קורות חיים רן סופי

Embed Size (px)

Text of קורות חיים רן סופי

1. -..204365597 : :6/1/1993:0506411287 :,413 : kaganran@gmail.com : ,, . : ,,, . . MICROSOFT EXCHANGE : IIS,FTP,DHCP,TELNET,netstat ACTIVE DIRECTORY GPO Linux Windows : Windows 2000/3/8/12 Ubuntu, Kali ) RAIDS) :Powershell,C#,Javascript,SQL ) VMWARE, VIRTUALBOX,MICROSOFT VIRTUAL SERVER) : 800-800 , ((Server, 7, XP (image) 2. -7 Windows , : " System " : : : ,,,, .