2011 skydes i gang med store forventninger

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2011 skydes i gang med store forventninger

Text of 2011 skydes i gang med store forventninger

 • VKSTBAROMETER20. januar 2011

  2011 skydes i gang medstore forventninger Virksomhederne i Region Syddanmark har store forhb-ninger til det frste kvartal af 2011. Hver anden virk-somhed forventer en stigende omstning, men den nye vkst ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksom-hederne og i mindre grad i nye jobs. Virksomhederne har kun lidt hjere forventninger til et stigende antal ansatte.

 • Side 2 | Vkstbarometer

  KonjunKturer - udsigt 1. KVartal 2011

  Virksomhederne i Region Syddanmark har store forhbninger til det frste kvartal af 2011. Hver anden virksomhed forventer en stigende omstning, men den nye vkst ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye jobs.

  20. januar 2011

  NytRSoptimiSme HoS ViRkSomHedeRNeet flertal af virksomhederne i Region Syddanmark tror p bde vkst i omstning og vkst i an-tal ansatte i det kommende kvartal. 48 procent forventer en stigende omstning, og 14 procent af virksomhederne imdeser fortsat et fald. opti-mismen omkring antal ansatte er knap s mar-kant men 20 procent forudser en stigning, og 19 procent forudser et fald. 61 procent tror ikke p ndringer i antallet af ansatte, og meget tyder p, at en stor del af den gede omstning bliver omsat i konsolidering i de kommende mneder.

  det er isr industriens virksomheder og videnser-vice, der er optimistiske omkring vkst i omst-ningen i det kommende kvartal. et nrmere kig p de enkelte industribrancher viser, at isr ma-skinindustrien, hvor 94 procent er eksporterende virksomheder, er optimistiske. 76 procent tror p strre omstning i det frste kvartal af 2011. det er med stor sandsynlighed det tyske opsving, som trkker eksporten i gang i disse virksomheder. de store virksomheder og underleverandrvirksomhe-derne er optimistiske.

  JobbeNe dRyppeR iNdVirksomhedernes forventninger til ansttelser stiger stabilt, men dog noget langsommere end virksomhedernes forventninger til vkst i om-stning. dette kan skyldes en rkke faktorer som forsigtighed i planlgning, overkapacitet, automa-tisering eller lignende. det er fortrinsvist de strre virksomheder, som planlgger at anstte det kommende kvartal.

  StRkt begRNSet JoboptimiSme blaNdt HotelleR, ReStauRatioNeR og detailHaN-deleN det er fortsat i detailhandelen og i hotel- og re-staurationsbranchen, at der er mindst optimisme omkring vksten.

  Jobbene tikker isr ind hos de store virksomhe-der samt inden for transport, service, industri og automobilbranchen. meget tyder p, at jobdryp-pet isr trkkes af frontlbervirksomhederne, der farer lidt hrdere frem med investeringer og vkstambitioner end hos underskoven, hvor flere vlger at konsolidere sig og har lavere vkstam-bitioner.

 • Vkstbarometer | Side 3

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010, 912 besvarelser.

  Optimisterne har fet flertalHvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning og antal ansatte i nste kvartal i forhold til omstningen og antal ansatte i samme kvartal sidste r?

  Indekset gr fra -100 til 100, og tallet udtrykker, hvor p skalaen den gennemsnitlige virksomhed befinder sig. Er indekset fx 100, betyder det, at alle virksomheder tror p mindre omstning, eller at alle virksomheder forventer frre ansatte.

  -50

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Forventninger til omstning Forventninger til antal ansatte

  Optimisme i nste kvartal og hele 2011Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning og antal ansatte i nste kvartal i forhold til omstningen og antal ansatte i samme kvartal sidste r?

  Indekset gr fra 100, hvor 100 procent tror p mindre omstning/frre ansatte over 0, hvor 100 procent tror p ndret omstning/undret antal ansatte til +100, hvor alle tror p strre omstning/flere ansatte.

  14

  48

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888 /903 /907/915/912 besvarelser.

  Forventningen til hele 2011

  Forventningen til frste kvartal 2011

 • Side 4 | Vkstbarometer

  Flere tror p strre omstningHvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r ?

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  sep-08

  okt-08

  nov-08

  dec-08

  jan-09

  feb-09

  mar-09

  apr-09

  maj-09

  jun-09

  jul-09

  aug-09

  sep-09

  okt-09

  nov-09

  dec-09

  jan-10

  feb-10

  mar-10

  apr-10

  maj-10

  jun-10

  jul-10

  aug-10

  sep-10

  okt-10

  nov-10

  27%

  50% 57%57%

  39%

  26%

  18%

  14%

  38%

  34% 27%26%

  36%

  36%

  36%

  37%

  34%

  15%16%

  16%

  25%

  38%

  45%

  48%

  2%1%

  1% 0% 0% 0%2%

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888 /903 /907/915/912 besvarelser.

  11% 8%

  24%

  8% 11% 9%14% 15%

  8%

  24%14%

  50%

  33%

  36%

  45% 36% 44%39% 38%

  31%

  37%

  37%

  36%

  58%

  36%45%

  52%47% 47% 41%

  59%

  37%48%

  3% 1% 4% 2% 1% 5% 1% 3% 2%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Strk optimisme i industri og videnserviceHvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r? Svar er opdelt efter branche.

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.

 • Vkstbarometer | Side 5

  4% 3%8% 10% 7%

  29%

  52%

  21%

  27%

  39%

  22%

  24%

  43%

  76%65%

  52%

  63%

  47%

  7%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Fde-, drikke- ogtobaksvareindustri

  Maskinindustri Metalindustri Mbel og andenindustri mv.

  Plast-, glas- ogbetonindustri

  Tr- ogpapirindustri,trykkerier

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Vkstoptimisme i de vigtigste industrier

  Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r? Svar er opdelt efter industri. De seks brancher udgr 86 procent af industrien.

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.

  Har eksport

  Vkstoptimisme

  18% 15% 13% 12%

  41%43%

  30% 28%

  37% 40%

  56% 59%

  4% 2% 2%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  5-7 ansatte 8-19 ansatte 20-39 ansatte 40-250 ansatte

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Vkstoptimisme - isr i strre virksomheder

  Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r? Svar er opdelt efter antal ansatte.

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.

 • Side 6 | Vkstbarometer

  9% 12%22% 18%

  32%

  43%

  44%

  39%

  58%

  42%

  34%40%

  1% 3% 3%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer oginstitutioner (b2g)

  Blandet

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Mest optimisme hos virksomheder p B2B og B2G markeder

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.

  Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r? Svar er opdelt efter virksomhedernes primre kunder.

  8%13%

  19%

  26%

  35%

  47%

  65%

  50%

  32%

  1% 2%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Frontlberne De vkstparate Underskoven

  Mindre Undret Strre Ved ikke

  Mest optimisme hos frontlberne

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.

  Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omstning i nste kvartal i forhold til omstningen i samme kvartal sidste r? Svar er opdelt efter virksomhedstype.

  Frontlber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 r og har ambition om at vkste mere end de vrigevirksomheder i samme branche. De vkstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har hje ambitionerUnderskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke hje ambtioner om vkst.

 • Vkstbarometer | Side 7

  Jobbene drypper indHvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i nste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste r?

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  sep-08

  okt-08

  nov-08

  dec-08

  jan-09

  feb-09

  mar-09

  apr-09

  maj-09

  jun-09

  jul-09

  aug-09

  sep-09

  okt-09

  nov-09

  dec-09

  jan-10

  feb-10

  mar-10

  apr-10

  maj-10

  jun-10

  jul-10

  aug-10

  sep-10

  okt-10

  nov-10

  21%

  47% 50%54%

  49%

  32%

  24%

  19%

  51%

  40% 40% 36%40%

  47%

  53%61%

  27%14% 10%

  10% 11%

  20%23% 20%

  1%1%

  1%

  Frre Undret Flere Ved ikke

  Region Syddanmarks Vkstbarometer, september 2008 , januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888/903/907/915/912 besvarelser.

  30%23% 26%

  29%22% 21% 17%

  27% 27%21%

  52%

  52% 48% 42% 56%

  72%

  50%

  68%

  47%53%