חוות דעת מומחה משלימה 29 1 07

Embed Size (px)

Text of חוות דעת מומחה משלימה 29 1 07

  • 1. .. : " " : , :: .: .: " ).(.L.L.B : ) ' . ' . (. ) (: , , , , - . -: " .: - .

2. 2: ", " ' ." , ". :-: . : - -, ". : " " , . --: " " , - ". : ) (. "" " ". 3. 3 : : " ", , . . "", ." ", . , ) (." ", . . " ", ., . : , , ' )"( ' . . , : . . , , . , , , ", ' . . 4. 4 : . . ".. , .. , " " " , SWC Museum " , . , . : . . , ' ' , , , " ) ..( : ' . 5. 5 : . !!! . . , , :" ".) .(. : " / . " , " )(, '. " / . , " )( , . : ' -, )( . , . .: ' - . 6. 6 , . , " ".: - ., - , . , , , . , . , .., . , ' , , , , . . ) '( . , 7. 7 ", , , " , " . . , " " )' )((, . ' , . )( , ". )( , . ". 8. 8 , " )(, , ) ( ' . ' . . -, . ' :)( - V.C ... !? ))( !?(. , )( !? 9. 9 )( . , , . ) ' ()( .)( )( . )( " . : , !! )( , . 10. 01 -!? , , . , . , . " )( ' , )(, ' , , , " . , . ". )( , , . : . , , , , ' . : . , , , , ' 11. 11 , )( -, - . , . , " " . : , , ' -. " ")( ., , , , , ' . )' ( , " , , " ". ." , )( , " , " , , 12. 21 , , , "." . )( "-" . , )( " , . " , )( , , . , )( ", , , ' -, 13. 31 ) ( . : " )( ' , )( " ) ' - ( , , " ", ." , " " ) ' - (. ".)( : ,)( , , 14. 41 . : !!! , ... _______________________ " . , "