Analýza konkurence

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analýza konkurence. Obsah prezentace. Konkurence dříve a dnes Identifikace konkurence Úrovně konkurence podle nahraditelnosti výrobků Typy struktury průmyslu Cíle konkurence, odhad předností a slabin Odhad reakce konkurenta Tvorba informačního systému, zdroje informací - PowerPoint PPT Presentation

Text of Analýza konkurence

Snmek 1

Analza konkurence27.10.2009Eva Kocourkov1Obsah prezentaceKonkurence dve a dnesIdentifikace konkurencerovn konkurence podle nahraditelnosti vrobkTypy struktury prmysluCle konkurence, odhad pednost a slabinOdhad reakce konkurentaTvorba informanho systmu, zdroje informacKonkurenn strategieZvr

27.10.2009Eva Kocourkov2Dve x DnesDve ignorovn konkurenceDneskonkurenn boj zahraninch i domcch firemfirmy by mly konkurenn strategii svch protivnk, jejich podnikatelskou filosofii, tradice, zvyky apod.firma vyrb a zkaznk peliv vybr zpestr nabdkyzvten vlastnho podlu na trhu je mon jen na kor podlu konkurenta=> tzn. pithnout zkaznky konkurenta znamen nabdnout nco lepho, levnjho, uitenjho=> firma mus neustle srovnvat sv vrobky, ceny, odbyt i propagaci s konkurenc

27.10.2009Eva Kocourkov3Identifikace konkurenceNejdleitj informace o konkurentech kter potebuje firma zskat:

Kdo jsou hlavn konkurenti ?Jak jsou jejich strategie ?Jak jsou jejich cle ?Jak jsou jejich pednosti a slabiny ?Jak jsou mon jejich reakce ?

27.10.2009Eva Kocourkov4rovn konkurence podle nahraditelnosti vrobkHlavn konkurenti firmy nabzejc podobn vrobky stejnm zkaznkm za podobn ceny (Volkswagen General motors)Konkurenti jsou vichni vrobci podobnch vrobk(Ford Opel)Konkurenti firmy nabzejc stejnou slubu (OA, motorky, jzdn kola, NA)Konkurenti vichni soutc o tyt zkaznkovi penze (OA cestovn kancele)27.10.2009Eva Kocourkov5Konkurenti podle prmyslovho pohledu typy struktury prmysluRyz monopolpouze jedna firma nabz urit produkt v jedn zemi i oblasti (pota, energetick spolenosti)pokud nen regulovn, me stanovit vysok cenyminimln reklamazkaznk nem jinou volbu27.10.2009Eva Kocourkov6Ryz oligopolmlo firem, kter nabzej tent vrobek (olej, nafta)vrobky se daj vtinou rozliit jenom cenou

27.10.2009Eva Kocourkov7Diferencovan oligopolnkolik firem nabzejc sten rozdln vrobkyrozdly v kvalit, vlastnostech, nebo slubch.snaha zskat veden alespo v jedn z tchto oblast, zaujmout zkaznky a doshnout zisk

27.10.2009Eva Kocourkov8Monopolistick konkurencemnoho konkurent, kte jsou schopni odliit sv vrobky nebo slubyzamen na urit typ zkaznka

Dokonal konkurencevelk poet firem nabzejc stejn vrobky nebo sluby

27.10.2009Eva Kocourkov9Identifikace strategi konkurenceNejintenzivnj bojfirmy jedn strategick skupinystejn strategie, stejn clov trhSoupeen mezi rznmi skupinamizamen na stejn okruh zkaznkzkaznci nevid velk rozdly v nabdce jednotlivch strategickch skupinskupina chce rozit sv trn spektrumFirma mus porovnat svj profil a strategie skonkurentemna zklad dkladnho zhodnocen se me lpe orientovat a pohybovat na trhu.

27.10.2009Eva Kocourkov10Cle konkurenceDal otzkyO co konkurence usiluje ?Co stimuluje jej chovn ?Maximalizace zisku x dlouhodob nzk ziskVha pikldan bn ziskovosti, podlu na trhu, toku hotovch penz, pednm technologim, rovni slueb

27.10.2009Eva Kocourkov11Odhad pednost a slabin konkurenceZskn informac o:prodejipodlu na trhuziskunvratnosti investicobratu penznovch investicchvyuit kapacity

27.10.2009Eva Kocourkov12Odhad reakce konkurentaReakce zvis na: podnikovch clech pednostech a slabinch firmyfilosofii podniknna podnikov kultue jinch hodnotch27.10.2009Eva Kocourkov13Podle reakce meme rozdlit konkurenty na:Laxn konkurentreaguje zdlouhav, pomalu, nevraznfirma spolh na vrnost zkaznkspolh na neinformovanost zkaznknem na reakci finann prostedky

Vybrav konkurentnereaguje vbec nebo jen v nkterch ppadech

27.10.2009Eva Kocourkov14Tygrreaguje rychle a velice drazn na mon ohroen pozice na trhuvtinou siln firmy s dominantnm postavenm na trhu

Scholastick konkurentnepedvdav zpsob reakce27.10.2009Eva Kocourkov15Tvorba informanho systmuSlou k identifikaci konkurence a k efektivn reakci na jej chovn4 sti tvorby IS:Zaloen systmuIdentifikace nejdleitjch informacUren zdroj inf.Jmenovn tmu

27.10.2009Eva Kocourkov16Sbr informac Primrn inf.: Vzkum a aktivity firmySekundrn inf.: Statistiky, roenky,etn zvrky atd.Hodnocen a analzaProven z hlediska platnosti, spolehlivostiTdnZvryPedn a zptn reakceInformace poslny na klov mstaZodpovzen informac tkajc se konkurence

27.10.2009Eva Kocourkov17Co mus firma vdt o konkurenci?Popis sortiment, trh, podl na trhu, zisk, trby, nvratnost investic, nov investiceStrategie vzkum a vvoj, vrobn, marketingov, finann, personln, cena, vrobek, distribuce, propagace Cle (marketingov, finann)Slabiny / pednostiZpsob reakce27.10.2009Eva Kocourkov18Zdroje informacZamstnanci konkurence (uchazei o msto)Konkurz na neexistujc poziciLukrativn podmnky pilkajc zamstnance konkurenceZskn dleitch informaci na pohovorechInformace od lid, kter maj obchodn styk s konkurencInformace od klient

27.10.2009Eva Kocourkov19Informace z veejnch dokumentRoenky, periodika, internet

Pozorovn konkurenceAnalza vrobk konkurence27.10.2009Eva Kocourkov20Konkurenn strategiePodle pozice na trhu dlme firmy na:Vdce, vedouc trhunejvt podl na trhu v pslunm oborunejvt inovtor, vtz v technologich, klade draz na vzkum a vvojuruje dal smovn trhuPokud si chce udret sv postaven mus se zamit na: zvyovn celkov poptvky na trhu vyhledvnm novch zkaznk, novch zpsob pouit vrobkuobranu dosavadnho podlu na trhu nenechat nechrnn msto na trhuzskat vt podl na trhu, s clem zven zisku27.10.2009Eva Kocourkov21Vyzyvatelto na vdce a na ostatn sclem vtho podlu na trhu,ovld do 30 % celkovho trh

Nsledovatelnsleduje vedouc firmu, nesna se bojovat o prvenstv ani o pozice na trhu,pokrv do 20 % trhu.chce upevnit svj podl, neriskuje

Trokaobsluhuje velmi mal segment trhu orientuje se na mal trn vklenky a mezery na trhu, kter nepokrv velk firma. jeho oborov orientace je zce specializovan ajeho pozice na trhu nepesahuje 10 %.27.10.2009Eva Kocourkov22ZvrDleit vdt, co nabz konkurenceFirmy by svm konkurentm mly vnovat stejnou pozornost jako svm zkaznkm. Firma mus neustle srovnvat sv vrobky, ceny, odbyt i propagaci s konkurenc. Porovnvat v em je lep nebo naopak hor ne konkurencezlepovat sv strategie, a u ton nebo obrann.

27.10.2009Eva Kocourkov23Dkuji za pozornost27.10.2009Eva Kocourkov24