[PROJECT] Presentation for VB.net project

 • View
  168

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

It is the presentation for my team's VB.net project. Published in 2013.

Text of [PROJECT] Presentation for VB.net project

 • BO CO N MN HC ti: Xy dng v trin khai Phn mm qun l sinh vin khoa Cng Ngh Thng Tin trng i Hc in Lc Student+.
 • NI DUNG BO CO
 • NI DUNG BO CO TNG TI KIN THC P DNG PHN CNG NHIM V QU TRNH THC HIN T NH GI
 • PHN 1: TNG TI
 • PHN 1: TNG TI - Sinh vin cn c mt phn mm/h thng h tr cho vic cp nht thng tin c nhn ca mnh v tra cu im. - Gio v khoa cn mt phn mm/h thng gip vic qun l sinh vin v im mt cch d dng, nhanh chng, chnh xc. Vic ng dng cng ngh thng tin vo vn rt hp l cho vic ny. Chng ta va khng tn nhiu cn b qun l, va gip sinh vin c th cp nht v tra cu thng tin mt cch ch ng v nhanh chng.
 • PHN 2: KIN THC P DNG
 • PHN 2: KIN THC P DNG - Da trn ni dung ca mn hc Lp trnh trn nn Windows, C s d liu v H qun tr c s d liu; - Tn dng nhng thit b, phn mm hin c hon thnh ti nh Microsoft Visual Basic 2010, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop CS5
 • PHN 3: PHN CNG NHIM V
 • PHN 3: PHN CNG NHIM V 1. KHO ST THC T: c nhm 2. PHN TCH THIT K H THNG(theo hng chc nng): c nhm 3. THIT K C S D LIU: Giang, Hi, Trang, Phng 4. THIT K GIAO DIN: Sn, Hi 5. VIT CODE: Hi, Giang, Sn 6. KIM TRA, SA LI: Trang, Phng, Giang 7. TRNH BY SLIDE: Sn, Hi 8. VIT BO CO: Phng, Trang
 • PHN 4: QUY TRNH THC HIN
 • Phn 4.1: Phn thch, thit k h thng Phn mm Student+ c xy dng theo m hnh hng chc nng. Qun tr vin(Administrator): qun l, iu hnh v cp nht thng tin ton b h thng. Dnh cho gio v khoa. Ngi dng(User): tra cu kt qu hc tp v cp nht thng tin c nhn ca mnh. Dng cho sinh vin.
 • Phn 4.2: Thit k, xy dng CSDL
 • Phn 4.2: Thit k, xy dng CSDL
 • Phn 4.2: Thit k, xy dng CSDL
 • Phn 4.2: Thit k, xy dng CSDL
 • Phn 4.2: Thit k, xy dng CSDL
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Thit k giao din
 • Phn 4.2: Vit code
 • PHN 5: T NH GI
 • PHN 5: T NH GI - Bc u hon thnh c mc tiu ra khi xy dng phn mm; - p ng c mt s tnh nng c bn hay dng trong thc t trong qu trnh qun l sinh vin v qun l im; - Giao din thn thin, d nhn; - Mc d vy, vn cn thiu st mt s chc nng nh in danh sch hc bng, lch hc, t vn hc tp cho sinh vin v l do thi gian v kh nng cn hn ch.