56
ARALIN 36 Suliranin at Isyung Pampopulasyon at Pangkalusugan

Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

ARALIN 36Suliranin at Isyung Pampopulasyon at Pangkalusugan

Page 2: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng PopulasyonPag-unlad ng teknolohiya

Population control methods (contraceptives)

Page 3: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng PopulasyonPag-unlad ng teknolohiya

Mga bakuna laban sa mga sakit

Page 4: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng PopulasyonPag-unlad ng teknolohiya

Mga pag-unlad ng sistemang medikal at pampublikong kalusugan

Page 5: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng PopulasyonPag-unlad ng teknolohiya

Paglaganap ng pandarayuhan

Page 6: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng Populasyon

Ekonomiya

Page 7: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng Populasyon

Patakaran ng pamahalaan

Page 8: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng Populasyon

Kultura

Page 9: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng Populasyon

Kasaysayan sa kalagayan ng populasyon

Page 10: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagbabago ng Pandaigdigang

Populasyon sa Taong 2050

85%

15%

Kalagayang Ekonomikal

Third World CountriesOther Countries

Page 11: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagtanda ng Populasyon

Ayon sa UN, maaaring bumaba ang populasyon ng mga bata sa 2050 ng

248M mula sa kasalukuyang bilang nito.

Page 12: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagtanda ng Populasyon

Pangangailangan ng mga tagapagkalinga sa matatanda

Kakulangan sa lakas-paggawa

Page 13: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pampopulasyong Pananaw ng mga Underdeveloped Countries

Pandarayuhan sa mas mauunlad na bansa

Page 14: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pampopulasyong Pananaw ng mga Underdeveloped Countries

Pag-aanak para makatulong sa mga magulang

Page 15: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranMga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries

Kasalatan sa wastong nutrisyon at

edukasyon

Page 16: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranMga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries

Di-pantay at di-makatarungang pagbabahagi ng

yaman

Page 17: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranMga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries

Iresponsableng paggamit ng yamang likas

Page 18: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranMga Pananaw sa Pagpaparami ng Populasyon

Ang mamamayan ay isang biyayang dapat

pangalagaan.

Maisisisi rin naman ang mga suliraning

ekonomikal, pangkalusugan at pangkalikasan sa

pagdami ng populasyon.

Page 19: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranPopulation Management sa Asya

INDIAPopulasyon: 1,184,639,000

Sterilization PolicySapilitang pagtatali

Page 20: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Relasyon ng Populasyon sa Pambansang KaunlaranPopulation Management sa Asya

CHINAPopulasyon: 1,339,190,000

One-Child PolicyIsang anak lang kada pamilya

Page 21: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagsasaalang-alang sa Kalidad ng Buhay

TAMANG EDUKASYON AT NUTRISYON

MAAYOS NA TRABAHO AT TAHANAN

LIGTAS NA PAMAYANAN

REGULAR NA SERBISYONG PANGKALUSUGAN

Page 22: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Hiroshi NakajimaUN Ex-Director General

Today, the world population is undergoing considerable change, not only in absolute numbers but also, and may be more importantly, in its age

structure and geographical distribution, in people's lifestyles and their participation in public life.

Aging, urbanization and migration are massive demographic trends which are fast becoming

formidable challenges to all societies worldwide. Chronic, noncommunicable diseases such as

cancer, cardiovascular diseases and diabetes, which can also be related to lifestyles, aging and

environmental hazards, are on the increase everywhere.

Page 23: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pamamahala sa Populasyon

Paghihikayat sa mas kaunting

family size

Pagpapasimula ng mga programa

ukol sa pagkontrol ng populasyon

Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga

anak

Michael Todaro, Economic Development

Michael TodaroTanyag na ekonomista

Page 24: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pamamahala sa Populasyon

Paghihikayat sa mas kaunting

family size

Pagpapasimula ng mga programa

ukol sa pagkontrol ng populasyon

Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga

anak

Michael Todaro, Economic Development

Page 25: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pamamahala sa Populasyon

Paghihikayat sa mas kaunting

family size

Pagpapasimula ng mga programa

ukol sa pagkontrol ng populasyon

Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga

anak

Michael Todaro, Economic Development

Page 26: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang

katayuan ng mga kababaihan

Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto

ang pandarayuhan

patungong lungsod

Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga

kasapi ng pamilya

Page 27: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang

katayuan ng mga kababaihan

Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto

ang pandarayuhan

patungong lungsod

Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga

kasapi ng pamilya

Page 28: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang

katayuan ng mga kababaihan

Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto

ang pandarayuhan

patungong lungsod

Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga

kasapi ng pamilya

Page 29: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Masamang Epekto ng Malaking Populasyon

Hirap sa pag-abot ng serbisyong

panlipunan

Malawakang pagkasira ng

kalikasan

Page 30: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Masamang Epekto ng Malaking Populasyon

Hirap sa pag-abot ng serbisyong

panlipunan

Malawakang pagkasira ng

kalikasan

Page 31: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pamamaraan ng Pangangasiwa sa PopulasyonPopulation Management sa Asya

PHILIPPINESPopulasyon: 94,013,200

Reproductive Health BillPending pa rin at hindi pa

ipinatutupad

Page 32: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

SINGAPOREPopulasyon: 5, 399, 200

Pamamaraan ng Pangangasiwa sa PopulasyonPopulation Management sa Asya

Page 33: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pagpapabuti ng kalagayan ng mga

Kababaihan

Pagbibigay-kapangyarihan

sa mga kababaihan

Page 34: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

Page 35: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

85

36

InaasahangHaba ng Buhayng mga Babae

Japan

SierraLeone

Page 36: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

Page 37: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

Page 38: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

LIFESTYLERELATEDDISEASES

POVERTYRELATEDDISEASES

DOUBLE BURDEN OF DISEASES

Page 39: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Kalusugan at Kahirapan

Life Expectancy Falls In Poorest CountriesBarry Mason

Page 40: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Paglaganap ng HIV-AIDS at Iba Pang Sakit sa Daigdig

3.3 x 107

2.0 x 106

Nagkaroon ng AIDS noong 2007

Namatay sa AIDS noong 2007

67%

75%Mula sa Sahara Desert

2008 Report on the Global AIDS EpidemicJoint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

Page 41: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS

Maling impormasyon at

kaalaman

Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan

Laganap na prostitusyon

Page 42: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS

Maling impormasyon at

kaalaman

Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan

Laganap na prostitusyon

Page 43: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS

Maling impormasyon at

kaalaman

Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan

Laganap na prostitusyon

Page 44: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Page 45: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Page 46: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Acquired Immunodeficiency Syndrome

Severe Acute Respiratory Syndrome

Asian Bird Flu

Mga Sakit na Lumaganap sa

Daigdig

Page 47: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pag-iwas sa mga Sakit

Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at

edukasyon

Mas mahigpit na ugnayan sa lahat

ng pampamahalaan

at pribadong sektor

Mas malalim na pananaliksik ukol

sa mga nakahahawang

sakit

Pantay na karapatan sa

mabisa at modernong

pagpapagamot

Page 48: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pag-iwas sa mga Sakit

Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at

edukasyon

Mas mahigpit na ugnayan sa lahat

ng pampamahalaan

at pribadong sektor

Mas malalim na pananaliksik ukol

sa mga nakahahawang

sakit

Pantay na karapatan sa

mabisa at modernong

pagpapagamot

Page 49: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pag-iwas sa mga Sakit

Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at

edukasyon

Mas mahigpit na ugnayan sa lahat

ng pampamahalaan

at pribadong sektor

Mas malalim na pananaliksik ukol

sa mga nakahahawang

sakit

Pantay na karapatan sa

mabisa at modernong

pagpapagamot

Page 50: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

Pag-iwas sa mga Sakit

Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at

edukasyon

Mas mahigpit na ugnayan sa lahat

ng pampamahalaan

at pribadong sektor

Mas malalim na pananaliksik ukol

sa mga nakahahawang

sakit

Pantay na karapatan sa

mabisa at modernong

pagpapagamot

Page 51: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Page 52: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Abot-kamay na

reproductive health

services

Page 53: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Pantay at abot-kayang oportunidad

sa edukasyon

Page 54: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Pagbaba ng antas ng

mga namamatay

sa pangangana

k ng 75%

Page 55: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Pagbaba ng bilang ng

mga namamatay na sanggol

Page 56: Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

United Nations Population Fund (UNPF)

Paghaba ng buhay ng

mga mamamaya

n