17
Διαβάζω όπου δείχνει το βελάκι.

Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ τετράδιο εργασιών)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Διαβάζω όπου δείχνει το

βελάκι.

Page 2: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Διαβάζω όπου δείχνει το

βελάκι.

Page 3: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Διαβάζω όπου δείχνει το

βελάκι.

Page 4: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Διαβάζω όπου δείχνει το

βελάκι.

Page 5: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Διαβάζω όπου δείχνει το

βελάκι.

Page 6: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)
Page 7: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

ντουλάπα ντομάτ

ακανάτα παντελό

νι

Page 8: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

π α π α γ ά λ ο ςπ ο ν τ ι κ ό ςπ α γ ών ικ ό τ αα ρ ά χ ν ηγ ά τ ακ ό κ ο ρ α ς

ς

Page 9: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

γίγαντας

Page 10: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

γίγανταςΟ με τοκοντό

παντελόνι

Page 11: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)
Page 12: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)
Page 13: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)
Page 14: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

μένω μένεις μένει

βλέπ__ βλέπ___ βλέπ___ω εις ει

Page 15: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

μένω μένεις μένει

κόβ__ κόβ___ κόβ___ω εις ει

Page 16: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Ανοίγουμε το ροζ τετράδιοκαι γράφουμε την ημερομηνία.

τρέχ__ τρέχ__ τρέχ__

παίζ__ παίζ__ παίζ__

δίν__ δίν__ δίν__

Page 17: Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ  τετράδιο εργασιών)

Ακούμε ένα τραγουδάκι.