sprednji položaj.

Če sledi razstavljanje orožja okvirja ne vstavlja v uvodnik.

2. RAZSTAVI OROŽJE.A. ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA S POVRATNIM MEHANIZMOM.A-1. RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA.

B. ODSTRANI SKLOP CEVI. B-1. ODSTRANI PLINSKI REGULATOR in PLINSKO KOMORO.

C. ODSTRANI KOPIŠČE.D. ODSTRANI KOPITO.E. ODSTRANI SPROŽILNI MEHANIZEM / PIŠTOLSKI ROČAJ.F. ODSTRANI PLINSKI VALJ.G. ODSTRANI NOŽICE.

3. SESTAVI OROŽJE.A. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI NOŽICE.B. V ZAKLEPIŠČE VSTAVI PLINSKI VALJ.C. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI PIŠTOLSKI ROČAJ S SPROŽILNIM MEHANIZMOM.D. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPITO.E. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPIŠČEK.F. SESTAVI SKLOP CEVI.G. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI SKLOP CEVI.H. SESTAVI SKLOP ZAKLEPA.I. SESTAVLJEN SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNI MEHANIZEM VSTAVI V ZAKLEPIŠČE.J. NA ZAKLEPIŠČE PRITRDI KOPITO.

Page 74: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-12

4. PREGLED FUNKCIONALNOSTI.(1) Z desno roko povleče ročico zaklepa do konca nazaj in ga zadrži v zadnjem položaju.(2) Medtem ko z desno roko zadržuje zaklep v zadnjem položaju, z levo roko zavaruje orožje.(3) Ročico zaklepa potisne do konca naprej.(4) Pritisne na sprožilec – orožje NE SPROŽI.(5) Z desno roko povleče ročico zaklepa do konca nazaj in ga zadrži v zadnjem položaju.(6) Z levo roko odvaruju orožje.(7) Medtem ko z desno roko zadržuje zaklep v zadnjem položaju, z levo roko pritisne na sprožilec

in nadzorovano odpušča zaklep v sprednji položaj.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 75: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina:SVV-1-12-017 NAPOLNI & IZPRAZNI LPM071-312-4027 Load & Unload an M249 Machine Gun

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben LPM MINIMI, nabojnik za 100 ali 200 nabojev in standardni NATO okvir M-16 z šolskimi naboji.

Standardi: Vojak pravilno napolni in izprazni orožje (nabojnik ali okvir).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

ZAPOMNI SI: Pred vsakim polnjenjem orožja je potrebno po predpisanem postopku izvesti VARNOSTNI PREGLED (izpraznjenost orožja). LPM Minimi se polni z nabojniki kjer so naboji 5,56 mm spojeni z ločljivimi členki M27, v nabojnikih s po 100 ali200 naboji, kar zagotavlja veliko ognjeno moč ter neprekinjenost ognjene podpore. V skrajni situaciji in na streliščih, pa se za polnjenje uporabljajo standardni M-16 okvirji, vendar se pri tem poveča možnost zastoja.

1. NAPOLNI OROŽJE - Z NABOJNIKOM.POZOR: MED SAMIM POSTOPKOM POLNJENJA Z NABOJNIKOM OBRAZ STRELCA NE SME BITI IZPOSTAVLJEN ODPRTEMU LEŽIŠČU NABOJA V CEVI, KO JE ODPRT POKROV ZAKLEPIŠČA ! Pred polnjenjem orožja z nabojnikom v uvodniku okvirja ne sme biti okvirja.

Orožje se z nabojnikom napolni po naslednjem postopku:(1) Povleči zaklep v zadnji položaj, nato zavaruj orožje (varovalni vzvod potisni v desno, da na

njem ni viden rdeč prstan) – slika 1.A.(2) Dvigni pokrov zaklepišča (če še ni dvignjen), orožje nagni v desno stran - slika 1.B.

Slika 1.

(3) Vstavi nabojnik z strelivom na ploščo uvodnika do konca v desno tako da se prvi naboj dotika omejilnika nabojev.

(4) Pazi - da je nabojnik nameščen tako, da so odprti deli členkov obrnjeni navzdol, dvojna zanka členkov pa obrnjena v desno. Dvojna zanka členka prvega naboja mora biti nameščena v odprtini za izmetavanje členkov.

Slika 2.

(5) Z levo roko preštej 5 ali 6 nabojev in pridrži nabojnik v uvodniku. Istočasno pa z desno roko zapri pokrov zaklepišča.

(6) Pazi - pri zapiranju pokrova pokrov drži pred zadnjim merkom in ne za merek, da ne premakneš namerilne točke orožja.

Orožje je napolnjeno in pripravljeno za streljanje.

Page 76: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-14

2. IZPRAZNI OROŽJE – NAPOLNJENO S NABOJNIKOM.

(1) Zavaruj orožje.(2) Dvigni pokrov zaklepišča in odstrani nabojnik iz zaklepišča. (3) Izvedi kompleten pregled izpraznjenosti orožja po predpisanem postopku. (glej SVV-1;

Rokovanje s LPM Minimi).

3. NAPOLNI OROŽJE - Z OKVIRJEM.

POZOR: Pred polnjenjem orožja z nabojnikom v uvodniku okvirja ne sme biti okvirja!

POZOR: Pri streljanju s okvirji so zastoji orožja pogostejši, kot pri streljanju s nabojnikom!

Orožje se z nabojnikom napolni po naslednjem postopku:

(1) Povleči se zaklep v zadnji položaj, nato zavaruj orožje (varovalni vzvod potisni v desno, da nanjem ni viden rdeč prstan).

(2) Vstavi okvir s strelivom v uvodnik okvirja do konca v desno in ga z udarcem dlani potisni do konca, da se utrdi na svojem mestu.

(3) Okvir poskušaj izvleči – če ga ni mogoče izvleči, je pravilno vstavljen.

Orožje je na ta način napolnjeno in pripravljeno za streljanje.

OPOZORILO !NAJBOLJŠI NAČIN ZAVAROVANJA PRED NEŽELENO SPROŽITVIJO OROŽJA JE TA, DA IMAŠ VEDNO, MED POLNJENJEM IN PRAZNJENJEM PUŠKOMITRALJEZA, VKLOPLJENO

ROČNO VAROVALKO !KO JE ZAKLEP V ZADNJEM POLOŽAJU MORA BITI OROŽJE VEDNO ZAVAROVANO !

4. IZPRAZNI OROŽJE – NAPOLNJENO Z OKVIRJEM.

(1) Pritisni utrjevalo okvirja navzdol ter izvleči okvir iz orožja – slika 3.(2) Izvedi varnostni pregled izpraznjenosti orožja po predpisanem postopku (glej SVV-1; Rokovanje

s LPM Minimi (Para).

Slika 3.

5. IZPRAZNI OKVIR.

(1) Okvir drži tako, da so zrna nabojev obrnjena proti telesu. (2) Naboje potiskaj s palcem drugega za drugim iz nabojnika v dlan.(3) Postopek ponavljaj, dokler okvir ni prazen.

Page 77: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-15

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina: NAPOLNI & IZPRAZNI LPMSVV-1-12-017

Priprave za preverjanje: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben LPM MINIMI (Para), nabojnik za 100 ali 200 nabojev in standardni NATO okvir M-16 z šolskimi naboji.

POZOR: Vojaki morajo pred preverjanjem te veščine obvladati SVV-1; Rokovanje s LPM Minimi).

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora:A. Napolniti orožje z nabojnikom (nabojnik za 100 ali 200 nabojev)B. Izprazniti orožje – napolnjeno z nabojnikomC. Napolniti orožje z okvirjem (standardni NATO okvir M-16)D. Izprazniti orožje – napolnjeno z okvirjemE*. Izprazniti okvir (opcija)

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

NAPOLNI OROŽJE Z NABOJNIKOM:(1) Zaklep v zadnji položaj /zavaruje orožje.(2) Dvigne pokrov zaklepišča (če še ni dvignjen), orožje nagne v desno stran(3) Vstavi nabojnik z strelivom na ploščo uvodnika do konca v desno - tako da se prvi

naboj dotika omejilnika nabojev. (4) Nabojnik je nameščen tako, da so odprti deli členkov obrnjeni navzdol, dvojna zanka

členkov pa obrnjena v desno / dvojna zanka členka prvega naboja je nameščena v odprtini za izmetavanje členkov.

(5) Z levo roko prešteje 5 ali 6 nabojev in pridrži nabojnik v uvodniku / istočasno pa z desno roko zapre pokrov zaklepišča.

(6) Pri zapiranju pokrova pokrov drži pred zadnjim merkom in ne za merek.IZPRAZNI OROŽJE:

(1) Zavaruje orožje.(2) Dvigne pokrov zaklepišča in odstrani nabojnik iz zaklepišča. (3) Izvede kompleten pregled izpraznjenosti orožja (če mu je bilo tako ukazano).

2.

NAPOLNI OROŽJE Z OKVIRJEM:(1) Zaklep v zadnji položaj / zavaruje orožje.(2) Vstavi okvir s strelivom v uvodnik okvirja do konca v desno in ga z udarcem dlani

potisne do konca, da se utrdi na svojem mestu. (3) Izvede kontrolo - okvir poskuša izvleči / okvir je pravilno vstavljen.

IZPRAZNI OROŽJE:(1) Pritisne utrjevalo okvirja navzdol ter izvleče okvir iz orožja. (2) Izvede kompleten pregled izpraznjenosti orožja (če mu je bilo tako ukazano).

*3.

IZPRAZNI OKVIR:(1) Okvir drži tako, da so zrna nabojev obrnjena proti telesu. (2) Naboje potiska s palcem drugega za drugim iz nabojnika v dlan.(3) Postopek ponavlja, dokler okvir ni prazen.

*Opcija.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 78: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 79: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-17

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina:SVV-1-12-018 VZDRŽEVANJE LPM (Pregled / Čiščenje / Mazanje)Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MINIMI s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja orožja.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse postopke vzdrževanja orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. PREGLED OROŽJA – Orožje je razstavljeno.

Zapomni si: Če so deli orožja sijoči in čisti, še ne pomeni, da so tudi brezhibni!Pregled se izvede na razstavljenem orožju. Pri tem se pregleda funkcionalnost / brezhibnost, ter čistost vseh delov orožja in pribora. Vse umazane dele je potrebno očistiti.Vse obrabljene ali polomljene dele je potrebno zamenjati, če to ni mogoče je potrebno o stanju orožja obvestiti nadrejenega podčastnika.

(1) PREGLEJ ZAKLEPIŠČE: Preglej notranje in zunanje površine zaklepišča, da so čiste, da na njih vdrtin ali izboklin / deformacij. Preveri, da se ročica zaklepa prosto giblje naprej in nazaj, ter, da se utrdi v sprednjem položaju. Preveri, da so vodila naoljena.

(2) PREGLEJ POKROV ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM: Preglej vse površine pokrova zaklepišča da so čiste in brez deformacij. Preveri, da se pokrov utrjuje v zaklepišču, da ga je mogoče dvigniti, ter da ostane v dvignjenem položaju. Preglej uvodnik, da je čist in brez razpok, ter, da ga je mogoče dvigniti in spustiti, brez uporabe sile. Preveri, da je mogoče premikati polnilni mehanizem, ter, da ga vzmet vrača v osnovni položaj.

(3) PREGLEJ CEV: Preglej zunanje površine cevi, da na njih ni razpok in ostalih deformacij, da cev ni napihnjena, ter, da so

površine čiste. Preglej notranjost cevi, da je čista, da v njej ni ovir, ali, da ni s čim zamašena. Preglej razbijalo plamena, da je dobro pritrjeno in da ni razpokano. Preglej ročico cevi, da je čista in brezhibna, ter, da jo je mogoče preklopiti levo in desno. Preglej notranje in zunanje površine plinskega bloka, da so čiste, da na njih ni razpok in ostalih deformacij,

ter, da je čista izpušna odprtina na spodnji strani plinskega bloka.

(4) PREGLEJ PLINSKO KOMORO Z REGULATORJEM PRETOKA PLINOV: Preglej plinsko komoro, da je gladka, brez prask, vdrtin ali drugih deformacij, ter, da je čista. Preveri, da je mogoče plinsko komoro brez uporabe sile vstaviti v plinski blok. Preglej notranjost plinske komore in odprtini v plinski komori.

(5) PREGLEJ MERKE: Preglej sprednji merek, da ni zvit, razpokan ali zlomljen, da je dobro pritrjen ter, da se ne maje na nosilcu. Preveri, da je mogoče gumb smeri in gumb elevacije prosto vrteti, ter, da skala smeri in indeks skale nista

obrabljena ali umazana. Preveri, da sta vijaka skale smeri brezhibna.

(6) PREGLEJ PLINSKI BAT: Preglej plinski bat, da ni ukrivljen, polomljen, ali da na površinah ni razpok. Preveri, da so površine čiste in brez usedlin. Plinski bat se nekoliko maje, ko je spojen z nosilcem zaklepa, kar je normalno, in se ne smatra za napako.

(7) PREGLEJ POVRATNI MEHANIZEM: Preglej povratno vzmet, da ni zlomljena ali oslabljena in da je čista. Preglej vodilo povratnega mehanizma, da je ravno, brez deformacij ter, da je vzmetni zatič na sredini

utrjevala povratnega mehanizma.

Page 80: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-18

(8) PREGLEJ ZAKLEP: Preveri, da so površine zaklepa čiste brez usedlin, da robovi vseh treh zob niso obrabljeni. Preglej zob izvlečnika, da ni zlomljen ali obrabljen, da za njegovim robom ni usedlin, da vzmet izvlečnika ni

oslabljena. Preglej vzmet udarne igle, da je čista, da ni polomljena ali oslabljena. Preglej udarno iglo, da je kompletna, da ni obrabljena ali ukrivljena ter, da je čista.

(9) PREGLEJ NOSILEC ZAKLEPA:o Preglej površine nosilca zaklepa, da so čiste, da robovi niso obrabljeni.o Preveri, da je zob, preko katerega sprožilni mehanizem zadržuje zaklep v zadnjem položaju, čist in, da ni

obrabljen.

(10) PREGLEJ SPROŽILNI MEHANIZEM: Preglej zunanje površine sprožilnega mehanizma, da na njih ni poškodb in umazanije. Preveri, da deli mehanizma pravilno delujejo, da se po pritisku sprožilca zadrževalni vzvod pomakne

navzdol, ter da se po premiku zoba avtomatskega zapenjalnega mehanizma, premakne navzgor. Preveri, da je mogoče varovalko premikati levo in desno, da ni mogoče povleči sprožilca ali potisniti

zadrževalnega vzvoda navzdol, ko je orožje zavarovano.

(11) PREGLEJ PLINSKI VALJ: Preglej površine plinskega valja, da niso obrabljene in umazane. Preglej vzmetno utrjevalo, da ni zlomljeno ali oslabljeno.

(12) PREGLEJ KOPIŠČE: Preglej kopišče, da ni počeno ali umazano, ter, da trdno nameščeno na svojem mestu. Preglej sornik kopišča, da ga je mogoče premikati v obe smeri, ter, da se utrdi na svojem mestu, ko je

nameščeno kopišče.

(13) PREGLEJ KOPITO: Preglej površine kopita, da niso razpokane, vdrte ali drugače deformirane. Preglej vse površine kopita, da so čiste. Preizkusi oporo za ramo, da jo je mogoče premikati med obema položajema in da ostane utrjena v obeh

položajih. S potiskom ob čisto površino podloženo s krpo se preveri delovanje amortizerja, ki je nameščen v kopitu.

(14) PREGLEJ NOŽICE: Preglej nožice, da niso zvite, deformirane ali polomljene. Preveri, da orožje stabilno stoji na nožicah. Preveri, da so površine čiste, ter, da je mogoče nožice zložiti in iztegniti brez uporabe sile.

2. ČIŠČENJE, MAZANJE in PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OROŽJA.

Zapomni si: LPM Minimi je potrebno očistiti takoj po vsakem streljanju. Orožje pred čiščenjem najprej razstavimo. Ko smo vse dele orožja očistili na suho, jih premažemo s tanko plastjo sredstva CLP.

BREAK FREE CLP je sredstvo za odstranjevanje usedlin umazanije, rje in saj (98 % zmožnost čiščenja) in hkrati sredstvo za mazanje. Zagotavlja zaščito cca 30 dni. Pred uporabo je potrebno embalažo pretresti.

SHELL (AEROSHELL FLUID 634) je univerzalno olje za mazanje orožja tipa CLP. Uporablja se za čiščenje orožja manjših in večjih kalibrov v temperaturnem obsegu med – 540 C do + 650 C. Olje izpolnjuje NATO standarde in zagotavlja 30 dnevno zaščito orožja če je bilo prej očiščeno in obrisano.

1

Page 81: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-19

A. ČIŠČENJE. Vse kovinske dele in površine, ki so bili izpostavljeni smodniškim plinom moramo očistiti s sredstvom CLP in čistilnimi krpicami.

(1) Očisti cev in ležišče naboja – uporabi CLP in čistilne krpice.

(2) Očisti regulator pretoka plinov s univerzalnim strgalom (slika 1.A.). S CLP očisti plinsko odvodno odprtino, ohišje regulatorja in plinsko komoro. Odstrani vse ostanke ogljika. Po čiščenju prebriši do suhega!

(a) Očisti plinsko odvodno odprtino (slika 1.B).

Slika 1. Čiščenje plinske odvodne odprtine.

(b) Očisti osrednjo odprtino regulatorja s ustreznim delom univerzalnega strgala s obračanjem v smeri urnega kazalca in potiskanjem navznoter proti dnu ohišja (slika 2).

Slika 2. Čiščenje osrednje odprtine regulatorja.

(c) Uporabi štrleč del strgala za čiščenje dveh utorov na ohišju regulatorja (slika 3).

Slika 3. Čiščenje utorov na ohišju regulatorja.

(3) Očisti plinski valj in plinski bat s univerzalnim strgalom in s CLP.

(a) V sprednji notranji del plinskega valja vstavi univerzalno strgalo in ga očisti s obračanjem ploskega dela strgala – s 360° krožnimi gibi (slika 4). Po čiščenju prebriši do suhega!

Slika 4. Čiščenje sprednjega notranjega dela plinskega valja in notranjih utorov.

Page 82: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-20

(b) Očisti notranje utore na sprednji strani plinskega valja na podoben način, le da univerzalno strgalo potisni globje v plinski valj (slika 4).

(c) Tri utore na plinskem batu očisti s 360° krožnimi gibi (slika 5). Z bata odstrani vse ostanke ogljika.

Slika 5. Čiščenje utorov na plinskem batu.

(d) V sprednjo odprtino plinskega bata vstavi univerzalno strgalo in ga očisti s obračanjem ploskega dela strgala – s 360° krožnimi gibi (slika 6).

Slika 6. Čiščenje odprtine na sprednji strani plinskega bata.

(4) Odstrani ostanke ogljika in umazanijo iz ostalih delov orožja.

(5) Uporabi krpice in CLP za zunanje površine dele orožja in jih tako zaščiti pred korozijo.

B. MAZANJE. Ko je LPM očiščen in prebrisan na suho, namažemo dele orožja s tanko plastjo CLP. S tem podmažemo in zaščitimo izpostavljene kovinske dele za vse normalne klimatske razmere. Premikajoče dele prav tako podmažemo s CLP. Po mazanju, vse dele orožja prebrišemo.

(1) Sklop zaklepa in povratni mehanizem (slika 7). S CLP premaži vodilo in povratno vzmet, nosilec zaklepa, in zaklep.

Slika 7. Sklop zaklepa – mazalni deli.

Page 83: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-21

(2) Sklop cevi (slika 8). S CLP premaži ležišče naboja in celotno zunanjo površino cevi.

Slika 8. Sklop cevi.

(3) Sklop zaklepišča (slika 9). S CLP premaži vse premikajoče dele v pokrovu zaklepišča in tirnice v notranjosti zaklepišča.

Slika 9. Sklop zaklepišča.

C. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE. Orožje, s katerim redkokdaj streljamo, ali orožje ki ga skladiščimo za dalj časa, moramo takoj po pregledu in čiščenju njegove vse dele premazati s tankim slojem CLP (posebna pozornost na regulator plina, plinski valj in plinski bat). Preventivno vzdrževanje je potrebno izvajati vsakih 30 dni, razen če stanje orožja zahteva bolj pogosto vzdrževanje (če se to izkaže pri pregledu orožja). Plinski regulator, valj in bat je potrebno pred streljanjem obvezno očistiti in odstraniti CLP. V nasprotnem primeru bo prišlo do zastojev pri streljanju. 3. IZVAJANJE PREGLEDOV OROŽJA PRED / MED / PO UPORABI.

Spodaj so našteti obvezni postopki vzdrževanja, ki se morajo izvajati pred, med in po uporabi LPM –

a. PRED UPORABO –(1) Do suhega prebriši cev.(2) Preglej orožje.(3) Podmaži orožje s tanko plastjo CLP.

b. MED UPORABO –(1) Redno pregleduj orožje in poskrbi, da ostane podmazano.(2) Če pride do zastoja, sledi postopku opisanim v SVV-1; Takojšnji Postopki pri zastoju LPM FN

Minimi.

c. PO UPORABI –(1) Takoj izprazni in očisti orožje.(2) Vsakih 30 dni (če se orožje vmes ne uporablja) preglej, očisti in podmaži orožje, razen če

ugotovljeno stanje orožja pri pregledu zahteva bolj pogosto vzdrževanje.

INFO: VZDRŽEVANJE OROŽJA V JRKB POGOJIH.

Če je LPM kontaminiran s kemičnimi, biološkimi ali radioaktivnimi agensi, izvedi naslednje postopke za svojo varnost –

a. Kemična / Biološka kontaminacija. Uporabi reaktivno dekontaminacijsko gobico iz svojega POD in z njo prebriši orožje. Če POD nimaš na voljo, orožje speri s toplo milnico. Nato orožje speri s čisto vodo.

b. Radiološka kontaminacija. S ustrezno ščetko/metlico očisti orožje, ali pa ga speri z čisto vodo.

Za več informacij glej SVV-1; Uporaba POD.

Page 84: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 85: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-23

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para) SVV-1-12-018

Individualna veščina: VZDRŽEVANJE LPM (Pregled / Čiščenje / Mazanje)Priprave za preverjanje: Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MINIMI s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti pregled orožja po uporabi.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. IZVEDE PREGLED OROŽJA:

(1) Pregleda zaklepišče(2) Pregleda pokrov zaklepišča s polnilnim mehanizmom(3) Pregleda cev(4) Pregleda plinsko komoro z regulatorjev pretoka plinov(5) Pregleda merke(6) Pregleda plinski bat(7) Pregleda povratni mehanizem(8) Pregleda zaklep(9) Pregleda nosilec zaklepa(10)Pregleda sprožilni mehanizem(11)Pregleda plinski valj(12)Pregleda kopišče, kopito in nožice

2. OČISTI OROŽJE:

(1) Očisti cev in ležišče naboja – uporabi CLP in čistilne krpice.(2) Očisti regulator pretoka plinov s univerzalnim strgalom in s CLP - odstrani vse ostanke ogljika.(3) Očisti plinski valj in plinski bat s univerzalnim strgalom in CLP.(4) Odstrani ostanke ogljika in umazanijo iz ostalih delov orožja.(5) Uporabi krpice in CLP za zunanje površine dele orožja.(6) Orožje je čisto in prebrisano na suho.

3. NAMAŽE OROŽJE:(1) Namaže Sklop zaklepa in povratni mehanizem - s CLP premaže vodilo in povratno vzmet,

nosilec zaklepa, in zaklep.(2) Sklop cevi - s CLP premaže ležišče naboja in celotno zunanjo površino cevi.(3) Sklop zaklepišča - s CLP premaže vse premikajoče dele v pokrovu zaklepišča in tirnice v

notranjosti zaklepišča.(4) Po mazanju, vse dele orožja prebriše do suhega.

4. OPIŠE POSTOPKE PREGLEDOV OROŽJA PRED / MED / PO UPORABI:(1) PRED UPORABO –

- Cev se prebriše na suho.- Pregled orožja.- Podmazovanje orožja s tanko plastjo CLP.

(2) MED UPORABO –- Redno pregledovanje orožja – da ostane podmazano.- Izvajanje ustreznih postopkov v primeru zastojev (Takojšnji postopki pri zastoju FN Minimi).

(3) PO UPORABI –- Orožje se takoj izprazni in očisti.- Vsakih 30 dni, če se orožje vmes ne uporablja se izvede pregled, čiščenje in mazanje.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 86: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 87: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-25

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)Individualna veščina:SVV-1-12-019 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU LPM (P-POPS)

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MINIMI s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja z orožjem.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev LPM.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

INF

O

Če pri streljanju orožje ne izvrže tulca in če je OROŽJE VROČE (pri izstreljenih 200 nabojih ali več v manj kot dveh minutah), NE ODPIRAJ pokrova zaklepišča! - Zavaruj orožje - varovalko potisni v desno, tako da rdeč prstan ni viden. - Pusti orožje usmerjeno v varno smer – v smer tarč za 15 minut.- Nato izprazni orožje; pri tem bodi pozoren na vročo cev orožja!

Pri vročem orožju lahko pride do samo-sprožitve naboja. Pri strelskem urjenju z orožjem, ali pri streljanju na strelišču, smatramo orožje za VROČE, če z njim izstrelimo 200 nabojev!

Če do zastoja pride med bojevanjem, počakaj 5 sekund (zakasneli vžig), šele nato začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Če do zastoja pride med urjenjem, počakaj 15 minut, nato izprazni orožje in začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Io

Zapomni si: Takojšnji postopki so postopki, ki jih izvedemo z namenom odpraviti zastoje orožja, ne da bi iskali vzroke zakaj je do njih prišlo.

1. IZVEDI TAKOJŠNJE POSTOPKE ZA ODPRAVLJANJE ZASTOJA LPM MINIMI.Strelec med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – kopito je prislonjeno ob rame, cev obrnjena v smer tarč/ciljev.

Učinkovit način za urjenje takojšnjih ukrepov za odpravljanje zastojev, je kratica P-POPS , ki pomeni:

(1) Počakaj 5 sekund / 15 minut.

(2) Povleci ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

(3) Opazuj izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

Zapomni si: Če do izmeta tulca ne pride, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

(4) Porini ročico zaklepa do konca naprej.

(5) Nameri v cilj/tarčo in Sproži orožje.

Zapomni si: Če orožje ne sproži, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

o

Page 88: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-26

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina: TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU LPM (P-POPS)

SVV-1-12-019Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MINIMI s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš pred, med in po streljanju / z kombinacijo rokovanja in vzdrževanja orožja.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. POČAKA 5 sekund / 15 minut.

2. POVLEČE ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

3. OPAZUJE izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

4. PORINE ročico zaklepa do konca naprej.

5. Nameri v cilj/tarčo in SPROŽI orožje.

6.Med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – kopito orožja je prislonjeno ob rame, cev obrnjena v smer tarč/ciljev.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 89: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-27

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)Individualna veščina:SVV-1-12-020 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z LPM071-010-0006 Engage Targets with an M249 Machine Gun

Pogoji: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s LPM. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču za streljanje z lahkim pehotnim orožjem. Na voljo imaš LPM FN Minimi in spojeni nabojnik s ustrezno vrsto 5.56 mm streliva, ustrezne tarče (odvisno od vrste streljanja) ter individualno bojno opremo.

Standardi: Ocenjevani vojak mora pravilno izvesti naslednje postopke:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZBERI IN ZAVZEMI USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.

Odvisno od situacije, zavzemi takšen strelski položaj ki ti bo omogočal opazovanje in zadevanje ciljev. Izbran položaj ti mora prav tako nuditi čim boljšo zaščito pred nasprotnikovim ognjem.

a. LEŽEČ POLOŽAJ Z UPORABO NOŽIC:Ležeč, stoječ ali sedeč položaj z uporabo nožic so najboljši načini za učinkovito streljanje na cilje. Te položaje uporabljaj vedno, ko je to možno.

Slika-1. Ležeč položaj z uporabo nožic

b. STRELJANJE Z RAMENA:Streljanje z ramena (slika-2) uporabljamo pri streljanju na cilje, ki so oddaljenimi manj kot 100 metrov in le takrat, če drugih položajev ni mogoče uporabljati; oziroma če situacija zahteva tak način streljanja (npr. končna faza napada/naskoka).

Slika-2. Streljanje z ramena

Page 90: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-28

c. STRELJANJE Z ROK (pod pazduho):Ta položaj (slika-3) uporabljamo med premikanjem po območju cilja napada.

Slika-3. Streljanje z rok

d. STRELJANJE Z BOKA:Ta način (slika-4) Streljanje iz boka se uporablja v mirovanju in med premikanjem, in samo v primeru ko nas nasprotnik preseneti in ni časa dvigniti puškomitraljez na ramo, in sicer za delovanje na cilje ki so oddaljeni največ 30 metrov. V tem primeru strelec nasloni puškomitraljez MINIMI na bok ga usmeri proti cilju in takoj odpre ogenj. Korektura streljanja se izvaja z opazovanjem mesta zadetkov.

Slika-4. Streljanje z boka

e. KLEČEČI POLOŽAJ:Stabilnost klečečega položaja (slika 5) je v prvi vrsti odvisna od razporeditve treh točk, ki jih tvorijo peta leve noge ter koleno in stopalo desne noge. Če te tri točke tvorijo enakostraničen trikotnik je položaj najbolj stabilen.

Slika-5. Streljanje iz klečečega položaja.

Page 91: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-29

2. MERJENJE V CILJ / TARČO.

A. MEHANSKI MERKI:

a. PORAVNAVA MERKOV:Sprednji merek – muho poravnaj v sredino zadnjega - diopterskega merka (slika-6.A).

b. OSREDOTOČENJE OČESA:Oko s katerim merimo naj bo direktno v smeri s centrom zadnjega merka. Osredotoči se na zgornjo konico sprednjega merka-muhe. Naravna sposobnost očesa, da postavi objekt v center kroga nam pomaga pri natančnejši poravnavi merkov in s tem preciznejše streljanje.

Sprednji merek-muho postavi na linijo cilja (slika-6.B / C).

Slika-6. Merjenje s mehanskimi merki.

B. S OPTIČNIM MERKOM (ELCAN 3,4 X 28):

OČESNI ODMIK = 75 mm

Page 92: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-30

3. ODPIRANJE OGNJA. Streljaj z kratkimi in dolgimi rafali. Hitrost streljanja prilagodi velikosti / vrsti cilja. Pravilno uporabljaj sprožilec: Poteg naravnost nazaj in popust.

4. S PRAVILNO STRELSKO TEHNIKO DELUJ PO CILJIH.

Uporabi pravilne načine ognja, glede na vrsto ciljev (slika-7).

Slika-7. Načini ognja

a. FIKSIRAN OGENJ: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju na točkovne cilje in takrat, ko globina in širina območja pod ognjem zajema / pokriva cilj. Uporabljamo samo eno namerilno točko.

b. PREČEN OGENJ:Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini s spreminjanjem smeri levo – desno. Če želimo izvajati manjše popravke po smeri, premikamo ramena levo-desno.Če želimo izvajati večje popravke po smeri, premikamo komolce levo-desno. Pri tem pazimo, da smo ves čas poravnani za orožjem.

c. ISKALNI OGENJ:Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po globini s spreminjanjem elevacije gor-dol. To počnemo tako, da s približanjem komolcev spuščamo cev / z razširjanjem komolcev dvigamo cev.

d. PREČNO - ISKALNI OGENJ: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini in globini s spreminjanjem smeri in elevacije (levo-desno / gor-dol). Kombinacija prečnega in iskalnega ognja nam zagotavlja dobro pokrivanje ciljev. Popravke v smeri in globini izvajamo tako, kot je opisano pri prečnem in iskalnem ognju.

-

5. OPAZOVANJE OGNJA IN POPRAVKI (SPREMINJANJE NAMERILNE TOČKE).

a. OPAZOVANJE OGNJA:Opazuj območje cilja kam padajo zadetki tvojega prvega rafala (traserji / dvignjen prah, zemlja).

b. POPRAVEK OGNJA:Z uporabo načina spreminjanja namerilne točke lahko hitro izvajamo popravke. Če je prvi izstreljen rafal zgrešil cilj, hitro izberi novo namerilno točko na nasprotni smeri mesta padanja zadetkov. Nato sproži drugi rafal (slika-8).

Slika-8. Spreminjanje namerilne točke

CILJ

Page 93: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-31

6. PRAVILNA IZBIRA VRSTE OGNJA. Glede na vrsto ciljev, izberi pravilni način ognja.

a. TOČKOVNI CILJ: Na točkovni cilj streljaj z FIKSIRANIM OGNJEM (slika-9).

Slika-9. Streljanje na točkovni cilj.

b. OBMOČJE CILJEV: Prvo nameri in streljaj v sredino območja ciljev. Nato premakni ogenj prečno po širini (levi ali desni bok) in po globini z iskalnim ognjem (gor ali

dol) in nazaj na nasprotni bok (slika-10).

Slika-10. Streljanje na območje ciljev.

c. CILJI V LINIJI PO ŠIRINI: Prvo nameri in streljaj v sredino linije ciljev. Nato premakni ogenj prečno na prvi bok in nato nazaj do drugega – tako da z ognjem pokriješ

vse cilje v liniji (slika-11).

Slika-11. Streljanje na cilje v liniji.

d. CILJI PO GLOBINI: Prvo nameri in streljaj v sredino ciljev po globini - razen če drugje opaziš cilj, ki ti predstavlja

večjo grožnjo. Nato premakni namerilno točko navzdol in naprej (bližje) do prvega cilja, ter navzgor in nazaj

(dalje) do zadnjega cilja (slika-12).

Slika-12. Streljanje na cilje v globini.

Page 94: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-32

e. LINIJISKI CILJI PO GLOBINI: Prvo nameri in streljaj v sredino ciljev - razen če drugje opaziš cilj, ki ti predstavlja večjo grožnjo. Nato premakni ogenj na bok ciljev, ki je bližji tvojemu položaju in nazaj do drugega boka ciljev

– tako da z ognjem pokriješ vse cilje (slika-13).

Slika-13. Streljanje na linijske cilje po globini.

f. PREMIKAJOČI CILJI: Da bomo zadeli premikajoč cilj, moramo pri merjenju upoštevati hitrost in smer premikanja cilja –

uporabimo prehitke. Premikajoč cilj z ognjem lahko tudi sledimo, ter pri tem opazujemo kam padajo zadetki (traserji /

dvig prahu-zemlje) in sproti izvajamo popravke (tabela-1 in slika-14).

ODDALJENOST CILJAHITROST

v km 300 metrov 500 metrov 900 metrov25 ½ dolžine

cilja1 dolžina

cilja2 dolžini cilja

Tabela-1. Prehitki za vozila v premiku.

Slika-14. Namerilne točke za premikajoče ciljei

Page 95: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-33

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: LPM FN Minimi (Para)

Individualna veščina: STRELSKI POSTOPKI Z LPMSVV-1-12-020

Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s LPM. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču za streljanje z lahkim pehotnim orožjem. Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS in opremo za izvedbo strelskih nalog na strelišču.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pravilnimi postopki:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZBERE IN PRAVILNO ZAVZAME USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.- glede na program streljanja.

2. IZVEDE PREGLED SVOJEGA SEKTORJA IN ODKRIJE CILJE V SEKTORJU.

3.

UGOTOVI RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA / TARČE. s LD METRIX (glej SVV-1: Pri pravi LD Metrix za uporabo), brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav ( glej SVV-1: Določi razdaljo), napake so manjše od 20%

4.

PRAVILNO UPORABLJA MERKE NA OROŽJU.A. MEHANSKI MERKI:

Sprednji merek – muho poravna v sredino zadnjega - diopterskega merka. Osredotoči se na zgornjo konico sprednjega merka-muhe. Sprednji merek-muho postavi na linijo cilja.

B. S OPTIČNIM MERKOM (ELCAN 3,4 X 28): Očesni odmik = 75 mm

5.

S USTREZNIM NAČINOM OGNJA DELUJE PO CILJIH – GLEDE NA VRSTO CILJA.- glede na program streljanja; po ukazu, ali samostojno.

Na točkovne cilje Na območne cilje Na cilje v liniji / po širini Na cilje po globini Na linijske cilje po globini Na premične cilje

6. OPAZUJE OGENJ IN IZVAJA USTREZNE POPRAVKE.

7. UNIČI / ZADENE POTREBNO ŠTEVILO TARČ V SVOJEM SEKTORJU. Doseže Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 96: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 97: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-1

OBOROŽITEV 1

N.PREDMET 12–TEMA: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7,62mm

VSEBINA

N. PREDMET 12–TEMA: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7,62MM -----------------N-1

SVV-1-12-021 RAVNANJE S FN MAG ---------------------------------------------------------------------------------------N-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------N-9

SVV-1-12-022 NAPOLNI in IZPRAZNI FN MAG ------------------------------------------------------------------------- N-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N-13

SVV-1-12-023 VZDRŽEVANJE FN MAG (Pregled / Čiščenje / Mazanje) ---------------------------------------- N-15OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N-21

SVV-1-12-024 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU FN MAG (P-POPS) ------------------------------------ N-23OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N-24

SVV-1-12-025 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z FN MAG ------------------------------------------------------- N-25OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N-31

Page 98: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 99: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina:SVV-1-12-021 RAVNANJE S FN MAG

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja imaš pravilno sestavljen FN MAG (po možnosti na trinožcu ) in vso potrebno orodje iz pribora. Orožje naj bo postavljeno na šotorskem krilu. Če preverjaš vojake na strelišču (vroča cev), mora vojak prijemati cev samo za ročico za prenašanje.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede vse osnovne postopke rokovanja s FN MAG (Pregled izpraznjenosti, razstavljanje in sestavljanje orožja, ter pregled funkcionalnosti.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. PREGLED IZPRAZNJENOSTI:

(1) Odvaruj orožje (FIRE).(2) Z desno roko povleči ročico zaklepa do konca nazaj - zaklep ostane v zadnjem položaju.(3) Ročico vrni (porini) v sprednji položaj(4) Zavaruj orožje (SAFE).(5) Dvigni pokrov zaklepišča in izvedi 4-TOČKOVNI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA:

1- Preglej polnilni mehanizem pod pokrovom zaklepišča.2- Preglej uvodnik.3- Dvigni uvodnik in preglej ležišče naboja.4- Preglej prostor med sklopom zaklepa in ležiščem naboja (Čelo zaklepa), ter

prostor pod zaklepom in nosilcem zaklepa.

(6) Zapri pokrov zaklepišča, nato odvaruj orožje (FIRE), z desno roko primi ročico zaklepa, in jo premakni v zadnji položaj. Z levo roko sproži orožje - z desno pa nadzorovano odpuščaj zaklep v sprednji položaj in nato zapri pokrov zaklepišča.

Page 100: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-4

2. RAZSTAVLJANJE:

ŠEST (6) OSNOVNIH SKLOPOV OROŽJA.

(1) ODSTRANI SKLOP KOPITA.

a. Na spodnji strani kopita utrjevalo kopita pritisni navzgor in naravnost navzgor odstrani kopito.

(2) ODSTRANI SKLOP POVRATNEGA MEHANIZMA:a. S prsti potisni peto povratnega mehanizma naprej in navzgor tako, da se loči od zaklepišča in

povratni mehanizem odstrani nazaj iz zaklepišča.

Page 101: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-5

(3) ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA:a. Dlan leve roke nastavi 3 do 5 centimetrov za zadnjim delom zaklepišča, z desno roko pa

sunkovito povleči ročico zaklepa v zadnji položaj, tako da se pojavi sklop gibajočih delov.

b. Ročico zaklepa vrni v sprednji položaj.c. Z desno roko primi sklop gibljivih delov in potisni zaklep naprej v iztegnjen položaj. Z

levo roko odstrani os zaklepa in odstrani zaklep naprej.

3.A. RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA (gibajoči deli):

a. Z desno roko primi sklop gibljivih delov in potisni zaklep naprej v iztegnjen položaj.b. Z levo roko odstrani os zaklepa in odstrani zaklep naprej.

(4) ODSTRANI SKLOP CEVI:a. Preveri, da je utrjevalni vzvod cevi nameščen v utoru na cevi, nakar z levo roko potisni

zgornji del vzvoda mehanizma za utrjevanje cevi. b. Medtem, ko držiš vzvod, zavrti ročaj cevi v vertikalni položaj ter cev potisni naprej. S tem

se sprosti cev, ki jo nato odstrani iz orožja.

Page 102: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-6

4.A. RAZSTAVI SKLOP CEVI (Plinski sistem):a. Podstavi dlan in z drugo roko odvij regulator pretoka plinov v nasprotni smeri urnega

kazalca in ga odstrani. Če izpade dvodelni obroč ga ulovi v dlan.b. Nato odstrani dvodelni obroč in odstrani plinsko komoro nazaj.

(5) ODSTRANI SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA:a. Odstrani spojni zatič na zadnjem delu sprožilnega mehanizma v levo stran. b. Zadnji del sprožilnega mehanizma potegni navzdol in ga loči od zaklepišča.

Zapomni si: Do te mere je dovoljeno razstaviti orožje med normalnim postopkom.

3. SESTAVI OROŽJE.

(1) SESTAVI SKLOP CEVI (Plinski sistem):a. V plinski blok vstavi plinsko komoro in namesti dvodelni obroč. b. Namesti regulator pretoka plinov in ga privij do konca. c. Regulator nato odvij na položaj ENA.

(2) SESTAVLJEN SKLOP CEVI NAMESTI NA SPREDJNI DEL ZAKLEPIŠČA:a. Namesti cev na orožje tako, da je plinski blok v liniji z plinskim valjem prekinjeni del navoja

na zadnjem delu cevi pa je obrnjen navzgor. b. Cev potisni nazaj v zaklepišče dokler se plinska komora ne namesti v plinskem valju.c. Cev zavrti s pomočjo ročaja v desno, da se utrdi na svojem mestu. d. Preveri, da vzvod mehanizma za utrjevanje cevi ni pritisnjen temveč, da se prosto giblje na

pritisk.

Page 103: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-7

(3) SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA NAMESTI NA ZAKLEPIŠČE:a. Preklopi vzvod sprožilnega mehanizma v položaj »F« (FIRE). b. Sprednji del sprožilnega mehanizma utrdi v utor in ga z zadnjim delom zasukaj navzgor. c. Z leve strani vstavi zatič sprožilnega mehanizma.

(4) SESTAVI SKLOP ZAKLEPA (Gibajoči deli):a. Kroglasti del udarne igle vstavi v ležišče na nosilcu zaklepa in vstavi vzmetno zagozdo.b. Zaklep nasadi na udarno iglo, poravnaj utor na zadnjem delu zaklepa z ušesoma na nosilcu

zaklepa in vstavi zatič zaklepa, s čimer je zaklep spojen z nosilcem.

(5) SESTAVLJEN SKLOP ZAKLEPA VSTAVI V ZAKLEPIŠČE:a. Z levo roko primi sklop gibajočih delov tako, da je plinski bat na spodnji strani, s palcem pa

drži zaklep v sprednjem iztegnjenem položaju. b. Sklop v zaklepišče vstavi tako, da poravnaš plinski bat z odprtino plinskega valja, rebri na

zaklepu pa sta poravnani z vodili v zaklepišču.

(6) V ZAKLEPIŠČE VSTAVI POVRATNI MEHANIZEM in na orožje namesti KOPITO:a. Povratni mehanizem vstavi v zaklepišče.b. Peto povratnega mehanizma porini naprej in navzdol tako, da se zatakne v zaklepišče.c. Z zgornje strani naravnaj kopito na sani in ga potisni do konca navzdol, da se utrdi.

Page 104: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-8

4. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI.

(1) Odvaruj orožje (varovalko na "FIRE.").(2) Ročico zaklepa potegni do konca nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.(3) Ročico zaklepa porini naprej.(4) Zavaruj orožje (varovalka na "SAFE") in zapri pokrov zaklepišča.(5) Pritisni na sprožilec. (Zaklep mora ostati v zadnjem položaju).(6) Odvaruj orožje (varovalko na "FIRE.").(7) Povleči ročico zaklepa do konca nazaj, sproži orožje in z roko kontrolirano odpuščaj

zaklep v sprednji položaj.(8) Zapri proti-prašni pokrov z vzmetjo, ki pokriva odprtino za izmetavanje tulcev.

Page 105: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-9

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina: RAVNANJE S FN MAG (Pregled izpraznjenosti / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

SVV-1-12-021Priprave za preverjanje: Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi sestavljen in brezhiben univerzalni mitraljez FN MAG z vsem pripadajočim orodjem/priborom in šotorsko krilo. Vojak, ki ga preverjaš mora biti v popolni bojni opremi. Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora demonstrirati svoje znanje iz osnovnega rokovanja s FN MAG, ki vključuje Pregled izpraznjenosti, Razstavljanje, Sestavljanje orožja in Pregled funkcionalnosti.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE PREGLED IZPRAZNJENOSTI.(1) Odvaruje orožje (FIRE).(2) Z desno roko povleče ročico zaklepa do konca nazaj - zaklep ostane v zadnjem položaju.(3) Ročico vrne v sprednji položaj.(4) Zavaruje orožje (SAFE).(5) Dvigne pokrov zaklepišča in izvede 4-TOČKOVNI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA:

1- Pregleda polnilni mehanizem pod pokrovom zaklepišča.2- Pregleda uvodnik.3- Dvigne uvodnik in pregleda ležišče naboja.4- Pregleda prostor med sklopom zaklepa in ležiščem naboja (Čelo zaklepa), ter prostor pod

zaklepom in nosilcem zaklepa.(6) Zapre pokrov zaklepišča, odvaruje orožje (FIRE), ročico zaklepa v zadnji položaj, z levo roko sproži

orožje - z desno nadzorovano odpušča zaklep v sprednji položaj in nato zapre pokrov zaklepišča.

2.

RAZSTAVI OROŽJE.(1) ODSTRANI SKLOP KOPITA(2) ODSTRANI SKLOP POVRATNEGA MEHANIZMA(3) ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA in ga RAZSTAVI(4) ODSTRANI SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA(5) ODSTRANI SKLOP CEVI in ga RAZSTAVI

3.

SESTAVI OROŽJE.(1) SESTAVI SKLOP CEVI (Plinski sistem).(2) SESTAVLJEN SKLOP CEVI NAMESTI NA SPREDJNI DEL ZAKLEPIŠČA.(3) SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA NAMESTI NA ZAKLEPIŠČE.(4) SESTAVI SKLOP ZAKLEPA (Gibajoči deli).(5) SESTAVLJEN SKLOP ZAKLEPA VSTAVI V ZAKLEPIŠČE.(6) V ZAKLEPIŠČE VSTAVI POVRATNI MEHANIZEM in na orožje namesti KOPITO.

4.

IZVEDE PREGLED FUNKCIONALNOSTI.(1) Odvaruje orožje (varovalka na "FIRE.").(2) Ročico zaklepa potegne do konca nazaj – zaklep ostane v zadnjem položaju. (3) Ročico zaklepa porine naprej.(4) Zavaruje orožje (varovalka na "SAFE") in zapre pokrov zaklepišča.(5) Pritisne na sprožilec - Zaklep ostane v zadnjem položaju.(6) Odvaruje orožje (varovalka na "FIRE.").(7) Povleče ročico zaklepa do konca nazaj, sproži orožje in z roko kontrolirano odpušča zaklep v sprednji

položaj.(8) Zapre proti-prašni pokrov z vzmetjo, ki pokriva odprtino za izmetavanje tulcev.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 106: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 107: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina:SVV-1-12-022 NAPOLNI in IZPRAZNI FN MAGPogoji izvedbe: Vojak ima pred seboj sestavljen in izpraznjen FN MAG in nabojnik z ustreznim (šolskim) strelivom.Standardi: Pravilno zaporedje izvedenih postopkov / orožje je napolnjeno in pripravljeno na strel, ter orožje je izpraznjeno.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Univerzalni mitraljez FN-MAG se polni z nabojnikom. Orožje se polni z leve strani s tovarniško polnjenimi nabojniki, ki so sestavljeni iz streliva 7,62 X 51 mm (308 Winchester ali 7,62 NATO) in ustreznih členkov (običajno členki M-5). Med streljanjem se členki izmetavajo v desno, prazni tulci pa navzdol. Nabojnike je mogoče med seboj enostavno brez orodja spajati ali ločevati na ustrezno število nabojev, prav tako pa je mogoče členke enostavno spet napolniti s strelivom in jih sestaviti v nabojnik, v primeru nujne situacije ali med postopkom urjenja. Naboji so spojeni v nabojnike po 200 nabojev in shranjeni v hermetično zaprtih škatlah.

1. IZVEDI PREGLED OROŽJA in se PREPRIČAJ, DA JE:- zaklep v sprednjem položaju;- pokrov zaklepišča zaprt in utrjen;- orožje zavarovano.

2. NAPOLNI OROŽJE:

(1) Zaklep povleči do konca nazaj, napenjalno ročico vrni v sprednji položaj in zavaruj orožje (vzvod varovalke potisni v desno tako da se na levi strani zaklepišča pojavi črka »F«).

(2) Dvigni pokrov zaklepišča.(3) Z leve strani vstavi nabojnik s strelivom na uvodnik, tako da je –

- dvojni zob obrnjen v desno;- vodilni naboj nameščen ob omejilnik naboja (rob na desni strani uvodnika);- dvojni zob členka v izmetalni odprtini za tulce.

Page 108: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-12

(4) Z levo roko zadrži nabojnik v tem položaju in zapri pokrov zaklepišča.

FN MAG je s tem napolnjen in pripravljen za strel.

3. IZPRAZNI OROŽJE:

(1) Če je zaklep v sprednjem položaju, ga povleči do konca nazaj.(2) Napenjalno ročico vrni v sprednji položaj in zavaruj orožje (varovalka na SAFE).(3) Dvigni pokrov zaklepišča in iz uvodnika odstrani vso strelivo in/ali členke nabojnika.(4) Privzdigni uvodnik in preveri, da v čelu zaklepa in ležišču naboja ni streliva ali tulcev.(5) Odvaruj orožje, z desno roko primi ročico zaklepa in jo premakni v zadnji položaj.(6) Z levo roko sproži orožje, z desno pa nadzorovano odpuščaj zaklep v sprednji položaj.(7) Zapri pokrov zaklepišča.

FN MAG je sedaj pregledan in izpraznjen.

Page 109: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina: NAPOLNI in IZPRAZNI FN MAGSVV-1-12-022

Priprave za preverjanje:

Priprava: Pravilno sestavljen in izpraznjen FN MAG. Za preverjanje uporabljaj le šolsko strelivo. Vojak je v popolni bojni opremi.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju napolniti FN MAG z strelivom (pripravljenost na strel) in ga nato na pravilen način še izprazniti.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE PREGLED OROŽJA in se PREPRIČA, DA JE:- zaklep v sprednjem položaju;- pokrov zaklepišča zaprt in utrjen;- orožje zavarovano.

2.

NAPOLNI OROŽJE: (1) Zaklep povleče do konca nazaj, napenjalno ročico vrne v sprednji položaj in

zavaruje orožje(2) Dvigne pokrov zaklepišča.(3) Z leve strani vstavi nabojnik s strelivom na uvodnik, tako da je –

- dvojni zob obrnjen v desno;- vodilni naboj nameščen ob omejilnik naboja (rob na desni strani uvodnika);- dvojni zob členka v izmetalni odprtini za tulce.

(4) Z levo roko zadrži nabojnik v tem položaju in zapre pokrov zaklepišča.

3.

IZPRAZNI OROŽJE:

(1) Če je zaklep v sprednjem položaju, ga povleče do konca nazaj.(2) Napenjalno ročico vrne v sprednji položaj in zavaruje orožje.(3) Dvigne pokrov zaklepišča in iz uvodnika odstrani vso strelivo/členke nabojnika.(4) Privzdigne uvodnik in preveri, da v čelu zaklepa in ležišču naboja ni streliva ali

tulcev.(5) Odvaruje orožje, z desno roko prime ročico zaklepa in jo premakne v zadnji

položaj.(6) Z levo roko sproži orožje, z desno pa nadzorovano odpušča zaklep v sprednji

položaj.(7) Zapre pokrov zaklepišča.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 110: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 111: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-15

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina:SVV-1-12-023 VZDRŽEVANJE FN MAG (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MAG s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja orožja.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse postopke vzdrževanja orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. PREGLED OROŽJA – Orožje je razstavljeno na 6 glavnih sklopov.

Zapomni si: Če so deli orožja sijoči in čisti, še ne pomeni, da so tudi brezhibni!Pregled se izvede na razstavljenem orožju. Pri tem se pregleda funkcionalnost / brezhibnost, ter čistost vseh delov orožja in pribora. Vse umazane dele je potrebno očistiti.Vse obrabljene ali polomljene dele je potrebno zamenjati, če to ni mogoče je potrebno o stanju orožja obvestiti nadrejenega podčastnika.

(1) PREGLEJ SKLOP CEVI: Preglej zunanje površine cevi, da na njih ni razpok in ostalih deformacij, da cev ni napihnjena, ter, da so

površine čiste. Preglej notranjost cevi, da je čista, da v njej ni ovir, ali, da ni s čim zamašena. Preglej razbijalo plamena, da je dobro pritrjeno in da ni razpokano. Preglej ročico cevi, da je čista, brezhibna, kompletna in da ni zvita. Preglej plinsko komoro, da je gladka, brez prask, vdrtin ali drugih deformacij, ter, da je čista. Preveri, da je mogoče plinsko komoro brez uporabe sile vstaviti v plinski blok. Preglej notranjost plinske komore in odprtini v plinski komori.

(2) PREGLEJ SKLOP KOPITA: Preglej površino kopita, da ni razpokana, vdrta ali drugače deformirana. Preglej se vse površine, da so čiste. Preveri delovanje amortizerja, ki je nameščen v kopitu.

(3) PREGLEJ SKLOP POVRATNEGA MEHANIZMA: Preglej povratno vzmet, da ni zlomljena ali oslabljena in da je čista. Preglej vodilo povratnega mehanizma, da je ravno in brez deformacij.

(4) PREGLEJ SKLOP ZAKLEPA: Preglej sklop zaklepa, da je kompleten, brez manjkajočih in/ali poškodovanih delov. Preglej površine zaklepa, da so čiste brez usedlin. Preglej vzmet udarne igle, da je čista, da ni polomljena ali oslabljena. Preglej udarno iglo, da je kompletna, da ni obrabljena ali ukrivljena ter da je čista. Pregleda izvlečnik, da ni zlomljen ali obrabljen in da se ne premika. Preglej plinski bat, da ni ukrivljen, polomljen, ali da na površinah ni razpok. Plinski bat se nekoliko maje, ko je spojen z nosilcem zaklepa, kar je normalno, in se ne smatra za

napako. Pregleda se, da so površine nosilca zaklepa čiste, da robovi niso obrabljeni.

(5) PREGLEJ SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA: Preglej zunanje površine sprožilnega mehanizma, da na njih ni poškodb in umazanije. Preglej dele mehanizma, da pravilno delujejo Preveri se, da je mogoče varovalko preklapljati (LEVO / DESNO).

Zapomni si: S sklopom sprožilnega mehanizma ravnaj zelo pazljivo !

Page 112: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-16

(6) PREGLEJ POKROV ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM: Preglej vse površine pokrova zaklepišča da so čiste in brez deformacij. Preveri da se pokrov utrjuje v zaklepišču, da ga je mogoče dvigniti, ter da ostane v dvignjenem položaju. Preglej uvodnik, da je čist in brez razpok, ter, da ga je mogoče dvigniti in spustiti, brez uporabe sile.

(7) PREGLEJ MEHANSKE in OPTIČNI MEREK: Preglej sprednji merek, da ni zvit, razpokan ali zlomljen, da je dobro pritrjen ter, da se ne maje na nosilcu. Preveri, da je mogoče gumb elevacije prosto vrteti, ter, da skala smeri in indeks skale nista obrabljena ali

umazana. Preglej optični merek, da je čist, kompleten, brez manjkajočih in/ali poškodovanih delov.

(8) PREGLEJ NOŽICE: Preveri, da nožice niso zvite, deformirane ali polomljene.

2. ČIŠČENJE, MAZANJE in PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OROŽJA.

Zapomni si: FN MAG je potrebno očistiti takoj po vsakem streljanju. Orožje pred čiščenjem najprej razstavimo. Ko smo vse dele orožja očistili na suho, jih premažemo s tanko plastjo sredstva CLP.

BREAK FREE CLP je sredstvo za odstranjevanje usedlin umazanije, rje in saj (98 % zmožnost čiščenja) in hkrati sredstvo za mazanje. Zagotavlja zaščito cca 30 dni. Pred uporabo je potrebno embalažo pretresti.

1

SHELL (AEROSHELL FLUID 634) je univerzalno olje za mazanje orožja tipa CLP. Uporablja se za čiščenje orožja manjših in večjih kalibrov v temperaturnem obsegu med – 540 C do + 650 C. Olje izpolnjuje NATO standarde in zagotavlja 30 dnevno zaščito orožja če je bilo prej očiščeno in obrisano.

A. ČIŠČENJE. Vse kovinske dele in površine, ki so bili izpostavljeni smodniškim plinom moramo očistiti s sredstvom CLP in čistilnimi krpicami.

(1) Očisti cev - uporabi CLP, krpice, in ščetko za čiščenje cevi, pričvrščeno na čistilno šibiko. Dokler je ščetka v cevi, ne spreminjaj smer čiščenja.

- S ščetko nekajkrat preščetkaj cev, da iz nje odstraniš večji del smodniških usedlin.- Cev nekajkrat prebriši s krpico, namočeno v CLP.- Cev nekajkrat prebriši s suho krpico.

(2) Očisti ležišče naboja – uporabi CLP in ščetko za čiščenje ležišče naboja, pričvrščeno na čistilno šibiko.

- S ščetko nekajkrat preščetkaj ležišče naboja, da iz njega odstraniš večji del smodniških usedlin.

- Ležišče naboja nekajkrat prebriši s krpico, namočeno v CLP.- Ležišče naboja nekajkrat prebriši s suho krpico.

Page 113: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-17

(3) Očisti zaklepišče – uporabi CLP in ščetko za plinski valj, pričvrščeno na šibiko.- S ščetko nekajkrat preščetkaj zaklepišče, da iz njega odstraniš večji del smodniških

usedlin.- Zaklepišče nekajkrat prebriši s krpico, namočeno v CLP.- Zaklepišče nekajkrat prebriši s suho krpico.

(4) Očisti plinski regulator – uporabi specialno orodje (komplet šil in strgalo plinske komore) in krpico namočeno v CLP. Odstrani vse smodniške usedline. S ustrezno velikimi šili očisti dveodprtini za odvod plinov na spodnjem delu plinskega bloka, tri odprtine plinske komore, ter odprtine na obodu regulatorja pretoka plinov (slika 1). Po čiščenju s CLP, plinski blok, komoro in ohišje regulatorja PREBRIŠI DO SUHEGA!

Slika 1. Uporaba kompleta šil.

- Osrednjo odprtino na plinski komori očisti s pomočjo strgala plinske komore. Strgalo vstavi v odprtino do konca in ga obrni v smer svedra. (Slika 2.A.).

- Dva utora na plinskem regulatorju očisti s pomočjo istega strgala. (Slika 2.B.)

Slika 2. Uporaba strgala plinske komore.

(5) Očisti plinski valj – s pomočjo specialnega orodja, št.1. - V sprednji notranji del plinskega valja pazljivo porini orodje št.1, s ročajem obrnjenim

navzgor. Nato orodje pazljivo zavrti v smer urnega kazalca. (Slika 3).

Slika 3. Uporaba orodja št.1. za čiščenje plinskega valja.

- Cev plinskega valja nato očisti še s ščetko za plinski valj, namočeno v CLP.

POZOR:Pri vstavljanju orodja št.1 v plinski valj je treba paziti, da se orodje pravilno in popolnoma vsede ob sprednji konec valja. Poškodovan sprednji konec valja lahko povzroči uhajanje plina in posledično zastoj v delovanju orožja!

Page 114: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-18

(6) Očisti zaklep in plinski bat – s pomočjo orodja št.1. - V odprtino na glavi plinskega bata vstavi orodje št.1. Pazljivo stisni ročaja na orodju in

ga zavrti, ter odstrani smodniške usedline s sten odprtine. (Slika 4).- Zaklep in nosilec zaklepa očisti s krpico in CLP.

Slika 4. Uporaba orodja št.1 za čiščenje odprtine na glavi plinskega bata.

PRI ČIŠČENJU OROŽJA OBVEZNO UPOŠTEVAJ: Za čiščenje orožja NIKOLI ne uporabljaj bencina, kerozina, nafte, pene za britje, curkov

vode, pare ali zraka pod visokim pritiskom. Odprtine za odvod plinov (na spodnjem delu plinskega bloka, na plinske komori, in na

obodu regulatorja pretoka plinov) lahko čistiš s CLP, vendar jih moraš po čiščenju prebrisati do suhega - odprtine morajo ostati SUHE!

Med daljšimi rafalnimi streljanji - še posebej pri streljanju s manevrskim strelivom, je potrebno izvlečnik periodično čistiti.

Nezadostno in/ali nepravilno čiščenje plinskega valja in plinskega regulatorja lahko povzroči, da se ta dva dela med streljanjem zaradi vročine sprimeta.

B. MAZANJE. S CLP namaži naslednje dele orožja:

(1) Sklop povratnega mehanizma.(2) Zaklep.(3) Notranje stene zaklepišča.(4) Pokrov zaklepišča (vzmeti in utrjevalo pokrova).(5) Sklop sprožilnega mehanizma (samo notranje dele).(6) Po mazanju vse dele orožja prebriše.

C. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE. Orožje, s katerim redkokdaj streljamo, ali orožje ki ga skladiščimo za dalj časa, moramo takoj po pregledu in čiščenju njegove vse dele premazati s tankim slojem CLP (posebna pozornost na regulator plina, plinski valj in plinski bat). Preventivno vzdrževanje je potrebno izvajati vsakih 30 dni, razen če stanje orožja zahteva bolj pogosto vzdrževanje (če se to izkaže pri pregledu orožja). Plinski regulator, valj in bat je potrebno pred streljanjem obvezno očistiti in odstraniti CLP. V nasprotnem primeru bo prišlo do zastojev pri streljanju.

Page 115: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-19

3. IZVAJANJE PREGLEDOV OROŽJA PRED / MED / PO UPORABI.Obvezni postopki vzdrževanja, ki se morajo izvajati pred, med in po uporabi FN Mag –

a. PRED UPORABO –(1) Do suhega prebriši cev.(2) Preglej orožje.(3) Preglej rezervno cev.(4) Podmaži orožje s tanko plastjo CLP.

b. MED UPORABO –(1) Menjavaj cev. S rednim menjavanjem cevi podaljšamo njihovo življenjsko dobo.(2) Redno pregleduj orožje in poskrbi, da ostane podmazano.(3) Če pride do zastoja, sledi postopkom opisanim v SVV-1; Takojšnji postopki pri zastoju FN

Mag.

c. PO UPORABI –(1) Takoj izprazni in očisti orožje.(2) Vsakih 30 dni (če se orožje vmes ne uporablja) preglej, očisti in podmaži orožje, razen če

ugotovljeno stanje orožja pri pregledu zahteva bolj pogosto vzdrževanje.

INFO: VZDRŽEVANJE OROŽJA V OTEŽENIH POGOJIH.

A. JRKB POGOJI. Če je FN Mag kontaminiran s kemičnimi, biološkimi ali radioaktivnimi agensi, izvedi naslednje postopke za svojo varnost –

a. Kemična / Biološka kontaminacija. Uporabi reaktivno dekontaminacijsko gobico iz svojega POD in z njo prebriši orožje. Če POD nimaš na voljo, orožje speri s toplo milnico. Nato orožje speri s čisto vodo.

b. Radiološka kontaminacija. S ustrezno ščetko/metlico očisti orožje, ali pa ga speri z čisto vodo.

Za več informacij glej SVV-1; Uporaba POD.

B. NEUGODNI KLIMATSKI POGOJI. Za vzdrževanje orožja v neugodnih klimatskih razmerah izvedi spodaj navedene postopke –

a. Pod 0° - Orožje prebriši do suhega, ali pa uporabi glicerin (če je na voljo).b. Zelo visoke temperature - Orožje namaži s tanko plastjo CLP.c. Vlažno in/ali slano podnebje – Uporabi CLP. Orožje čisti in maži periodično.d. Peščeno in/ali prašno podnebje - Orožje čisti in maži periodično. Po vsakem nanosu maziva,

z orožja odstrani (zbriši s krpico) odvečno mazivo.

Page 116: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 117: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-21

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG SVV-1-12-023

Individualna veščina: VZDRŽEVANJE FN MAG (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MAG s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice).

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti pregled orožja po uporabi.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. IZVEDE PREGLED OROŽJA:(1) PREGLEDA SKLOP CEVI.(2) PREGLEDA SKLOP KOPITA.(3) PREGLEDA SKLOP POVRATNEGA MEHANIZMA.(4) PREGLEDA SKLOP ZAKLEPA.(5) PREGLEDA SKLOP SPROŽILNEGA MEHANIZMA.(6) PREGLEDA POKROV ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM.(7) PREGLEDA MEHANSKE in OPTIČNI MEREK.(8) PREGLEDA NOŽICE.2. OČISTI OROŽJE:

(1) Očisti cev - uporabi CLP, krpice, ščetko za čiščenje cevi in čistilno šibiko. (2) Očisti ležišče naboja – uporabi CLP, ščetko za čiščenje ležišče naboja in čistilno šibiko (3) Očisti zaklepišče – uporabi CLP, ščetko in čistilno šibiko.(4) Očisti plinski regulator – uporabi CLP in specialno orodje (komplet šil in strgalo plinske komore). Po čiščenju, plinsko komoro in ohišje regulatorja PREBRIŠE DO SUHEGA! (5) Očisti plinski valj – s pomočjo orodja št.1. (6) Očisti zaklep in plinski bat – s pomočjo orodja št.1. 3. NAMAŽE OROŽJE:S CLP NAMAŽE NASLEDNJE DELE OROŽJA:

(1) Sklop povratnega mehanizma.(2) Zaklep.(3) Notranje stene zaklepišča.(4) Pokrov zaklepišča (vzmeti in utrjevalo pokrova).(5) Sklop sprožilnega mehanizma (samo notranje dele).(6) Po mazanju, vse dele orožja prebriše.

4. OPIŠE POSTOPKE PREGLEDOV OROŽJA PRED / MED / PO UPORABI:A. PRED UPORABO –

(1) Do suhega prebrišem cev.(2) Pregledam orožje.(3) Pregledam rezervno cev.(4) Podmažem orožje s tanko plastjo CLP.

B. MED PO UPORABI –(1) Redno menjavam cev.(2) Redno pregledujem orožje in skrbim, da ostane podmazano.(3) Če pride do zastoja, sledim predpisanim postopkom.

C. PO UPORABI –(1) Takoj izpraznim in očistim orožje.(2) Vsakih 30 dni (če se orožje vmes ne uporablja) pregledam, očistim in podmažem orožje.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 118: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 119: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-23

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina:SVV-1-12-024 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU FN MAG (P-POPS)

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MAG s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja orožja.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev FN MAG.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

INF

O

Če pri streljanju orožje ne izvrže tulca in če je OROŽJE VROČE (pri izstreljenih 200 nabojih ali več v manj kot dveh minutah), NE ODPIRAJ pokrova zaklepišča! - Zavaruj orožje - varovalko potisni v desno. - Pusti orožje usmerjeno v varno smer – v smer tarč za 15 minut.- Nato izprazni orožje; pri tem bodi pozoren na vročo cev orožja!

Pri vročem orožju lahko pride do samo-sprožitve naboja. Pri strelskem urjenju z orožjem, ali pri streljanju na strelišču, smatramo orožje za VROČE, če z njim izstrelimo 200 nabojev!

Če do zastoja pride med bojevanjem, počakaj 5 sekund (zakasneli vžig), šele nato začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Če do zastoja pride med urjenjem, počakaj 15 minut, nato izprazni orožje in začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Io

1. TAKOJŠNJI UKREPI ZA ODPRAVLJANJE ZASTOJEV.

Zapomni si: Takojšnji postopki so postopki, ki jih izvedemo z namenom odpraviti zastoje orožja, ne da bi iskali vzroke zakaj je do njih prišlo.

Strelec med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – kopito je prislonjeno ob rame, cev obrnjena v smer tarč/ciljev.

Učinkovit način za urjenje takojšnjih ukrepov za odpravljanje zastojev, je kratica P-POPS , ki pomeni:

(1) Počakaj 5 sekund / 15 minut.

(2) Povleci ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

(3) Opazuj izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

Zapomni si: Če do izmeta tulca ne pride, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

(4) Porini ročico zaklepa do konca naprej.

(5) Nameri v cilj/tarčo in Sproži orožje.

Zapomni si: Če orožje ne sproži, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

o

Page 120: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-24

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina: TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU FN MAG (P-POPS)

SVV-1-12-024

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben FN MAG s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš pred, med in po streljanju / z kombinacijo rokovanja in vzdrževanja orožja.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. POČAKA 5 sekund / 15 minut.

2. POVLEČE ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

3. OPAZUJE izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

4. PORINE ročico zaklepa do konca naprej.

5. Nameri v cilj/tarčo in SPROŽI orožje.

6.Med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – kopito orožja je prislonjeno ob rame, cev obrnjena v smer tarč/ciljev.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (DA). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NE), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 121: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-25

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG

Individualna veščina:SVV-1-12-025 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z FN MAG071-025-0007 Engage Targets with an M240 Machine Gun

Pogoji: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s FN MAG.. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Na voljo imaš FN MAG in spojeni nabojnik s ustrezno vrsto 7.62 mm streliva, ustrezne tarče (odvisno od vrste streljanja) ter individualno bojno opremo.

Standardi: Ocenjevani vojak mora pravilno izvesti naslednje postopke:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZBERI IN ZAVZEMI USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.Odvisno od situacije, zavzemi takšen strelski položaj ki ti bo omogočal opazovanje in zadevanje ciljev. Izbran položaj ti mora prav tako nuditi čim boljšo zaščito pred nasprotnikovim ognjem.

a. STRELJANJE S TRINOŽCA (TRIPOD). Obstaja več ognjenih položajev, ki jih lahko uporabimo glede na situacijo:

(1) Ležeč (Slika 1.A.)(2) Sedeč(3) V počepu(4) Stoječ -iz že pripravljenega položaja (Slika 1.B.)

Slika 1.A. Ležeč položaj s uporabo trinožca. Slika 1.B. Stoječ položaj s uporabo trinožca – iz že pripravljenega položaja

b. LEŽEČ POLOŽAJ Z UPORABO NOŽIC (BIPOD):Ležeč položaj je najboljši za učinkovito streljanje na cilje. Ta položaj uporabljaj vedno, ko je to možno.

Slika 2. Stoječ / Sedeč položaj s uporabo nožic.

Page 122: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-26

c. STRELJANJE Z RAMENA:Streljanje z ramena (v premiku) uporabljamo le, če drugih položajev ni mogoče uporabljati; oziroma če situacija zahteva tak način streljanja (npr. končna faza napada/naskoka).

d. STRELJANJE Z ROK - izpod pazduhe (Slika 3):Ta položaj uporabljamo takrat, ko smo blizu nasprotnika; kjer je potreben gost in močan ogenj v rajon ciljev in kadar je potrebno izvajati hitre premike po bojišču.

e. STRELJANJE Z BOKA (Slika 3):Ta način uporabljamo takrat, ko smo blizu nasprotnika, ko je potreben gost in močan ogenj v rajon ciljev in takrat ko se ni potrebno hitro premikati.

Slika 3. Streljanje z rok (izpod pazduhe) in streljanje z boka.

2. ODKRIJ IN IDENTIFICIRAJ CILJE / TARČE V SVOJEM SEKTORJU.3. NAMERI V CILJ / TARČO.

A. S MEHANSKIMI MERKI:

a. PORAVNAVA MERKOV:Sprednji merek – muho poravnaj v sredino zadnjega - diopterskega merka (slika-4.A).

b. OSREDOTOČENJE OČESA:Oko s katerim merimo naj bo direktno v smeri s centrom zadnjega merka. Osredotoči se na zgornjo konico sprednjega merka-muhe. Naravna sposobnost očesa, da postavi objekt v center kroga nam pomaga pri natančnejši poravnavi merkov in s tem preciznejše streljanje.

Sprednji merek-muho postavi na linijo cilja (slika-4.B / C).

Slika-4. Merjenje s mehanskimi merki.

Zadnji merek predstavlja diopterska odprtina na zadnjem delu orožja. Orožje pravilno namerjeno, ko se vrh muhe sprednjega merka nahaja v središču diopterske odprtine.Preklopni drsnik zadnjega merka omogoča merjenje v spodnjem – sklopljenem položaju na razdaljah 200 do 800 metrov v stopnjah po 100 metrov. Ko merek dvignemo nam ta omogoča merjenje na razdaljah 800 do 1800 metrov v stopnjah po 100 metrov.

Page 123: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-27

B. S OPTIČNIM MERKOM (ELCAN 3,4 X 28):

OČESNI ODMIK = 75 mm

4. NAPOLNI OROŽJE IN S PRAVILNO STRELSKO TEHNIKO DELUJ PO CILJIH.

a. PRAVILNO UPORABLJAJ SPROŽILEC:(1) Poteg naravnost nazaj in popust.(2) Hitrost streljanja prilagodi velikosti / vrsti cilja (nepretrgan / hiter / ali cikličen ogenj)

b. IZBERI IN UPORABLJAJ PRAVILNO TEHNIKO STRELJANJA -glede na vrsto cilja (slika-5):

Slika-5. Tehnike ognja za M240.

(1) Fiksiran Ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju na točkovne cilje in takrat, ko globina in širina območja pod ognjem zajema / pokriva cilj. Uporabljamo samo eno namerilno točko.

(2) Prečni Ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini s spreminjanjem smeri levo – desno.

(a) Streljanje s trinožca: izvajamo spremembe po smeri s vrtenjem kolesa za nastavitev po smeri za 2 – 6 tisočitov med rafali.

(b) Streljanje z nožic: Če želimo izvajati manjše popravke po smeri, premikamo ramena levo-desno. Če želimo izvajati večje popravke po smeri, premikamo komolce levo-desno. Pri tem pazimo, da smo ves čas poravnani za orožjem.

(3) Iskalni Ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po globini s spreminjanjem elevacije gor-dol.

(a) Streljanje s trinožca: izvajamo spremembe po višini s vrtenjem kolesa za nastavitev višine/elevacije za 2 tisočita med rafali.

(b) Streljanje z nožic: To počnemo tako, da s približanjem komolcev spuščamo cev / z razširjanjem komolcev dvigamo cev.

Page 124: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-28

(4) Prečno - Iskalni Ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini in globini s spreminjanjem smeri in elevacije (levo/desno & gor-dol). Kombinacija prečnega in iskalnega ognja nam zagotavlja dobro pokrivanje ciljev. Popravke v smeri in globini izvajamo tako, kot je opisano pri prečnem in iskalnem ognju.

(5) Zibajoče – Prečni Ogenj (Samo za streljanje s trinožca):Ta način uporabljamo za streljanje na cilje, ki so preširoki da bi jih lahko z ognjem pokrivali s premikanjem kolesa za nastavitev po smeri, in na hitro premikajoče cilje.

(a) Sprosti utrjevalo prečne vezi.(b) Spremembe po smeri izvajamo s premikanjem cevi orožja levo/desno.(c) Spremembe po višini izvajamo s vrtenjem kolesa za nastavitev elevacije.

(6) Prosti Ogenj (samo za streljanje s trinožca, ali za M240 montiran na vozilo):Ta način uporabljamo, če moramo hitro spreminjati smer in višino ognja.

(a) Odstrani S&V Mehanizem in tako sprosti premikanje orožja v vse smeri.

5. UPORABI USTREZEN NAČIN OGNJA – GLEDE NA VRSTO CILJA.Glede na vrsto ciljev, izberi pravilni način ognja (velja za posamično orožje).

(1) Točkovni cilj: Na točkovni cilj streljaj z FIKSIRANIM OGNJEM (slika-6).

Slika-6. Fiksiran ogenj na cilj.

(2) Območni cilj: Prvo nameri in streljaj v sredino območja ciljev. Nato premakni ogenj prečno po širini (levi ali desni bok) in po globini z iskalnim ognjem (gor

ali dol) in nazaj na nasprotni bok (slika-7).

Slika-7. Streljanje na območje ciljev

Page 125: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-29

(3) Cilji v liniji – po širini: Prvo nameri in streljaj v sredino linije ciljev. Nato premakni ogenj prečno na prvi bok in nato nazaj do drugega – tako da z ognjem

pokriješ vse cilje v liniji (slika-8).

Slika-8. Streljanje na cilje v liniji

(4) Cilji po globini: Prvo nameri in streljaj v sredino ciljev po globini - razen če drugje opaziš cilj, ki ti predstavlja

večjo grožnjo. Nato premakni namerilno točko navzdol in naprej (bližje) do prvega cilja, ter navzgor in nazaj

(dalje) do zadnjega cilja (slika-9).

Slika-9. Streljanje na cilje v globini

(5) Linijski cilji po globini: Prvo nameri in streljaj v sredino ciljev - razen če drugje opaziš cilj, ki ti predstavlja večjo

grožnjo. Nato premakni ogenj na bok ciljev, ki je bližji tvojemu položaju in nazaj do drugega boka ciljev

- tako da z ognjem pokriješ vse cilje (slika-10).

Slika-10. Streljanje na linijske cilje po globini

Page 126: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-30

(6) Premični cilji:Da bomo zadeli premikajoč cilj, moramo pri merjenju upoštevati hitrost in smer premikanja cilja –uporabljamo prehitke. Premikajoč cilj z ognjem lahko tudi sledimo, ter pri tem opazujemo kam padajo zadetki (traserji / dvig prahu-zemlje) in sproti izvajamo popravke (tabela-1 in slika-11).

ODDALJENOST CILJAHITROST

v km 300 metrov 500 metrov 900 metrov25 ½ dolžine

cilja1 dolžina

cilja2 dolžini cilja

Tabela-1. Prehitki za vozila v premiku

Slika-11. Namerilne točke za premikajoče cilje

6. IZVAJAJ POPRAVKE OGNJA.

Upoštevajoč čas, razdaljo do cilja in število potrebnih popravkov izberi in uporabi enega od dveh spodaj navedenih načinov:

(1) SPREMINJANJE MERKOV: Ko opaziš, da začetni rafal ni zadel cilja, ustrezno spremeni elevacijo smer na orožju. Ta način nam vzame nekaj več časa.

(2) SPREMINJANJE NAMERILNE TOČKE: Z uporabo načina spreminjanja namerilne točke lahko hitro izvajamo popravke, ne da bi spreminjali merke na orožju. Če je prvi izstreljen rafal zgrešil cilj, hitro izberi novo namerilno točko na nasprotni smeri mesta padanja zadetkov. Nato sproži drugi rafal (slika-12).

Slika-12. Spreminjanje namerilne točke

CILJ

Page 127: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-31

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG SVV-1-12-025

Individualna veščina: STRELJANJE NA CILJE S M240Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s FN MAG. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS in opremo za izvedbo strelskih nalog na strelišču.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pravilnimi postopki:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERE IN PRAVILNO ZAVZAME USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.- glede na program streljanja.

STRELJANJE S TRINOŽCA (TRIPOD) LEŽEČ POLOŽAJ Z UPORABO NOŽIC (BIPOD)

2. IZVEDE PREGLED SVOJEGA SEKTORJA IN ODKRIJE CILJE V SEKTORJU.

3.

UGOTOVI RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA / TARČE. s LD METRIX (glej SVV-1: Pripravi LD Metrix za uporabo), brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav ( glej SVV-1: Določi razdaljo), napake so manjše od 20%

4.

PRAVILNO UPORABLJA MERKE NA OROŽJU.A. MEHANSKI MERKI:

Sprednji merek – muho poravna v sredino zadnjega - diopterskega merka. Osredotoči se na zgornjo konico sprednjega merka-muhe. Sprednji merek-muho postavi na linijo cilja.

B. S OPTIČNIM MERKOM (ELCAN 3,4 X 28): Očesni odmik = 75 mm

5.

S USTREZNIM NAČINOM OGNJA DELUJE PO CILJIH – GLEDE NA VRSTO CILJA.- glede na program streljanja; po ukazu, ali samostojno.

Na točkovne cilje Na območne cilje Na cilje v liniji / po širini Na cilje po globini Na linijske cilje po globini Na premične cilje

6. OPAZUJE OGENJ IN IZVAJA USTREZNE POPRAVKE.

7. UNIČI / ZADENE POTREBNO ŠTEVILO TARČ V SVOJEM SEKTORJU. Doseže Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 128: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] N-32

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 129: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-1

OBOROŽITEV 1

O.PREDMET 12 – TEMA: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12,7mm

VSEBINA

O. PREDMET 12 – TEMA: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12,7MM ----------------------O-1

SVV-1-12-026 RAVNANJE S M2 HB QCB (Varnostni Pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled Funkcionalnosti) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O-3

OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-11

SVV-1-12-027 VZDRŽEVANJE M2 HB QCB (Pregled / Čiščenje / Mazanje) ----------------------------------- O-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-19

SVV-1-12-028 NAPOLNI M2 HB QCB--------------------------------------------------------------------------------------- O-21OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-23

SVV-1-12-029 IZPRAZNI M2 HB QCB-------------------------------------------------------------------------------------- O-25OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-25

SVV-1-12-030 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU M2 HB QCB (P-POPS) ------------------------- O-27OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-29

SVV-1-12-031 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z M2 HB QCB -------------------------------------------------- O-31OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O-37

Page 130: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 131: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-026 RAVNANJE S M2 HB QCB (Varnostni Pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled Funkcionalnosti) 071-022-0001 Maintain a Caliber .50 M2 Machine Gun

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja imaš pravilno sestavljen M2 HB QCB (po možnosti na trinožču M-3) in vso potrebno orodje iz pribora. Orožje naj bo postavljeno na šotorskem krilu. Če preverjaš vojake na strelišču (vroča cev), moraš vojaku zagotoviti zaščitne rokavice.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede varnostni pregled, razstavi in nato sestavi M2 HB QCB. Na koncu izvede še pregled funkcionalnosti orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED.

PRED VSAKIM RAZSTAVLJANJEM JE POTREBNO PREGLEDATI MITRALJEZ IN SE PREPRIČATI, DA V OROŽJU NI STRELIVA!

(1) Zavaruj orožje - potisni list varovalke pod metuljasti sprožilec.(2) Dvigni pokrov zaklepišča in preklopi ročaj ročice navzdol.(3) Medtem ko držiš ročaj navzdol, dvigni izvlečnik nabojev in vizualno preglej čelo zaklepa in ležišče

naboja.(4) Izpusti ročaj v zgornji položaj.

Vizualni pregled čela zaklepa in ležišče naboja.

2. RAZSTAVI OROŽJE.

Glavni sklopi orožja.

Page 132: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-4

(1) ODSTRANI SKLOP CEVI:

V PRIMERU, DA JE CEV VROČA, JE POTREBNO UPORABITI ZAŠČITNE ROKAVICE!a. Povleči zaklep skupaj s cevjo (s pomočjo ročice) nazaj tako daleč, da je ročaj ročice v vodoravnem

položaju.b. Medtem, ko držiš ročaj navzdol, zavrti cev s pomočjo ročaja cevi v desno tako, da je ročaj v

pokončnem položaju, nato pa naravnost naprej odstrani cev.c. Odpusti ročaj nazaj v zgornji položaj.

(2) ODSTRANI ZADNJO PLOŠČO:

PREDEN PRIČNEŠ ODSTRANJEVATI ZADNJO PLOŠČO, MORAŠ PREGLEDATI OROŽJE IN ZAGOTOVITI DA JE IZPRAZNJENO IN DA JE ZAKLEP V SPREDNJEM POLOŽAJU!a. Preklopi vzvod zadrževala zaklepa v položaj za posamični ogenj, če je bil v položaju za avtomatski

ogenj.b. Privzdigni zapah zadnje plošče in izvleči utrjevalo zapaha naravnost nazaj. c. Privzdigni zadnjo ploščo navzgor in jo odstrani iz zaklepišča.d. Zadnjo ploščo odloži na ročaja.

(3) ODSTRANI POVRATNI MEHANIZEM:a. Potisni peto povratnega mehanizma naprej in v levo, dokler se ne loči od stranice zaklepišča.b. Nato odstrani povratni mehanizem naravnost nazaj iz zaklepišča.

Page 133: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-5

(4) ODSTRANI IN RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA:a. Povleči nazaj zaklep za toliko, da se zatič zaklepa poravna z odprtino zatiča na desni strani

zaklepišča.b. Zatič zaklepa odstrani naravnost v desno (A).c. Odstrani sklop zaklepa nazaj iz zaklepišča - z izbijalom potisni listnato vzmet na nosilcu amortizerja in

izvleci kompleten sklop zaklepa naravnost nazaj (B).d. Odstrani amortizer cevi in nosilec cevi (C). Dela med seboj ločiš tako, da naprej potisneš konec

pospeševalnika amortizerja.

MEDTEM, KO IZ ZAKLEPIŠČA ODSTRANJUJEŠ AMORTIZER CEVI IN NOSILEC CEVI, S PALCEM PRITISKAJ NA ZAKLEP IN SKLOP SKUPAJ!

e. Potisni konec pospeševalnika amortizerja.f. Odstrani zaklep iz nosilca cevi – izvleči ga naravnost nazaj (D).g. Loči nosilec cevi in nosilec amortizerja z amortizerjem – s palcem potisni pospeševalec amortizerja,

privzdigni nosilec cevi in ga odstrani naravnost vstran od nosilca amortizerja (E).h. Odstrani amortizer- dvigni sprednji konec nosilca amortizerja cevi in v dlan iztresi nazaj amortizer iz

nosilca (F).

(5) RAZSTAVI ZAKLEP:a. Zavrti izvlečnik nabojev navzgor ter ga odstrani z leve strani zaklepa (A), nato odstrani še kretnico

zaklepa naravnost navzgor iz zaklepa (B).

b. Naravnaj napenjalni vzvod v skrajni zadnji položaj (C).

ČE TEGA NE STORIŠ, NAPENJALNI VZVOD MOČNO UDARI NAZAJ – POŠKODBA PRSTOV!c. Sprosti vzmet udarne igle – pritisni navzdol na zapenjalni mehanizem z zobom izvlečnika (D).

Page 134: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-6

d. S pomočjo izbijala z desne strani zaklepa potisni iz ležišča sornik napenjalnega vzvoda (E) in nato odstrani sornik in napenjalni vzvod (F).

e. S pomočjo tanjšega konca napenjalnega vzvoda zavrti utrjevalo utrjevalnega sornika udarne igle v sredino vdolbine na zaklepu (G). Z vrha potisni (H) in nato na vzvod izvleči utrjevalni sornik udarne igle (I).

f. Potisni navzdol zapenjalni zob (J) in odstrani drsnik zapenjalnega mehanizma (K). Nato odstrani še zapenjalni zob in vzmet zapenjalnega mehanizma (L).

g. Nagni sprednji del zaklepa navzgor in iztresi na zadnji strani udarno iglo z nosilcem (M).h. Loči udarno iglo od nosilca (N).

Page 135: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-7

3. SESTAVI OROŽJE.Mitraljez Browning M2HB QCB sestavljamo obratnem vrstnem redu.

(1) SESTAVI ZAKLEP:

a. Sestavi udarno iglo in nosilec udarne igle (A) ter ju sestavljeni vstavi v zaklepišče (B).

b. S pomočjo utrjevala udarne igle vstavi vzmet zapenjalnega zoba v vdolbino na zaklepu (C).

c. Vstavi zapenjalni zob in ga utrdi z drsnikom (D in E). Preveri, da je zapenjalni zob pravilno vstavljen – če ga lahko potisneš navzdol, je v redu, če pa zob ni gibljiv, vzmet ni v utoru zoba in je potrebno sestavljanje ponoviti.

d. Vstavi utrjevalo udarne igle, pri tem pazi, da je utrjevalni sornik vstavljen za vzmetjo igle in ne med navoje vzmeti (F).

e. Vstavi utrjevalo sornika udarne igle in ga z napenjalnim vzvodom premakni v levo - v utor (G).

f. Namesti napenjalni vzvod (H) in sornik napenjalnega vzvoda (I).

POZOR: napenjalni vzvod je mogoče vstaviti narobe, posledica je poškodba delov mitraljeza!

g. Preveri delovanje udarne igle: z izvlečnikom sproži udarno iglo (J), slišati se mora kovinski klik –znak, da udarna igla pravilno deluje. Nato premakni napenjalni vzvod naprej (K).

Page 136: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-8

h. Vstavi kretnico (L)(Pozor na zob gonilnega vzvoda na pokrovu zaklepišča) in jo pravilno namesti(M).

POZOR: kretnico je mogoče vstaviti nepravilno glede smer polnjenja orožja! Posledica je poškodba delov in odpoved delovanja orožja!

i. Vstavi izvlečnik tulcev (N).

(2) SESTAVI SKLOP ZAKLEPA IN GA VSTAVI V ZAKLEPIŠČE:

a. Sestavi amortizer cevi in nosilec amortizerja (A) (poravnaj bradavico na amortizerju z utorom na nosilcu).

b. Sestavi nosilec amortizerja z vstavljenim amortizerjem z nosilcem cevi (B).

c. Z zadnje strani vstavi zaklep na nosilec cevi (C).

d. ŠE ENKRAT PREVERI, DA JE NAPENJALNI VZVOD ZAKLEPA V SPREDNJEM POLOŽAJU in vstavi sklop v zaklepišče, ter ga potisni naprej dokler se ne zaustavi (D).

e. Potisni navzgor zapenjalni vzvod zadrževalnega mehanizma in potisni sklop do konca naprej.

f. Vstavi zatič zaklepa (E).

(3) V ZAKLEPIŠČE VSTAVI POVRATNI MEHANIZEM:

a. Vstavi povratni mehanizem v zaklepišče - potisni peto povratnega mehanizma naprej in v desno, da se utrdi v stranico zaklepišča (A).

Page 137: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-9

(4) NAMESTI ZADNJO PLOŠČO:

a. Z zgornje strani delno namesti zadnjo ploščo (A), nato privzdigni zapah zadnje plošče in izvlečiutrjevalo (B), nakar z topim sunkom navzdol namesti zadnjo ploščo do konca.

b. Preveri, da je zadnja plošča pravilno nameščena - poskusi izvleči navzgor.

(5) NAMESTI SKLOP CEVI:

a. Potisni ročico navzdol in namesti cev.

(6) PREVERI, ALI JE OROŽJE PRAVILNO SESTAVLJENO:

a. Napni zaklep in ga z ročico sprosti naprej.b. Odpni orožje in sproži - če se pri tem sliši kovinski klik, si orožje sestavil brez napake.

4. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI OROŽJA.

(1) Regulator ognja nastavi na posamični ogenj - zavrti telo amortizerja v levo in sprosti vzvod zadrževala zaklepa.

(2) Odpri pokrov zaklepišča in povleči ročico zaklepa nazaj – ZAKLEP MORA OSTATI V ZADNJEM POLOŽAJU (ker je orožje nastavljeno na posamični ogenj).

(3) Nato pritisni vzvod zadrževala zaklepa in sprosti zaklep KONTROLIRANO v sprednji položaj.(4) Pritisni na sprožilec – orožje mora sprožiti.(5) Regulator ognja nastavi na rafalni ogenj - pritisni vzvod zadrževala zaklepa in zavrti telo amortizerja

v desno, da ga prime utrjevalo in ga utrdi v pritisnjenem položaju.(6) Povleči ročico zaklepa nazaj in zaklep zadrži v zadnjem položaju – ZAKLEP SE NE SME

ZAKLENITI V ZADNJEM POLOŽAJU (ker je orožje nastavljeno na rafalni ogenj).(7) Zaklep z ročico zaklepa KONTROLIRANO spusti v sprednji položaj.(8) Pritisni na sprožilec – orožje mora sprožiti.

Page 138: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 139: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB SVV-1-12-026

Individualna veščina: RAVNANJE S M2 HB QCB (Varnostni Pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled Funkcionalnosti)

Priprava: Na mestu preverjanja imaš pravilno sestavljen M2 HB QCB (po možnosti na trinožcu M-3) in vso potrebno orodje iz pribora. Orožje naj bo postavljeno na šotorskem krilu. Če preverjaš vojake na strelišču (vroča cev), moraš vojaku zagotoviti zaščitne rokavice. Vojak, ki ga preverjaš, je v popolni bojni opremi.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju izvesti varnostni pregled orožja, razstaviti in sestaviti orožje, ter izvesti še pregled funkcionalnosti orožja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE VARNOSTNI PREGLED OROŽJA:(1) Zavaruje orožje - list varovalke potisne pod metuljasti sprožilec.(2) Dvigne pokrov zaklepišča in preklopi ročaj ročice navzdol.(3) Medtem ko drži ročaj navzdol, dvigne izvlečnik nabojev in vizualno pregleda čelo zaklepa in

ležišče naboja.(4) Izpusti ročaj v zgornji položaj.

2.

RAZSTAVI OROŽJE:(1) ODSTRANI SKLOP CEVI.(2) ODSTRANI ZADNJO PLOŠČO.(3) ODSTRANI POVRATNI MEHANIZEM.(4) ODSTRANI IN RAZSTAVI SKLOP ZAKLEPA.(5) RAZSTAVI ZAKLEP.

3.

SESTAVI OROŽJE.(1) SESTAVI ZAKLEP:

- Preveri, da je zapenjalni zob pravilno vstavljen.- Preveri delovanje udarne igle.

(2) SESTAVI SKLOP ZAKLEPA IN GA VSTAVI V ZAKLEPIŠČE.(3) V ZAKLEPIŠČE VSTAVI POVRATNI MEHANIZEM.(4) NAMESTI ZADNJO PLOŠČO.(5) NAMESTI SKLOP CEVI.(6) PREVERI, ALI JE OROŽJE PRAVILNO SESTAVLJENO:

- Napne zaklep in ga z ročico sprosti naprej.- Odpne orožje in sproži - sliši se kovinski KLIK.

4.

IZVEDE PREGLED FUNKCIONALNOSTI OROŽJA:(1) Regulator ognja nastavi na posamični ogenj.(2) Odpre pokrov zaklepišča in povleče ročico zaklepa nazaj – ZAKLEP OSTANE V ZADNJEM

POLOŽAJU.(3) Nato pritisne vzvod zadrževala zaklepa in sprosti zaklep KONTROLIRANO v sprednji položaj.(4) Pritisne na sprožilec – orožje sproži.(5) Regulator ognja nastavi na rafalni ogenj.(6) Povleče ročico zaklepa nazaj in zaklep zadrži v zadnjem položaju – ZAKLEP SE NE

ZAKLENE V ZADNJEM POLOŽAJU.(7) Zaklep z ročico zaklepa KONTROLIRANO spusti v sprednji položaj.(8) Pritisne na sprožilec – orožje sproži.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 140: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 141: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-027 VZDRŽEVANJE M2 HB QCB (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

Pogoji izvedbe: To veščino preverjaj pri rednem tedenskem čiščenju skupinske oborožitve / ali po streljanju. Smiselno je, da pred tem izvedeš preverjanje iz razstavljanja M2 HB QCB. Hkrati lahko preveriš več vojakov. Na mestu preverjanja imej vsa potrebna MTS za vzdrževanje oborožitve (krpice/olja/pribor). Če je le mogoče, naj bo prisoten orožar.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede pregled, čiščenje in mazanje orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Če so deli orožja sijoči in čisti, še ne pomeni, da so tudi brezhibni!Pregled se izvede na razstavljenem orožju. Pri tem se pregleda funkcionalnost / brezhibnost, ter čistost vseh delov orožja in pribora. Vse umazane dele je potrebno očistiti.Vse obrabljene ali polomljene dele je potrebno zamenjati, če to ni mogoče je potrebno o stanju orožja obvestiti nadrejenega podčastnika.

Pribor za čiščenje M2 HB QCB.

1. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI CEV.

a. PREGLED CEVI:

OPOZORILO: Ležišče naboja, vodilo naboja in vse ostale površine cevi morajo biti čiste pred streljanjem in/ali pregledom !

(1) Preglej zareze cevi - da niso obrabljene ali deformirane.(2) Preglej kompletno cev - da na njej ni rje ali drugih usedlin.(3) Preglej vodilo naboja - da v njemu ni izboklin, vdrtin ali odlomljenih delov polj (izboklina se

pojavi kot senca ali obroč).

OPOZORILO: Pri pregledu ne smemo zamenjati za napako obroč vgrajen 20 do 25 cm od zadnjega dela cevi – to je vgrajena reža, katera omogoča raztezanje rebrastega obroča ko se segreva cev.

(4) Preglej ležišče naboja - da v njemu ni deformacij (izboklin, vdrtin, razpok, zlomov,…).

OPOZORILO: če obstaja kakršenkoli dvom glede, stanja cevi, je potrebno obvestiti nadrejenega in pridobiti mnenje orožarja enote !

Zapomni si: Če se s cevjo ne namerava takoj streljati je potrebno ležišče naboja, vodilo naboja inzunanje površine cevi na tanko naoljiti!

Page 142: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-14

b. ČIŠČENJE CEVI:

Pozor: Ne spreminjaj smeri ščetke cevi, ko je le-ta v cevi, da ne pride do poškodb cevi in same ščetke za čiščenje cevi!

(1) S pomočjo čistilne šibke ,ščetke za čiščenje cevi in sredstva za čiščenje cevi, preščetkaj cev od ležišča do ustja cevi.

(2) Zamenjaj ščetko cevi s ščetko za ležišče natopljeno v čistilno sredstvo in očisti ležišče s krožnimi gibi v smeri urnega kazalca. (3) Odstrani ščetko za ležišče in namesti čistilni nastavek s katerim pričnemo čistiti ležišče naboja in cev s strani ležišča. Na čistilnem nastavku menjavaj krpo, dokler ne pride iz cevi čista. (4) Očisti zunanje površine cevi čistilnim sredstvom. Nato obriši in osuši vse površine cevi s suhimi in čistimi krpami

c. MAZANJE CEVI:

(1) Na čistilni nastavek namesti čisto krpo in jo pomoči v olje. Nato s pomočjo šibke dvakrat do trikrat prevleči cev po celotni dolžini s strani ležišča.

2. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI ZADNJO PLOŠČO.

a. PREGLED ZADNJE PLOŠČE:

(1) Preglej povratni mehanizem - da vzmet ni zlomljena ali oslabela, da vodilo ni poškodovano ali ukrivljeno.

(2) Preglej zapah in utrjevalo zapaha in preveri, da pravilno delujeta.(3) Preveri, da so utrjevalni sorniki na svojem mestu.(4) Preveri, da sprožilec pravilno deluje.(5) Preveri, da vzvod zapaha zaklepa pravilno deluje(6) Preveri, da se ročica prosto giblje in da ročaj ni razpokan.(7) Preveri, da zapah vzvoda zapaha zaklepa pravilno deluje.

b. ČIŠČENJE ZADNJE PLOŠČE:

(1) Zadnjo ploščo očisti z suhimi in čistimi krpami, s čimer odstraniš prah, saje, vlago, blato in drugo umazanijo s površin zadnje plošče.

POZOR: Prepovedano je potapljati zadnjo ploščo v kakršnekoli tekočine !

c. MAZANJE ZADNJE PLOŠČE:

(1) Zadnjo ploščo namaži z rahlo naoljeno čisto krpo, s katero tanko in narahlo namažeš zunanje površine zadnje plošče.

3. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI SKLOPA ZAKLEPA.

a. PREGLED ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Preglej vzmet povratnega mehanizma - da na njej ni vdrtin. Preveri, da se vzmet prosto giblje, da vodilo in spojna igla nista ukrivljena ali zlomljena.

(2) Preveri gibljivost izvlečnika nabojev v zaklepu. Izvlečnik nabojev se mora prosto dvigniti in spustiti nazaj na svoje mesto.

(3) Preveri gibljivost izmetala tulcev, ter ga preglej - da na njemu ni zlomov ali obrabljenih površin.(4) Preglej preklopnik zaklepa, sornik napenjalnega vzvoda, napenjalni vzvod, utrjevalo omejilnika

pospeševanja, omejilnik pospeševanja in drsnik zapenjalnega mehanizma in zagotovimo, da deli niso polomljeni, ukrivljeni ali izrabljeni.

(5) Preglej zapenjalni mehanizem - da ni zlomljen ali obrabljen, da zareze zaklepa niso odrgnjene, okrušene ali obrabljene.

(6) Preglej vzmet zapenjalnega mehanizma - da ni polomljena ali oslabela.

Page 143: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-15

(7) Preglej udarno iglo - da konca nista polomljena okrušena ali izrabljena. Konca morata biti gladkain ravna in pravilno okrogla.

(8) Preglej nosilec udarne igle - da ni zlomljen ali obrabljen, in, da se prosto giblje v zaklepu. (9) Preveri, da ima tisti del oboda nosilca udarne igle, kateri nasede na zapenjalni mehanizem, oster

kot in da na njegovi površini ni okrušenih ali izrabljenih delov.(10) Preveri, da na zaklepu ni zlomov, razpok in obrabljenih delov odprtina udarne igle ne sme biti

vidna izven okrogline.

b. ČIŠČENJE ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Očisti vse dele zaklepa z čisto krpo, namočeno v sredstvo za čiščenje in odstranjevanje sajastih usedlin.

(2) Čelo zaklepa očisti prav tako z krpo namočeno v sredstvo za čiščenje in odstranjevanje smodniških ostankov.

(3) Nato vse dele obriši in osuši s čisto krpo.

c. MAZANJE ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA:

(1) Narahlo namaži vse dele zaklepa in povratnega mehanizma.

4. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI AMORTIZER CEVI.

a. PREGLED AMORTIZERJA:

(1) Preglej utrjevalo amortizerja cevi - da se ne maje in, da ni napet ali zagozden v nosilcu amortizerja cevi.

(2) Preglej pospeševalnik amortizerja - da nima zlomljenih zob ali koncev.(3) Preglej sornik pospeševalca - da ni zlomljen ali pa da mu ne manjka vzmet.(4) Preveri, da se potisnika utrjevala zadnjega dela rahlo gibata navzgor in navzdol in da pri tem

nimata stranskega hoda (levo in desno).

b. ČIŠČENJE:

(1) Očisti vse dele amortizerja cevi z krpo namočeno v čistilno sredstvo za odstranjevanje smodniških usedlin.

(2) Vse dele obriši in osuši z suho krpo.

c. MAZANJE AMORTIZERJA:

(1) Vse dele amortizerja cevi na tanko naolji s čisto in suho krpo.

5. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI NOSILEC CEVI.

a. PREGLED NOSILCA CEVI:

(1) Preglej nosilec cevi - da ni skrivljen in da sta sani, ki vodita zaklep čisti in tekoči, ter da na njima ni obrabljenih sektorjev.

(2) Preglej navoje nosilca cevi - da niso poškodovani.(3) Preveri, da je vzmet zapaha cevi pravilno vstavljena in popolnoma nameščena v svojem utoru.

Prav tako preveri, da je zapenjalni konec vzmeti dobro raztegljiv in da zob vzmeti ni poškodovan.(4) Preveri, da sornik, ki utrjuje zapah zadnjega dela, ni zlomljen ali da mu ne manjka vzmet.(5) Preveri, da se zapah zadnjega dela tekoče giblje v vodilih nosilca cevi .

b. ČIŠČENJE:

(1) Vse dele nosilca cevi očisti z krpo namočeno v sredstvo za odstranjevanje sajastih usedlin, nato pa dele obriši in osuši z čisto krpo.

Page 144: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-16

c. MAZANJE NOSILCA CEVI:

(1) Vse dele nosilca cevi premaži in zaščiti z plastjo olja.

6. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI ROČICO ZAKLEPA.

a. PREGLED ROČICE:

(1) Preglej površine ročice - da na njih ni razpok, deformacij ali drugih vidnih poškodb.(2) Preveri, da napenjalni vzmeti nista oslabljeni ali polomljeni.(3) Preveri, da lesen ročaj ni napihnjen ali razpokan.(4) Preglej razcepki – da sta prisotni in v dobrem stanju.(5) Preveri, da sta žični varovalki nameščeni na svojem mestu, da nista natrgani in da sta pravilno

vezani.

b. ČIŠČENJE:

(1) Vse dele ročice očisti z krpo namočeno v sredstvo za odstranjevanje sajastih usedlin, nato pa dele obriši in osuši z čisto krpo.

c. MAZANJE ROČICE:

(1) Vse dele ročice premaži in zaščiti z plastjo olja.

7. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI ZAKLEPIŠČE.

a. PREGLED ZAKLEPIŠČA:

(1) Preveri, da na poti polnjenja ni ovir.(2) Preglej nosilce obeh zaskočnih zob - da niso polomljeni, razmajani ali ukrivljeni.(3) Preglej obe stranici - da nista ukrivljeni ali udrti do te mere, da bi to oviralo gibanje notranjih

gibajočih delov.(4) Preglej utore zadnje plošče - da niso obrabljeni ali poškodovani.(5) Preveri funkcionalnost zadnjega merka - da se gumba popravkov smeri in elevacijski gumb

vrtita brez uporabe sile, da nista razmajana, in da je preklopni del merka (lestev in drsnik) mogoče utrditi v pokončnem in ležečem položaju.

(6) Preveri, da je končnik zaklepa prisoten in v dobrem stanju.(7) Preglej sprožilec – da se prosto premika in da se ne maje v svojem ležišču.(8) Preveri, da je sornik sprožilca utrjen v svojem ležišču.(9) Preveri, da je razcepka na svojem mestu (na preklopniku izvlečnika).

b. ČIŠČENJE:

(1) Vse dele zaklepišča očisti z krpo namočeno v sredstvo za odstranjevanje sajastih usedlin, nato pa dele obriši in osuši z čisto krpo.

c. MAZANJE ZAKLEPIŠČA:

(1) Vse dele zaklepišča premaži in zaščiti z plastjo olja.

8. PREGLEJ IN OČISTI REFLEKSNI MEREK.(1) Zunanje površine merka očisti s ščetko - s čimer odstraniš prah in drugo umazanijo.(2) Iz leč odstrani vse sledi olja (ali drugih maziv) s uporabo papirnatih krpic namočenih v alkohol.

Leče nato prebriši do suhega.(3) Vodila senčnika na-rahlo namaži s CLP.

Page 145: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-17

9. RAZSTAVI, PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI TRINOŽEC M-3.

a. RAZSTAVLJANJE TRINOŽCA:

(1) Pritisni utrjevalo svornika in odstrani svornik iz baze trinožca.(2) Odvij utrjevalo prečne vezi mehanizma smeri & višine in odstrani mehanizem smeri & višine od

vezi.

b. PREGLED TRINOŽCA:

(1) Preglej kompletnost trinožca - da so vsi vijaki in utrjevala prisotni in tesno priviti. Nato preglej vse dele, da površine niso deformirane in da deli niso zlomljeni / poškodovani.(2) Preveri funkcionalnost zapaha svornika. (3) Vizualno preglej površino odprtine za namestitev svornika, preglej spoj in potipaj površino - da ni

zlomov, znakov obrabe, spojene površine pa morajo biti gladke tekoče in brez razpok.(4) Preveri delovanje spone sprednje noge - da je mogoče spono odpustiti, premakniti sprednjo nogo

med skrajnima položajema in utrditi nogo.(5) Preveri, da se zadnji nogi utrjujeta v raztegnjenem položaju. (6) Preveri, da se puša prečne vezi dotika zoba na desni nogi, ko sta nogi sestavljeni. Preveri tudi,

da vzmet zaskočke vezi ni oslabela.(7) Preveri iztegovanje zadnjih nog in sprednje noge, poravnavanje v vdolbinah in utrjevanje v

vmesnih položajih.(8) Preglej površino svornika, vijaka in matice - da na njih ni razpok ali rje. Preveri, da je razcepka

prisotna in da je v dobrem stanju.

c. ČIŠČENJE:

(1) Vse dele trinožca očisti z krpo namočeno v čistilno sredstvo. (2) Nato vse dele obriši in osuši z čisto krpo.

d. MAZANJE TRINOŽCA:

(1) Vse dele trinožca namaži s krpo, namočeno v sredstvo za mazanje.

10. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI MEHANIZEM SMERI IN VIŠINE (S&V).

a. PREGLED MEHANIZMA S&V:

(1) Preveri funkcionalnost bobna in kolesa, katera se morata vrteti tekoče in brez uporabe sile.(2) Do konca odvij kolo elevacije - tako da vidiš vse navoje in preveri da ni razmajan spodnji končnik

elevacije.(3) Preveri, da na kolesu, bobnu in navojih ni razpok in sledov rje.(4) Preglej prečno utrjevalo mehanizma S&V - da pravilno deluje in da vzmet ni oslabela.(5) Preveri, da je rokav mehanizma mogoče pritrditi na prečno vez in da ga je mogoče čvrsto utrditi.(6) Preveri, da na zatiču in verigi ni sledov rje ali razpok. Preveri tudi, da sta na zatiču prisotni

vzmetni kroglici in da delujeta.

b. ČIŠČENJE:

(1) Vse dele mehanizma očistI z krpo namočeno v sredstvo za čiščenje. (2) Številčne oznake skal na bobnu smeri in kolesu višine očisti z ščetko za čiščenje orožja.

c. MAZANJE MEHANIZMA S&V:

(1) Vse dele mehanizma smeri in višine premaži s krpo namočeno v zaščitno olje.

Page 146: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 147: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-19

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina: VZDRŽEVANJE M2 HB QCB (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

SVV-1-12-027Priprave za preverjanje:

Priprava: Vsa potrebna MTS za čiščenje in vzdrževanje orožja. Naj bo prisoten orožar, ali četni specialist za skupinsko oborožitev.

Razlaga vojakom: Vojakom povej, da morajo v pravilnem zaporedju izvesti pregled, čiščenje in mazanje orožja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE CEV.

2. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE ZADNJO PLOŠČO.

3. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE SKLOP ZAKLEPA IN POVRATNEGA MEHANIZMA.

4. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE AMORTIZER.

5. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE NOSILEC CEVI.

6. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE ROČICO ZAKLEPA.

7. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE ZAKLEPIŠČE.

8. PREGLEDA IN OČISTI REFLEKSNI MEREK.

9. RAZSTAVI, PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE TRINOŽEC M-3.

10. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE MEHANIZEM S&V.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 148: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 149: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-21

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-028 NAPOLNI M2 HB QCB071-022-0003 Load a Caliber .50 M2 Machine Gun

Pogoji izvedbe: Vojak ima pred seboj sestavljen in izpraznjen M2 HB QCB in nabojnik z ustreznim (šolskim) strelivom.

Standardi: Pravilno zaporedje izvedenih postopkov / orožje je pripravljeno na strel.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZVEDI PREGLED OROŽJA in OROŽJE PRIPRAVI ZA POLNJENJE.

(1) Prepričaj se, da je zaklep v sprednjem položaju.(2) Prepričaj se, da je pokrov zaklepišča zaprt in utrjen.(3) Prepričaj se, da je orožje zavarovano.

2. PRIPRAVI OROŽJE ZA POSAMIČNO ali RAFALNO STRELJANJE in NAPOLNI OROŽJE.

a. POSAMIČNI OGENJ:

Zapomni si: Če je predvideno delovanje po ciljih na razdaljah večjih od 1100 metrov, se naloga izvede v posamičnem režimu streljanja. Posamični ogenj omogoča merilcu dobro merjene strele po cilju.

(1) Preveri, če je telo amortizerja (ki služi tudi kot regulator ognja) v levem položaju, tako da je sproščen vzvod zadrževala zaklepa - če ni, zavrti telo amortizerja v levo in sprosti vzvod zadrževala zaklepa.

(2) Potisni nabojnik s strelivom v polnilno odprtino do te mere, da zaskočni zob prime prvi naboj v nabojniku. Z LEVE STRANI - Vstavi nabojnik z dvojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču. Z DESNE STRANI - Vstavi nabojnik z enojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču.

(3) Z rahlim potegom poskušaj izvleči nabojnik iz mitraljeza s čimer ga pravilno nastaviš in- kar je

najvažneje, zagotoviš da je pravilno vstavljen.POZOR: Mitraljez je mogoče napolniti tudi na ta način, da se dvigne pokrov in izvlečnik in se prvi naboj vstavi pod izvlečnik. TA NAČIN POLNJENJA JE STROGO PREPOVEDAN, ker lahko pride do poškodb delov orožja in tudi posadke, če se dviguje pokrov pri pregretem orožju!

(4) Povleči ročico zaklepa nazaj in takoj potisni ročico naprej (ročico se pri mitraljezu Browning drži za ročaj s spodnje strani).

(5) Nato pritisni vzvod zadrževala zaklepa in sprosti zaklep v sprednji položaj.

(6) Ponovi postopek (4): povleči zaklep nazaj in ga z vzvodom sprosti v sprednji položaj.

Orožje je sedaj pripravljeno za posamično streljanje.

Zapomni si: Pri posamičnem streljanju po vsakem pritisku sprožilca ostane zaklep v zadnjem položaju, zato ga je potrebno vsakič, pred strelom ročno sprostiti v sprednji položaj.

Page 150: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-22

b. RAFALNI OGENJ:

(1) Pritisni vzvod zadrževala zaklepa in zavrti telo amortizerja v desno tako, da ga prime utrjevalo in ga utrdi v pritisnjenem položaju.

(2) Potisni nabojnik s strelivom v polnilno odprtino do te mere, da zaskočni zob prime prvi naboj v nabojniku. Z LEVE STRANI - Vstavi nabojnik z dvojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču. Z DESNE STRANI - Vstavi nabojnik z enojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču.

(3) Povleči ročico zaklepa nazaj in sprosti ročico naprej - zaklep ne bo ostal v zadnjem položaju

temveč se bo z ročico vrnil naprej (ročico spustiš v sprednji položaj, drugače lahko pride do zastoja pri polnjenju).

(4) Nato ponovi postopek (3): povleči zaklep nazaj in ga sprosti sprednji položaj.

Orožje je sedaj pripravljeno za rafalno streljanje.

Zapomni si: V rafalnem režimu streljanja med rafali ostane zaklep v sprednjem zaprtem položaju. Pri pregreti cevi lahko pride do samo-sprožitve naboja, zato je potrebno, vsakič ko to razmere dopuščajo, povleči zaklep v zadnji položaj in dvigniti cev - da se cev hladi s pretokom zraka.

Page 151: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-23

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina: NAPOLNI M2 HB QCB

SVV-1-12-028Priprave za preverjanje:

Priprava: Pravilno sestavljen in izpraznjen M2 HB QCB. Za preverjanje uporabljaj le šolsko strelivo. Vojak je v popolni bojni opremi.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju napolniti M2 HB QCB z strelivom (pripravljenost na strel).

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO

1.

IZVEDE PREGLED OROŽJA in PRIPRAVI OROŽJE ZA POLNJENJE:(1) Zaklep je v sprednjem položaju.(2) Pokrov zaklepišča je zaprt in utrjen.(3) Orožje je zavarovano.

2.

PRIPRAVI OROŽJE ZA POSAMIČNO ali RAFALNO STRELJANJE in NAPOLNI OROŽJE:POSAMIČNI OGENJ:

(1) Telo amortizerja je v levem položaju - sproščen vzvod zadrževala zaklepa.(2) Potisne nabojnik s strelivom v polnilno odprtino do te mere, da zaskočni zob prime prvi naboj

v nabojniku. Z LEVE STRANI - Vstavi nabojnik z dvojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču. Z DESNE STRANI - Vstavi nabojnik z enojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču.

(3) Preveri, da je nabojnik pravilno vstavljen.(4) Povleče ročico zaklepa nazaj in takoj potisne ročico naprej. (5) Pritisne vzvod zadrževala zaklepa in sprosti zaklep v sprednji položaj.(6) Povleče zaklep nazaj in ga z vzvodom sprosti v sprednji položaj.

Orožje je pripravljeno za posamično streljanje.RAFALNI OGENJ:

(1) Pritisne vzvod zadrževala zaklepa in zavrti telo amortizerja v desno tako, da ga prime utrjevalo in ga utrdi v pritisnjenem položaju.

(2) Potisne nabojnik s strelivom v polnilno odprtino do te mere, da zaskočni zob prime prvi naboj v nabojniku. Z LEVE STRANI - Vstavi nabojnik z dvojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču. Z DESNE STRANI - Vstavi nabojnik z enojno zanko v polnilno odprtino na zaklepišču.

(3) Povleče ročico zaklepa nazaj in sprosti/spusti ročico naprej.(4) Povleče zaklep nazaj in ga sprosti sprednji položaj.

Orožje je pripravljeno za rafalno streljanje.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 152: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 153: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-25

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-029 IZPRAZNI M2 HB QCB071-022-0004 Unload a Caliber .50 M2 Machine Gun

Pogoji izvedbe: Vojak ima pred seboj sestavljen in napolnjen M2 HB QCB.Standardi: Pravilno zaporedje izvedenih postopkov.

Priprave za preverjanje:

Priprava:Pravilno sestavljen in napolnjen M2 HB QCB (z šolskim strelivom), naboj je v cevi. Vojak je v popolni bojni opremi.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju izprazniti M2 HB QCB.

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO1. PREPRIČA SE, DA JE OROŽJE V REŽIMU POSAMIČNEGA OGNJA: (1) Vzvod zadrževala je sproščen.2. ODSTRANI NABOJNIK S STRELIVOM: (1) Dvigne pokrov zaklepišča in zob izvlečnika. (2) Odstrani nabojnik s strelivom.3. IZPRAZNI OROŽJE:

POSTOPKI PRI HLADNI CEVI - (1) Povleče zaklep nazaj. (2) Pobere / ulovi izvlečen naboj in ga vstavi nazaj v nabojnik. (3) Prepriča se, da v ležišču ni naboja.

POSTOPKI PRI VROČI CEVI –(1) Povleče zaklep nazaj.(2) Uporabi rokavice za zaščito pred opeklinami in pobere/ulovi naboj in ga vstavi nazaj

v nabojnik.(3) Vizualno pregleda čelo zaklepa in ležišče naboja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 154: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 155: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-27

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-030 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU M2 HB QCB (P-POPS)

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben M2 HB QCB s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja orožja.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev M2 HB QCB.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

INF

O

Če pri streljanju orožje ne izvrže tulca in če je OROŽJE VROČE (pri izstreljenih 200 nabojih ali več v manj kot dveh minutah), NE ODPIRAJ pokrova zaklepišča! - Zavaruj orožje. - Pusti orožje usmerjeno v varno smer – v smer tarč za 15 minut.- Nato izprazni orožje; pri tem bodi pozoren na vročo cev orožja!

Pri vročem orožju lahko pride do samo-sprožitve naboja. Pri strelskem urjenju z orožjem, ali pri streljanju na strelišču, smatramo orožje za VROČE, če z njim izstrelimo 200 nabojev!

Če do zastoja pride med bojevanjem, počakaj 5 sekund (zakasneli vžig), šele nato začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Če do zastoja pride med urjenjem, počakaj 15 minut, nato izprazni orožje in začni s Takojšnjimi postopki za odpravljanje zastojev.

Io

1. TAKOJŠNJI UKREPI ZA ODPRAVLJANJE ZASTOJEV.

Zapomni si: Takojšnji postopki so postopki, ki jih izvedemo z namenom odpraviti zastoje orožja, ne da bi iskali vzroke zakaj je do njih prišlo.

Strelec med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – cev je obrnjena v smer tarč/ciljev.

Učinkovit način za urjenje takojšnjih ukrepov za odpravljanje zastojev, je kratica P-POPS , ki pomeni:

(a) Počakaj 5 sekund / 15 minut.

(b) Povleci ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

(c) Opazuj izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

Zapomni si: Če do izmeta tulca ne pride, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

(d) Porini ročico zaklepa do konca naprej.

(e) Nameri v cilj/tarčo in Sproži orožje.

Zapomni si: Če orožje ne sproži, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

oPOZOR: Pri takojšnji postopkih je prepovedano je odpirati pokrov zaklepišča! Cev ves čas obrnjena v smeri ciljev! Prepovedano je odstranjevati zadnjo ploščo, dokler ni pregledano in izpraznjeno ležišče naboja v cevi!Prepovedano je odlaganje streliva na vroče izstreljene tulce!

Page 156: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-28

2. TAKOJŠNJI POSTOPKI V PRIMERU ZATRGANEGA TULCA NABOJA.

(1) Dvigni pokrov zaklepišča.

(2) Izprazni iz orožja vso strelivo.

(3) Z zaklepom v sprednjem položaju, postavi izvlečnik zatrganih tulcev (z zarezo obrnjeno navzgor) preko uvodne odprtine, v višino zaskočnega zoba, ki zaustavlja tulce, ter zapni za izvlečnik za zaklep s pomočjo izvlečnika tulcev.

POZOR: Prepovedano je zapirati pokrov zaklepišča, če je zaklep v zadnjem položaju – lahko pride do poškodb delov mitraljeza, ko gre zaklep v sprednji položaj!

(4) Zapri pokrov zaklepišča, z ročico povleči zaklep v zadnji položaj in ga sprosti v sprednji položaj.

(5) Ponovno povleči zaklep nazaj - izvleči zatrgan tulec iz ležišča naboja v cevi.

POZOR: Če je cev vroča je potrebno uporabljati zaščitne rokavice!

Če s zgoraj opisanim postopkom nisi uspel odstraniti tulca, odstrani cev z zatrganim tulcem in namesti rezervno. Nato nadaljuj streljanje in ob prvi priliki s pomočjo pribora ali s pomočjo orožarja odstrani zatrgan tulec. Medtem o neuporabni cevi obvesti nadrejenega PČ/Č.

Page 157: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-29

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina: TAKOJŠNJI POSTPKI PRI ZASTOJU M2 HB QCB (P-POPS)

SVV-1-12-030Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben M2 HB QCB s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš pred, med in po streljanju / z kombinacijo rokovanja in vzdrževanja orožja.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZVEDE TAKOJŠNJE POSTPKE ZA ODPRAVLJANJE ZASTOJEV (P-POPS):

Med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – cev je obrnjena v smer tarč/ciljev.

(1) POČAKA 5 sekund / 15 minut.

(2) POVLEČE ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

(3) OPAZUJE izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

(4) PORINE ročico zaklepa do konca naprej.

(5) Nameri v cilj/tarčo in SPROŽI orožje.

2. IZVEDE TAKOJŠNJE POSTOPKE V PRIMERU ZATRGANEGA TULCA NABOJA:

(1) Dvigne pokrov zaklepišča.

(2) Izprazni iz orožja vso strelivo.

(3) Z zaklepom v sprednjem položaju, postavi izvlečnik zatrganih tulcev (z zarezo obrnjeno navzgor) preko uvodne odprtine, v višino zaskočnega zoba, ki zaustavlja tulce, ter zapne za izvlečnik za zaklep s pomočjo izvlečnika tulcev.

(4) Zapre pokrov zaklepišča, z ročico povleče zaklep v zadnji položaj in ga sprosti v sprednji položaj.

(5) Ponovno povleče zaklep nazaj - izvleče zatrgan tulec iz ležišča naboja v cevi.

Če s postopkom ni uspel odstraniti tulca, odstrani cev z zatrganim tulcem in namesti rezervno. O neuporabni cevi obvesti nadrejenega PČ/Č.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 158: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-30

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 159: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-31

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB

Individualna veščina:SVV-1-12-031 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z M2 HB QCB071-313-3454 Engage Targets with a Caliber .50 M2 Machine Gun

Pogoji: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s M2 HB QCB.. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Na voljo imaš M2 HB QCB, trinožec M3 in spojeni nabojnik s ustrezno vrsto 12.7 mm streliva, ustrezne tarče(odvisno od vrste streljanja) ter individualno bojno opremo.

Standardi: Ocenjevani vojak mora pravilno izvesti naslednje postopke:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZBERI IN ZAVZEMI USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.Odvisno od situacije, zavzemi takšen strelski položaj ki ti bo omogočal opazovanje in zadevanje ciljev. Izbran položaj ti mora prav tako nuditi čim boljšo zaščito pred nasprotnikovim ognjem.

a. LEŽEČ POLOŽAJ S TRINOŽCEM M-3 (slika-1). Ležeči položaj za streljanje z mitraljezom se uporablja v primeru ko je trinožec mitraljeza nastavljen v nizkem položaju. Merilec leži na trebuhu direktno za orožjem, z razširjenimi nogami pete ima obrnjene navznoter. Leva roka počiva na tleh, z njo merilec drži vez trinožca. Z desno roko je merilec oprt na komolec in drži za desni ročaj na zadnji plošči orožja z palcem pa pritiska sprožilec. Merilec svoje telo naravna tako, da je dominantno oko (oko s katerim meri) poravnano z merki orožja.

Slika 1. Ležeč položaj (s trinožcem M-3).

b. SEDEČ POLOŽAJ S TRINOŽCEM M-3 (slika-2). Sedeči položaj merilec zavzame v primeru, ko je trinožec nastavljen nizko ali visoko. V tem položaju se merilec usede za orožje pri tem pa lahko prekriža nogi, ali ju iztegne pod trinožec ali pa ju opre na prečno vez. položaj nog je odvisen od fizičnih značilnosti strelca. Merilec oba komolca namesti na kolena in z levo roko drži mehanizem smeri in višine za kolo elevacije, z desno pa drži ročaj orožja ter s palcem pritiska sprožilec.

Slika 2. Sedeč položaj (s trinožcem M-3).

Page 160: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-32

c. STOJEČ POLOŽAJ (Slika 3). Stoječi položaj se uporablja v primeru ko se strelja z utrjenega položaja. V tem primeru merilec stoji direktno za orožjem z razširjenimi nogami. Z levo roko drži za mehanizem smeri in višine, z desno pa drži ročaj in proži orožje. Merilec namesti telo v takšen položaj, da je strelno oko poravnano z merki orožja.

Slika 3. Stoječ položaj.

d. STOJEČ POLOŽAJ – NA TURELI VOZILA (Slika -4). Najbolj značilna uporaba stoječega položaja je streljanje z vozila. Pri tem mora merilec namestiti platformo na kateri stoji na tako višino, da se orožje nahaja v višini prsi. Merilec drži orožje z obema rokama in z obema palcema proži orožje, komolca sta tesno ob telesu. Strelec v vozilu gleda preko orožja položaj telesa pa prilagaja z upogibanjem kolen in nagibanjem naprej.

Slika 4. Streljanje iz vozila (stoječ položaj).

2. MERJENJE V CILJ / TARČO.

A. S MEHANSKIMI MERKI: Prva stopnja pravilnega merjenja je pravilna namestitev namerilca v položaj v katerem lahko vidi muho sprednjega merka skozi odprtino zadnjega merka. Položaja med streljanjem ni dovoljeno menjati tako, da mora biti le ta primerno temu izbran. Druga stopnja pravilnega merjenja pa je premik orožja, da se center zgornjega roba muhe nahaja v sredini odprtini zadnjega merka. To je hkrati tudi pravilna poravnava mehanskih merkov, vrh pravilno poravnane muhe pa predstavlja namerilno točko orožja. Tretja stopnja pa je pravilno namerjanje v cilj. Namerjanje v cilj obsega pravilno izbiro namerilne točke na cilju. Praktično to pomeni da mora merilec poravnati sprednji in zadnji merek tako, da se vrh muhe nahaja na sredini podnožja cilja (slika-5).

Slika-5. Merjenje s mehanskimi merki – pravilna poravnava merkov na cilj.

Skala je gravirana na obeh straneh drsnika z odprtino zadnjega merka, v vrednosti od 200 do 2500 metrov v stopnjah po 200 metrov (do 1200 metrov) in 100 metrov (od 1200 do 2500 metrov). Na sredini drsnika se nahaja indeks v obliki vodoravne zareze.

Page 161: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-33

B. S REFLEKSNIM MERKOM (REFLEXSIGHT VSM 009):

Refleksna namerilna naprava je prilagojena mitraljezu M2 in balistiki streliva, ki ga uporablja. Prirejena je za najbolj verjetne cilje in strelske razdalje; za cilje v zraku/morju/kopnem.

Slika-6. Vizirni ris refleksnega merka.

OPIS VIZIRNEGA RISA:1. Vertikalne označbe (Tisočiti x 10) se uporabljajo za določanje velikosti cilja in hitrosti premikanja ciljev.

Horizontalne vmesne črtice predstavljajo dolžino 5 tisočitov.2. Križ za rektifikacijo.3. Osnovna bojna razdalja merka: 700m za cilje na kopnem/morju. Centralni namerilni krožec odgovarja velikosti 7

tisočitov. Ta krožec se uporablja za določanje razdalj do ciljev.4. Horizontalne označbe (Tisočiti x 10) se uporabljajo za identifikacijo ciljev in hkrati za .Višina vmesnih verikalnih

črtic je enaka 5 tisočitom. 5. Črta merjenja za cilje v zraku premera 5 m, ki so oddaljeni 1200m, in letijo s hitrostjo 75m/s na višini 50m.

Centralni krožec odgovarja 4 tisočitom.6. Cilj na kopnem, razdalja x 100m – do 2000m, s 100m intervali.7. Črta merjenja za cilje v zraku premera 5 m, ki so oddaljeni 1200m, in letijo s hitrostjo 75m/s na višini 300m.

Centralni krožec odgovarja 4 tisočitom.

UPORABA VIZIRNEGA RISA.(1) Cilji na kopnem/morju:

Osnovna bojna razdalja merka je 700m. Ko 5-m velik cilj zapolni centralni namerilni krožec –streljaj.

Izvajaj popravke s opazovanjem poti leta osvetljevalnega naboja. Za streljanje na druge razdalje, uporabljaj namerilno skalo, ki označuje razdalje 1200 – 1600 –

1700 – 1800 – 1900 – 2000m s številkami: 12 – 18 – 20 x 100m.

(2) Cilji v zraku: Refleksna namerilna naprava je prilagojena za streljanje na helikopterje in na počasi-leteča letala

(75m/s – 270km/h), ki letijo na višinah od 50 do 300m.

Page 162: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-34

3. S PRAVILNO STRELSKO TEHNIKO DELUJ PO CILJIH.

a. IZBERI IN UPORABI USTREZNO TEHNIKO MANIPULIRANJA Z M2 (glej sliko-7).

Slika-7. Različne tehnike ognja pri streljanju z M2.

(1) Fiksiran ogenj: S fiksiranim ognjem streljamo na točkovne cilje. Določiti je potrebno le eno namerilno točko. Manipuliranje (premikanje) orožja je minimalno / ali pa ga sploh ni.

(2) Prečni ogenj: S prečnim ognjem streljamo na široke cilje, kjer je potrebno spreminjati smer po širini levo – desno s pomočjo mehanizma S&V.

(3) Iskalni ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju na cilje po globini, s spreminjanjem elevacije gor-dol. Spremembe izvajamo s pomočjo mehanizma S&V.

(4) Prečni in iskalni ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini in globini s spreminjanjem smeri in elevacije (levo-desno / gor-dol). S takšnim ognjem streljamo po linijskih poševnih ciljih.

(5) Zibajoče-prečni ogenj: S takšnim ognjem streljamo na cilje, ki so preširoki da bi jih lahko z ognjem pokrivali s premikanjem kolesa za nastavitev po smeri, in na hitro premikajoče cilje. S sproščenim utrjevalom prečne vezi dosežemo prosto zibanje orožja levo-desno.

(6) Prosti ogenj: Ta način uporabljamo pri streljanju na premične cilje, kjer moramo hitro spreminjati smer in višino ognja. To dosežemo tako, da odstranimo S&V Mehanizem in tako sprostimo premikanje orožja v vse smeri.

b. IZBERI VRSTO OGNJA - GLEDE NA CILJ.(1) Točkovni cilj: Na točkovni cilj streljaj z FIKSIRANIM OGNJEM – uporabljaj eno samo

namerilno točko (glej sliko-8).

Slika-8. Streljanje na točkovni cilj – lina bunkerja.

Page 163: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-35

(2) Linijski cilji-po širini: Prvo nameri v izbran bok linearnega cilja in streljaj. Nato ogenj prenesi na nasprotni bok in tako pokrij vse cilje v liniji (slika-9).

Slika-9. Streljanje na linijske cilje po širini – nasprotnikovi vojaki v liniji.

(3) Linijski cilji-po globini: Prvo nameri v tebi bližji bok, z nastavljeno razdaljo na sredino cilja – razen če je kakšen drug del cilja bolj pomemben/nevaren. Streljaj na bližnji bok cilja, nato premikaj namerilno točko po širini in višini in tako pokrij ves cilj (slika-10).

Slika-10. Streljanje na linijske cilje po globini – nasprotnikov vod v formaciji KLIN.

(4) Cilji po globini: Prvo nameri na rob cilja, ki ti je najbližji (razen če je kakšen drug del cilja bolj pomemben/nevaren; npr: nasprotnikov PM). Streljaj in nato ponavljajoče premikaj namerilno točko navzgor –do zadnjega konca cilja in zopet navzdol – do tebi najbližjega dela cilja (glej sliko-11).

Slika-11. Streljanje na cilje po globini – nasprotnikov vod v dvojni koloni.

Page 164: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-36

(5) Območni cilji: Prvo nameri in streljaj v center cilja (območje ciljev). Nato premikaj ogenj prečno po širini od boka do boka (levo-desno); glej sliko-12.

Slika-12. Streljanje na območni cilj (z enim M2).

4. OPAZOVANJE OGNJA IN POPRAVKI (SPREMINJANJE NAMERILNE TOČKE).

a. OPAZOVANJE OGNJA:Opazuj območje cilja kam padajo zadetki tvojega prvega rafala (traserji / dvignjen prah, zemlja).

b. POPRAVEK OGNJA:Z uporabo načina spreminjanja namerilne točke lahko hitro izvajamo popravke. Če je prvi izstreljen rafal zgrešil cilj, hitro izberi novo namerilno točko na nasprotni smeri mesta padanja zadetkov. Nato sproži drugi rafal (slika-13).

Slika-13. Spreminjanje namerilne točke.

5. OGNJENO DELUJ PO CILJIH.

- dokler jih ne uničiš.- dokler ne dobiš ukaza za prekinitev ognja.

CILJ

Page 165: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-37

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB SVV-1-12-031

Individualna veščina: OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z M2 HB QCBPriprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolski naboji / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrimi naboji pri izvajanju različnih bojnih streljanj s M2 HB QCB. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS in opremo za izvedbo strelskih nalog na strelišču.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pravilnimi postopki:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERE IN PRAVILNO ZAVZAME USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.- glede na program streljanja.

M2 HB QCB na trinožcu M-3 M2 HB QCB montiran na vozilo

2. IZVEDE PREGLED SVOJEGA SEKTORJA IN ODKRIJE CILJE V SEKTORJU.

3.

UGOTOVI RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA / TARČE. s LD METRIX (glej SVV-1: Pripravi LD Metrix za uporabo), brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav ( glej SVV-1: Določi razdaljo), napake so manjše od 20%

4.

PRAVILNO UPORABLJA MERKE NA OROŽJU.A. S MEHANSKIMI MERKI:

pravilna namestitev namerilca center zgornjega roba muhe se nahaja v sredini odprtini zadnjega merka pravilna izbira namerilne točke na cilju

B. S REFLEKSNIM MERKOM (REFLEXSIGHT VSM 009)

5.

S USTREZNIM NAČINOM OGNJA DELUJE PO CILJIH – GLEDE NA VRSTO CILJA.- glede na program streljanja; po ukazu, ali samostojno.

Na točkovne cilje Na območne cilje Na cilje v liniji / po širini Na cilje po globini Na linijske cilje po globini Na premične cilje

6. OPAZUJE OGENJ IN IZVAJA USTREZNE POPRAVKE.

7. UNIČI / ZADENE POTREBNO ŠTEVILO TARČ V SVOJEM SEKTORJU. Doseže Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 166: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] O-38

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 167: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-1

OBOROŽITEV 1

P. PREDMET 12 – TEMA: AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40mm

VSEBINA

P. PREDMET 12 – TEMA: AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40MM----------------------------- P-1

SVV-1-12-032 RAVNANJE S ABM H&K 40mm (Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P-3

OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-11

SVV-1-12-033 VZDRŽEVANJE ABM H&K (Pregled / Čiščenje / Mazanje) ------------------------------------------P-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-19

SVV-1-12-034 NAPOLNI & IZPRAZNI ABM H&K ----------------------------------------------------------------------------P-21OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-23

SVV-1-12-035 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU ABM H&K (P-POPS)---------------------------------------P-25OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-26

SVV-1-12-036 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z ABM H&K 40mm--------------------------------------------------P-27OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-33

Page 168: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 169: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina:SVV-1-12-032 RAVNANJE S ABM H&K 40mm (Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš kompleten ABM H&K+pripadajoč pribor. Orožje naj bo postavljeno na šotorskem krilu.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede varnostni pregled, razstavi in sestavi orožje, ter izvede še funkcionalni pregled orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED OROŽJA.

(1) Preveri – ali je regulator ognja v zavarovanem položaju. Če ni, orožje ZAVARUJ (A).(2) Odpri pokrov zaklepišča in preveri polnilno pot v zaklepišču. Če se v zaklepu nahaja strelivo, ga

odstrani (B). (3) Preglej prostor med čelom zaklepa in zadnjim delom cevi (C).

Zapomni si: Če naboja/tulca ni je orožje pregledano in pregled je končan. Zatem se zapre pokrov zaklepišča, če pa sledi razstavljanje orožja se pokrov zaklepišča pusti odprt. Če se v čelu zaklepa nahaja tulec/naboj se postopek pregleda nadaljuje z praznjenjem orožja.

(4) Ročico zaklepa povleci do konca nazaj – da zaklep ostane v zadnjem položaju. Nato ročico potisni naprej – v sprednji položaj.

(5) Preglej zaklepišče, ležišče naboja v cevi in čelo zaklepa, ter odstrani morebitni tulec ali naboj.(6) Zapri pokrov zaklepišča in prestavi regulator ognja v položaj za POSAMIČNI OGENJ.(7) Ročico zaklepa povleci nazaj in jo zadrži. Nato pritisni levi, ali desni sprožilec in zaklep

NADZOROVANO sprosti v sprednji položaj.(8) Regulator ognja nastavi nazaj – v ZAVAROVANI POLOŽAJ.

2. RAZSTAVI OROŽJE.

GLAVNI SKLOPI OROŽJA.

Page 170: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-4

(1) NA LEVI STRANI ZAKLEPIŠČA IZVLEČI NAPREJ UTRJEVALO OPORE OPTIČNEGA MERKA, IN PREKLOPI OPORO NA DESNO STRAN.

(2) NAVZGOR PREKLOPI UTRJEVALO SKLOPA ZAKLEPA IN GA IZVLEČI IZ ZAKLEPIŠČA V LEVO.

(3) NA SPODNJI STRANI ZAKLEPIŠČA POTISNI NAVZDOL IN ODSTRANI UTRJEVALO ZADNJE PLOŠČE.

(4) Z DESNO ROKO SKLOP ZAKLEPA IZVLEČI približno 10cm NAZAJ, IN ODSTRANI ZGORNJO PLOŠČO ZAKLEPIŠČA.

Zapomni si: Če je pred pričetkom razstavljanja na orožju nameščen refleksni merek se ga odstrani z orožja:

1. Premakni utrjevalo merka v desno.2. Odstrani refleksni merek.

POZOR: PREVERI SE, DA JE ZAKLEP V SPREDNJEM POLOŽAJU!

Page 171: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-5

(5) IZVLEČI NAZAJ CELOTEN SKLOP ZAKLEPA, NATO Z UTRJEVALOM PRITISNI LEŽAJ PRIMARNEGA GONILNEGA VZVODA IN POVLEČI SKLOP ZAKLEPA ŠE NEKOLIKO (NE DO KONCA) NAZAJ.

(6) PRIMI SKLOP ZAKLEPA ZA ZADRŽEVALO ZAKLEPA IN ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA IZ ZAKLEPIŠČA. SKLOP ZAKLEPA ODSTRANI Z ENO ROKO, ČE PA SE PRENAŠA, PA GA OBVEZNO DRŽI Z OBEMA ROKAMA.

(7) ČE POKROV NI ODPRT - ISTOČASNO PRITISNI OBA UTRJEVALA POKROVA ZAKLEPIŠČA, TER DVIGNI POKROV ZAKLEPIŠČA.

(8) Z DESNE STRANI POTISNI IN NATO IZVLEČI OS POKROVA ZAKLEPIŠČA V LEVO. PRI TEM Z DESNO ROKO DRŽI POKROV.

POZOR: POKROV SE ODLOŽI Z POLNILNIM MEHANIZMOM OBRNJENIM NAVZGOR!

Page 172: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-6

(9) Z LEVO ROKO SE ODSTRANI SORNIK CEVI, Z DRUGO ROKO PA ODSTRANI CEVNARAVNOST NAPREJ IZ ZAKLEPIŠČA.

(10)ODSTRANI OMEJILNIK NABOJA - STISNI OBE UTRJEVALI, NATO GA ODSTRANI NAVZGOR.

(11)ODSTRANI UVODNIK - STISNI OBA UTRJEVALNA VZVODA UVODNIKA TER NAVZGOR ODSTRANI UVODNIK.

(12) ODSTRANI VODILO ZAKLEPA IZ ZAKLEPIŠČA - S SPODNJE STRANI Z IZBIJALOM POTISNI UTRJEVALO VODILA NAVZGOR IN GA NATO ODSTRANI IZ ZAKLEPIŠČA, NATO IZ ZAKLEPIŠČA ODSTRANI VODILO ZAKLEPA.

Page 173: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-7

POZOR: BOMBOMET JE DOVOLJENO RAZSTAVITI SAMO DO STOPNJE, KI JE OPISANA. Za nadaljnje razstavljanje so pooblaščeni pripadniki tehničnih enot.

i

2. SESTAVI OROŽJE.

(1) V zaklepišče vstavi vodilo zaklepa, nakar ga utrdi z utrjevalom.

(2) V zaklepišče namesti uvodnik- potisni ga v zaklepišče.

(3) V zaklepišče namesti omejilnik naboja.

(4) V zaklepišče vstavi cev in jo utrdi s sornikom.

Zapomni si: Pri vstavljanju sornika ni dovoljeno uporabljati silo, ali po njem udarjati s predmeti. Če sornika ni mogoče vstaviti brez sile se obvesti nadrejenega in se posvetuje z orožarjem. Da je cev pravilno utrjena, se preveri s potegom.

Page 174: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-8

(5) Na zaklepišče namesti pokrov zaklepišča, nato namesti sornik pokrova zaklepišča.

(6) POZOR: PREVERI , DA JE NAPETA UDARNA IGLA. Če igla ni napeta, s sornikom potisni na napenjalni vzvod dokler se igla ne napne.

(7) Vstavi sklop zaklepa v zaklepišče - ko se zaustavi, z sornikom potisni navzdol vzmetni ležaj zaklepa, nato sklop zaklepa potisni dalje v zaklepišče.

(8) Ko se sklop zaklepa zaustavi, s prstom potisni navzdol vzvod varovalnega mehanizma polnjenja, nato potisni sklop zaklepa do konca v skrajni sprednji položaj.

Page 175: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-9

(9) Na zaklepišče namesti zgornjo ploščo, nato pa zadnjo ploščo utrdi z sornikom zadnje plošče.

(10) Z leve strani v zaklepišče vstavi sornik sklopa zaklepa in ga namesti v osnovni položaj.

3. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI OROŽJA.

Ko je bombomet sestavljen se opravi funkcionalni test orožja:(1) Preveri, da je orožje zavarovano.(2) Povleči zaklep v zadnji položaj (ročico nato vrni v sprednji položaj).(3) Pritisni na sprožilec orožja - zaklep se pri tem ne sme sprostiti.(4) Orožje odvaruj in kontrolirano sprosti zaklep v sprednji položaj.(5) Orožje zavaruj.

Page 176: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 177: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm SVV-1-12-032

Individualna veščina: RAVNANJE S ABM H&K 40mm(Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

Priprave za preverjanje: Priprava: Na mestu preverjanja naj bo pravilno sestavljen in brezhiben ABM s vsem pripadajočim priborom. Vojak je v popolni bojni opremi.Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju izvesti pregled izpraznjenosti, nato mora pravilno razstaviti in sestaviti orožje. Na koncu mora izvesti še funkcionalni test orožja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE VARNOSTNI PREGLED OROŽJA.

(1) Preveri – ali je regulator ognja v zavarovanem položaju. Če ni, orožje zavaruje.(2) Odpre pokrov zaklepišča in preveri polnilno pot v zaklepišču. Če se v zaklepu nahaja strelivo, ga

odstrani.(3) Pregleda prostor med čelom zaklepa in zadnjim delom cevi.(4) Ročico zaklepa povleče do konca nazaj – da zaklep ostane v zadnjem položaju. Nato ročico potisne

naprej – v sprednji položaj.(5) Pregleda zaklepišče, ležišče naboja v cevi in čelo zaklepa, ter odstrani morebitni tulec ali naboj.(6) Zapre pokrov zaklepišča in prestavi regulator ognja v položaj za POSAMIČNI OGENJ.(7) Ročico zaklepa povleče nazaj in jo zadrži. Nato pritisne levi, ali desni sprožilec in zaklep

NADZOROVANO sprosti v sprednji položaj.(8) Regulator ognja nastavi nazaj – v ZAVAROVANI POLOŽAJ.

2.

RAZSTAVI OROŽJE.Če je pred pričetkom razstavljanja na orožju nameščen refleksni merek - ga odstrani z orožja.

(1) IZVLEČE UTRJEVALO OPORE OPTIČNEGA MERKA, IN PREKLOPI OPORO NA DESNO STRAN.(2) NAVZGOR PREKLOPI UTRJEVALO SKLOPA ZAKLEPA IN GA IZVLEČE IZ ZAKLEPIŠČA V LEVO.(3) NA SPODNJI STRANI ZAKLEPIŠČA POTISNE NAVZDOL IN ODSTRANI UTRJEVALO ZADNJE PLOŠČE.(4) Z DESNO ROKO SKLOP ZAKLEPA IZVLEČE NAZAJ, IN ODSTRANI ZGORNJO PLOŠČO ZAKLEPIŠČA.(5) IZVLEČE NAZAJ CELOTEN SKLOP ZAKLEPA, NATO Z UTRJEVALOM PRITISNE LEŽAJ PRIMARNEGA

GONILNEGA VZVODA IN POVLEČE SKLOP ZAKLEPA ŠE NEKOLIKO (NE DO KONCA) NAZAJ.(6) PRIME SKLOP ZAKLEPA ZA ZADRŽEVALO ZAKLEPA IN ODSTRANI SKLOP ZAKLEPA IZ ZAKLEPIŠČA.

SKLOP ZAKLEPA ODSTRANI Z ENO ROKO, ČE PA SE PRENAŠA, PA GA OBVEZNO DRŽI Z OBEMA ROKAMA.

(7) ČE POKROV NI ODPRT - ISTOČASNO PRITISNE OBA UTRJEVALA POKROVA ZAKLEPIŠČA, TER DVIGNE POKROV ZAKLEPIŠČA.

(8) Z DESNE STRANI POTISNE IN NATO IZVLEČE OS POKROVA ZAKLEPIŠČA V LEVO - PRI TEM Z DESNO ROKO DRŽI POKROV.

(9) Z LEVO ROKO ODSTRANI SORNIK CEVI, Z DRUGO ROKO PA ODSTRANI CEV NARAVNOST NAPREJ IZ ZAKLEPIŠČA.

(10) ODSTRANI OMEJILNIK NABOJA - STISNE OBE UTRJEVALI, NATO GA ODSTRANI NAVZGOR.(11) ODSTRANI UVODNIK - STISNE OBA UTRJEVALNA VZVODA UVODNIKA TER NAVZGOR ODSTRANI

UVODNIK.(12) ODSTRANI VODILO ZAKLEPA IZ ZAKLEPIŠČA - S SPODNJE STRANI Z IZBIJALOM POTISNE

UTRJEVALO VODILA NAVZGOR IN GA NATO ODSTRANI IZ ZAKLEPIŠČA, (13) NATO IZ ZAKLEPIŠČA ODSTRANI VODILO ZAKLEPA.

3.

SESTAVI OROŽJE.(1) V zaklepišče vstavi vodilo zaklepa in ga utrdi z utrjevalom.(2) V zaklepišče namesti uvodnik- potisne ga v zaklepišče.(3) V zaklepišče namesti omejilnik naboja.(4) V zaklepišče vstavi cev in jo utrdi s sornikom. (5) Na zaklepišče namesti pokrov zaklepišča, nato namesti sornik pokrova zaklepišča.(6) PREVERI , DA JE NAPETA UDARNA IGLA. Če igla ni napeta, s sornikom potisne na napenjalni

vzvod dokler se igla ne napne.(7) Sklop zaklepa nato vstavi v zaklepišče - ko se zaustavi, z sornikom potisne navzdol vzmetni ležaj

zaklepa in sklop zaklepa potisne dalje v zaklepišče.(8) Ko se sklop zaklepa zaustavi, s prstom potisne navzdol vzvod varovalnega mehanizma polnjenja in

potisne sklop zaklepa do konca v skrajni sprednji položaj.(9) Na zaklepišče namesti zgornjo ploščo, nato pa zadnjo ploščo utrdi z sornikom zadnje plošče.(10)Z leve strani v zaklepišče vstavi sornik sklopa zaklepa in ga namesti v osnovni položaj.

Page 178: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-12

4. IZVEDE PREGLED FUNKCIONALNOSTI OROŽJA.(1) Preveri, da je orožje zavarovano.(2) Povleče zaklep v zadnji položaj (ročico nato vrne v sprednji položaj).(3) Pritisne na sprožilec orožja - zaklep se pri tem NE SPROSTI.(4) Orožje odvaruje in kontrolirano sprosti zaklep v sprednji položaj.(5) Orožje zavaruje.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 179: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina:SVV-1-12-033 VZDRŽEVANJE ABM H&K (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

Pogoji izvedbe: To veščino preverjaj pri rednem tedenskem čiščenju skupinske oborožitve / ali po streljanju. Smiselno je, da pred tem izvedeš preverjanje iz razstavljanja ABM. Hkrati lahko preveriš več vojakov. Na mestu preverjanja imej vsa potrebna MTS za vzdrževanje oborožitve (krpice/olja/pribor). Če je le mogoče, naj bo prisoten orožar.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede pregled, čiščenje in mazanje orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Če so deli orožja sijoči in čisti, še ne pomeni, da so tudi brezhibni!Pregled se izvede na razstavljenem orožju. Pri tem se pregleda funkcionalnost / brezhibnost, ter čistost vseh delov orožja in pribora. Vse umazane dele je potrebno očistiti.Vse obrabljene ali polomljene dele je potrebno zamenjati, če to ni mogoče je potrebno o stanju orožja obvestiti nadrejenega podčastnika.

INFO: Formacijska sredstva izpolnjujejo zahteve NATO standardov in zagotavljajo standardizirano 30 dnevno zaščito ne glede na podatek, ki je zapisan v navodilih proizvajalca. Zato je potrebno orožje čistiti na vsakih 30 dni četudi orožje ni na uporabi, ne glede na vrsto uporabljenega olja.

CLP - cleaner, lubricant and preservative je standardna vrsta olja ki se uporablja v normalnih temperaturah. V SV se kot CLP uporabljata olja BREAK FREE (CLP in GMX) ter olje SHELL. CLP olja se uporabljajo pri zunanjih temperaturah nad –120 C, izjemoma pa se lahko uporabljajo tudi do zunanje temperature – 230 C;LSA - je zgoščeno olje za mazanje orožja, ki se uporablja pri zunanjih temperaturah nad – 180 C. LSA olje se posebej uporablja za mazanje kromiranih površin in površin, ki so med delovanjem obremenjene zaradi trenja;LAW - je arktično olje za mazanje ki se uporablja v temperaturnem razponu med – 120 C in – 230 C, pri temperaturah pod – 230 C pa je dovoljeno uporabljati samo LAW;PL – M - univerzalno zaščitno olje splošnega namenaLahko olje – lahko olje, ki ustvari zaščitni film olja, ki je komaj viden s prostim očesom.

Pribor za čiščenje ABM HK.

Page 180: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-14

1. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI CEV.

a. PREGLED CEVI:(1) Preglej zunanje površine pokrova zaklepišča in delov polnilnega mehanizma - da so čiste, da niso

poškodovane, razpokane ali obrabljene, da na njih ni prask ali vdrtin.(2) Preglej notranjost cevi - da v njej ni ovir, umazanije, rje ali sajastih usedlin.(3) Preveri - da je cev mogoče hitro in brez uporabe sile namestiti in odstraniti z zaklepišča, ter, da se

cev ne maje v zaklepišču ali nima mrtvega hoda.(4) Preveri - da se sornik cevi, da je brezhiben, da se v ležišču ne maje in da je utrjen na svojem mestu.(5) Preglej pritrdilna rebra cevi - da niso obrabljena ali deformirana.(6) Preglej vodilo naboja - da v njemu ni izboklin, vdrtin ali odlomljenih delov polj (izboklina se pojavi kot

senca ali obroč).(7) Preglej ležišče naboja - da v njemu ni deformacij (izboklin, vdrtin, razpok, zlomov,…).(8) Preglej skrivalo plamena - da je brezhibno in čisto, da je na svojem mestu, da je vzmet skrivala

brezhibna.

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE CEVI:(1) Naprši ščetko iz pribora z CLP (Cleaner – Lubricant – Preservative) oljem za orožje. (2) Vstavi normalno ščetko v cev s ustja in temeljito preščetkaj cev po celi njeni dolžini.(3) Odloži cev (orožje) v horizontalni položaj in počakaj 15 – 20 minut - ne več kot 24 ur (v tem času

lahko čistiš druge dele orožja).(4) Osuši ležišče in vodilo naboja z vlečenjem krpe nameščene na nastavek za krpe skozi cev. Krpo

menjavaj (5 – 6-krat) dokler ne pride iz cevi popolnoma čista.(5) Preglej cev - če ni čista postopek ponovi. Odvisno od okoliščin pregleda cev (kompletno orožje) tudi

starešina, ki vodi čiščenje orožja.(6) Na tanko naolji notranjost cevi s potiskanjem čiste naoljene krpe skozi cev.

POZOR!ČE UPORABLJAŠ MEDENINASTO ŠČETKO - NE SMEŠ SPREMINJTI SMERI ŠČETKE CEVI,

KO JE LE TA V CEVI!

Zapomni si: Če se z orožjem namerava streljati - cev NE MAŽI!Zunanjost cevi se NE MAŽE, razen zadnjega dela ki je zaklepišču.

o

2. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI ZAKLEPIŠČE.

a. PREGLED ZAKLEPIŠČA:(1) Preglej zunanje površine zaklepišča - da so čiste, da niso poškodovane, razpokane ali obrabljene,

da na njih ni prask ali vdrtin.(2) Preglej obe stranici - da nista ukrivljeni ali udrti, do te mere, da bi to oviralo gibanje notranjih

gibajočih delov.(3) Preveri - da sta levi in desni ročaj, ter ročica za nošenje brezhibna, brez vidnih poškodb in, da se ne

majeta na svojem mestu.(4) Preveri - da se deli oba gonilna vzvoda lahko premikata brez uporabe sile, da so utrjevala na

svojem mestu, ter da vzvoda nista razpokana ali polomljena.(5) Preveri brezhibnost bočnih utrjeval za namestitev uvodnika in omejilnika naboja.(6) Preveri - da na polnilni poti ni ovir.(7) Preveri - da odprtina utrjevala sklopa zaklepa ni obrabljena ali poškodovana.(8) Preveri - da je končnik zaklepa prisoten in v dobrem stanju.(9) Preveri delovanje izmetala - da vzmet ni zlomljena ali oslabela, ter, da zob ni obrabljen.(10)Preveri vzmetno gibljivost varovalnega mehanizma polnjenja, ter stanje vzmeti, praktično preizkusi

delovanje mehanizma.(11)Preglej zunanje površine vodila zaklepa - da so čiste, da niso poškodovane, razpokane ali

obrabljene, da na njih ni prask ali vdrtin, ter da so gladke.(12)Preveri – da je vodilo zaklepa ravno, da ga je mogoče namestiti ali sneti z zaklepišča brez uporabe

sile.

Page 181: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-15

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE ZAKLEPIŠČA:(1) Zaklepišče očisti s krpo natopljeno v olje. (2) Težje dostopne dele očisti z ščetko, ali krpami na čistilni šibki. (3) Med čiščenjem bronirane površine samo obriši, pri čemer jih NE DRGNI (da se ne odstrani

zaščitna plast). (4) Broniranih površin NE MAŽI, razen če ni bila odstranjena zaščitna plast. (5) Težje dostopne dele namaži s čisto krpo na plastični šibki ali na lesenih paličicah. (6) Točke, kjer je zaščitna plast zaradi delovanja orožja odstranjena, na-tanko in minimalno namaži z

oljem. (7) S namensko mastjo (ali v skrajni sili s oljem) močneje namaži polnilno pot (prostor med uvodnikom

in omejilnikom naboja).(8) S namensko mastjo namaži vodilo zaklepa.(9) Gonilna vzvoda po potrebi namaži na mestih kjer se vrtita.(10) Polnilni žleb (kjer drsi vzmetni ležaj zaklepa), namaži s spodnje strani z naoljeno krpo.

POZOR! PREPOVEDANO JE MAZATI ROČICO ZA NOŠENJE, OBA ROČAJA IN MERKE!i

3. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI UVODNIK.

a. PREGLED UVODNIKA:(1) Preglej zunanje površine uvodnika - da so čiste, da niso poškodovane, razpokane ali obrabljene, da

na njih ni prask ali vdrtin.(2) Preveri - da se oba vodilna prosto vrtita.(3) Preveri - da so zaskočni zobje, ki držijo nabojnik kompletni, gibljivi.(4) Preveri moč vzmeti obeh zob.(5) Preveri - da je mogoče namestiti uvodnik na zaklepišče na levo in na desno stran brez uporabe sile,

ter da se na svojem mestu ne maje.

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE UVODNIKA:(1) Uvodnik streliva očisti z krpo navlaženo z oljem CLP, nato pa vse dele prebriši. (2) Dno uvodnika MOČNO namaži s namensko mastjo ali oljem.(3) MINIMALNO namaži os obeh zob uvodnika. (4) S kapljo olja namaži tudi obe osi obeh vodilnih ležajev.

4. PREGLEJ IN OČISTI OMEJILNIK NABOJA.

a. PREGLED OMEJILNIKA:(1) Preglej zunanje površine omejilnika, da so čiste, da niso poškodovane, razpokane ali obrabljene, da

na njih ni prask ali vdrtin.(2) Preveri - da je mogoče namestiti omejilnik naboja na zaklepišče na levo in na desno stran brez

uporabe sile, ter da se na svojem mestu ne maje.

b. ČIŠČENJE OMEJILNIKA:(1) Omejilnik naboja SAMO očisti z krpo navlaženo z oljem CLP.

5. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI POKROV ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM.a. PREGLED POKROVA ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM:

(1) Preglej zunanje površine pokrova zaklepišča in delov polnilnega mehanizma, da so čiste, da niso poškodovane, razpokane ali obrabljene, da na njih ni prask ali vdrtin.

(2) Preveri - da je pokrov mogoče odpreti in zapreti, da le ta ostane v zgornjem položaju, ter da se utrdi ko je zaprt.

(3) Preveri kompletnost in moč vzmeti zaskočnih zob primarnega in sekundarnega polnilnega drsnika.(4) Preveri gibljivost in delovanje vseh delov polnilnega mehanizma - da so deli pritrjeni na svojem

mestu, ter, da se ne majejo.b. ČIŠČENJE IN MAZANJE POKROVA ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM:

(1) Pokrov zaklepišča SAMO očisti z krpo natopljeno v olje in ga nato prebriši.(2) Površin pokrova NE MAŽI; razen če je z njega odstranjena zaščitna plast. (3) Polnilni mehanizem očisti le po potrebi!

- Polnilni mehanizem razstavi in očisti BREZ UPORABE SILE!- Polnilni mehanizem z nekaj kapljicami olja namaži na ležajih, oseh vodilih in vzmeteh.

Page 182: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-16

6. PREGLEJ IN OČISTI MEHANSKE MERKE.

a. PREGLED MEHANSKIH MERKOV:(1) Preveri - da muha ni deformirana.(2) Preveri - da so brezhibne vzmeti drsnika in preklopnika zadnjega merka in da na preklopniku z

gravirano skalo ni deformacij.(3) Preveri - da so oznake vidne, da zadnji merek ni zvit in na preklopniku ni poškodb, ki bi ovirale

pravilno merjenje.(4) Preveri – da je preklopni del merka (lestev) mogoče utrditi v pokončnem in ležečem položaju in da je

mogoče vrteti rektifikacijski vijak v obe smeri.

b. ČIŠČENJE MEHANSKIH MERKOV:(1) Mehanske merke SAMO očisti z krpo navlaženo z oljem CLP

POZOR! PREPOVEDANO JE MAZATI ROČICO ZA NOŠENJE, OBA ROČAJA IN MERKE!o

7. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI POVRATNI MEHANIZEM.

a. PREGLED POVRATNEGA MEHANIZMA:(1) Preveri - da se vzmet prosto giblje, da vodilo in utrjevalna diska povratnih vzmeti nista ukrivljena ali

zlomljena. (2) Preglej povratni mehanizem - da vzmet ni zlomljena ali oslabela, da vodilo ni poškodovano ali

ukrivljeno.

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE POVRATNEGA MEHANIZMA:(1) Povratni mehanizem očisti LE po potrebi, s suho krpo.(2) Povratni mehanizem po celotni dolžini namaži s čisto krpo natopljeno v olje.

POZOR! Če vodil ni mogoče očistiti, orožar enote loči zaklep od povratnega mehanizma in sname

vzmeti z vodil.UPORABNIKU NI DOVOLJENO RAZSTAVLJATI ZAKLEP!

o

8. PREGLEJ IN OČISTI ZADNJO PLOŠČO.

a. PREGLED ZADNJE PLOŠČE:(1) Preveri - da je zadnja plošča dobro utrjena na svojem mestu na zadnjem delu sklopa zaklepa.(2) Preizkusi - da zadnja plošča trdno in tesno zapira zadnji del zaklepišča, ko je vstavljen sklop

zaklepa.(3) Preglej utrjevalo sklopa zaklepa in preveri, da pravilno delujeta.(4) Preveri - da se ročica prosto giblje in da ročaj ni razpokan.

b. ČIŠČENJE ZADNJE PLOŠČE:(1) Zadnjo ploščo očisti z suhimi in čistimi krpami, s čimer odstrani prah, saje, vlago, blato in drugo

umazanijo s površin zadnje plošče. (2) Zadnje plošče NE MAŽI; razen če z nje ni odstranjena zaščitna plast bronure.

POZOR!PREPOVEDANO JE POTAPLJATI ZADNJO PLOŠČO V KAKRŠNEKOLI TEKOČINE!

PREPOVEDANO JE ODSTRANJEVATI POKROV ZADNJE PLOŠČE!PREPOVEDANO JE MAZATI ROČICO ZAKLEPA.

o

9. PREGLEJ IN OČISTI SPROŽILNI MEHANIZEM.

a. PREGLED SPROŽILNEGA MEHANIZMA:(1) Preveri - da je mogoče regulator ognja prosto premikati med vsemi tremi položaji.(2) Preveri - da sprožilca ni mogoče premakniti, ko je orožje zavarovano, ter da se prosto premika in da

se ne maje v svojem ležišču.(3) Preveri brezhibno delovanje sprožilca in utrjevala zadrževala zaklepa.(4) Preveri - da mehanizem za zadrževanje zaklepa ni obrabljeno.

b. ČIŠČENJE SPROŽILNEGA MEHANIZMA::(1) Sprožilni mehanizem SAMO očisti z krpo navlaženo z oljem CLP.

Page 183: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-17

10. PREGLEJ IN OČISTI ZADNJI IN SPREDNJA AMORTIZERJA.a. PREGLED AMORTIZERJEV:

(1) Preveri - da je zadnji amortizer kompleten, da je trdno nameščen v zadnjem delu zaklepa.(2) Preveri - da sta sprednja amortizerja utrjena v sprednjem položaju.

b. ČIŠČENJE AMORTIZERJEV:(1) Amortizerje SAMO očisti z krpo navlaženo z oljem CLP.

11. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI ZAKLEP.

a. PREGLED ZAKLEPA:(1) Preglej - da so vse površine zaklepa čiste in brez deformacij.(2) Preveri - da je amortizer zaklepa na svojem mestu, da ni deformiran in da jev dobrem stanju.(3) Preveri - da je zapenjalni zob brezhiben.(4) Preveri - da je vzmetni ležaj gibljiv.

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE ZAKLEPA:(1) Očisti vse dele zaklepa z čisto krpo namočeno v olje tipa CLP.(2) Čelo zaklepa očisti z krpo namočeno v sredstvo za čiščenje in odstranjevanje smodniških ostankov.(3) Nato vse dele obriši in osuši s čisto krpo. PRI TEM NI DOVOLJENA UPORABA SILE IN OSTRIH

KOVINSKIH PREDMETOV! Dovoljena je uporaba lesenih paličic. (4) Vse dele zaklepa na-tanko namaži z oljem - če je v ozračju veliko prahu, uporabi samo nekaj kapljic

olja na premičnih delih, ostale površine pusti suhe.12. PREGLEJ IN OČISTI REFLEKSNI MEREK.

(1) Zunanje površine merka očisti s ščetko - s čimer odstraniš prah in drugo umazanijo.(2) Iz leč odstrani vse sledi olja (ali drugih maziv) s uporabo papirnatih krpic namočenih v alkohol. Leče

nato prebriši do suhega.(3) Vodila senčnika na-rahlo namaži s CLP.

13. PREGLEJ IN OČISTI MEHANIZEM S&V.

a. PREGLED MEHANIZMA S&V:(1) Preveri funkcionalnost bobna in kolesa - katera se morata vrteti tekoče in brez uporabe sile.(2) Do konca odvij kolo elevacije - da vidiš vse navoje in preveri da ni razmajan spodnji končnik

elevacije.(3) Preveri - da na kolesu, bobnu in navojih ni razpok in sledov rje.(4) Preveri - da prečno utrjevalo mehanizma S&V pravilno deluje in da vzmet ni oslabela.(5) Preveri - da je rokav mehanizma mogoče pritrditi na prečno vez in da ga je mogoče čvrsto utrditi.(6) Preglej - da na zatiču in verigi ni sledov rje ali razpok in da sta na zatiču prisotni vzmetni kroglici, ki

delujeta.

b. ČIŠČENJE MEHANIZMA S&V:(1) Vse dele mehanizma očisti z krpo namočeno v sredstvo za čiščenje. (2) Številčne oznake skal na bobnu smeri in kolesu višine očisti le po potrebi - očisti jih z rahlo

namočeno krpo.

Zapomni si: Pri čiščenju morajo biti številčne oznake čimmanj izpostavljene olju ali drugim topljivim sredstvom, prav tako pa se oznak ne sme fizično drgniti s krpo.

(3) Mehanizma S&V NE MAŽI, razen če je zaščitna plast bronure odstranjena ali če se je na njem pojavila rja.

14. PREGLEJ, OČISTI IN NAMAŽI TRINOŽEC.a. PREGLED TRINOŽCA:

(1) Preveri kompletnost trinožca; preglej da so vsi vijaki in utrjevala prisotni in tesno priviti. (2) Preglej vse dele - da površine niso deformirane, da deli niso zlomljeni.(3) Preveri iztegovanje podaljškov nog - da je podaljške mogoče utrditi na poljubni razdalji, ter da so

šape nog brezhibne.(4) Preveri gibljivost in kompletnost pomožne noge.(5) Preveri ali so kompletne spone, da niso polomljene ali razmajane.(6) Preveri - ali zapah svornika utrjuje le tega v odprtini baze trinožca in da omogoča vrtenje brez

uporabe sile.

Page 184: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-18

(7) Preveri - ali je mogoče raztegniti noge v poljubnem kotu in jih utrditi s sponami.(8) Preveri - da je skala na vezi trinožca brezhibna ter, da jo je mogoče pritrditi na trinožec na njo

mogoče utrditi mehanizem smeri in višine.(9) Preveri - če je mogoče kolo višine in boben smeri vrteti iz med obema skrajnima položajema brez

uporabe sile in če so vrednosti čitljive.(10) Vizualno preglej površine odprtine za namestitev svornika, preglej spoj in potipaj površino in se

prepričaj, da ni zlomov, znakov obrabe, in da so spojene površine gladke in brez razpok.

b. ČIŠČENJE IN MAZANJE TRINOŽCA:(1) Vse dele trinožca očisti z krpo namočeno v čistilno sredstvo. (2) Nato vse dele obriši in osuši z čisto krpo. (3) Vse dele trinožca namaži s krpo namočeno v sredstvo za mazanje. (4) Delov trinožca NE MAŽI; izjema je notranjost odprtine za namestitev svornika, ki mora biti naoljen,

kar velja tudi za utrjevalo svornika.

Page 185: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-19

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina: VZDRŽEVANJE ABM H&K (Pregled / Čiščenje / Mazanje)

SVV-1-12-033Priprave za preverjanje:

Priprava: Vsa potrebna MTS za čiščenje in vzdrževanje orožja. Naj bo prisoten orožar, ali četni specialist za skupinsko oborožitev.

Razlaga vojakom: Vojakom povej, da morajo v pravilnem zaporedju izvesti pregled, čiščenje in mazanje orožja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE CEV.

2. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE ZAKLEPIŠČE.

3. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE UVODNIK.

4. PREGLEDA IN OČISTI OMEJILNIK NABOJA.

5. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE POKROV ZAKLEPIŠČA S POLNILNIM MEHANIZMOM.

6. PREGLEDA IN OČISTI MEHANSKE MERKE.

7. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE POVRATNI MEHANIZEM.

8. PREGLEDA IN OČISTI ZADNJO PLOŠČO.

9. PREGLEDA IN OČISTI SPROŽILNI MEHANIZEM.

10. PREGLEDA IN OČISTI ZADNJI IN SPREDNJA AMORTIZERJA.

11. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE ZAKLEP.

12. PREGLEDA IN OČISTI REFLEKSNI MEREK.

13. PREGLEDA IN OČISTI MEHANIZEM S&V.

14. PREGLEDA, OČISTI IN NAMAŽE TRINOŽEC.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 186: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 187: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-21

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina:SVV-1-12-034 NAPOLNI & IZPRAZNI ABM H&K071-030-0005/071-030-0006 Load / Unload AGL

Pogoji izvedbe: Vojak ima pred seboj sestavljen in izpraznjen ABM H&K in nabojnik z ustreznim (šolskim) strelivom.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju izvede polnjenje, pol-polnjenje in praznjenje orožja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. NAPOLNI OROŽJE.

(1) Če orožje ni zavarovano – zavaruj orožje.(2) Odpri pokrov zaklepišča.(3) Ročico zaklepa energično povleči nazaj - da zaklep ostane utrjen v zadnjem položaju. (4) Ročico zaklepa vrni naprej –v sprednji položaj.(5) Nabojnik (z moškim členkom naprej) povleči iz škatle in namesti prvi naboj v zaklepišče – tako da so

členki obrnjeni z moško spojko naprej – v orožje!

Zapomni si: Nabojnik je pravilno nameščen, če zadrževalni zob zaklepišča drži nabojnik v zaklepišču!

(6) Zapri pokrov zaklepišča.

Če je z BM potrebno streljati, strelec (merilec) z regulatorjem ognja/varovalko izbere ustrezen režim ognja (posamično/rafalno) in pritisne na sprožilec.

2. IZVEDI DELNO POLNJENJE (POL POLNJENJE) OROŽJA.

Zapomni si: Delno polnjenje BM zagotavlja dodatno varnost pred nenadzorovano sprožitvijo orožja. Delno polnjenje se izvede v miru pri premičnih streljanjih z vozila, med taktičnim premikom vozila na strelišče.

(1) Ročico zaklepa povleči nazaj ter jo zadrži v zadnjem položaju.(2) Regulator ognja nastavi v položaj za posamično streljanje.(3) Pritisni na sprožilec - zaklep kontrolirano odpusti v sprednji položaj.(4) Regulator ognja/varovalko preklopi v zavarovani položaj.(5) Vstavi nabojnik v uvodnik z moškim delom členka naprej in s potegom preveri, da je nabojnik

pravilno vstavljen.

Page 188: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-22

Bombomet je sedaj delno napolnjen, orožje je zavarovano, zaklep je v sprednjem položaju. Zoba primarnega polnilnega drsnika držita prvi naboj nabojnika, polnilni mehanizem je pripravljen za delovanje. Če je tem trenutku potrebno streljati mora merilec povleči zaklep v zadnji položaj, vrniti ročico v sprednji položaj in nato sprožiti orožje.3. IZPRAZNI OROŽJE.

(1) Dvigni pokrov zaklepišča.

POZOR: Če je cev pregreta je potrebno počakati 15 minut!

(2) Odstrani nabojnik s strelivom iz zaklepišča.(3) Preklopi orožje na posamično delovanje.(4) Energično povleči ročico zaklepa v zadnji položaj, ter ročico zadrži v zadnjem položaju. Pri tem naj

inštruktor / ocenjevalec ulovi naboj, ki je izpadel iz T – zareze na čelu zaklepa. (5) Preglej čelo zaklepa in ležišče naboja v cevi. Če je naboj v T – zarezi, izvedi naslednje postopke:

- Z roko seži v zaklepišče in potisni navzgor naboj iz T – zareze, ter ga odstrani iz zaklepišča.- Če je tema - z levo roko drži ročico, z desno pa otipaj T –zarezo na čelu zaklepa.

Page 189: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-23

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina: NAPOLNI & IZPRAZNI ABM H&KSVV-1-12-034

Priprave za preverjanje: Priprava: Pravilno sestavljen in izpraznjen ABM H&K. Za preverjanje uporabljaj le enodelne šolske naboje modre barve M-222. Vojak je v popolni bojni opremi.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem zaporedju napolniti (opcija je še pol-polnjenje) in izprazniti ABM H&K.

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO

1.

NAPOLNI OROŽJE.(1) Če orožje ni zavarovano – ga zavaruje.(2) Odpre pokrov zaklepišča.(3) Ročico zaklepa energično povleče nazaj - da zaklep ostane utrjen v zadnjem

položaju. (4) Ročico zaklepa vrne naprej –v sprednji položaj.(5) Nabojnik (z moškim členkom naprej) povleče iz škatle in namesti prvi naboj v

zaklepišče – tako da so členki obrnjeni z moško spojko naprej – v orožje!(6) Zapre pokrov zaklepišča.(7) Z regulatorjem ognja izbere ustrezen režim ognja (posamično/rafalno) – pripravljen

za strel.

2.

IZVEDE DELNO POLNJENJE (POL POLNJENJE) OROŽJA.(1) Ročico zaklepa povleče nazaj ter jo zadrži v zadnjem položaju.(2) Regulator ognja nastavi v položaj za posamično streljanje.(3) Pritisne na sprožilec - zaklep kontrolirano odpusti v sprednji položaj.(4) Regulator ognja/varovalko preklopi v zavarovani položaj.(5) Vstavi nabojnik v uvodnik z moškim delom členka naprej in s potegom preveri, da je

nabojnik pravilno vstavljen.(6) Povleče zaklepa v zadnji položaj in vrne ročico v sprednji položaj – pripravljen za

strel.

3.

IZPRAZNI OROŽJE.(1) Dvigne pokrov zaklepišča.(2) Odstrani nabojnik s strelivom iz zaklepišča.(3) Preklopi orožje na posamično delovanje.(4) Energično povleče ročico zaklepa v zadnji položaj, ter ročico zadrži v zadnjem

položaju. Pri tem naj inštruktor / ocenjevalec ulovi naboj, ki je izpadel iz T – zareze na čelu zaklepa.

(5) Pregleda čelo zaklepa in ležišče naboja v cevi.

OPCIJA: Če je naboj v T – zarezi, izvede naslednje postopke:(1) Z roko seže v zaklepišče in potisne navzgor naboj iz T – zareze, ter ga odstrani iz

zaklepišča.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 190: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 191: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-25

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina:SVV-1-12-035 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU ABM H&K (P-POPS)

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben ABM H&K s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš po streljanju / z kombinacijo rokovanja orožja.

Standardi: Vojak pravilno izvede vse TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev na ABM H&K.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. TAKOJŠNJI POSTOPKI ZA ODPRAVLJANJE ZASTOJEV.

Zapomni si: Takojšnji postopki so postopki, ki jih izvedemo z namenom odpraviti zastoje orožja, ne da bi iskali vzroke zakaj je do njih prišlo.

Strelec med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – cev je obrnjena v smer tarč/ciljev.

Učinkovit način za urjenje takojšnjih ukrepov za odpravljanje zastojev, je kratica P-POPS , ki pomeni:

(1) Počakaj 5 sekund / 15 minut.

(2) Povleci ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

(3) Opazuj izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

Zapomni si: Če do izmeta tulca ne pride, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

(4) Porini ročico zaklepa do konca naprej.

(5) Nameri v cilj/tarčo in Sproži orožje.

Zapomni si: Če orožje ne sproži, začni s Popravnimi ukrepi za odpravljanje zastojev -Specialistične Individualne Vojaške veščine - PEHOTA

POZOR: Pri takojšnji postopkih je prepovedano je odpirati pokrov zaklepišča! Cev ves čas obrnjena v smeri ciljev! Prepovedano je odstranjevati zadnjo ploščo, dokler ni pregledano in izpraznjeno ležišče naboja v cevi!Prepovedano je odlaganje streliva na vroče izstreljene tulce!

o

Page 192: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-26

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina: TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU ABM H&K (P-POPS)

SVV-1-12-035

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben ABM H&K s vso pripadajočo opremo in priborom. Na mestu preverjanja zagotovi potrebna čistilna sredstva (CLP / krpice). To veščino lahko preverjaš pred, med in po streljanju / z kombinacijo rokovanja in vzdrževanja orožja.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora izvesti TAKOJŠNJE postopke za odpravljanje zastojev.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. POČAKA 5 sekund / 15 minut.

2. POVLEČE ročico zaklepa nazaj – tako da zaklep ostane v zadnjem položaju.

3. OPAZUJE izmet tulca, naboja ali členka nabojnika.

4. PORINE ročico zaklepa do konca naprej.

5. Nameri v cilj/tarčo in SPROŽI orožje.

6.Med izvajanjem takojšnjih ukrepov ne spreminja drže/lege orožja – cev obrnjena v smer tarč/ciljev.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 193: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-27

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm

Individualna veščina:SVV-1-12-036 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z ABM H&K 40mm071-030-0004 - Engage Targets with an AGL

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš nastreljen ABM (na trinožcu, ali montiran na vozilu HMMWV ali Valuk).To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolsko strelivo / vadbeno strelivo, in kasneje s ostrim strelivom pri izvajanju različnih bojnih streljanj s ABM.. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Na voljo imaš spojeni nabojnik s ustrezno vrsto 40 mm streliva, ustrezne tarče (odvisno od vrste streljanja) terindividualno bojno opremo.

Standardi: Ocenjevani vojak mora pravilno izvesti naslednje postopke:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ZAVZEMI USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.

Upoštevajoč situacijo, izberi ognjeni / strelski položaj ki ti bo omogočal opazovanje, zaščito in ognjeno delovanje na cilje/tarče v določenem sektorju ognja.

a. SEDEČ STRELSKI POLOŽAJ. Usedi se direktno za orožjem – med zadnjima nogama trinožca.

(1) Z iztegnjenima nogama: Iztegni obe nogi pod trinožec (glej sliko-1).

Slika-1. Sedeč strelski položaj s iztegnjenimi nogami.

(2) Z prekrižanima nogama: Prekrižaj nogi in svoja komolca nasloni na zunanji del stegen –za oporo pri streljanju z ABM (glej sliko-2).

Slika-2. Sedeč strelski položaj s prekrižanimi nogami.

Page 194: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-28

(3) Z oprtima nogama: Iztegni svoji nogi in se z njima opri na zadnji nogi trinožca. Svoja komolca nasloni na zunanji del stegen – za oporo pri streljanju z ABM (glej sliko-3).

Slika-3. Sedeč strelski položaj s oprtima nogama.

b. KLEČEČ STRELSKI POLOŽAJ. Poklekni na kolena za orožjem in primi za oba ročaja zadnje plošče – palca položi na prožilec (glej sliko-4).

Slika-4. Klečeč strelski položaj.

c. STOJEČ STRELSKI POLOŽAJ / ABM MONTIRAN NA VOZILO (glej sliko-5).

Slika-5. Stoječ strelski položaj iz vozila.

Page 195: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-29

2. OROŽJE NAMERI V CILJ / TARČO

A. S MEHANSKIMI MERKI: Mehanski merek omogoča merjenje na cilj. Mehanski merek je sestavljen iz sprednjega (1) in zadnjega (2) mehanskega merka.

Slika-6. Mehanski merki na ABM H&K. Slika-7. Zadnji merek.

Sprednji in zadnji mehanski merek sta pripravljena za uporabo, ko sta v preklopljena v pokončni položaj.

Pravilno sta poravnana, ko se muha sprednjega merka nahaja v sredini zareze zadnjega merka.

Vrh muhe se mora nahajati v višini spodnjega roba okna merka.

Zadnji mehanski merek ima merilne utore:- od 200 do 600m v razmikih po 200m.- od 600 do 1500m v razmikih po 100m.

B. S REFLEKSNIM MERKOM: Refleksni merek je osnovna vrsta merka za delovanje po ciljih podnevi. Refleksni merek je pritrjen na nosilec (nosilno konzolo) preko vodila in utrjen z utrjevalnim mehanizmom. Refleksni merek je brez povečave.

Slika-8. Vizirni ris refleksnega merka.

Vizirni ris optičnega merka ima gravirane oznake vrednosti od 1 do 15, kar odgovarja razdalji 100 do 1.500 metrov oddaljenosti do cilja.

V normalnih dnevnih pogojih je nivo svetlobe dovolj visok, da omogoča normalno merjenje z orožjem.

V mraku in ponoči pa se uporabi osvetljevalec namerilnega risa s katerim se osvetli vizirni ris merka.

Page 196: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-30

3. S PRAVILNO TEHNIKO STRELJAJ NA CILJ / TARČO.

a. IZBERI IN UPORABI USTREZNO TEHNIKO MANIPULIRANJA Z ABM (glej sliko-9).

Slika-9. Različne tehnike ognja pri streljanju z ABM.

(1) Fiksiran ogenj: S fiksiranim ognjem streljamo na točkovne cilje. Določiti je potrebno le eno namerilno točko. Manipuliranje (premikanje) orožja je minimalno / ali pa ga sploh ni.

(2) Prečni ogenj: S prečnim ognjem streljamo na široke cilje, kjer je potrebno spreminjati smer po širini levo – desno s pomočjo mehanizma S&V.

(3) Iskalni ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju na cilje po globini, s spreminjanjem elevacije gor-dol. Spremembe izvajamo s pomočjo mehanizma S&V.

(4) Prečni in iskalni ogenj: Ta način ognja uporabljamo pri streljanju po širini in globini s spreminjanjem smeri in elevacije (levo-desno / gor-dol). S takšnim ognjem streljamo po linijskih poševnih ciljih.

(5) Zibajoče-prečni ogenj: S takšnim ognjem streljamo na cilje, ki so preširoki da bi jih lahko z ognjem pokrivali s premikanjem kolesa za nastavitev po smeri, in na hitro premikajoče cilje. S sproščenim utrjevalom prečne vezi dosežemo prosto zibanje orožja levo-desno.

(6) Prosti ogenj: Ta način uporabljamo pri streljanju na premične cilje, kjer moramo hitro spreminjati smer in višino ognja. To dosežemo tako, da odstranimo S&V Mehanizem in tako sprostimo premikanje orožja v vse smeri.

b. IZBERI TEHNIKO STRELJANJA GLEDE NA CILJ / TARČO.(1) Točkovni cilj: Na točkovni cilj streljaj z FIKSIRANIM OGNJEM – uporabljaj eno samo

namerilno točko (glej sliko-10).

Slika-10. Streljanje na točkovni cilj – lina bunkerja.

Page 197: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-31

(2) Linijski cilji-po širini: Prvo nameri v izbran bok linearnega cilja in streljaj. Nato ogenj prenesi na nasprotni bok in tako pokrij vse cilje v liniji (slika-11).

Slika-11. Streljanje na linijske cilje po širini – nasprotnikovi vojaki v liniji.

(3) Linijski cilji-po globini: Prvo nameri v tebi bližji bok, z nastavljeno razdaljo na sredino cilja –razen če je kakšen drug del cilja bolj pomemben/nevaren. Streljaj na bližnji bok cilja, nato premikaj namerilno točko po širini in višini in tako pokrij ves cilj (slika-12).

Slika-12. Streljanje na linijske cilje po globini – nasprotnikov vod v formaciji KLIN.

(4) Cilji po globini: Prvo nameri na rob cilja, ki ti je najbližji (razen če je kakšen drug del cilja bolj pomemben/nevaren; npr: nasprotnikov PM). Streljaj in nato ponavljajoče premikaj namerilno točko navzgor –do zadnjega konca cilja in zopet navzdol – do tebi najbližjega dela cilja (glej sliko-13).

Slika-13. Streljanje na cilje po globini – nasprotnikov vod v dvojni koloni.

Page 198: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-32

(5) Območni cilji: Prvo nameri in streljaj v center cilja (območje ciljev). Nato premikaj ogenj prečno po širini od boka do boka (levo-desno); glej sliko-14.

Slika-14. Streljanje na območni cilj (z enim ABM).

4. OPAZUJ OGENJ IN IZVAJAJ POPRAVKE.

a. OPAZOVANJE OGNJA: Opazuj eksplozijo izstreljene granate in lokacijo cilja; izvedi ustrezne popravke po višini in smeri – tako da center eksplozije premakneš do cilja.

Zapomni si: Pri tem ne uporabljamo merkov na ABM!Na primer: Recimo da streljaš na 500m oddaljen cilj. Izstreljene granate eksplodirajo 20m bližje in 50m desno od cilja. Da bi zadetke usmerili v cilj, uporabimo mehanizem S&V – s vrtenjem kolesa za ustrezno število klikov izvedemo ustrezne popravke po smeri in višini.

b. SPREMINJANJE / PRILAGAJANJE NAMERILNE TOČKE: Z uporabo načina spreminjanja namerilne točke lahko hitro izvajamo popravke, ne da bi spreminjali nastavitev merkov, ali mehanizma S&V na orožju. (slika-15).

(1) Začetni rafal zgreši cilj; hitro izberemo novo namerilno točko na nasprotni smeri padanja zadetkov; razdalje ne spreminjamo.

(2) V novo namerilno točko usmerimo orožje in odpremo ogenj.

Slika-15. Spreminjanje namerilne točke5. OGNJENO DELUJ PO CILJIH.

- dokler jih ne uničiš,- dokler ne dobiš ukaza za prekinitev ognja.

CILJ

Page 199: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-33

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ABM H&K 40mm SVV-1-12-036

Individualna veščina: OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z ABM H&K 40mm

Priprave za preverjanje: Priprava: Na strelišču zagotovi nastreljen ABM (na trinožcu, ali montiran na vozilu HMMWV ali Valuk).To veščino lahko sprva uriš in preverjaš na suho (šolsko / manevrsko strelivo, in kasneje s ostrim strelivom pri izvajanju različnih bojnih streljanj s ABM. Veščino preverjaj na ustreznem strelišču. Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS in opremo za izvedbo strelskih nalog na strelišču.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pravilnimi postopki:- zavzeti ustrezen položaj za opazovanje svojega sektorja in za ognjeno delovanje,- izvesti hiter pregled svojega sektorja in v njem odkriti vse cilje (toleranca +/- 20%),- ugotoviti razdalje do odkritih ciljev (toleranca +/- 20%),- ognjeno delovati po ciljih (samostojno, ali po povelju) – vrste ognja / merjenje / streljanje / popravki;- doseči Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto streljanja, ki ga izvaja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERE IN PRAVILNO ZAVZAME USTREZEN STRELSKI POLOŽAJ.- glede na program streljanja.

ABM na trinožcu ABM montiran na vozilo

2. IZVEDE PREGLED SVOJEGA SEKTORJA IN ODKRIJE CILJE V SEKTORJU.

3.

UGOTOVI RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA / TARČE. s LD METRIX (glej SVV-1: Pripravi LD Metrix za uporabo), brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav ( glej SVV-1: Določi razdalje), napake so manjše od 20%

4.

PRAVILNO UPORABLJA MERKE NA OROŽJU.A. S MEHANSKIMI MERKI:

preklopljena v pokončni položaj muha sprednjega merka se nahaja v sredini zareze zadnjega merka vrh muhe se nahaja v višini spodnjega roba okna merka

B. S REFLEKSNIM MERKOM (REFLEXSIGHT VSM 009)

5.

S USTREZNIM NAČINOM OGNJA DELUJE PO CILJIH – GLEDE NA VRSTO CILJA.- glede na program streljanja; po ukazu, ali samostojno.

Na točkovne cilje Na območne cilje Na cilje v liniji / po širini Na cilje po globini Na linijske cilje po globini Na premične cilje

6. OPAZUJE OGENJ IN IZVAJA USTREZNE POPRAVKE.

7. UNIČI / ZADENE POTREBNO ŠTEVILO TARČ V SVOJEM SEKTORJU. Doseže Operativni Strelski Standard (OSS); za vrsto/program streljanja, ki ga izvaja.

Priimek/ime: ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 200: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE - NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] P-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 201: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-1

OBOROŽITEV 1

R.PREDMET 12 – TEMA: ROČNA BOMBA / USMERNO-RAZPRŠILNA MINA

VSEBINA

R. PREDMET 12 – TEMA: ROČNA BOMBA / USMERNO-RAZPRŠILNA MINA--------R-1

SVV-1-12-037 MET ROČNE BOMBE M75-----------------------------------------------------------------------------------R-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------R-3

SVV-1-12-038 POSTAVI / OBOROŽI / SPROŽI URM --------------------------------------------------------------------R-5OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------R-7

SVV-1-12-039 ODSTRANI URM------------------------------------------------------------------------------------------------R-8OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------R-8

Page 202: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 203: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: RoB & URM

Individualna veščina:SVV-1-12-037 MET ROČNE BOMBE M75071-325-4407 Employ Hand Grenades

Pogoji izvedbe: Vojak je v popolni bojni opremi. Vojak je v zaklonu / izza zaklona za klečeči položaj. RB z vadbenim vžigalnikom ima v torbici za RB. Na povelje » BOMBO PRIPRAVI« vojak pripravi RB za met. Na povelje »BOMBO VRŽI« vojak vrže RB v tarčo (območje 10x5 metrov ) na razdalji 20 metrov.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju pripravi RB za met in jo po povelju vrže v rajon tarče. Vojak upošteva vse varnostne mere pri izvajanju postopkov.

Priprave za preverjanje: Pripravljen zaklonilnik za klečeči (ali ležeči) položaj. Izdelano območje tarče (z označevalnim) trakom (10x5 metrov / razdalja 20 metrov). Ko vojak uspešno vrže RB v rajon tarče, mu lahko otežiš naslednjo nalogo – met druge RB v lino bunkerja (bunker izdelan iz vreč peska z lino 40x50 cm), ali pa mora vreči RB z ZM v zaščitnem položaju.

Razlaga vojakom: Vojaku razloži, da mora po poveljih pripraviti in vreči RB v tarčo (10x5m / *opcija -lina 40x50cm)

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. VOJAK ZAVZAME POLOŽAJ V ZAKLONILNIKU, AP IMA V ROKI / OPAZUJE

BOJIŠČE2. NA POVELJE »BOMBO PRIPRAVI«, VOJAK ODLOŽI AP IN IZ TORBICE ZA RB

VZAME BOMBO3. RB PRIME TAKO, DA ŽLIČKO DRŽI MED PALCEM IN KAZALCEM,

OBRNJENO V DLAN, KAZALEC NASPROTNE ROKE JE V OBROČKU VAROVALKE. VOJAK LOCIRA TARČO IN JO OPAZUJE

4. NA POVELJE »BOMBO VRZI«, VOJAK IZVLEČE VAROVALKO, POGLEDA ZA SEBOJ (ovire) IN VRŽE RB V TARČO

5. ZAVZAME ZAKLON, PREDEN BOMBA EKSPLODIRA IN POČAKA NA DETONACIJO RB

6. RB SE AKTIVIRA V RAJONU TARČE (10x5 metrov na razdalji 20 m)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 204: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-4

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 205: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-5

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: RoB & URM

Individualna veščina:SVV-1-12-038 POSTAVI / OBOROŽI / SPROŽI URM071-325-4425 Employ an M18A1 Claymore Mine

Pogoji izvedbe: Za ocenjevanje potrebuješ šolsko/vadbeno URM z vso pripadajočo opremo. Mesto, kjer bo postavljena URM določi inštruktor. Zaklonilnik je izdelan!

Standardi: Vojak pravilno in v pravilnem zaporedju postavi, oboroži in na povelje inštruktorja sproži.

OPIS POSTOPKOV / KORAKOV1. Pripravi vse sklope in dele za postavitev URM2. Preveri brezhibnost napeljave (kablov):

- poveži kabel z napravo za preverjanje in z induktorjem.- aktiviraj induktor in hkrati opazuj lučko na napravi za preverjanje.- induktor zavaruj in ga loči od kabla.- loči napravo za preverjanje od kabla.

ZAPOMNI SI: Inštruktor, ne poskušaj opazovati če je lučka zasvetila, ker lahko zmotiš vojaka pri delu. Če vojak izjavi da lučka ni zasvetila, mu povej NADALJUJ Z TESTOM!

3. Postavi in nameri URM: - V zaklonilniku kabel poveži skupaj (statična napetost) in ga pričvrsti(količek/kamen...)- Mino, nožice, vžigalnike, izolirni trak in ostali pribor pospravi v torbico in si jo daj na ramo.- Od zaklonilnika do mesta postavitve URM razvij kabel.- 50 m od mesta postavljanja mine postavi orientir v višini 1m.- Induktor za aktiviranje nosi ves čas s seboj.- Mino postavi na nožice.- Mino nameri na orientir iz ležečega položaja.ZAPOMNI SI :Inštruktor mora iz ležečega položaja preveriti, ali je mina pravilno namerjenaPO TESTU, da s tem ne moti vojaka pri delu.

4. Oboroži SRUD- Odstrani zaščitne čepke na mini in jih imej pri sebi.- Vžigalnik(a) vstavi v telo mine (embalažo imej pri sebi).- Na vžigalnik(a) (zaporedno) zveži kabel.- Izoliraj povezavo (izolirni trak/Y količek)5. Maskiraj URM in KABEL (OPCIJA)6. Preveri povezavo- V zaklonilniku na kabel zveži INDIKATOR in INDUKTOR.- Preveri povezavo.ZAPOMNI SI: Inštruktor, ne poskušaj opazovati če je lučka zasvetila, ker lahko zmotiš vojaka pri delu. Če vojak izjavi da lučka ni zasvetila, mu povej NADALJUJ Z TESTOM!

7. Aktiviraj URM- Iz kabla snemi INDIKATOR.- Na kabel zveži INDUKTOR in ga daj v zavarovani položaj.- Na inštruktorjev ukaz SPROŽI URM.

Page 206: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 207: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-7

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: RoB & URM

Individualna veščina: POSTAVI / OBOROŽI / SPROŽI URMSVV-1-12-038

Priprave za preverjanje: Ukaži vojaku, da pripravi vse sklope, ki jih potrebuje za postavitev in oborožitev URM. Po uspešni pripravi mora vojak pravilno inštalirati in aktivirati URM.Za usposabljanje in preverjanje uporabljaj vadbeni URM!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PRIPRAVI VSE SKLOPE IN DELE ZA POSTAVITEV URM

2.

PREVERI BREZHIBNOST NAPELJAVE (KABLOV).- Poveže kabel z napravo za preverjanje in z induktorjem.- Aktivira induktor in hkrati opazuje lučko na napravi za preverjanje.- Induktor zavaruje in ga loči od kabla.- Loči napravo za preverjanje od kabla.

3.

POSTAVI IN NAMERI URM.- V zaklonilniku kabel poveže skupaj (statična napetost) in ga pričvrsti(količek/kamen...)- Mino, nožice, vžigalnike, izolirni trak in ostali pribor pospravi v torbico in si jo da na ramo.- Od zaklonilnika do meste postavitve URM razvije kabel.- 50 m od mesta postavljanja mine postavi orientir v višini 1m.- Induktor za aktiviranje nosi ves čas s seboj.- Mino postavi na nožice.- Mino nameri na orientir iz ležečega položaja.

4.

OBOROŽI URM.- Odstrani zaščitne čepke na mini in jih shrani pri sebi.- Vžigalnik(a) vstavi v telo mine (embalažo shrani pri sebi).- Na vžigalnik(a) (zaporedno) zveže kabel.- Izolira povezavo (izolirni trak/Y količek)

5. MASKIRA URM in KABEL (OPCIJA).

6.PREVERI POVEZAVO.- V zaklonilniku na kabel zveže INDIKATOR in INDUKTOR.- Preveri povezavo.

7.

AKTIVIRA URM.- Iz kabla sname INDIKATOR.- Na kabel zveže INDUKTOR in ga zavaruje.- Na inštruktorjev ukaz SPROŽI URM.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 208: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] R-8

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: RoB & URM

Individualna veščina: SVV-1-12-039 ODSTRANI URM

Pogoji izvedbe: Za testiranje potrebuješ pravilno postavljeno šolsko/vadbeno URM z vso pripadajočo opremo, vključno z originalno embalažo.

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju razoroži in pospravi URM. Pospravljen komplet je pripravljen za ponovno postavitev URM.

Priprave za preverjanje in Standardi: Ukaži vojaku, da mora pravilno in varno razorožiti ter pospraviti URM z vso pripadajočo opremo v originalno embalažo.

OCENJEVALNI KARTON

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

OPIS POSTOPKOV / KORAKOV O NO

1. POSKRBI IN PREVERI, DA JE EL. INDUKTOR V ZAVAROVANEM POLOŽAJU

2. LOČI INDUKTOR OD KABLA, TER GA IMA VES ČAS PRI SEBI

3. KABLA POVEŽE (STATIČNA NAPETOST)

4. PRIBLIŽA SE MINI IN ODVIJE VŽIGALNIK IZ TELESA MINE

5. LOČI KABEL OD VŽIGALNIKA

6. VSTAVI ZAŠČITNE ČEPKE NAZAJ NA MINO

6. VŽIGALNIKE SPRAVI NAZAJ V ORIGINALNO EMBALAŽO

7. POSPRAVI (NAVIJE) KABEL V ORIGINALNO EMBALAŽO

8. SNEME NOŽICE, TER JIH SKUPAJ Z MINO IN INDUKTORJEM POSPRAVI V ORIGINALNO EMBALAŽO

Page 209: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-1

OBOROŽITEV 1

S. PREDMET 12 – TEMA: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

VSEBINA

S. PREDMET 12 – TEMA: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90 ------------------------S-1

SVV-1-12-040 PREGLED PRED UPORABO ----------------------------------------------------------------------------------- S-3OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-3

SVV-1-12-041 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S RGW-90 (Priprava za strel / Merjenje v Cilj / Sproženje / Postopki po strelu) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-5

OCENJEVALNI KARTON----------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-11

SVV-1-12-042 PREVAJANJE RGW-90 V TRANSPORTNI POLOŽAJ ------------------------------------------------ S-13OCENJEVALNI KARTON----------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-13

SVV-1-12-043 ODPRAVLJANJE ZASTOJEV PRI STRELJANJU S RGW-90 -------------------------------------- S-15OCENJEVALNI KARTON----------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-15

Page 210: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 211: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Individualna veščina:SVV-1-12-040 PREGLED PRED UPORABO

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi šolski RGW-90. Vojak ki ga ocenjuješ, naj bo v popolni bojni opremi.

Standardi: Vojak izvede pregled pred uporabo v pravilnem vrstnem redu.

Priprave za preverjanje: Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora izvesti pregled RGW-90 pred uporabo.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.VIZUALNO PREGLEJ RGW.

preglej vse površine - da na njih ni poškodb, vdrtin, umazanije, korozije ali obrabljenih delov.

2.PREGLEJ ZADNJI ROČAJ.

da je zložen - orožje je zavarovano.

3.

PREGLEJ PEČAT NA SPROŽILNEM MEHANIZMU.

da je cel.Zapomni si:Če pečata na šolskem RGW-90 ni, vojak o tem obvesti inštruktorja in nato izjavi:

»PEČAT SE PREGLEDA PRI BOJNEM OROŽJU!«o

4.PREGLEJ TRANSPORTNO VAROVALKO.

da je na svojem mestu - v zadnjem ročaju. Če je ni, obvesti inštruktorja.

5.PREGLEJ ČEP CEVI.

da je čep cevi in zadnji pokrov cevi nedotaknjen. Če ni, obvesti inštruktorja.

6.PREGLEJ NAPIS NA LANSERJU.

da je lanser označen z napisom »ŠOLSKO«. Če ni, obvesti inštruktorja.7. PREGLEJ MEREK IN VIZIRNI RIS.

8.PREGLEJ KOMPLETNOST.

da so na raketometu prisotni jermen, trak, sprednji ročaj in opora za ramo, ter da brezhibno delujejo.

9.

PREVERI DELOVANJE ZADNJEGA ROČAJA.

POZOR: VOJAK MORA NAVESTI, DA SME PRI BOJNEM RAKETOMETU TA POSTOPEK IZVESTI SAMO NA STRELIŠČU!

o

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 212: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-4

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 213: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-5

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Individualna veščina:SVV-1-12-041 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S RGW-90 (Priprava za strel / Merjenje v Cilj / Sproženje / Postopki po strelu)Pogoji izvedbe: Vojak je v popolni bojni opremi. Vojak ima ŠOLSKI RGW-90 (v nadaljevalnem usposabljanju se za preverjanje te veščine lahko uporablja VADBENI RGW-90) na rami (levi ali desni), ali po lovsko (na rami ali preko rame), ali v roki, na hrbtu ali prsih. Vojaku določi ognjeni položaj (kleče s oporo) in mu pokaži cilj (MEHKI ali OKLEPNI), ki ga mora uničiti s raketometom RGW-90, ter mu povej razdaljo do cilja (v metrih).

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju pripravi RGW-90 za strel, nameri v cilj, sproži orožje in izvede vse postopke po izvedenem strelu.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI

1.

PRIPRAVI OROŽJE ZA STREL.

(1) Začneš iz začetnega položaja (slika-1). Poklekni na koleno in Raketomet vzemi v roke.

Slika 1. Začetni položaj (stoječ).

(2) Izvleči transportno varovalko in jo vstavi v žep (ali v usta, vendar ne med zobe). Slika-2.

Slika 2. Izvleka transportne varovalke.

(3) Iztegni sprednji ročaj in oporo za ramo (Slika-3).

Slika 3. Iztegni sprednji ročaj in oporo za ramo.

Page 214: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-6

(4) Izberi način delovanja bojne glave (glede na vrsto cilja):a. MEHKI CILJ (zgradba, betonski ali lesen bunker..). V osnovnem (transportnem) položaju je

bojna glava raketometa nastavljena na rušilno delovanje.

b. OKLEPNI CILJ (oklepna vozila). Izberi kumulativno delovanje: Izvleči kumulativni podaljšek in ga privij v smeri puščice do konca (da se pokaže

rumena oznaka (slika-4).

Slika 4. Priprava bojne glave (Kumulativni način delovanja)

(5) Namesti raketomet na ramo in iztegni optični merek (slika-5).

Slika 5. Namestitev orožja na ramo.

(6) Preveri nevarni sektor za orožjem - obrni glavo nazaj in preveri, da se za orožjem ne nahajajo ljudje ali MTS, ter da ni ovire bližje od 2 metra (slika-6) in glasno opozori: »POZOR STRELJAM«

Slika 6. Preveri nevarni sektor za orožje in na strel opozori so-borce.

(7) Preklopi zadnji ročaj navzdol (slika-7).

Slika 7. Preklop zadnjega ročaja – navzdol.

(8) Z desno roko drži za ročaj sprožilnega mehanizma.POZOR: OROŽJE JE ZAVAROVANO (položaj S), PRST NI NA SPROŽILCU!

Page 215: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-7

2.

NAMERI V CILJ.

a. NEPREMIČNI CILJ. Če je cilj mirujoč (nepremičen) je namerilna točka sredina cilja, ker je s tem verjetnost zadetka največja (slika-8).

Slika 8. Merjenje na nepremični cilj.

b. PRIHAJAJOČ / ODHAJAJOČ CILJ. Če se cilj približuje orožju potem je namerilna točka podnožje cilja (slika-9). Če pa se cilj oddaljuje od orožja je namerilna točka zgornji rob cilja(slika-10).

Slika 9. Merjenje na prihajajoč cilj.

Slika 10. Merjenje na odhajajoč cilj.

Page 216: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-8

c. BOČNO-PREMIKAJOČ CILJ. Pri delovanju po bočnih ciljih je potrebno s pomočjo namerilne naprave zavzeti ustrezen prehitek. Prehitek je odvisen od razdalje do cilja in hitrosti cilja, ter smeri gibanja cilja. Z zavzemanjem prehitka se cev orožja usmeri pred premični cilj v smeri njegovega gibanja, tako da je sredina vizirnega risa vedno pred ciljem v smeri gibanja. Prehitek se zavzema s pomočjo skale bočnih prehitkov (slika-11).

Slika 11. Merjenje na bočno-premikajoč cilj.

d. POŠEVNI CILJ. Če je cilj poševen se prehitek, (ki bi se zavzel za bočni cilj) prepolovi. Na poševni cilj, ki se premika s hitrostjo najmanj s hitrostjo 20 km/h, se meri v sprednjo površino cilja v smeri njegovega gibanja. Pri tem pa se namerilna točka prilagodi še temu ali je cilj prihajajoč ali odhajajoč. Če se cilj približuje se namerilna točka spusti v podnožje, če pa se cilj oddaljuje se namerilna točka dvigne v zgornji rob cilja (slika-12).

Slika 12. Merjenje na poševni cilj.

e. BOČNO-POŠEVNI CILJ. V primeru ko se bočni cilj giblje navzgor ali navzdol po neravnem zemljišču, se nanj deluje enako kot na klasični bočni cilj, s to razliko, da se namerilna točka premakne v podnožje cilja, če se cilj giblje navzdol, če pa se cilj vzpenja po zemljišču se namerilna točka premakne v zgornji rob cilja (slika-13).

Slika 13. Merjenje na bočno-poševni cilj.

Page 217: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-9

3.

SPROŽI RGW-90.

(1) Odvaruj orožje - s palcem potisni vzvod varovalke navzdol v položaj »F« (slika-14)

Slika 14. Odvaruj orožje (položaj FIRE).

(2) Premakni prst na sprožilec in ga s konstantno silo vleči nazaj - dokler ne pride do sproženja.

4.

POSTOPKI PO STRELU.

(1) Po strelu preko optičnega merka opazuj mesto zadetka.

(2) Po detonaciji daj takoj glavo v zaklon.

Zapomni si: Opazovanje zadetka je pri RGW-90 zelo oteženo zaradi dima raketnega motorja. Kadar je to mogoče mesto zadetka/padca rakete opazuje so-vojak, ki je od raketometa oddaljen 3 do 5 metrov.

(3) Odvrzi izstreljeni lanser.

Page 218: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 219: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-11

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Individualna veščina: OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S RGW-90SVV-1-12-041

Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojak je v popolni bojni opremi. Vojak ima ŠOLSKI RGW-90 (v nadaljevalnem usposabljanju se za preverjanje te veščine lahko uporablja VADBENI RGW-90) na rami (levi ali desni), ali po lovsko (na rami ali preko rame), ali v roki, na hrbtu ali prsih. Vojaku določi ognjeni položaj (kleče s oporo) in mu pokaži cilj (MEHKI ali OKLEPNI), ki ga mora uničiti s raketometom RGW-90, ter mu povej razdaljo do cilja (v metrih).

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora v pravilnem zaporedju pripraviti RGW-90 za strel, nameriti v določen mu cilj, sprožiti orožje in izvesti vse ustrezne postopke po izvedenem strelu.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVI OROŽJE ZA STREL.

(1) Poklekne na koleno in Raketomet vzame v roke.(2) Izvleče transportno varovalko in jo vstavi v žep (ali v usta, vendar ne med zobe). (3) Iztegne sprednji ročaj in oporo za ramo.(4) Izbere način delovanja bojne glave (glede na vrsto cilja):

MEHKI CILJ – ne izvleče kumulativnega podaljška. OKLEPNI CILJ - izvleče kumulativni podaljšek in ga privije v smeri puščice.

(5) Namesti raketomet na ramo in iztegne optični merek.(6) Preveri nevarni sektor za orožjem in opozori so-borce na strel.(7) Preklopi zadnji ročaj navzdol.(8) Z desno roko prime za ročaj sprožilnega mehanizma.

2. NAMERI V CILJ.

3.

SPROŽI RGW-90.

(1) Odvaruje orožje - s palcem potisne vzvod varovalke navzdol v položaj »F«.(2) Premakne prst na sprožilec in ga s konstantno silo vleče nazaj - dokler ne pride do

sproženja.

4.

IZVEDE USTREZNE POSTOPKE PO STRELU.

(1) Preko optičnega merka opazuje mesto zadetka.(2) Po detonaciji da takoj glavo v zaklon. (3) Odvrže izstreljeni lanser.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 220: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 221: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-13

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Individualna veščina:SVV-1-12-042 PREVAJANJE RGW-90 V TRANSPORTNI POLOŽAJ

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja za gotovi šolski RGW-90. Vojak je v popolni bojni opremi, v svojem strelskem položaju (klečeč s oporo) s RGW-90 pripravljenim za strel. Vojaku je podana situacija -da se z pripravljenim orožjem ne strelja.

Standardi: Vojak v pravilnem vrstnem redu iz bojnega položaja vrne RGW-90 v transportni položaj.

Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojak je v popolni bojni opremi, v svojem strelskem položaju (klečeč s oporo) s RGW-90 pripravljenim za strel. Vojaku je podana situacija - ko se z pripravljenim orožjem ne strelja.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora RGW-90 v pravilnem vrstnem redu iz bojnega položaja vrniti v transportni položaj.

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO

1. Potisni zadnji ročaj navzgor (s čimer se tudi premakne varovalka in zavaruje raketomet).

2. Zloži optični merek in odvij in uvleči kumulativni nastavek – če je le-ta iztegnjen.

3. Zloži oporo za ramo in sprednji ročaj.

4. Potisni transportno varovalko na svoje mesto v zadnjem ročaju.

5.

Namesti raketomet v enega od položajev za nošenje in vstani.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 222: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 223: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-15

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

Individualna veščina:SVV-1-12-043 ODPRAVLJANJE ZASTOJEV PRI STRELJANJU S RGW-90

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja zagotovi šolski RGW-90. Vojak je v popolni bojni opremi, v svojem strelskem položaju (klečeč s oporo) s RGW-90 pripravljenim za strel. Vojaku je podana situacija – zastoj orožja.

Standardi: Vojak v pravilnem vrstnem redu izvede ustrezne postopke za odpravljanje zastoja (v miru).

Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojak je v popolni bojni opremi, v svojem strelskem položaju (klečeč s oporo) s RGW-90 pripravljenim za strel. Vojaku je podana situacija – zastoj orožja.

Razlaga vojakom: Vojaku razloži situacijo – pri urjenju (v miru) je prišlo do zastoja – nesprožitve RGW-90. Povej mu, da mora v pravilnem vrstnem redu izvesti postopke za odpravljanje zastoja. Nato naj ti še razloži, kako bi postopal, če do zastoja pride v boju.

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO

1.

V primeru, da V MIRU pride do zastoja, postopaj po naslednjem postopku:

NADALJUJ Z MERJENJEM V SMERI CILJA/TARČE.

POZOR: PREPOVEDANO JE ODLAGANJE OROŽJA ALI MERJENJE IZVEN SMERI TARČ!

O

2. ČEZ 5 sekund ZAPRI ZADNJI ROČAJ IN GA PONOVNO ODPRI.(s tem se napne sprožilni mehanizem).

3. PONOVNO SPROŽI OROŽJE.

4. Če orožje ponovno ne sproži –

OSTANI V NESPREMENJENEM POLOŽAJU 3 MINUTE.

5.

Po 3 minutah –

ODLOŽI OROŽJE NA TLA - v smeri tarč.

Streljanje se prekine za 15 minut. Po 15 minutah pirotehnik odstrani orožje z ognjenega položaja.

ZAPOMNI SI:Če pride od nesprožitve orožja V BOJU ravnaj po naslednjem postopku: Počakaj v nespremenjenem položaju 5 sekund. Po 5 sekundah zapri in odpri zadnji ročaj in ponovno sproži raketomet. Če ponovno ne pride do sprožitve- počakaj 5 sekund nato zloži zadnji ročaj in

raketomet odloži. Položaj raketometa označi in o mestu orožja obvesti nadrejenega in tehnične

enote (če imaš to možnost).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 224: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] S-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 225: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-1

OBOROŽITEV 1

T. PREDMET 12 – TEMA: IZDELAVA SKIC OGNJENEGA SEKTORJAZA POSADKOVNO OBOROŽITEV (ABM in PM/M)

VSEBINA

T. PREDMET 12 – TEMA: IZDELAVA SKIC OGNJENEGA SEKTORJA ZA POSADKOVNO OBOROŽITEV (ABM IN PM/M) ------------------------------------------------------- T-1

SVV-1-12-044 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA MITRALJEZ ------------------------------------- T-3OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-7

SVV-1-12-045 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA BOMBOMET ------------------------------------- T-9OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------T-15

Page 226: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 227: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-3

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: SKICE OGNJENIH SEKTORJEV

Individualna veščina:SVV-1-12-044 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA MITRALJEZ071-000-0005 Prepare a Range Card for a Machine Gun

Pogoji izvedbe: Vojak je v obrambnem položaju (podnevi), z mitraljezom na trinožcu in mehanizmom za nastavljanje po smeri in višini (S&V). Ima določen osnovni sektor ognja z razpoznavnimi cilji (zadnja linija zaščitnega ognja(FPL), ali glavna smer ognja (PDF)), pomožni/rezervni sektor ognja z razpoznavnimi cilji. Vojak ima standardni obrazec za izdelavo skice ognjenega sektorja DA 5517-R (Range Card), pisalo, busolo, in ustrezno vojaško karto.

Standardi: Vojak izdela skico ognjenega sektorja za svoj položaj v dveh izvodih. Skicira zemljišče v njegovem sektorju ognja. Locira in skicira magnetni sever. Skicira meje, simbol za orožje, FPL ali PDF in označi mrtve prostore v svojem setorju ognja. Na mestu za vpis podatkov zapiše vrsto orožja, svojo enoto in ostale podatke. Skicira terenske značilnosti/orientirje, kjer se bo verjetno prikazal/zaklonil/jih bo uporabljal nasprotnik in jih oštevilči po prioritetah. Zapiše razdaljo, smer, in elevacijo za vsak cilj/orientir in jih opiše.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. VOJAKU POKAŽI KAKO IN KAM OGNJENO DELUJE NA DOLOČENE TARČE V ČASU/PRIMERU OMEJENE VIDLJIVOSTI (noč/megla/dim).2. VOJAKU DAJ NAVODILA, KAKO NAJ UKREPA, ČE ZAGLEDA NASPROTNIKA.3. POVELJNIK VODA IN POVELJNIK ČETE ZAGOTOVI VSE POTREBNE PODATKE ZA NAČRTOVANJE OGNJENEGA DELOVANJA.4. V SKICO OGNJENEGA SEKTORJA VPIŠI VSE POTREBNE PODATKE. IZDELAJ DVA IZVODA (za sebe in za Poveljnika voda).

Slika-1. Simboli/znaki M240/249 M2

Page 228: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-4

Slika-2. Mehanizem za smer in višino (S&V)

A. UPORABA FPL (ZADNJA LINIJA ZAŠČITNEGA OGNJA

1. vriši simbol za orožje- usmeri ga v najbolj nevaren cilj v sektorju (določi PO / PV)- orožje nameri vzdolž FPL. Ta linija je hkrati skrajna leva ali desna meja tvojega sektorja. - S&V mehanizem nastavi skrajno levo/desno po vzdolžni gredi- M3 premikaj tako dolgo, dokler se cev orožja ne poravna s FPL- sektor ognja s FPL je sedaj pripravljen. FPL vedno označiš s številko 1.

2. po FPL deluješ tudi s brisočim ognjem– razdaljo brisočega ognja označiš s debelo polno puščico. Če je na smeri brisočega ognja MRTVI PROSTOR, to prikaži s stanjšanjem debele puščice. Dolžino brisočega ognja zabeležimo nad puščico, azimut FPL pa pod puščico.- smer in višino FPL vpišemo v obrazec za podatke

3. določi razdalje med vsakim intervalom – 100 metrov Najnižja nastavitev za M249=300m Najnižja nastavitev za M240=200m, tako da bo prvi interval širok 200 ali 300m. - na vrh / polovici skice RC vriši skrajne meje sektorja in skrajni domet orožja.

4. Vse cilje v osnovnem sektorju vriši in vpiši v skico ognjenega sektorja:- odčitaj smer in elevacijo do vsakega cilja

5. Označi POMOŽNI sektor ognja:- meje označi s črtkanima črtama-območje med osnovnim in pomožnim sektorjem označi kot MRTVI PROSTOR!

RC mora vsebovati:1. SIMBOL OROŽJA2. SEKTOR OGNJA3. FPL (linija zadnjega zaščitnega ognja), ali4. PDF (osnovna smer ognja)5. RAZDALJA in AZIMUT do OŠTEVILČENJE

CILJEV6. MRTVI PROSTOR7. RAZDALJA, AZIMUT od znane točke do ognjenega

položaja / ali 8-št. PK8. SMER MAGNETNEGA SEVERA9. IZPOLNJENI PODATKI (DATA Section)

Page 229: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-5

6. S PUŠČICO OZNAČI SMER MAGNETNEGA SEVERA.

PRIMER SKICE OGNJENEGA SEKTORJA Z UPORABO FPL.

B. UPORABA PDF (OSNOVNA SMER OGNJA)

1. MEHANIZEM S&V NASTAVI NA 0 IN UTRDI VZDOLŽNO GRED. - PDF je vedno s centru osnovnega sektorja ognja - PDF določi PO/PV – je OSNOVNA SMER OGNJA! - M3 premikaj tako dolgo dokler cev ni usmerjena v PDF

2. določi razdalje med vsakim intervalom – 100 metrov Najnižja nastavitev za M249=300m Najnižja nastavitev za M240=200m, tako da bo prvi interval širok 200 ali 300m. - na vrh / polovici skice vriši skrajne meje sektorja in skrajni domet orožja.

3. Vse cilje v osnovnem sektorju vriši in vpiši v RC:- odčitaj smer in elevacijo do vsakega cilja

4. Označi POMOŽNI sektor ognja:- meje označi s črtkanima črtama-območje med osnovnim in pomožnim sektorjem označi kot MRTVI PROSTOR!

Page 230: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-6

5. S PUŠČICO OZNAČI SMER MAGNETNEGA SEVERA.

PRIMER SKICE OGNJENEGA SEKTORJA Z UPORABO PDF.

5. En izvod skice mora biti na ognjenem položaju M2. Drug izvod pošlji v poveljstvo voda. Prvo izdelamo skico ognjenega sektorja za osnovne ognjene položaje. Delno izdelamo skico ognjenega sektorja tudi za dodatne (alternativne) in rezervne položaje. Skico ognjenega sektorja izdelaj takoj, ko zasedeš svoj ognjeni položaj; ne glede na čas, kako dolgo boš ostal na tem položaju. Med zasedanjem ognjenega položaja, svojo skico ognjenega sektorja ves čas dopolnjuj in jo po potrebi spreminjaj/popravljaj.

Page 231: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-7

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: SKICE OGNJENIH SEKTORJEV

Individualna veščina: IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA MITRALJEZ

SVV-1-12-044Priprave za preverjanje: Priprava: Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS, za pripravo in izdelavo skice: pisalo, papir / obrazec za skico ognjenega sektorja, stacionarni ognjeni položaj, sektorje ognja in orientirje za določevanje ciljev (TRP / ODC).Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora za preverjanje izdelati le en izvod skice ognjenega sektorja. V realni situaciji mora izdelati dva!Vojaku na položaju določi FPL ali PDF!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI O NO

1.

IZDELAJ SKICO SVOJEGA OGNJENEGA SEKTORJA:

(1) v skico skiciraj zemljišče pred ognjenim položajem določi smer magnetnega severa(2) v skico vriši smer magnetnega severa(3) v mesto za vpis podatkov vpiši vse potrebne podatke(4) ugotovi lokacijo zemljiških značilnosti / orientirjev glede na tvoj ognjeni položaj(5) vriši osnovni sektor ognja (FPL ali PDF))(6) cilje v osnovnem sektorju označi po vrstnem redu in prioritetah(7) vriši pomožni sektor ognja

2.

Z UPORABO MEHANIZMA ZA NASTAVITEV SMERI in VIŠINE, DOLOČI SMER, ELEVACIJO in RAZDALJO DO VSAKEGA CILJA:

(1) kolo za nastavljanje po smeri naravnaj na sredinsko oznako(2) usmeri orožje v ustrezno smer(3) fiksiraj trinožec(4) določi smer do vsakega cilja(5) določi višino za vsak cilj

3.

VSE PODATKE, KI SI JIH ODČITAL NA S&V MEHANIZMU, ZABELEŽI V SKICO:

(1) odčitane vrednosti za višino vpiši v tretji stolpec, ki se nahaja na mestu za vpis podatkov.

(2) razdaljo do vsakega cilja vpiši v četrti stolpec.(3) opis vsakega cilja (z besedami) vpiši v šesti stolpec(4) v spodnjo vrstico vpiši opombe za vsak cilj, če je to potrebno

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 232: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 233: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-9

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: SKICE OGNJENIH SEKTORJEV

Individualna veščina:SVV-1-12-045 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA BOMBOMET071-000-0005 Prepare a Range Card for a Machine Gun

Pogoji izvedbe: Vojak je v obrambnem položaju (podnevi), z BM na trinožcu in mehanizmom za nastavljanje po smeri in višini (S&V). Ima določen sektor ognja z razpoznavnimi cilji, in določena mu je skrajna linija ognjenega delovanja z BM. Vojak ima standardni obrazec za izdelavo skice ognjenega sektorja DA 5517-R (Range Card), pisalo, busolo, in ustrezno vojaško karto.Standardi: Vojak izdela skico ognjenega sektorja za svoj položaj v dveh izvodih. Skicira zemljišče v njegovem sektorju ognja. Locira in skicira magnetni sever. Skicira meje, simbol za orožje, in označi mrtve prostore v svojem sektorju ognja. Na mestu za vpis podatkov zapiše vrsto orožja, svojo enoto in ostale podatke. Skicira terenske značilnosti/orientirje, kjer se bo verjetno prikazal/zaklonil/jih bo uporabljal nasprotnik in jih oštevilči po prioritetah. Zapiše razdaljo, smer, in elevacijo za vsak cilj/orientir in jih opiše.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. VRIŠI SKICO SEKTORJA:Skiciraj obrise terenskih značilnosti v sektorju – vpiši vrsto terenskih značilnosti.

2. NA DNO – V CENTER OBRAZCA OZNAČI OGNJENI POLOŽAJ / NARIŠI SIMBOL ZA OROŽJE:

Page 234: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-10

3. OZNAČI LOKACIJO OGNJENEGA POLOŽAJA:- Poišči najbližji razpoznaven objekt/terensko značilnost.- Označi ta objekt in ga poveži s puščico do simbola za orožje. Dodaj razdaljo in azimut od

objekta do ognjenega položaja.

4. VRIŠI LEVO IN DESNO MEJO OGNJENEGA SEKTORJA:

5. OŠTEVILČI VNAPREJ POZNANE CILJE OD LEVE PROTI DESNI: Nariši cilje.

Page 235: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-11

6. OŠTEVILČI ORIENTIRJE CILJEV (TRP) IN JIH VRIŠI V SKICO:

7. VRIŠI LINIJO SKRAJNEGA DOMETA:

8. PONASTAVI S&V MEHANIZEM (ZEROING):

Page 236: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-12

9. CEV BM USMERI V CENTER OGNJENEGA SEKTORJA:- Dvigni zadnje noge M3 in jih nastavi tako, da bo cev usmerjena v center sektorja. Noge M3

nato utrdi v podlago (vreče peska).10. ODČITAJ IN VPIŠI SMER DO VSAKEGA CILJA:- sprosti prečno vez in rokav vezi premikaj tako dolgo dokler cev BM ni usmerjena v cilj / ali v bok linearnega cilja. Utrdi prečno vez in s kolesom za nastavitev smeri natančno usmeri BM v cilj. Odčitaj vrednosti iz skale na prečni vezi:+če si cev usmeril v desno, glej desno skalo / odčitaj številko na levi strani utrjevala vezi.+če si cev usmeril v levo in je utrjevalo na desni strani od 0, odčitaj vrednost številko na levi skali prečne vezi.Nato s kolesom za nastavitev smeri izmeri še širino cilja v tisočitih. Preden usmeriš BM na naslednji cilj, zopet ponastavi S&V!

11. ODČITAJ IN VPIŠI ELEVACIJO DO VSAKEGA CILJA:BM mora biti usmerjen v center cilja. Višino odčitaj iz dveh skal: 1. PRIMARNA vrednost: iz skale na vertikalnem navoju 2. SEKUNDARNA vrednost: iz skale na kolesu za nastavitev višine Vrednosti loči (-50/3):

Page 237: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-13

12. VPIŠI DOBLJENE VREDNOSTI:PRIMER:

13. DOLOČI RAZDALJE MED INTERVALI – KROGI:

MAXIMALEN UČINKOVIT DOMET NA SKICI DELIMO S ŠTEVILOM INTERVALOV (KROGOV)NPR: 2212 metrov : 7.5 = 294 metrov med intervali.

14. En izvod skice mora biti na ognjenem položaju M2. Drug izvod pošlji v poveljstvo voda. Prvo izdelamo skico za osnovne ognjene položaje. Delno izdelamo skico tudi za dodatne (alternativne) in rezervne položaje. Skico izdelaj takoj, ko zasedeš svoj ognjeni položaj; ne glede na čas, kako dolgo boš ostal na tem položaju. Med zasedanjem ognjenega položaja.Svojo skico sektorja ves čas dopolnjuj in jo po potrebi spreminjaj/popravljaj.

Page 238: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 239: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-15

Predmet: OBOROŽITEV 1 Tema: SKICE OGNJENIH SEKTORJEV

Individualna veščina: IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA BOMBOMET

SVV-1-12-045Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS, za pripravo in izdelavo skice: pisalo, papir / obrazec za skico ognjenega sektorja, stacionarni ognjeni položaj, sektor ognja in orientirje za določevanje ciljev (TRP).

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora za preverjanje izdelati le en izvod skice ognjenega sektorja. V realni situaciji mora izdelati dva!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. V OBRAZEC VRIŠE SKICO SEKTORJA

2.NA DNO – V CENTER OBRAZCA OZNAČI OGNJENI POLOŽAJ / NARIŠE USTREZEN SIMBOL ZA OROŽJE.

3. OZNAČI LOKACIJO OGNJENEGA POLOŽAJA

4. VRIŠE LEVO IN DESNO MEJO SVOJEGA OGNJENEGA SEKTORJA

5.OŠTEVILČI VNAPREJ POZNANE CILJE OD LEVE PROTI DESNI;- V skico vriše cilje.

6. OŠTEVILČI ORIENTIRJE CILJEV (TRP) IN JIH VRIŠE V SKICO

7. VRIŠE LINIJO SKRAJNEGA DOMETA

8. PONASTAVI S&V MEHANIZEM (ZEROING)

9. CEV BM USMERI V CENTER OGNJENEGA SEKTORJA

10. ODČITA IN VPIŠE SMER DO VSAKEGA CILJA

11. ODČITA IN VPIŠE ELEVACIJO DO VSAKEGA CILJA

12. VPIŠE DOBLJENE VREDNOSTI

13. DOLOČI RAZDALJE MED INTERVALI – KROGI

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 240: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] T-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 241: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod in Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] V-1

Viri:

- www.armystudyguide.com (STP 21-1-SMCT)- FM 21-60 Visual Signals- SBCT (Platoon&Squad)- Učna literatura iz VIU SNCOA USMC, Quantico- Taktični SOP 10. MOTB- Mednarodno Vojno/Humanitarno Pravo (1997) Dr. Savin Jogan- Topografija; Tomaž Banovec.

Uporabljene fotografije in deli besedila za spodaj navedene veščine; iz literature Oborožitev SV, Por. Perovšek Uroš CDR.

- FN Mag (M240)- FN Minimi (M249)- M2 HB QCB- ABM H&K- LD Metrix- RGW-90

Uporabljene fotografije in deli besedila za spodaj navedene veščine; iz literature Oborožitev SV, STOT Kunstelj Aleš, CDR.

- FN F2000S

Matej Praznik

[email protected]

Page 242: SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod in Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] V-2

Ta stran je namenoma izpuščena