Trendonderzoek in de financiele functie

 • View
  635

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Trendonderzoek in de financiele functie

 • EEN WERELD TE WINNEN VOOR DE FINANCIAL

  FINANCE FUNCTIE 3.0

  TRENDS IN DE PRAKTIJK BIJ CORDAAN EN ASICS

  KEEPUP TRENDONDERZOEK FINANCILE FUNCTIE

 • FMCG

  67%

  DE 5 BELANGRIJKSTE EVERGREENSHet onderzoek naar de trends in de financile functie strekt zich inmid-dels uit over tien jaar. In deze perio-de komen de vijftien ontwikkelingen waarmee het eerste trendonderzoek in 2003 werd gestart, steeds weer te-rug en dan ook nog als belangrijkste trends. We kunnen hier in feite dus niet langer van trends spreken, het zijn blijvende ontwikkelingen.

  BRANCHES PER JAAR

  FUNCTIE

  CEO/directeur

  71%

  BU-manager

  33%

  ORGANISATIEGROOTTE

  101-250

  91%101-250

  66%

  Belang

  88%Effectiviteit

  59%

  Transport

  33%

  2013 88%

  2007 85%2003 82%

  Profit sector

  66%

  INDUSTRIE PER JAAR

  Belang

  81%Effectiviteit

  64%

  2013 65%

  2007 79%Overheid

  43%

  MEER ICTDe financile functie zorgt voor

  een grotere rol van informatie- en communicatietechnologie, zowel in de functie zelf als in de gehele

  organisatie.

  MEER VOORUITKIJKENDe financile functie bevordert

  het verder vooruitkijken binnen de organisatie door voortschrijdende

  prognoses (rolling forecasts) in te voeren.

  BELANG

  EFFECTIVITEIT

  PER JAAR

  2013 81%

  2007 87%2003 76%

 • Belang

  80%Effectiviteit

  43%

  PER JAAR

  2013 53%

  2007 72%

  FMCG

  71%

  Farmacie

  33% EFFICINTER BUDGETTEREN De financile functie streeft

  naar optimalisatie van het budget-teringsproces door dit proces aan te passen of het al of niet

  geheel af te schaffen (beyond budgeting).

  BRANCHES

  PER JAAR

  2013 80%

  2007 73%2003 72%

  2013 80%

  2007 64%2003 76%

  BRANCHES

  ORGANISATIEGROOTTE

  2501-5000

  81%2501-5000

  47%

  Belang

  80%Effectiviteit

  51%

  Onderwijs

  38%Food

  57%

  FUNCTIE

  Medew.financ. adm.

  60%

  Bus./Fin.controller

  49%

  BETER IMPLEMENTEREN De financile functie richt zich meer op het zo goed mogelijk implementeren en realiseren van plannen en minder op het

  plannen zelf.

  PER JAAR

  FUNCTIE FUNCTIE

  BU-manager

  92%

  CEO/directeur

  72%

  Medew.financ. adm.

  58%

  Project-manager

  44%

  Belang

  80%Effectiviteit

  55%

  Onderwijs

  93%

  Food

  64%

  TOEVOEGEN NIET-FINANCILE INFORMATIE

  De financile functie richt zich op het rapporteren en beheersen van niet-financile indicatoren, bijvoor-

  beeld door invoering van de balanced sco recard. PER JAAR

  2013 80%

  2007 83%2003 72%

  BRANCHES

 • 4TRENDONDERZOEK

  02 INFOGRAPHIC

  06 DE RESULTATEN PER TREND

  39 TOP-5 UITKOMSTEN

  40 DE 50 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

  42 HET ONDERZOEK IN DETAIL

  PUBLICATIES

  09 DE FINANCE PROFESSIONAL - VOORTREKKER VAN VERNIEUWING

  19 EEN WERELD TE WINNEN VOOR DE FINANCIAL

  INTERVIEWS

  15 INSPELEN OP DYNAMISCHE ZORGMARKT BIJ CORDAAN

  27 PLANNING BIJ ASICS

  35 DE VOLGENDE STAP VOLGENS PROF. DR. STRIKWERDA

  VISIE

  21 VAN DATACHAOS NAAR DATAKWALITEIT

  23 LEAN MANAGEMENT BINNEN FINANCE

  25 INNOVATIE: MEER DAN EEN TREND?

  31 THE SKY IS THE LIMIT!

  37 DE WEG NAAR TELECOM HPOS

  INHOUD

 • 55

  De financile functie is flink in beweging. Niet gek, want de wereld om ons heen is ook sterk aan het veranderen. Na de boekhoudschandalen en de finan-cile crisis moeten governance en de transparantie van gegevens op orde zijn. Besluitvorming moet sneller plaatsvinden als de competitie toeneemt, zoals in de telecom, of als de politiek ingrijpt zoals in de zorg. Nieuwe vormen van financiering zoals crowdfunding en private investors komen op.

  Uit het trendonderzoek blijkt dan ook dat proactiviteit en vooruitkijken alleen niet meer genoeg is. De financile functie moet op alle niveaus een natuurlijke partner van de business worden. Was Finance 2.0 nog erg gericht op de finan- cial zelf, Finance 3.0 legt de focus op een voortrekkende rol. Dit vergt nog meer dan voorheen begrip voor de business, werken in afdelingsoverstijgende ketens en een geautomatiseerde, vooruitkijkende informatievoorziening.

  En dat vraagt weer veel van de financial zelf. Een aantal duidelijke lessen zijn wel te trekken: blijf niet wachten op een perfecte oplossing, maar ga aan de slag met de vraagstukken in de organisatie. Blijf zoeken naar ruimte voor verbetering, want die is er bijna altijd. Houd consistent koers - want het gaat om de executie van de organisatiestrategie - en kies zorgvuldig de juiste prioriteit en balans in het controleren binnen je organisatie, want dit is een permanent dilemma: teveel controle werkt verstikkend, te weinig controle is naef.

  Het trendonderzoek levert dus inzichten op, beantwoordt vragen, maar roept ook weer nieuwe vragen op. Zo blijkt dat we het drukker hebben dan ooit. Komt dit wellicht doordat we onvoldoende oog hebben voor het slimmer orga-niseren van ons eigen werk? En zijn we nog steeds met dezelfde vraagstukken bezig als 10 jaar geleden doordat het ons niet lukt om deze vraagstukken te be-heersen, of omdat de context waarbinnen we werken permanent verandert?

  Kortom, een trendonderzoek is nooit af. We willen je uitnodigen om met ons in dialoog te blijven over wat er echt toe doet in de financile functie, om met el-kaar patronen te herkennen en waar nodig te doorbreken. Zodat de financile functie klaar en high performing is voor de toekomst.

  We horen graag je reactie op ons onderzoek. Voor nu: veel leesplezier!

  Namens het trendonderzoekteam,

  Eelco Bilstra

  FINANCE 3.0FOCUS ALS TOVERWOORD

 • DE RESULTATENPER TREND

  6

  Het trendonderzoek onder ruim 400 financials kijkt naar het gehele vakgebied; van financial shared services tot business control. Daarbij zijn de trends beoordeeld op belangrijkheid en effectiviteit. Het trendonderzoek omvat vanuit diverse invalshoeken het hele financile werkveld, zoals efficiency van administratieve processen, effectief rapporteren, organisatiebesturing en de inrichting van de competenties van de financile functie.

  Dit onderzoek haakt in op eerdere trendonderzoeken uit 2003, 2007 en 2008 van Andr de Waal. Met dit onder-zoek wil Finext, in samenwerking met Andr, deze traditie voortzetten. Naast inzicht in de actuele themas die spelen

  rondom de financile functie, zijn de trends ook in een perspectief van 10 jaar geplaatst. Op pagina 40 en 41 vind je de omschrijving van de 50 trends.

  MEER WETEN? Hoe wordt de financile functie effectiever? Welke kant moet de financile functie op? We praten er graag over verder. Neem contact op met:

  Viktor Zeeltviktor.zeelt@finext.nl070 - 300 3000

  Welke trends spelen er binnen de financile functie? In een uitgebreid onderzoek zijn financials gevraagd naar

  de actuele themas in het vakgebied. Het onderzoek is gehouden in samenwerking met Andr de Waal, associate

  professor aan de Maastricht School of Management en academisch directeur bij het HPO Center.

  Belang Effectiviteit

 • 7 Belang Effectiviteit

 • DE FINANCE PROFESSIONAL VOORTREKKER VAN VERNIEUWINGHet werd al langer aangekondigd, maar de financile schandalen en de daarop volgende recessie gooiden roet in

  het eten. Maar nu gaat het toch echt gebeuren: de bright new future is eindelijk aangebroken voor de financile

  functie. Blijkt dit echter ook uit grootschalig onderzoek naar de huidige ontwikkelingen?

  9

  Sinds het laatste decennium van de vorige eeuw zien we dat de nadruk in werkzaamheden van de financile functie aan het verschuiven is, van transactieverwerking naar business partnering, en dat dit gebeurde tegen steeds la-gere kosten. De tijd die de financile manager besteedde aan de traditionele activiteiten nam af door de toenemende automatisering, en daarvoor in de plaats werd meer tijd besteed aan het analyseren van data en het sparren en overleggen met de lijnmanagers in de organisatie. Welis-waar werd er de laatste turbulente jaren zand in de raderen van dit proces gegooid, maar de verschuiving van puur fi-nancile administratie naar financial control en vervolgens business control lijkt nu toch onafwendbaar.

  Er is binnen organisaties sowieso een sterke behoefte aan wat Nathalie Calle, VP Finance van USG Professionals, tij-dens de Nationale Controllersdag 2013 zo mooi de controller 3.0 noemde. Weg van de transactie- en rapportagegerichte financial naar de interactiegerichte financile professional, met als competenties scenariodenken, adviseren, analyseren en anticiperen op organisatiegedrag. Hierbij transformeert de rol van controller van scheidsrechter naar spelverdeler op strategisch niveau, waarbij controllers een nieuwe taal leren beheersen, die van het durven aanspreken van beslissers in de organisatie als er veranderingen in de strategie nodig zijn.2 Kortom, de tijd van de Finance Function 3.0 is daar!

  TRENDSMaar wellicht gaan we nu toch iets te snel. De uitkomsten van het recente trendonderzoek in de financile functie le-veren namelijk een beeld op dat wijst op een andere ont-wikkeling. Omdat dit onderzoek voor de vierde keer werd gehouden (de vorige keren waren in 2003, 2005 en 2007) en omdat er voldoende respondenten waren, is het mogelijk om zowel historische als statistisch significante uitspraken te doen. De volgende zaken vallen het meeste op in de on-derzoeksresultaten:

  De financile functie blijft het drukker krijgen. Werden er ten tijde van het eerste trendonderzoek van 2003 in de vakliteratuur 15 trends gede