of 33 /33
Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 1 Finansdepartementet

Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Embed Size (px)

Text of Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och inriktningen för...

 1. 1. Det ekonomiska lget och inriktningen fr budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 1Finansdepartementet
 2. 2. Svensk ekonomi gr urstarkt Hgre tillvxt Lgre arbetslshet Strre verskott Styrkan ska komma alla till del - samtidigt betalar vi av p statsskulden Fler i jobb Strre klimatinsatser kad trygghet Sammanfattning Finansdepartementet 2
 3. 3. AGENDA 3 Foto: Lars Thulin / Johnr Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Samhllsutmaningar Inriktningen fr politiken
 4. 4. 3,5 3,4 3,5 3,4 3,1 3,5 3,6 3,7 3,8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tillvxten i vrldsekonomin tilltar 4 Notera: Vrlden avser BNP-prognoser sammanviktade med kpkraftsjusterade BNP-vikter enligt Internationella valutafonden. Klla: Macrobond och egna berkningar. BNP-tillvxt i vrlden Procentuell frndring
 5. 5. Frre handelsavtal och kande handelshinder 5Klla: IMF Frihandelsavtal efter undertecknander Antal 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 80 85 90 95 00 05 10 15 Tillflliga handelsbarrirer Andelen produkter som pverkas av handelsbarrirer, procent 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1990 1995 2000 2005 2010 2015
 6. 6. 60 65 70 75 80 85 90 95 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Svaga banker och hg offentlig skuldsttning i euroomrdet 6 5,7 3,2 1,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Euro- omrdet OECD USA Klla: IMF, Macrobond, Vrldsbanken. Non-performing loans (NPL) i banksektorn 2015 Andel av totala ln Offentlig skuldsttning i euroomrdet Procent av BNP
 7. 7. 7 AGENDA Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Samhllsutmaningar Inriktningen fr politikenFoto: Maskot / Folio
 8. 8. Hg svensk tillvxt 8 Not: Ej kalenderkorrigerade siffror. Klla: SCB och egna berkningar. BNP-tillvxt fr Sverige Procent, fasta priser -0,3 1,2 2,6 4,1 3,2 3,1 2,5 2,0 2,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 juni -17 BP18
 9. 9. ven per capita 9 Not: Ej kalenderkorrigerade siffror. Klla: SCB och egna berkningar. BNP per capita-tillvxt Procent, fasta priser 2,6 -1,3 -6,0 5,1 1,9 -1,0 0,4 1,6 3,0 1,9 1,8 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 10. 10. Rekordhgt byggande 10 107 423 69 626 63 100 75 200 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Flerbostadshus Smhus Notera: Preliminra siffror fr 2016 och 2017. 2017 omrknat till rstakt baserat p tv frsta kvartalsutfallen. Klla: SCB. Pbrjade lgenheter Antal
 11. 11. Inbromsning i den kinesiska ekonomin Politisk oskerhet i USA och i Europa Mjliga obalanser i tillgngspriser Hushllens skuldsttning i Sverige Risker och mjligheter Finansdepartementet 11 RISKER MJLIGHETER Stigande investeringar i euroomrdet Starkare hushllskonsumtion i Sverige
 12. 12. 12 Foto: Maskot / Folio AGENDA Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Utmaningar Inriktningen fr politiken
 13. 13. Regeringens reformer snker arbetslsheten nsta r 13 Arbetslshet Procent av arbetskraften, givet regeringens tgrder t.o.m. BP18 Klla: SCB, Finansdepartementet. 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15-74 r 16-64 exkl heltidsstuderande som sker arbete Prognos Harpsund Prognos juni
 14. 14. 14 AGENDA Foto: Maskot / Folio Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Samhllsutmaningar Inriktningen fr politiken
 15. 15. Miljarder kronor, preliminra siffror 2017 2018 2019 2020 Prognos fr finansiellt sparande i BP17 -11 0 39 78 Preliminr prognos fr finansiellt sparande i BP18 45 46 53 77 Frstrkning av finansiellt sparande jmf BP17 +56 +46 +14 -1 Finansiellt sparande i % av BNP 1,0% 1,0% 1,1% 1,5% Strukturellt sparande i % av BNP 0,8% 0,7% 0,8% 1,3% 15 Starkare offentliga finanser Notera: Preliminra siffror. Klla: Finansdepartementet.
 16. 16. 109 66 -24 -3 -7 -36 -51 -61 12 41 45 46 53 77 Underskott har vnts till tydliga verskott i finanserna 16Notera: Preliminra siffror. Kllor: SCB, Finansdepartementet. Preliminrt finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte
 17. 17. Goda marginaler till nya verskottsmlet 17 1,0 0,3 -0,2 -1,0 -1,0 0,1 1,0 0,8 0,7 0,8 1,3 Notera: Preliminra siffror. Kllor: SCB, Finansdepartementet. Preliminrt strukturellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Procent av potentiell BNP Regeringsskifte
 18. 18. 18 AGENDA Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Samhllsutmaningar Inriktningen fr politiken Foto: Maskot / Folio
 19. 19. Klyftorna har kat i Sverige -10 0 10 20 30 40 50 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vre 1 % vre 10 % Nedre 90 % Ackumulerade reala inkomstkningar Procent Klla: The World Wealth and Income Database. 19
 20. 20. 20 Ekvivalerad rlig disponibelinkomst Kronor, median, 2017 rs priser 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 260 000 280 000 300 000 Hela befolkningen Fdda 19201929 Fdda 19301939 Fdda 19401949 Vissa grupper har halkat alltfr lngt efter Notera: Ekvivalerad disponibelinkomst efter skatter och bidrag justerad fr hushllets frsrjningsbrda. Klla: SCB och Finansdepartementet.
 21. 21. Andelen av befolkningen under 20 r och ver 75 r kar framver Andel av befolkningen 0-19 r eller 75+ r Procent 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 Regeringsskifte 21Klla: SCB.
 22. 22. Tydliga utmaningar med bland annat kompetens- frsrjning och tillgnglighet i vrden, inte minst i frlossningsvrden Tydliga brister i vrden 22 Rekryteringsbehov till 2022 Anstllda 2013 + diff 3 000 2 000 12 000 27 000 25 000 9 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 Klla: SCB, SKL Sveriges viktigaste jobb finns i vlfrden. Hur mter vi rekryteringsutmaningen? (2015).
 23. 23. Klyftorna i skolan har kat uppvxtfrhllanden pverkar nu resultaten mer i Sverige n i mnga andra OECD-lnder Klyftor i skolan ett problem som har kat 23 Betydelse av socioekonomisk bakgrund Pong, PISA 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 2006 2015 OECD-snitt Klla: PISA, OECD.
 24. 24. Arbetslsheten hos utrikes fdda p alltfr hg niv 24 Arbetslshet Procent av arbetskraften, 20-64 r 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Inrikes Utrikes Klla: SCB. Arbetskraftsdeltagande Procent av befolkningen, 20-64 r 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 Inrikes Utrikes
 25. 25. 2016 var det varmaste ret som uppmtts ngonsin Polarisarna smlter lgsta nivn sen mtningarna brjade Mer plast n fisk i haven r 2050 25 Klimatfrndring Kllor: Ellen MacArthur Foundation, FN:s Meteorologiska vrldsorganisation WMO, NSIDC. Foto: Dick Clevestam / Johnr
 26. 26. Vissa typer av brott kar 26 Anstllda polismyndigheten Antal personer, tusental Notera: Konstaterade fall av ddligt vld. Misshandel och brott mot person enl. NTU. Klla: Polismyndigheten, Brottsfrebyggande rdet. Brottstyper Indexerat, 100=2005 0 20 40 60 80 100 120 Brott mot person Misshandel Ddligt vld 28,7 28,3 29,5 29,6 29,8 29,7 29,7 29,7 30,2 0 5 10 15 20 25 30 35 2014 2015 2016 jan 2017 feb 2017 mar 2017 apr 2017 maj 2017 jun 2017 Poliser Civilanstllda
 27. 27. 27 AGENDA Vrlden Sverige Tillvxt Arbetsmarknad Offentliga finanser Samhllsutmaningar Inriktningen fr politiken Foto: Maskot / Folio
 28. 28. Tillvxten 0,5% hgre per r Sysselsttningen hgre n p 25 r och hgst i EU ngonsin Arbetslsheten har minskat 200 000 fler mnniskor har ett jobb 100 000 fler anstllda i offentlig sektor Fler lrare och mindre barngrupper ver 1 000 nya lokala klimatprojekt minskade utslpp Politiken ger resultat 28 Not: Sysselsttningsgrad 20-64 r. Kllor: SCB, Eurostat, Skolverket, Naturvrdsverket.
 29. 29. Fler i jobb Strre klimatinsatser kad trygghet Inriktningen fr budgetpropositionen 2018 Finansdepartementet 29
 30. 30. Snkning av pensionrsskatten Skatten snks med upp till 2 500 kronor per r Sammantaget fem miljarder till vrd, skola och omsorg 3 miljarder i nya tillskott till sjukvrden 1,5 miljard fr att minska klyftorna i skolan 500 miljoner kronor i kommunstd fr fler i jobb Satsningar mot vattenbrist och plast i haven Totalfrsvaret fr tillskott om 2,7 miljarder/ r verens med (M) och (C) Polismyndigheten fr 2 miljarder nsta r Redan presenterade frslag Finansdepartementet 30
 31. 31. Sammanfattning Finansdepartementet 31 Svensk ekonomi gr urstarkt Hgre tillvxt Lgre arbetslshet Strre verskott Styrkan ska komma alla till del - samtidigt betalar vi av p statsskulden Fler i jobb Strre klimatinsatser kad trygghet
 32. 32. Det ekonomiska lget och inriktningen fr budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 32Finansdepartementet
 33. 33. 33 Nyckeltal Ny prognos (prognos frn VP17, i grtt) * Givet regeringens reformer t.o.m. preliminra reformer fr BP18. **Skillnad mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. *** Preliminra siffror. Anm. Frsrjningsbalansen avser fasta priser. Kllor: SCB och egna berkningar. Procentuell frndring om inte annat anges 2016 2017 2018 2019 2020 BNP 3,2 3,3 3,1 2,6 2,5 2,1 2,0 2,0 2,3 2,5 BNP, kalenderkorrigerad 2,9 3,0 3,4 2,9 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2,2 BNP per capita 1,9 2,1 1,8 1,3 1,3 0,9 1,1 0,9 1,4 1,3 Hushllens konsumtion 2,4 2,2 2,4 2,3 2,9 2,6 3,0 2,9 3,0 3,1 Offentlig konsumtion 2,9 3,1 0,7 2,0 1,4 -0,3 0,3 -0,6 0,7 0,0 Fasta bruttoinvesteringar 5,3 5,9 7,1 3,3 2,7 3,2 2,5 3,3 2,8 3,7 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP-tillvxten 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoexport, bidrag till BNP-tillvxten 0,0 0,0 0,2 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 1,7 1,7 2,0 1,5 1,3 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 Produktivitet, nringslivet 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,5 1,8 1,6 1,8 1,9 Sysselsttningsgrad, 15-74 r 67,1 67,1 67,9 67,6 68,3 67,7 68,4 67,8 68,4 67,9 Sysselsttningsgrad, 20-64 r 81,2 81,2 82,0 81,7 82,4 81,8 82,5 81,9 82,5 81,9 Arbetslshet*, 1574 r (procent av arbetskraften) 6,9 6,9 6,6 6,6 5,9 6,4 5,9 6,3 5,9 6,2 KPI (rsgenomsnitt) 1,0 1,0 1,6 1,5 1,7 1,6 2,1 2,2 2,5 2,7 KPIF (rsgenomsnitt) 1,4 1,4 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP*** 0,9 0,9 1,0 0,3 1,0 0,6 1,1 1,4 1,5 2,1 Strukturellt sparande, offentlig sektor, % av BNP*** 1,0 1,0 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 1,4 1,3 2,2 BNP-gap** -0,2 -0,1 0,8 0,5 1,0 0,4 0,8 0,1 0,6 0,0 BNP, euroomrdet 1,8 1,7 2,0 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 BNP, omvrlden (KIX-vgt medelvrde) 2,2 2,1 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4