Vitrina 18 c

Embed Size (px)

Text of Vitrina 18 c

1. VITRINA 18 C MUSEU DE CINCIES NATURALS DE LA SALLE COMTAL MINERALOG IA 2. Marga Tarragona, Catalunya Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal MINERALOGIA 3. Marga Montjuc, Barcelona Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal MINERALOGIA 4. Calcria Sta. Creu d'Olorda, Barcelona Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal MINERALOGIA 5. Calcria (amb fssils) Sta. Creu dOlorda, Barcelona MINERALOGIA Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal 6. Calcria carbonosa Rub, Barcelona Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal MINERALOGIA 7. Calcria amb alveolines Fonts de Terrassa, Catalunya Museu Cincies Naturals La Salle Comtal MINERALOGIA 8. Calcria nummultica Muntanya de Caraup, La Pera. Catalunya Museu de Cincies Naturals de La Salle Comtal MINERALOGIA 9. Calcria litogrfica Sta Maria de Mei , Lleida MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 10. Marbre MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 11. Dolomia Garraf, Catalunya MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 12. Calcria Paleozoica Fosforita (PO4)3Cl Ca5 St. Antonin,Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 13. Calcria Fossilfera Montjuc, Barcelona MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 14. Calcria fssil Hrault, Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 15. Lumaquella Cambrils, Tarragona MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 16. Calcria Cap de Salou, cala Capellans, Catalunya MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 17. Cova Calcria San Feliu de Codina , Catalunya MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 18. Fravertino Banyotes, Girona Catalunya MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 19. Calcria Lumaquella Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 20. Marbre sacaroidea St. Beat , Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 21. Creta MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 22. Randanita MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 23. Lidita Aude, Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 24. Corba MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 25. Esquist bitumins Rubielos de Moral, Terol, Arag MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 26. Petroli Gabian (Grault) MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 27. Atzabeja Var. de lignit MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 28. Ambre Terol, Arag MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 29. Hulla Carb tarat, Mida '' Galeta ' Semi gras (per vapor) MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 30. Asfalt de Polnia Gravetat especfica Anlisi punt de fusi MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 31. Lignit Mayor ,Saragossa MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 32. Antracta Cardiff, Galles, Gran Bretanya Museu Cincies Naturals La Salle Comtal MINERALOGIA 33. Antracita Cardiff. Escocia, Regne Unit MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 34. Asfalto Licata, Sicilia, Itlia MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 35. Antracita Swansea, Regne Unit MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal 36. Esquist bitumins Tournemire (Aveyron), Frana MINERALOGIA Museu Cincies Naturals La Salle Comtal