Beton - Zadatak 03

Embed Size (px)

Text of Beton - Zadatak 03

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  1/10

  TA

  FAKULTET TEHNICKiH NAUKA ARHiTEKTONSKJ ODSEK

  NOSECE KONSTRUK'CIJ E 3

  P l

  P ISMENl ISP IT: 13.09.2010.

  __n/i i i__ 'i' ...._____ik.

  Podaci:

  g = 46.0 kN/m; p =>20.0 kN/m;Greda: POS G1: MB35; RA 400/500

  Stub: J POS S1: MB 40; RA 400/500Zatega: P O S Z1:M B35; RA 400/500

  Na konstrukciju poprenog rama, prema skici, deluje zadato stalno optereenje g (koje obuhvata isopstvenu teinu grede POS G1) i povremeno optereenje p koje moe delovati u tri prikazanarasporeda.

  Potrebno je:

  1. Odrediti statike uticaje i nacrtati dijagrame sila u presecima (M, T, N), od stalnog i prikazanihsluajeva povremenog optereenja, za popreni ram koji obrazuju greda POS G1, stub POSS1 i armiranobetonska zatega POS Z1. (30 bodova)

  2.) Dimenzionisati gredu rama POS G1 u presecima 1-1 i 2-2 prema momentima savijanja inormalnim silama. Greda je obrnutog T preseka dimenzija zadatih prema skici. Skicirati planusvojene armature u navedenim poprecnim presecima. (15 bodova)

  / 3j Proveriti giavne napone zatezanja u presecima 1-1 i 2-2 (prema transverzalnim silama) i popotrebi izvriti njihovo osiguranje primenom vertikalnih uzengija. (15 bodova)

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  2/10

  p,=2oW\'

  c

  T

  ' t )i

  4-

  0L~ 3

  v j

  i t u l

  8->*--- --------------- ----- b L + _

  M G >3 ^ fr2 0 ,S

  = OO |SCD

  T

  n n

  f ' v-iy

  I H ^- O - l^ $ # + O - 8- 4 -4 0 i 1 ^ \ \ ~ - - ^s s b v l

  5 W=0 -U -V / \ ^ - 0 ; P - i 5 \c N

  M=0 ( Vy 4-40-^G-0; Vy "TCjoIN2 V =o * V/| +% - o a 'L-b-o j V - -

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  3/10

  E Z 3

  77777*

  1-2.V. s ,/ * 7 M yO " % tf-1 {/ ! . e o - O 0

  .......1 1 --------T ^ ...................._ ................................................_

  | / j X M s=0 j 1 i _ /12Bo +^c m ?. ~o j l ^- Mo

  ^ V 3 ZMi-O; TJ -4(M.-'i3o0; T=-too

  ! _+,_ ________V I ~Z M = 0; T ^ E yC + Go - o ;

  V

  -yi3g1&

  xSC"

  77b

  1

  0

  % ........-A ........

  ....^=o .T . .m -* :.1W i ; iMn

  *}%

  Po

  . , J 'tV ^O ] .& U jI : -Mo==0;M --

  )

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  4/10

  T M ^r0 ; ^ -+

  Oo

  G4o

  \ 3 +- G io +2i) -8A -0 ;1 %,-- - ^So

  ^ M - o % 3 -*2o'B i--

  Z M ^O ;T ' ^ - &\Q *0 \ T l ^ 00 T ^

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  5/10

  i+

  7/ur

  '%-------

  O M

  'l&o

  M, '

  P?- fob)^-!

  xzz_.. .

  1

  20/15

  -4?

  'M~o( -My 'bo i kM

  / Mo -o /^ "1' rio ' 'i l ~o j V^- ^o lcN

  Z- V-O- V/| "Mo- 1o=0; V- *loW

  >.N y O ; 30, 5 - ~0; M>| - I CoblVluU

  .

  ............................ l Z Z 3 Z ~ t 20

  \ ......0 -.....

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  6/10

  /

  Ao

  f , ______

  51 '

  A

  T l

  H-1"2. K =o T *> ' 4' % J \ yl' ~ ~ \ \ y - 4

  ^ - i j D i z - o ;T m - lo

  , [ T M ^jT ^/ ^s + iG o - o [31

  \ \ -13iGo

  R)SOA ( ^ ) \ Amet -)-+

  ^(6- h y N y- -M t8-

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  7/10

  a ^O o + ^+ ^ * 1,4

  LU -f c j A ' 5 o- 0- 4,^

  ^ 3 + ^8+

  10,7 Oj a

  a''u'+ a"- u" _ A \'7+10,7* 3_____J .............ta _

  a V c c 1 o^ (>,4 c ^ < 1 5 Cca t j

  FbSG-'l ( W)

  N o - 1 , 6 -Mo -i 1,^ H p-~ 1,6 - 0 + 1

  Moju- M\j-f Nu '( n^ SZ-fP +

  ^ - i ^ - ' n l42'cN

  4 2 -0 ,6 - ^, G C ) c i \ ] tu

  ............................../ ! C b ......................................... '................ \

  _ -O ^ - - 1 5 - GoCU* \s0 aG )

  iv\ J Z

  / H x o / 5 S GS - l o

  Z

  iJ 4SQ

  1 , S o |1o y L ' S - 0, 1 1 1

  X-, |v . S - 1SS : 0 ^ 1 1 - 4 4 ,^ 6 CMj < 3o Ou

  5 , 1 ^ %}>-4SD /!* ,5 3 0uj 'z

  .... 4 0 ....

  Vceep ce *2B AoC i, se ccm' 4o

  & ~4, Oju

  UU - G AJ=V

  a ' :- io(?ow

  Ov, - G,61aw < IbCtU ( o.

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  8/10

  - G

  1 ^ 1

  \ ..................................\

  \\

  \

  \

  1

  \

  \-

  L

  ABo

  /..-

  /!|

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  9/10

  T n , ..- 0,0 % < .1

  e -e 55 : / l t o

  R%S1(V?; U j 4sv o'|/loo ( A[amM3,

  M o ~- y \ - K ^ 1 , 4 - M p - A .6 . :3 G o ^ ( 4 o - G o V - g gs : t:

  N u - ;J M^+ K ip- \ < \ v/9o J- 2,1 ( 5.^+ 1o ).=& 1 M b i

  lv i,/ tIB 32'1oa...

  ~..~ ................

  !*',- -:; - ' .0*1 /. ._Medo =>h -2J5,sd2-|p, S b-'lco'- S B

  M- 0 , ^ /

  N o 2 WUu ' ' ~ ~ . O j ^ G

  C;d

  A ^j ' A(>Yi fj 'd - o G ' 5 ?oO- 0 . Art '

  l A ) - - --------- , Q A b -0 G ; U- U m 7m + f 1 , 4 ^

  a !'-- a'-1a y i 2 - i m 3 4 2^ (j j j4 1

  A {\ V 4"'io,rM ...... ,_Z-

  ------------------

  --------------

  !- - SCcai

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 03

  10/10

  21 bg c)g - S bjzo

  Hu = + = 6.1 1 W

  J ^. , ^ l ^ c m

  & v A o

  yoBQ\& C 4 t-fj *2*3 (A