of 29 /29
TEMA Nº 2. EL CATALANISME TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC. POLÍTIC. 1.- Introducció. Al segle XIX comença a desenvolupar-se una consciència de catalanitat. 2 tendències Catalanisme progressista Catalanisme conservador Al segle XX el catalanisme adoptarà un

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

 • Upload
  julio

 • View
  64

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC. 1.- Introducció. Al segle XIX comença a desenvolupar-se una consciència de catalanitat. 2 tendències Catalanisme progressista - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

Page 1: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.1.- Introducció.

Al segle XIX comença a desenvolupar-se una consciència de catalanitat.

2 tendències

Catalanisme progressista

Catalanisme conservador

Al segle XX el catalanisme adoptarà un sentit més polític:

Aparició diferents partits: Lliga/Estat català/Unió Nacional Federalista republicana/Acció catalana...

Page 2: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.1.- Introducció.

Així durant el segle XIX el catalanisme té un component + cultural

Així durant el segle XX el catalanisme té un component més polític

Cal recordar la diferència entre:

ESTAT: espai geogràfic amb fronteres definides i un govern que el representa.

NACIÓ: agrupació de persones que comparteixen una mateixa cultura, llengua, tradicions, religió... (aspectes + culturals)

Page 3: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.2.- Què és el catalanisme?

MOVIMENT CULTURAL, SOCIAL I POLÍTIC QUE ASPIRAVA AL RECONEIXEMENT DE LA PESONALITAT COL·LECTIVA DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ I ARRIBAR A L’AUTOGOVERN

Fins el segle XX no es pretén independitzar

El catalanisme sorgeix:

- Idea de pertenença- Exixtència des de l’Edat Mitjana de lleis i

institucions pròpies (eliminades per Felip V –Decret de Nova Planta-)

Page 4: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.3.- INFLUÈNCIES

A.- CULTURALMENT Renaixença

B.- POLITICAMENT El Carlisme El Republicanisme Federal

C.- ECONOMICAMENT La industrialització que va provocar l’aparició d’una

burgesia que demanava proteccionisme

Page 5: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.3.- Influències

A.- CULTURALMENT.

La Renaixença. Moviment literari i cultural que sorgeix amb el Romanticisme i que reivindica la cultura i llengües populars

Page 6: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.3.- Influències

Grans corrents en la concreció del catalanisme polític

Influències dels

nacionalismes europeus

Desigual desenvolupamentEconòmic i social entre

Catalunya i Espanya

Existència de movimentsanticentralistes

Incapacitat de l’estat per Vertebrar un projecte nacional

espanyol

RENAIXENÇACULTURAL

PROTECCIONISME CARLISME REPUBLICANISMEFEDERAL

PARTICULARISME

EL CATALANISME

CONSERVADOR (MONÀRQUIC I CATÒLIC) PROGRESSISTA (REPUBLICÀ I LAIC)

Page 7: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.1.- Antecedents. Abans de la Restauració.

Últim quart del segle XIX sota el MOVIMENT FEDERALISTA.

El partit polític representatiu serà PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL.

El seu líder Francesc Pi i Margall

Aquest partit té com a objectiu: - reorganització de l’Estat

- reivindicacions populars (quintes i impostos).La base social (burgesos i classes populars urbanes).Principals focus al litoral mediterrani i especialment Catalunya.

Page 8: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.1.- Antecedents. Abans de la Restauració

A Catalunya la figura clau serà VALENTÍ ALMIRALL.

Serà el cap del federalistes catalans i el 1869 impulsa el PACTE DE TORTOSA

Acord entre els comités federals dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó per crear un territori com a pas previ a la creació d’una República Federal Espanyola.

Almirall no era partidari de demanar la independència però si canviar l’organització de l’Estat per facilitar la convivència.

Page 9: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- El catalanisme durant la Restauració (Regnat d’Alfons XII i Regència de Mª Cristina)

Bàsicament hi han dos tendències:

a.- Catalanisme progressita o federalista:

Al voltant de Valentí Almirall i del Centre Català.

Com a actuacions destaca el Memorial de Greuges.

b.- Catalanisme conservador o tradicionalista

Al voltant de la LLiga de Catalunya i la Unió Catalanista

Com a actuacions destaquen les Bases de Manresa, el missatge a la Reina Regent i el Missatge al rei dels Hel·lens

Page 10: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

L’acció política del catalanisme en aquesta primera etapa es concreta en:

A - Creació de plataformes cíviques i d’associacions.

B.- Organització de campanyes i elaboració de manifestos en defensa dels interessos de Catalunya i donar a conèixer la realitat catalana.

Page 11: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

A.- Plataformes cíviques...

Es crean gràcies al moviment cultural de la Renaixença i la promoció de publicacions en català.

- La Gramalla (1870)- Diari en català (1879).Primer diari en català

íntegre. Fundat per Valentí Almirall.

- La Renaixensa(1871). Dirigida per Àngel Guimerà

Page 12: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...A.- Plataformes cíviques...

S’organitza en 1880 el 1r.CONGRÉS CATALANISTA. Actuacions:

- Creació d’una acadèmia de la LLengua catalana.- Creació del CENTRE CATALÀ (1882)

El seu lema és:

“Catalunya avui, demà, sempre”

El Centre s’encarregarà de formar el 2n. Congrés Catalanista (1883)

Impulsat per Valentí Almirall estava dedicat

al progrés moral imaterial de Catalunya

Page 13: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.1.- Campanya contra el Codi Civil.

Els sectors catalanistes va reaccionar contra l’ intent de polítics espanyols per reformar i unificar el Codi Civil espanyol.

La reforma (article 15 del nou codi) anava en contra dels furs.

La campanya va ser protagonitzada per dos organitzacions:

1.- LLIGA DE CATALUNYA

2.- CENTRE ESCOLAR CATALANISTA

Page 14: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.1.- Campanya contra el Codi Civil.

La LLiga de Catalunya: era un escissió dintre del Centre Català. De caràcter conservador es va fundar el

1887.

El Centre Escolar Catalanista: era una agrupació d’estudiants catalanistes del Centre Català.

Malgrat l’aprovació per les Corts del nou Codi Civil, l’article 15 va ser reformat en un sentit favorable a Catalunya.

AIXÒ ES CONSIDERA LA PRIMERA VICTÒRIA DEL CATALANISME

Page 15: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.2.- El Memorial de Greuges

El seu real és MEMÒRIA EN DEFENSA DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE CATALUNYA.

Va ser un document adreçat al rei Alfons XII l’any 1885 per un grup de personalitats (Valentí Almirall i Àngel Guimerà)

A l’escrit la burgesia catalana manifestava el seu descontentament per la signatura de convenis comercials amb França i Gran Bretanya i per la reforma del Codi Civil.

Concretament es demanava:

Page 16: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME

4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.2.- El Memorial de Greuges

• Denuncia opressió centralista de l’Estat• Defensa del proteccionisme• Defensa del Dret Civil Català• Que l’Estat contempli les aspiracions de les distintes regions d’Espanya.

El Memorial de Greuges es va trobar amb dos problemes:1.- Recels dels governants.2.- Mort del rei Alfons XII

Encara que no va ser exitós totalment es considera EL 1r. MANIFEST DEL CATALANISME POLÍTIC

Page 17: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.3- El Missatge a la Reina Regent (1888)

El 1888 amb ocasió de la vinguda de la Reina Regent Mª Cristina a l’exposició universal de Barcelona

LA LLIGA DE CATALUNYA

va adreçar un missatge escrit en català on reivindicaven l’autonomia política per a Catalunya

Page 18: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.4- Les Bases de Manresa

El document realment era: Bases per a la constitució regional catalana.

Era un document que constava de 17 bases que proposaven la reorganització de les relacions entre Espanya i Catalunya.

Atorgaven a Catalunya una amplia autonomia política i econòmica:

- Moneda pròpia - Sobirania de Catalunya- Capacitat legislativa - Control justícia i ordre públic- Ús de la llengua

Page 19: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.4- Les Bases de Manresa

Aquest document va ser redactat els dies 25,26 i 27 de març de 1892 a l’Ajuntament de Manresa pels delegats d’una nova formació política

LA UNIÓ CATALANISTA

La Unió CatalanistaFundada a Barcelona el 1891. Pretén aglutinar el moviment catalanista.Figures: Narcís Verdaguer, Lluís Doménech i Enric Prat de la Riba

Page 20: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant la Restauració...

B.- Organització de campanyes....

B.4- Les Bases de Manresa

Les reaccions al document de les Bases de manresa van ser dures. A les Corts els conservadors (Eduardo Dato) i el liberal (Antonio Maura) van titllar el document d’utópic i perillós

Page 21: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.3.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

A partir de la crisi de 1898 CANVIS POLÍTICS A A ESPANYA I CATALUNYA

Irrupció del catalanisme a la vida

política

L’any 1899 es dona un conflicte important: EL TANCAMENT DE CAIXES

PROTESTA DELS BOTIGERS I INDUSTRIALS CONTRA LA LLEI DEL GABINET DE FRANCISCO SILVELA

Page 22: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

Els portaveus de la protesta (dirigents de corporacions econòmiques i ciutadanes) van optar per crear un nou grup polític:

UNIÓ REGIONALISTA

juntament amb representants de la burgesia agrària.

PARAL·LELAMENT el grup que publicava al diari La Veu de Catalunya va abandonar la UNIÓ CATALANISTA i va fundar el

CENTRE NACIONAL CATALÀ

Page 23: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

- Enric prat de la Riba

- Francesc Cambó - Jaume CarnerFormaran part deL CENTRE NACIONAL CATALÀ - Lluís Duran i

Ventosa

Confluència d’interessos farà possible la unió de:- UNIÓ REGIONALISTA: àmplia base social (industrials i comerciants)

manca de líders i dirigents amb experiència política.

- CENTRE NACIONAL CATALÀ: programa polític i dirigents experts manca de recolçament social

Page 24: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.3.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

1901 es dona la unió de Unió Regionalista + Centre Nacional Català

Formen una candidatura unitària per participar a les eleccions de maig de 1901

CANDIDATURA DELS QUATRE PRESIDENTS Albert Rusinyol (Foment del Treball Nacional) Doctor Bartolomeu Robert (Societat Amics del País) Lluís Domènech i Montaner (Ateneu Barcelonès) Sebastià Torres (Lliga de defensa de la indústria i el comerç)

Page 25: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

ÈXIT ELECTORAL EN LES ELECCIONS de 1901 a les Corts de Madrid

FORMACIÓ D’UNA NOVA FORMACIÓ POLÍTICA

LLIGA REGIONALISTAEl diari La Veu de Catalunya es convertirà en el seu òrgan de

difussió

Page 26: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

La LLIGA REGIONALISTA es presentarà també a les eleccions municipals de 1901

Obtindrà 11 regidors

A partir d’aquest moment l’hegemonia política a Catalunya la disputaran:

- Republicans Radicals: Alejandro Lerroux- Catalanistes: LLiga Regionalista.

Page 27: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

La importància de la LLiga Regionalista:

- Primera formació política moderna d’Espanya (afiliats, secretaria electoral, publicacions...)

- Primera formació que va trencar l’hegemonia dels partits dinàstics.

- Va aglutinar a la majoria de les classes benestants catalanes que consideraven corrupte el sistema centralista de la Restauració.

Page 28: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC

TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC.

4.- TENDÈNCIES DEL CATALANISME4.2.- Catalanisme durant el regnat d’Alfons XIII

La LLiga va tenir influència sobre:

- Industrials, comerciants i professionals de Barcelona.

- Propietaris agraris.

Page 29: TEMA Nº 2. EL CATALANISME POLÍTIC