2. Nespolno i Spolno Razmnožavanje

Embed Size (px)

Text of 2. Nespolno i Spolno Razmnožavanje

 • 7/23/2019 2. Nespolno i Spolno Razmnoavanje

  1/3

  NESPOLNO I SPOLNO RAZMNOAVANJENESPOLNO RAZMNOAVANJE

  - NESPOLNORAZMNOAVANJEUPRIRODI KLONIRANJE- KLON

  o GENETIKIISTOVJETNASKUPINASTANICAILIORGANIZAMAo BINARNADIOBA( PROKARIOTI) KRUNEMOLEKULEDNA

  o MITOZAIZJEDNESTANICE(JEDNOSTANINIEUKARIOTI) FORMIRAJUSEKROMOSOMIJERJEDNA

  PUNODUAo VEGETATIVNORAZMNOAVANJE( MNOGOSTANINIEUKARIOTI) IZTKIVAMERISTEMSE

  DIFERENCIRAJUOSTALA- VEGETATIVNORAZMNOAVANJEBILJAKA

  o UZPOMODIJELOVA KORIJEN, STABLJIKA, LIST, VRIJEAMA, REZNICAMA

  - STANINICIKLUSEUKARIOTA INTERFAZA + MITOZAG S G!G BIOSINTEZABJELANEVINA

  RASTSTANICEUDVOSTRUAVANJESTANINI"STRUKTURAIORGANELA

  S UDVOSTRUAVANJE(REPLIKACIJA) MOLEKULEDNAG! ZAVR#NEPRIPREMESTANICEZADIOBUG$ RADNAJEZGRA(STANICEKOJESENEDIJELE)

  - KROMOSOMIUINTERFAZI% KROMATIN( DNA+ "ISTONI& NUKELOSOMI POSLJEDICASPIRALIZACIJEKROMATINA)

  - MITOZA - NASTANAKDVIJEIDENTINESTANICEKERIo PROFAZA, METAFAZA, ANAFAZA,TELOFAZAo ANAFAZA

  ODVAJANJESESTRINSKI"KROMATIDA(NASTALI"USFAZIINTERFAZE)

  FORMIRANJESAMOSTALNI"KROMOSOMA

  SPOLNO RAZMNOAVANJE- REZULTIRANASTANKOMGENETIKIRAZNOVRSNOGPOTOMSTVA- GAMETOGENEZA PROCESNASTAJANJAGAMETA(')- MEJOZA

  o DVIJEUZASTOPNEDIOBEJEZGREICITOPLAZMENAKONSAMOJEDNEREPLIKACIJEDNAo REDUKCIJABROJAKROMOSOMA !N - N

  - HOMOLOGNIKROMOSOMIo PARKROMOSOMAODKOJI"JEJEDANPORIJEKLOMODOCA, ADRUGIODMAJKEo JEDNAKIPOVELIINI, OBLIKUIRASPOREDUGENA

  - MEJOZA I ( REDUKCIJSKADIOBA)

  o PROFAZAI SPIRALIZACIJAISPAJANJEKROMATINAUKROMATIDE KROMOSOMI

  SPARIVANJE"OMOLOGNI"KROMOSOMA( BIVALENTIILITETRADE)

  HIJAZMA MJESTOGDJESUSPOJENIKROMOSOMI

  KROSINGOVER- IZMJENADIJELOVANESESTRINSKI"KROMATIDA REKOMBINACIJA

  NESTAJEJEZGRA

  o METAFAZAI BIVALENTIUEKVATORIJALNOJRAVNINI(NEOVISNAORIJENTACIJA- REKOMBINACIJA)

  o ANAFAZAI

 • 7/23/2019 2. Nespolno i Spolno Razmnoavanje

  2/3

  ODVAJANJE"OMOLOGNI"KROMOSOMA( REDUKCIJABROJAKROMOSOMA)

  o TELOFAZAI NAPOLOVIMASTANICEOBLIKUJUSEJEZGRE POJEDANKROMOSOMIZPARA

 • 7/23/2019 2. Nespolno i Spolno Razmnoavanje

  3/3

  - MEJOZA II ( EKVACIJSKADIOBA)o ZBIVASEKAOMITOZA

  o ANAFAZA! ODVAJANJESESTRINSKI"KROMATIDAKOJESURAZLIITEZBOGKROSINGOVERA

  o REZULTATETIRIRAZLIITESTANICEKERI- IVOTNICIKLUS :RAST, RAZVOJ, SPOLNORAZMNOAVANJE, IZMJENADIPLOIDNEI"APLOIDNEFAZE

  ( GAMETA)o OOGENEZA

  OOGONIJA -MITOZA-

  PRIMARNAOOCITA -MEJOZAI- SEKUNDARNAOOCITA+ *POLOCITA-MEJOZAII- OOTIDA( OPLOENASEK OOCITA) -OOGENEZA-JAJNASTANICAo SPERMATOGENEZA

  SPERMATOGONIJA -MITOZA- PRIMARNASPERMATOCITA -MEJOZAI- SEKUNDARNESPERMATOCITE

  -MEJOZAII- SPERMATIDE -SPERMATOGENEZA- SPERMIJI

  - IZMJENAGENERACIJAUIVOTNOMCIKLUSUBILJAKAo SPOROFIT(!N)

  o GAMETOFIT(N)