of 24 /24
Serveis Educatius de Barcelona Dependència institucional a la ciutat: Consorci d’Educació de Barcelona CEB

Servei Educatiu de Ciutat Vella

Embed Size (px)

Text of Servei Educatiu de Ciutat Vella

1. Serveis Educatius de Barcelona Dependncia institucional a la ciutat: Consorci dEducaci de Barcelona CEB 2. Generals: CRP Centres de Recursos Pedaggics EAP Equips dAssessorament Psico-pedaggic LIC Equips de llengua, interculturalitat i cohesi social CdA Camps dAprenentatge Especfics CREDA C R per a alumnat amb discapacitat auditiva, CREDV C R per a alumnat amb discapacitat visual, SEEM SE per a alumnat amb discapacitat motriu SEETDIC SE per a alumnat amb transtorns del desenvolupament i la conducta Els Serveis Educatius del Departament dEnsenyament 3. El Servei Educatiu Ciutat Vella EAP CRP-LIC OFICINA DESCOLARITZACI EQUIP DE SALUT COMUNITRIA SALES FORMACI LUDOTECA 4. Composici de lequip del Servei Educatiu de Ciutat Vella CRP Centres de Recursos Pedaggics 3 tcniques EAP Equips dAssessorament Psico-pedaggic 6 Psicopedagogues + 3 treballadores socials LIC Equips de llengua, interculturalitat i cohesi social 2 assessores Suport administratiu 1 administratiu 5. Els centres docents de Ciutat Vella 6. Treball concntric 7. Atenci directa als centres 8. Dinamitzaci dels recursos educatius: Fer xarxa 9. Els CRP Centres de Recursos Pedaggics Serveis de suport a leducaci Sadrecen als centres docents i al professorat de la franja de leducaci no universitria Funcions: Coordinar i realitzar la Formaci permanent del Professorat del territori PFZ Organitzar Activitats de Suport a lAula i promoure lintercanvi dexperincies educatives Proporcionar Recursos materials, infraestructura i serveis Assessorar sobre ls de materials, el currculum i la tecnologia educativa Donar a conixer els recursos Educatius que sofereixen en el territori 10. Formaci permanent del Professorat, PFZ Coordinaci del professorat dEducaci Fsica: Rodajoc i Mar de jocs Coordinaci del professorat de Msica: Audicions musicals Coordinaci Parvulari Escola Bressol: Pica, Picasso Coordinaci del professorat de TAC Coordinaci del professorat daules dEducaci Especial Coordinacions entre etapes per barris Coordinaci curricular estable Biliomaletes 11. Actividats de Suport al treball de lAula Rodajoc i Mar de jocs Audicions musicals Pica, Picasso. Art i Msica Bibliomaletes Parlar per la rdio La imatge.Un lenguatge que uneix Jocs Florals Patrimonam Joc de Rol Expo-Recerca ......... 12. Recursos. Aportaci i assessorament 13. Els EAP Assessorar i donar suport al professorat en la resposta a latenci a la diversitat de lalumnat, la inclusi i lorientaci socioeducativa Centres educatius pblics i privats concertats de nivells educatius no universitaris 14. Professionals i mbits dintervenci Centres Professorat Alumnat i famlies zona Psiclegs i pedagogs Treballadors socials Fisioterapeutes 15. Objectius 1. Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta descolaritzaci, en collaboraci amb els serveis especfics quan sescaigui. 2. Assessorar el professorat i les famlies en la resposta educativa a lalumnat amb necessitats educatives especials, en collaboraci amb els docents especialitzats i els serveis educatius especfics. 3. Assessorar els equips docents, lalumnat i les famlies sobre aspectes dorientaci personal, educativa i professional. 4. Donar suport als centres educatius en la millora de latenci a la diversitat i la inclusi. 5. Collaborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els especfics per tal de promoure activitats dintercanvi i de formaci del professorat. 6. Collaborar amb els serveis socials i sanitaris de lmbit territorial dactuaci, per tal doferir una atenci coordinada als alumnes i famlies que ho necessitin. 16. Actuacions prioritries pel curs 2014-15 Orientaci en els processos de transici entre etapes i en l'accs al mn laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten laprenentatge i altes capacitats. Assessorament al professorat en: Lelaboraci de Plans Individualitzats (PI) Ladopci de criteris generals o especfics dorganitzaci i de concreci de mesures de detecci i datenci a la diversitat de lalumnat amb necessitats educatives La formaci dels docents dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten laprenentatge i altes capacitats 17. La seva funci s promoure i enfortir la cohesi social, leducaci intercultural, el catal i altres idiomes del currculum (espanyol i llenges estrangeres), en un entorn multilnge. Lobjectiu s aconseguir la integraci acadmica i social de tot lalumnat sense tenir en compte lidioma, condici social i orgen. Equip LIC Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesi social 18. Dret a la diferncia Cohesi social sdelallenguacatalana Igu altat doportun itats Equip LIC 19. Projectes de treball LIC Projecte de convivncia Projecte ILEC 20. SE Ciutat Vella http://www.seciutatvella.cat/