Click here to load reader

Slovenska beseda v živo - · PDF fileSlovenska beseda v živo 3a Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar Delovni zvezek

 • View
  310

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Slovenska beseda v živo - · PDF fileSlovenska beseda v živo 3a Andreja Markovič, Mihaela...

 • Slovenskabeseda v ivo

  3a

  Slovenskabeseda v ivo

  3a

  Andreja Markovi, Mihaela Knez, Nina oba, Mojca Stritar

  Delovni zvezek

 • Kazalo

  1. enota ivljenje je lahko tudi takno . . . . . . . . . . . 3

  2. enota Vozi me vlak v daljave ... . . . . . . . . . . . . . . . 26

  3. enota Slovenija kdo, kaj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  4. enota Slovenci skozi prostor in as . . . . . . . . . . . 81

  5. enota Ali vas zanima politika? . . . . . . . . . . . . . . 104

  Vaje iz pravopisa Velika in mala zaetnica . . . . . . . . . . . . . . 126

  Loila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Reitve nalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

 • 3

  1

  1. Vadite izraanje v razlinih asih, kot kae primer.

  ivljenje je lahko tudi taknoivljenje je lahko tudi takno

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  sedanjik preteklik prihodnjik

  Primo in njegova ena Primo in njegova ena Primo in njegova ena ivita v Ljubljani. sta ivela v Ljubljani. bosta ivela v Ljubljani.

  Novinarka jo prosi za intervju.

  Obiskujem teaj slovenine.

  Oe odhaja na delo zgodaj zjutraj.

  Razumemo skoraj vse.

  Ob tirih je v mestu ivahno.

  V Ljubljani nam je ve veliko stvari.

  2. Vadite izraanje v razlinih tevilih, kot kae primer.

  ednina dvojina mnoina

  Novinarka se je sestala Novinarki sta se sestali Novinarke so se sestale s Primoem in njegovo eno. s Primoem in njegovo eno. s Primoem in njegovo eno.

  Obudujem mladi par.

  Prijateljica se je odloila iveti dale od doma.

  Ali rad klepeta?

  tudiral bo japonino.

  Ve ji je nabreje Ljubljanice.

  Upa, da bo kmalu lahko priel na obisk.

  Soolec bi rad prebral ta intervju.

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

 • 3. Dopolnite besedilo:

  4

  1

  a) z ustreznimi oblikami glagolov.

  Primo z Japonko, ki ji ime Mami. Zdaj oba

  v Sloveniji e leto dni. Preden Mami Primoa, o Sloveniji

  ni sicer za Jugoslavijo in okolike drave, o Sloveniji pa ni. S Primoem

  med tudijem francoine v Parizu.

  b) z ustreznimi oblikami glagolov iz okvirja.

  (poroiti se) (biti)

  (spoznati)

  (sliati)

  (spoznati se)

  (iveti)

  (ne vedeti)

  obiskovati obudovati iveti morati zdeti se iti razumeti

  Mami rada v Sloveniji. naravo, staro mestno jedro Ljubljane

  in nabreje Ljubljanice. Ljudje ji prijazni in rada bi imela slovensko

  prijateljico. Zdaj vsak dan teaj slovenskega jezika za tujce in zdaj ji

  e dobro. e skoraj vse, osvojiti pa e pisavo.

  c) tako, da poveete levi in desni stolpec.

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

  g)

  h)

  i)

  Njena druina je e1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  hodi e v slubo.

  Ima mlajegave kot teden dni poitnic.

  Njen oe brata.

  Na alost si ne more privoitida cenimo to, kar imamo.

  Ko se bo upokojil, bo delo zgodaj zjutraj.

  Oe odhaja nani obiskala.

  Domov se vraav Sloveniji vse drugae.

  Mami ugotavlja, da jee zelo ivahno, saj se ljudje vraajodomov.

  Po etrti uri popoldne je na ljubljanskihulicah

  po osmi uri zveer.

  Upa,veliko bolje in zagotovo pride na obisk v Slovenijo.

  4. Dokonajte povedi.

  a) Mami bi rada imela slovensko prijateljico. e bi jo imela,

  b) Njen oe ima samo en teden dopusta. e bi imel ve poitnic,

  c) e bi Slovenci delali toliko kot Japonci,

  ) e Mami ne bi obudovala Slovenije,

 • 5. Dopolnite z glagoli, kot kae primer.

  5

  1

  Primer: A e vedno ne ve, kje bi rad ivel? e, kje si bo ustvaril dom!Odloi se(odloiti se)

  (dobiti se)

  (vpisati se)

  (vpraati)

  (obudovati)(priti)

  6. Odgovorite na vpraanja. Vadili boste rabo naklonskih izrazov.

  Kaj je hotela novinarka zvedeti od Primoa in Mami?

  Kaj si Mami eli v Sloveniji?

  Kaj je ugotovila, da mora storiti, e se eli pogovarjati po slovensko?

  Ali jo lahko v Sloveniji obiejo njeni domai?

  Mami upa, da Slovenci cenimo to, kar imamo. esa ne smemo pozabiti?

  Kaj bi o Japonki v Sloveniji e hoteli zvedeti?

  In kaj si v svojem ivljenju elite vi? esa pa si ne elite?

  Kaj morate storiti, e se elite nauiti nov jezik?

  Ali vas lahko vai domai obiejo kadarkoli?

  esa si vi ne morete privoiti, pa bi si radi?

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

  g)

  h)

  i)

  a) Rada bi poklepetala z vami. Imate as v soboto ob treh? Ja, pri meni doma.

  b) A bi se rad nauil francosko? na teaj!

  c) Zanima me, kaj Primo misli o Japonski. Potem ga pa .

  ) Dragi turisti, v Ljubljano in staro mestno jedro.

 • 7. Dopolnite tabelo tako, da izrazite smiselno pomensko nasprotje.

  6

  1

  + elim se spoznati s tvojo prijateljico.

  Nisem elel(a) posluati teh informacij.

  Novinarka noe postavljati vpraanj o politiki.

  Prijatelja sta se hotela sestati z mano.

  Iz slube greste lahko e ob dveh popoldne.

  Ne smete na teaj, ker imate virozo.

  Moram se e veliko nauiti.

  Ni nam bilo treba priti zgodaj.

  Odgovore boste morali poiskati na internetu.

  Ne more si privoiti dolgih poitnic.

  Lahko bi poklepetali.

  Vpraate me lahko vse, kar elite.

  8. Poveite vpraanja.

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

  g)

  h)

  i)

  j)

  k)

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  Od kod se dogaja?

  S kom bi el Primo na poitnice s svojo eno?

  O em se je poroil tvoj prijatelj?

  Kam se vraajo ljudje ob tirih popoldne?

  Kaj se e nikoli niste pogovarjali?

  1)

  1

  2

  3

  4

  5

 • 2)

  7

  1

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

  g)

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  1

  2

  3

  4

  5

  esa

  Kdo

  Komu

  Koga

  Kje

  ti je povedal novico?

  je obudovala novinarka?

  si ne morete privoiti?

  je ime Mami?

  ivi mladi par?

  9. Tvorite povedi tako, da uporabite navedene glagole, kot kae primer.

  0/ se si

  ODLOITI (kaj, o em) ODLOITI SE /Zadnji gol je odloil o tekmi. Odloila sta se, da bosta

  ivela v Ljubljani.

  ODPELJATI (koga, kaj) ODPELJATI SE (kam) /

  / SESTATI SE (s kom) /

  KLEPETATI (o kom, o em) / /

  SPOZNATI (koga) SPOZNATI SE /

  ELETI (koga, kaj) / ELETI SI (koga, kaj)

  ZAPOSLITI (koga) ZAPOSLITI SE /

  PRIVOITI (komu kaj) / PRIVOITI SI (kaj)

  UPATI (kaj) / UPATI SI (kaj)

 • 10. Izberite dovrni ali nedovrni glagol.

  8

  1

  Katja je moja stara znanka iz otrotva. e kot otrok je rada veliko prebrala brala. Ko je obiskala

  obiskovala gimnazijo, se je vedno bolj zanimala za literaturo. Rada je napisala pisala pesmi in

  kratke zgodbe in kmalu postala postajala urednica olskega asopisa. Po maturi se je odloila

  odloala za tudij novinarstva. Bila je zelo uspena tudentka in po diplomi je dobila dobivala

  odlina priporoila profesorjev.

  Brez teav so jo zaposlili zaposlovali pri reviji Jana. Zdaj napie pie lanke za rubriko Za oko.

  Ves as poie ie zanimive ljudi in dogodke. Zadnji je obiskala obiskovala tudi neko tudentko

  iz tujine in o njej objavila objavljala lanek.

  Katja si zaeli eli, da bi v prihodnosti naredila delala kot raziskovalna novinarka. Drimo pesti, da

  bi se njene ambicije uresniile.

  11. a) Dopolnite besedilo z besedami v ustreznem sklonu.

  Vsi Slovenci poznamo . Reemo lahko, da si je prav on

  izmislil za slovenski nacionalni port. Trener je postal leta 1972 in v tem poslu

  ostal kar trideset let. Slovensko smuanje je z njim prilo v svetovni vrh.

  Zanimivo je, da je rad stavil, in sicer ali bodo njegovi varovanci osvojili

  ali ne. je z navduenjem izgubil in kazni so bile zanimive: sredi zime

  je skoil v vodnjak, obril si je , nosil , si pobarval

  Ker je bil predan delu, mu je to prineslo tudi . Zamenjal je

  in dobil na elodcu. Zdaj ni ve trener, e vedno pa je aktiven v smuarskem svetu.

  Tudi sicer je ljubitelj porta. Zanimajo vse pomembne tekme slovenskih

  portnikov, tudi koarkarjev, nogometaev in rokometaev.

  Prostega asa nima veliko in pravi, da dela premalo zase. Rad ima in eli si

  igrati . Med poitnicami mu je ve morje, e posebej jadranje. Privlaijo pa

  tudi oddaljeni otoki, Maldivi in Sejeli.

  b) Vpraajte po krepko tiskanih besedah, kot kae primer.

  Primer: Kdo pozna Toneta Vogrinca? Vsi Slovenci (ga poznajo).

  (Tone Vogrinec)

  (smuanje)

  (kakna medalja)

  (vsaka stava)

  (uhan) (brki)

  (las, M)

  (3, druina) (teava, M)

  (ir)

  (on)

  (tenis)

  (golf)

  (on)

 • 9

  1

  12. Dopolnite tabelo tako, da izrazite pomensko nasprotje, kot kae primer.

  TONE JAZ

  Tone je tajerec. Jaz nisem tajerec/tajerka.

  Tone je trener smuanja.

  Pozna vse slovenske smuarje.

  Pogosto sem doma.

  Na televiziji rad gleda poroila in politine oddaje.

  Ima nov osebni raunalnik.

  Nima domaih ivali.

  Nisem nosil(a) uhana.

  Ne nosim oblek znamke Mura.

  Vozi forda.

  Nimam navijakega ala.

  Ne maram gaziranih pija.

  Ob kosilu spije kozarec vina.

  a)

  b)

  c)

  )

  d)

  e)

  f )

  g)

  h)

  i)

  j)

  k)

 • 13. Tvorite besedne zveze in jih uporabite v povedih, kot kae primer.

  10

  1

  Primer: uspeh + slovenski smuarji uspeh slo

Search related