Nghiên cứu đoàn hệ

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nghiên cứu đoàn hệ

 • NGHIN CU ON H

 • Nghin cu on h (Cohort study) thng c cc nh dch t hc dng truy tm nguyn nhn ca bnh hoc ni ng hn l tm cc yu t nguy c lin quan n bnh.

 • 1. Phn loi nghin cu on h

  Nghin cu on h c phn chia lm 3 loi:Nghin cu on h tng lai, Nghin cu on h hi cu Nghin cu on h kt hp va hi cu va tng lai.

 • 1.1 Nghin cu on h tng lai (Prospective cohort study):

  tm nguyn nhn ca bnh, khi u nh nghin cu chn nhiu on h, thng thng l 2 on h, c cc c im gn ging nhau (tui tc, dn tc, ngh nghip, tnh trng sc khe ) v u lnh bnh (bnh cha xut hin vo thiim nghin cu), ch yu t phi nhim (exposures) l khc nhau gia 2 on h (v d: c ht thuc l v khng ht thuc l).Theo di tt c cc i tng ny trong mt khong thi gian (c th 2-5-10 nm hoc lu hn) v ghi nhn s trng hp mc bnh (ung th phi) mi on h. Sau 10 nm theo di 5 ngi mi nhm, kt cc c 2 ngi mc ung th phi nhm ht thuc v 1 ngi mc ung th phi nhm khng ht thuc l. Nh vy nhm ht thuc l c nguy c mc ung th phi gp i so vi nhm khng ht thuc l hoc theo t ng dch t hc gi l nguy c tng i (relative risk) bng 2.

 • THUC L +KHNG THUOC L

 • 1.2 Nghin cu on h hi cu (retrospective cohort study): Ti thi im nghin cu, yu t phi nhim v kt cc (mc bnh) u xy ra. v d:Nghin cu an h hi cu tm s lin h gia dioxin v ung th tin lit tuyn (TLT) trn cc cu chin binh tham chin ti Vit Nam, c cng b trn bo Cancer 2008 vi ta: Agent Orange Exposure, Vietnam War Veterans, and the Risk of Prostate CancerNm 1998 (thi im nghin cu), tc gi thu thp d liu lin quan n tt c cc cu chin binh tham chin ng Nam t 1962-1971 ti kho lu tr h s ca Hi cu chin binh Bc California. Nhm phi nhim dioxin gm 6214 cu chin binh tham chin ti Vit Nam v nhm chng gm 6930 ngi khng phi nhim dioxin (khng ng qun ti Vit Nam trong cng thi gian). Kt qu ca nghin cu cho thy nhm phi nhim dioxin b ung th TLT gp hai ln hn (OR=2,19) so vi nhm khng b nhim dioxin

 • O1 (Odd ca nhm nhim dioxin)= 239: 5975=0,040 O2 (Odd ca nhm khng nhim dioxin)= 124: 6806=0,018 T s ca 2 Odds (OR)* = O1/ O2= 2,19 (KTC 95%: 1,75-2,75)*

  K tin lit tuyn (+) K tin lit tuyn (-) TC Dioxin (+) 239 5975 6214 Dioxin (-) 124 6806 6930

 • 1.3 Nghin cu on h kt hp va hi cu va tng lai: Cc thng tin c thu thp va hi cu va tng lai trong cng mt qun th. Sau khi ghi nhn kt cc ca nghin cu hi cu v s lin h gia yu t phi nhim v bnh, nh nghin cu tip tc theo di c 2 nhm thm mt thi gian na v ghi nhn bnh mi pht sinh trong khong thi gian ny. Nghin cu on h kt hp, tm s lin h gia ct tht ng dn tinh (ODT) v ung th TLT (tin lit tuyn) nam gii ti M ca Giovannucci v cng s nhm phi nhim gm 13.125 ngi ct tht ODT t nm 1976-1989 v nhm chng gm 12.395 ngi khng ct tht ODT. Kt cc ca nghin cu hi cu ghi nhn 96 ngi b ung th TLT v t s nguy c tng i (RR) sau khi hiu chnh theo tui l 1,45 (p