Samenwerking multipartners

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. m.bertels@brwbn.nl Kennismaking met cascademodel / curve van ellende Wat is het doel van hulpverlening? Wat betekent een scenario voor je multi partner
 2. 2. Oorsprong cascademodel; brandonderzoek Hoe ontwikkelt de brand. Uitbereiding van de ene cascade naar de volgende.
 3. 3. Cascademodel opgebouwd uit vlinderdassen Het n leidt tot het ander . . . . . . . tenzij de ontwikkeling gestopt wordt
 4. 4. Elke cascade is discreet en brengt een hoeveelheid ellende met zich mee.
 5. 5. Elke cascade is discreet en brengt een hoeveelheid ellende met zich mee.
 6. 6. Elke cascade is discreet en brengt een hoeveelheid ellende met zich mee.
 7. 7. Elke cascade is discreet en brengt een hoeveelheid ellende met zich mee.
 8. 8. Elke cascade is discreet en brengt een hoeveelheid ellende met zich mee.
 9. 9. Curve van ellende; termen uit het risicoprofiel
 10. 10. Curve van ellende; termen uit het risicoprofiel Impact; doden / lichamelijk lijden / gewond & ziek / milieu aantasting grondgebied / bestuur verstoring degelijks leven / psych impact kosten / erfgoed
 11. 11. termen uit het risicoprofiel
 12. 12. Toepassing curve van ellende
 13. 13. Curve van ellende; verantwoordelijkheid Veiligheid is eigen verantwoordelijkheid Burger staat machteloos; Hulpverlening Grote maatschappelijke belangen; Crises en rampenbestrijding
 14. 14. Curve van ellende; planfiguren Brand-risicoprofiel Risicoprofiel WVR Art 15 Brandbeveiligingsverordening WVR Art 3 lid 2b Risicokaart Wm Art 12.12 Doelen gemeente Brandveiligheid en brandweerzorg WVR Art3a Niet-wettelijke adviesfunctie regio WVR Art 14e Werking van Omgevingswet
 15. 15. Curve van ellende; wat is zelfredzaamheid? Dagelijks leed is eigen verantwoordelijkheid Grote maatschappelijke belangen; Crises en rampenbestrijding Alleen zelfredzaam als vanzelfsprekende uitgangspositie Samen zelfredzaam beter goede buur dan verre vriend Soms staat ook de overheid machteloos
 16. 16. Curve van ellende; methode plan en plan+ Dit is mijn huidige inschatting Als het erger wordt is dit mijn plan +
 17. 17. Toepassing curve van ellende Hoeveel `ellende` is dat voor jouw kolom Handelingsperspectief om erger te voorkomen
 18. 18. Kans en effect in n curve Kans op gebeurtenis; logaritmische schaal 10 -2 10 -3 10 -4 10 -5 Effect;exponentielegevolgen
 19. 19. Kans en effect in n curve, dagelijks werk Kans op gebeurtenis; logaritmische schaal 10 -2 10 -3 10 -4 10 -5 Effect;exponentielegevolgen Keukenbrand Winkeldiefstal Gevallen oudere
 20. 20. Kans en effect in n curve, uitzonderingen Kans op gebeurtenis; logaritmische schaal 10 -2 10 -3 10 -4 10 -5 Effect;exponentielegevolgen Verzorgingstehuis ontruimen Polder ontruimen Grootschalige plundering
 21. 21. Curve van ellende; opschaling Grip 1 Grip 2 Grip 3
 22. 22. Curve van ellende; uitdaging 1 plaats je beleidsstuk in de curve van ellende Veiligheid is eigen verantwoordelijkheid Burger staat machteloos; Hulpverlening Grote maatschappelijke belangen; Crises en rampenbestrijding
 23. 23. Curve van ellende; uitdaging 2 Pas toe bij oefening en praktijk Veiligheid is eigen verantwoordelijkheid Burger staat machteloos; Hulpverlening Grote maatschappelijke belangen; Crises en rampenbestrijding Hoeveel `ellende` is dat voor jouw kolom Handelingsperspectief om erger te voorkomen