ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . . 1 .-. 2551-2555. 1. (PPA, PPE, PP ). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

1 1 .-. 2551-2555 2 PP Model 2556 1. (PPA, PPE, PP ) 2. 3. . 1. .-. (Purchaser-provider)2. + 5 3. 4. M&E 3 National Health Authority (NHA) & Regulator Purchaser . Provider 2. NHA . KPI 2557 50 3. . . PP model 3. (Provider) 12 . . CEO, . . Service plan . 10 , ., 2558-60 . . . / 4KPI (44)KPI (6)KPI 5 ( ) 10 / 0-5 + BS + BS - / + BS 6 7 / PP ModelRealignment of WorkNational ProgramsBasic ServicesArea HealthHealth Promotion & Prevention / PP (5 Flagship Programs)2. MOU . PP (BS, NP, AH) .()3. . () PP 5 Health Literacy..

1. 2. Focal Point 1. / 4. : / /3. / ... (Focal point)2. ... - - 13 1. 5. (M&E)3. . (NPP)2. . . - - - - . - - - - PP Forum 4. MOU 14 PP 2557DHS.PP ModelBasic ServicesNational ProgramsArea HealthANC, WCC, EPI, DCCRisk managementCommunicable Disease Control, Food Safety,CommunityAnd Environmental Health

Vaccine, Growth monitoring, Childhood oral healthChild development, IQ/EQ, LDVaccine, Oral healthSexual & Reproductive HealthScreening of DM/HTScreening of cervix and breast cancerNCD (DM/HT, Cancer, Stroke, COPD) - (ADL, , Geriatric syndromes)16 1. 3 2. 1. 1. 3 3. Aging Manager 1. 2. 3. 2. CUP3. LTC 3. 2. / 18(1) NPP & Central procurement (23 ./)(3) P&P Basic Services(192 ./)(2) P&P Area Health services(66.38 ./) (4) (7.50 ./)

/.,/ P&P Capitation( 288.88 x . 64.871 ) 383.61 /.UC 48.852 P&P Dental(10 ./) . 13 () (2) (3) (40+5 ./)/(21.38 ./+)Capitation+workload (162 ./)Quality Performance(20 ./) 57 ...5 Flagships MOU(BS,NP)PPAPPAPPBPPNP 57 .. UCMOU(NP)(1000 )(6,000 )20// (/) () () (/)/ ( ) / / ( ) ( )( ) / / / / / 3 MCH Manager... MCH. . . . Child Dev. ManagerTeenage ManagerNCD ManagerAging ManagerMCH ManagerChild Dev. ManagerTeenage ManagerNCD ManagerAging ManagerProvincial Program Managers District Program Managers 1. /2. 3. 4. 241. .-. (PP Model) 2. KPI 44 (PP 11 ) 5 3. 4. M&E PP 57251. 4. 3. 2. 26

Recommended

View more >