Wykorzystanie Internetu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

  • View
    5.675

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport: Wykorzystanie Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2004-2007Oto dogłębny raport z wyników przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania Internetu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.Internet i jego wykorzystanie w dzisiejszym biznesie ewoluuje. Dawniej rzadko, kiedy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, porozumiewali się ze swoimi klientami przez Internet. Tylko największe firmy posiadały strony www czy komunikowały się z klientami drogą sieciową. Teraz większość firm ma własną stronę internetową, a wiele z nowo powstających przedsiębiorstw działa tylko przez Internet.Dlatego też serwis Webankieta.pl zdecydował się przeprowadzić specjalistyczne badania na temat wykorzystania w polskich firmach Internetu oraz sposobu i celu jego użycia.Badania były prowadzone na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców przy zachowaniu wszelkich norm i standardów. Informacje, które poznasz, są zawarte min. w przejrzystych diagramach i wykresach, które obrazowo pokażą Ci, jak wygląda działalności internetowa polskich firm. Z wszystkich podanych informacji, zostały wyciągnięte wnioski, które są zawarte w raporcie.Z raportu dowiesz się o: * Dostępie do Internetu małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2007 * Posiadaniu przez polskie firmy stron internetowych * Przyczynach rozpoczęcia korzystania z Internetu * Skuteczności działania przez Internet * Wykorzystania podpisu elektronicznego w działalności gospodarczej * Przyczynach niekorzystania z podpisu elektronicznego * W jaki sposób właściciele firm wykorzystują Internet? * Jak właściciele firm oceniają przydatność posiadania strony internetowej?Unikalna propozycja: WIECZNA GWARANCJA+Kliknij, aby dowiedzieć się dlaczego zakupy u nas są w 100% bezpieczne.Jesteśmy pewni jakości wiedzy zawartej w naszych publikacjach. Dlatego udzielamy wiecznej gwarancji. Jeśli zakupiony ebook nie spełni Twoich oczekiwań, będziesz mógł go zwrócić w dowolnym terminie, odzyskując 100% zainwestowanych w niego pieniędzyWszystkie informacje zawarte w raporcie oparte są na wiarygodnych danych, a wnioski zostały wciągnięte po zanalizowaniu wyników, szeregu ankiet przeprowadzonych wśród właścicieli przedsiębiorstw.Raport został stworzony przez firmę Webankieta.pl lidera, jeśli chodzi o przeprowadzanie profesjonalnych badań przez Internet .Webankieta.pl – firma, która od wielu lat pomaga przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania i ankiety przez Internet. Jeśli szukasz profesjonalnego sposobu, przeprowadzenia badania internetowego, to Webankieta.pl i narzędzia, które udostępnia, pomogą Ci w tym.

Text of Wykorzystanie Internetu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem:Wykorzystanie Internetu w dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw w Polsce Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przezSukces.webnode.com Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 27.05.2008Tytu: Wykorzystanie Internetu w dziaalnoci maych i rednichprzedsibiorstw w Polsce raport serwisu Webankieta.Raport jest czci bada dotyczcych specyfiki handlu elektronicznegow maych i rednich przedsibiorstwach zrealizowanychw latach 2004-2007 przez Michaa Kuci. Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-WitkowskaInternetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.plWszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECI WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAALNOCI MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW W POLSCE WYNIKI BADA (2004 I 2007 ROK)......................5 Tabela 1: Liczba przedsibiorstw w Polsce w latach 2004-2007......................................7 Wykres 1: Dostp do Internetu w maych i rednich przedsibiorstwach w latach 20042007 (w %).................................................................................................11 Wykres 2: Mae i rednie przedsibiorstwa posiadajce stron internetow WWW (w %)....12 Tabela 2: Charakterystyki prb badawczych maych i rednich przedsibiorstw w 2004 i 2007 roku (w %).......................................................................................13 Wykres 4: Przyczyny wprowadzenia Internetu do dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw w opinii przedsibiorcw w 2004 roku (w %, N=492)*.................14 Cd. Przyczyny wprowadzenia Internetu do dziaalnoci maych i rednich przedsi- biorstw w opinii przedsibiorcw w 2004 roku (w %, N=492)*...........................15 Wykres 3: Ocena przydatnoci witryny internetowej (WWW) do realizacji wybranych celw marketingowych maych i rednich przedsibiorstw w 2004 roku (w %, N=493)......19 Tabela 3: Wskaniki skutecznoci dziaa realizowanych w Internecie (w %).....................19 Tabela 4: Ocena dziaa realizowanych za porednictwem Internetu w 2004 roku (w %).......20 Wykres 5: Ocena skutecznoci dziaa realizowanych za porednictwem Internetu w 2002 r.. 21 Wykres 6: Ocena skutecznoci dziaa realizowanych za porednictwem Internetu w 2004 r.. 22 Wykres 7: Wykorzystanie podpisu elektronicznego w maych i rednich przedsibiorstwach (w %).................................................................................................24 Tabela 5: Wykorzystanie podpisu elektronicznego w maych i rednich przedsibiorstwach wedug wielkoci przedsibiorstw (w %)....................................................24 Tabela 6: Wykorzystywanie podpisu elektronicznego przez mae i rednie przedsibiorstwa wedug subiektywnej oceny sytuacji finansowej (w %)...................................25 Tabela 7: Wykorzystywanie podpisu elektronicznego przez mae i rednie przedsibiorstwa wedug profilu dziaalnoci przedsibiorstw (w %)........................................25 Wykres 8: Przyczyny niestosowania podpisu elektronicznego przez mae i rednie przedsibiorstwa w opinii badanych przedsibiorcw (w %).............................26 Tabela 8: Przyczyny niestosowania podpisu elektronicznego przez mae i rednie przedsibiorstwa w opinii przedsibiorcw wedug wielkoci przedsibiorstw (w %)....................................................27 Wykres 9: Przedsibiorstwa wystawiajce e-faktur wedug wielkoci zatrudnienia (w %, N=128)...........................................................................................28 3. WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAALNOCI MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW W POLSCE darmowy fragment kliknij po wicej str. 4 Raport serwisu Webankieta Wykorzystanie Internetu w dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw w Polsce wyniki bada (2004 i 2007 rok)Pocztki Internetu sigaj koca lat szedziesitych1 i nawet dzi jest trudno powiedzie, jak obecnie rol odegra to nowe medium w yciu codziennym czowieka czy dziaalnoci przedsibiorstwa. Internet po- winien by traktowany jako nastpny krok ku integracji kanaw ko- munikacji, platform handlowych czy budowy wirtualnych wsplnot itd. W XXI wieku Internet sta si podstawowym narzdziem wykorzystywanym w procesach gospodarczych przedsibiorstw, speniajc trzy podstawowe funkcje informacyjn, relacyjn oraz transakcyjn.W literaturze spotyka si stwierdzenia, e Internet to oglnowiatowa sie komputerowa, jednak waciwsze jest okrelenie Internetu jako wiatowego systemu sieci komputerowych, opartego na protokole komu- nikacyjnym TCP/IP. Internet nie ma jdra, centralnego miejsca sieci (systemu), a sam system skada si z tysicy niezalenych podsieci po- czonych wikszymi bd mniejszymi czami telekomunikacyjnymi.Sam zasb terminu Internet jest duo wikszy, nie ogranicza si jedynie do podejcia technicznego i wymaga spojrzenia rwnie przez pryzmat aspektu spoeczno-ekonomicznego. Internet oprcz charakterystyki tech- nicznej posiada rwnie charakterystyk informatyczn (hard- i soft- wareow), organizacyjn, ekonomiczn i funkcjonaln2. E. Krol i E. Hoffman postrzegaj Internet w trzech rwnowanych aspektach3: Powstanie zalkw przyszego Internetu datuje si na 29 padziernika 1969 roku, 1kiedy to doszo do pierwszej prba transmisji danych przez sie ARPANET midzy Uni- wersytetem Kalifornijskim w Los Angeles a Stanford Research Institute. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem, PWN, Warsza- 2wa 2001, s. 232. E. Krol, E. Hoffman, FYI on What is the Internet?, wersja elektroniczna dostpna: 3http://nexus.brocku.ca/rogawa/rfc/rfc1462.html [dostp 28.03.2004]. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Webankieta 4. WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAALNOCI MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW W POLSCE darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Raport serwisu Webankieta1. technicznym jako sie bazujc na protokole TCP/IP; 2. spoecznym jako wsplnot ludzi, ktrzy uywaj tej sieci i rozwija- j j; 3. informacyjnym jako zbir zasobw, ktre mog by dostpne przy uyciu tej sieci.Mae i rednie przedsibiorstwa w praktyce gospodarczej bywaj rnie definiowane. Jedn z pierwszych prb wyodrbnienia sektora maych i rednich przedsibiorstw w Europie by tzw. raport Boltona z 1971 roku. Pojciemaego i redniego przedsibiorstwauwzgldniaotakie elementy, jak stosunkowo may udzia w rynku, bezporednie zarzdzanie firm przez waciciela lub grup wacicieli oraz brak rozbudowanej struktury administracyjnej4.W Polsce wyodrbnianie maych i rednich przedsibiorstw oparte jest przede wszystkim na kryteriach ilociowych odnoszcych si do wielkoci zatrudnienia, wielkoci obrotw oraz wielkoci majtku (sumy bilanso- wej)5. Za mae przedsibiorstwo uznaje si firm zatrudniajc do 49 pracownikw, ktrej roczne obroty i suma bilansowa nie przekraczay 10 mln euro. rednie przedsibiorstwo to firma zatrudniajca od 50 do 249 pracownikw, ktrej roczne obroty nie przekraczay 50 mln euro a suma bilansowa 43 mln euro. Dodatkowo wrd maych przedsibiorstw rozrnia si mikroprzedsibiorstwa zatrudniajce do 9 pracownikw, ktrych roczne obroty i suma bilansowa nie przekraczay 2 mln euro6. Liczb przedsibiorstw dziaajcych w Polsce w latach 20042007 prezentuje tabela 1.Raport J.E. Boltona Report of the Committee of Inquiry on small firms wersja 4elektroniczna http://www.bopcris.ac.uk/bopall/ref12511.html [dostp 19.06.2007]. Portal Unii Europejskiej wersja elektroniczna http://europa.eu.int/comm/enter- 5prise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm [dostp 15.09.2007]. Artyku 104-106, Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Dz. 6U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Webankieta 5. WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAALNOCI MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW W POLSCE darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Raport serwisu Webankieta Z kategorii MP wyczone s przedsibiorstwa, ktrych 25% lub wicej udziaw naley do jednej lub kilku spek nieobjtych definicj maych i rednich przedsibiorstw, z wyjtkiem przedsibiorstw z udziaem inwestycji publicznych, uczelni wyszych, inwestorw instytucjonalnych oraz samorzdw lokalnych, ktre nie sprawuj nad nimi kontroli7.Artyku 107 i dalsze, Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. 7Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Webankieta 6. WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAALNOCI MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW W POLSCE darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Raport serwisu Webankieta Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?Wicej interesujcych informacji dotyczcych wykorzystania Internetu w dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw znajdziesz w penej wersji ebooka. Zapoznaj si z opisem na stronie: http://ezakupy-klienci-biznesowi.zlotemysli.pl/Dowiedz si, jak Twoi klienci biznesowi korzystaj z sieci! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Webankieta 7. POLECAMY TAKE PORADNIKI: Zosta SuperPartnerem Krzysztof AbramekJak zwikszyem swoje zyski z programw partnerskich o 387%?Krzysztof Abramek wie, e na programach partnerskich mona naprawd duo zarobi. A skd wie? Z wasnego dowiadczenia! Teraz i Ty moesz si dowiedzie, jak osign wymierne korzyci finansowe z udziau w progra- mach partnerskich. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie:http://superpartner.zlotemysli.plquot;... Krzysztof Abramek jest najlepszym partnerem w moim programiepartnerskim i jedyn znan mi osob, ktra ma na tyle dowiadczenia, abytakiego ebooka napisa.quot;- Piotr Majewski, konsultant e-biznesu, redaktor CzasNaE-BiznesGoogle AdSense Andrzej HerzbergDowiedz si, jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennieNauczysz si, jak umieci reklam na swojej na stronie. Dowiesz si, jak przygoto