Bab 6 Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan

Embed Size (px)

Text of Bab 6 Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan

  • 1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@

2. Muqaddimah 1988, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. FPN dikenali sbg FPK. Menggariskan istilah, pemikiran, dan prinsip berdasarkan dengan bidang pendidikan. 3. ..... 4. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 5. Pembentukan FPK Idea menggubal FPK tercetus pada 1979 Pembangunan kemanusaiaan yang dihasratkan kerajaan bersifat menyeluruh merangkumi rohani, emosi, intelek dan jasmani. Menerapkan Rukunegara, Dasar Ekonomi Baru, dasar Pendidikan Kebangsaan. 6. Rukunegara Dikenali sbg de facto Malaysian pledge of allegiance. Diisytiaharkan pada 31 Ogos 1970. Memupuk perpaduan rakyat, keseimbangan dan stabiliti kaum etnik. (peristiwa 13 Mei 1969) Sbhgiannya diilhamkan oleh Pancasila Indonesia dan berasaskan 5 prinsip. 7. Dasar Ekonomi Baru Usaha Malaysia wujudkan perpaduan Mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dsbg. Strategi serampang dua mata. Megurang dan membasmi kemiskinan Menyusun semula masyarakat utk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi2 ekonomi. 8. Sambungan Strategi pelaksanaan telah disusun Meninggikan daya pengeluaran dan taraf hidup golongan miskin (permodenan luar bandar) Menambahkan dgn lebih cepat lagi bhgn rakyat Malaysia dlm pemilikan modal dlm stok syarikat dan pertubuhan ekonomi Membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian (Melayu dan Bumiputera) utk memiliki 30 % ekonomi dalam tahun 1990 Menubuhkan MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Nasaional dsbg 9. Dasar Pendidikan Kebangsaan Merupakan satu dokumen yang mengandungi pernyataan dasar dan strategi pelaksanaan agar dapat dijadikan garis panduan. Konsep identiti kebangsaan, perpaduan dan prinsip2 ideologi kebangsaaan selaras dgn tujuan dan matlamat pendidiakan 10. Analisis FPK Cabang2 dan elemen2 yg terkandung dalam FPK. Cabang2 falsafah: Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik 11. Cabang Falsafah Ciri-ciri FPK Implikasi Metafizik Menyeluruh dan bersepadu - Badan ilmu sejagat yg harus diajar dan dipelajari Potensi dan kebolehan individu penting untuk berkembang secara menyeluruh dan bersepadu Epistemologi Usaha yg berterusan - Ilmu sentiasa berubah - tiada ilmu mutlak Penyesuaian diri ikut zaman dan perkembangan semasa amat penting. Dalam ICT, k-ekonomi dsbg Perubahan ilmu menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat. 12. Cabang Falsafah Ciri-ciri FPK Implikasi Aksiologi i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (kewujudan dan peranan agama) ii) Berakhlak mulia dan bertanggungjawab (nilai moral, etika, sahsiah) Peranan hubungan vertikal(individu dgn Tuhan) peranana hubungan mendatar (indivdu dgn org lain, alam sekeliling) Penerimaaan Tuhan sbg pencipta yg Maha Esa Kepentingan pengajaran agama dan moral Fokus kpd pembinaan insan Penekanan kpd perkembangan sahsiah Logik Berketerampilan - Kepentingan penaakulan sah dan tdk sah Keperluan prosedur kerja yg sistematik dan betul Pemupukan kopentasi diri (kelayakan akademik, ikhtisas, pengalaman yg luas) 13. Elemen-elemen FPK Implikasi Pendidikan suatu usaha berterusan Pendidikan adalah proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai murni. Proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan bwermula dari kecil hingga akhir hayat. Pendidikan awal kanak2 penting membentuk asas sahsiah (1-6 tahun) Sahsiah terbentuk terus berkembang spjg persekolahan Tamat sekolah, individu masih meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak. Pendidikan berterusan membantu individu menyesuaikan diri. Pekembangan potensi individu Bakat,potensi dan kebolhan yg mungkin terpendam dicungkil, dipupuk, dikembang, dipertingkatkan Terjelma melalui interaksi sosial dgn org lain dan alam sekeliling pendidikan seharusnya memberi peluang untuk berkembang bakat, potensi, dan kebolehan mereka 14. Elemen-elemen FPK Implikasi Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan berasingan. Perkembangan dan peningkatan merangkumi empat aspek; intelek, rohani, emosi, jasmani. Insan yang seimbang dan harmonis Penting bg individu yg memounyai intelek , sahsiah, percaya kpd Tuhan serta akhlak yg baik dan kesihatan diri yg baik. Keimbangannya mampu menjamin hidup yg harmonis. Ketahanan menghadapi cabaran dan sanggup berdepan dgn segala masalah 15. Elemen-elemen FPK Implikasi Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M Sering berusaha utk memperoleh dan mengembangkan ilmu Berkemahiran berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif Sanggup berkongsi ilmu Unsur rohani Menyedari dan percaya kpd Tuhan bersyukur kpd Tuhan Berakhlak mulia dan berpegang kpd nilai-nilai murni Unsur emosi Matang dan stabil Memiliki dan memupuk kasih sayang Kekitaan dan perpaduan 16. Elemen-elemen FPK Implikasi Unsur Jasmani Sedar kepentingan kesihatan fizikal Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan sosial Memanfaatkan kemahiran kecergasan fizikal Kepercayaan dan kepatuhan kpd Tuhan Mengakui kewujudan Tuhan Mengakui Tuhan sbg pencipta manusia dan alam Menyedari hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yg ditetapkan Tuhan Menyedari individu bertanggungjawab di atas segala perbuatan Mengamalkan ajaran agama yg dianuti Rakyat Malaysia yang berilu pengetahuan Cintai ilmu pengetahuan Berusaha memupuk budaya ilmu dan membaca Fikiran luas dan terbuka 17. Elemen-elemen FPK Implikasi Rakyat Malaysia yang berketerampilan Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri Berkebolehan menjalankan tugas dgn sempurna Berpandangan jauh dan berinisiatif memupuk pembawaan diri yg baik Rakyat Malaysia yg beraklak mulia Perwatakan diri yg baik berpegang kepada niali-nilai murni dan moral sbg prinsip hidup Rakyat Malaysia yg bertanggungjawab Boleh dipercayai menyedari setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah. Menjalankan tugas dgn amanah, bersih dan cekap Mematuhi peraturan dan undang2 negara Berusaha meningkatkan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara 18. Elemen-elemen FPK Implikasi Rakyat Malaysia yg berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Berfikiran waras dan berjiwa tenang Daya ketahanan yg kuat utk menempuhi cabaran hidup Rakyat Malaysia yg dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Berusaha utk memupuk perpadaun (toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati dsbg) Berusaha memajukan ekonomi negara berdasarkan dasar- dasar yg ditetapkan Mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara Mematuhi perlembagaan dan peraturan negara Mempertahankan maruah diri, profesion , agama , bangsa dan negara 19. Elemen-elemen FPK Implikasi Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Mempunyai daya tahan fizikal dan mental yg tinggi Berkebolehan mengharungi liku-liku hidup Sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara Menjadikan Rukunegara sbg amalan hidup Memupuk persefahaman keluarga Mematuhi norma masyarakat Cintakan negara 20. Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara FPK adalah satu dokumen rasmi menggariskan hasrat kerajaan Kaum pendidik perlu menghayati dan mengusahakan kandungan FPK Pendidik perlu memainkan peranan aktif dalam merialisasikan FPK Pendidik perlu menyedari hakikat tanggungjawab bukan hanya terbatas kepada ilmu dan kemahiran 21. Pembentukan FPG Panduan bagi merealisasikan FPK Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyangjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu yang memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik,progresif dan berdisiplin. 22. Analisis FPK Cabang Falsafah Ciri-ciri FPG Analisis Metafizik Jamin perkembangan individu;Pelihara masyarakat bersatu padu, demokratik dan berdisiplin Peranan guru sebagai agen falsafah dalam dunia pendidikan Epistemologi Berpandangan progresif dan saintifik Ilmu sentiasa berkembang 23. Cabang falsafah Ciri-ciri FPG Analisis Tanggungjawab guru untuk memperoleh ilmu baru. Aksiologi Berpekerti mulia; Menunjukkan aspirasi negara; Menyanjung warisan kebudayaan negara Guru sebagai role model 24. Cabang Falsafah Ciri-ciri FPG Analysis Logik Berpandangan progresif dan saintifik Peningkatan diri secara profesional demi menjamin kualiti guru 25. Elemen-elemen FPG Analysis berpekerti mulia Sahsiah guru yang baik-bersopan, berdisiplin berpandangan progresif dan saintifik Berkembang ikut peredaran zaman Berusaha agar tak ketinggalan dari segi profesional 26. Elemen-elemen FPG Analysis bersedia menjunjung aspirasi negara Menghayati aspirasi negara yg dihasratkan Berusaha menyumbang secara maksimun ke arah pencapaian negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara Pupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid Semai sifat patriotisme 27. Elemen-elemen FPG Analysis menjamin perkembangan individu Peranan guru sari segi perkembangan diri dan murid secara menyeluruh memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada perkembanggan negara Berusaha agar masyarakat dapat penuhi hasrat negara yang ditetapkan 28. Implikasi FPG terhadap Sistem Pendidikan Negara Menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspiras