מדריך שליחה ראשוני SMSiM

Embed Size (px)

Text of מדריך שליחה ראשוני SMSiM

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  7

  MiSMS

  . SMS

  .

  .

  . . " "

  :

  , , -

  , , -

  SMS

  SMS

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  5

  :

  . -

  . .

  . .

  32 . 3337 - - . ) 327 (

  ( , 22 , 32 ). 027

  .

  . 77.

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  0

  ( ) .

  "" .

  . -

  . .

  . - - ""

  .

  .

  . - :

  - . dapetoN / droW / lecxE

  . 3 , .

  .

  , .

  .

  - .

  , ,

  , . .

  , - .

  . ,

  , - SMS . .

  . " ".

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  4

  .

  " " " - .

  " ( ". "

  ).

  . lecxE (

  , ) C B A

  . .

  ) " "(

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  2

  , .

  " " .

  ) , ( ,

  " . "

  .* ,

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  2

  , , () .

  . lecxE . .

  .

  .

  " ", ". ( ) "

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  2

  .

  , , .

  ." "

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  8

  .

  . ., ,

  .

  " " :

  ( )

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  6

  , .

  , :

  , - - .

  ( ). -

  " " ( ).

  . , - . /

  ) (

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  37

  , . - , ,

  .

  :,

  . .

  . .

  / ( . . ') /

  . .

  )SMS(

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  77

  :, ( )

  . .

  . .

  / ( . / ')

  ( . . )

  .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  57

  , , . ,

  " . "

  : . " " o ." " o , ( o

  . ) "". o

  . SMS . , ,

  , , , , , , SMS -

  . . SMS -

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  07

  " . "

  , , " ". :

  .

  "" " "

  .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  47

  GNP ,gepJ( ( FDP - . ). K003 - (

  . .

  , " ". :

  .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  27

  " " "".

  " " .

  , . :

  - o ahctpaC ,

  .

  , " " V , " ", ""

  : " "). -( .

  . SMS o

  . (

  ).

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  27

  - "" - -

  . , .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  27

  . - . .

  . ." "

  . - .

  .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  87

  . ."" " "

  . , .

  ). 77(

  . . SMS - ,

  . .

  . . .

  .

  )SMS(

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  67

  . 47 -, 2 333,37 -

  . . ,

  - .

  .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  35

  " " " ", "" .

  - , .

  . 2 .

 • MiSMS li.oc.misms@troppus: 03-2024726: 023-2224555:

  75

  !

  . SMS

  .

  .

  " , "

  , .

  , .

  . " " " "

  .5 023-2224555 li.oc.misms@troppus

  2224555-023

  .7

  ,

  MiSMS