Παιδιατρική | Τόμος 63 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2000

 • View
  233

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

 • A

  IIA

  TP

  IKH

  T

  OM

  O

  63

  T

  EY

  XO

  1

  E

  TO

  2

  00

  0

  EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA

  ISSN 0377-2551

  IANOO-EBOO 2000 TOMO 63 TEYXO 1O

  PAEDIATRIKI Hellenic Paediatric Society

  APPA YNTAHH . A-

  , ! E. B- A

  H - . N

  AOK . A, O.

  AO O OOH - M. A-M, A. K

  Gilbert: A. T, M. T, . K, A. , E. K,A. X, E. , A. , E. K,.K

  - E A 5- 7,5 . T, K. N, N. , . M,H. Arshad, T. Dean, S. Matthews, B. Mealy

  X / X K, A T, A K, M ,A

  CoxsackieB E. P, X. M-, . ,X. , M. A, B. K-

  O - B. , B. , B. , M.

  O . octreotideA. H, K. , A. M, . ,A. , K. M

  M. avium AIDS. M, . M, B. , E. ,A. B, M.

  . I. K, M. T, K. , . , E. K

  AEIKONITIKH EPITH Langerhans. , . A, A. X,. , . K

  PAKTIKE OHIE TOY AIIATPOY TOY ONEIT K.

  O .

  .

  H ENHMEPH - A 1999. -

  1999

  E 1999

  -Online: http://www.ich.gr. .

  OY

  .

  sICAM-1, sVCAM-1 . , . , . , . ,. , .

  1

  2

  6

  9

  17

  21

  27

  34

  38

  43

  48

  50

  55

  60

  63

  64

  65

  66

  68

  69

  71

  76

  78

  80

  E.AIIATPIKH TELIKO 30-05-03 13:11 1

 • iEHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA

  HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY

  AAIIIIAATTPPIIKKHH

  E E E

  EK.

  IE EM 92A 115 28T:. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354

  E E : A. K : E. B-AM : . A-

  : M. A-M: . A: . K-T: . N: T. : A. -: K. : . : . T

  E.

  .

  Bimonthly PublicationThe Official Journal of the Hellenic Paediatric Society

  PublisherK. Griveas

  OwnerHellenic Paediatric SocietyMichalakopoulou 92Athens 115 28Tel. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354

  Scientific Editorial BoardPresident : A. KonstadopoulosEditor : E. Valassi-AdamMembers : F. Athanassiadou-Piperopoulou

  : M. Athanassiou-Metaxa: S. Andronikou: S. Kitsiou-Tzeli: S. Nakou : T. Panagiotopoulos: A. Syrigou-Papavassiliou: K. Priftis: G. Syrogiannopoulos: S. Tsitoura

  English EditingS. Nakou

  Statistics ConsultantE. Sarafidou

  T 63, T 1 .-. 2000

  . -O. . . . . . . . .

  Consultants, Paediatric SubspecialtySocietiesS. Grafacos Haematology-OncologyE. Roma GastroenterologyV. Spilioti EndocrinologyV. Thanopoulos CardiologyE. Petridou Social PaediatricsM. Xanthou NeonatologyK. Stefanidis NephrologyL. Papagianouli PaedodonticsA. Papavassiliou NeurologyJ. Tsanakas Pneumonology

  EITHMONIKE EKOEI E..E.. T 3, 151 22 MT.: 61 41 360-5 Fax: 61 41 365

  E 10000 .E, : 5000 .

  SSN 0377-2551

  Publishing CoordinatorSCIENTIFIC PUBLICATIONS LtdP. Tsaldari 3, Marousi 151 22Tel.: 61 41 360-5, Fax: 61 31 365

  Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 30

  JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 5

 • APPA YNTAHH . A- 1

  , !E. B- A 2

  H . N 6

  AOK . A, O. 9

  AO O OOH M. A-M, A. K 17

  Gilbert: A. T, M. T, . K, A. ,E. K, A. X, E. ,A. , E. K, .K 21

  E A 5-7,5. T, K. N, N. ,. M, H. Arshad, T. Dean, S. Matthews, B. Mealy 27

  X / X K, A T, A K,M , A 34

  Coxsackie B E. P, X. M-, . ,X. , M. A, B. K- 38

  O B. , B. , B. ,M. 43

  EDITORIALS Managing children's painF. Athanassiadou-Piperopoulou 1

  To the reviewers of the journal, with deep appreciation! E. Valassi-Adam 2

  Chest radiographs in the diagnosis and follow-upof pneumonia in childrenP. Nikolaidou 6

  REVIEW ARTICLEGranulomatous hepatitisD. Alexiou, O. Grafakou 9

  ARTICLE OF SPECIAL INTERESTThe treatment of pain in children with sicklecell diseaseM. Athanasiou-Metaxa, A. Koussi 17

  ORIGINAL PAPERSGilberts syndrome: Genotype analysis and correlationwith phenotype in childrenA. Tsesou, M. Tzeti, S. Kitsiou, A. Galla,E. Kavasarakis, A. Hatzidimoula, E. Pateraki,A. Drakatos, E. Kanavakis, T. Karpathios 21

  Comparison of sensitisation to aeroallergensin British and Greek school children aged5 to 7.5 yearsS. Tsitoura, K. Nestoridou, N. Papadopoulou, P.Botis,H. Arshad, T.Dean, S. Matthews, B. Mealy 27

  Blood and urine anion gap in newborn infantsC. Costalos, A. Tsakiris, A. Constandinidou,M. Daniilidou, A. Gounaris 34

  Systemic manifestations of Coxsackie B virusinfections in childhoodE. Roilides, C. Mantiou-Gratziou, T. Papastavrou,C. Panteliadis, M. Athanasiou, V. Kyriazopoulou-Dalaina 38

  CASE REPORTSOcclusion of the middle cerebral artery and Bell'spalsy associated with Mycoplasma pneumoniaeinfectionV. Falaina, V. Papaevangelou, V. Syriopoulou,M. Theodoridou 43

  E P I E O M E N A C O N T E N T S

  Page.

  AAIIIIAATTPPIIKKHHT 63, T 1 .-. 2000

  EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY

  PPAAEEDDIIAATTRRIIKKIIVolume 63, No. 1, Jan.-Feb. 2000

  iii

  Continued

  JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 7

 • O . octreotideA. H, K. , A. M, . ,A. , K. M 48

  M. avium AIDS. M, . M, B. ,E. , A. B, M. 50

  . I. K, M. T, K. , . ,E. K 55

  AEIKONITIKH EPITH Langerhans. , . A, A. X,. , . K 60

  PAKTIKE OHIE TOY AIIATPOYTOY ONEIT K. 63

  O . 64

  ;. A 65

  H ENHMEPH - A 1999. - 66 1999 68E 1999 69

  -Online: http://www.ich.gr. . 71

  O 75

  . 77

  sICAM-1, sVCAM-1 . , . , . , . ,. , . 80

  Octreotide treatment of acute pancreatitis ina child with end stage renal diseaseA. Elias, C. Stefanidis, A. Mitsioni, D. Siapera,A. Papadopoulou, K. Michelis 48

  Concurrent pulmonary infection with Aspergillusfumigatus and Mycobacterium avium in an HIV-infected hemophiliac patientD. Mantziou, G. Mostrou, V. Papaevangelou,E. Platokouki, A. Velegraki, M. Theodoridou 50

  Congenital lobar emphysema in an adolescent. CasereportI. Kaleyias, M. Tsolia, K. Papageorgiou, T. Dosios,E. Kavasarakis 55

  RADIOLOGICAL CASE OF THE ISSUECase report of a child with Langerhans cell histiocytosisT. Papageorgiou, F. Athanasiadou, A. Haritandi,M. Hatzistilianou, D. Katriou 60

  PAEDIATRICIANS PRACTICAL ADVICE TOPARENTSK. Priftis 63

  LETTERS

  S. akou 64

  S. Andronikou 65

  PAEDIATRIC NEWSPaediatriki - Report 1999E. Valassi-AdamReviewers 1999 68Scanning of the Greek Medical Peers for articles inchild health 69

  IRIS- Online: Greek bibliography on child healthhttp://www.ich.gr 71

  Pain relief in children with cancerWHO 75

  Book review

  RepublicationLevels of the soluble adhesion molecules sICAM-1 andsVCAM-1 in children with systemic lupus erythematosusD. Catriou, F. Athanasiadou, C. Aggouridaki, T. Papageorgiou,V. Tsabdaridou, M. Hatzistilianou 80

  Forthcoming meetingsAbbreviations

  Page.

  iv

  AAIIIIAATTPPIIKKHHT 63, T 1 .-. 2000

  EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY

  PPAAEEDDIIAATTRRIIKKIIVolume 63, No. 1, Jan.-Feb. 2000

  JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 8

 • H AIIATPIKH E E (E E ).

  ) ) ) - ) - ) -

  : ( E - E), , , , , - , , , - , , -, , - , , - , -, , , .

  O - AIIATPIKH :

  E E E EM 9211528 A

  H AIIATPIKH K X Y B - ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors.Uniform Requirements for Manuscripts Submitted toBiomedical Journals. N Eng J Med 1997;337:309-315,http://jama.ama-assn.org/info/auinst-req.htlm)

  -, -, :)

  (, , -, , , ),

  ) - ,

  )

  ( ),

  ) - - ( - -),

  ) - E .

  H AIIATPIKH - - .

  - AIIATPIKH - - E..E.

  - E 1975 - 1983, .

  H AIIATPIKH E E, E- E E .

  E , - E E , , .

  H - 4 .

  T - . M -, , - .

  T .

  vii

  O

  JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 9

 • T (

  ) - - A4 (22X28 cm) (2,5 cm) -. T : , ,, -- , -, , , , -. K - . H - 15-25, 12-15 - 3-5 , 1000 250-300 .

  :- (

 • I. A ,

  et al .

  T : A, K , M B, A-

  A. O - . A E I1988;15:448-455.

  Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation isassociated with an increased risk for pancreatobiliarydisease. Ann Intern Med 1996;124:980-983.

  :Llach F. Parathyroidectomy in chronic renal failure:

  Indications, surgical approach and the use of calcitriol.Kidney Int 1990; 38 (29 suppl):S62-S68.

  X :Coffee drinking and cancer of the pancreas

  [editorial]. BMJ 1981;283:628.

  : B, M X, M N. -

  . T; . 78, 26 . . . I- 28-29 M 1988.

  Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heartsurgery [letter]. Anaesthesia 1989;44:363-364.

  II. BK :Schuster V. Renal clearance. In: Seldin DW, Giebich

  G, eds. The kidney: physiology and pathophysiology.2nd ed. New York: Raven Press, 1992:943-978.

  :M-A . O A: O-

  . A:E K K E 1995.

  :Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance.

  In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the ThirdInternational Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31; New York: International Society of Chemotherapy,1963:484-500.

  :M-M A. X -

  - K.N.. (. -.). A: I Y 1988.

  :Morse SS. Factors in the emergence of infectious