ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  • View
    1.225

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

..

.. . .. 5211209928 107 35

1-3 4 5-6 1 7-9 2 10-12 3 13-15 16-15 19-35 36

. 1. 3 1 34. 5. 63. 5 2 6 78. 91 5 . 5 + 1. 5 + 2. 5 + 3. 5 + 44. 7 + 2 7. 8910 . . . .

1

. 5. 4 + 4 3 + 43 + 53 + 6 3 + 77. 5 3 7 8 . 9 11 6. 82 + 3 =4 + 2 =6 + 1 =. 5 + 4 =8. 3 2 3 4 . 5 . 6

. . . .

2

. 9. 2 4 6 8 9 10 3 4 5 8 10 7

( ) . . . . 3

. 4

.

1

2 5 7

5

. 2 4 5 9

6

. 1 3 1 4

1.

3 2 .......

.

5 2 ........

2. 7 1

. 4.

6 2 ............. .

4 4 ............. 5.

3.

3 6 .............

8

. 7.

4 3 ............. .

10 2 ............. 8. 6.

8 4 .............

9

. 2 1.

.

2.

2 1

3 3 2

............. 5 3

............. 10

. 4.

.

5. 4 3

............. 2 4

............. 3. 4 4

.............

11

. 7.

.

8. 3 9

............. 6 11

............. 6. 5 4

.............

12

. 3 1.

.

2. 9 ............. .............

13

. 4.

.

5. ....... ............. .............

3.

14

. 7.

.

8. ....... ............. .............

6.

15

. 1. 3 1 34. 5. 63. 5 2 6 78. 91 5 . 5 + 1. 5 + 2. 5 + 3. 5 + 44. 7 + 2 7. 8910 . . . .

16

. 5. 4 + 4 3 + 43 + 53 + 6 3 + 77. 5 3 7 8 . 9 11 6. 82 + 3 =. 4 + 2 =. 6 + 1 =. 5 + 4 =8. 3 2 3 4 . 5 . 6

. . . .

17

. 9. 2 4 6 8 9 10 3 4 5 8 10 7

( ) . . . . 18

19

20

. 1. 3 1 34. 5. 63. 5 2 6 78. 91 5 . 5 + 1. 5 + 2. 5 + 3. 5 + 44. 7 + 2 7. 8910 . . . .

21

. 5. 4 + 4 3 + 43 + 53 + 6 3 + 77. 5 3 7 8 . 9 11 6. 82 + 3 =. 4 + 2 =6 + 1 =. 5 + 4 =8. 3 2 3 4 . 5 . 6

. . . .

22

. 9. 2 4 6 8 9 10 3 4 5 8 10 7

( ) . . . . 23

. 1 3 1 4

1.

3 2 ....5....

.

5 2 ...7...

2. 1 24

. 4.

6 2 .....8...... .

4 4 ....8.... 5.

3.

3 6 ........9.....

25

. 7.

4 3 ......7....... .

10 2 .....12... 8. 6.

8 4 .......12......

8

26

. 2 1.

.

2.

2 1

3 3 2

......5....... 5 3

.......8...... 27

. 4.

.

5. 4 3

.......7...... 2 4

.......6...... 3. 4 4

.......8......

28

. 7.

.

8. 3 9

.......11...... 6 11

......17....... 6. 5 4

.......9.....

29

. 3 1.

.

2. 9 ......6....... ...........7...........

30

. 4.

.

5. ....4.... ........9..... ......9.......

3.

31

. 7.

.

8. ....6... ........10..... ......13.......

6.

32

. 1. 3 1 34. 5. 63. 5 2 6 78. 91 5 . 5 + 1. 5 + 2. 5 + 3. 5 + 44. 7 + 2 7. 8910 . . . .

33

. 5. 4 + 4 3 + 43 + 53 + 6 3 + 77. 5 3 7 8 . 9 11 6. 82 + 3 =. 4 + 2 =. 6 + 1 =. 5 + 4 =8. 3 2 3 4 . 5 . 6

. . . .

34

. 9. 2 4 6 8 9 10 3 4 5 8 10 7

( ) . . . . 35

,. (2551). 1 10. : . . 36