טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תש"ע

  • View
    149

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תש"ע. הפקולטה למדעי הרוח. החוג לארכיאולוגיה. ד"ר רוית לין הערכת סיכונים לאתר ארכיאולוגי כבסיס לשימורו: מקרה מבחן – סוסיתא בציון מעולה בהדרכת: פרופ' ארתור סג"ל. החוג להיסטוריה כללית. ד"ר פטר שלמה פלג - PowerPoint PPT Presentation

Text of טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תש"ע

1

"

1 2"

:

:' "

"

(1250-1215)

:'

"

, ' ' 2003-1988

:'

"

: " "

:'

" -

: , , 1920-1881:' '

"

' (1936-1869)

:'

"

' : (1943-1940)

:'

" -

' ': , , 1965-1948

:' '

"

:

:' -' -

"

:

:' -' -

"

:

:'

"

:' -

" -

:--

:'

"

" ":

:' '

"

- : -

:'

" '

-9 -13

:" '

"

.

:'

"

:

:'

" ()

: -

:'

"

, 9-7 ":

:' '

"

2001/1: - , 6-5

:" ' "

"

:'

" .

, Tursiops truncatus, -

:' "

"

:

:'

"

, :'

"

: -

:'

"

: () : ' III ' , III

:'

"

(' )

:' -'

"

(2007-1980)

:"

" ' (')

: ' '

:"

" ' '

() : ,

:' -

34"

'' '':

:' "

"

:' -'

" -

: , ,

:' -

"

? -

:'

"

: ,

:' -

"

:' -

" -

:

:'

"

: , (1998-1941)

:'

"

:

:' '

"

:' '

"

:'

"

:' '

" -

:'

"

:"

"

:"

"

: -

:' '

"

:'

" '

- : ,

:'

"

, ,

:' -"

"

:

:"

"

:

:"

"

" ": ,

:

"

: - , ,

:'

" -

- -

:' " -

" -

:

:' "

60"

: ,

:'

"

: ?!

:' ' -

"

(PTSD)

:' -

64"

-

:'

" -

- -

:'

"

" ": - :

:'

"

- :

:'

"

-

:' ' '

"

, ,

:'

" -

() ": /

:'

"

:'

"

" ":

:' -

, " '

:'

, "

, -

:'

, "

: " -

:'

, "

: :'

, "

- '

:"

, "

: " "

:'

,

80" .

, Operculate Discomycetes Morchella :'

" -

DNA Saccharomyces cerevisiae

:' '

"

(Acomys)

:' '

"

: ,

:' "

" .

, (Aphyllophorales s.l.) Hymenomycetous Heterobasidiomycetous :' '

"

microsatellite Spalax ehrenbergi

:' ' '

"

"

:'

"

(Salamandra infraimmaculata)

:'

" '

(Drosophila) - : " "

:' '

"

, Agaricales s.l , Lepiotaceous ( Lepioteae -Leucocoprineae)

:' '

"

(Ricotia lunaria) , ,

:' '

"

: , ,

:'

"

(Salamandra infraimmaculata),

:'

"

: (fMRI):' "

"

:'

96"

, :

:' '

"

?

:" "

"

-

:'

"

:" '

101"

, :' "

"

:' " -

"

, : :'

" -

: :'

"

" ":' ' '

"

: :' '

"

:' " -

"

:' -"

"

: :" ' '

" -

- :' '

"

112