Erfaringer med smidig i BarentsWatch

  • View
    61

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. Erfaringermed smidig i BarentsWatch EvalueringAnskaffelser Brd Strm PwC Status - Kjell Knudsen Webansvarlig 2. kunnskap Hav av 3. Visjon: Bedre samarbeid omhav og kyst 4. Kort omBarentsWatch Departementsgruppe Styringsgruppe Ressursgrupper Brukerpanel Eksternt utviklingsteam Eksternt utviklingsteam Eksternt utviklingsteam Lansert 2012 Prosjekt, finansiert over statsbudsjettet som del av nordomrdestrategi, Nasjonal Transportplan (NTP) Underordnet departementsgruppe og styringsgruppe Kystverket vertsetat, under Samferdselsdepartementet 8 faste og 4 midlertidige stillinger (ansatt i Kystverket) Engasjerer om lag 35 personer hos etater og leverandrer over hele landet Budsjett for 2015 ca. 47 MNOK Kontor iTroms 5. Departementer Forvaltningsetater og forskningsinstitutter 6. Tjenester som effektivisereroperasjonell innsats penttilgjengelige tjenesterfor allmenheten Tjenester fordenprofesjonelle bruker Ensamhandlingsarena med tekniskinfrastruktur SamhandlingssystemetBarentsWatch 7. Anskaffelsene PWC 8. Erfaringen s langt 9. Situasjonmai 2015 3 team 2 team fra Steria med to produkter og to produkteiere 1 sammensatt team fra Bouvet/Norconsult 7 produkter, fire produkteiere 2-3 ukers sprinter 4 nye strre tjenester prodsatt og under videreutvikling 10. BarentsWatchtjenester i drift og utvikling Operasjonell innsats Felles ressursregister (2015) Samhandling (planlagt) Sporing (2014) Offentlige tjenester for profesjonelle brukere Nasjonal havneoversikt (2013) Maritimt situasjonsbilde/blgevarsel (2014) Kart til kartplotter (2015, mvp aug 2014) Fiskehelse (live MVP juni 2015) Arealverkty (beta des 2014) 11. Rammebetingelser i BarentsWatch Politiske vedtak uten entydige krav og prioriteringer Tverretatlig - 25 etater / 10 departementer Lokalisering iTroms Behov for forankring/velvilje innad i samarbeidende etater Diplomati og politikk Internasjonale koblinger Nytt system f tekniske fringer for kjernesystemet 12. Viste fordeler med smidig Leverer MVP til brukere som synliggjr lsning p behov og frer til forankring Lsninger som tas i bruk p tidlig stadium Team som eier lsningene og visjonen Tar ansvar Kan representere/presentere ved behov 13. Utfordringer med smidig Hyt krav til involvering av produkteiere Brukerinvolvering underveis i sprint F (2-5 for enkelte funksjoner), profesjonelle brukere med tett timeplan Avhengighet av utvikling/tilpasning hos dataleverandrer API utvikling -> avhengighet av tredjepart (systemleverandrer) for de gode brukeropplevelsene Intern organisering og smidig tilnrming mot stakeholdere Hyppig fysisk tilstedevrelse > reising 14. Viktige ting Gode forberedelser fra produkteier fr utviklingsteamet involveres Rammer for tjenesten Overordnet user story mapping F bestiller til vre med spesifisere konkrete brukere Presse team til involvere brukere underveis i sprinten 15. Avtaleverket Rammeavtaler med avrop p standard bistandsavtale Avrop maks 6 mneder Formell binding innen avropsperioder vanskelig unng 16. Team - utfordringer Fra fem til tre team Opp og nedskalering (statlige budsjetter) Krav til egen organisasjon Samordning av kode mellom team som arbeider lukket og pent 17. Smidig ingen annenutvei 18. Frsituasjon Lang kravspesifikasjon Produktavtale Mange konsulenter Varierende tilgjengelighet Spredt p flere lokaliteter Ingen i fulltid Lite gjennomslag hos brukerne 19. N Smidig tilnrming Utvikling av anskaffelsesprosessen Ingen kravspesifikasjon Rammeavtale med avrop p bistandsavtalen Faste kryssfunksjonelle team Daglig kontakt med produkteier fra oss Engasjerte konsulenter 20. Veien videre Smidiggjre hele organisasjonen Kompetanseutvikling p alle niv P tvers av etater og departementer Overgang til permanent drift