Click here to load reader

SOLIDWORKS PDM - Schier Technik Slovakia sro 2016... · PDF file 2016. 2. 9. · SOLIDWORKS PDM STANDARD Snadná správa dat SOLIDWORKS v prostředí pracovní skupiny SOLIDWORKS

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SOLIDWORKS PDM - Schier Technik Slovakia sro 2016... · PDF file 2016. 2....

 • SPRAVUJTE VAŠE NÁVRHY

  Řešení SOLIDWORKS® pro správu produktových dat (PDM) umožňují spravovat a synchronizovat vaše data návrhu v celé společnosti s použitím jednoho snadno nasaditelné řešení, které je úzce integrováno se všemi aplikacemi SOLIDWORKS. Využitím bezpečné úschovny můžete rozšířit přístup k 3D vývojovému prostředí a k příslušným souborům, a to pro všechny uživatele od konstrukce až po výrobu. To umožňuje každému, kdo je zapojen do vašich projektů, sdílet informace a spolupracovat na návrhu. Vaše duševní vlastnictví je přitom automaticky chráněno současně s generováním verzí a řízením revizí.

  SOLIDWORKS PDM OVLÁDNĚTE SVOJE DATA PRO LEPŠÍ

  SPOLUPRÁCI A INOVACE

 • Software SOLIDWORKS PDM se postará o vaše data SOLIDWORKS PDM centralizuje ukládání všech vašich kon- strukčních dat a souvisejících souborů a poskytuje tyto výhody:

  • Bezpečné úložiště pro rychlé vyhledání informací • Správa verzí pro malé změny i zásadní revize návrhů, která

  pomáhá zabránit ztrátám dat • Integrované pracovní postupy, které automatizují procesy

  návrhu a schvalování k dosažení efektivnější kontroly a schválení konečných návrhů

  • Implementace za zlomek času, který vyžadují jiná řešení pro správu produktových dat

  Se softwarem SOLIDWORKS PDM můžete značně zkrátit dobu, kterou strávíte vyhledáváním dílů, sestav a výkresů. Jako součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj výrobků zahrnující návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat vám software SOLIDWORKS PDM pomůže opakovaně používat návrhy a řídit váš vývojový proces.

  „Software SOLIDWORKS PDM umožňuje našim konstruktérům zaměřovat se na inovaci, zatímco o strukturu projektu se stará systém.“

  – Vincent Clerc, manažer oddělení pro výzkum a vývoj mechatroniky,

  Aldebaran Robotics

  Díky bohaté nabídce nástrojů integrovaných v uživatelském rozhraní SOLIDWORKSu se mohou konstruktéři soustředit na jediné prostředí a nemusejí kvůli správě dat přecházet do jiného rozhraní.

 • SOLIDWORKS PDM STANDARD Snadná správa dat SOLIDWORKS v prostředí pracovní skupiny

  SOLIDWORKS PDM Standard, k terý využívá systém Microsoft® SQL Server Express a je plně integrován do 3D CAD softwaru SOLIDWORKS a Průzkumníka Windows®, poskytuje intuitivní sadu konfigurovatelných nástrojů pro správu vašich souborů SOLIDWORKS.

  Rychlé vyhledání požadovaných dat Konstruktéři mohou strávit množství času hledáním sou- borů. SOLIDWORKS PDM Standard nabízí robustní nástroje pro vyhledávání pro urychlení tohoto procesu.

  • Pokročilé vyhledávání v Průzkumníku Windows • Konfigurovatelný formulář pro vyhledávání poskytuje

  uživatelům vstupní pole se specifickými údaji společnosti • Integrovaný náhled souboru SOLIDWORKS pomáhá

  potvrdit přístup k požadovanému souboru

  Správa historie verzí a oprav Řádná tvorba a správa historie verzí a revizí je obtížná a vytváří množství duplicitních informací. SOLIDWORKS PDM Standard tento proces usnadňuje tím, že automaticky spravuje kompletní historii návrhu.

  • Automaticky se vytváří verze a aktualizují odkazy • Flexibilní schéma oprav, které je v souladu

  s firemními normami • Čísla oprav se zvyšují automaticky podle definovaného

  procesu schvalování • Snadné načtení předchozích verzí dílů, sestav a výkresů

  při práci v SOLIDWORKS

  Elektronický pracovní postup Spoléhání se na papírové dokumenty nebo neefektivní pro- cesy schvalování dokumentů vás okrádá o čas. SOLIDWORKS PDM Standard pomáhá automatizovat tento proces a posky- tuje všem aktuální data.

  • Řízení přístupu k určitým uživatelům nebo skupinám na základě stavu pracovního procesu

  • Automatické odesílání oznámení vybraným uživatelům a skupinám, pokud soubory změnily stav

  • Využijte až 10 konfigurovatelných stavů pro přidání elektronického podpisu k informacím během procesu schvalování

  • Snadno použitelný grafický nástroj pracovního toku

  SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL Výkonná správa dat pro celou firmu

  SOLIDWORKS PDM Professional, který využívá Microsoft SQL Server Standard, rozšiřuje možnosti softwaru SOLIDWORKS PDM Standard a umožňuje celé vaší firmě snadno sdílet data a spolupracovat na návrzích.

  Spolupráce napříč hranicemi Společnosti vyvíjející výrobky mohou mít pobočky na všech kontinentech a ve všech časových pásmech. Software SOLIDWORKS PDM Professional vytváří komunitu pro spolupráci bez ohledu na vzdálenost a lokalitu.

  • Vyhledávání dat různými způsoby pomocí parametrů, jako jsou název dokumentu nebo souboru, obsažená data nebo uživatelské vlastnosti, jako je číslo dílu, popis nebo aktuální stav pracovního procesu (např. vydáno nebo v průběhu)

  • Poskytněte uživatelům na různých místech rychlý přístup k návrhům, specifikacím a dokumentaci prostřednictvím replikace úschovny

  • Umožněte zaměstnancům a partnerům podílet se na práci přes webové portály z různých připojených zařízení, a to i chytrých telefonů a tabletů

  • Kontrolujte přístup ke specifickým konstrukčním datům a informacím projektů prostřednictvím zabezpečeného přístupu, což zahrnuje služby Active Directory (AD) a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

  Spravujte jednoduše data mimo CAD prostředí Nezbytná produktová data zahrnují kromě souborů mechanických CAD návrhů i jiné soubory a SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje efektivní správu veškerých dat souvisejících s návrhy.

  • Snadné vytváření kusovníků přizpůsobených pro jednotlivá oddělení

  • Správa, prohlížení a tisk dokumentů více než 250 formátů souborů, například nejpoužívanějších CAD formátů, souborů Microsoft Office, obrázků a animací

  • Automatické vytváření neutrálních souborů, jako jsou soubory PDF, eDrawingsTM nebo STEP

  • Využijte množství dostupných integrací s rozšířenými CAD aplikacemi, softwarem SOLIDWORKS Electrical a Microsoft Office

 • Automatizace podnikových procesů Software SOLIDWORKS PDM používá intuitivní grafické uživatelské rozhraní, které napomáhá při mapování pracovních postupů a minimalizaci administrativní zátěže. Automatické sledování schvalování přitom zajišťuje přesnost a odpovědnost.

  • Využijte množství pracovních postupů pro manipulaci s různými typy dokumentů a procesy schvalování

  • Podpora více schvalovacích procesů založených na požadavcích s paralelními přechody

  • Využijte generátory sériových čísel k automatickému vytváření a přiřazování vlastností, jako jsou čísla dílů, čísla projektů a ID dokumentů

  • Automatizace vytváření struktur složek projektu a standardních dokumentů, které pomáhají zajistit konzistenci a ucelenost dat

  ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ

  Software SOLIDWORKS nabízí intuitivní 3D vývojové prostředí, které pomáhá maximalizovat produktivitu vašich zdrojů pro navrhování, abyste mohli vytvářet lepší výrobky rychleji a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat najdete na stránce www.solidworks.com/cze_products2016.

  VÍCE INFORMACÍ Chcete-li se dozvědět více o  softwaru SOLIDWORKS PDM, navštivte stránky  www.solidworks.com/cze_epdm nebo se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce SOLIDWORKS.

  Systémové požadavky softwaru SOLIDWORKS jsou uvedeny na webu SOLIDWORKS na stránce www.solidworks.com/systemrequirements.

  Integrovaný nástroj pro vyhledávání v rámci Průzkumníka Windows usnadňuje rychlé vyhledávání informací a provádění akcí. Rovněž aktivuje výkonné funkce vyhledávání v jiných dialozích systému Windows, včetně dialogů Otevřít a Uložit.

  © 2

  01 5

  D as

  sa ul

  t S ys

  tè m

  es . V

  še ch

  na p

  rá va

  v yh

  ra ze

  na . 3

  D EX

  P ER

  IE N

  CE ® , i

  ko na

  C om

  pa ss

  a lo

  go 3

  D S,

  C A

  TI A

  , S O

  LI D

  W O

  R KS

  , E N

  O VI

  A , D

  EL M

  IA , S

  IM U

  LI A

  , G EO

  VI A

  , E XA

  LE A

  D , 3

  D V

  IA , 3

  D SW

  YM , B

  IO VI

  A , N

  ET VI

  B ES

  a 3

  D EX

  CI TE

  js ou

  re gi

  st ro

  va né

  o ch

  ra nn

  é zn

  ám ky

  s po

  le čn

  os ti

  D as

  sa ul

  t S ys

  tè m

  es

  ne bo

  je jíc

  h po

  bo če

  k v

  U SA

  a v

  d al

  ší ch

  z em

  íc h.

  V še

  ch ny

  o st

  at ní

  o ch

  ra nn

  é zn

  ám ky

  p a