Literasi bahasa

Embed Size (px)

Text of Literasi bahasa

1. Literasi Bahasa (Bahan bantu mengajar) Nama : Siti Haridah Binti Aji Jaapar Pensyarah Pembimbing : Puan Latifah Mohd Nor 2. Mari mengenal huruf vokal A, E, I, O, U 2 3. Vokal (A) 3 4. Vokal E 4 5. Vokal I 5 6. Vokal O 6 7. Vokal U 7 8. Mari bernyanyi 8 9. A, e, i, o, u, A, e, i, o, u, A, e, i, A, e, i, o, u A bunyi ayam kok, kok, kok E panggil emak, emak! I ikan berenang di dalam kolam. O otak yang bijak, U ular membelit. 9 10. 10 11. Permainan kecil (Berebut kerusi) Dalam permainan ini, lima buah kerusi akan digunakan untuk mewakili setiap huruf vokal iaitu A,E,I,O,U Pelajar yang memainkan permainan ini adalah seramai 6 orang. 11 12. Muzik akan dimainkan dan pelajar akan mengelilingi kerusi tersebut semasa muzik sedang dimainkan Apabila muzik dihentikan, pelajar akan mengambil kerusi masing- masing. Jika dalam sebuah kerusi berlaku persaingan merebut kerusi, Maka, kedua-dua pelajar perlulah mencari perkataan berdasarkan huruf vokal pada kerusi yang mereka rebutkan. 12 13. Jika salah seorang dapat menjawab dengan pantas, seorang pelajar akan tersingkir dan kerusi tersebut juga dikurangkan. Permainan ini diteruskan sehingga adanya pemenang dalam permainan ini. 13