053-Cijena uzitka1

 • View
  127

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 053-Cijena uzitka1

 • SVJETSKI EROTSKI BESTSELERI

  scan: enwil

  priprema: abacus123

  obrada: krista

  http://www.crowarez.org/index.php

  http://www.bosnaunited.net/index.php

 • Frank Gormann

  Cijena uitka

  3

 • I Aerodrom Bangkok. Listopad, nedjelja. Mjesno vrijeme:

  21 sat, 7 minuta. Sitna kia sipi u trenutku kada DC-10 kompanije Holiday Jet Air kree sa stajanke.

  Na pisti lijevo od njega grmi huka motora. Boeing 707 zaas postie brzinu uzlijetanja, kao da ga je gurnula nekakva nevidljiva ruetina. Pramac mu se propeo, kotai odvojili od asfalta i letjelica je pod strmim kutom sunula u crno, oblano nebo. Nekoliko trenutaka zatim ulo se jo samo sve tie zujanje. Pticu oklopljenu dur-aluminijem, sa sto etrdeset putnika i devet lanova posade u utrobi, progutali su oblaci.

  U meuvremenu je avion Holiday Jet Aira stigao na uzletnu pistu R 21. Iza njega su, u poziciji ekanja, caravelle tajlandske i boeing 727 vijetnamske kompanije, a boeing 747 Condor upravo je dobio doputenje da pokrene motore.

  Golemi Albatros DC-10, let broj HA 711, ekao je da iz kontrole leta dobije znak za polijetanje. Pozicijska svjetla - zeleno, crveno i bijelo - oznaavala su njegove obrise, a sigurnosna je svjetiljka, rotirajui, jarko treptala.

  Kiilo je sve jae, kapljice su bile sve gue, vidljivost je iz minute u minutu postojala sve loija.

  Let broj HA 711 dobio je doputenje za polijetanje iz bangkoke zrane luke Don Muang prema Karachiju, preko fara Amber 1, crveno 60, koridor 330. Kopilot Bender potvrdio je radio-vezom da je poruka primljena, a kapetan Dexter pomaknuo je ruicu za kretanje. Nakratko je pritisnuo nonu konicu, do trenutka kad e biti postignuta puna potisna snaga.

  Buka triju motora pojaala se do grmljavine. Osloboeno je svih 69.000 kiloponda potisne snage. Kazaljke na kontrolnoj ploi su zatreptale, a onda zarotirale u smjeru kretanja onih na satu.

  Kad je pokaziva brzinomjera ispred kopilota dosegao oznaku od sto vorova, Bender je to objavio glasno.

  - Primljeno! - odgovorio je Dexter.

  Svjetla na tlu promicala su sve bre. Pri 132 vora dosegnuta je brzina V - jedan, kod koje se avion ne moe vie zaustaviti na pisti, dakle mora uzletjeti.

  Dexter je povukao upravljaku palicu. Prednji kota odvojio se od piste. Putnike je obuzeo lagani, samo nekoliko

  4

 • trenutaka dugi osjeaj besteinskog stanja. Neprozirno nebo naglo se pribliavalo.

  - Uvuci kotae! - naredio je Dexter sigurnim glasom, a Bender je pomaknuo polugu na sredini komandne ploe. U cijelome se avionu zauo um, koji je zavrio muklim klopotom: zatvorili su se poklopci na otvorima stajnoga trapa.

  Da bi putniki avion poletio, potrebne su mnoge predradnje. Utovar. Natakanje goriva. Opskrba ivenim namirnicama. Sve to organizirano, planirano. Tako je i let 711 poeo jo prije nekoliko sati, a sve pripreme sjedinile su se sada, u trenutku polijetanja.

  Pilotsku kabinu ispunjavao je samo jedan zvuk: brujanje triju mlaznih motora. Oba pilota i inenjer leta sjedili su gotovo nepomini u svojim naslonjaima, tek bi s vremena na vrijeme netko od njih pomaknuo ruku ili nogu. Lica su im bila blago osvijetljena slabanim sjajem svjetiljki na komandnoj ploi.

  Let 711 bio je ve odavno izmakao svakom pogledu sa zemlje, utonuo u beskraj tmine. Samo su jo kontrolori leta u aerodromskom tornju mogli vidjeti svijetlu tokicu na zagasito zelenim, treperavim radarskim ekranima. Svjetlace je simboliziralo DC-10 pun putnika koji je, poput albatrosa, mirno plovio, da bi preko Karachija i Teherana stigao do dalekoga Frankfurta.

  * * *

  Iza zatvorenih vrata kabine, lanovi posade bili su u svome zasebnome, intimnom svijetu. ekali su ih dugi sati napornoga rada. I dok su naprijed, u pilotskoj kabini, ta tri vrhunski obrazovana i meusobno savreno uigrana mukarca dovodili DC-10, teak 250 tona, do mjesta za polijetanje, Dajana Martens pozdravljala je putnike. Ostalih osam stjuardesa provjeravalo je jesu li svi putnici pravilno vezani.

  - Kapetan Dexter i njegova posada pozdravljaju vas na letu sedam-jedan-jedan kompanije Holiday Jet Air - zauo se njezin glas iz zvunika u putnikim odjeljcima. - Uzletjet emo za nekoliko trenutaka. Predvieno je da let do Karachija traje tri sata i pedeset sedam minuta. Molim vas da ne otkopavate sigurnosne pojaseve sve dok na signalnim ploicama

  U toku godina ta joj je obavijest ve ula u krv. Bila je to samo jedna od mnogih njezinih dunosti.

  Imala je dovoljno godina slube, te letakog iskustva i obuke na razliitim tipovima aviona, pa je mogla postati glavna stjuardesa

  5

 • Prije uzlijetanja i ona je sjela i privezala se. Nekoliko minuta zatim otila je u kuhinjicu u prednjem dijelu aviona. Iako je u Hong Kongu imala dva slobodna dana, osjeala se umorna. Natoila je sebi kavu. srknula je, a onda osluhnula amor to je dopirao iz putnikih odjeljaka.

  Albatros je u Bangkoku dobro opskrbljen. U avionu je vladalo oputeno raspoloenje. Mnogi su putnici jo bili omamljeni upravo zavrenim odmorom. Ostalo je uinila ugodna svjeina u avionu. U usporedbi s nesnosnom vrelinom u Aneoskome gradu bila je to prava blagodat, koje mnoge zrakoplovne kompanije uope nisu bile svjesne.

  Skupina mladih ljudi zaposjela je gotovo sva mjesta u srednjoj lai turistike klase. Bili su glasni, ali ne toliko da bi smetali drugima. tovie, inilo se da su oni sredite dobroga raspoloenja, da se ono od njih irilo na ostale putnike.

  - Hej, momak, jesi li ve uo ovaj? - viknuo je preplanuli plavokosi mladi u utoj T-majici.

  Tri reda ispred njega okrenuo se crnokosi mladac, marljivo vaui, tako da su mu se line kosti ritmiki pomicale.

  - uj ga! - nastavio je plavokosi. - Neki ovjek upita prijatelja gdje je bio na godinjem odmoru, a ovaj odgovori: oh, na putu oko svijeta, no nita mi se nije svidjelo i dogodine idem na neko drugo mjesto.

  - Taj ima bradu od kilometra i pol - napomenuo je crnokosi ljutei novu vakau gumu. - I ti ga pripovijeda ve trei put. Osim toga, mnogo vie od tvoga vica svidjela mi se ona ljupka mala iz salona za masau.

  Salva smijeha zaorila se s okolnih sjedala.

  - Glupane - rekao je plavokosi, prikraen za uspjeh svoje ale. - Uvijek misli samo na ene.

  - Da, ali samo na one koje su mlae od tvojih viceva - uzvratio je momak, napokon uutkavi prvoga.

  Dajana Martens, kao i njezine kolegice, pobrinula se za elje putnika. Ula je u odjeljak prvoga razreda. Od dvadeset dva mjesta, petnaest ih je bilo zauzetih. Polako je prola srednjim prolazom ljubazno kimajui putnicima.

  - Moete li mi pomoi, molim vas? - upitala je njegovana ena srednjih godina nervozno trzajui sigurnosnim pojasom. - Uvijek imam tekoa s raskopavanjem.

  Dajana Martens nagnula se nad enu. 6

 • - Morate ovdje pritisnuti. Pojas se rastvorio. - Oh! - iznenaeno je uzdahnula putnica. - Hvala vam!

  - I kod mene se zaglavilo! - odjeknuo je duboki muki glas iz posljednjeg reda. Glavna stjuardesa rijeila je i taj problem, no mukarac je nastavio, vrlo glasno: - Morali biste bolje pregledavati kope. Recite to svojima u kompaniji. ini mi se da se zaglavljuje svaki pojas.

  Dajana Martens nije odgovorila.

  Putnik je sad otkrio svoj pravi cilj.

  - Ne bismo li nas dvoje mogli lijepo zajedno izlaziti? -upitao je mnogo tiim i mnogo ljubaznijim glasom. - Umjesto odtete zbog zaglavljenog pojasa! - rekao je cerei se pobjedonosno, a pri tom je s neprikrivenim divljenjem zurio u odreeno mjesto na bluzi Dajane Martens.

  - Kako lijepo? - upitala je smijeei se.

  - Sa zavrnim pozivom k meni u stan - rekao je tiho, pun nade.

  - Na kapetan ba ne voli to - odgovorila je Dajana dvosmisleno.

  - On ne mora znati nita o tome - namignuo joj je pobjedniki.

  - Glupo je, no on je moj mu, i osim toga vrlo ljubomoran - veselo je nastavila lagati. - No mogu ga pitati odmah sad.

  - Nisam vie zainteresiran - putnik je promrmljao zlovoljno. - A ovo s pojasevima doista provjerite.

  - Rei u kapetanu.

  - Ne morate ba odmah - rekao je predstavnik jakoga spola i sanjarski pogledao za Dajanom Martens. - Doista slatka mala - proaptao je sebi u bradu. A onda dodao: - teta! Prokleto velika teta!

  Neki su se putnici zadovoljno smjekali.

  Dajana se morala nasmijeiti. Bila je vrlo privlane vanjtine, i znala je to. Propisana slubena odjea. Uniforma - suknja s bluzom - pristajala joj je savreno. Bujna, poput konjaka smea kosa uokvirivala joj je vedro, lijepo lice. Vitka i visoka, dotjerana. Cijelom svojom pojavom odavala je inteligentnu mladu enu. Osim toga, oko nje je lebdio daak neega zavodnikoga.

  7

 • Takav dogaaj nije bio za nju nita osobito. Ve je kod mnogih putnika izazivala udnju. Dobivala je esto laskave, ali i otvorene ponude, no rijetko ih je prihvaala. Pri tom je bila seksualno posve otvorena, ocjenjivala je ponude i uspostavljala veze koje joj nee stvarati tekoe, no njih je traila najee u redovima svojih kolega.

  Dajana se jo jednom osvrnula. inilo joj se da je u prvome razredu sve kako valja. Radovala se Frankfurtu i slobodnim satima, nadala se da e let biti miran.

  * * *

  Jedna mlada, lijepa ena pratila je s velikim zanimanjem zgodu izmeu stjuardese i putnika. Sjedila je s druge strane srednjega prolaza. Sjedalo pokraj nje bilo je slobodno, upravo kao i ono pokraj neuspjenoga kavalira - ta je okolnost potakla viestruku izmjenu pogleda odmah poslije uzlijetanja. U poetku se to inilo kao radoznalost, no ubrzo su se osjetili i tragovi dvosmislenosti. Obostrano. Kao da je najobinija stvar na svijetu to to su dva para oiju brzim pogledima gutala suknju i hlae.

  Budui da su mukarac i ena u stranjem dijelu odjeljka prve klase bili zatieni od neeljenih promatraa, njihova igra nije pobudila niiju panju.

  Ponovo su se pogledali.

  Richard Melzer zdvojno