104
Садржај: 1. БИБЛИОТЕКАРСТВО..............................................................2 2. ВАСПИТНИ РАД.................................................................3 3. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ.............................................................17 4. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ.......................................................21 5. ИНФОРМАТИКА.................................................................23 6. МАТЕМАТИКА..................................................................28 7. ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА.......................................32 8. ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.......................39 9. ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ........................................................40 10. ПРИРОДНЕ НАУКЕ............................................................ 53 11. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ................................................. 59 12. СТРАНИ ЈЕЗИК.............................................................. 62 13. УМЕТНОСТИ................................................................. 65 14. УПРАВЉАЊЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И НОРМАТИВА.........................................71 15. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ......................................................... 77

БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

:Садржај1. БИБЛИОТЕКАРСТВО.....................................................................................................................................................2

2. ВАСПИТНИ РАД............................................................................................................................................................3

3. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ....................................................................................................................................................17

4. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ......................................................................................................................................21

5. ИНФОРМАТИКА..........................................................................................................................................................23

6. МАТЕМАТИКА............................................................................................................................................................28

7. ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА....................................................................................................32

8. ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА...............................................................39

9. ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ........................................................................................................................................40

10. ПРИРОДНЕ НАУКЕ..................................................................................................................................................53

11. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ............................................................................................................................59

12. СТРАНИ ЈЕЗИК.........................................................................................................................................................62

13. УМЕТНОСТИ............................................................................................................................................................65

14. УПРАВЉАЊЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И НОРМАТИВА.......................................................................................................71

15. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ..........................................................................................................................................77

Page 2: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

СЕМИНАРИ ЗУОВ (веб адреса http://katalog.zuov.rs/) :

1. БИБЛИОТЕКАРСТВО

рб

Компетенције

Назив Трајање

1 K1Аутоматизација пословања школске библиотеке Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево

дана: 1бодова: 8

2 K1Библиотека – место читања, учења, истраживања Библиотекарско друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

3 K1Кооперативност школског библиотекара и наставника у циљу постизања ефикасности и ефективности знања код ученика Градска библиотека Нови Сад, Нови Сад

дана: 1бодова: 7

4 K1Креативне радионице у школској библиотеци Филолошки факултет, Београд

дана: 3бодова: 24

5 K1Облици сарадње школске библиотеке са другим установама културе и образовања Филолошки факултет, Београд

дана: 3бодова: 24

6 K1Смотра стваралаштва школских библиотекара Друштво школских библиотекара Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

7 K1Улога библиотекара у савременом образовању Форум педагога, Београд

дана: 2бодова: 16

8 K1Улога школског библиотекара – од плана набавке до расхода библиотечке грађе Библиотека града Београда, Београд

дана: 1бодова: 6

9 K1Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 1бодова: 8

10 K1Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку Народна библиотека Ужице, Ужице

дана: 2бодова:16

2

Page 3: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

2. ВАСПИТНИРАД

рбКомпетенције

Назив Трајање

11 K2100 игара – односно игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце и дечјих група Основна школа „Стари Ковач Ђула“, Стара Моравица

дана: 3бодова: 21

12 K2Заинтересованост ученика – предуслов за учење ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст

дана: 1бодова: 8

13 K2Како учити – мотивација и методе успешног учења Дом ученика средњих школа, Сомбор

дана: 1бодова: 8

14 K2Креативна настава, Наставник – ученик – родитељ, тим који побеђује Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

15 K2Личност и образовно-васпитни рад, симпозијум на скупу Дани примењене психологије у Нишу Филозофски факултет у Нишу, Ниш

дана: 1бодова: 8

16 K2Обука за водитеље дебатних клубова Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд

дана: 3бодова: 24

17 K2Обука за радионичарски рад – интерактивне методе рада са групом Отворени универзитет Суботица доо, Суботица

дана: 2бодова: 16

18 K2Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 12

19 K2 Подршка подстицању и развоју читања код деце Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 1бодова:

3

Page 4: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

20 K2Унапређење саобраћајног образовања и васпитања – 10 лекција које живот значе Модел 5 д.о.о., Beograd

дана: 2бодова: 10

21 K2Унапређивање рада образовно-васпитне установе на основу резултата истраживања Прехрамбено-шумарска и хемијска школа, Сремска Митровица

дана: 2бодова: 16

22 K3Aзбука сарадње школе и породице Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

23 K3Адаптација ученика на школу и дом Средњошколски дом, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

24 K3Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 1бодова: 8

25 K3Акциони планови и асертивност као превенција булинга (вршњачког насиља) "Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

26 K3Асертивност – алтернатива насиљу Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

27 K3Васпитни проблеми ученика и како их превазићи Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 12

28 K3Васпитни рад и индивидуални васпитни план Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

29 K3Васпитње и социјализација ученика – методика васпитног рада Удружење Креативни учитељи, Лештане

дана: 1бодова: 8

30 K3 Водич за час одељењског старешине Образовно креативни центар, Бор

дана: 3бодова:

4

Page 5: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

31 K3Вршњачко насиље и шта са њим ОШ „Олга Петров Радишић“, Вршац

дана: 2бодова: 14

32 K3Да ли нам медијација заиста помаже Предшколска установа''Младост'', Бачка Паланка

дана: 3бодова: 20

33 K3Да у вртићу и школи свако резилијентан буде лако Центар за развој резилијентности, Београд

дана: 2бодова: 16

34 K3Два приступа ученику Oсновна школа „Вук Караџић“, Вршац

дана: 2бодова: 16

35 K3Добрa сарадњa са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима Образовање плус, Београд

дана: 2бодова: 15

36 K3Добро сам ту где сам – техника за превладавање стреса запослених у образовању ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова

дана: 1бодова: 8

37 K3Добробит животиња и ми Организација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Београд

дана: 2бодова: 16

38 K3Ефикасан наставник у одговору на насиље у образовно-васпитним установама Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 3бодова: 20

39 K3Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике Креативни центар, Београд

дана: 1бодова: 8

40 K3Заједно против насиља Друштво учитеља Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

5

Page 6: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

41 K3Заштита од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа Аутономни женски центар, Београд

дана: 2бодова: 16

42 K3Здраво одрастање – Програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

43 K3И најмањи корак је корак – тренинг за планирање пројеката и акција из области одрживог развоја Центар за образовање одраслих "EDUCA HUMANA", Београд

дана: 3бодова: 18

44 K3Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

45 K3Интеракција у процесу образовања школске деце и адолесцената Удружење Здраво да сте, Београд

дана: 2бодова: 12

46 K3Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

47 K3Како бити бољи – примарно превентивни програм (позитивна психологија) Дом ученика средњих школа, Сомбор

дана: 1бодова: 8

48 K3Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

49 K3Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу Филозофски факултет, Ниш

дана: 2бодова: 16

50 K3Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

51 K3Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом Институт за педагошка истраживања, Београд

дана: 2бодова: 16

52 K3 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука дана: 2

6

Page 7: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Београдска отворена школа, Београд бодова: 16

53 K3Личност васпитача и наставника као чинилац у васпитно-образовном процесу Креативни центар, Београд

дана: 1бодова: 8

54 K3Мeдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда

дана: 2бодова: 16

55 K3Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

дана: 2бодова: 12

56 K3Медијација ми, родитељи и деца Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 2бодова: 16

57 K3Мерцедес модел васпитања Психополис институт д.о.о., Нови Сад

дана: 2бодова: 16

58 K3Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице – одељењског старешине: шта, како и зашто Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

59 K3Механизми насиља – модели ефикасног интервенисања Предшколска установа дечији вртић "Школигрица", Нови Сад

дана: 2бодова: 15

60 K3Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима Центар за примењену психологију, Београд

дана: 3бодова: 24

61 K3Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима Центар за примењену психологију, Београд

дана: 3бодова: 24

62 K3Моралним вредностима против вршњачког насиља Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац

дана: 1бодова: 8

63 K3 Моћ речи Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот

дана: 3бодова:

7

Page 8: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

64 K3Награда и казна – педагошки избор или нужност Удружење Креативни учитељи, Лештане

дана: 2бодова: 15

65 K3Наставник као креатор климе у одељењу Институт за педагошка истраживања, Београд

дана: 1бодова: 8

66 K3Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

67 K3Ни црно ни бело/стратегијe за инклузију и сензитивизација за потребе деце из oсетљивих група ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

68 K3Обрада тема васпитног рада путем радионица у домовима ученика Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 16

69 K3Образовање за мир – Дијалогом до решења НАНСЕН дијалог центар Србија, Београд

дана: 3бодова: 24

70 K3Обука васпитача, учитеља и асистената за рад са ромском децом Помоћ деци, Београд

дана: 3бодова: 24

71 K3Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 3бодова: 24

72 K3Оснаживање младих кроз ученичке парламенте Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 3бодова: 18

73 K3Повећање компетенција савременог одељењског старешине ОШ ''Жарко Зрењанин'', Зрењанин

дана: 2бодова: 16

8

Page 9: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

74 K3Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

75 K3Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи Едукативни центар - Мултимедиа, Ниш

дана: 1бодова: 8

76 K3Помоћ деци у кризним ситуацијама Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 2бодова: 16

77 K3Породични распоред у раду с агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста ОШ "Мајка Југовића", Земун

дана: 3бодова: 24

78 K3Превентивни карактер верске наставе Човекољубље, Добротворни фонд Српске Православне Цркве, Београд

дана: 2бодова: 12

79 K3Превенција и инклузија кроз форум-театар ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

80 K3Превенција насиља, злостављања и занемаривања Друштво учитеља Ковина, Ковин

дана: 2бодова: 16

81 K3Претпоставке успешне наставе Центар за примењену педагогију, Београд,Земун

дана: 1бодова: 8

82 K3Проактивно управљање климом у одељењу трансакциона анализа у учионици (групи) "Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Нови Сад

дана: 2бодова: 12

83 K3Проблем трговине људима (децом) – превенција и едукација АСТРА - Акција против трговине људима, Београд

дана: 2бодова: 16

84 K3Проблематично дете у разреду Учитељско друштво Неготин, Неготин

дана: 1бодова: 8

85 K3 Програм превенције насиља „Здрави избори за децу“ (напредни ниво) дана: 3

9

Page 10: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Инцест Траума Центар - Београд, Београд бодова: 24

86 K3Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 3бодова: 24

87 K3Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих кроз самоспознају Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 3бодова: 24

88 K3Професионална оријентација: Оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 3бодова: 24

89 K3Професионално усмеравање ученика Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 12

90 K3Рад са децом и омладином са проблемима у понашању Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд

дана: 2бодова: 16

91 K3Развојне потребе ученика и настава (бивша Школа родитељства) Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 2бодова: 16

92 K3Реч, игра, стваралаштво у борби против наркоманије Друштво учитеља Мионица, Мионица

дана: 2бодова: 15

93 K3Решавање сукоба ученика методом реконструкције Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

94 K3Родна равноправност Група МОСТ удружење за сарадњу и посредовање, Београд

дана: 2бодова: 15

95 K3Родно условљено насиље из угла деце и одраслих који су преживели трауму (ниво 1 – основни ниво) Инцест траума центар, Београд

дана: 3бодова: 24

96 K3 Рука помоћи и подршке ОШ "Марија Трандафил", Ветерник

дана: 3бодова:

10

Page 11: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

97 K3Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун

дана: 3бодова: 24

98 K3Свет наше (различите) деце Дечји вртић "Лабуд Пејовић", Бечеј

дана: 3бодова: 24

99 K3Социјализација младих – Усавршавање учитеља и разредних старешина на мађарском језику Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

100

K3Социјална интелигенција и поремећаји понашања Центар за примењену психологију, Београд

дана: 1бодова: 8

101

K3Тридесет и шест сценарија за добар ЧОС Дом ученика средњих школа, Сомбор

дана: 2бодова: 15

102

K3Умеће одрастања Центар за професионалну подршку, едукацију и развој - ТИМ ПСИХОКОД, Београд

дана: 3бодова: 20

103

K3Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 3бодова: 24

104

K3Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

105

K3Управљање стресом деце, наставника и родитеља Форум педагога, Београд

дана: 2бодова: 16

106

K3Успешније од разредне ка предметној настави Савез учитеља Републике Србије, Бeoгрaд

дана: 2бодова: 16

107

K3 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења

дана: 2бодова:

11

Page 12: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд 16

108

K3Школа и ученици са развојним тешкоћама Центар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Београд

дана: 1бодова: 8

109

K3Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије Електротехничка школа „Стари Град“, Београд

дана: 2бодова: 12

110

K3Школа ненасиља Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

111

K4Агресија или асертивност Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 1бодова: 8

112

K4Алтернатива насиљу Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 2бодова: 16

113

K4Ауторитет, та тешка страна реч Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 2бодова: 16

114

K4Васпитачка моћ – развијање креативних и ненасилних техника дисциплиновања и сарадње у групи ПУ “Меда”, Београд

дана: 2бодова: 16

115

K4Вештине јавног наступа и презентације Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

116

K4Вештине комуникације у васпитно-образовним установама Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд

дана: 2бодова: 12

117

K4Водич за поступање у установи образовања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Гимназија ''Јован Јовановић Змај'', Нови Сад

дана: 1бодова: 8

118

K4 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад

дана: 2бодова:

12

Page 13: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

15

119

K4Да темпераменте свако боље упозна лако Образовање плус, Београд

дана: 1бодова: 8

120

K4Емоционална интелигенција у образовању Центар за проучавање и примену емоционалне интелигенције, Београд

дана: 2бодова: 16

121

K4Емоционални аспекти групе и рад са групама у васпитно-образовним установама Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова: 16

122

K4Заједно у школској клупи Људи за људе, Београд

дана: 1бодова: 8

123

K4Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним односима ОШ "Симеон Аранички", Стара Пазова

дана: 2бодова: 16

124

K4И ти се питаш – партиципација деце и младих у школи и локалној средини Образовни форум, Београд

дана: 3бодова: 18

125

K4Инклузивно посредовање – Фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у инклузивном школовању Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд

дана: 3бодова: 21

126

K4Јачање капацитета наставника за васпитни рад Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 16

127

K4Једноставно извиђаштво Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

128

K4Како радити са родитељима Прва техничка школа, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

129

K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова:

13

Page 14: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

130

K4Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 2бодова: 12

131

K4Комуникација без насиља – добра размена Предшколска установа "Раковица", Београд

дана: 2бодова: 16

132

K4Комуникација као професионална одговорност наставника Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

133

K4Комуникација у васпитању Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

134

K4Комуникацијом до задовољног наставника и ученика Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

135

K4Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

136

K4Комуникацијске вештине и међуљудски односи у школи Пета београдска гимназија, Београд

дана: 1бодова: 8

137

K4Мала школа – велика радост Основна школа „Јован Поповић“, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

138

K4Менторство у примени програма професионалне оријентације Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 3бодова: 24

139

K4Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 7

140

K4 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе Електротехничка школа "Стари град", Београд

дана: 2бодова:

14

Page 15: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

141

K4Наставник – лидер учења ОШ "Васа Чарапић", Бели Поток

дана: 1бодова: 8

142

K4Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево

дана: 2бодова: 16

143

K4Научно-стручни скуп психолога Србије Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 16

144

K4Обука наставника за рад са проблематичним родитељима и породицама Отворени универзитет Суботица доо, Суботица

дана: 2бодова: 16

145

K4Обука наставника за рад са проблематичном децом Отворени универзитет Суботица доо, Суботица

дана: 2бодова: 16

146

K4Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине ОШ "Гаврило Принцип", Земун

дана: 2бодова: 12

147

K4Одељењски старешина – ефикасно планирање рада и управљање одељењем Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова: 16

148

K4Одељењски старешина у савременој школи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 3бодова: 24

149

K4Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 2бодова: 16

150

K4Осигурање квалитетне комуникације _– ок² БИГЗ школство д.о.о., Београд

дана: 2бодова: 16

151

K4 Оснаживање васпитача и учитеља за подршку породици у превенцији ризико понашања код деце

дана: 1бодова:

15

Page 16: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац 8

152

K4Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију – напредни Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

153

K4Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

154

K4Позитивна дисциплина у школи и породици Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Петровчић,Сурчин

дана: 2бодова: 16

155

K4Позориште живота АГЕНДА, Центар за подршку породици, Београд

дана: 3бодова: 22

156

K4Превентивно васпитно-саветодавно деловање на решавање конфликата у школској заједници Филозофски факултет, Ниш

дана: 2бодова: 16

157

K4Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ Центар за превенцију девијантног понашања код младих „Таргет“ , Нови Сад

дана: 2бодова: 16

158

K4Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

159

K4Професионална оријентација на преласку у средњу школу Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 3бодова: 24

160

K4Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

161

K4Професионално оснаживање школа Друштво психолога Србије - Центар за примењену психологију, Београд

дана: 3бодова: 21

162

K4 Професионално усмеравање ученика са посебним потребама Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова:

16

Page 17: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

12

163

K4Родитељ – пријатељ и сарадник Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

164

K4Родитељи и ми Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 1бодова: 8

165

K4Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд

дана: 2бодова: 16

166

K4

Умеће комуникације – Kако да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,

дана: 3бодова: 20

167

K4Умеће комуникације 2 – комуникацијскe вештинe у пракси Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Београд,

дана: 1бодова: 8

168

K4Управљање одељењем – нови приступ раду одељењскoг старешине Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова: 12

169

K4Успостављање односа поштовања у учионици Омладински клуб Бачка Паланка, Бачка Паланка

дана: 2бодова: 16

170

K4УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба Група МОСТ, Београд

дана: 3бодова: 24

3. ДРУШТВЕНЕНАУКЕ

рбКомпетенције

Назив Трајање

171

K1 Meсто социолошког истраживања у настави социологије (могућност извођења и на мађарском језику)

дана: 1бодова:

17

Page 18: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Центар за стручно усавршавање, Кикинда 8

172

K1Oдабрани садржаји, теме и тестови у настави историје Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

173

K1Дијалего-философија у средњој школи Средња техничка школа "Милева Марић", Тител

дана: 3бодова: 19

174

K1Достигнућа младих у Србији – ДМуС, Дечија економија Достигнућа младих у Србији-ДМуС, Београд

дана: 3бодова: 24

175

K1Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 2бодова: 14

176

K1Историја и хунгарологија Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

177

K1Истраживање хуманитарног права (ИХП) Црвени крст Србије, Београд

дана: 3бодова: 20

178

K1Како још може да се учи историја Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

179

K1Како одржати успешан час верске наставе Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Београд

дана: 2бодова: 12

180

K1Катихизис некад и сад: Оригинални текст у настави православног катихизиса Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 2бодова: 16

181

K1Квалитет и функционалност уџбеника православног катихизиса за основне и средње школе Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 2бодова: 16

182

K1 Комуникациона компетентност и медијска писменост наставника у савременом образовно-васпитном раду

дана: 1бодова:

18

Page 19: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац 6

183

K1Креативне наставне методе у реализацији верске наставе Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 1бодова: 8

184

K1Методе рада у верској настави Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Београд

дана: 1бодова: 8

185

K1Методика верске наставе Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

186

K1Музеј као извор активног учења – музејска учионица Основна Школа Душан Јерковић, Инђија

дана: 1бодова: 7

187

K1На путу кроз време Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", Београд

дана: 2бодова: 16

188

K1Народна традиција у пракси Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 11

189

K1Настава историје и образовна постигнућа Агенција за едукацију и маркетинг ДУГА-co, Београд

дана: 2бодова: 16

190

K1Новинарска радионица – Медијска писменост Новосадска новинарска школа УГ, Нови Сад

дана: 3бодова: 21

191

K1Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области историје Регионални центар за таленте Београд II, Београд

дана: 1бодова: 8

192

K1Побољшање квалитета извођења верске наставе Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 1бодова: 8

193

K1 Позитиван допринос цркве образовању и васпитању у прошлости, садашњости и будућности

дана: 1бодова:

19

Page 20: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Хемијско-медицинска школа, Вршац 8

194

K1Примена Интернета у реализацији верске наставе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

195

K1Примена образовних стандарда у настави историје Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

196

K1Проактивни приступ учењу историје – нове методе и технике Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 16

197

K1Путовање кроз свет завичајне историје – Barangolás a helytörténelem világában Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

198

K1Сазнајни приступ друштву у сфери образовања: Зашто је социологија актуелна? Филозофски факултет, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

199

K1Слободна зона у основним и средњим школама – Филм као додатно наставно средство ФОНД Б92, Београд

дана: 1бодова: 8

200

K1Средњи век у настави историје Центар за напредне средњовековне студије, Београд

дана: 2бодова: 16

201

K1Унапређење наставе историје у основној школи Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

202

K1Употреба књижевних дела на часовима верске наставе Богословија Светог Јована Златоуста, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

203

K1Уџбеник и оригинални текст у настави филозофије и друштвених наука Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 1бодова: 8

204

K1 Филозофија образовања у контексту друштвених промена Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова:

20

Page 21: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

205

K1Функционалност уџбеника историје за основне и средње школе Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", Београд

дана: 2бодова: 16

4. ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ

рбКомпетенције

Назив Трајање

206

K17 корака превенције болести зависности Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 1бодова: 8

207

K1Безбедност ученика у школским објектима Криминалистичко-полицијска академија, Земун – Београд

дана: 2бодова: 16

208

K1Болести зависности – препознавање, реаговање, превенција – оно што наставници треба да знају Удружење Креативни учитељи, Лештане

дана: 1бодова: 8

209

K1Васпитање за здравље Завод за јавно здравље Врање, Врање

дана: 1бодова: 6

210

K1Васпитањем и образовањем у школи до сексуалне културе Удружење Креативни учитељи, Лештане

дана: 1бодова: 8

211

K1Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

212

K1Вртић промовише здравље Завод за јавно здравље Суботица, Суботица

дана: 1бодова: 8

213

K1 Здравствено-образовнa подршка у раду са хиперактивном децом и децом са сметњама у развоју

дана: 2бодова:

21

Page 22: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Школа за оштећене слухом-наглуве "Стефан Дечански", Београд 16

214

K1Корак, корективна гимнастика, вежбе за превенцију и корекцију телесних деформитета Клуб корективне гимнастике "Корак", Суботица

дана: 1бодова: 8

215

K1Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) Градски завод за јавно здравље Београд, Београд

дана: 2бодова: 16

216

K1Курс прве помоћи Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

217

K1Мала школа великог здравља Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

218

K1Метаморфоза – дрога – превенција наркоманије Фондација менталне хигијене "Експекто", Суботица

дана: 3бодова: 24

219

K1Мислимо на време – превенирајмо злоупотребу психоактивних супстанци у школама и домовима ученика Висока здравствено-санитарна школа струковних студија, Београд

дана: 2бодова: 12

220

K1Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 2бодова: 16

221

K1Правилна исхрана и дозирана физичка активност – фактори развоја и очувања здравља Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ, Београд

дана: 3бодова: 24

222

K1Први корак превенције болести зависности OШ "Вук Караџић", Бајмок

дана: 1бодова: 8

223

K1Превенција и збрињавање деформитета код школске деце и омладине Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ, Београд

дана: 3бодова: 24

224

K1 Превенција и примена здравих стилова живота у настави и ваннаставним активностима у школи

дана: 1бодова:

22

Page 23: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Учитељско друштво - Ниш, Ниш 8

225

K1Супстанцу на дистанцу – здравствено-васпитни филм у превенцији злоупотребе дрога Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад

дана: 1бодова: 6

226

K1Управљање стресом и стресним реакцијама Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 8

227

K1Физичко вежбање у функцији превентиве постуралних поремећаја и гојазности код ученика ОШ ''Љуба Нешић'', Зајечар

дана: 2бодова: 12

228

K1Школа промовише правилну исхрану Завод за јавно здравље Суботица, Суботица

дана: 1бодова: 8

5. ИНФОРМАТИКА

рбКомпетенције

Назив Трајање

229 K1C# Програмски језик – основни курс Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова: 24

230 K1CAD/CAM пројектовање Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 2бодова: 16

231 K1Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографија Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд

дана: 3бодова: 24

232 K1SMART табла у учионици креативности, мотивације и знања Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

233 K1 SQL језик за манипулацију подацима у релационим базама података Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова:

23

Page 24: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

234 K1Алати за е-учионицу Агенција за образовање "Марина и Јован", Нови Сад

дана: 3бодова: 24

235 K1Архимедесова РАЧУНАРСКА ТРИБИНА Савремена настава рачунарства и информатике – стални семинар Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 2бодова: 10

236 K1Базе података Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

дана: 2бодова: 16

237 K1Бесплатни интернет алати погодни за коришћење у наставном процесу ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст

дана: 1бодова: 8

238 K1Градски и сеоски миш у дигиталној учионици Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

239 K1Дигиталне белешке – Microsoft One Note рачунарски програм Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа

дана: 2бодова: 16

240 K1Електронски наставни материјали Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд

дана: 2бодова: 16

241 K1Електронски тестови Средња техничка школа, Сомбор

дана: 3бодова: 24

242 K1Електронско насиље и како га спречити ОШ "Свети Сава", Кикинда

дана: 2бодова: 16

243 K1Електронско учење напредних техника програмирања на језицима С и С++ Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

дана: 2бодова: 16

244 K1 Ефикасна обрада школске документације помоћу рачунара Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова:

24

Page 25: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

14

245 K1Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века Рачунрска гимназија, Београд

дана: 2бодова: 16

246 K1Израда мултимедијалних наставних садржаја Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд

дана: 2бодова: 16

247 K1Израда школског сајта Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Чачак

дана: 2бодова: 16

248 K1Интерактивни електронски постер као е-алат за остваривање сарадничког учења Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда

дана: 2бодова: 16

249 K1Информатичке мрвице Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

250 K1

Информациона писменост у процесу унапређења наставе професора средњих школа и гимназија Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд

дана: 2бодова: 14

251 K1Информационо-комуникациона технологија у настави Агенција за образовање „Марина и Јован“, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

252 K1Како да заштитите Вас и Ваше дете на интернету Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 2бодова: 16

253 K1Како практично прилагодити рачунарску учионицу за различите наставне програме ЕТШ "Никола Тесла", Ниш/Црвени Крст

дана: 1бодова: 8

254 K1Коришћење интернета – употреба и злоупотреба Саобраћајно-техничка школа, Земун

дана: 1бодова: 8

255 K1 Медији у настави Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 3бодова:

25

Page 26: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

256 K1Модернизујте своју наставу – лако израдите свој Web сајт ОШ "Свети Сава", Кикинда

дана: 3бодова: 24

257 K1Модуларни програм Средња економско-пословна школа Шабац, Шабац

дана: 3бодова: 24

258 K1Мултимедија као покретач активног учења Агенција за образовање "Марина и Јован", Нови Сад

дана: 2бодова: 16

259 K1Мултимедијални аспекти наставе и учења Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

дана: 3бодова: 24

260 K1Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 2бодова: 16

261 K1Објектно-оријентисано програмирање – развој апликација и ide алати Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 3бодова: 24

262 K1Образовна информатика – основа менаџмента и управљања системом образовања и токовима финансирања Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

263 K1Одабране теме из теорије графова Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш, Ниш

дана: 1бодова: 8

264 K1Одабране теме из теорије графова 2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

265 K1Основе јава програмирања Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова: 24

266 K1 Основе рачунарских мрежа Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 2бодова:

26

Page 27: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

267 K1Подстицање учења коришћењем мобилних апликација и мобилног учења Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова: 24

268 K1Предметна дидактика – Рачунарство и информатика Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 3бодова: 24

269 K1Примена блога у настави коришћењем популарног Web алата Wordpress Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 2бодова: 16

270 K1Примена иновативних комуникацијских технологија Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

271 K1Примена рачунара за техничко цртање и пројектовање користећи програм АutoCad Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 3бодова: 24

272 K1Примена слободног софтвера у настави Удружење професора информатике Србије, Нови Сад

дана: 3бодова: 22

273 K1Рад са талентованом децом у области информаике Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 1бодова: 8

274 K1Рачунарске мреже Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

дана: 2бодова: 16

275 K1Роботика вирт – лаб (Robotic virt - lab) Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац

дана: 3бодова: 24

276 K1Савремене рачунарске мреже Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 8

27

Page 28: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

277 K1Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 8

278 K1Технике визуелног програмирања и C# Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

дана: 2бодова: 16

279 K1Трибина Информатичка знања Рачунрска гимназија, Београд

дана: 3бодова: 20

280 K1Улога наставника у едукацији и заштити деце на интернету Отворени универзитет Суботица доо, Суботица

дана: 1бодова: 8

281 K1Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама Друштво математичара Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

282 K1Унапређивање наставног процеса коришћењем веб презентације Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

283 K1Употреба HTML5 & CSS3 и грађење софистицираних Web страна Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 2бодова: 12

284 K1Управљање дигитализованом учионицом Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 2бодова: 16

285 K1Управљање заштитом нa интернету Центар за едукацију компјутерске и пословне активности "Будућност", Липљан

дана: 2бодова: 16

286 K1Школа будућности: Е-алати у настави Карловачка гимназија, Сремски Карловци

дана: 3бодова: 24

287 K1Школска бежична рачунарска мрежа Електронски факултет у Нишу, Ниш

дана: 3бодова: 17

100 K1 Примена бесплатног софтвера у настави дана: 2

28

Page 29: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац бодова: 16

6. МАТЕМАТИКА

рбКомпетенције

НазивТрајање

288

K1Архимедесова математичка трибина: Савремена настава математике – стални семинар Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 3бодова: 20

289

K1Архимедесова математичка трибина за учитеље – стални семинар Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 2бодова: 10

290

K1Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара Електротехнички факултет, Београд

дана: 2бодова: 16

291

K1Геометрија на шаховској табли Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 1бодова: 8

292

K1Геометрија у трећем и четвртом разреду Mлади математичар, Врњачка Бања

дана: 2бодова: 16

293

K1Дидактичко-методска поставка часа математике Електротехнички факултет, Београд

дана: 2бодова: 16

294

K1Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2013. Друштво математичара Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

295

K1Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2014. Друштво математичара Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

296

K1 Игре у настави математике. Развијање когнитивних и истраживачких способности ученика основне школе.

дана: 1бодова:

29

Page 30: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Стручно удружење ИДЕА, Београд 8

297

K1Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе Стручно удружење ИДЕА, Београд

дана: 1бодова: 8

298

K1Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици ОШ "20. октобар", Београд

дана: 1бодова: 8

299

K1Како да заинтересујемо ученика за математику Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

300

K1Критичко мишљење у настави математике Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

301

K1Летња (зимска) математичка школа (семинар) за наставнике-менторе за рад са даровитим ученицима у основним и средњим школама Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 3бодова: 24

302

K1Математика у малом... Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

303

K1Математика усмерена на постигнућа ученика Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

304

K1

Методички приступи у обради наставних тема везаних за функције помоћу geogebre Природно-математички Факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

305

K1Мотивисање и развијање интересовања за учење математике Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 6

306

K1Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета Електротехнички факултет, Београд

дана: 1бодова: 8

307

K1 Облици и логичка структура наставе математике Математички факултет, Београд

дана: 1бодова:

30

Page 31: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

308

K1Обука наставника за додатни рад из математике у основној школи Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 6

309

K1Обука наставника за додатни рад из математике у средњим школама Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 6

310

K1Одабрана поглавља из математике за V, VI, VII и VIII разред основне школе – методички приступ Стручно удружење ИДЕА, Београд

дана: 2бодова: 12

311

K1Одабрани садржаји наставе математике у млађим разредима основне школе Друштво математичара Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

312

K1Одабрани садржаји наставе математике у средњим школама Друштво математичара Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

313

K1Писмени задаци и оцењивање у настави математике Друштво математичара Србије подружница Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 16

314

K1Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике (на примерима контролних вежби, писмених задатака и тестова) Математичка гимназија, Београд

дана: 1бодова: 6

315

K1Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 8

316

K1Примена шаха у математици Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 1бодова: 8

317

K1Развој поступака и навика у реализацији програма математике основних школа Друштво наставника математике основних школа Нови Сад, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

318

K1 Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи Електротехнички факултет, Београд

дана: 3бодова:

31

Page 32: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

319

K1Савремени приступи настави математике Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 3бодова: 24

320

K1Семинар за стално стручно усавршавање наставника: Архимедесов математички практикум Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 6

321

K1Специјализовани републички семинар за наставнике математике (о раду са младим математичарима) Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 8

322

K1Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима основне школе (за учитеље) Математичко друштво "АРХИМЕДЕС", Београд

дана: 1бодова: 8

323

K1Теме из геометрије Департман за математику и информатику, ПМФ Нови Сад, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

324

K1Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе 2012. Друштво математичара Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

325

K1Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе 2013. Друштво математичара Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

7. ОБРАЗОВАЊЕДЕЦЕСАПОСЕБНИМПОТРЕБАМА

рбКомпетенције

НазивТрајање

326

K2Асистивна технологија – примена у школи Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

327

K2 Деца која живе живот у другачије обојеном свету Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова:

32

Page 33: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

328

K2Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – припрема и израда Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

329

K2Индивидуализација наставе за даровитог ученика (ранији назив: Израда ИОП-а за даровитог ученика) Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд

дана: 1бодова: 8

330

K2Инклузија од теорије до праксе 2 Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 2бодова: 14

331

K2Методологија писања и презентације научноистраживачког рада талентованих ученика Центар за развој креативности ЦЕЗАР, Бор

дана: 1бодова: 8

332

K2Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања ОШ "Соња Маринковић", Суботица Сомбор

дана: 2бодова: 16

333

K2Мултимедији у инклузивном образовању Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд

дана: 1бодова: 8

334

K2НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 3бодова: 20

335

K2Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун

дана: 3бодова: 24

336

K2Педагошки програм помоћи у ликовном изразу деци са сметњама у развоју и деци из маргинализованих група Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

337

K2Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

338

K2 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и ИОП Иницијатива за инклузију Велики Мали, Панчево

дана: 2бодова:

33

Page 34: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

339

K2Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом ОШ "Душан Дугалић", Београд

дана: 2бодова: 16

340

K2Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

341

K2

Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 12

342

K2

Прилагођавање наставних јединица из музичке културе за ученике са сметњама у развоју Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

343

K2

Прилагођавање наставних јединица из српског језика за ученике са сметњама у развоју Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

344

K2Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама Политехничка школа, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

345

K2Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем Студио за образовање одраслих ЦЕПОМ, Нови Београд

дана: 2бодова: 16

346

K2Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

347

K2Примена рачунара у инклузивном образовању Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда

дана: 1бодова: 8

348

K2Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд

дана: 1бодова: 8

34

Page 35: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

349

K2Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 16

350

K2Ритмичко мелодијске активности – подстицај учењу, говорно-језичком развоју и инклузивном образовању Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Београд

дана: 1бодова: 8

351

K2Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дискалкулије на предшколском и школском узрасту Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

352

K2Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење сметњи у учењу на предшколском и школском узрасту Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова: 18

353

K2Терапијско обликовање глином. Историја уметности и уметнички процес као средство у терапији. ОИСШ Жарко Зрењанин,, Суботица

дана: 2бодова: 14

354

K2Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, Земун

дана: 2бодова: 16

355

K2Школа за све – инклузивно образовање Ресурсни центар „Знање“, Београд

дана: 3бодова: 24

356

K3Да глумимо заједно Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

357

K3Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичким мишљењу у настави Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 1бодова: 8

358

K3Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

359

K3Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи ОШ ''Соња Маринковић'', Суботица

дана: 3бодова: 24

36 K3 Инклузија по мери детета дана: 2

35

Page 36: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

0 Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд бодова: 16

361

K3Како открити и покренути даровите Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 2бодова: 16

362

K3Како помоћи дислексичним ученицима Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак

дана: 1бодова: 8

363

K3Како препознати и радити са ученицима који имају поремећаје читања и писања Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

364

K3Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха – базична обука Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 2бодова: 15

365

K3Керамика – традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност) Удружење предшколских радника, Нови Београд

дана: 3бодова: 24

366

K3Методичке посебности рада са АДХД дететом / учеником – инклузивни модел Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

367

K3Модели подршке у инклузивном образовању Ресурсни центар „Знање“, Београд

дана: 3бодова: 20

368

K3

Неуропсихолошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у инклузивној настави Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд

дана: 3бодова: 24

369

K3

Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке инклузивном образовању Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

370

K3Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту Предшколска установа Савски Венац, Београд, Београд

дана: 2бодова: 12

36

Page 37: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

371

K3Подршка наставницима у унапређивању инклузивног образовања и превазилажењу проблема у одељењу Група МОСТ, Београд

дана: 1бодова: 8

372

K3Ромско дете и школа Мрежа за инклузију маргинализоване деце МИ, Београд

дана: 2бодова: 16

373

K3Специјална школа као Сервисни центар Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 16

374

K3Стратегије и интервенције за развијање социјалних вештина и прихватљивог понашања код деце са аутистичним спектром О.Ш. "Антон Скала", Београд

дана: 2бодова: 16

375

K3Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова: 16

376

K3Унапредимо дечји развој Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд

дана: 2бодова: 16

377

K3Час по мери детета Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

378

K4Агресивност деце и адолесцената Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 1бодова: 7

379

K4Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања наставе Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

380

K4Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

381

K4''Вртић и школа по мери детета'' – инклузивни модел рада у вртићу и основној школи Предшколска установа "Наша радост", Суботица

дана: 2бодова: 16

38 K4 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије – могући правци деловања дана: 1

37

Page 38: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

2васпитача/учитеља/наставника Институт за педагошка истраживања, Београд

бодова: 8

383

K4Даровито дете у школи и шта са њим ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево

дана: 2бодова: 16

384

K4Дете са епилепсијом у разреду Учитељско друштво Неготин, Неготин

дана: 1бодова: 8

385

K4Дефицит пажње и хиперактивност деце Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 2бодова: 14

386

K4Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 16

387

K4Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

388

K4Дискалкулија у основној школи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак

дана: 1бодова: 8

389

K4Дислексија, дисграфија, дискалкулија, сметње интелекта и вида – Стратегије прилагођавања наставе Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

390

K4Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом и децом са сметњама у развоју Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

391

K4Идентификација и рад са даровитом децом Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

392

K4Израда и примена индивидуалних васпитно-образовних планова у предшколској установи ПУ “Радосно детињство”, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

393

K4 Индекс за инклузију – тренинг за примену Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 1бодова:

38

Page 39: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

394

K4Индивидуални образовни план – корак ка инклузивном образовању Ресурсни центар „Знање“, Београд

дана: 2бодова: 10

395

K4Индивидуални образовни план за децу/ученике са сметњама у развоју у редовном ВОС-у ОШ "Скадарлија", Београд

дана: 2бодова: 16

396

K4Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

397

K4Индивидуални образовни планови у пракси Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 3бодова: 22

398

K4Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 16

399

K4Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

400

K4Инклузија – нова наставничка компетенција у друштву знања Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

401

K4Инклузија деце с аутистичним спектром поремећаја (АСП) у редовно васпитно-образовно окружење Факултет ѕа специјалну еукацију и рехабилитацију, Београд

дана: 2бодова: 16

402

K4Инклузија од теорије до праксе Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 3бодова: 21

403

K4Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство између породице и вртића/школе ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

39

Page 40: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8. ОБРАЗОВАЊЕИВАСПИТАЊЕНА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХМАЊИНА

рбКомпетенције

Назив Трајање

404

K1“Иза седам гора и седам мора“ – Улога бајке у развоју личности детета (на мађарском језику) Фондација менталне хигијене "Експекто", Суботица

дана: 3бодова: 24

405

K1Едукација будућих грађана Европске Уније – односно Едукација наставног кадра за извођење наставе Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

406

K1Курс за наставнике васпитно-образовних установа са наставним језиком словачким Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

407

K1Летња Академија – успешно образовање, учење, едукација просветних радника на мађарском језику Удружење просветних радника мађара Северне Бачке, Суботица

дана: 3бодова: 24

408

K1Ми и они други Група 484, Београд

дана: 3бодова: 21

409

K1Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова: 18

410

K1Роми кроз време Ромски Информативни Центар, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

411

K1Словачки језик од традиције ка модерности 5 Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

9. ОПШТАПИТАЊАНАСТАВЕ

рб Компетенциј Назив Трајањ

40

Page 41: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

е е

412

K2Blog, twitter и facebook у настави Образовно креативни центар, Бор

дана: 3бодова: 24

413

K2Kaко написати добру припрему за час Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

414

K2Активно – креативно учење Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 1бодова: 8

415

K2Активно учење/настава Образовни форум, Београд

дана: 3бодова: 24

416

K2Ангажовани наставник – како пробудити и инспирисати ученике Центар за развој људских ресурса и менаџмент, Београд

дана: 1бодова: 8

417

K2Апликација метода и техника у настави и учењу Центар за едукацију Дидакта, Београд

дана: 3бодова: 24

418

K2Веб портали за припрему и реализацију наставе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

419

K2Вишеструка примена дебате у образовно-васпитном процесу Медицинска школа Зрењанин, Зрењанин

дана: 2бодова: 16

420

K2Вредновање образовних постигнућа ученика у функцији унапређења квалитета наставе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

421

K2Да у школи свако учи радосно и лако Образовање плус, Београд

дана: 2бодова: 16

422

K2 Дебата у настави Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд

дана: 3бодова:

41

Page 42: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

18

423

K2Дигитални филм као средство мотивације ученика и наставника Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

424

K2Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика Центар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Нови Београд

дана: 2бодова: 16

425

K2Добра припрема за час – успешан час Образовно креативни центар, Бор

дана: 3бодова: 24

426

K2Допунска настава у савременој школи I Министарство просвете Републике Србије - Школска управа у Ужицу, Ужице

дана: 1бодова: 8

427

K2Допунска настава у савременој школи II Едукативни центар ЗЛАТИБОР, Ужице

дана: 1бодова: 8

428

K2Електронска провера знања Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд

дана: 1бодова: 8

429

K2Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем Интернета Шеста београдска гимназија, Београд

дана: 3бодова: 24

430

K2За, против и како – вештина аргументоване дискусије у настави Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

431

K2Завичајна школа наслеђа Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

432

K2Зимски сусрети учитеља Србије „Jaчање професионалних компетенција просветних радника“ Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

433

K2 Иновативни модели наставе у савременој школи Центар за образовну технологију, Београд

дана: 3бодова:

42

Page 43: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

434

K2Интеграција, корелација и занимација – (интегративна настава) Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 12

435

K2Интегрисана амбијентална настава Географски факултет - Универзитета у Београду, Београд

дана: 1бодова: 8

436

K2Интерактивне табле у настави Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

437

K2Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

438

K2Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова ПД "Context Education Worldwide", Ваљево

дана: 2бодова: 16

439

K2Како да научено на семинарима постане део школске праксе ОШ "Јован Поповић", Крагујевац

дана: 1бодова: 8

440

K2Како да проверим активно знање, вештине и кључне компетенције ученика Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

441

K2Како до интерактивног софтвера у настави Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

442

K2Како мислити друкчије: дивергентно и интердисциплинарно – тематско планирање садржаја и подстицање креативних активности у настави Институт за педагошка истраживања, Београд

дана: 3бодова: 24

443

K2Како унапредити и вредновати сопствену наставну праксу Гимназија и ОШ "Руђер Бошковић", Београд

дана: 3бодова: 24

444

K2 Компетентан наставник између теорије и праксе Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова:

43

Page 44: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

445

K2Компетенције наставника за примену нове парадигме учења Филозофски факултет – Одсек за педагогију, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

446

K2Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

447

K2Мала методичка радионица Едукативни центар Златибор, Ужице

дана: 1бодова: 8

448

K2Методе активно-оријентисане наставе Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

449

K2Методе и облици наставе у основном и стручном образовању одраслих Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 16

450

K2Методе наставе и учења Агенција за образовање "Марина и Јован", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

451

K2Методика примене мултимедија у настави Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 3бодова: 21

452

K2Модели развијајуће наставе Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

453

K2Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 2бодова: 15

454

K2Мотивација и психолошки принципи учења Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

455

K2 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама

дана: 1бодова:

44

Page 45: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Универзитет Сингидунум, Београд 6

456

K2Мреже учења: blog и Facebook као средства савремене наставе и учења Институт за педагошка истраживања, Београд

дана: 3бодова: 20

457

K2Мултимедијa у настави и учењу у основној школи Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

458

K2Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

459

K2Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави Шеста београдска гимназија, Београд

дана: 1бодова: 8

460

K2Настава путем открића – методе и технике Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

461

K2Настава у облаку Образовно креативни центар, Бор

дана: 3бодова: 24

462

K2Наставне методе између теорије и праксе Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

463

K2Наставници као лидери – оснаживање наставника за управљање променама у образовном процесу ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 2бодова: 16

464

K2Нова школа – Вишефронтална настава Центар за унапређење наставе "АБАКУС", Београд

дана: 2бодова: 16

465

K2Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу Агенција за едукацију и маркетинг ДУГА-ЦО, Београд, Београд

дана: 2бодова: 16

466

K2 Образовно-васпитни рад учитеља и неговање матерњег језика (ТАНОМ) Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 3бодова:

45

Page 46: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

24

467

K2Образовно-информациона технологија у планирању, реализацији и вредновању наставног рада Едусофт, Београд

дана: 3бодова: 24

468

K2Обука за вођење семинара и презентација Педагошки завод Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова: 18

469

K2Организација и реализација интегративне наставе путем амбијенталног учења Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

470

K2Организација рада наставника Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 1бодова: 8

471

K2Оснаживање компетенција наставника и васпитача Удружење наставника "Опстанак", Ужице

дана: 1бодова: 8

472

K2Основе активно-оријентисане наставе Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

473

K2

Оспособљавање приправника за самосталан образовно-васпитни рад кроз припрему за полагање испита за лиценцу Асоцијација стручњака у модернизацији образовања и стручног усавршавања''Академик'', Београд

дана: 2бодова: 12

474

K2Оцењивање у функцији учења Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 14

475

K2Педагошке компетенције наставника из угла друштва знања Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац

дана: 2бодова: 10

476

K2Планирање активно-оријентисане наставе Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

477

K2 Планирање у разредној настави уз примену иновативних метода Друштво учитеља Новог Сада (ДУНС), Нови Сад

дана: 1бодова:

46

Page 47: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

478

K2Повећање компетенција наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин

дана: 3бодова: 24

479

K2Подстицајним задацима до квалитетнијег наставног процеса Издавачко предузеће Едука, Београд

дана: 1бодова: 8

480

K2Праћење и вредновање – пут ка квалитету рада школе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

481

K2Примена тестова знања у основној и средњој школи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

дана: 2бодова: 16

482

K2Примена техника учења у настави Центар за едукацију Дидакта, Београд

дана: 3бодова: 24

483

K2Приправници у сфери компетенција Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

484

K2Програмирана настава – програмирање наставних садржаја у основној школи Учитељско друштво - Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 12

485

K2Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

486

K2Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програмаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

487

K2Рад у паровима у млађим разредима основне школе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

488

K2 Радионица о радионици – РОР Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова:

47

Page 48: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

12

489

K2Развијање мотивације код ученика за успешније учење БИГЗ школство д.о.о. Београд, Београд

дана: 2бодова: 16

490

K2Развијање ситуацијских задатака Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 2бодова: 16

491

K2Развој научних појмова у настави Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 2бодова: 16

492

K2Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

493

K2Савремене методе наставе и наставни материјали Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд

дана: 2бодова: 16

494

K2Савремени методички приступ у реализацији вежби и практичне наставе Пословно удружење текстилних и кожарских школа Србије, Ниш

дана: 2бодова: 16

495

K2Савремени приступ оцењивању ученика Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

496

K2Самовредновање у функцији развоја школа/установа Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

дана: 2бодова: 16

497

K2Самовредновањем до квалитета у школи и вртићу Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 1бодова: 8

498

K2Самоорганизовано учење Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 2бодова: 16

499

K2 Састављање и оцењивање тестова Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 2бодова:

48

Page 49: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

500

K2Страни језик у корелацији са осталим предметима Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

501

K2Стратегије за ефикасно подучавање и мотивацију у настави Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

502

K2Стручне трибине Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 6

503

K2Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

504

K2Тематско планирање у млађим разредима основне школе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

505

K2Тестови знања у функцији оцењивања ученика Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

506

K2Угледни час – прилика за све Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

507

K2Уз радне листове до више успеха у учењу Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице

дана: 3бодова: 24

508

K2Успешно управљање одељењем ОШ "Владимир Роловић", Београд

дана: 1бодова: 8

509

K2Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

510

K2 Учимо да учимо Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова:

49

Page 50: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

511

K2Филозофија с децом Група МОСТ, Београд

дана: 2бодова: 16

512

K2Читањем и писањем до критичког мишљења Модул I ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

513

K2Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 2бодова: 16

514

K2ШКОЛА ДАНАС НИП Образовни информатор, Београд

дана: 1бодова: 8

515

K2Школско оцењивање у основној и средњој школи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

дана: 2бодова: 12

516

K3Гугл-апликације за Гугл-генерације ОШ "Жарко Зрењанин", Нови Сад

дана: 3бодова: 24

517

K3Едукација за идентификацију и рад са даровитом децом Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов", Вршац

дана: 2бодова: 16

518

K3Интеркултуралност и инклузија – изазов за школу Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

519

K3Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење (рационално-емоционални приступ) ОШ "Јелица Миловановић", Сопот

дана: 3бодова: 24

520

K3Компетентан наставник – мотивисан ученик Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

521

K3 Креативна будућност кроз креативно дете I (методе и технике развоја креативности) Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање,

дана: 3бодова:

50

Page 51: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Издаваштво, Сврљиг 20

522

K3

Креативна будућност кроз креативно дете II (методе и технике развоја креативности) Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Сврљиг

дана: 3бодова: 20

523

K3Методе и технике развијања стваралаштва Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац

дана: 3бодова: 20

524

K3Обука за примену и интерпретацију теста зрелости за школу Центар за примењену психологију, Београд

дана: 1бодова: 8

525

K3Обука за примену теста тип 1 Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 14

526

K3Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

527

K3Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце-ученика који имају тешкоће у напредовању Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 16

528

K3Подстицајно окружење и подршка ромској деци у вртићу и школи ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

дана: 3бодова: 24

529

K3Подстицање сензорне интеграцијe код деце Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова: 12

530

K3Припремно мотивациони тренинг: „Ау, што је школа згодна“ Школа за основно образовање одраслих Сомбор, Сомбор

дана: 2бодова: 16

531

K3Слике и сценске игре као мали дечји пројекти у настави ОШ “Краљ Александар Први”, Београд

дана: 2бодова: 16

532

K3 Телом и покретом до успешнијег учења Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

дана: 2бодова:

51

Page 52: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

12

533

K4Tимски рад и сарaдња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе ОШ "Ђура Јакшић", Зрењанин

дана: 1бодова: 8

534

K4Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

535

K4Занимљив ЧОС уз помоћ радионица Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор

дана: 1бодова: 8

536

K4Изградња тима и вештина комуникације Основна школа Горња Варош, Београд Земун

дана: 3бодова: 24

537

K4Између прописа и праксе Техничка школа „Змај“, Земун

дана: 2бодова: 16

538

K4Комуникација и интеракција у савременој школи – електронски семинар Друштво школских библиотекара Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

539

K4

Модели професионалног развоја наставника: учитеља, професора, васпитача, стручних сарадника и директора Висока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Вршац

дана: 1бодова: 8

540

K4Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 2бодова: 16

541

K4Писмо учитељу – практично упутство за предавање у млађим разредима ОШ Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

542

K4Планирање реализације екскурзија у основним и средњим школама Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

543

K4 Пракса и прописи Четрнаеста београдска гимназија, Београд

дана: 1бодова:

52

Page 53: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

544

K4Развојно и пројектно планирање Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

545

K4Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

546

K4Трећа међународна конференција гимназија 3к ( култура-комуникација-компјутер) Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

547

K4Унапредимо своју наставну праксу: Могућности израде и примене образовног филма у настави Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

548

K4Управљање одељењем и наставом путем e-learninga у ванредним ситуацијама Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

549

K4Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 2бодова: 16

10. ПРИРОДНЕНАУКЕ

рбКомпетенције

Назив Трајање

631

K1Eкологија у методичкој пракси Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 15

632

K1Oбразовање за опстанак Удружење "Школа за опстанак", Београд

дана: 2бодова: 16

633

K1 Амбалажа, отпад, рециклажа Висока техничка школа струковних студија Зрењанин/хемијско друштво

дана: 2бодова:

53

Page 54: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Зрењанин, Зрењанин 16

634

K1Априлски дани за наставнике хемије Српско хемијско друштво, Београд

дана: 2бодова: 12

635

K1Безбедно у саобраћај – програм превенције Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

636

K1Буквар животне средине Академија Филиповић доо, Јагодина

дана: 1бодова: 8

637

K1Водени екосистеми – савремени приступ у настави биологије и екологије Универзитет у Београду Пољопривредни факултет, Београд , Земун

дана: 2бодова: 16

638

K1Галилејеви учитељи – од Сунчевог ситема до галаксија Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

639

K1Допринос одрживом развоју, еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу Санитарно Еколошко Друштво САН ЕКО, Београд

дана: 2бодова: 16

640

K1Допринос унапређивању научне писмености у образовању кроз низ једноставних практичних примера и огледа Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

641

K1Екологија са децом – критичко мишљење у развоју еколошке свести у настави Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 1бодова: 8

642

K1Еколошко образовање за одрживи развој Креативни центар, Београд

дана: 1бодова: 6

643

K1Експеримент − сигуран пут до трајног и применљивог знања Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

644

K1 Елементарне непогоде и настава географије Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

дана: 2бодова:

54

Page 55: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

645

K1Занимљива биологија – савремене методе и нови приступи Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

646

K1Занимљива екологија – новости у изучавању структуре, функционалности и конзервације екосистема Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

647

K1Занимљива хемија кроз мултимедије Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад

дана: 3бодова: 24

648

K1Занимљивим задацима и примерима из физике до подизања нивоа знања ученика ОШ "Станислав Бинички", Јасика

дана: 1бодова: 8

649

K1Заштита животне средине и одрживи развој Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 2бодова: 16

650

K1Између физике и биологије има неке хемије Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Шабац

дана: 1бодова: 8

651

K1Инструментално прикупљање просторних података Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд

дана: 2бодова: 16

652

K1Интердисциплинарна настава – шта биологија и хемија имају заједничко Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

653

K1Информационе технологије у креативној хемији Хемијско-медицинска школа, Вршац

дана: 2бодова: 16

654

K1Истраживачки метод у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању Природно-математички факултет Нови Сад, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

655

K1 Климатске промене и глобално загревање Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш,

дана: 2бодова:

55

Page 56: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Ниш 16

656

K1Компостирање помоћу лековитог биља Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа

дана: 2бодова: 16

657

K1Корелација у служби квалитетнијег знања Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова: 8

658

K1Коридори Србије Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд

дана: 2бодова: 16

659

K1Креирање наставе физике данас Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 2бодова: 16

660

K1Методе и технике учења у савременој настави хемије Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад

дана: 3бодова: 20

661

K1Методика наставе техничког и информатичког образовања – прaктични примери Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Београд

дана: 3бодова: 24

662

K1Методика реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Београд

дана: 3бодова: 24

663

K1Методичка организација наставе чувара природе од 1. до 6. разреда основне школе ОШ "Михајло Пупин", Ветерник

дана: 1бодова: 8

664

K1Мозак и учење Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

665

K1Мостови од знања – четири моста од света око нас до природних наука Биолошко друштво ''др Сава Петровић'', Ниш

дана: 2бодова: 16

666

K1 Наставна секција из хемије Српско хемијско друштво, Београд

дана: 2бодова:

56

Page 57: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

14

667

K1Наука за све – Традиционалне и савремене методе предавања наука у млађим и старијим разредима Удружење физичара ''Омега'' Ниш, Ниш

дана: 3бодова: 20

668

K1Научници у школи Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

669

K1Неорганска хемија под лупом Удружење " Креативно учење ", Нови Београд

дана: 3бодова: 24

670

K1Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја Еколошко образовни центар ЕКОС, Параћин

дана: 1бодова: 6

671

K1Обука наставника за примену „Зеленог пакета“ Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 6

672

K1Огледи на животињама без животиња Организација за поштовање и бригу о животињама - ОРКА, Београд

дана: 1бодова: 6

673

K1Од игре до науке и натраг – учимо кроз експеримент Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево

дана: 1бодова: 8

674

K1Органска хемија под лупом Удружење " Креативно учење ", Нови Београд

дана: 3бодова: 24

675

K1Планета Земља: минерали, стене, руде – од појаве до рудног богатства Природно-математички факултет Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 16

676

K1Практикум из зоологије и екологије Департман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом Саду, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

677

K1 Практикум из микробиологије Департман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом

дана: 3бодова:

57

Page 58: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Саду, Нови Сад 24

678

K1Примена ректификације – школска ректификациона колона Хемијско - технолошка школа, Суботица

дана: 2бодова: 16

679

K1Природно-географско-вегетацијске карактеристике и етно траг југоисточне Србије ОШ „Свети Сава“ - Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 16

680

K1Проблемска настава природе и друштва Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

681

K1Републички семинар о настави физике Физички факултет Универзитета у Београду, Београд

дана: 3бодова: 24

682

K1Рука у тесту – Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа Институт за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд

дана: 1бодова: 8

683

K1Савремена физика у истраживањима, настави и примени Институт за физику, Београд

дана: 2бодова: 16

684

K1Савремене методе у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању Природно-математички факултет, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

685

K1Савремени трендови и методологија рада у оквиру различитих предмета природних наука Истраживачка станица Петница, Ваљево

дана: 3бодова: 24

686

K1Савремени уџбеник у настави физике Креативни центар, Београд

дана: 1бодова: 6

687

K1Теме и тестови у настави хемије Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

688

K1 Улога наставе географије у формирању личности и еколошке свести ученика Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова:

58

Page 59: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

689

K1Унапређење наставе биологије у основној школи Биолошки факултет, Београд

дана: 1бодова: 8

690

K1Унапређење наставе географије у основној школи Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

691

K1Унапређивање наставе хемије у школама Природно-математички факултет, Крагујевац

дана: 3бодова: 24

692

K1Упознавање света кроз географске појмове у првом и другом циклусу Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

693

K1Упознај да би знао показати Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

694

K1Упознајмо географију Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 1бодова: 8

695

K1Управљање заштитом животне средине и одрживим развојем Центар за едукацију компјутерске и пословне активности "Будућност", Липљан

дана: 2бодова: 16

696

K1Физика кроз огледе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

697

K1Хемија гасова у настави, природи и индустрији Природно-математички факултет Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 16

698

K1Хемијски поглед у три димензије Удружење " Креативно учење ", Нови Београд

дана: 3бодова: 24

59

Page 60: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

11. СРПСКИ ЈЕЗИКИКЊИЖЕВНОСТ

рбКомпетенције

Назив Трајање

774

K1Oд открића до дефиниције – збирне и градивне именице Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 12

775

K1Активна настава српског језика и књижевности Филолошка гимназија, Београд

дана: 1бодова: 8

776

K1Акценат – Учењем акцента до вишег нивоа говорне културе Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд

дана: 3бодова: 20

777

K1Електронским учењем до креативне наставе Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка

дана: 3бодова: 24

778

K1Иновације у настави књижевности Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд

дана: 1бодова: 7

779

K1Иновације у настави српског језика Задужбина Илије М. Коларца, Београд

дана: 1бодова: 8

780

K1Интерпункција реченице у српском језику Задужбина Илије М. Коларца, Београд

дана: 1бодова: 8

781

K1Језик и комуникација у школама на подручју призренско-тимочког дијалекта Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

782

K1Ка савременој настави српског језика и књижевности II Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

783

K1Кажи правилно — неговање говорне културе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак

дана: 1бодова: 8

60

Page 61: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

784

K1Комплексна метода у настави почетног читања и писања Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 1бодова: 8

785

K1Лако из четвртог у пети разред Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво - Сврљиг, Сврљиг

дана: 3бодова: 20

786

K1Лексичко-силабички модел у настави акцената Филолошка гимназија, Београд

дана: 1бодова: 8

787

K1Методички приступ oбради граматике у млађим разредима Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 15

788

K1Методички приступ oбради књижевности у млађим разредима Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 15

789

K1Мотивисање ученика за читање књижевних дела Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

790

K1Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области Српски језик и књижевност Регионални центар за таленте БЕОГРАД 2, Београд

дана: 1бодова: 8

791

K1Републички зимски семинар Друштво за српски језик и књижевност Републике Србије, Београд

дана: 3бодова: 18

792

K1Речи у круговима живота – методички приступ лексици Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

793

K1Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

дана: 3бодова: 20

794

K1Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд

дана: 1бодова: 8

79 K1 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности дана: 2

61

Page 62: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

5 Филозофски факултет, Ниш бодова: 16

796

K1Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних 2 Савез славистичких друштава Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

797

K1Семинар српске језичке културе Задужбина Илије М. Коларца, Београд

дана: 3бодова: 24

798

K1Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 1бодова: 8

799

K1Српски правопис у наставној пракси Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд

дана: 3бодова: 20

800

K1Стваралачке активности у настави књижевности Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

801

K1Стваралачки приступ часовима српског језика Пета београдска гимназија, Београд

дана: 1бодова: 8

802

K1Структура и форма писаних и усмених облика изражавања у настави и ваннаставним активностима Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

803

K1Тумачење драмског дела у настави Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд

дана: 1бодова: 8

804

K1Функционална писменост Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак

дана: 2бодова: 16

805

K1Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижевности КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд

дана: 1бодова: 8

62

Page 63: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

12. СТРАНИ ЈЕЗИК

рбКомпетенције

НазивТрајање

806

K1Cambridge Summer School Дата Дидакта, Београд

дана: 3бодова: 24

807

K1E-learning и Blended learning у настави немачког језика Гете институт (GOETHE Institut), Београд

дана: 3бодова: 24

808

K1E-learning у настави страних језика Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд

дана: 2бодова: 16

809

K1Eвалуација и сертификација у настави француског језика Дата Дидакта, Београд

дана: 1бодова: 8

810

K1Oxford Professional Development Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

дана: 1бодова: 6

811

K1Oxford Teachers' Academy Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

дана: 3бодова: 24

812

K1Schule im Wandel (Школа у променама) Гете институт (GOETHE Institut), Београд

дана: 3бодова: 24

813

K1TKT програм (Teaching Knowledge Test Essentials) припремни курс за полагање испита из методике наставе енглеског као страног језика Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

дана: 3бодова: 24

814

K1Variety as the Spice of ELT Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац

дана: 1бодова: 8

815

K1Аутономија наставника и ученика у настави страних језика Креативна педагогија, Пожаревац

дана: 2бодова: 16

63

Page 64: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

816

K1Електронски речници у настави страних језика Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд

дана: 1бодова: 8

817

K1ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Београд

дана: 2бодова: 16

818

K1Ефикасно оперативно планирањe наставе немачког језика кроз унапређивање компетенција наставникаДата Дидакта, Београд

дана: 1бодова: 8

819

K1Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд

дана: 2бодова: 16

820

K1Зимска школа: годишњи семинар за стручно усавршавање наставника и професора руског језика Славистичко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

821

K1Интерактивна настава француског језика као страног Филозофски факултет, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

822

K1Ка бољем разумевању (5) – модул 1 Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Београд

дана: 1бодова: 8

823

K1Комуникативни приступ и савремене методе рада са текстом у настави руског језика Дата Дидакта, Београд

дана: 1бодова: 8

824

K1Континуирано усавршавање професора француског језика Удружење професора француског језика Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

825

K1Креативна настава класичних језика Асоцијација за класичне студије Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

826

K1Моја учионица 2 – Oспособљавање наставника да коришћењем својих знања и умећа прилагоде наставу својој учионици Оксфорд Центар д.о.о., Београд

дана: 2бодова: 15

82 K1 Невербална комуникација у настави страних језика и невербални елементи у дана: 2

64

Page 65: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

7релевантним врстама текста Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд

бодова: 16

828

K1Педагошка радионица за професоре француског језика Удружење професора француског језика Србије, Београд

дана: 3бодова: 24

829

K1Практична примена медицинских стручних термина на енглеском у настави и свакодневном животу Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд

дана: 1бодова: 8

830

K1Развијање усменог изражавања у настави енглеског језика Дата Дидакта, Београд

дана: 1бодова: 8

831

K1Речник као наставно средство у настави енглеског и немачког језика КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд

дана: 1бодова: 8

832

K1Тестирање и евалуација у настави италијанског језика Филолошки факултет, Београд

дана: 1бодова: 8

833

K1Тестирање и провера постигнућа ученика у настави немачког језика Гете институт (GOETHE Institut), Београд

дана: 3бодова: 24

834

K1Увођење и примена савремених ИТ и нових аудиовизуелних наставних средстава Оксфорд Центар д.о.о., Београд

дана: 2бодова: 15

13. УМЕТНОСТИ

рбКомпетенције

Назив Трајање

835

K1Kултура говора Завод за културу Војводине, Нови Сад

дана: 2бодова: 14

83 K1 Kултура графичког дизајна дана: 2

65

Page 66: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

6 Универзитет Метрополитан, Београд бодова: 16

837

K1World Music – корак са савременој настави музике Музичка омладина Београда, Београд

дана: 3бодова: 18

838

K1Александерова техника – комуникација на делу Земун Арт Клуб, Земун

дана: 2бодова: 16

839

K1Алтернативни поступци и рециклирани материјали у настави ликовне културе Савез учитеља Републике Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

840

K1Анализа интерпретације музичког дела Факултет музичке уметности, Београд

дана: 3бодова: 24

841

K1Барокна соло и камерна музика Установа културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд

дана: 2бодова: 16

842

K1Бетовенове клавирске сонате – историјат и интерпретација Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова: 12

843

K1Видим, чујем, певам, свирам – корелација наставе инструмента и теоријских предмета МШ "Ватрослав Лисински", Београд

дана: 2бодова: 16

844

K1Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност Удружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Београд

дана: 2бодова: 16

845

K1Добре и лоше стране учешћа на такмичењима, код деце са изразитим музичким способностима Европска конференција за високе способности - Србија, Земун

дана: 1бодова: 8

846

K1Драмско васпитање Завод за културу Војводине, Нови Сад

дана: 2бодова: 14

847

K1 Игра и покрет, инструменти невербалне комуникације и развоја имагинације у процесу едукације младих

дана: 1бодова:

66

Page 67: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Универзитет уметности у Београду, Београд 8

848

K1Играј, играј, играј – Педагошки форум сценских уметности Факултет музичке уметности, Београд

дана: 3бодова: 24

849

K1Интерпретација барокних концерата за флауту Музичка школа „Др. Војислав Вучковић“, Београд

дана: 3бодова: 18

850

K1Истраживање креативности у сфери музике – процес заједничког свирања у клавирском дуу Факултет музичке уметности, Београд

дана: 3бодова: 20

851

K1Клавирска кефалица – почетна школа за клавир Музичка школа - Суботица, Суботица

дана: 1бодова: 8

852

K1Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова: 12

853

K1Клавирски свет Сергеја Рахмањинова и руских савременика Земун Арт Клуб, Земун

дана: 3бодова: 24

854

K1Компаративне технике методике класичног балета са основом на Ваганова техници Балетска школа "Димитрије Парлић", Панчево

дана: 2бодова: 12

855

K1Корeлативно проучавање музичких и других уметничких дела применом кибернетског модела МШ „Стеван Мокрањац“, Краљево

дана: 3бодова: 18

856

K1Корак ка култури Удружење "Млади и игра", Суботица

дана: 3бодова: 24

857

K1Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем образовању Музеј савремене уметности, Београд

дана: 1бодова: 8

858

K1 Креативни приступ настави ликовне културе у складу са образовним стандардима

дана: 1бодова:

67

Page 68: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Едукација за 21. век, Београд 8

859

K1Ликовно је и... Учитељско друштво Лесковац, Лесковац

дана: 3бодова: 20

860

K1Луткарство у настави и ваннаставним активностима Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

861

K1Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

862

K1Методолошки принципи у организацији часа и самосталном раду ученика Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун, Београд

дана: 3бодова: 24

863

K1Могућности примене различитог дидактичко-методичког приступа у раду на музичком описмењавању Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

864

K1Мултимедијална музичка радионица Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун

дана: 2бодова: 16

865

K1Од метода у настави до школског форум позоришта: драма унапређује кључне образовне компетенцијеУстанова културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд

дана: 2бодова: 16

866

K1Од песме до нота Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд

дана: 3бодова: 24

867

K1Организација наставе музичке културе у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад, Нови Сад

дана: 2бодова: 16

868

K1Папирна чаролија Форум београдских основних школа, Београд

дана: 2бодова: 12

869

K1 Педагошки аспекти литературе за клавирски дуо Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова:

68

Page 69: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

12

870

K1Плес рукама – оригами, будимо исти и никада сами Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

871

K1Популарна музика као интегрални део савремене културе Удружење композитора Србије, Београд

дана: 1бодова: 7

872

K1Припрема дела за јавно извођење у настави виолончела и камерне музике Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

873

K1Припрема и реализација школске приредбе ОШ "Јован Дучић", Нови Београд

дана: 2бодова: 16

874

K1Припрема ученика за јавни наступ – психолошки и средински чиниоци успешности Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова: 16

875

K1Рад на интерпретацији композиција различитих стилова у настави клавира Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун

дана: 2бодова: 16

876

K1Развој методике наставе музичке културе у основним и средњим школама у Србији Удружење музичких и балетских педагога, Нови Београд

дана: 2бодова: 16

877

K1Развој пијанизма и клавирске технике Заједница музичких и балетских школа Србије, Земун

дана: 2бодова: 16

878

K1Ритмички и мелодијски диктати у основној и средњој музичкој школи Земун Арт Клуб, Земун

дана: 2бодова: 16

879

K1Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву Удружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Нови Београд

дана: 2бодова: 16

880

K1 Савремени уџбеник и приручник ликовне културе (дидактичко-методички аспекти)

дана: 1бодова:

69

Page 70: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива, Београд, Београд 8

881

K1Семинар за руководиоце тамбурашких оркестара Завод за културу Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова: 18

882

K1Семинар за хоровође и вође малих ансамбала Музичка школа - Суботица, Суботица

дана: 2бодова: 12

883

K1Синтетичко слушање музике Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова: 12

884

K1Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи Факултет музичке уметности, Београд

дана: 1бодова: 6

885

K1Специјалистички семинар за диригенте хорова Завод за културу Војводине, Нови Сад

дана: 3бодова: 21

886

K1Теоријско-аналитички приступ уметности фразирања Факултет музичке уметности, Београд

дана: 1бодова: 8

887

K1Технички проблеми и решења у вокалној педагогији Заједница музичких и балетских школа Србије, Земун

дана: 3бодова: 24

888

K1Традиционални инструменти у Србији Факултет музичке уметности, Београд

дана: 3бодова: 18

889

K1

Тумачење старих симбола – фарбање на традиционалан начин – предлози за практичну наставу Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа

дана: 3бодова: 20

890

K1Увод у етнокореологију (студије традиционалног плеса) Факултет музичке уметности, Београд

дана: 2бодова: 16

891

K1 Улога педала у тонском обликовању дела за клавир кроз све епохе Музичка школа "Михаило Вукдравић", Шабац

дана: 2бодова:

70

Page 71: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

892

K1Уметничка дела у дечијем свету – школа Основна школа "20. октобар", Нови Београд

дана: 3бодова: 18

893

K1Уметничке и занатске радионице из народне традиције Удружење Хоби Арт, Земун

дана: 3бодова: 24

894

K1Умеће свирања на виолини од учионице до сцене Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

895

K1Установе културе у функцији образовања по моделу едукативног програма – Завичајни појмовник Завичајни музеј Књажевац, Књажевац

дана: 1бодова: 6

896

K1Учитељи у свету линија, боја и облика Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 1бодова: 8

897

K1Хорско дириговање – анализа партитуре, мануелна техника, проба хора и интерпретација хорског дела Факултет музичке уметности, Београд

дана: 1бодова: 6

898

K1Црквена музика у настави музичке културе Креативни клуб Едуко, Сремски Карловци

дана: 3бодова: 20

899

K1Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељењским хором Друштво учитеља Београда, Београд

дана: 1бодова: 6

14. , УПРАВЉАЊЕ РУКОВОЂЕЊЕИНОРМАТИВА

рбКомпетенције

НазивТрајање

900

K1 Активан, одговоран и компетентан школски одбор Едукативни центар Мултимедиа, Ниш

дана: 1бодова:

71

Page 72: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

901

K1Активација образовних институција у коришћењу фондова ЕУ Центар за стручно усавршавање, Кикинда

дана: 2бодова: 16

902

K1Актуелнe теме у прописима релевантне за рад руководилаца у установама образовања и васпитања Институт за економику и финанасије, Нови Београд

дана: 2бодова: 16

903

K1Важно је сазнати кога у орган управљања послати Независни синдикат просветних радника Војводине, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

904

K1Делотворно управљање и руковођење школом Учитељски факултет, Београд

дана: 2бодова: 16

905

K1Директор-лидер и / или менаџер Форум педагога, Београд

дана: 2бодова: 16

906

K1Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи Педагошко друштво Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

907

K1Звезда водиља – лидерство у образовању и његов значај за економски просперитет друштва Факултет за Економију, Финансије и Администрацију ( ФЕФА), Београд

дана: 1бодова: 8

908

K1Знање, алати и искуство за успешно управљање школском организацијом "Мудрост добрих менаџера" Центар за развој људских ресурса и менаџмент, Београд

дана: 2бодова: 16

909

K1Идентификација и израда пројекта Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић", Пирот

дана: 2бодова: 16

910

K1Интeрнeт мaркeтинг – Maркeтинг нa друштвeним мрeжaмa, пoзициoнирaњe нa тржишту Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова: 24

911

K1 Како припремити школски и лични план стручног усавршaвања Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 1бодова:

72

Page 73: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

7

912

K1Компетенције директора школе за нову парадигму управљања Факултет за менаџмент, Сремски Карловци

дана: 3бодова: 24

913

K1Комуникација у наставном процесу и у односима са партнерима средњих школа Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд

дана: 1бодова: 8

914

K1Курс за руководиоце васпитно-образовних установа са наставним језиком словачким Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

915

K1Листа спаса, а не листа срама Независни синдикат просветних радника Војводине, Нови Сад

дана: 1бодова: 8

916

K1Маркетинг и маркетиншка култура у образовно васпитним установама Удружење "Центар за маркетинг у образовању", Горњи Милановац

дана: 1бодова: 8

917

K1Маркетиншка комуникација у образовању Универзитет у Београду Факултет организационих наука, Београд

дана: 2бодова: 16

918

K1Медијација као модел превенције и решавања конфликата међу запосленима Центар за посредовање-медијацију, Београд

дана: 3бодова: 24

919

K1Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 7

920

K1Менаџмент контрола – у функцији управљања образовањем Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

921

K1Менаџмент људских ресурса у школи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

дана: 2бодова: 16

922

K1 Менаџмент музичке каријере Установа културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд

дана: 2бодова:

73

Page 74: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

923

K1Менаџмент у образовању – функција и процес савременог управљања системом образовања Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

924

K1Мобинг – препознавање, спречавање и заштита Центар за примењену психологију, Београд

дана: 2бодова: 11

925

K1Мобинг у просвети Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 1бодова: 8

926

K1Мотивисање запослених у образовању ОШ"Креативно перо", Београд

дана: 2бодова: 16

927

K1Образовање и пословни свет: развијање партнерства Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

928

K1Обука директора, учитеља и разредних старешина за програм друштвеног и финансијског образовања деце Помоћ деци, Београд

дана: 3бодова: 24

929

K1Општи погледи на повезаност и међуусловљеност економског развоја Србије и образовања Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

930

K1Организациона култура и лидерство – Развој школа кроз афирмацију и задовољство запослених Правно пословна школа Ниш, Ниш

дана: 2бодова: 16

931

K1Писање и управљање пројектима Универзитет Метрополитан, Београд

дана: 3бодова: 24

932

K1Планирање развоја установе у складу са захтевима стaндардизације Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад

дана: 1бодова: 8

933

K1 Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе/школе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова:

74

Page 75: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

10

934

K1Планирање стручног усавршавања и напредовања Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 1бодова: 8

935

K1Побољшање процеса рада у образовним организацијама применом захтева стандарда ISO 9001 и CMMI модела Завод за јавно здравље Врање, Врање

дана: 1бодова: 8

936

K1Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката Форум београдских основних школа, Београд

дана: 1бодова: 8

937

K1Примена софтверског пословног решења SAP у ланцу стварања вредности савремених привредних друштава Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 1бодова: 8

938

K1Припрема и имплементација ЕУ пројеката Отворени универзитет Суботица доо, Суботица

дана: 3бодова: 24

939

K1Припрема пројектног предлога по ЕУ методологији Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

дана: 3бодова: 24

940

K1Пројекат за пројекат Пољопривредна школа "Шуматовац", Алексинац

дана: 2бодова: 16

941

K1Пројектни менаџмент у образовању Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац

дана: 2бодова: 16

942

K1Реформа система финансирања образовања у Републици Србији Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

943

K1Руковођење усмерено на резултате Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско туристичких школа Републике Србије, Београд

дана: 2бодова: 16

944

K1 Савремена школа Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско

дана: 2бодова:

75

Page 76: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

туристичких школа Републике Србије, Београд 16

945

K1Савремене тенденције у трговинском менаџменту Универзитет Сингидунум, Београд

дана: 2бодова: 16

946

K1Спремност за промене запослених у образовним институцијама Факултет техничких наука, Нови Сад

дана: 1бодова: 6

947

K1Стратегијско управљање променама (од традиционалне до квалитетне – иновативне школе) Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд

дана: 3бодова: 24

948

K1Стручно-педагошки и управни надзор у функцији осигурања квалитета образовања II Едукативни центар Златибор, Ужице

дана: 1бодова: 8

949

K1Унапређење капацитета образовних институција за коришћење ЕУ фондова Европски пројектни центар - ЕПЦ, Београд

дана: 2бодова: 16

950

K1Управљање временом у функцији управљања образовањем Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

951

K1Управљање кризним ситуацијама изазваним опасним материјама у предшколским установама и школама Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш

дана: 2бодова: 12

952

K1Управљање пројектима –Од идеје до пројектног предлога Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице

дана: 2бодова: 16

953

K1Управљање пројектним циклусом Предшколска установа''Младост'', Бачка Паланка

дана: 2бодова: 16

954

K1Управљање стратегијом односа с јавношћу у основним и средњим школама Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак

дана: 2бодова: 16

955

K1 Управљање школом до успеха Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу, Футог

дана: 1бодова:

76

Page 77: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

8

956

K1Успешна комуникација школе са медијима и јавношћу Пријатељи деце Србије, Београд

дана: 1бодова: 7

957

K1Учење на даљину и интелектуална својина Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

дана: 2бодова: 16

958

K1Финансијски менаџмент у образовању Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

дана: 1бодова: 8

959

K1Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту Синдикат образовања Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

960

K1Школа – добро место за рад: радно-правни положај запослених и одговорност за повреде радне обавезе Синдикат образовања Србије, Београд

дана: 1бодова: 8

961

K1Школа и јавност Медицинска школа, Ужице

дана: 2бодова: 16

962

K1Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања Гимназија ''Свети Сава'', Београд

дана: 3бодова: 24

15. ФИЗИЧКОВАСПИТАЊЕ

рбКомпетенције

НазивТрајање

963

K1Гимнастичка, атлетска и плесна играоница у функцији осавремењавања физичког васпитања најмлађих Учитељски факултет, Београд

дана: 2бодова: 8

964

K1 Играјмо се плесовима Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

дана: 2бодова:

77

Page 78: БИБЛИОТЕКАРСТВОosjovankursula.nasaskola.rs/files/fajlovi/педагог... · Web viewГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање,

16

965

K1Играти, певати, стварати плесом Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

дана: 2бодова: 16

966

K1Искуства наставне праксе физичког васпитања применљива у инклузивном образовању ШОСО "Видовдан", Бор

дана: 1бодова: 8

967

K1Основе ритмичке гимнастике и како их применити Спортски клуб "Ритам", Београд

дана: 1бодова: 8

968

K1Покретна игра као средство физичког васпитања Предшколска установа, Зрењанин

дана: 1бодова: 8

969

K1Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

дана: 2бодова: 12

970

K1Примена мини рукомета у настави физичког васпитања Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд

дана: 1бодова: 8

971

K1Примена образовних стандарда у физичком васпитању ОШ “Светозар Марковић”, Крагујевац

дана: 1бодова: 8

972

K1Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година Предшколска установа "Раковица", Београд

дана: 3бодова: 18

973

K1Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања – други део Друштво педагога физичке културе Србије, Зрењанин

дана: 3бодова: 24

974

K1Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања – трећи део Друштво педагога физичке културе Србије, Зрењанин

дана: 2бодова: 15

78