2011/28. prilis 8

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 2011/28. prilis 8

 • XX/28. szm 2011. prilis 8. pntek

  Szerkesztsg:Vc, Csnyi krt 45.Tel./fax: 27/316-100

  Olvasszolglat:munkanapokon

  9 s 15 ra kztt.ra: elfizetknek 105,

  rusoknl 120 forint.

  CserhtvidkeTakarkszvetkezet

  Vc, Fldvry tr 2.Tel.: 314-935

  V C S V O N Z S K R Z E T N E K FGGETLEN L A P J A

  Vci NaplA VCI NAPL AZ INTERN ETEN : WWW.VACI-NAPLO.HU

  Vge lehet a belvrosirmlomnak

  Heteken bell megkezddhet-nek a mlygarzs felszni mun-klatai, s idelis esetben nyrelejre normalizldhat a kz-lekeds a most mg lezrt mly-garzs krnykn. A beruhzstfinanszroz Raiffeisen Bankmegbzsbl prilis elsejnfggetlen kzjegyz ltal kiv-lasztott igazsggyi szakrtkezdte meg az elkszlt mly-garzs mszaki felmrst. Ez-zel mr hrom igazsggyi szak-rti vlemny ll rendelkezs-re ahhoz, hogy a vros s a bankmegllapodjanak a mlygarzsjogszer s rtkarnyos rban.

  6-7. oldal

  Pet Tibor: mit is ksznhetnka vci szocialistknak?

  Kzlemnyben brltk a szocialistk az elmlt cstrtki rendkvli testleti ls sszehvsnakkrlmnyeit - errl keddi lapunkban szmoltunk be. Az MSZP helyi frakcija szerint ugyanis ameghvt ksn kaptk meg, gy gyakorlatilag alig maradt id a felkszlsre. Megismteltk azt akorbbi vdjukat is, miszerint a vrosvezetsre olykor a kapkods a jellemz. 2 . oldal

  Nmeth Andrsbelent a

  bizonytalansgbaNhny napja mr pletykltakrla, ma mr tny: Nmeth And-rs, a vci kzilabda csapatedzje, a klub vezetje tvoziks visszatr az osztrk Hypo

  csapathoz. A hr azonban nemmeglep, hiszen az elmlt h-napokban ktsgbeesett prbl-kozsok trtntek annak rdek-ben, hogy a cg anyagilag nelehetetlenljn el. Ha ez mostnem is kvetkezett be, a helyzeta korbbiakhoz kpest jelent-sen romlott. 9. oldal

  alu ht: 300 forint/kg, vrsrz 1300 forint/kg, hztar-tsi vrsrz: 1200 forint/kg, srgarz: 650 forint/kg,srgarz forgcs: 700 forint/kg, bronz: 650 forint/kg,

  bronz forgcs: 600 forint/kg, vegyesrz ht: 600 fo-rint/kg, horgany: 220 forint/kg, spiter: 150 forint/kg,savll: 350 forint/kg, lom: 250 forint/kg, centrlom:

  50 forint/kg, vas adagolhat: 50 forint/kg, vasolls: 55 forint/kg, vaslemez: 40 forint/kg (levo-ns nlkl), villanymotor: 80 forint/kg.

  Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, aluntvny: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg,alu forgcs: 200 forint/kg, alu hhidas: 200 forint/kg,

  A leadshoz szemlyiigazolvny, lakcmkrtyas adszm szksges!

  NAPI

  RAK!

  WWW.VACI-NAPLO.HU

 • 2 Vci Napl

  Kzlemnyben brltk aszocialistk az elmlt cs-trtki rendkvli testletils sszehvsnak krl-mnyeit - errl keddi la-punkban szmoltunk be. AzMSZP helyi frakcija szerintugyanis a meghvt ksnkaptk meg, gy gyakorlati-lag alig maradt id a felk-szlsre. Megismteltk azta korbbi vdjukat is, misze-rint a vrosvezetsre olykora kapkods a jellemz. PetTibor alpolgrmester szer-kesztsgnkhz eljuttatottkzlemnyben azt rja: arendkvli testleti ls, me-lyet a szocialistk kifogsol-tak, a szervezeti s mkd-si szablyzatnak megfelel-en kerlt sszehvsra.

  "A rendkvli lsen a jegy-zi plyzat visszahvst s j-bli kirst trgyaltuk, erre egykorbbi, trvnytelensgeteredmnyez MSZP-s mdostjavaslat miatt volt szksg.

  Napirenden volt egy bnte-tfeljelents, a 2010. vi pnz-maradvny, s egy stadion fej-lesztsi tma is, mely 300 gyer-mek sportolsi krlmnyeinekjavtst clozza meg, melyetrendkvl fontosnak tartok gyer-mekeink egszsge vdelmben.Ez a Fidesz frakcinak megrtannyit, hogy srgssggel tr-gyaljuk. Az elmlt vek szocia-lista vezetsnek elhibzott gaz-dasgpolitikja miatt Vc for-rshinnyal kzd. Az orszgoteladst szocialista gazdasg-politiknak ksznheten V-cott is van feladatunk bven.

  Az iparzsi ad 3,5 millirdforintrl 1,8 millirdra cskkents a Vci Jvorszky dn Kr-hz adssgllomnya az elz

  Pet Tibor: mit is ksznhetnka vci szocialistknak?

  vezets tevkenysge miatt meg-haladja a 2 millird forintot.

  A vros alpolgrmesterekntazt tekintem feladatomnak, hogyne ezen keseregjek, hanem, hogya problmt megoldjam" - ll a

  hivatalos kzlemnyben. Amunkt szakrt kollgimmalmegkezdtem egy trvnyesen sgazdasgosan mkd vrosfej-lesztsi s vroszemeltetsirendszer felptsvel, a vrosgazdasgi trsasgainak egyszervezeti egysgbe trtn t-mrtsvel - rja mg Pet Ti-bor.

  A cl szerintk egy gazdas-gosan mkd, piaci krnyezet-ben is helytll, 100 szzalk-ban nkormnyzati tulajdongazdasgi trsasg megteremt-se. gy ltja, hogy a korbbitestleti ls ezt az tszervezsttmogatta. A vros vezetse skpviseltestlete tovbbra isVc rdekt szem eltt tartvavgzi munkjt - olvashat akzlemnyben.

  Pet Tibor alpolgrmester. A v-ros rdeke a legfontosabb

  Bejelents rkezett a Vci Rendrkapitnysg gyeletre htfndlutn, hogy Szdliget belterletn egy szemlygpkocsi ker-tsnek tkztt. A helysznre rkez jrr a jrmvezet hlggyelnem tudott kommuniklni, ittassga miatt beszde sszefggste-len volt. A baleset sorn szemlyi srls nem trtnt. A nt arendrk vrvtel cljbl a krhzba ellltottk. Mint ismere-tes, az ittas vezetst a trvny meglehetsen slyosan, bizonyosesetekben brtnnel bnteti.

  Ittas n hajtotta hz kertsnek

  A rendr nem tudott kommuniklni a sofrrel

  2009. mjus 2-n este a buda-pesti Madch Sznhz Stdi-sznpadn egy mesebeli lomvalsult meg. Csodlatos szn-revitellel lt-hattuk Az em-ber tragdijt.Modern felfo-gsban, demgis eredeti-ben. Remek.Gratulci ille-ti a rendezt, aszervezt s azeladkat avci fnayso-kat- olvashat-tuk a MadchSznhz inter-netes vendg-knyvben. A Fnay -HUMNIA - Trsulat, vrosunkktszeres Kzmveldsrt d-jas nkpzkri mvszeti cso-portja a fvrosi kznsg elttis bizonythatta tehetsgt. Ma-dch Imre: Az ember tragdi-ja cm drmai kltemnynekv. Kautzky Ervin ltal dramati-zlt vltozatt, az lom-vzim az Ember Tragdijhoz

  Vci televzibanAz ember tragdija

  cm darabot adtk el a Ma-dch Sznhzban, v. RuzicskaLszl sznmvsz, rendezrendezsben.

  Az idn a vciak is rszeseilehetnek az lom-vzinak: p-rilis 11-n 20.30 rakor a vci EStelevzi a Kltszet napja alkal-mbl levetti az eladst, majd12-n 20.30 rakor megismtliazt. A trsulat ezton szeretneksznetet mondani a televzimunkatrsainak, hogy az mun-kjukat vlasztottk a Kltszetnapjnak megnneplsre.

 • Vci Napl 3

  Rnki Gyrgy Pomd kirly jruhja cm klnleges elads-sal vrja kznsgt a Vci Szim-fonikus Zenekar. Humor, tisztader s szellemfrisst kedly jel-lemzi Rnki Gyrgy mvt, mely-nek szvit vltozata a dunakesziSzent Istvn Gyermekei ZensBbszntrsulat s a Vci Szim-fonikus Zenekar eladsban ke-rl sznpadra.

  Mirl is szl a Pomd kirlyj ruhja cm darab? Nagy volta nyomor Pomdiban. A legna-gyobb gondot mgis a kirly n-nepi ruhja jelentette. Dani sBni, a kt szemfles j bart el-hatrozta, hogy jl megleckzte-

  A Magyar Katolikus PspkiKonferencia idn mrcius27. s prilis 3. kztt ren-dezte meg a Karitsz kzre-mkdsvel a nagybjtilelmiszergyjtsi akcit atemplomokban.

  A vci szervezet kzremk-dsvel nem csak ott, hanem n-hny lelmiszerbolt eltt is tall-kozhattunk nkntesekkel, akiktartslelmiszert gyjtttek.

  A mr korbban is sikeresenmegszervezett program most isjl zrult - tudtuk meg BnGeorgintl, a helyi szervezethelyettes vezetjtl. Az lelmi-szerekbl - kaka, tszta, liszt,tea, olaj s hsvti dessgek -900 kil gylt ssze.

  Mivel sokan szerettek volnasegteni, de elfelejtettek maguk-kal tartslelmiszert vinni atemplomokba, gy ott pnzrtkuponokat is lehetett venni,

  amelybl a Vci EgyhzmegyeiKaritsz lelmiszert vsrol.Mint azt Bn Georgintl meg-tudtuk: tbb mint 100 ezer fo-rint gylt gy ssze.

  A rszorul csaldoknak ahsvti adomnyokat a Kari-tsz juttatja el. Vrhatan ha-sonl lelmiszergyjt akcidecemberben lesz ismt Vcon.A helyi Karitsz szeretne k-sznetet mondani minden ada-koznak, akik pnzzel, vagy

  lelmiszerrel segtettk az ak-cit s a rszorul csaldokat,valamint az nknteseknek isnzetlen munkjukrt.

  Tartslelmiszerek kerlteka bevsrlkocsikba

  Ismt gyjtst szervezett Vcon a Karitsz

  Tjkoztatjuk Vc vros polgrait, hogy prilis2. s prilis 15. (idjrs fggvnyben) kztta vros kzterletein a dszfk lemos perme-tezst vgezzk.

  Alkalmazsi terlet: Vc vros kzterletei.Alkalmazott szer: Agrol Plus 3 %, Kocide 2000 2 kg/h.lelmezs egszsggyi vrakozsi id: nk.Munkaegszsggyi vrakozsi ideje: 0 nap.A szerek mhekre veszlyessgi kategrija: nem vesz-lyes.A szerek vizekre veszlyessgi kategrija: kifejezettenveszlyes.

  REMONDIS DUNA KFT

  kzrdek hirdets

  Az emberek mintegy har-mada jrult hozz, akregy termkkel is a gyjts-hez az lelmiszerboltokeltt. A tbbiek mg a sz-rlapot sem vettk el aznkntesektl.

  ti a kirlyt s a krltte lebzselminisztereket. A palotba menteks flajnlottk, hogy klnlegesfonalakbl csodakntst sznek.Boldog volt az uralkod s azudvar. m rmk nem tartottsokig, mert megtudtk, hogy acsodakntst csakis az igazak lt-jk. A kirly sem bzott magban,ezrt elkldte a minisztereket,hogy elszr k nzzk meg azj ruht. Br semmit sem lttak,mgis valamennyien buzgn di-csrtk a kntst. gy aztnmegnyugodott a kirly.

  S, hogy mi trtnt a nagy na-pon? Kiderl prilis 10-n 17 r-tl a Bartk Bla Zeneiskolban!

  Pomd kirly j ruhja

  Fekete fst kavargottaz plet felett

  Tomori Pl nkntesknt vett rszt az lemiszergyjtsi akciban.Lnyai segtettk munkjt

  Vcon egy ngyszintes plet harmadik emeleti laksa gett ki akzelmltban - tudtuk meg Szakszik kos tzoltparancsnoktl. Mra Naszly trl is lttk a szakemberek azt a sr fekete fstt, amiaz plet felett kavargott. A tzoltsg kirkezsekor az ablakoncsaptak ki a lngok. A szerencstlensgkor egy ember volt otthon,de neki sikerlt idben kimeneklnie a laksbl. A tzoltk a men-tskor kt darab gzpalackot is kihoztak a tzbl. Az eddigi vizsg-latok szerint egy elektromos berendezs okozta a tzet.

 • 4