Click here to load reader

Reporting for AP Group 1

 • View
  2.257

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Reporting for AP Group 1

 • 1. Jimenez, Buensalida, Relato, Fresco, Banhaw, Vicencio, Almerido, Dimapilis (III-ADN) Group 1

2. ANG PASIMULA NG ROME 3. Ang Rome Ay nasa gitna ng Italy Nasa daluyan ng Tiber River Itinatag sa kalagitnaan ng 8 siglo B.C.E. 4. Ito rin ang kapital ng Italy Isang tangway sa Timog Europa na nakausli sa Mediterranean Sea Ay nasa gitna ng Italy 5. Pangatlo sa mga pinakamahahabang ilog sa Italy. Dumdaloy sa habang 406 kilometro. Ginagamit na rutang pandagat ito kaya madali ang pakikipagkalakalan ng mga taga-Rome. Nasa daluyan ng Tiber River 6.

 • Itinatag ito ng mga Indo-Europeo
 • Sila ay ang mga Latin
 • Napili nila ang Palatineisa sa pitong burol malapitsa Tiber River

Itinatag sa kalagitnaan ng ikawalong siglo B.C.E. Itinatag sa kalagitnaan ng 8 siglo B.C.E. 7.

 • Noong 7 siglo B.C.E., natalo ng mgaETRUSCANang mga Latin
 • kalapit ng Tribu sa hilaga ng Rome

Dumating ang mga kaugaliang PAMPULITIKA Pagkatalo ng Latin sa mga Etruscan

 • Kaugaliang PAMPULITIKA na dinala ng mga Etruscan
  • UNASENATE:
  • IKALAWAPLEBEIAN:

-isang lupon ng tagapayo sa hari -binubuo ng mga patrician mahahalagang tao sa lipunan, karamihan ay may-ari ng malalaking lupain -binubuo ng mga pangkariniwang tao(magsasaka, mangangalakal, atbp.) 8. ANG PAGTATATAG NG REPUBLIC 9. NOONG 509 B.C.E. Nagrebelyon ang mga Roman laban sa mga Etruscan NOONG 509 B.C.E. Nagtatag silang REPUBLIC 10.

 • Ang mga mamamayan ay humihirang ng kanilan mga kinatawan sa pamahalaan
 • Nawala ang posisyon ng hari
 • Napalitan ito ng 2 consul na pinipili mula sa mga patrician

Ang republic ng mga Romans -pangunahan ang hukbo -ingatan ang salapi ng pamahalaan -tumayo bilang kahuli-hulihang hukom

 • Nanatili ang institusyon ng Senate at naging mas makapangyarihan

Ang Senate 11. 12. PLEBEIAN binubuo ng mga pangkaraniwang tao ANG PAKIKIBAKA NG MGApara sa PANTAY NA KARAPATAN 13.

 • isang assembly na nilikha upang kumatawan sa mga karaniwang tao
 • nilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeian laban sa mga mapang-abusong opisyal
 • maaari nilang ipawalang-bisa ang anumang batas na mapang-api sa mahihirap
 • hanggang 10 tribune ang maaring ihalal ng mga tao

Ang tanggapan ng Tribune 14.

 • ay isang kalipunan ng batas
 • inilagay sa mga pampubliklong lugar upang mabasa at malaman ng lahat

Ang Twelve Tables Noong 409 B.C.E., ang mga plebeian ay nagtagumpay sa kanilang kahilingan na isulat ang lahat ng batas ng Rome 15. 16.

 • Kabihasnang Daigdig: Kasaysayan at Kultura
  • Grace Estela C. Mateo, Ph.D.
  • Celestina P. Boncan, Ph.D.
  • Celinia E. Balonso, Ph.D.
  • Rosita C. Tadena, Ph.D.
  • Mary Dorothy dl. Jose
  • John N. Ponsaran
  • Jerome A. Ong

Sanggunian:

Search related