Click here to load reader

Taklimat Kajian Status Industri Nurseri Landskap Di Malaysia

 • View
  235

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Taklimat Kajian Status Industri Nurseri Landskap Di Malaysia

 • Disediakan Oleh:

  JABATAN LANDSKAP NEGARA

  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN

  TEMPATAN MALAYSIA

  Bahagian Promosi Dan Pembangunan Industri Tingkat 7, Plaza Permata IGB,

  Jalan Kampar Off Jalan Tun Razak,

  50400 Kuala Lumpur.

  1

 • TUJUAN

  2

  Taklimat ini bertujuan bagi memaklumkan hasrat Jabatan Landskap

  Negara (JLN) untuk menjalankan Kajian Industri landskap di kawasan-

  kawasan PBT seluruh Malaysia.

  Memohon kerjasama memaklumkan perkembangan nurseri landskap di

  setiap kawasan PBT masing-masing.

  -Taburan nurseri - Lokasi - Keluasan

  Kerjasama PBT juga diperlukan bagi membantu melaksanakan bancian

  serta penyelarasan lawatan bancian ke lokasi terpilih oleh petugas JLN.

 • LATAR BELAKANG

  3

  AWAL 70-AN.

  Berskala kecil.

  Bertapak di kawasan Hospital Kusta Sungai Buluh, Selangor.

  Diusahakan oleh pesakit kusta sebagai fisioterapi dan sumber pendapatan.

  80-AN.

  Berkembang dan bertapak di Johor untuk dieksport ke Singapura.

  Perniagaan berkembang kepada bahan-bahan landskap lain seperti landskap kejur, baja, racun, jentera

  dll.

  90-AN.

  Permintaan meningkat seiring dengan kemajuan terutamanya sektor hartanah.

  Bahan landskap bukan sahaja dieksport malah diimport untuk memenuhi keperluan pembangunan negara.

  Hasil daripada usaha-usaha kerajaan untuk membudayakan landskap dikalangan masyarakat,

  perkembangan industri landskap mula dapat dilihat dengan ketara.

 • LATAR BELAKANG (SAMBUNGAN)

  Dijangkakan industri landskap negara pada masa kini telah berkembang dengan

  pesat dan mungkin telah memberi sumbangan yang ketara kepada kesejahteraan

  dan juga ekonomi negara. Walau bagaimanapun ketiadaan maklumat asas

  mengenai industri landskap masa kini membataskan Jabatan untuk menjangka

  dengan lebih tepat sumbangan pada masa kini dan potensi masa hadapan industri

  ini kepada pembangunan ekonomi negara.

  4

 • 5

  FAKTOR PENGGALAK PERKEMBANGAN NURSERI

  Proses urbanisasi

  Peraturan dan undang-undang

  Dasar kerajaan

  Projek infrastruktur mega

  Kesedaran awam

 • ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  Kajian ini dilaksanakan dengan hasrat untuk

  mengumpul, menganalisis serta membuat

  unjuran daya maju pembangunan industri ini

  dimasa hadapan. Ia bertujuan untuk menjadi

  asas kepada pembentukan dasar bagi

  industri ini terus maju dan menyumbang

  kepada pendapatan negara.

  6

  1) Kajian ini merupakan salah satu program yang

  tersenarai dibawah pelaksanaan Industri Kecil &

  Sederhana dan dipantau oleh Bank Negara sebelum

  diambil alih oleh SMIDEC. SMIDEC bertanggung jawab

  untuk melaporkan kepada Y.A.B. Perdana Menteri

  tentang perkembangan terkini pembangunan IKS yang

  dirancang untuk setiap penggal rancangan.

  Landskap telah menjadi satu keperluan dalam setiap pembangunan.

 • 2) Membantu menyelesaikan masalah

  penempatan pengusaha nurseri yang tidak

  teratur dan status tanah yang didiami. Ini

  adalah penting supaya pihak-pihak yang

  bertanggungjawab dapat merancang

  dengan lebih terperinci penempatan dan

  pembangunan industri landskap dalam

  sesuatu kawasan.

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN (SAMBUNGAN)

  7

 • ASAS-ASAS PERTIMBANGAN (SAMBUNGAN)

  3) Data yang diperolehi akan digunakan bagi memantau aktiviti-aktiviti

  yang dijalankan oleh penggiat nurseri untuk direkodkan

  perkembangan industri ini. Maklumat ini akan membantu semua

  pihak yang terlibat di dalam industri landskap untuk memperluaskan

  lagi rangkaian perniagaan di antara satu sama lain.

  4) Pihak jabatan memerlukan maklumat-maklumat berkaitan pengeluar

  produk landskap bagi merangka program yang bersesuaian dengan

  kerjasama agensi kerajaan yang lain dan membantu untuk

  mempromosikan lagi industri ini diperingkat yang lebih tinggi.

  5) Jabatan mempunyai perancangan untuk menghasilkan suatu manual

  yang dapat dijadikan panduan di dalam pengurusan dan

  penyelenggaraan tapak semaian atau nurseri.

  8

 • DEFINISI NURSERI LANDSKAP

  Suatu perniagaan dimana usaha utamanya adalah aktiviti

  mengeluar serta jual beli tanaman hiasan (cth. pohon

  teduhan, pokok renek, tanaman menjalar dan memanjat serta

  rumput turf.) bagi tujuan pengindahan landskap. Ada kalanya

  melibatkan jual beli produk sampingan seperti racun kimia

  tanaman, mesin, hiasan taman dan juga perkhidmataan

  reka bentuk pembinaan dan penyelenggaraan landskap.

  9

 • MATLAMAT KAJIAN

  Mendapatkan gambaran sebenar

  status serta potensi industri landskap

  di Malaysia (Semenanjung, Sabah dan

  Sarawak) dengan memberi penekanan

  kepada industri nurseri landskap.

  10

 • OBJEKTIF KAJIAN

  a. Mengumpul data asas mengenai

  nurseri landskap di Semenanjung,

  Sarawak dan Sabah.

  b. Menganalisis data yang terkumpul

  untuk mendapatkan gambaran

  status industri nurseri landskap di

  Malaysia serta sumbangannya

  kepada guna tenaga, modal insan

  serta ekonomi negara.

  c. Membuat unjuran ekonomi

  mengenai potensi daya maju industri

  berkenaan di masa hadapan.

  Berpotensi untuk dieksport

  ke luar negara

  Memantau pertumbuhan

  industri.

  Panduan penubuhan

  & pengurusan nurseri.

  Panduan utk merancang

  & membangunkan industri.

  11

 • METODOLOGI KAJIAN

  Kajian ini hanya akan meliputi nurseri landskap yang didaftarkan

  secara sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

  12

 • METODOLOGI KAJIAN

  Kajian ini akan dikendalikan seperti berikut:-

  a. Kajian akan dibuat mengikut zon-zon tertentu seperti:

  i) Zon Utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak).

  ii) Zon Tengah (Selangor, Kuala Lumpur dan N. Sembilan).

  iii) Zon Selatan (Melaka dan Johor).

  iv) Zon Timur (Pahang, Terengganu dan Kelantan)

  v) Zon Sarawak.

  vi) Zon Sabah dan Labuan.

  13

  i

  ii

  iii v

  iv vi

 • METODOLOGI KAJIAN

  b. Senarai nama nurseri landskap bagi setiap bandar dalam

  zon akan diperolehi daripada sumber sekundar. Nurseri yang

  memenuhi kriteria dari segi keluasan dan aktiviti akan dipilih.

  c. Verifikasi dan survei lapangan akan dibuat bagi setiap

  nurseri terpilih dalam senarai. Maklumat terperinci akan

  diperolehi oleh pembanci yang dilantik.

  d. Data terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik lazim

  e. Maklumat koordinat lokasi nurseri diambil bagi penyediaan

  peta taburan dalam bentuk digital.

  f. Laporan kajian akan dibentang, dibincang dan

  didokumenkan.

  14

 • HASIL KAJIAN

  Hasil kajian ini adalah suatu laporan mengenai status industri nurseri

  landskap di Malaysia yang di antara lain mengandungi bilangan,

  keluasan, tenaga kerja, status milik, organisasi serta juga unjuran daya

  maju industri berkenaan. Data dan peta taburan nurseri akan dipaparkan

  dalam bentuk digital di portal Jabatan Landskap Negara.

  15

 • Kajian status industri landskap ini akan menjadi sumber rujukan negara khusus

  kepada nurseri dan tapak semaian selaras dengan hasrat untuk menjadikan

  Malaysia sebagai regional hub for landscape industry di Asia Tenggara dan

  wawasan menjadikan Malaysia Negara Taman Terindah pada tahun 2020. Pihak

  jabatan menanam keyakinan bahawa industri landskap mempunyai potensi untuk

  berkembang maju dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi

  Negara.

  KESIMPULAN

  16

 • SEKIAN

  TERIMA KASIH

  17

Search related