Hva tenker difi om smidig?

  • View
    156

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Hva tenker Difi om Smidig? Smidigkonferansen 03.06.2014

2. PROSJEKTLEDELSE OG LEVERANSER Direktoratet for forvaltning og IKT Prosjektets prosjektstyring Leveranseproduksjon Opplring AnskaffelserProgramvare-utvikling OU / prosesser ?????? Prosjekteierstyring Prosjekt Delprosjekter? Prosjektveiviseren 3. DIFIS ERFARINGER FRA BRUK AV SMIDIG ! Difi er positiv til bruk av Smidig utviklingsmetodikk ! Legger til rette for et bedre/riktigere produkt ! Fornyde mottakere og strre gevinst ? ! Gode erfaringer ogs hos Difis samarbeidspartnere i England og Danmark ! Bruk av Smidig metodikk (Scrum) innenfor rammen av Prince2 anbefales av internasjonale kompetansemiljer ! DSDM er et godt eksempel ! http://www.axelos.com/gempdf/ Agile_project_management_Integrating_DSDM_into_an_Existing_PRINCE2_Environment.pdf Direktoratet for forvaltning og IKT 4. PROSJEKTLEDERENS VERDEN Direktoratet for forvaltning og IKT Styringsgruppe Prosjektgruppe Budsjett Styringsdokumenter Interessenter Gevinster Rapportering Beslutningspunkter Prosjektrammer Usikkerhetsanalyse Prosjektmandat Nytte/kost analyse Kravspesifikasjon Design Brukerhistorier Testing Feilrate Koding Lsningsarkitektur Akseptansekriterier Aktiviteter Funksjonalitet Prosjektleder Scrum- master? i et prosjekt med programvareutvikling innen prosjektet 5. PROSJEKTVEIVISEREN OG SMIDIG UTVIKLING Vr erfaring fra offentlig sektor er at ! Prosjektet nsker klargjring av behovene og kravbildet underveis - i dialog med oppdragsgiver ! Prosjektets eier nsker forutsigbarhet og trygghet ! Detaljerte gode kontrakter ! Er smidig virksomhetsstyring / prosjekteierstyring mulig? ! Utvikling basert p at alt skal spesifiseres og designes frst, og s alt kodes etterp, har aldri fungert tilfredsstillende Direktoratet for forvaltning og IKT 6. PROSJEKTETS RAMME: FAST AVTALE Tid Kost Produkt / omfang Ekstern fast-pris avtale - evt. en rigid intern oppdragsgiver ! Kontraktsbestemt ! Omfang ! Tid ! Kostnad Handlingsrom for Smidig utvikling: ! Minimal fleksibilitet ift omfang, men kan gi mer effektiv utvikling ! Prosjektets ansvar/risiko + godkjente endringsanmodninger SSA-U ? 7. PROSJEKTETS RAMME: T&M Tid Kost Produkt / omfang Ekstern tid-og-materiell avtale - evt. en fleksibel intern oppdragsgiver Eksempel: ! Beskrevet behov ! Skissert funksjonalitet ! Estimert omfang ! Timefakturering Handlingsrom for Smidig utvikling: ! Kravspesifisering og avklaring i dialog med oppdragsgiver ! Finner veien sammen underveis Fornyd oppdragsgiver Fornyd leverandr Forutsetter gjensidig tillit. og edruelighet! 8. HVA PROSJEKTVEIVISEREN ER OG IKKE ER Direktoratet for forvaltning og IKT ! Fokus p prosjekteierstyring, overordnet prosjektstyring og gevinstrealisering ! Dekker ikke alt prosjektlederens trenger rundt praktisk prosjektgjennomfring ! Er ikke en utviklingsmodell ! Planleggingsfasen er ikke en designfase! 9. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR BRUK AV SMIDIG Kon- sept Plan- legge Av- slu-e Realisere gevinster G j e n n o m f r e Styringsdokumentasjon - Prosjektml, rammebetingelser, organisering - Prosjekttilnrming (strategi for gjennomfring/anskaffelse/etc.) - Overordnet prosjektplan og budsjett - Total prosjektramme - Overordnet leveranseplan Faseplan - Resultater og erfaringer fra forrige fase - Leveranser i neste fase - Aktivitetsplan for neste fase Prosjektforslag - Behovskartlegging - Forventede gevinster - Nytte/kost-analyse - Samfunnsk. analyse - Konseptvalg Sprinter Produktk 10. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR ETTEREVALUERING AV KONSEPTVALG Kon- sept Plan- legge Av- slu-e Realisere gevinster G j e n n o m f r e Konsept og Realisere tilhrer linjen Velger konsept ut fra antatt gevinst Ble gevinstene realisert som antatt? Erfaringslring Leveranser 11. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR GEVINSTREALISERING Gevinstrealiseringen starter etter hvert som produktene leveres fra prosjektet Gevinstene akkumuleres i lpet av produktets totale levetid Leveranser Gevinstrealisering Gevinst Tid 1 r 2 r 3 r 12. TIL INFORMASJON Digitaliseringskonferansen 5.- 6. juni 2014 Etats- og virksomhetsledere http://www.difi.no/digitaliseringskonferansen Prosjektveiviseren videreutvikles kontinuerlig Oppdatert versjon hvert kvartal Endringer iht prioriteringer i produktk www.prosjektveiviseren.no SSA-S (Smidig) Ny standard i r Tidlig og tett kontakt kunde-leverandr Basert p behovsbeskrivelse ikke fastlste krav Ikke avgrenset til T&M http://www.difi.no/artikkel/2014/02/ny-avtale-for-smidig- programvareutvikling-ssa-s