הרצאה לשכת רוח חילופי מידע וגילוי מרצון 5-10-2014

Embed Size (px)

Text of הרצאה לשכת רוח חילופי מידע וגילוי מרצון 5-10-2014

  • 1. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l " )"( , , , - "05.10.20141

2. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen" " "". - . . - .www.ahe c - tax. co. i l2 3. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen" " ) (. ?www.ahe c - tax. co. i l3 4. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen "" - " ". - / ". "" . - .www.ahe c - tax. co. i l4 5. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen "" - www.ahe c - tax. co. i l5 6. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen "" - www.ahe c - tax. co. i l6 7. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen ! ! / . . .www.ahe c - tax. co. i l :2010 .1 , 1.25 - ) 1,500 (.7 8. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen HSBC 2010 .2 , www.ahe c - tax. co. i l) 24,000 (.' HSBC 2012 .3 , ) 8,000 , - 600 !(.2013 .4 , 4 - ) 40,000 (.8 9. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 5. ) 100(.6. www.ahe c - tax. co. i l "..Off-Shore 7. 9 10. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen ) ( - 7.9.2014 .: .: " " - ), , '(. '.www.ahe c - tax. co. i l10 11. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen , " . . . . / ". ) (.www.ahe c - tax. co. i l11 12. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l " ..) ) - 6.9.2015 , , . - " " ." " - 2 , 500 .12 13. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen " " " . " " - 15 . " ": . .www.ahe c - tax. co. i l 13 14. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen . , - . .www.ahe c - tax. co. i l14 15. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l !, , , - "05.10.201415