of 87 /87
Arheologija okolja ARHEOZOOLOGIJA proučuje živalske ostanke iz arheoloških najdišč ključen je odnos človek/žival način življenja kronologija interpretacija okolja (PALEOEKOLOGIJA)

Arheologija okolja 1

  • Upload
    vanbao

  • View
    250

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Arheologija okolja 1

Page 1: Arheologija okolja 1

Arheologija okolja

ARHEOZOOLOGIJA proučuje živalske ostanke iz arheoloških najdišč

• ključen je odnos človek/žival

• način življenja

• kronologija

• interpretacija okolja (PALEOEKOLOGIJA)

Page 2: Arheologija okolja 1

Interpretacija nekdanjega okolja

orjaški jelen divja svinja

polarna lisica gozdna voluharica

Page 3: Arheologija okolja 1

načrt:

1. del

• Osnove osteologije

• Postkranialni skelet

KOLOKVIJ – po želji

2. del

• Lobanja in zobje

• Arheozoologija; raziskovalne metode …

IZPITNI ROKI: 7. feb., 14. feb., 21. feb., 20. jun., 12. sept. 2013

REFERAT (15-20 min.) – po želji

Govorilne ure:

torek, 11-12h (Paleontološki inštitut ZRC SAZU, Gosposka 13)

[email protected]

Tel. 01 4706 379

Page 4: Arheologija okolja 1

OSTEOLOGIJA nauk o kosteh (os = kost)

Funkcija in pomen kosti:

- podpora telesu

- zaščita notranjih organov

- pasivni gibalni aparat

- skladišče Ca-mineralov

- kostni mozeg – krvotvorni organ

Page 5: Arheologija okolja 1

Kemična sestava in lastnosti kosti:

• 1/3 organskih snovi

kolagena vlakna PROŽNOST

• 2/3 anorganskih snovi TRDOTA

85% Ca-fosfat (hidroksiapatit)

10% Ca-karbonat (kalcit)

TRDNOST (pogojena z zgradbo kosti)

* mladiči imajo v kosteh več organske snovi ??

Page 6: Arheologija okolja 1

Kako uničiti kost?

ORGANSKO SNOV:

Izpostavljenost

• kisiku v zraku (oksidacija, aerobne bakterije)

• spremembam v okolju

Na hitro:

• z žganjem ali luženjem

ANORGANSKO SNOV:

• s kislino

Kje v naravi je kislo okolje?

Page 7: Arheologija okolja 1

FOSILIZACIJA

Če so kosti v stabilnem okolju (npr. jama), prekrite s sedimentom …

• organske snovi propadejo počasi

• postopoma jih nadomestijo anorganske snovi iz okolice (PERMINERALIZACIJA)

• prvotna anorganska komponenta kosti ostane skoraj nespremenjena

Kost postane težja, prevzame barvo sedimenta …

* Posamezna kolagena vlakna se lahko ohranijo

več deset tisoč let !

osnova za radiokarbonsko datiranje kosti …

Page 8: Arheologija okolja 1

Izjemni načini fosilizacije

- npr. konservacija v ledu:

Dima, 1977 Ljuba, 2007

Page 9: Arheologija okolja 1

Dogovor:

• geološka preteklost (pleistocen in starejše)

FOSILNE KOSTI

• geol. sedanjost = holocen (~ zadnjih 12.000 let)

SUBFOSILNE KOSTI

• današnje, nefosilizirane: RECENTNE KOSTI

Page 10: Arheologija okolja 1

VRSTE KOSTI

1. Dolge (cevaste) kosti

2. Ploščate kosti

3. Kratke kosti

4. Mešane kosti

Različna zgradba trdnost ohranjenost

Page 11: Arheologija okolja 1

ZGRADBA DOLGE KOSTI

PROX.

EPIFIZA

DIAFIZA

DIST.

EPIFIZA

SPONGIOZA

KOMPAKTA

MOZGOVNA VOTLINA

2 tipa kostnega tkiva

Page 12: Arheologija okolja 1

Gobasta kostnina (spongioza):

Mozgovne votlinice – rdeči kostni mozeg

Page 13: Arheologija okolja 1

Kompaktna kostnina

(kompakta):

Haversov sistem - osteon

lakuna z osteocitom Haversov kanal

Page 14: Arheologija okolja 1

Kostni mozeg

• Krvotvorni organ

• Nekoč zelo iskano živilo! Zakaj?

diafize dolgih kosti so v arheoloških najdiščih običajno močno fragmentirane

Page 15: Arheologija okolja 1

ZGRADBA PLOŠČATE KOSTI

Dve tanki plošči kompakte + vmes redka spongioza

Lahka zgradba - vzrok, posledice ??

Page 16: Arheologija okolja 1

ZGRADBA KRATKE KOSTI

Zelo gosta spongioza!

Trdna zgradba – vzrok, posledice ??

Page 17: Arheologija okolja 1

RAST DOLGE KOSTI

Dva ločena procesa:

1. Diafiza se debeli

pokostnica na površini ustvarja nove kostne celice

mozgovna votlina se širi z razgrajevanjem kostnine

2. Rast v višino (oz. dolžino)

v rastni coni med diafizo in epifizo

s pokostenevanjem (osifikacijo) hrustanca

Zakaj tako?

Page 18: Arheologija okolja 1

Kompaktna kostnina

(kompakta):

Haversov sistem - osteon

lakuna z osteocitom Haversov kanal

Page 19: Arheologija okolja 1

RAST DOLGE KOSTI – ontogenetske faze:

Kaj, koliko se ohrani pri različni starosti?

Kako prepoznamo npr. juvenilno kost?

Page 20: Arheologija okolja 1

Subadultna kost: • diafiza skoraj tako velika kot pri odraslih

• epifize ločene od diafiz

Zakaj jih je v arheoloških najdiščih veliko?

Golenica mladega goveda

Določanje starosti!

Page 21: Arheologija okolja 1

Pokostnica vse življenje obdrži sposobnost tvorbe novega kostnega tkiva

celjenje zlomov

narastišča za kite pri delovnih živalih

postanejo bolj izrazita

Neraba redčenje kostnine

Page 22: Arheologija okolja 1

STIKALIŠČA KOSTI

• nepremična – SPAHI

vezivni, hrustančni, koščeni

• premična – SKLEPI

enoosni, večosni

oblika sklepnih ploskev

Kolenski sklep:

Page 23: Arheologija okolja 1

ORIENTACIJA KOSTI

• proti glavi – kranialno

• proti repu – kavdalno

• proti hrbtu – dorzalno

• proti trebuhu – ventralno

• bliže telesu – proksimalno

• stran od telesa – distalno

• proti sredini – medialno

• stran od mediane ravnine – lateralno

Page 24: Arheologija okolja 1

LATINSKA IMENA ŽIVALI

Rod vrsta

Homo sapiens

Ursus spelaeus

Page 25: Arheologija okolja 1

Carnivora - zveri

• Ursus arctos - rjavi medved

• U. spelaeus - jamski medved

• Canis lupus - volk

• C. l. familiaris - domači pes

• Felis silvestris - divja mačka

• F. catus - domača mačka

• F. lynx - ris

• Vulpes vulpes - lisica

• Martes - kuna

• Mustela - podlasica

• Lutra lutra - vidra

• Meles meles - jazbec

Page 26: Arheologija okolja 1

ORIENTACIJA KOSTI

• proti glavi – kranialno

• proti repu – kavdalno

• proti hrbtu – dorzalno

• proti trebuhu – ventralno

• bliže telesu – proksimalno

• stran od telesa – distalno

• proti sredini – medialno

• stran od mediane ravnine – lateralno

Page 27: Arheologija okolja 1
Page 28: Arheologija okolja 1
Page 29: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 30: Arheologija okolja 1

VRETENCE (VERTEBRA; množ. VERTEBRAE)

hrbtenica (columna vertebralis)

• Vratna (cervikalna)

• Prsna (torakalna)

• Ledvena (lumbalna)

• Križna (sakralna) križnica (os sacrum)

• Repna (kavdalna)

Page 31: Arheologija okolja 1

Osnovna oblika vretenca:

- neparna kost; bilateralna simetrija

• glavnina ali telo vretenca (corpus vertebrae)

• vretenčni lok (arcus vertebrae)

• vretenčna odprtina (foramen vertebrae) hrbtenični kanal (canalis vertebralis)

• 1x trnasti odrastek (processus spinosus)

• 2x prečni odrastek (processus transversus)

• 4x sklepni odrastek (processus articularis)

4 sklepne ploskve za vezavo sosednjih vretenc

Page 32: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Vratna (cervikalna) vretenca

Page 33: Arheologija okolja 1

Sesalci imajo 7 vratnih vretenc!

Page 34: Arheologija okolja 1

1. vratno vretence – NOSAČ (ATLAS) - obroč

- nima telesa

kran.

kavd.

dorz.

ventr.

Page 35: Arheologija okolja 1

2. vratno vretence – OKRETAČ (EPISTROF ali AXIS)

zob

Page 36: Arheologija okolja 1

Ostalih 5 vratnih (cervikalnih) vretenc:

1 – prečne odprtine !

2 – vodoravne sklepne ploskve

Page 37: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Prsna (torakalna) vretenca

Page 38: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Prsna vretenca: izraziti trnasti odrastki, vezava z rebri

Page 39: Arheologija okolja 1

Prsna (torakalna) vretenca (12-18x)

sklepne ploskve za vezavo z rebri !

izrazit trnasti odrastek

prox. del rebra

Page 40: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Ledvena (lumbalna) vretenca

Page 41: Arheologija okolja 1

Ledvena (lumbalna) vretenca (5-7x)

- izraziti prečni odrastki (zakrnela rebra)

- navpične sklepne ploskve

Page 42: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Križna (sakralna) v. KRIŽNICA (OS SACRUM)

Page 43: Arheologija okolja 1

KRIŽNICA (OS SACRUM)

konj jelen

Page 44: Arheologija okolja 1

Repna (kavdalna) vretenca

skelet goveda (Bos)

Page 45: Arheologija okolja 1

Repna (kavdalna) vretenca

Postopna redukcija odrastkov proti konici repa !

Zadnja repna vretenca – samo še glavnina valjaste oblike

Page 46: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

REBRA (COSTAE)

hrustanec

kost

Page 47: Arheologija okolja 1

REBRO (COSTA)

rebrni hrustanec

rebrna glavica

rebrna grbica

vrat

žleb

medialno

telo rebra:

• zveri: okrogel presek

• rastlinojedci: sploščeno

Page 48: Arheologija okolja 1

Rebro (goveda) z vrezi

Page 49: Arheologija okolja 1

"T-bone"

Page 50: Arheologija okolja 1

GRODNICA (PRSNICA) – STERNUM

slabo osificirane prsničice se slabo ohranijo

Page 51: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 52: Arheologija okolja 1

ORIENTACIJA KOSTI

• proti glavi – kranialno

• proti repu – kavdalno

• proti hrbtu – dorzalno

• proti trebuhu – ventralno

• bliže telesu – proksimalno

• stran od telesa – distalno

• proti sredini – medialno

• stran od mediane ravnine – lateralno

Page 53: Arheologija okolja 1
Page 54: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 55: Arheologija okolja 1

LOPATICA -

SCAPULA

leva (sin.)

lateralno

Page 56: Arheologija okolja 1

Cervus

PLEČNICA (LOPATICA)

- SCAPULA

spina scapulae

acromion

tuber scapulae

(kranialno)

collum

fossa articularis

lateralno:

kra

n.

kavd.

leva (sin.)

Page 57: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 58: Arheologija okolja 1

NADLAHTNICA – HUMERUS

kavdalno

leva (sin.)

lat.

med

.

Page 59: Arheologija okolja 1

NADLAHTNICA - HUMERUS

razlika: humerus femur

kavdalno

caput humeri

prox.: okrogla sklepna glava v osi kosti !

dist.: komolčna jama

fossa olecrani

Ursus

Page 60: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 61: Arheologija okolja 1

KOŽELJNICA - RADIUS

diafiza: ovalen prečni presek

Radius leži kranialno pred ulno. Distalno je ulna zakrnela in leži lateralno ob radiusu.

kranialno:

lat. kran.

me

d.

lat.

Page 62: Arheologija okolja 1

KOMOLČNICA (PODLAHTNICA) – ULNA

sin.

kran. lat. med.

Page 63: Arheologija okolja 1

KOMOLČNICA

(PODLAHTNICA)

- ULNA

kranialno lateralno

kra

n.

kavd

.

komolčni podaljšek ! processus olecrani

polmesečna zareza incisura semilunaris

stik z radiusom

Distalni del je bolj ali manj zakrnel!

Page 64: Arheologija okolja 1

Equus Bos

RA

DIU

S

RA

DIU

S

ULNA

ULNA

UL

NA

Pozor:

Pri konju in prežvekovalcih je ulna

zraščena z radiusom!

Distalni del ulne je zakrnel (najbolj pri konju)

• Radius leži (kranialno) pred ulno.

• Komolčni podaljšek ulne štrli kavdalno.

Page 65: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 66: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Page 67: Arheologija okolja 1

Zveri

značilna je navzkrižna lega radiusa in ulne:

• proksimalno: radius lat., ulna med.

• distalno: radius med., ulna lat.

vrtenje radiusa okoli ulne v omejenem obsegu

Prašič

Radius in ulna samostojni kosti, vendar negibljivo povezana

Page 68: Arheologija okolja 1

Augusta Raurica (goveje plečnice)

Arheološki kontekst; primer:

Page 69: Arheologija okolja 1

scapulae (rimsko govedo) – sušenje oz. dimljenje plečnega dela

Page 70: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 71: Arheologija okolja 1

MEDENIČNI OBROČ …

KOLČNICA (OS COXAE) – X2

KRIŽNICA

Page 72: Arheologija okolja 1

leva KOLČNICA – OS COXAE (lateralno)

kranialno kavdalno

Page 73: Arheologija okolja 1

KOLČNA PONVICA - ACETABULUM ČR

EV

NIC

A

Incisura acetabuli je usmerjena kavdodistalno!

fossa acetabuli

facies lunata

foramen

obturatum

Page 74: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 75: Arheologija okolja 1

STEGNENICA - FEMUR

kranialno kavd. lat.

me

d.

lat.

me

d.

lat.

kra

n.

ka

vd

.

caput femoris trochanter major

fossa trochanterica

trochlea

patellaris

condylus

lat.

Page 76: Arheologija okolja 1

STEGNENICA - FEMUR

razlika: humerus femur

• okrogla sklepna glava pravokotno na glavno os kosti !

• ima vezno jamico

• distalno je valj za pogačico (na kranialni strani !)

okrogel presek

Page 77: Arheologija okolja 1

POGAČICA – PATELLA

• največja sezamoidna kost

• trikotaste ali ovalne oblike

kranialno:

hrapava kožna ploskev (facies cutanea)

kavdalno:

gladka drsna ploskev (facies articularis)

Page 78: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 79: Arheologija okolja 1

GOLENICA - TIBIA

kranialno

me

d.

lat.

FIBULA

tuberositas tibiae trikotna oblika

crista tibiae

cochlea tibiae:

planum

cutaneum

Page 80: Arheologija okolja 1

MEČNICA - FIBULA

TIB

IA

- najbolj vitka kost

- ploščat ali trikoten prerez

Page 81: Arheologija okolja 1

KONJ, PREŽVEKOVALCI:

Fibula močno zakrnela !

ZVERI, PRAŠIČ, ČLOVEK:

Fibula enako dolga kot tibia, vendar veliko šibkejša.

• tibia – medialno

• fibula – lateralno

V kolenskem sklepu artikulirata le femur in tibia.

Page 82: Arheologija okolja 1

skelet medveda (Ursus)

Page 83: Arheologija okolja 1

skelet goveda (Bos)

Page 84: Arheologija okolja 1

KATEGORIJE MESA

- ramstek

- stegno

- bočnik (golen, krača)

Page 85: Arheologija okolja 1

osso buco

Page 86: Arheologija okolja 1
Page 87: Arheologija okolja 1