הרצאה לשכת רואי חשבון תל אביב - 9-11-2014

  • View
    546

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of הרצאה לשכת רואי חשבון תל אביב - 9-11-2014

  • 1. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l 2014 - " - " )( , , , - "9.11.20141

2. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l - . - . - ..B.T.B. " " . ? - .2 3. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - www.ahe c - tax. co. i l3 4. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 29425-01-11www.ahe c - tax. co. i l: , - 17 , " . , , , , . . - , , , 2( . ( 2 , , .4 5. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " ) 29425-01-11www.ahe c - tax. co. i l : , . : , . , . , : 88 , : 88 .5 6. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " ) 29425-01-11www.ahe c - tax. co. i l : . , ", , . , , . , , , .6 7. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 24270-01www.ahe c - tax. co. i l: - 14 . J&J , . J&J - 979,188 " 24 . ) - ""(. J&J 106 . .7 8. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 24270-01www.ahe c - tax. co. i l : ? :" " ." ," 106 , ."8 9. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 24270-01 " " , , '. " : - . - . - , ) (. , , , . ,, .www.ahe c - tax. co. i l9 10. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 35224-10-10www.ahe c - tax. co. i l: " ) - ""( , " - 36 . : , -? :- - , .10 11. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 35224-10-10www.ahe c - tax. co. i l : " , :" , . , ". ) ..(. , , . " , , .11 12. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 35224-10-10www.ahe c - tax. co. i l :" . " " , ":" . , , ." ) ..(.12 13. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 1179-09www.ahe c - tax. co. i l: ) 50% ( , . , 24 . : 24 ) (. , .13 14. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen) " )" 1179-09www.ahe c - tax. co. i l :" , , , :", ..... "" 88 , , , .") . ..(." )" 182/72 ( ) 88 ( " )" 169/87 ( , .14 15. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - 2014 , 2015 )(, " - 2014 - : ), , - (, , .www.ahe c - tax. co. i l15 16. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - : 3)( - 2([ ( ) ( - ]' 21([, - . ( - ]' 27()( - "" ) ( 9 ( ) (.17 ( - - , ( 32 " ), -(- , , , . -, " " -"" www.ahe c - tax. co. i l88 , (.16 17. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - www.ahe c - tax. co. i l17 18. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - - . " " . - !!! , .www.ahe c - tax. co. i l18 19. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - " " - - ) ( . '. ?www.ahe c - tax. co. i l19 20. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - 64 ) 8( - 5(, , , ( 9 , .: , , - . 1.1.2014 - / 1.1.2014 !!!www.ahe c - tax. co. i l20 21. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - . , "" - ) ?(. - . . 94 .www.ahe c - tax. co. i l21 22. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - . . , "" - 2014 , . .www.ahe c - tax. co. i l22 23. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - - , 60 ] [. - . - , . - ] [. , 25% ) - 25%( " , .www.ahe c - tax. co. i l23 24. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - ] [. ) -" (. . , 104 - 104 .www.ahe c - tax. co. i l24 25. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen www.ahe c - tax. co. i l25 26. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen " . -187 1.1.2012- . 30% . " " . , , .www.ahe c - tax. co. i l26 27. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen ,B.T.B www.ahe c - tax. co. i l27 28. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 3)(www.ahe c - tax. co. i l28 29. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 3)(www.ahe c - tax. co. i l 3)( :" , , , 4( ( 2 .". 3 )( 2014 3.23% .29 30. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 3)(www.ahe c - tax. co. i l : - , , . ) (. , , 3)(, . 164 ) 2008 ( , 3)( .30 31. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 3)( 104 )( )( . 104 )( )( 3)( , .www.ahe c - tax. co. i l31 32. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 3)( 104 , , 3)( " . , : , 104 , : , , .www.ahe c - tax. co. i l32 33. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen 1.10.09 1.10.09www.ahe c - tax. co. i l1.10.09 ? 1.10.0931.12.1031.12.10 7() 12/07- 7() 12/07- 2() 12/07- 2() 12/07-(1) 3.3%1.10.0931.12.1031.12.101.10.09(2) ? B.T.B 1) + 4% ) 3.3% .3% 1(. 2010 )BACK TO BACK (B.T.B 2(. ) ) 14 ( , , , ) , (..33 34. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen "1.10.09 1.10.09www.ahe c - tax. co. i l1.10.09 1.10.0931.12.1031.12.10 7() 12/07- 7() 12/07- 4()" " 4()B.T.B "(2) " + 3%1.10.0931.12.1031.12.101.10.09(1) ? B.T.B 4% + ( ( 3 (3) 3% + ( ( 3 ? ) 14 )BACK TO BACK (B.T.B 1.( ) ( , , , ) , (.2.( )" 8- , ) (.3.( - 4.( " 1.10.2009 " "" . 1.10.2009 .34 35. Artzi, Hiba, Elmekiesse, CohenB.T.B www.ahe c - tax. co. i l35 36. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen -B.T.B www.ahe c - tax. co. i l - , , . " -" ." " :1. .2. .3. )( .4. , .36 37. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen -B.T.B www.ahe c - tax. co. i l- B.T.B ", , . , . , . , . " .37 38. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - B.T.B .B.T.B " )" 5598-07-10 (, www.ahe c - tax. co. i l : 31.12.04 1.53 ". 5 . B.T.B , , , . , " . , .38 39. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - B.T.B www.ahe c - tax. co. i l : ? B.T.B - :" , , " " " . ":" - ? , . , , ) ( - , - , . , , ."39 40. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - B.T.B www.ahe c - tax. co. i l " :" , , , , . "" , ,.." , " :1. .2. .3. )( .4. , .40 41. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - "www.ahe c - tax. co. i l . . " ? " . . " - .41 42. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - 147 . . " . .www.ahe c - tax. co. i l42 43. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen ?www.ahe c - tax. co. i l43 44. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen ? .48% , -25%. , 25% , . / - . .www.ahe c - tax. co. i l" .44 45. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen www.ahe c - tax. co. i l45 46. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l 64 :" 76 , , , , , , , , , ; , "158 - 15346 47. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen .www.ahe c - tax. co. i l :. 20 , , ) (. . . . .47 48. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen www.ahe c - tax. co. i l : , )/(, . , , , . " " - .48 49. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - www.ahe c - tax. co. i l : , ) (. 120 . , , , , . 201449 50. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohen - 2014 )?( , 3 )?( , : 31.12.2014 ) (, . . , : 31.12.2014)?( , 25% 30% . , : .www.ahe c - tax. co. i l50 51. Artzi, Hiba, Elmekiesse, Cohenwww.ahe c - tax. co. i l !, , , - "9.11.201451