Thep gioi thieu

Embed Size (px)

Text of Thep gioi thieu

  • 1. C M TNG LAI Nhm THP

2. Gii thiu 8 con ngiQuyt tmon ktTch cch khc nhauTHEP GroupS thch khc nhauc mun khc nhau 3. Timeline 199520012013???? 4. Danh sch thnh vin 1Phan Kim Tin2Nguyn Vn Anh Trung3Phm Vn Trung4Phm Phu Truc5Le Khac Trng6Trn Nht Trng7ao Minh Tuan8Nguyn Phng Tun 5. Phan Kim Tin 1312593 Thng tin Ngy sinh: 01/03/1995 Qu qun: Ph Yn in thoi: 0164 495 1899 Email: nguyenminhtruc.truc FB:lionel.ronaldo.712D nh Tt nghip i hc Lp nghip c m Tr thnh lp trnh vin Cuc sng giu c 6. Nguyn Vn Anh Trung 1312639 Thng tin Ngy sinh: 01/01/1995D nh Hc tt i hcQu qun: Vng Tu in thoi: 0962 613 918c mEmail: nvatrung95 FB:Trung Lim Thnh cng trong cuc sng 7. Phm Vn Trung 1312642 Thng tin Ngy sinh: 31/07/1995D nh Tr thnh lp trnh vinQu qun: Qung Ngi in thoi: 0162 755 4730c mEmail: phamvantrung3107 FB:Phm Vn Trung Lp trnh vin gii 8. Phm Ph Trc 1312644 Thng tin Ngy sinh: 16/5/1995D nh Tt nghip i hcQu qun: Bn Tre in thoi: 0169 698 0760c mEmail: phutruc95 C vic lm n nh FB:Ph Trc 9. L Khc Trng 1312646 Thng tin Ngy sinh: 08/4/1995D nh Tr thnh lp trnh vin giiQu qun: Bnh nh in thoi: 099 3609 942 Email: lekhactuong1995 FB:L Khc Trngc m Tt nghip i hc C cng vic n nh 10. Trn Nht Trng 1312651 Thng tin Ngy sinh: 19/01/1995D nh Lp cng ty phn mmQu qun: H Tnh in thoi: 0963 948 828c mEmail: tnt291195 FB:Antoni Trng Lp nghip 11. o Minh Tun 1312655 Thng tin Ngy sinh: 17/02/1995 Qu qun: Ph Yn in thoi: 0978 126 486 Email: daominhtuan1995 FB:TartaruslinkingD nh Tt nghip i hc Rn luyn k nng bn thn c m Tr thnh Designer v Coder C cuc sng n nh 12. Nguyn Phng Tun 1312664 Thng tin Ngy sinh: 25/10/1995D nh Lm vic ti FPTQu qun: Long An in thoi: 0128 417 2025c mEmail: phuongtuancntt95 Tr thnh lp trnh vin FB:PT Storm 13. Chng ti c chung c mLp trnh vin gii S nghip thnh cngCuc sng hnh phc