of 20 /20
Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM Alina Badanoiu 1 Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii (4) Prof. Alina Badanoiu Efectul asupra tesuturilor vii Nano tuburi de carbon

4_Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii.pdf

Embed Size (px)

Text of 4_Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii.pdf

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 1

  Interactiuneananoparticulelor cu tesuturile vii (4)

  Prof. Alina Badanoiu

  Efectul asupra tesuturilor vii

  Nano tuburi de carbon

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 2

  Nanotuburi de carbon CNT

  armchair

  zig-zag

  intermediar

  Jelena Kolosnjaj-Tabi, Henri Szwarc and Fathi Moussa, In vivo Toxicity Studies of Pristine Carbon Nanotubes: A Review, www.intechopen.com

  SWCNT

  Jelena Kolosnjaj-Tabi, Henri Szwarc and Fathi Moussa, In vivo Toxicity Studies of Pristine Carbon Nanotubes: A Review, www.intechopen.com

  Diametru 0.4-20 nm

  Lungime ordin mSWCNT suntasamblate prin forte Van der Waals

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 3

  MWCNT Diametru pana la 50 nmLungime ordin m- Scroll- Rusian doll

  Jelena Kolosnjaj-Tabi, Henri Szwarc and FathiMoussa, In vivo Toxicity Studies of Pristine Carbon Nanotubes: A Review, www.intechopen.com

  Wong, Pumera, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013,15, 7755-7759

  Alte proprietati CNT

  Se obtin cu impuritati C sau metale(catalizatori)

  Purificare CNT purificate caracter hidrofob si nu pot fi

  usor dispersate Pentru a realiza dispersarea lor se

  functionalizeaza cu diferite grupari(covalente/necovalente etc)

  Operatii de oxidare (tratare cu acizi)

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 4

  Factori care influenteaza cito/genotoxicitatea determinata de CNT Caracteristicile CNT:

  Dimensiunile ( lungimea) Impuritati Prezenta la suprafata a unor grupe functionale

  Teste in vitro: Linia celulara, concentratie, doza etc Tipul testului in anumite cazuri CNT

  interactioneaza cu reactivii folositi (rezultateneconcludente)

  Linia celulara

  Teste in vivo Modul de administrare:

  Inhalare, instilare aparat respirator Aplicare dermala piele, penetrare in

  organism Injectare (intravenoasa, intraperitoneala, etc) Administrare orala

  Factori care influenteaza cito/genotoxicitatea determinata de CNT

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 5

  Teste in vitro

  Trei tipuri de CNT

  CNF(carbon nano fibre)

  MWCNT SWCNT

  C. Grabinski et al. / Carbon 45 (2007) 28282835

  Linie celulara HEL30 celule keratinotice(soarece)studiu relevant pentru expunereadermala

  Celule HEL30Celule tratate cu MWCNT, 10 g/mL

  Celule tratate cu SWCNT, 10 g/mL

  Clusteri de MWCNT in mediul de cultura

  Formatiuni fibroasede SWCNT in mediulde cultura

  C. Grabinski et al. / Carbon 45 (2007) 28282835

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 6

  Generarea de ROS

  Potentialul membraneimitocondriale dupaexpunere timp de 24 h (microscopiede fluoresenta)

  (A) Control- peroxid; (B) CdO, 2.5 g/mL;(C) SWCNT, 50 g/mL; (D) MWCNT, 50 g/mL.

  Ruperea membraneimitocondriale

  Ruperea membranei mitocondriale

  EfectEfect maimai intensintens de de generaregenerare ROS: ROS: -- SWCNTSWCNT-- crestecreste de de 33--4 4 oriori fatafata de de control;control;--MWCNTMWCNT-- crestecreste de de 33--7 7 oriori fatafata de de control;control;--efectulefectul depindedepinde de de DOZADOZA

  C. Grabinski et al. / Carbon 45 (2007) 28282835

  Efectele CNT

  Genotoxicitate primara interactiunea directa cu ADN- secundara determinata de ROS

  Fig.1. Interactiunea CNT cu celulele

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 7

  Teste in vivoExpunere prin intermediul aparatului respirator

  CNT pot forma, in functie si de dimensiunealor: aerosoli aglomerari

  Aerosolii sunt usor inhalati si: pot formea granuloame modifica structura plamanului (fibroza) cauza pentru carcinoame (posibil)

  J. Boczkowski, S. Lanone / Advanced Drug Delivery Reviews 64 (2012) 1694

  Efectul CNT

  Dimensiunea CNT joaca un rol important: Particule (rezultate prin aglometarea CNT) se

  depoziteaza in plamanani efecte prezentateanterior

  Aspect fibrilar (de ex: carbon nano fiber - CNF) actiune similara cu cea a fibrelor de azbest: afecteaza pleura creste cantitatea de celule macrofage fagocitoza

  incompleta afectarea celulelor mesoteliale (cancer) CNF provoaca inflamatii mai mici comparativ cu

  CNT dar au o citotoxicitate mai mare

  S. Lanone et al. / Advanced Drug Delivery Reviews 65 (2013) 20632069

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 8

  Fig.2. CNT prezente intr-o celula imuna din pleura

  http://www.rsc.org/chemistryworld/news/2009/october/25100901.asp

  Carbon nanotubes in macrophages: imaging and chemical analysis by synchrotron X-ray fluorescence microscopy, http://www.esrf.eu/UsersAndScience/Publications/Highlights/2008/imaging/imaging12

  Fig. 3. Reprezentarea fenomenului de fagocitoza incompleta a unui manunchi de CNT pe suprafata caruia sunt grefate nanoparticule de Fe (impuritati- catalizator)

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 9

  Concluzii CNT de dimensiuni mici care pot ajunge in pleura

  sunt in general eliminate prin stomate (deschideri) CNT de dimensiuni mari se acumuleaza in jurul

  acestor stomateinflamatii fibroze cancer (actiune similara cu cea fibrelor de azbest)

  Placa pleurala Fibroza

  Administrarea intra-peritoneala(in cazul utilizarii in biomedicica)

  Acumulare si agregare CNTparticule de dimensiuni m determina aparitia granuloamelor

  Agregatele de dimensiuni mai mici ( ordinul nm) au fosteliminate

  Fig.4 Granulom format in ficatul unui soarece, dupa 90 de zile din momentul injectarii cu SWNT

  Jelena Kolosnjaj-Tabi, Henri Szwarc and FathiMoussa, In vivo Toxicity Studies of Pristine Carbon Nanotubes: A Review, www.intechopen.com

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 10

  Oxidarea CNTefect asupra citotoxicitatii

  Citotoxicitate CNT oxidate > CNT

  Posibile explicatii: Creste posibiliatate de a interactiona cu

  celulele (bioavailability) Dispersie mai buna (reduc fenomenul de

  aglomerare) Ambele cauze

  Defecte structurale

  Pot determinaaparitia si crestereaROS

  Nu s-a doveditfoarte clar ca CNT cu defectestructurale ar fi maitoxice decat celefara defecte

  Hansang Kwon et al 2012 Nanotechnology 23 225704

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 11

  Teste in vitroefectul CNT asupra unor liniicelulare(J.Du et all., E n v i r o n m e n t a l t o x i c o l o g y a n d p h a r m a c o l o g y 3 6 ( 2 0 1 3 ) 451462)

  Teste in vivoefectul CNT asupra unor liniicelulare(J.Du et all., E n v i r o n m e n t a l t o x i c o l o g y a n d p h a r m a c o l o g y 3 6 ( 2 0 1 3 ) 451462)

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 12

  Grafene

  Surse de grafene Cataliza Filme transparente Electrozi Stocare de hidrogen Materiale compozite Aplicatii biologice

  drug-delivery bio-assay

  Tipuri de grafene A.M. Jastrzebska et all, J Nanopart Res (2012) 14:1320

  Fig. 5. Mai multe straturi de grafene (a), grafena nano-film ( b), oxid de grafena (c) si oxid de grafena redus (d).

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 13

  Citoxoicitatea grafene in vitro

  Linie celulara A 549 cu un ciclu de 22 h S-au determinat ;

  Modificari morfologice; Viabilitatea celulara; Speciile reactive de oxigen (ROS):

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters 200 (2011) 201210

  Fig.5. Imagini AFM ale grafenelorutilizate:

  Grosime grafene~0.9 mm

  a) l-GO dim. 430 300 nmb) s-GO - dim. 780410 nmc) m-GO dim. 160 90 nm

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters 200 (2011) 201210

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 14

  Fig.6. Morfologialiniei celulareA549 tratata cu 200g/mL:(a)l-GO;

  (b)s-GO;

  (c) m-GO;

  (d) control.

  430 300 nm 780 410 nm

  160 90 nmNu se pun in Nu se pun in

  evidentaevidentamodificarimodificari

  ale ale morfologieimorfologieicelulelorcelulelor!!

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters200 (2011) 201210

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters 200 (2011) 201210

  Fig.7. Viabilitatea celulelorin functie de concentratiasolutiei de grafene cu diferite dimensiuni

  CitotoxicitateCitotoxicitate moderatamoderata maimai importantaimportanta pentrupentrugrafenelegrafenele de de dimensiunidimensiuni

  micimici (s(s--GO) GO) sisiconcentratiiconcentratii maimai marimari!!

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 15

  Fig.8. Influenta grafenelor(GO) de diferite dimensiuniasupra nivelului de ROS al celulelor de tip A549.

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters 200 (2011) 201210

  StresulStresul oxidativoxidativ esteeste maimaimare mare pentrupentru grafenelegrafenelede de dimensiunidimensiuni maimai micimici

  (s(s--GO) GO) sisi crestecreste cu cu concentartiaconcentartia solutieisolutiei

  Fig.9. Imagini TEM ale celulelor tratate cu GO (a) si a celulei de control (b).

  Y. Chang et al. / Toxicology Letters 200 (2011) 201210

  Nu Nu aparapar modificarimodificari importanteimportante in in cazulcazul celulelorcelulelor tratatetratate cu GO.cu GO.

  Nu se Nu se punepune in in evidentaevidenta prezentaprezenta GO in GO in interioulinterioul celuleicelulei ( fig.9a)( fig.9a)

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 16

  Concluzii

  Grafenele de dimensiuni mici pot induce o usoara crestere a stresului oxidativ, in corelare si cu concentratia solutie

  Efectul citotoxic al grafenelor este mult maimic comparativ cu CNT

  A.M. Jastrzebska et all, J Nanopart Res (2012) 14:1320

  In vitroIn vitro

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 17

  A.M. Jastrzebska et all, J Nanopart Res (2012) 14:1320

  In vitroIn vitro

  In vivoIn vivo A.M. Jastrzebska et all, J Nanopart Res (2012) 14:1320

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 18

  A.M. Jastrzebska et all, J Nanopart Res (2012) 14:1320

  TH=grosime

  LD=latime

  Anti-tumorale

  Anti-bacteriene

  Fulerene

  Fulerene (C60) functionalizate cu diferitegrupe dispersare in solutii

  Acest tip de fulerene importante pentruaplicatiile in nano-medicina

  C60 nefunctionalizate pot forma agregate de dimensiuni nanometricecand sunt puse in contact cu apa la pH neutru

  C.M.Sayes et all, Nano Lett., Vol. 4, No. 10, 2004

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 19

  C.M.Sayes et all, Nano Lett., Vol. 4, No. 10, 2004

  Fig. 10. Efectulfulerenelor nefunctionalizate(C60) sifunctionalizate, asupra viabilitatiicelulare (celuleumane)

  Fig.11. Mortalitatea celulelor umane ( fibroblase dermale) cand sunt puse in contact cu diferitele specii de fulerene: nano-C60 (), C3 (), Na+2-3[C60O7-9(OH)12-15](2-3)- (), si C60(OH)24 ().

  C.M.Sayes et all, Nano Lett., Vol. 4, No. 10, 2004

 • Interactiunea nanoparticulelor cu tesuturile vii IV FIM

  Alina Badanoiu 20

  Fig. 12. Influenta nanoagregatelor de fulerena (nano-C60) asupra integritatiimembranei celulare (HEPG2- celule carcinom ficat si HDF-celule dermalefibroblase)

  CrestereaCrestereaconcentratieiconcentratiei de de nanonano--C60 C60 crestecresterisculriscul distrugeriidistrugerii

  membraneimembranei celularecelulare

  EfectEfect citotoxiccitotoxic

  Concluzie

  C60 nefunctionalizata are efect citotoxic ( la conc. mai mari de 20 g/mL) ca urmare a cresterii nivelului de ROS

  Functionalizarea C60 reduce citotoxicitatea in cazul unor linii celulare fibroblaste dermalesi carcinom hepatic.