Click here to load reader

SOLIDWORKS PDM Professional 2016 TechDemo

 • View
  89

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of SOLIDWORKS PDM Professional 2016 TechDemo

 1. 1. 1 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_20133DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Darbas su projektiniais duomenimis Kaip pamgti dokument ir proces valdym Andrej Jarmolajev IN RE UAB www.3DCAD.lt www.2DCAD.lt www.Spausdinu3D.lt
 2. 2. 2 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip komunikuoja ir kaip dalinasi informacija gamybos/projektavimo proces dalyviai mons viduje ir u jos rib?
 3. 3. 4 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013
 4. 4. 5 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Tipiniai udaviniai projektuojant/gaminant Sukurti nauj detal/ mazg/ brin Isaugoti duomenis lokaliai Pervardinti failus Perkelti projekt nauj aplank Isaugoti PDF/DWG/DXF/STEP/STL formatais Sisti gaminio projekt patvirtinimui Gauti patvirtinimus ir sisti projekt gamybai Gauti praneimus apie projekto klaidas i gamybos Kas ir k iuo metu daro su gaminio projektine/verslo informacija Matyti versij/ revizij istorij Kurti projekt kopijas modifikacijoms ir naujoms idjoms realizuoti
 5. 5. 6 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kur Js saugote savo duomenis?
 6. 6. 7 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kur Js saugote savo duomenis (CAD ir ne CAD)? Lokalus kompiuteris ar neiojamas kaupiklis Tinklinis kaupiklis/serveris Debesyse SharePoint, ERP ir pan. Kaip Js suteikiate detali/mazg/brini pavadinimus? Detals numeris/projekto numeris Apraymas Part 1 arba atsitiktinis apraymas Data_revizija O kaip su ryiais?
 7. 7. 8 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Tipiniai udaviniai projektuojant/gaminant Sukurti nauj detal/ mazg/ brin Isaugoti duomenis lokaliai Pervardinti failus Perkelti projekt nauj aplank Isaugoti PDF/DWG/DXF/STEP/STL formatais Sisti gaminio projekt patvirtinimui Gauti patvirtinimus ir sisti projekt gamybai Gauti praneimus apie projekto klaidas i gamybos Kas ir k iuo metu daro su gaminio projektine/verslo informacija Matyti versij/ revizij istorij Kurti projekt kopijas modifikacijoms ir naujoms idjoms realizuoti
 8. 8. 9 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Projektavimo ikis Sukurti standartin VESA 100mm TV laikikl
 9. 9. 10 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kur Js saugote savo duomenis (CAD ir ne CAD)? Lokalus kompiuteris ar neiojamas kaupiklis Tinklinis kaupiklis / serveris Debesyse SharePoint, ERP ir pan. Kaip Js suteikiate detali/mazg/brini pavadinimus? Detals numeris / projekto numeris Apraymas Part 1 arba atsitiktinis apraymas Data_revizija O kaip su ryiais? Valdykite duomenys lokaliai, nesirpindami centralizuotu saugojim. Sistema tai daro u Jus! Pernekite ir pervardinkite failus nesirpindami ryiais tarp j! Valdykite versijas/revizijas nekurdami nauju fail Automatikai, neprarasdami laiko, konvertuokite duomenis reikiamus formatus
 10. 10. 11 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip informacija yra siuniama gamybai briniai, modeliai, specifikacijos ir iklotins?
 11. 11. 12 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip Js dalinats projektine/gamybine informacija? Popieriniai briniai ir PDF eDrawings ir SOLIDWORKS failai Excel specifikacijos E-mail ir debes servisai STEP, IGES failai DXF, DWG failai Kaip yra sekami ir fiksuojami pakeitimai? Mazgai/detals/briniai/specifikacijos ir t.t. pervardinami rankomis (pavyzdiui: Part1_RevA) Dokumentai perraomi (t.y. nefiksuojama pakeitim istorija) Sena versija ir Gamybai aplankai (failai rankiniu bdu perkeliami i vieno aplanko kit)
 12. 12. 13 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Tipiniai udaviniai projektuojant/gaminant Sukurti nauj detal/ mazg/ brin Isaugoti duomenis lokaliai Pervardinti failus Perkelti projekt nauj aplank Isaugoti PDF/DWG/DXF/STEP/STL formatais Sisti gaminio projekt patvirtinimui Gauti patvirtinimus ir sisti projekt gamybai Gauti praneimus apie projekto klaidas i gamybos Kas ir k iuo metu daro su gaminio projektine/verslo informacija Matyti versij/ revizij istorij Kurti projekt kopijas modifikacijoms ir naujoms idjoms realizuoti
 13. 13. 14 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip Js dalinats projektine/gamybine informacija? Popieriniai briniai ir PDF eDrawings ir SOLIDWORKS failai Excel specifikacijos E-mail ir debes servisai STEP, IGES failai DXF, DWG failai Kaip yra sekami ir fiksuojami pakeitimai? Mazgai/detals/briniai/specifikacijos ir t.t. pervardinami rankomis (pavyzdiui: Part1_RevA) Dokumentai perraomi (t.y. nefiksuojama pakeitim istorija) Sena versija ir Gamybai aplankai (failai rankiniu bdu perkeliami i vieno aplanko kit)
 14. 14. 15 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip Js dalinats projektine/gamybine informacija? Popieriniai briniai ir PDF eDrawings ir SOLIDWORKS failai Excel specifikacijos E-mail ir debes servsai STEP, IGES failai DXF, DWG failai Kaip yra sekami ir fiksuojami pakeitimai? Mazgai/detales/briniai/specifikacijos ir t.t. pervardinami rankomis (pavyzdiui: Part1_RevA) Dokumentai perraomi (t.y. nefiksuojama istorija) Sena versija aplankalas ir Gamybai aplankalas (faila rankiniu bdu perkeliami i vieno aplankalo kita) Sistematizuokite ir skaitmenizuokite verslo procesus monje Automatizuokite galutins dokumentacijos generavim, praneim siuntim Utikrinkite, kad darbuotojai matyt tik jiems skirt aktuali informacij Utikrinkite saug, kontroliuojam prieig i iors Naudokite verslo procesus revizij ir versij valdymui
 15. 15. 16 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kaip Js iekote projektinius/gamybinius duomenis? Windows aplinkoje search funkcija Narymas aplankuose (irint preview-vaizdus) Atidarant mazgus/brinius ir naudojant Feature manager filtrus SOLIDWORKS Search ir Windows byl indeksavimas Kaip Js kopijuojate ar perkeliate vis projekto dokumentacij (pvz.: kuriant nauj gamin arba pakeitim)? Windows copy ir paste SOLIDWORKS Pack and Go SOLIDWORKS Save as Copy (su ryiais)
 16. 16. 17 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Tipiniai udaviniai projektuojant/gaminant Sukurti nauj detal/ mazg/ brin Isaugoti duomenis lokaliai Pervardinti failus Perkelti projekt nauj aplank Isaugoti PDF/DWG/DXF/STEP/STL formatais Sisti gaminio projekt patvirtinimui Gauti patvirtinimus ir sisti projekt gamybai Gauti praneimus apie projekto klaidas i gamybos Kas ir k iuo metu daro su gaminio projektine/verslo informacija Matyti versij/ revizij istorij Kurti projekt kopijas modifikacijoms ir naujoms idjoms realizuoti
 17. 17. 19 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Kai Js iekote projektinius/gamybinius duomenis? Windows File search funkcija Narymas aplankale (pervelgiant preview-vaizdus) Atidarant surinkimus/ brinius ir naudojant Feature manager filtrus SOLIDWORKS Search ir Windows byl indeksavimas Kaip Js kopijuojate ar perkeliate vis projekto dokumentacij (pvz.: kuriant nauj gamin arba atliekant pakeitim)? Windows copy ir paste SOLIDWORKS Pack and Go SOLIDWORKS Save as Copy (su ryiais) Greitai raskite reikiamus projektus/gaminius pagal bet koki atributin informacij Matykite ir valdykite ryius tarp gaminio fail ir kit susijusi dokument Kopijuokite projektus, ilaikydami ir neprarasdami ryi su tipiniais/standartiniais komponentais
 18. 18. 20 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 Tipiniai udaviniai projektuojant/gaminant Sukurti nauj detal/ mazg/ brin Isaugoti duomenis lokaliai Pervardinti failus Perkelti projekt nauj aplank Isaugoti PDF/DWG/DXF/STEP/STL formatais Sisti gaminio projekt patvirtinimui Gauti patvirtinimus ir sisti projekt gamybai Gauti praneimus apie projekto klaidas i gamybos Kas ir k iuo metu daro su gaminio projektine/verslo informacija Matyti versij/ revizij istorij Kurti projekt kopijas modifikacijoms ir naujoms idjoms realizuoti
 19. 19. 21 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013 PDM sukuriama nauda: Paprasta Windows Explorer aplinkoje Skaitmenika Proces patvirtinimas atsisakant popierini dokument Web portalas nuotoliniam duomen valdymui Efektyvu Vienoje vietoje saugoma visa informacija Orientuota gamyb Automatinis ryi tarp byl valdymas Ekonomika Nra paslpt ilaid Didel investicij gr (ROI)
 20. 20. 22 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013
 21. 21. 24 3DS.COMDassaultSystmes|ConfidentialInformation|6/22/2016|ref.:3DS_Document_2013

Search related