Click here to load reader

Mv de closed loop kontrol

 • View
  330

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Mv de closed loop kontrol

 • Mekanik Ventilasyonda

  Closed Loop kontrol

  Do. Dr. Cenk KIRAKLI

  Dr. Suat Seren Gs Hastalklar ve Cerrahisi

  Eitim ve Aratrma Hastanesi

  Youn Bakm nitesi

 • Tanm

  Konvansiyonel ventilasyon:

  Btn ayarlamalar manuel

  Kapal dng ventilasyon:

  Baz ayarlamalar monitrize edilen

  parametrelere gre otomatik olarak ayarlanr

 • Dngy kapatacak parametre ?

  Hi ya da az invaziv

  ou koulda doru

  Tekrarlanabilir

  Ventilatre entegre teknoloji

  Ucuz

 • Dngy kapatacak parametre ?

  Solunum kas destei: hasta eforu

  SS, akm, diyafram EMG aktivitesi

  Ventilasyon:

  Ekspiratuar zaman sabiti, ETCO2

  Oksijenizasyon: SpO2

 • Controller = i i Valves

  Signal: VT actual = i

  VT Target= i

  Pinsp

  Hedef belirleyiciler

  Kullanc ayarl

  Otomatik

 • Hedef neye gre ?

  Fizyoloji:

  Fizyolojik bir parametre lm ve fizyolojik sreci

  tekrar eden bir algoritm

  Bilgi:

  Uzman klinik pratiini tekrar eden bir algoritm

 • Teknik zorluklar

  Ventilasyon balangc: ilk soluk

  Hedefin manuel ayarlanmas

  Weaning: daha hzl olur mu ?

  Gvenlik: ayarlama snrlar, sinyal kayb

 • Pazardaki zmler

  Kontroll Asiste Spontan

  PAVNAVA

  SmartCareAdaptive Support ventilasyon

  IntelliVent

 • Hasta insp. akmna gre ayarlanan Pinsp

  PAV + : Kompliyans ve rezistansn otomatik tespiti

  Uyku kalitesi ve hasta ventilatr uyumunda dzelme

  Manuel ayar saysnda azalma

  Proportional asiste ventilasyon

  Bosma. Crit Care Med 2007

  Xirouchaki. Intensive Care Med 2009

 • EMG elektriksel aktiviteye gre ayarlanan Pinsp

  Helmet ile NIV de hasta ventilatr uyumunda dzelme

  Yenidoan grubunda hasta ventilatr uyumunda dzelme

  NAVA

  Moerer. Intensive Care Med 2008

  Beck. Pediatr Res 2009

 • Hasta ventilatr uyumu

  Terzi. Crit Care Med 2010n = 11

 • Coizel. Anesthesiology 2010 n = 12

  n = 12 Schmidt. Anesthesiology 2010

  Ventilasyon varyabilitesinde art

 • Bilgiye dayal PS dzeyi deiimi

  SmartCare

 • Lellouche. AJRCCM 2006n = 144 hasta, MV > 24 h

  Weaning sresinde ksalma

 • n = 102 Rose. Intensive Care Med 2008

  Weaning baars:

  Kontrol: 40 h (14 87)

  Smartcare: 43 h (6 169)

  SmartCare

 • Adaptive Support Ventilation

  Ventilasyon Oksijenizasyon

  Konvansiyonel

  ventilasyon

  ASV

  MV

  VT RR

  FiO2 PEEP

  MV

  VT RR FiO2 PEEP

 • 0.16

  0.14

  0.12

  0.10

  0.08

  0.06

  0.04

  0.02

  0

  0 10 20 30 40 50WOB res

  WOB el

  WOB tot

  1+2a*RCe*(VM-f*(VD/VD)) - 1

  f-target =a*RCe

  TemeliOptimal solunum says

  Respiratory rate (cycle/mn)

  WO

  B (

  Joule

  /sec)

  Otis AB.J Appl Physiol 1950

 • Hasta deerlendirilir

  (RCexp and SSspont )

  Hedef SS ve VT belirlenir

  Algoritm

  Pinsp ve RR ayarlanr

  Klinisyen hedef dakika ventilasyonu ayarlar

 • Normal COPD Chest wall stiffness

  ARDS

  n (d/patients) 706 / 140 217 / 40 54 / 13 136 / 36

  RC exp (s) 0,78 0,28 1,13 0,72* 0,41 0,16* 0,55 0,21 *

  Vt/PBW

  (ml/Kg)

  8,3 1,3 9,4 2,1* 7,1 1,1* 7,6 1,3 *

  RR (c/mn) 17 5 16 7 23 7* 20 6 *

  I/E 0,5 0,2 0,4 0,2* 0,5 0,2 0,63 0,27 *

  * p 0,05

  Ventilasyon

  Arnal. Intensive Care Med 2008

 • 108 simule senaryo:

  ASV ou vakada 6 mL/Kg civarnda Vt

  ARDSnet ile ayn plato basnc

  Ar vakalarda daha az VT ve daha dk Pplat

  Klinik alma: 51 ARDS hastas

  VT nerilere uygun

  Pplat 28 cmH2O

  Sulemanji. Anesthesiology 2009

  ARDS de ASV

  Arnal. AJRCCM 2007 [abstract]

 • Sonular:

  MV sresi (h)n Kontrol ASV p

  Sulzer Anesthesiology 2001

  36 4,0 3,2 p < 0,02

  Petter Anesth Analg 2003

  34 3,2 2,7 NS

  Gruber

  Anesthesiology 200848 8,0 2,7 P < 0,05

  Dongelmans

  Anesth Analg 2009121 16,3 16,2 NS

  ASV ve weaning

 • KOAH da ASV ile weaning

  Kirakli. Eur Respir J 2011

  n = 97

 • Dahili YB

  Weaning RT tarafndan

  2 dnem karlatrmas: PS ve ASV

  1. gnde ektbasyona hazr : ASV de 20%, PS de 5%

  ASV ile daha hzl weaning : 1 gn vs 3 gn

  Chen. Resp Care 2011

  ASV ve weaning

 • ASV

 • ASV

 • ASV

 • IntelliVent

  Ventilasyon Oksijenizasyon

  Konvansiyonel

  ventilasyon

  ASV

  IntelliVent

  MV

  VT RR

  FiO2 PEEP

  MV

  VT RR FiO2 PEEP

  MV

  VT RR FiO2 PEEP

 • IntelliVent

 • IntelliVent

 • RCT: Post kardiyak cerrahi hastalarnda, PSV ye gre daha az

  manuel ayar ve optimal ventilasyonda daha uzun zaman ile

  otomatik weaning

  Randomize cross-over alma: Daha dk Pinsp ve VT ile

  ayn gaz deiimi (Gvenli)

  IntelliVent

  Arnal. Intensive Care Med 2010 [abstract]

  Lellouche. Intensive Care Med 2010 [abstract]

 • Limitasyonlar

  Hastann ventilatr deiimlerine yant n ngrmek kolay

  deil

  Deiik klinik durumlar:

  Hi bir algoritm her durumu karlayamaz

  Farkl pratikler:

  Hi bir algoritm btn beklentileri karlayamaz

 • Pratikte

  Kullanl

  Avantajlar: bakkmda homojenite, gvenli, daha az

  manuplasyon, organizasyonda gelime

  Ancak:

  renme erisi: nce kolay hastalarla balayn

  Weaning protokol ile kullanlmal

 • Hangisini seelim ?

  Hasta ventilatr uyumu: PAV veya NAVA

  Weaning sresi: SmartCare

  ASV:

  Bireysel solunum paterni

  Kontrol ve asiste ventilasyon arasnda otomatik gei

  Weaning sresinde ksalma

  IntelliVent

 • Sonu

  Mevcut, kullanl gvenli

  Potansiyel ilgi fazla: bireysel tedavi, organizasyon

  Eitim ve aratrma arac

  Geni uygulama iin klinik kantlara ihtiya var

 • Teekkrler

  Tarihte bugn

Search related