STOP AKM - vmvt.· Daugiau informacijos apie AKM: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba DRAUDŽIAMA page 1
STOP AKM - vmvt.· Daugiau informacijos apie AKM: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba DRAUDŽIAMA page 2

STOP AKM - vmvt.· Daugiau informacijos apie AKM: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba DRAUDŽIAMA

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STOP AKM - vmvt.· Daugiau informacijos apie AKM: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba...

 • Tvartaptverkitetvora,kadbti-vengtakontaktosuernais.

  Jeigudalyvavotemediokljearido-rojantern,tvarkteiknistdirvarlanktskitamekiaulikyje,savotvarteikitetiknusipraus,persirengirpasikeitavalyn.

  Neleiskitepaalinimonisavotvar-t,ribokitetransportopriemoniva-iavimkiem.

  Priedarbustvarteirjuosbaigus,persi-renkite,persiaukite,variainusiplaukiterankas.Dvkitetikdarbuitvarteskirtusdrabuiusiravalyn.

  Kiauleserkitetiktermikaiapdorotupaaru.imetgrdusnuplikykitearbapalaikykitesandlyjenemaiaukaipmnes.

  Pakratamsnenaudokiteiaud,atvettiesiaiilauko.Juospalaikykitesausojevdinamojevietojenemaiaukaip3mn.

  Paaruspirkitetikipatikimpardav-

  STOP AKM

  SAUGOKITE SAVO K NUO AFRIKINIO KIAULI MARO (AKM)!

  j,saugokitejuosnuoaplinkosveiks-niirkenkj.

  Tvartereguliariainaikinkitegraui-kus,vabzdiusirkituskenkjus,nesjiegalipernetivirus.

  RENKITE DEZINFEKCINIUS KILIMLIUS

  Priekiekvienojimotvartirjopa-galbinespatalpasrenkitedezinfekci-niuskilimlius.Taigalibtinegilitvirtad,pripiltapjuvenirsulaistytaveterinarijosvaistinjesigytudezin-fekciniuskysiu,veikianiuAKMirklasikiniokiaulimarovirus.Galimanaudotiveterinarijosvaistinjearspe-cializuotojeparduotuvjesigytdezokiliml,kurtaippatreikiaaplaistytidezinfekciniuskysiu.Dezinfekcinioskysiobtinareguliariaipapildyti.

 • DaugiauinformacijosapieAKM: www.vmvt.lt

  Valstybin maistoir veterinarijos tarnyba

  DRAUDIAMA

  laikytikiauleslauke;ertijasmaistoatliekomis,nenuplikytaisgrdais,vieia(neplikyta)ole;

  tvartsinetigyvniniomaisto.

  BTINA

  UregistruotikiaulilaikymovietasirkasketvirtdeklaruotilaikomkiauliskaiiVMVTteritoriniamepadalinyjearbaapylinksseninijose.Taippatga-limaperduotiiinformacijprivaiamveterinarijosgydytojui.

  KAS GRESIA, NESILAIKANT REIKALAVIM?

  spjimasarbabaudanuo29iki579Eur,kiaulininkystskompleksoatsa-kingamasmeniuiiki2317Eur;

  ligosatvejunepriklausokompensacijaunugaiusiasirsunaikintaskiaules;

  nebusskirtaEuroposSjungosirvals-tybsfinansinparama.

  K DARYTI, SUSIRGUS KIAULEI?

  Jeigukiaulneda,kariuoja,yraapatika,svirduliuoja,vemia,viduriuoja,jiserga.

  tarus lig, reikia nedelsiant informuoti VMVT vis par veikianiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403, kreiptis VMVT teritorin padalin, esant kie-kviename rajone, arba praneti priva-iam veterinarijos gydytojui.