SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

 • View
  156

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Warrior Skills SAF Level 1 Part 2Individual WeaponsCrew Served WeaponsLanguage: Slovenian

Text of SIVV_1_2del_OPS.pdf / Warrior Skills Level 1 - Weaponry

 • OPS

  SKLOP SPLONIH INDIVIDUALNIH VOJAKIH VEIN NIVO 1

  PREDMET 12 - PEHOTNA OBOROITEV

  PITOLA M92 BERETTA 9mm

  AVTOMATSKA PUKA FN F2000S 5.56mm

  LAHKI PUKOMITRALJEZ FN MINIMI (PARA) 5.56mm

  UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7.62mm

  TEKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12.7mm

  AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40mm

  RONA BOMBA M-75

  USMERJENENO RAZPRNA MINA (URM)

  SKICE OGNJENIH SEKTORJEV ZA SKUPINSKA OROJA

  RONI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90

 • OPS

  Ta stran je namenoma izpuena

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-1

  OBOROITEV 1

  K.PREDMET 12 TEMA : PITOLA M92 BERETTA 9mm

  VSEBINA

  K. PREDMET 12 TEMA : PITOLA M92 BERETTA 9MM ------------------------------------- K-1

  SVV-1-12-001 RAVNANJE S Pi M92 Beretta (Varnostni pregled / Razstavljanje / Pregled / Vzdrevanje / Sestavljanje Pregled funkcionalnosti) ---------------------------------------------------------------------------------------------- K-3

  OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K-7

  SVV-1-12-002 NAPOLNI Pi M92 Beretta --------------------------------------------------------------------------------------- K-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K-9

  SVV-1-12-003 IZPRAZNI Pi M92 Beretta ------------------------------------------------------------------------------------- K-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-11

  SVV-1-12-004 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S Pi M92 Beretta--------------------------------------------------- K-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-17

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-2

  Ta stran je namenoma izpuena

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-3

  Predmet: OBOROITEV 1Tema: PITOLA M92 Beretta 9mm

  Individualna veina:SVV-1-12-001 RAVNANJE S Pi M92 Beretta (Varnostni pregled / Razstavljanje / Pregled / Vzdrevanje / Sestavljanje Pregled funkcionalnosti)071-004-0001 Maintain an M9 Pistol

  Pogoji izvedbe: Na voljo ima Pi M92 z vsemi komponentami (tok za Pi, okvir in ep/torbico za okvir), 9mm strelivo, istilo/mazivo (Cleaner Lubricant Preservative - CLP), roaj pribora, etko za oljenje, kovinsko etko, nravno etko, nastavek za krpico, dvodelno ibiko.Standardi: Oisti in namai M92 in okvir; preglej vse dele, pokodovane/nedelujoe dele predaj oroarju, sestavi M92, prepriaj se da je Pi brezhibna za uporabo, oisti in preglej strelivo.

  IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI

  1. IZVEDI VARNOSTNI PREGLED OROJA - ZAVARUJ IN IZPRAZNI PITOLO.a. Preklopi varovalko v poloaj SAFE.b. Pitolo dri v dvignjenem poloaju, obrnjeno v varno smer.

  Nasvet: Priporoljivo je, da se pri praznjenju cevi, pitola zasuka na glavo (oroje je e vedno obrnjeno v varno smer) in se zaklepie s celo dlanjo roke povlee nazaj naboj iz cevi nam pade v dlan!

  c. Pritisni na gumb utrjevala okvirja; odstrani okvir iz Pi.d. Zaklepie povlei nazaj; tako da se izvre naboj iz cevi (e je v cevi).e. Porini utrjevalo zaklepia navzgor; zaklepie zaklene v zadnjem poloajuf. Poglej v leie naboja in se prepriaj, da v njem ni naboja.

  2. RAZSTAVI PITOLO IN OKVIR.a. Pritisni na utrjevalo zaklepia; zaklepie spusti v sprednji poloaj.b. Z desno roko, dri pitolo z cevjo dvignjeno rahlo navzgor.c. Z kazalcem pritisni v pitolo gumb zapaha za razstavljanje (slika-1)

  Slika-1. Gumb zapaha

  d. Istoasno obrni vzvod zapaha do konca navzdol.e. Zaklepie z zaklepom in cevjo porini naprej (slika-1), in ga loi od ohija pitole.f. Potisni povratni mehanizem naprej, ga privzdigni in ga loi od zaklepia in cevi. Povratni mehanizem

  popusti/raztegni poasi in pazljivo (slika-2).

  Slika-2. Odstranjevanje povratne vzmeti z vodilom

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-4

  g. Vodilo loi od povratne vzmeti.h. Potisni potopni bat zaklepia naprej, da se nihajni klin dvigne navzgor in izvlei cev iz zaklepia

  (slika-3).

  Slika-3. Odstrani nihajni zapah in cev

  i. Razstavi okvir (slika-4).

  Slika-4. Razstavi okvir

  (1) vrsto primi okvir, z dnom obrnjenim navzgor in z utorom na okvirju obrnjenim proti palcu.(2) Utrjevalo dna porini navzdol.(3) Z palcem poasi porini dno naprej.(4) Med odstranjevanjem dna, z palcem pritiskaj navzdol na vzmet v okvirju.(5) Odstrani dno, vzmet in sledilo nabojev iz ohija okvirja.(6) Vzmet loi od sledila nabojev.(7) Dno loi od vzmeti.

  3. IZVEDI PREGLED OROJA.a. Zaklepie:

  (1) Preglej izmetalo in drsne sani.(2) Preglej elo zaklepa.(3) Preveri, ali je zadnji merek fiksno pritrjen na zaklepie (se ne premika).

  b. Cev:(1) Preveri, da v cevi in leiu naboja ni prask in drugih pokodb.(2) Preglej zaklep.

  c. Povratni mehanizem:(1) Preveri, da je vzmet ravna in brez pokodb.

  d. Ohije:(1) Preglej sani in ostale gibajoe dele.(2) Preglej utrjevalo okvirja, zapah za razstavljanje, zadralo zaklepa.(3) Preglej sproilec, kladivce

  e. Okvir: (1) Preveri, e so na vzmeti in sledilcu pokodbe.(2) Preveri, da ustnice okvirja niso zvite in pokodovane.(3) Preveri, da ohije okvirja ni zvito.

  f. Strelivo:(1) Preveri, da naboji niso pokodovani in korodirani.(2) Preveri, da ni olja na strelivu.

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-5

  4. OISTI PITOLO IN OKVIR.POZOR: Kovinsko etko uporabljaj le za ienje cevi! a. ienje in mazanje cevi in zaklepa:

  (1) CLP napri na etko. etko vstavi v cev S STRANI LEIA NABOJA in temeljito preetkaj cev v celi njeni dolini.

  Zapomni si: PREPOVEDANO JE ISTITI CEV S STRANI USTJA CEVI!(2) Leie in vodilo naboja osui z vleenjem krpice skozi cev. Krpico menjavaj, dokler ne pride

  iz cevi popolnoma ista.(3) Zaklep oisti z krpico, namoeno v CLP, po potrebi uporabi etko iz pribora.(4) Na tanko naolji notranjost in zunanjost cevi s potiskanjem iste naoljene krpice skozi cev.

  Tanko naolji tudi zaklep.

  b. ienje in mazanje zaklepia:(1) Zaklepie oisti z krpico in/ali z etko, namoeno v CLP. (2) Bodi pozoren na elo zaklepa, izmetalo, drsne sani zaklepia in na spodnjo stran zaklepa.(3) Vse dele osui do istega.(4) Na tanko naolji zaklepie. Nanesi nekaj kapljic olja okrog izmetala, okrog udarne igle in okrog

  varovalnih mehanizmov. Pri tem vekrat rono aktiviraj dele (sproilec, kladivce) in tako omogoi olju, da globoko prodre v notranjost mehanizmov.

  c. ienje in mazanje povratnega mehanizma:(1) Na tanko naolji povratno vzmet in vodilo.

  d. ienje in mazanje ohija:(1) S krpico ali etko obrii vse povrine, na katerih so ostanki smodnika, ali sledi umazanije.(2) Obrii do istega in na tanko naolji sani in ostale gibajoe dele. Bodi pozoren na zapah, na

  lovilec (zadralo) zaklepa, na sistem za proenje, kladivce.

  e. ienje in mazanje okvirja:(1) Naolji krpico in temeljito oisti vzmet, sledilo nabojev, dno in ohije okvirja.

  Zapomni si: CLP je edino odobreno istilo/mazivo za M92!Pred streljanjem, iz cevi odstrani vso odveno olje (z modro etko iz istilnega pribora)!

  i

  5. SESTAVI PITOLO.

  a. Pitola se sestavlja v obratnem vrstnem redu in pri tem pazimo na naslednje:(1) da je varovalka vklopljena(2) cev mora biti popolnoma nameena v vodila v isti viini in vzporedno z zaklepiem (zob

  izmetala mora biti v svojem leiu v cevi)(3) obe zagozdi morata biti popolnoma nameeni v svojih utorih (potopni bat mora trleti iz

  svojega ohija)(4) vodilo povratne vzmeti mora biti utrjeno v centru vodilnega valja(5) ko zasukamo zapah za razstavljanje, mora biti zaklepie v zaprtem poloaju (poravnano z

  zadnjim delom ohija)

  Slika-5. Vstavi cev v zaklepie

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-6

  Slika-6. Sestavi povratni mehanizem

  Slika-7. Vstavi povratni mehanizem v zaklepiePOZOR: Pazi, da je kladivce v spodnjem poloaju in da je varovalka udarne igle v spodnjem poloaju! e je kladivce sproeno, ga rono in pazljivo porini v spodnji poloaj.

  Slika-8. Zakljuek

  b. Sestavi okvir:

  (1) Sledilo nabojev vstavi na vrh vzmeti. (2) Vzmet z sledilom vstavi v ohije okvirja.(3) Obrni okvir na glavo(4) Z palcem zadruj vzmet v okvirju in na njega namesti dno. (5) Pazljivo vstavi okvir v roaj pitole. Slial bo klik, ko bo pravilno nameen in utrjen.

  POZOR: Poskrbi, da je pitola zavarovana in prazna!i

  6. IZVEDI PREGLED FUNKCIONALNOSTI.a. Preveri delovanje varovalk.b. Preveri proenje.

 • SPLONE INDIVIDUALNE VOJAKE VEINE - NIVO 1

  Izbor & Prevod & Priredba: VOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] K-7

  Predmet: OBOROITEV 1Tema: PITOLA M92 Beretta 9mm

  Individualna veina: RAVNANJE S Pi M92 Beretta

  SVV-1-12-001Priprave za preverjanje:

  Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi mizo z vsemi potrebnimi MTS.

  Razlaga vojakom: Povej vojaku, da zavaruje/izprazni, razstavi, oisti, pregleda, naolji, sestavi in izvede postopek za preverjanje brezhibnosti Pi M92.

  OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

  1.

  IZVEDE VARNOSTNI PREGLED OROJA - ZAVARUJE IN IZPRAZNI PITOLO:(1) Preklopi var