of 11 /11
ԱԱԱԱԱԱԱ Ա ԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ

Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական...

Page 1: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

Աղմուկը և մերառողջությունը

Page 2: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

, Ձայն հասկացությունը , որպես կանոն

ասոցացվում է մարդու լսողական

, զգացողությունների հետ որը նորմալ լսողություն: ունի Լսողական

զգացողություններըառաջ են գալիսառաձգական

միջավայրի, տատանումներից որոնք

իրենցից ներկայացնում են, գազանման հեղուկ կամ

պինդ միջավայրում տարածվող և մարդու լսողությանապարատի

վրաազդող մեխանիկական:տատանումներ

Page 3: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

, Աղմուկը վտանգավոր է ոչ միայն մարդուառողջության ալև : շրջակա միջավայրի համար Աղմուկից կարող է մարդու

, թմբկաթաղանթըպայթել երբայն գերազանցի 140 դեցիբելը(դբ): 5-20 Մեր կյանքում ձայները հիմնականում դեցիբելի

, , 80 , սահմաններում են։ Նորման որ կարող ենք լսել դեցիբելն է , բայցարդյունաբերական շատքաղաքներում աղմկոտ

100 վայրերում ձայները հատում են դեցիբելի սահմանագիծը։

Page 4: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

Ձայնիաղբյուրը Մակարդակը (դբ)

Հանգիստ շնչառություն 10

Շշուկ 17

Թերթ թերթելը 20

Սովորականաղմուկտանը 40

Ծովափիաղմուկ 40

Միջին բարձրությանխոսակցություն

50

Բարձրխոսակցություն 70

Աշխատողփոշեծծիչ 80

Մետրոյի գնացք 80

- Ռոք խմբի համերգ 100

Ամպրոպի ճայթյուն 110

Ռեակտիվ շարժիչ 110

Զենքի կրակոց 120

Page 5: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

Աղմուկը կարող էառաջացնել հարբած լինելու, : զգացում մարդու մոտ ստեղծել սթրեսային վիճակ Այն

: ազդում է նաև բույսերի և կենդանիների վրա

Page 6: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

Բարձր ձայնն ու աղմուկնազդում են մարդու ինչպես, ֆիզիկական այնպես էլ հոգեկանառողջության վրա։

Աղմուկիազդեցությանտակ մարդու եւ կենդանու օրգանիզմումառաջանում էադրենալինի որոշակի

, քանակություն իսկայն սպառելու առիթն իրականում չկա։ , Գուցե նաեւ դա էպատճառը որ մեծ ու աղմկաշատ

քաղաքներում մարդիկավելիանհանգիստ ու դյուրագրգիռեն։

Page 7: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

• Երև 15-20 անի մետրոյով րոպե երթև եկելու ( դեպքում իսկ մետրոյումաղմուկը հասնում է

75 ) դեցիբելի մարդն իր օրգանիզմը որոշակի վտանգի է :ենթարկում

Page 8: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

• , Օրինակ Կանադայումաղմուկը բացառելու նպատակով մետրոնաշխատում է ռետինե

, անիվների կամ հատուկ բարձիկների վրա մինչդեռ մեզ մոտ մետրոյի և , անիվները և՛

, ռելսերը երկաթյա են հետեւաբար՝ աղմուկըթունելում և վագոնների մեջ հասնում է

վտանգավոր շեմին

Page 9: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

• 70 -Սովորաբար ցերեկըպետք էաղմուկը չգերազանցի դբ, 60 - : ն իսկ գիշերը՝ դբ ն Սակայն Ե րևանի մի շարք

վայրերում ուփողոցներումաղմուկը նորման 6-7 , գերազանցում է դեցիբելը որիպատճառը

, տրանսպորտային միջոցները սրճարանները և : սկավառակներ վաճառողխանութներն են Բազմաթիվ

, վարորդներ իրենցտրանսպորտային միջոցներ որոնք ոչ , սարքին վիճակում են երթևեկում են ևարդյունքում բացի

աղմուկ ստեղծելուց օդնախտոտում են ոչպիտանի գազերարտանետելով:

Page 10: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

• , Պատկերացնելու համար թե ուժգին ձայներն ինչպես , ենազդում լսողական օրգանի վրա թարթչավոր

, բջիջները կարելի է համեմատել ցորենիարտի իսկ ` : ձայնայինալիքները քամու հետ Թեթև քամին նման է

. թույլ ձայնին այն թեթևակիորեն թեքում է ցորենի ` : հասկերի գագաթները առանց վնասելու դրանց ` Քամու ուժգնացմանը զուգընթաց հասկերի , ցողուններնավելի շատ են թեքվում իսկ երկարատևև

, ուժգին կամ կարճատև բայց շատ ուժգին քամին ` :կարող է լուրջ վնասել արտը ջարդելով ցողունները

Page 11: Աղմուկը և մեր առողջությունը (Էկո-հայրենագիտական ակումբ)

• 85 Եթե երկու ժամ շարունակ դԲ ուժգնությամբաղմուկի պայմաններում գտնվելիս լսողական օրգանը չի

, 110 վնասվում ապաականջակալներով կես ժամիցավելի ` դԲ ուժգնությամբ երաժշտություն լսելիս այն լրջորեն

: վնասվում է Գիտական հետազոտությունների , արդյունքումպարզվել է որականջակալներով բարձր

30 երաժշտություն լսողների լսողական օրգանը տարեկանում ենթարկվում է այնպիսի

, « » փոփոխությունների ինչ նման բարիքներից չօգտված60-70 :տարեկաններինը