Seminar 19 november - introductie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introductiepresentatie over virtuele werelden.

Text of Seminar 19 november - introductie

  • 1. Onderwijs in virtuele wereldenin n dag aan de slag!

2. WIE MOET IK VANDAAG IN DEGATEN HOUDEN? 3. Ochtend programma Welkomstwoord Kirsten Veelo (SURFnet) Introductie virtuele werelden Best practicesPauze Kookboeksessie SpeeddatenLunch 4. Middag programmaWorkshopsRonde 1: Zelf aan de slag - Basic Skills Van idee naar conceptRonde 2: Zelf aan de slag - Content creatie De techniek achter OpenSimulator 5. Spelregels Stel vragen Presenaties komen na afloop online op:http://www.edusim-nl.org 6. Introductie virtuele werelden 7. MMORPG 8. Linden Lab 2001: Verschuiving van gaming naar play 2005 / 2006: Veel media aandacht 2007: Hype 9. VAKJARGON 10. Avatar 11. Communicatie Chat Voice Gestures 12. Bewegen Lopen Vliegen Teleporteren 13. Prims 14. Viewer 15. Grid 16. Educatieve meerwaarde Simuleren van authentieke leerervaringen (Multidisciplinair) samenwerken op afstand Aansluiten op de belevingswereld vanjongeren Interactief / Exploratief 17. Hype en daarna 18. Nadelen Second Life Geen controle over gebruikers Geen controle over eigen content Leeftijdsbeperkingen Duur 19. Ontwikkeling van OpenSim 20. OpenSimulator 3D-Applicatieserver Simuleren van virtuele omgevingen Modulair opgebouwd 21. Voordelen OpenSim t.o.v. Second Life Controle over gebruikers Controle over eigen content Geen leeftijdsbeperkingen Goedkoper Hypergrid mogelijkheden Snellere ontwikkeling Extra scripting OSSL NPCs Een actieve educatieve community 22. Doelstellingen Delen van ervaringen Delen en creren van educatieve content Onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen Realiseren van een nationaal Edu-grid 23. Deelnemers Fontys Hogescholen TNO Game Onderwijs Onderzoek Universiteit van Tilburg 3DLES Hogeschool Utrecht EDUGRID NL Hogeschool Zeeland TELLConsult Digischool Windesheim SURFnet 24. Reeds gerealiseerd / onderzochtOnderzoek naar: Voice oplossingen RealXtend Beheersoplossingen Educatieve toepassingen Hypergrid mogelijkheden Hardware configuraties 25. Pilot projecten Sloodle4OpenSim Multidisciplinair gebruik van OpenSimulator 3D Storytelling in OpenSimulator Virtual Collaboration Tool Chinaland 26. Meedoen, wat betekent dat Actieve participatie Meedenken in oplossingen voor virtueelonderwijs in Nederland Uitwisselen van kennis en kunde Studenten betrekken bij virtueel onderwijs 27. Toekomstplannen Actief ontwikkelen van lesmaterialen Documenteren van kennis Scholing, ondersteuning In kaart brengen van best practices Koppelen en samenbrengen vanonderwijsinstellingen in Nederland Aansluiten bij internationale ontwikkelingen Hulpeiland 28. Opensim NLCommunity Grid Delen van ervaringen Koppeling tussen educatieve Delen en creren van gridseducatieve content Onderzoeken van nieuwe Documentatieontwikkelingen