BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - Ağ Veritabanı . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm teknolojİlerİ aĞ verİ tabani kurulumu 481bb0042 ankara, 2012

Embed Size (px)

Text of BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - Ağ Veritabanı . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm...

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER

  A VER TABANI KURULUMU 481BB0042

  Ankara, 2012

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. A VER TABANI .............................................................................................................. 3

  1.1. Veri Taban Ynetim Sistemleri ................................................................................... 3 1.1.1. MySQL Server ....................................................................................................... 4 1.1.2. MSSQL Server ...................................................................................................... 4 1.1.3. Oracle Server ......................................................................................................... 4

  1.2. A Veri Taban Kurulumu ............................................................................................ 5 1.2.1. Veri Tabanna Balanma ..................................................................................... 30 1.2.2. Ynetim Panelleri ................................................................................................ 32

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

  RENME FAALYET2 .................................................................................................. 37 2. VER TABANI KULLANICI TANIMLARI .................................................................... 37

  2.1. Bo Veri Taban Oluturma ........................................................................................ 37 2.2. Kullanc Tanmlama................................................................................................... 41

  2.2.1. Veri taban zerindeki Roller .............................................................................. 48 2.2.2. Sunucu zerindeki Roller .................................................................................... 52

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 53 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 56

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 57 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 58 KAYNAKA ......................................................................................................................... 59

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR KOD 481BB0042

  ALAN Biliim Teknolojileri

  DAL/MESLEK Veri Taban Programcl

  MODLN ADI A Veri Taban Kurulumu

  MODLN TANIMI A veri taban kurulumuna ait bilgilerin ve a veri taban ile

  ilgili temel bilgilerin verildii renme materyalidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Bu modln n koulu yoktur.

  YETERLK A veri tabann kurmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Bu modl ile gerekli ortam salandnda; endstri standard

  en az iki farkl reticinin sunucu yazlmn kurabilecek, veri

  taban ynetim panellerini kullanabilecek, veri taban

  oluturabilecek ve kullanc tanmlarn yapabileceksiniz.

  Amalar 1. A Veri Taban yazlmn kurabilecek ve ynetim

  panelleri ile dzenleyebileceksiniz.

  2. Veri Taban oluturabilecek ve kullanclar tanmlayabileceksiniz.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Bilgisayar laboratuvar

  Donanm: Bilgisayar, lisansl a veri taban yazlmlar

  LME VE

  DEERLENDRME

  Modln iinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen lme

  aralar ile kazandnz bilgileri lerek kendi kendinizi

  deerlendireceksiniz.

  retmen, modln sonunda, size lme arac ( test, oktan

  semeli, doru-yanl, vb. ) kullanarak modl uygulamalar

  ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Basit bir uygulamadan tutun da ok byk kurulularn verilerine kadar, ister bir web

  uygulamas olsun ister bir masast uygulamas olsun, gnmzde bu gibi birok alanda veri

  taban uygulamalarna ihtiya duyulmaktadr.

  Son yllarda yaplan birok proje ok sayda bilgisayar tarafndan kullanlabilecek

  ekilde tasarlanmaktadr. Bu yzden, a ortamnda birden fazla kullanc ayn proje zerinde

  alabilmektedir.

  Bu modl ile bir uygulama iin gerekli olan ve birden ok bilgisayarn eriebilecei

  veri taban ynetim sistemlerinin temel bilgileri ve kurulumlar hakknda bilgi verilecektir.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET1

  Bu renme faaliyetinde, a veri taban yazlmn kurabilecek ve ynetim panelleri ile

  dzenleyebileceksiniz.

  Kitaplnzdaki 10 adet kitabn bilgilerini yazp bu kitaplar arasnda nasl bir

  iliki oluturabileceinizi tasarlaynz.

  1. A VER TABANI

  1.1. Veri Taban Ynetim Sistemleri

  Veri taban kavram bilgisayarn kullanlmaya balanmasndan yllar sonra ortaya

  ksa da gnmzde neredeyse tm uygulamalarda veri tabanna ihtiya duyulmaktadr.

  Basit bir web uygulamasndan ok byk lekli kurulularn ar verilerine kadar birok

  alanda veri tabanna ve bu verilerin ynetimine ihtiya duyulmaktadr.

  Veri taban, verilerin dzenli bir ekilde saklanm halidir. Veri taban ynetim

  sistemleri ise bu verilerin fiziksel hafzadaki durumlar, birbirleri ile olan iliikileri,

  kullanclarn bu verilere eriim yetkileri gibi birok detayn ynetildii yazlmlardr.

  Veri taban ynetim sistemi (Database Management System, ksaca DBMS), veri

  tabanlarn oluturmak, kullanmak ve deitirmek, veri taban zerinde kullanclar

  tanmlamak, bu kullanclara yetkiler atamak ve veri taban sistemleri ile ilgili her trl

  iletimsel gereksinimleri karlamak iin tasarlanm sistem ve yazlmdr.

  Veri taban ynetim sistemlerinin avantajlarn maddeler halinde sralayacak olursak:

  Veri takrarn nlemek: Ayn veri farkl kullanclarn bilgisayarlarnda tekrar tekrar tutulmaz. Bylelikle veri tekrar engellenmi olur.

  Veri Tutarll: Ayn verinin deiik kullanclarda birka kopyasnn bulunmas ( bir yerde deitirilen verinin dier yerde ayn kalmas durumu) veri

  tutarszl oluumuna neden olur. Bunu engellemek iin kullanlr.

  Veri Paylam / E zamanllk: Veri taban ynetim sistemi (VTYS) kullanlmad durumlarda veriye sral eriim yaplr. Yani birden ok kullanc

  ayn anda ayn veriye eriemez. Bir VTYSde ise ayn veri tabanlarna saniyede

  yzlerce, binlerce eriim yaplabilir.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz%C4%B1l%C4%B1m

 • 4

  Veri Btnl: Bir tabloda deiiklik yaplan verinin ilikili olduu dier tablo veya tablolarda da ayn ilemin yaplmas gerekebilir.

  Veri Gvenlii: Verinin isteyerek ya da yanl kullanm sonucu bozulmasn nlemek iin ok sk mekanizmalar mevcuttur. Veri tabanna girmek iin

  kullanc ad ve ifreyle korumann yan sra kiiler sadece kendilerini

  ilgilendiren tablolar ya da tablo iinde belirli kolonlar grebilirler.

  Veri Bamszl: Programc, kulland verilerin yaps ve organizasyonu ile ilgilenmek durumunda deildir. Veri bamszl, VTYSlerin en temel

  amalarndandr.

  1.1.1. MySQL Server

  MySQL veri taban ynetim sistemi, yksek performans, yksek gvenilirlik ve

  kullanm kolayl nedeniyle dnyann en popler ak kaynak kodlu veri taban ynetim

  sistemi haline gelmitir. MySQL 20den fazla platform zerinde alabilmektedir.

  1.1.2. MSSQL Server

  Dorudan veri taban iinde yaplanm ve yar yaplanm belgelerin yannda resim

  ve zengin medya gibi yaplanmam belgelerden gelen verileri depolayan, verilerinizle sorgu,

  arama, senkronizasyon, raporlama ve analiz gibi daha fazla ilem gerekletirmenizi

  salayan, zengin bir entegre hizmeti sunan veri taban ynetim sistemidir.

  1.1.3. Oracle Server

  Gelimi bir ilikisel veri taban ynetim sistemidir. Tm ilikisel veri taban

  sistemleri gibi byk miktarda verinin ok kullancl ortamda depolanmasn ve gvenli bir

  ekilde eriimini ynetir.

  Oracle veri taban ynetim sistemi zellikle kurumsal alanda kullanlan yaygn bir veri

  taban sistemidir. Oracle ok sayda aratan oluur ve uygulama gelitiricilerinin kolay ve

  esnek uygulamalar gelitirmesini salar.

 • 5

  1.2. A Veri Taban Kurulumu

  A veri taban yazlm kurulumunu balatmak iin klasrmz iindeki setup.exe

  dosyasna ift tklyoruz.

  Resim 1.1: A veri taban yazlm kurulum dosyalar

  Kurulum baladktan sonra ilk nce. Net Framework ve Windows Installer

  bileenlerinin ykl olup olmad test edilir. Eer ykl deilse yklemek iin bize

  yardmc olacak bir uygulama alr. Bu bileenlerin kurulumundan sonra karmza SQL

  Server Installation Center penceresi kacaktr.

  Resim1.2: Sunucu ykleme merkezi penceresi planlama sekmesi

 • 6

  Bu perncerede bulunan balklara bir gz atalm.

  Planning: A veri taban yazlm kurulumuna balamak iin g