31
Ellenálló egyenlőtlenségek A mai egyenlőtlenségek természetrajzához Samu Flóra

Ellenálló egyenlőtlenségek

Embed Size (px)

Citation preview

Ellenálló egyenlőtlenségek

A mai egyenlőtlenségek természetrajzához

Samu Flóra

• Fizikai életesélyek egyenlőtlensége

• Társadalmi életesélyek egyenlőtlensége

Nem vagyunk egyformán szabadok

Ferge Zsuzsa (2005) Ellenálló egyenlőtlenségek: a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 16. 4. 3-38.

• Mi szól az egyenlőtlenségek csökkentése mellett?

• Mi történik az egyenlőtlenséggel Magyarországon?

• És kinek kellene tennie?

MI SZÓL AZ EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE MELLETT?

• Morális megfontolások

• Gazdasági érvek

• Politikai érvek

Morális megfontolások

1. Igazságos, tehát „jó”

2. Emberek egyenlőnek születtek

• Antifon, Hérodotosz, Arisztotelész

• Morus Tamás

• Felvilágosodás

• Szocializmus

• Rawls: „Ahogy a gondolatrendszernek az igazság, a társadalmi

intézményeknek az igazságosság a legfontosabb erénye.”

Gazdasági érvekModern közgazdaságtan

• Hatékonyság és méltányosság ellentmond egymásnak

• Progresszívebb adózás & újraelosztás →

ellenösztönző

• A gazdasági növekedés és az egyenlőtlenségek mértéke közötti kapcsolat

Új növekedés-gazdaságtan

Épp annyi bizonyíték mint ellenbizonyíték

Az állami elvonás mértéke nincs szignifikáns kapcsolatban sem a GDP, sem a termelékenység növekedésével

nem mutat szignifikáns kapcsolatot

Gazdasági érvek

• A gazdasági növekedés az egyenlőtlenségek csökkenésének feltétele, DE

• A növekedés feltételei nem csak gazdaságiak, hanem hat rá egy sor társadalmi feltétel és intézmény.

Összegezve:

Politikai érvek

• Az egyenlőség dicsérete egyben a demokrácia dicsérete

• A túlzott egyenlőtlenségek fenyegetik a demokráciát:

– Erőszak 1. biztonság

2. szabadság

– vagyonkoncentráció gyöngíti a demokratikus intézmények működésének lehetőségét

A szabadságok és biztonságok fontosságának ‘egyenlege’ Magyarországon

14

16

18

33

27

29

2627 2727

30

26

0

5

10

15

20

25

30

35

1995 1997 2000

Szabadság fontosabb, vagy ugyanolyan fontos, mint a biztonság

Biztonság max. 1 fokozattal fontosabb

Biztonság 1-2 fokozattal fontosabb

Biztonság több, mint 2 fokozattal fontosabb

Politikai érvek

• Az egyenlőség dicsérete egyben a demokrácia dicsérete.

• A túlzott egyenlőtlenségek fenyegetik a demokráciát:

– Erőszak 1. biztonság

2. szabadság

– vagyonkoncentráció gyöngíti a demokratikus intézmények működésének lehetőségét

Játék

Egyenlőtlenségek

Egyenlőtlenségek

Tudás

Egyéb

Egészség

Vagyon

Jövedelem

Munka

MI TÖRTÉNIK AZ EGYENLŐTLENSÉGGEL MAGYARORSZÁGON?

Tudás

A nyolc osztályt végzettek közül továbbtanul

Jövedelmek

4.6

8.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1987 1996

Felső tized/alsó tized egy főre

6.5%

16%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%

1987 2003

Szegénységi arány az átlagos jövedelem fele

alatt

Jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység alakulása

Vagyon

1 0.4 0.2

34 37 38

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1983 1992 1998

Háztartások nettó vagyonának megoszlása az USA-ban, 1983 és 1998 között, vagyonosztályok szerint, %

Felső 1%

Következő 4%

Következő 5%

Következő 10%

Következő 20%

Középső 20%

Alsó 40%

Egészség

0

10

20

30

40

50

60

férfiak nők

37

50505352

55

25 éven felüli férfiak és nők várható élettartama végzettség szerint, 2001

0-8 oszt.

9-14 oszt.

15+ oszt.

A sor folytatható…

• Lakáshelyzet

• A tér felhasználásával kapcsolatos egyenlőtlenségek

ÉS KINEK KELLENE TENNIE?

2 fontos piackorlátozó szereplő

– „Civil társadalom”

• Gazdagok jótékonykodása

• Szegények önszerveződése

• Nem elég erős

• Nem lehet arra számítani, hogy a civil világ magára vállalja a probléma megoldását

– Állam

Az állam-

• Gazdasági:– Az elvonás irracionális

(Alul- és túlfogyasztáshoz vezet)

– Az elosztás pazarló

• Társadalmi, politikai:– Korlátozza a szabadságot

– Függőségi viszonyt teremt

• Morális– Az elvonás igazságtalan

– Szükségszerű a korrupció

„Az állam a legrosszabb gazda”

+• Rászorultsági-elv

• A világ szűkössége és bizonytalansága

• Funkciói:– Katonai

– Törvényhozói, jogi és rendőri

– Szabályozási

– Szegénységet enyhítő

– Társadalmi együttélést elősegítő

– Jóléti

– Nemzetközi együttélést elősegítő

Az állam-

• Gazdasági:– Az elvonás irracionális

(Alul- és túlfogyasztáshoz vezet)

– Az elosztás pazarló

• Társadalmi, politikai:– Korlátozza a szabadságot

– Függőségi viszonyt teremt

• Morális– Az elvonás igazságtalan

– Szükségszerű a korrupció

„Az állam a legrosszabb gazda”

+• Rászorultsági-elv

• A világ szűkössége és bizonytalansága

• Funkciói:– Katonai

– Törvényhozói, jogi és rendőri

– Szabályozási

– Szegénységet enyhítő

– Társadalmi együttélést elősegítő

– Jóléti

– Nemzetközi együttélést elősegítő

KÖVETKEZTETÉSEK

Egyenlőtlenségek növekedése

• Mo. nem készült fel a piacgazdaságra való áttérés következményeire

• Nem jól kezelte az egyenlőtlenségeket

• A növekedés hozadéka nem „csurog le”

• Kinyílt az egyenlőtlenség ollója

• Az egyenlőtlenség társadalomromboló tényező

Gyakorlati következtetések

• Hatékony társadalmi cselekvés

– Integráció

– Most van-e itt az ideje az állam kurtításának?

– EU

„A társadalom élhetősége a tét.”

Szakirodalom

• Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás megítélése. Szociológiai Szemle 1996. 1.

• Ferge Zsuzsa (2005) Ellenálló egyenlőtlenségek: a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 16. 4. 3-38.

Köszönöm a figyelmet!