Click here to load reader

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH …baolamdong.vn/upload/others/201803/27834_BLD_so_cuoi_tuan_ngay_31.3... · tinh thần trách nhiệm, cùng với

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH...

 • Min ngoi thm hng tho mc

  Diu vi non nc V Quang

  Ta son: 38 QUANG TRUNG - LT T: 3822472 - 3822473 Fax: 3827608 E-mail: [email protected] www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn

  S 383 - 5017TH BY, NGY 31/3/2018C QUAN CA NG B NG CNG SN VIT NAM TNH LM NG - TING NI CA NG B, CHNH QUYN, NHN DN LM NG

  CUI TUN

  VN CUI TUN

  Tng cng qun trit, hc tp v t chc thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kha XII

  XEM TIP TRANG 2

  Hanh phuc trong mt gia inh yu ngh thut truyn thng

  4

  Vng rau Tri Mt, ngoi thnh ph Lt. nh: Nguyn Ngha

  Dng Quang Tn - t am m n thnh cng trong nhip nh ngh thut

  6

  1 TUN CON SNm 2018, y ban nhn dn tnh phn b 52,28 t ng cho 8 cng ty lm nghip thc hin cng tc qun l v chi tr giao khon, bo v rng.

  Ngun: UBND tnh

  Sa 5Truyn ngn:

  HONG KHNH DUY

  TRANG 11

  TRANG 8

  Nm 2017 l nm u tin thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kha XII, mc d cn nhiu kh khn v thch thc nhng vi tinh thn trch nhim, cng vi lnh o thc hin nhim v pht trin KT-XH, m bo QP-AN, cng tc xy dng ng lun c Tnh y, Ban Thng v Tnh y, cc cp y, t chc ng quan tm v t nhiu kt qu quan trng. Trong , phng thc lnh o ca ng tip tc i mi, nng lc lnh o v sc chin u ca t chc ng v cn b, ng vin c nng ln. Cng tc xy dng, chnh n ng theo tinh thn Ngh quyt Trung ng 4 kha XI, kha XII v Ch th s 05-CT/TW ca B Chnh tr to nhng chuyn bin ng k v nhn thc, thc t rn luyn, tu dng ca cn b, ng vin; dn ch trong ng v ng thun trong x hi c pht huy...

  Nm 2017, trong thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kha XII V tng cng xy dng, chnh

  n ng; ngn chn, y li s suy thoi v t tng chnh tr, o c li sng, nhng biu hin t din bin, t chuyn ha trong ni b, trn c s nhng hn ch, khuyt im nm 2016, Ban Thng v Tnh y ch o cc cp y, t chc ng trc thuc khc phc hn ch, khuyt im, tp trung vo mt s ni dung trng tm. l: Tip tc i mi phng thc lnh o ca ng; ngn chn, y li s suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng trong cn b, ng vin; xy dng i ng lnh o, qun l cc cp; thm quyn, trch nhim ngi ng u cp y, chnh quyn; cng tc lnh o, ch o thc hin ch trng ca Trung ng, ca tnh v gii quyt mt s vn bc xc, ni cm nh: cng tc bi thng, gii phng mt bng; qun l bo v rng, khai thc khong sn; kim tra, r sot cc d n u t; cng tc xt x cc v n...

  H thng p h lu ngn dng tch nc ca h. nh: T.X

 • 2 TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN TIN TC - S KIN

  ... Qua kt qu kim im nm 2017, hu ht cc cp y, t chc ng u khng nh tp th cp y, ban thng v c nhiu chuyn bin trong khc phc hn ch, khuyt im nm 2016 v nhng pht sinh nm 2017 theo tinh thn Ngh quyt Trung ng 4 kha XII. ch o, trin khai thc hin nhim v pht trin KT-XH, m bo QP-AN, xy dng ng, h thng chnh tr, m bo hon thnh k hoch nm. Tp trung ch o thc hin cc nhim v trng tm, nhng kh khn, vng mc; r sot cc d n u t, to iu kin ch u t tip tc trin khai thc hin. ng thi x l, thu hi cc d n khng trin khai, d n vi phm Lut Bo v, pht trin rng, khai thc lm sn, khong sn... a s cc ng ch y vin Ban Thng v cp y cc cp c bn khc phc nhng hn ch, khuyt im sau kim im theo Ngh quyt Trung ng 4 kha XI, XII. Qua theo di, kim tra vic trin khai thc hin, nhiu cp y, c quan, n v c nhng m hnh mi, cch lm hay, sng to. Tuy mi l kt qu bc u

  nhng to s ng thun trong cn b, ng vin v nhn dn. Vi s ch o quyt lit, nghim tc, trch nhim ca Tnh y, Ban Thng v Tnh y v cc cp y, t chc ng nn to c s chuyn bin tng i v nhn thc trong cn b, ng vin v cc tng lp nhn dn. Cn b, ng vin nhn bit r hn cc biu hin suy thoi v t tng chnh tr, o c li sng, nhng biu hin t din bin, t chuyn ha trong ni b phng, chng v tng bc y li, gp phn thc hin thng li nhim v chnh tr. Bn cnh , cp y cc cp quan tm xy dng ng trong sch vng mnh, nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc c s ng v cht lng i ng cn b, ng vin; nng cao cht lng sinh hot chi b; thc hin tt cng tc chnh tr, t tng, t ph bnh v ph bnh, tng bc khc phc tnh hnh thc; xy dng chi b thc s l ht nhn chnh tr, lnh o xy dng v t chc thc hin nhim v c s...

  Tuy t mt s kt qu quan trng

  song thi gian ti, thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kha XII cn tp trung khc phc sm mt s hn ch, khuyt im sau: Cng tc qun trit, hc tp v t chc thc hin mt s c s cha su, cha k; mt s nhim v nu trong Chng trnh hnh ng s 31-CTr/TU ca Tnh y thc hin cha kp thi, cha ng b, ng u. Vic ngn chn, y li tnh trng suy thoi v t tng chnh tr, o c li sng, nhng biu hin t din bin, t chuyn ha cha trit . Biu hin: tinh thn, thi trong hc tp ngh quyt ca ng cha nghim; tinh thn, trch nhim, tc phong, l li lm vic ca mt b phn cn b, ng vin, cng chc, vin chc trong thc thi cng v cn nhng nhiu; tnh tin phong, gng mu cha cao; cht lng, hiu qu lm vic cn thp. Mt s cn b, ng vin ri vo ch ngha thc dng, c hi, v li, k lut khng nghim. Mt s t cn b, cng chc, ng vin khng dm u tranh vi cc t tng lch lc, sai tri...

  LAN H

  Tng cng qun trit, hc tp... TIP TRANG 1

  Lt cho vay gn 1,7 t ng h tr to vic lm

  Sa cha cc cng trnh k nim 125 nm Lt

  K nim 125 nm hnh thnh v pht trin, thnh ph Lt ang

  xut cc c quan thm quyn tnh Lm ng chp thun ch trng tip tc

  u t trin khai bo dng, duy tu cc cng trnh ng ph trn a bn.

  c bit, y l tng kinh ph 40 t ng ngun vn u t cng thuc k

  hoch trung hn nm 2016-2020. Trong nm 2017, thnh ph Lt thc hin hon thnh gn 21 t ng duy tu, sa cha 3 cng trnh ng H Tng

  Mu, Trn Quc Ton v B Triu. Cn li hn 19 t ng trong nm

  2018, thnh ph Lt xut tip tc sa cha nng cp va h, h

  thng thot nc, chiu sng, thm b tng nha nng cc tuyn ng ph gm: L Hng Phong (744 m); Trn Quc Ton (1.722 m - on t cu ng o n ng ba inh Tin

  Hong v t cu Amsuze n ng ba Sng Nguyt nh); Nam K Khi

  Ngha (430 m); Phan Nh Thch (450 m); T Hin Thnh (350 m).

  MC KHI

  Tch cc chm lo cho cn b, hi vin ph n v cc gia nh chnh schNhng nm qua, cng tc phi hp vi

  chnh quyn, cc ban, ngnh, on th cng cp thm hi, ng vin, chm lo cho cn b, hi vin ph n ngho v cc gia nh chnh sch, thng binh, bnh binh, gia nh c cng vi cch mng, m Vit Nam anh hng, cc chc sc tn gio tiu biu lun c Ban Chp hnh Hi LHPN tnh Lm ng ch trng, quan tm.

  Trong nhng thng u nm 2018, c bit l trong dp Tt nguyn n xun Mu Tut, cc cp hi trong tnh t chc nhiu hot ng an sinh x hi, tri n, chm lo cho cn b, hi vin ph n v cc gia nh chnh sch nh: T chc thm hi, ng vin v tng 2.699 phn qu cho cn b hi chi t, hi vin ph n ngho, ph n neo n, cc gia nh chnh sch, n cng nhn Cng ty qun l cng trnh th Lt c hon cnh kh khn, con em cn b hi vt kh hc gii, n phm nhn chp hnh

  tt n pht t tr gi hn 820 triu ng (trong cp tnh tng 293 phn qu tr gi 140 triu ng, cp huyn v cp x tng 2.406 phn qu tr gi hn 680 triu ng).

  Qua y kp thi ng vin cn b, hi vin ph n v cc gia nh khc phc kh khn, yn tm lao ng sn xut xy dng qu hng Lm ng giu p. NGUYN TH THY

  Tng qu cho ph n ngho huyn n Dng.

  C TRNG: Ku gi 9 d n vn ha th thao

  B Hunh Th Phc - Ph Ch tch UBND huyn c Trng cho

  bit: Huyn ang tp trung y mnh cng tc xc tin u t, trong

  ku gi u t 9 d n trn lnh vc vn ha th thao.

  C th, c 2 d n l khu lin hip th thao Lin Hip v khu trung tm vn ha th thao th trn Lin Ngha vi din tch trn 8 ha, y s l ni

  p ng nhu cu vn ha, th dc, th thao p ng nhu cu cho mi

  i tng. 6 d n u t cc trng mm non t thc Hip An, Hip

  Thnh, Ph Hi, Tn Hi, Ninh Loan, Lin Ngha, cc trng mm non ny s p ng nhu cu vui chi, hc tp

  cho gn 640 tr trn a bn.D n trng trung cp ngh c

  Trng, ni o to lao ng cht lng cao, p ng nhu cu x hi.

  y mnh thu ht u t, UBND huyn c Trng thng bo rng ri, cng khai n mi i tng, trn c s to iu kin thun li cc nh u t c nng lc tm hiu, nghin

  cu d n ti a phng.SONG AN

  AM RNG: Chi trn 530 triu ng cho cng tc PCCCR

  Bc vo ma kh 2017 - 2018, huyn am Rng c UBND tnh phn b trn 530 triu ng thc

  hin cng tc phng chy, cha chy rng. Ngun kinh ph trn c s dng sa cha bng d bo cp

  chy rng, thp canh, lm ln canh la tm thi, mua dng c cha chy v

  xy mi 3 bng ni quy v phng chy cha chy. ng thi, lm hng chc km ng bng cn la, pht dn v

  x l thc b nhng khu vc c nguy c chy cao. Nh vy, gp phn

  hn ch n mc thp nht v thit hi do chy rng gy ra, tnh hnh chy

  rng c bn c kim sot.L TUN

  UBND thnh ph Lt va ph duyt cho vay gn 1,7 t ng trin khai 35 d n h tr duy tr, to vic lm mi trn a bn.

  C th c tt c 35 h gia nh trn a bn 10 x, phng c gii quyt

  cho vay mi h t 30 - 50 triu ng trin khai 35 d n, thi hn cho vay t 24 - 60 thng vi mc li sut 6,6%/nm. Hng thng cc h vay tr n gc 6 triu ng.

  Trch nhim ca h gia nh lm ch

  35 d n ni trn phi t chc sn xut, kinh doanh hiu qu, tr n gc v tin li sut y , ng hn hng thng, bo m mc tiu vay vn h tr, duy tr v m rng to vic lm a phng.

  VN VIT

  Sng ngy 28/3, LL tnh t chc hi ngh qun trit Ngh quyt Trung ng 6 (kha XII) v chuyn hc tp lm theo Bc nm 2018.

  Ti hi ngh, cc i biu c nghe ng ch L Vn Ta - Gim c Trung tm thng tin Ban Tuyn gio Tnh y, truyn t cc Ngh quyt Hi ngh Trung ng 6, kha XII (NQTW6) gm:

  Ngh quyt s 18-NQ/TW Mt s vn v tip tc i mi, sp xp t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hot ng hiu lc, hiu qu; Ngh quyt s 19-NQ/TW V tip tc i mi h thng t chc v qun l, nng cao cht lng v hiu qu hot ng ca cc n v s nghip cng lp.

  Cng ti hi ngh, cc i biu

  c nghe ng ch V Th Hng Vnh - Trng Phng L lun chnh tr Ban Tuyn gio Tnh y, qun trit chuyn hc tp v lm theo Bc vi ni dung: Xy dng phong cch tc phong cng tc ca ngi ng u ca cn b ng vin trong hc tp v lm theo t tng o c phong cch H Ch Minh.

  N.MINH

  Lin on Lao ng tnh t chc hi ngh qun trit Ngh quyt Trung ng 6 (kha XII) v chuyn hc tp lm theo Bc nm 2018

 • 3 TH BY 31 - 3 - 2018CUI TUNKINH T - X HI

  LONG NGUYN

  Ri qu lp nghipDn phng vin i thm gian

  nh knh rng 7.000 m2, ng Ti nh li: Vo Lm ng t nm 2008, sau khi v con li mnh t Hng Yn, ti mua hn hai so c ph lm, nhng sau li thy vt v v nng sut thp nn ph b c ph ri quyt trng hoa ng tin lm giu.

  Nhiu nm Hng Yn trng rau, nn sau khi i nhng bc u trong ngnh hoa ti th ph ca cc loi hoa, ng Ti t ra kh nhanh nhy, nm c cc yu cu k thut cng nh cch chm sc hoa ng tin. n nm 2010, ng Ti n v cng cc con vo Lm ng cng trng hoa v lm c nhng gian nh knh u tin.

  Cng thi gian , ng ln la n cc nh vn trng hoa lu nm lng hoa Vn Thnh hc hi kinh nghim, k thut cng nh cch chm sc cho cy hoa ng tin. n nay, lo nng l Chi hi trng Chi hi Nng dn x T Nung, c i tham quan nhiu m hnh v d cc lp tp hun s gip ng vng vng v kin thc truyn li cho cc thnh vin trong chi hi ca mnh vn ln lm n chnh ng.

  Tin phong trong cng nghHin ti, mi ngy gia nh

  Trng hoa cng ngh cao, lo nng thu tin tn x T Nung, TP Lt, Lm ng hi th khng ai khng bit ng Phm Vn Ti - Chi hi trng Chi hi Nng dn x T Nung. ng ni ting bi s mnh dn v quyt on trong lm nng nghip, ngi tin phong trong vic a h thng ti nh git vo trng hoa ng tin T Nung.

  ng Ti thu hoch trn 6.000 cnh hoa ng tin, nhng ngy l tt c th ln n mi ngn cnh. Nhng ngy bnh thng gi hoa ch khong 1 ngn ng/cnh th mi thng gia nh ng cng thu v 100 triu ng khi tr ht cc chi ph, chm sc, thuc, phn...

  cy hoa cho nng sut v cht lng, k thut chm sc

  chng cng kh n gin, ch cn t m l c th nh nhng kim tin, khng vt v nh lm cc loi cy cng nghip hay hoa mu khc, lo nng chia s.

  Chi hi trng cho hay, cy pht trin tt nht trong qu trnh xung ging n khi thu hoch xong, ngi lm hoa ng tit kim qu m hy u t bi bn. Vi 1.000 m2 ngi dn cn

  lm sch c ri b 600 bao phn d, 300 bao phn b. Tip theo, cn san u phn hu c ra sau cho my xi vo xi u sau t 25 - 30 cm. Cui cng l san phng, ln lung v xung ging.

  cy pht trin tt nht, ngi trng cn nh lung rng khong 1 m, cc lung cch nhau 40 cm, trong mi lung c th trng t ba n bn

  hng. Vi cch lm nh vy, ng Ti c hoa bi t thng th 3 k t khi xung ging. Cc ngy 1, 10, 20 trong thng cn phun thuc phng cc bnh nh phn trng, nhn , su v ba hay m mt cua. Theo ng, cc loi su bnh hi ny sinh sn theo chu k 10 ngy nn ngi dn cn phun phng ch khng phun cha.

  Hin ti, gia nh ng p dng h thng ti nh git, vi cng ngh ti ny gia nh ng c rt nhiu chi ph v thuc, nhn cng, thi gian... c bit vn rt t c s gip ngi trng nhn nh hn. H thng nh knh ca ng lm hon ton bng tre, khng lm bng gin st. Bi theo ng nu a hnh t khng bng phng, lng gi, nu c gi to th gin st s b tc mi. Nhng nu lm bng tre th gin mi s c gin, khng nh gin bng st, cng v khng th chu c nu gi qu to.

  Bn cnh bn hoa, hin ti ng c cp chng ch du lch canh nng ca thnh ph Lt, ng ch ng lin kt vi cc cng ty du lch a khch v tham quan. Sp ti, ng Ti d nh s k hp ng a hoa xut khu sang Trung Quc vi gi cao hn trong ni a, nhng cht lng hoa ng s phi ci thin cao hn, ng knh cn 13 cm, cao trn 55 cm.

  Sng ngy 28/3, Chi cc Trng trt v Bo v thc vt tnh phi hp vi Cng ty c phn u t pht trin cng ngh in t vin thng Elcom t chc Hi tho ng dng cng ngh IoT trong sn xut nng nghip cng ngh cao.

  Hi tho c s tham gia ca hn 50 doanh nghip, ch trang tri nng nghip, Trung tm Nng nghip, Phng Nng nghip cc huyn Lc Dng, c Trng, n Dng, thnh ph Lt.

  Theo bo co ca Chi cc Trng trt v Bo v thc vt Lm ng cho bit, hin nay, sn xut nng nghip cng ngh cao trn a bn tnh c khong 51.799 ha sn xut, trong cy rau c din tch 18.968 ha, cy hoa 3.623,8 ha, cy ch 6.335 ha, cy c ph 19.884,9 ha. Cc cng ngh c p dng trong sn xut NNCNC nh nh knh 4.041 ha, 1.037 ha nh li; cng ngh ti kt hp bn phn t ng, thy canh 20 ha; trn 60 ha ng dng cng ngh iu khin t ng, bn t ng v nhit , m; my phn loi sn phm.

  n nay c 8 doanh nghip c B Nng nghip v PTNT

  ng dng mng li kt ni Internet (IoT) trong nng nghip cng ngh cao

  cng nhn l doanh nghip NNCNC; 15 doanh nghip, c s ng dng cng ngh thng minh (IoT) vo sn xut nng nghip ng dng cng ngh cao. Vic ng dng cng ngh IoT trong sn xut nng nghip bc u em li hiu qu kinh t (nh gim nhn cng lao ng), nng cao nng sut cy trng, cht lng sn phm v tng kh nng cnh tranh sn phm ng thi gp phn vo hin i ha khu sn xut.

  ng Li Th Hng, Chi cc trng Chi cc Trng trt v

  Bo v thc vt cho bit, Cuc cch mng cng nghip ln th 4 nh du s pht trin bng n ca cc cng ngh t ph nh tr tu nhn to, d liu ln, in ton m my, internet vn vt, cng ngh sinh hc, cng ngh nano Vic ng dng mng li thit b kt ni Internet ang tr thnh cng ngh c xu hng nh hng ngy cng ln n i sng con ngi, tc ng rng ri trong nhiu lnh vc trong tng lai v l xu th tt yu ca th gii.

  Trong bi cnh Vit Nam ang chuyn i sang kinh t s v hi nhp vi cch mng cng nghip 4.0 th vic ng dng IoT l rt quan trng, c bit trong lnh vc th mnh ca Lm ng l nng nghip. Mc d Lm ng t c mt s kt qu ng ghi nhn trong thi gian va qua, song vic ng dng IoT trong nng nghip cng ngh cao thi gian ti cn c y mnh hn na, c bit a vo sn xut nhng thit b, my mc thng minh hn, t ng ha cao hn, gip cho ngi dn c sn phm mi cht lng hn.

  HONG YN

  Hi tho ng dng cng ngh IoT trong sn xut nng nghip cng ngh cao.

  VinEco l mt trong nhng doanh nghip s dng cng ngh IoT.

  Lo nng Phm Vn Ti bn vn hoa ng tin. nh: L.N

 • 4 TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN KINH T - X HI

  Hanh phuc trong mt gia inh yu ngh thut truyn thng

  Truyn ngn: HONG KHNH DUY

  Gia khuya, sng m ri b bm trn tu l. Mt git sng long lanh khi c nh trng thng su ri vo. ng khuya thinh vng, ting cuc ku, ting gi x nhng chic l va vo nhau xo xc. Chc lt ting da nt lm i vang ln gin gi trong khng gian. Mi da ngt mt ngt ngo. Dng nh c mt dng sa ti tro ra trong tng th da mng nc, dng sa chy qua m c mm ri m m tri xung b lng trn tri ca Vnh. Vnh tnh dy thy mnh nm trn c, sng vi t trn ln vo nhau to thnh mt th bn c st, n t. C hng Vnh kh khc, cu h ming ra ri ngm li my ln mong ch git sng ri vo nhng v vng. Tay Vnh n lc bn quo nm cht chic l trong tay, chic l dp nt, mi dip lc ngai ngi bay ln. Cu cm gic ton b c th ang qun qui trong cn au, vt thng r mu, vt bm, vt ca gai gc ca vo da tht Vnh t ti di ci lnh gi ca m khuya.

  Vt v mi cui cng tay Vnh chm c vo mt vt g trn vo, bng lng. Trn nh tri banh Vnh tranh vi l tr trong lng thu cn tm b. Tri i, da, Vnh reo thm, s thm thung tan chy trong khun ming bun but ca cu. Kht th ny m c qu da nhm nhi th cn g bng? Vnh t nh: Gi m c m y, chc chn m s ly con dao trong bp b da cho cu n, Vnh s nhai ngu nghin, s hp vn vt ci cht ngt thanh tao mu cho cng bng mi thi. Sc nh ra iu g, Vnh thn thc gi: M, m i!.... Ting Vnh t qung, Vnh c ht mt hi tht su ly sc ri gn c gi thm ln na: M!. Bn b im bt. Ngn gi vn qua lay chic l vt v trong mn m. Thc ti ph phng, m vt tan vo m. Mt Vnh ng ng

  THEO DNG S KIN

  Trao gii Cuc thi Sng tc video clip ht Quc ca T ho T quc Vit Nam

  Sau hn 2 thng pht ng v trin khai, cuc thi thu ht ng o sinh vin tham gia. Ban T chc nhn c 295 video clip d thi t 71 trng

  cao ng, i hc, hc vin trn c nc v 2 hi sinh vin Vit Nam nc ngoi (Thi Lan, Php). Phn ln cc clip c dn dng cng phu, cht lng

  QUYNH UYN

  Xut thn trong mt gia nh nng nghip, ln ln trn qu hng Kinh Bc (huyn Qu V, Bc Ninh), t nh, nhng ln iu quan h nh ngm vo mu ca ng Hi, b Thy. Tui th ca h cng truyn tay nhau chp nhng bi quan h c, mi bui tra h, li cng nhau tp ht, t luyn ly, t ly cho ra cht quan h, cng ht cho nhau nghe. Gia nh khng ai lm ngh thut, thi phng tin nghe nhn khng c, i sng vn ha tinh thn ch l nhng bui sinh hot vn ngh cy nh, l vn ca cc b cc m, cc anh ch trong thn, xm, ng b t hc ht, tp ht. T tui hc sinh, c ng Hi, b Thy u tham gia vo i vn ngh ca lng, ca x, ht cc ln iu quan h, din tiu phm cho c. Khc lng, khc x nhng khi trng thnh ng b bn duyn nhau v cng c ging ht hay, cng c nim am m vi ngh thut truyn thng.

  Cuc sng kh khn hn khi c con, nm 1983, hai v chng ng b Hi - Thy a 2 con cn rt nh vo Lt sinh sng. Gia ti mang theo t qu hng chng c g, ch l nhng ln iu quan h, khi nh qu li mang ra ht ru con. Thi gian u vt v, ng b lm th cng vic nh trng rng, lm vn, thu trng c h Xun Hng v li thm mt a con na ra i trn qu mi. Dng nh c nghe ht ngay t khi nm trong bng m nn 3 a con ca ng b (1 trai, 2 gi) khi ln ln ai cng yu ca ht, c bit l dn ca quan h. Cuc sng kh khn dn cng qua i khi cc con khn ln, thnh t. Mi ln nh qu v thm, qu qu mang vo l nhng chic o t thn m ba, m by, khn m qu, khn ng, o the, nn quai thao, cng cc o c biu din l , qut, so, nh Nhng tit mc vn ngh c gia nh cng dn dng, cng biu din trn cc sn khu ca phng, ca thnh ph, ca tnh l nhng ln iu quan h gy n tng mnh vi ngi xem v tr thnh nhng tit mc c o tng ot gii cao ti cc lin hoan nh: Lin hoan dn ca ht v ht ru (gii nht), Lin hoan gia nh ngh thut ln th I ca tnh (ot gii nh), tham d cuc thi gia nh ti t do i truyn hnh TP H Ch Minh t chc (vo bn kt) Ngoi tham d cc cuc thi, lin hoan, gia nh ng b Hi -

  Gia nh ng Nguyn Xun Hi (1955) b Mai Th Minh Thy (1958) tr ti 14 Nguyn Hng Thi, Phng 10, Lt ni ting l Gia nh ti t bi t nhiu nm qua h cng nhau ng trn nhng sn khu gp mt trong hu ht cc s kin vn ha vn ngh qun chng ca a phng. C gia nh 3 th h, ai cng l nhng lin anh, lin ch ang cng nhau gn gi nt p truyn thng ca dn ca quan h thnh ph hoa.

  Thy cn mang li ca ting ht ca mnh n vi chng trnh vn ngh mang nhiu ngha nh: cng Hi Ngi khuyt tt tnh biu din ch m Lt quyn gp t thin gip ngi khuyt tt b bnh him ngho, cng CLB th Lm ng ht ti cc s kin, cc ngy l ln, tham gia biu din phc v cc tit mc vn ngh cho mng nhn cc i hi on th phng, thnh ph.

  vo tui hn 60 b Thy vn gi c nt p nhun nhy ca c gi quan h, ging ht vn luyn ly, ly lm say m ngi am hiu quan h. Khi ng trn sn khu cng ng Hi, h tr thnh cp lin anh, lin ch c duyn t phong thi biu din n nh mt trao nhau lm tot ln ci tnh ca ngi quan h khng ch trn sn khu m c gia i thc. 3 ngi con ca ng b trng thnh, d lp gia nh, sinh cho ng b 2 chu ni, 4 chu ngoi, mi ngi u c cng vic bn rn, nhng h lun dnh thi gian cng nhau i biu din. C dp c xem 3 th h trong mt gia nh, ng b v cc con ht, cc chu ni, ngoi ma ph ha mi thy ht s m m, hnh phc v gi tr tinh thn do ngh thut truyn thng mang li. S thch, nim say m vi cc ln iu quan h gn kt cc thnh vin, cc th h trong gia nh li vi nhau. c mt tit mc ln sn khu biu din hon ho, c 3 th h trong gia nh ng b phi cng nhau sp xp thi

  gian ngy ngh luyn tp, cng ht, cng ma cho n , ch no cha hp l th cng nhau ng gp chnh sa, un nn. V th, t m ca ng b 14 Phm Hng Thi ( Lt) lun vang ln li ca, ting ht ca c gia nh.

  T tnh yu ngh thut ca gia nh ng b Hi - Thy, hnh thnh nn mt nhm dn ca quan h quy t c nhiu ngi c cng s thch yu ngh thut truyn thng, thng xuyn tp luyn, sinh hot vn ngh, biu din, cng gp nhau ht cho bt nh qu. Nhm vn ngh ca ng b c 8 thnh vin, t mua sm trang phc, o c, thng xuyn i biu din phc v nhn dn, tham gia hi din vn ngh a phng. Bn cnh ht li c, ng Thy b Hi cng cc thnh vin trong nhm cn t li mi cho cc ln iu quan h thm sc sng, vit cc tiu phm, hot cnh dn ca mang tnh cht tuyn truyn v xy dng i sng vn ha, gia nh bnh ng, tin b, hnh phc. Trong 10 bi ht ngi ca thin nhin ti p, con ngi Lt thanh lch, hin ha, mn khch thng xuyn c ht v i bo lng ngi: Ln ph hoa gia trp trng thng th mng/ sng thm lnh i b vai/ H Xun Hng in nn tri xanh vng nng/ Lng ng my ngn nh dng ai lm duyn/Chm chm mi hng, yu qu i ngn hoa (ln iu Cy trc xinh) Xun v l nay trm hoa ua n/ Cnh n mng trao ling gia

  non ngn/ Lung linh mt h in bu tri xanh bic xanh/Thng reo r ro, Lt p nh bc tranh (theo ln iu Tng phng tng ng)

  Vi tnh yu ngh thut, gia nh ng Nguyn Xun Hi - b Mai Th Minh Thy tr thnh tm gng p trong vic gn gi v pht huy gi tr ca dn ca quan h, lm lan ta sc sng ca mt di sn vn ha trn qu mi.

  Ba th h gia nh ng b Hi - Thy cng biu din trn sn khu. nh: Q.Uyn

  Cc n v ot gii Cuc thi Sng tc video clip ht Quc ca T ho T quc Vit Nam.

 • 5 TH BY 31 - 3 - 2018CUI TUNVN HA - NGH THUT

  Sa

  ni ri m !.Tri i, chy i m! - m mu

  mo - M van. ng gc ng.Vnh khuu xung ri ng ln

  chy tip, my ln nh vy. c mt qung th Vnh lc m, mt mnh b v gia m ti khng ngi. V Vnh ngt. Con cuc n m ku th tht ngoi b sng vng v bun t rut tan gan. Cu un o mi ming nh gi m thm ln na, m nghe, m bit c con m ang chi vi gia ng da ma m. Trc lc lm ngi Vnh vn cn ngi thy mi da thm cun trn trong m en tch mch. Ci mi da y, thm tho g u m c bm rit ly Vnh t on i ny n on i khc, t phong ba ny n thng trm khc ri tr v ngay trong lc Vnh c n cng tn. Vnh nm trn m da xanh, gic m chp chn gi thc nhng thng nm ngt ngo bun ti...

  u ngy c, Vnh kht khao c mt ln nm gia ng da tha thu n nhng dng sa ngt ngo thm vo gan rut. Ngi ta ni c m l iu cha c trong hin ti nhng chc chn s

  hm nay go trong khp vun y, chic o s mi c x rch tm ca Vnh c thay bng ci o mi, mi ln h cn vn nguyn trn vi. Vnh hi th m ci, m bo dnh tin ri mua. M o m vn rch. Vnh thc mc. M li lng im. Trong khonh khc mt t v bu tri c bao trm bi ti tm, tch mch, khong cch gia m v Vnh l khong cch gia hai tri tim, ch c my bc thi m tng nh vi vi. Vnh c km nn lng mnh, ging run run nh sp khc:

  V thi m!.Nhng khng kp na ri...on ngi tay uc tay dao

  vung ln sng long ang t t tin ti. Tim Vnh nh ri xung h su khng y. Vnh vt ming:

  Thi n i m. Nhanh ln!.M thi ph mt ci, n nhp

  nhy ngn la ri tt hn. Vn cn nh sng ngn uc rc mt vng ng soi ng cho ngi lng tm ra k hi trm da ca h khin v ma hao ht. V h nhn thy m: mi tc r, mt hc hc, dng v tiu ty, yu t Ai la:

  Bt ly n, qun n trm.M git mnh nm ly i bn

  tay ca Vnh, ht:Chy con!.V h lao vo mn m...Mn m nh cuc i. M con

  Vnh nh thn ci: mt ti ri, mt kh ran, ang bnh bng ngp ln.

  Nhng nht nh ging xung b lng ca ngi n b ti nghip. Phnh phch. Khc. Van xin. Ting chi Tt c hp thnh mt thanh m hn lon, tp nham. khng c ch cho lng v tha. , ngi ta ch ngh v nhng t giy xanh m b qun iu chn thnh nht trong cuc i. Trong n au, cu nghe c ting m:

  Vnh i, c sao khng con?.Vnh khng p. M hi tip,

  gi bit con ca m c cn tn ti trn i ny hay khng. m ch che. m gnh chu. M chong ngi ngang c th Vnh. Anh y m ra, chong ngc ln trn. Trong n au tt cng, ngi m vn gng gng bo v a con ca mnh trc n roi uy lc. Tn bn b ca ti nhc, n ci, au n, thin chc ca ngi m tr nn mnh lit hn; tri tim ngi m ta sng hn bao gi ht. M vng dy, m x nhng ngi mu lnh kia ra nhanh tay ko Vnh chy vn vt trong bin m y gi, va chy va ni:

  Chy thi con, ri khi lng, m con mnh s lm li cuc i.

  Vnh trch:M trm chi mnh kh th ny!.M sng li, ng nghn. Khng

  chn ch thm na, m nm tay Vnh chy tip. Vnh thy lng n hn v cng khi ni ra ci li trch on C i ln ngi ta lc mt nhau. Ch v mt li ni

  Chy c mt i, Vnh cm nhn bn tay mnh trng hoc. Quay li khng thy m u. Vnh bng hong gi m, ting Vnh x nt mn sng ph m, vn cha ra khi ng da. Ch b nh ta mu, gai nhn m vo khin Vnh khng th no l chn i c na. Vnh khc:

  M i, tri i! M ti u ri?.Gi m tri sng...

  c trong tng lai. V kht khao tn hng hng thm ngt ngo ca da mng u ma tht s n vi cu trong m sng. Anh n ly mi hng, v ngt, nhng dng sa khng bng nim vui m bng ni au, roi n, c c. Cng v khuya, thanh m con cuc ku sng cng tht tho vi vt lng tri, m mng gieo vo gic mng ca anh cung bc u su, lc lng.

  Ma m m tri. Nhng ngy vo ma, tit tri thng lnh. Chiu n bng ngn gi thi vn vt t ngoi ng vo trong nh mang theo hng da chn r. Ngi lng i gi nhau mau mau ra ng hi da kp cn cho thng li. Ghe thng h vn thng lui ti qung sng ny, thong th neo li t hm ri n my ri bn. Ma v khng vi v, tn hiu bo ma l chim xanh ru rt gi bn tnh trn cy chm ngy u lng. Qu da to trn, y n, ch cn mt tc ng nh ca con chim cho mo v t s xung t m ly m lp tc v ra, vng tung te. Vn v tic r, ngi lng ua nhau ra rung ct da ri dng xe y chuyn v cht trc sn nh.

  ... Vnh bt ngi ngi dy. Cn nh vng tanh, nh n du chong u ging t mt qung chp chn in hnh ln vch l. Mi m cu vn thng nghe ting m ho, nht l nhng khi m gn v sng. Cn ho y c ti i ti li hnh h m qua tng ma. Ho th m ra ng ct c trng vt, bch hoa tho v gi nhuyn ly nc m ung. My ln Vnh ku m ra trm y t khm cho mau khi, m chn ch ri li thi. Vnh bit m s tn tin. Vnh ln ln, lng m dn cng xung, sc m yu dn. M nh bng my chiu khng che ni hong hn. Na m, cu ht hong chy i tm m, tm khp nh ri theo con ng mn chy ra ng da hun ht. Bng m c qunh, u huyn. Bng m mun i n cha mt ma lc m bt k ai, bt k mt nh khoa hc no cng khng th l gii c uy lc mun i ca n. Mt ngn n l th gia ng. nh la c bc kn bn bn ch cha mt l nh pha bn trn khin gi khng th len vo thi tt. n sng, bng ai lom khom lm cng vic g m khun mt gc nh ti, nh hn, nh gnh nhc nh trn i vai gy cm x xc. Vnh ng ngn:

  Tri, m ang lm g di , h m?.

  Sut. M ra hiu, Vnh im lng trong chc lt, anh ngy ngi, ng nh chn chn chn vo m. Bng dng c hng Vnh nghn, cu nc nc ri ni dp:

  M trm ? M i trm da ca ngi ta h m?.

  Trm, ch y c cay nghit chi u m xoy su vo tim m au ing. Phi chng ch trm vn d mang ni nhc nh ch, tri cho ngi i bn tay l lm lng du vt v gian lao ch khng phi i tn hng thnh qu ca ngi khc trong m thm, ln lt? M nhn qu da trn tay ri nhn chm chm vo Vnh. Trong m ti mt m, mt m ng hai ht nc trong ngn, sng la. Hnh nh khi ngi ta lc cm xc theo chiu thng au, bt lc, sc mnh ni sinh s gim dn. Qu da trn tay m ri xung t, ting bp vang ln. M tr mt nhn da v tan, dng nc thm vo trong t. Ngi b giu nc mt vo m. K tc xanh ln thi gian qua tng ht sng ca tri hay ca mt. Tho no my

  nc. C hng rt but, Vnh cm nm bn tay dng ht sc bnh sinh ca mnh b mnh vo qu da. Cu b c hai, ba ln bng nghe ting bp gin rm vang ln. Da nt, nhng mnh da v ra nm ngn ngang trn t bn. Vnh mng trong bng. Cu s son lm bm m c ba mnh, nc chy thnh dng, cu run run nm cht mt dng ri cho vo trong ming. Bng Vnh thy u li mnh mn cht, bn trong dn ln mt th nc da lm, hng v k qui na nh bn, na nh mu. Cu nn thc nn tho. Mi da y khng ging nh mi ca nhng qu da ngy xa Vnh n trong ln i ngang qua rung da xanh tt tp, thm nc mi. Cng chng ging v da Vnh thng thc trong ci m en a kinh hong...

  Na m, gi thc. Gi cui ma thi v v bn tai, gi nh trm ngn si dy v hnh ging mc trong m sng, x toc nhng ngn da ang rp rn nhy ma. Vnh m h nm ly i bn tay gy guc ca m, chy mi, chy mi. i chn Vnh p nt nhng qu da, nc da lnh lnh chy ngc t bn chn ln tn pha sau gy. M th hng hc, Vnh cng th, anh hi:

  Mnh chy i u, h m?.M Vnh lp bp:M khng bit. C chy i, con!.Vy l Vnh chy theo m, trn

  tri en, mt t en, khong khng gia cng en. i lc m hi ta ra khin tay Vnh trn tut khi bn tay ca m. M ht hong chp vo mn m, cu chi vi, trong khong khc tay cu chm c vo tay m. Bn tay m lc ny lnh cng, khng phi bn tay m p vn thng v lng Vnh ng mi m di. Vnh bt khc:

  Chn con au qu, con chy ht

  Minh ha: Phan Nhn

  Trao gii Cuc thi Sng tc video clip ht Quc ca T ho T quc Vit Nam

  Sao mai Hng Ly ginh gii Nhi tai cuc thi m nhac quc t

  Ca s Li Th Hng Ly ca Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam ginh c gii Nh ti cuc thi m nhc quc t Kyushu music concour 2018 va din ra ti Kumamoto, Nht Bn.

  Cuc thi Kyushu music concour c t chc hng nm dnh cho cc ti nng tr ngh thut m nhc n t khp ni trn th gii, c bit l khu vc Chu . y l ln th 20 cuc thi c t chc, thu ht hn 1.000 th sinh n t khp ni trn th gii tham d. Cuc thi din ra trong 10 ngy ti nhiu phng ha nhc khc nhau trong thnh ph Kumamoto.

  Cuc thi chia thnh nhiu bng thi nh thanh nhc, piano..., dnh cho cc la tui di 18 tui v t 18 n 25 tui. Bng thi ny thu ht nhiu th sinh l cc ngh s thanh nhc chuyn nghip n t Nht Bn, Trung

  Quc Hi ng gim kho l 4 gio s uy tn ca Nht Bn. Vit Nam c 2 th sinh d thi bng thanh nhc dnh cho la tui t 18 n 25 tui, l ging bass Phan Trung Kin v ging soprano Li Th Hng Ly. C hai u n t Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam.

  Sinh nm 1993, Hng Ly s hu nhiu gii thng cao nh: Gii 3 Lin hoan Ting ht truyn hnh ton quc nm 2015 dng Dn gian; Cp vng ti Festival m nhc Chu Thi Bnh Dng nm 2017 ti Hng Kng (Trung Quc); Gii 3 Sao Mai ton quc nm 2017 dng Thnh phng; Gii Nht Huy chng vng Ti Nng tr ton quc nm 2017 v mi y l Gii Nh cuc thi Kyushu music Concuour 2018 ti Nht Bn.

  TS tng hp (theo hanoimoi.com.vn) XEM TIP TRANG 12

  tt, c hnh nh p, ngha. Ban gim kho la chn

  c 30 video clip c cht lng tt nht tham gia vng bnh chn trc tuyn trn website chnh thc ca cuc thi, thu ht gn 195.000 lt truy cp v gn 39.000 lt bnh chn trc tuyn ca sinh vin v cng ng.

  Ti H Ni, Trung ng Hi Sinh vin Vit Nam va t chc tng kt v trao gii cuc thi sng tc ny.

  Kt qu, Ban T chc cuc thi trao gii thng cho 3 n v c nhiu tc phm d thi nht; trao 1 gii Nht (Hi Sinh vin Vit Nam Trng i hc Phm Vn ng, tnh Qung Ngi), 1 gii Nh, 3 gii Ba, 5 gii Khuyn khch, 1 gii bnh chn trc tuyn nhiu nht cho cc video clip d thi.

 • 6 TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN VN HA - NGH THUT

  H S T LIU

  INH TIN HONG -V HONG U TINCA VIT NAMSAU THI BC THUCNm 944, Ng Quyn mt, triu

  nh ri ren. Cc th ho, t trng ni ln khp ni, ct c chng li chnh quyn trung ng. Sau khi cc con ca Ng Quyn (Ng Xng Lp, Ng Xng Vn) cht (nm 954 v 965), t nc ri vo tnh trng chia ct, hn lon. Ni ln 12 vng t bit lp do 12 th lnh ng u, lch s gi l Lon 12 s qun. inh B Lnh xut hin, dp lon 12 s qun, thng nht t nc. inh B Lnh, ngi lng i Hu, chu i Hong (nay l thn Vn Bng, x Gia Phng, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bnh), l con th ca Th s inh Cng Tr (Th s Chu Hoan, kim Ng phin c di thi Dng nh Ngh v Ng Quyn); m l m Th. Sau khi cha mt, inh B Lnh cng m v m gia nhn v qu i Hong sinh sng. Uy th chnh tr ca cha to cho cu thiu

  KIU NINH

  L ngi con ca Lt, Lm ng, vng t vi li th v iu kin t nhin, kh hu, cnh p nn th quyn r lng ngi, l vng t du lch ngh dng ni ting v c bit hin nay ang pht trin nng nghip cng ngh cao (NNCNC) ng u c nc, NS nhip nh Dng Quang Tn rt yu v t ho v Lt, anh mun qung b hnh nh Lt n vi cng chng trong c nc v ra th gii thng qua ng knh.

  C l nhip nh n vi anh nh mt mi... duyn. Ngay t nh, Dng Quang Tn c s thch, am m chp hnh. Nm 1995, anh gp mt ngi bn hc ngh quay phim, chp nh TP H Ch Minh ng vin theo ngh ny. Song, khi v Lt khng c iu kin m tim nn anh cng chung vi bn m tim quay phim, chp hnh. Trong sut 3 nm, anh va lm, va hc bn, quan st t cch khai thc gc chp, to kiu nh v mt s thao tc x l nh... Anh t my m tm c sch bo, tp ch hc hi thm kinh nghim chp nh.

  Nm 1998, Cu Lc b Nhip nh Lt c thnh lp, Dng Quang Tn hng hi ng k tham gia. Theo anh, tham gia Cu Lc b c dp giao lu, trao i kinh nghim t anh em ng nghip. Tc phm i Sng l tc phm u tin ca anh c chn trin lm quc t ti an Mch vo nm 1998.

  u nm 2002, anh c kt np vo Hi Vn hc - Ngh thut Lm ng chuyn ngnh Nhip nh. Chuyn khai thc ti NNCNC, vi nim am m, sng to, anh cho ra i nhiu tc phm c gi tr ngh thut cao, c cng chng n nhn. Tc phm ca anh c ng trn cc bo, tp ch Trung ng v a phng, tham gia trin lm Cui nm 2002, Dng Quang Tn c kt np vo Hi Ngh s Nhip nh Vit Nam. T y anh say sa dn thn vo con ng sng tc nh ngh thut n tn by gi v c l sut i!

  NNCNC l ti kh, phi l ngi yu nhip nh, yu nng nghip th mi lm c. NS Dng Quang Tn l ngi c hai t cht y, l am m nhip nh v yu ngh nng nghip. Anh l ngi trc tip lm nng nn hiu c cng vic lao ng sn xut nh quy trnh chm sc, t , khm ph ra nhiu nt c sc ring c ca ngi nng dn thng qua ng knh mang n vi cng chng. c c nhng tc phm p i hi ngi sng tc ngoi vic nm vng k thut, cn phi c duyn bt nhanh nhng khonh khc, cm xc, c c nhng tng to hnh... c nhng khonh khc vng, c lc

  Dng Quang Tn - t am mn thnh cng trong nhip nh ngh thut

  anh phi thc dy t sng sm, ln li chiu hm, kin tr ch i...

  L Chi hi trng Chi hi Ngh s Nhip nh Lm ng I, l Chi hi trng Chi hi Ngh s Nhip nh Vit Nam ti Lm ng, NS Dng Quang Tn lun gng mu, chu kh nghin cu, tch cc hot ng sng tc, c vai tr trong vic tp hp hi vin ngh s tham gia cc hot ng sng tc, sinh hot ca Chi hi v ca Hi Vn hc - Ngh thut Lm ng. Ngoi sng tc, anh cn gip , by ch ng nghip v phng php cng nh cch x l h chp c bc nh p. Anh lun trn tr lm sao i ng nhip nh trong tnh phi gii v kin thc v giu kinh nghim sng sng to ra nhiu tc phm c gi tr ngh thut cao, phn nh c cc gi tr vn ha, cuc sng, con ngi Lt - Lm ng. Anh chia s Vi ngh thut, nhng trn tr, suy ngh ca ngi cm my khng phi xy ra trong qu trnh cm my tip cn vi hin thc cuc sng m gn lin vi qu trnh sng ca ngi ngh s.

  Ngi ngh s mun khng nh c mnh th phi tham gia cc cuc thi v trin lm. NS Quang Tn mnh dn tham gia cc cuc thi nh trong nc v quc t v ot c rt nhiu gii thng. Qua hn hai trm lt tham gia trin lm nh trong nc v quc t, anh c 80 tc phm c chn trin lm v ot gii. Tc phm CHAMPA STUDENTS (HC TR CHAMPA) ot Huy chng Vng trong cuc thi nh do Thy in t chc nm 2009. Vi thnh tch ny, anh c

  B Vn ha, Th thao v Du lch tng Bng khen v tc phm ny c chn treo trin lm trong dp i hi Lin on Nhip nh th gii t chc ti TP H Ni nm 2013. Nhng tc phm nm trong ti NNCNC c anh rt tm huyt v gi tham d cc cuc thi u t kt qu, l: b nh Thnh tu cng ngh trong nng nghip Lt ot gii A trong cuc thi sng tc vn hc, ngh thut cho mng 120 nm Lt hnh thnh v pht trin, do UBND tnh Lm ng t chc; trong nm 2015 anh t 2 gii ti 2 cuc thi: (Lin hoan nh ngh thut TP H Ch Minh vi tc phm Cng vic ng ng - gii

  khuyn khch; Lin hoan nh ngh thut khu vc ng Nam B vi tc phm Ti sm - gii Khuyn khch). Tc phm Nhn nhp v ma ot Huy chng Vng ICS ti Cuc thi nh quc t 4 quc gia chu u nm 2017 t chc ti Romania. Nm 2018, vo dp K nim 65 nm Ngy truyn thng Nhip nh Vit Nam, anh c B VH, TT, DL tng Bng khen c thnh tch xut sc ti cc cuc thi, trin lm nh quc t trong nm 2017...

  Tin tng, vi nim am m v n lc trong hot ng sng to ngh thut, NS Dng Quang Tn s cn t nhiu thnh tch cao hn trong nhng nm ti...

  Ngh nhip nh cn c s am m, khm ph ghi nhng khonh khc ca cuc sng, c bit l a c hi th cuc sng ca ngi dn n vi cng chng - l li tm s ca ngh s (NS) nhip nh Dng Quang Tn (sinh nm 1963), Chi hi trng Chi hi Ngh s Nhip nh Lm ng I, thuc Hi Vn hc - Ngh thut tnh Lm ng, ng thi l Chi hi trng Chi hi Ngh s Nhip nh Vit Nam ti Lm ng.

  Tc phm Ti sm ot gii Khuyn khch ti Lin hoan nh ngh thut khu vc min ng Nam B nm 2015.

  Ngh s nhip nh Dng Quang Tn.

  MINH LN

  Ngy 1/4 - Ngy C thng T hng nm cng l ngy gi ca c nhc s h Trnh. Vt ra bin ring ca mt hin tng vn ha c bit, t lc sinh thi cho ti lc phiu du ni min min vin m nhc Trnh Cng Sn i vo nhng ha thn khc trong i sng thng nht ca nhiu giai tng x hi. m nhc Trnh, gia ti vn ha ca Trnh r rng thuc v thi gian v cng chng ngh thut ch khng phi l s hu ca mt c nhn no na, n tip tc sng nhng thi on mi v hnh hi mi. Ging ca Ph ni Khnh Tm, mt tn thm lng xng tng dng nhc Trnh theo cch ring ca mnh...

  Lt mt m hi ng bt ng sau dp Tt c truyn Mu Tut. qu gi biu din thng nht m nhc qun Hi Ng Lt s 22 Trn Hng o vn thinh vng bng ngi... M cng chng sao - mt nhc cng Piano, mt ngi n b cm micro t gii by tm t ca mt tn nhc Trnh, mt ngi ph trch m thanh kim phc v pha ch v hai v khch ln u tm n qun. y th m m ht c chy tri v y tinh thn giao ng. Ngi n b ht ngt tht thp y vn c thn nhin, im tnh; va ht va dn gii ch mt mnh mt bng bng cht ging trm trm, m p v th gii ca t cng tng nhc phm vang bng mt thi ca Trnh. Qun nhc ch c 5 ngi, cng nghe,

  K NIM 17 NM NGY MT TRNH CNG SN (1/4/2001 - 1/4/2018)

  Khnh Tm - Tn xng tng dng nhc Trnh

 • 7 TH BY 31 - 3 - 2018CUI TUNVN HA - NGH THUT

  K NIM 1.050 NM NH NC I C VIT Biu tng sc mnh dn tc v kht vng v mt t nc thi bnh,hng thnh ca vua inh Tin Hong

  lc lng, rn v kh v chim gi vng t Hoa L. ng c nhn dn a phng suy tn v ng h nhit lit. Trong khong thi gian t 945 n 950, inh B Lnh ton quyn lm ch vng t Hoa L v khu vc xung quanh. S c ni T y ai cng s phc, phm i nh n u u d nh ch tre. Nm 951, lc lng, thanh th ca inh B Lnh kh mnh, khin Ng Xng Ngp, Ng Xng Vn lo s, em qun n nh nhng khng thng phi rt v... Cng thi gian xut hin 12 s qun, nm 960, Trung Quc, nh Tng thnh lp, chm dt thi k ng i thp quc v bt u m th lc xung pha Nam. Nguy c ngoi xm li xut hin v e da. t nc ng trc mt th thch ln. Bng cc bin php chnh tr mm do - lin kt, hng phc kt hp vi bin php qun s cng rn - chinh pht, t t Hoa L (Ninh Bnh), ngi anh hng inh B Lnh pht c, tp hp dn chng, gii quyt vn lch s t ra: dp lon 12 s qun,

  chm dt cuc ni lon gia th k X, thng nht t nc vo cui nm 967. Nm 968, inh B Lnh ln ngi Hong , t tn nc ta l i C Vit (tc nc Vit to ln), nh Hoa L, xy dng triu chnh v qun l t nc. inh B Lnh tr thnh v hong u tin ca Vit Nam sau thi k Bc thuc ko di. Kinh Hoa L do Vua inh Tin Hong (inh B Lnh) t chc xy dng l mt cng trnh kin trc to ln nht ca t nc sau hn 1000 nm Bc thuc. Ma xun nm 970, inh Tin Hong b khng dng nin hiu ca nh Tng, t t nin hiu Thi Bnh. Vi vic xng , t quc hiu, dng kinh , nh nin hiu, inh Tin Hong khng nh nn c lp, t ch ca quc gia i C Vit v bt tay vo xy dng mt m hnh nh nc vi thit ch mi: Qun ch Trung ng tp quyn.

  AN THANH(Theo ti liu ca

  Ban Tuyn gio Trung ng, tnh Ninh Bnh)n th inh Tin Hong. nh t liu

  cng ht, cng giao lu kt ni... d bn ngoi tri m chuyn dn v khuya; d chc hn m nay chng c g thu nhn khc hn ngoi mt vng thanh m giao cm dnh cho mt dng nhc tr thnh di sn ca k c thi gian

  mang tn NHC TRNH...Ca s phng tr Khnh Tm hi

  tng li: T Bc Ninh, mnh cng gia nh di c vo Lt sau s kin k kt Hip nh Geneve. Tui tc ca mnh trong giy t khai sinh cng khng chnh xc na,

  Sau chin thng nh tan qun Nam Hn trn sng Bch ng vo cui nm 938, Ng Quyn xng Vng, t trm quan, nh ra triu nghi phm phc, ng C Loa vi ngha phc hi li quc thng. y l mt s kin c ngha bc ngot, chm dt hon ton ch h ca chnh quyn phng Bc ko di hn mi th k, ng thi m ra mt chng mi ti sng trong tin trnh lch s dn tc - thi k c lp t ch. Di thi Vng triu Ng, v i th, m hnh nh nc vn cn trong tnh trng s khai, cha hon thin v cha kh nng qun l t nc mt cch cht ch. Tnh trng phn tn cc a phng vn c duy tr vi s hin din ca tng lp th ho. y l nhng th lc vng, sn sng ct c, ly khai vi triu nh C Loa khi c iu kin.

  nin inh B Lnh mt v th ca con nh ni, dng h vng tc chu i Hong m khng a tr no vng ni rng ny c c. Thu nh sng vi m m Gia, thng cng l tr chn tru chi tr nh nhau, ly bng lau lm c. Nh c ti ch huy, li c ch ln nn c bn b knh phc. Vi ti tr hn ngi, inh B Lnh c tn lm T trng sch o o (nay thuc cc x Gia Hng, Gia Ph, Lin Sn, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bnh). Sau khi Ng Quyn mt (nm 944), triu nh ri ren, khng c kh nng kim sot cc a phng xa xi, inh B Lnh cng nhng ngi bn thn thit nh inh in, Nguyn Bc t chc

  PHM QUC CA

  Gi min gi nng lng gi thmLng bm bayThi long lanh t nhng hng cyXun i nhn gtH chm nTrong nh hong hn cui ngy...

  Phng em ri nng nh laHiu hiu ng ng nhng hng cyVe ran gi nng hng phng y tri trng gt mt mu my

  Cng vic cht ngy khng ngui nhChang chang ng nngNo i vC mt tn bng xanh vng bngL anh ang r bng im che.

  thi th bao nhiu cng khng quan trng, v mnh l b ni ca 6 a chu v l m ca 3 con trai. ng x - anh Ng Vi Dn l ngi hin lnh, yu vn ngh, lun ng h mnh m nhc qun ny, trc y, anh l mt ngi lm du lch t do trong i ng Easy driver Lt. Nhc qun cng ch p i tin thu mt bng, ch yu l tha ch am m, c ht c tri lng hng m v vui vi nhng ngi tri ng, th thi. Trc y, trong khun vin khu ngh dng ca khu bit th c Trn Hng o, qun nhc ny cng thay i ch nhiu ln v kinh doanh m phi sang nhng li. V chng ch phi t lm ly mi vic, mang li ca ting ht, s chn tnh ca mnh lm im ta phc v khch. Cn l do la chn dng nhc Trnh - l yu thch, l s trn trng, n gin th thi! Nhc qun v m Lt khng nhiu cng khng thiu, nhng sau mt thi gian cng tc vi qun Vn Ngh - Dng Tng - Dim Xa Khnh Tm quyt nh thnh lp cho mnh mt ci c lp, bng phong cch phc v ring v cch ng x ring cng gia ti nhc Trnh. Ging Alto vi m vc trm nhng l; va trong tro m du nh; va m pha cht luyn nui phn u ca Khnh Tm - t thn n l mt mnh lc cun ht, mt lan truyn khc l i vi nhiu ngi yu nhc Trnh gn xa

  am m ca ht t nh, c bit yu thch hai danh ca L Thu -

  Khnh Ly, nhng do hon cnh gia nh nn con ng vn ngh ca Khnh Tm cng nhiu trc tr Khng c hc hnh - o to trng lp bi bn, mc d tng gp mt trong nhiu sinh hot ca on ca nh th, gio x; sau c tham gia ht trn i Pht thanh Lm ng trong chng trnh Ting ht qu ta do nhc s Mnh t ph trch. i ht hng m nhiu phng tr nhng vn cha tha c ni am m lun chy bng trong tim mnh. Ngoi cng vic chnh tng tri qua l: iu dng v gi tr, c l am m ln

  nht i vi ch chnh l ca ht v c tha lng cng ht ca... Ht bng bn nng l chnh, khng ngi ngn khi t nhn mnh l mt tn t nguyn ca Trnh, nhng khi ht l phi nghin ngm k ni dung, ht ht lng ht sc, trn trng ngi sng tc ln ngi ang nghe C l cng l mt phn nguyn do khin Khnh Tm d khng c tnh nhng li nh v mt ch ng ring trong gii ca s phng tr Ph ni; c lng l m thm hng m vui bun thc tr vi th gii a oan ca i ngh s, bi kip tm cha dt nh t...

  K NIM 17 NM NGY MT TRNH CNG SN (1/4/2001 - 1/4/2018)

  Khnh Tm - Tn xng tng dng nhc Trnh

  Bc vo la ngt 70 m vn gi c v thanh xun trong ging ht v to lp phong thi ring nh trng hp Khnh Tm qu tht khng d. Thi gian trc thng 6 nm 2017, Khnh Tm tnh c nhn c mt li mi ra tn H Ni ht nhc Trnh trong sut 5 m lin. Ton b th lao nhn c gip v chng ch c iu kin m nhc qun Hi Ng Lt ri m m c sng vi chnh ni am m ca mnh cng ma nng cao nguyn v tng vui bun tri ng vi bn b - vi du khch gn xa... u cng l Mt ci i v m chng h Phi pha vy - du lm lc thu m hay v sng c ai phi t mnh Ru ta ngm ngicng vi Ct bi thi gian...

  Ca s Khnh Tm ti nhc qun. nh: M.Ln

 • 8 TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN DU LCH

  UNG THI BIU

  Ngoi Lt, vng ngoi him c. Nhng cnh rng bng lng khi sng huyn o. Nhng ngi lng mang sc mu thanh m trm t. Nhng ni chn thng ta ln mi hng c bit. l mi ca th nhng bazan, ca tho mc hn nhin, ca hoa tri tt ti. cn l si khi lam thn thc nao lng nh thng mi , ca ngha tnh c cu t th lng qu xa tng xa ri nhng cha my nht phai. Hn l th thng nhm ni qunh vng, cng nh ngoi thng l la chn ban u ca khch tha phng...

  Ngoi Lt, nhng vng trn li lm cao thp ng tm khut pha sau mt tin ph trng ca phn hoa hi. C mt thi cha xa, ngoi gn nh bng quan trc nhng rc r ca x s du h ni ting. Ngi ngoi th trc mi sng sm gom rau hoa gnh ra ch bn ri lm li nhng bng nn tr v vi lng vi vn, nh hon ton xa l vi th thnh, ch ch tm vo cuc mu sinh cn nhiu gian kh. Ngoi chn l n mnh khim nhng, t chm ln vo khng gian t nhin huyn nhim. Ngoi ha trong mu nu ca t, mu xanh ca rng, ha vo nng nn thin kh. Ngoi nh nhng thm hoa vn in dng nt m hi ta dc r ngang lng o cn lao. Ngoi l nhng cht cha lo toan ca i sng ry nng bn ma ngh suy ni nim cm o. Lt xa nay ph ln vo vn, rng ln vo lng, x xc ln vo ph nhiu. ngoi , tnh cch nng dn v th

  Min ngoi thm hng tho mc

  D l Lt, th gia thin nhin du mt, an lnh th cng c nhng ngy cm thy ni cht chi vi dng ngi tp np v ngt ngt khi xe. Lc , ch mun ln ng ri ph x n v tm mt hng ngoi thanh tnh ri thong th do gt ht th kh tri m hng v trong lnh. Nng lng nh cng y hn bi ln nng vng m v hi gi ngt lnh...

  dn tht kh phn nh. Ph Lt bao i vn vy, ngoi ca x s ny bao i nay cng vy. Ph vn gi nt an nhin t ti, vn rc r sc hoa, vn lung linh mt h, vn un ln ng dc v ngoi vn i cao lng thp, vn bc ru phong, vn hoa di ging mc li i, vn mi xanh mu cy tri tt ti. Ngoi th phi xanh, nh nu ht xanh th khng phi ngoi ...

  Ngoi Lt u? Ph trong rng. Vn trong ph. Bn nhng ta cao c l nhng vn rau, hoa tt ti. Nhng ngi nh g thng mi tn sm nng bt ma ni nhiu i nng phu tr ng cng ha vo nhng mi ngi resort hin i. Pha sau nhng ca hiu, ca hng, nhng siu th mt tin si ng my bc chn l lng l nhng bc xanh ru ph y hoa di dn xung thung lng vi nhng chic ging khi mt lnh ong v hnh nh thn n nn trng gnh nc ti vn.

  Lch s ca th cao nguyn ny c tnh t mc pht hin mang yu t thc dn. Ngi Php dng ph theo cch ca h v cng ch phc v cho mc ch an tr, ngh dng nhm duy tr lu di s cai tr quc. Lch s lm ni bin thin. Ph mi ngy cng ni rng ra theo thi cuc. Nhng tc ngi thiu s khng quen lm c dn th nn li v vi th gii thm trm c hu ca i ngn thy chung lu gi l sng ca rng. H nhng phn t ai ph nhiu bn nhng ngun nc mt lnh c xa cho ng bo t mi min qu Vit n ni ny trnh ao binh, lon lc ri t c lp lng, lp vn mu sinh, sinh con ci truyn i. Ngi Ngh Tnh,

  H ng vo lp p ng Tnh; ngi Tha Thin Hu vo lp lng nh Sng, Vn Thnh; ngi Qung Nam, Qung Ngi vo lp lng Thi Phin, Xun Trng. Nhng phu ha xa, n in, lc l cng lp nn nhng Cu t, S Lng, Trm Hnh, Tri Hm, Xun Th Hn mt trm nm trc, nhng lu dn gnh vo qu mi nhng tn x, tn lng ri t si m tm hn trong nhng m rng xa hoang lnh bng nt ring tn ngng tm linh, phong tc tp qun v vn ha c truyn bn nguyn c x.

  Ti c tm vch mt ng phn tuyn, ci ni nm gia ph th mi hn trm nm v rng c sinh ngn i l ngoi , l t sng ca nhng lu dn chn x ny lm qu. l ci phn cng thuc v th m bn cht khng mun lm th. Sng gia th m c ngh mnh thn. Trn th gi l ph l phng m di vn c quen ku l lng, l p. Ngi ngoi khim tn khng mun nhum ci v qu phi mang tn ph x m mun gi trn vn cht cn lao rung ry. C l nhng tn gi hin lnh, nhng a danh mc mc gn gi vi t ngoi bn ma thm hng tho mc, ngt ngon hoa tri, vi nhng np nh n s, vi hnh nh ngi nng dn sm sm x

  chn vo ng vc cuc ra vn. C l, ci cht thn d trong mi con ngi ngoi mi mi ph hp vi nhng lng cao i thp thun hu canh nng hn l bon chen, n ph x. Ngi ta ni, c hn ba phn t din tch ca thnh ph Lt l rung l vn, l ngoi . Ngoi ang nu ko chnh mnh, khng mun ha thn hon ton thnh ph th, v s cht ph lm nht cht lng. Ngoi mun gi trong lng mnh cht nng lnh mi bui sm mai, nhng ma sng thng gi trong lnh vn d. Ngi ngoi mun con chu khng lng qun mt thi cha ng t min xa lu lc n t ny v to nghip canh nng truyn i bn phn ra th. Ci phn ra xa vi lng p ngho nn, ng s cht hp, ln l i dc, xa nh sng trung tm thnh ph y tng vit nn nhng dng lch s ca x s ny. Lch s ngoi Lt l cu chuyn v nhng cuc di dn trong qu kh: Nh chuyn t nm 1938 n nm 1942, c gn 100 ngi dn tnh H ng c c Tng c Hong Trng Phu m vo y v lp nn lng hoa u tin ca x hoa; nh cu chuyn 11 trai inh Qung Nam c trng dng lm culy ca s tr Cu t ri dng nn vng Xun Trng, Tri Mt; nh cu chuyn nhng ngi Hu, ngi Ngh

  theo Qun o Phm Khc He vo lp lng Ngh Tnh, nh Sng. Ri mt thi ngoi l chin a. Chin tranh l bc chn khc lit i qua v x rng, rch t, ph nt lng mc vn rt i yn lnh. Ngoi tng hn nhng vt su th hn. Mu ca mu ti thm t ai. Ngoi tr thnh vng ven, vng trng, vng ta v ch tranh chp. m m i bc m. Ting g gy cng tc trong c hng. Ting ch sa cng tr thnh tm im cho mi s nghi ng. Nng dn tr thnh chin binh. Du kch mt len li trong vng ch tm chim gy dng phong tro. Giy th nhn gt rnh rp mi gc vn, rnh nc. Ting sng n lch cch khua nhi m hoang vng, lnh thm au thng. Lch s ngoi hng chc nm rng c vit ln bng mu, bng nc mt, bng m hi ca bao lp nng phu. Trong cc nh lng ngoi Lt ngy nay, cng trng ca cc bc tin hin khai canh v cc v anh hng gi t c lu danh trang trng...

  Ti khng vn chng m t i sng a sc, a thanh nhng ni ny, khng ngn t chuyn trao trn vn cm xc. Ti ch bit trong tm hn vn mn cm ca mnh lun ch dnh cho ngoi , min ngoi thng nh. Ci vng ngoi vi ca ph th Lt nhiu vn lm rng, tt rau, ti hoa vn i v trong nhng min k c, trong ni nim hoi nim ca nhiu ngi. Mi sng mai thc dy mt chm ngoi , nhng vn v nhng mi nh, nhng nng dn i sng sm gnh rau ra ch, vy m ni nh ngoi i khi vn dng ln rng rc trong hn. Tht l lng ci x s ny, khi sng c l lt tri qua lm lng ngi i khi chng chnh kh t.

  Ngoi by gi khng cn qunh vng. Ngoi sm ut, ngoi nng ng v giu c. Ngi vng ven Lt hi ra tin nh nn nng nghip hin i pht trin cha tng thy. Nhiu nh vn lu nay ch bit sng nng vi rau, vi hoa nay m thm du lch canh nng tha hn du khch. Xm lng xa vi nhng tp nh nh g thng nh nhng t chim treo bn nhng trin dc nay thay th bng nhng qun th bit th khang trang. Mng l vy m ni u t cng dy ln khi ngoi ang b i thay, chia chc, ang phai nht dn ci cht tinh khit nng phu vn c. Cuc chng ln bt thng t ln sng th ha nhanh nh thc l lm cho ngoi bin dng. Vn bit quy lut pht trin gy nn bng v, nhng khng dng li s tr thnh v ngha bc tnh vi ngoi . Lt gi c ngoi s gi c vn tc, khi sng, gi s thun khit trong lnh ca t nhin, gi mnh t nui dng tm hn ca nhiu th h...

  Ko s mt ngy, ngi ngoi li quay qut ni nh ngoi .

  Khi sng bng lng lng a Sar. nh: Nguyn Ngha

  Tr em ngoi n a trc sn nh. nh: Nguyn Ngha

 • 9 TH BY 31 - 3 - 2018CUI TUNGIA NH - I SNG

  CHUYN MC THANH NIN

  Tra. Ci nng nh thiu t lm bc hi nhng git m hi cha kp lau kh trn khun mt ca chng thanh nin R ng Ha Xuyn. Th nhng, Ha Xuyn vn c i, i c gp nhng trai, gi i mi ca ni rng, gp nhng b con ng bo dn tc thiu s (DTTS) tr nn thn thuc vi chng...

  C T

  Con ng t trung tm huyn am Rng i n x Ling SRnh chng d chu g khi ci nng nng tp lin hi vo mt. Hin, R ng Ha Xuyn l B th on x Ling SRnh m nhn cng tc thanh nin nhng trc y anh l cn b vn ha ca x. Chnh v vy, mi cng tc anh u su st vi b con, nm v hiu rt r v tnh hnh ca a phng cng nh ngi dn. Bc u, khi m nhn cng tc thanh nin, R ng Ha Xuyn cn c vo tnh hnh ca a phng v ngun nhn lc, c bit l i ng thanh nin c ngh lc v sc khe, trin khai cc cng vic. Anh R ng

  B th on a nng

  Ha Xuyn chia s: Ling Srnh cn ngho, i sng ca ngi dn a phn cn kh khn. Th m, n cng rau cng phi i mua th lm sao ci thin c i sng. Nu nh no cng c mt khong vn trng rau, nui g th c th dnh dm c mt khong tin cho sinh hot khc. Ni l lm, anh tn dng khong vn ca mnh trng cc loi rau theo kiu gi u. Hi xong lung ny th lung khc cng va ln, c th gia nh nh ca anh khng bao gi thiu rau xanh. Hn na, rau do chnh tay mnh trng

  ra th li m bo an ton. Mnh lm c ri th gii thiu m hnh cho cc thanh nin khc trong thn bun, trong ton x cng lm. Vi iu kin t nhin ca Ling SRnh l nng nng, kh hn nn tit kim ngun nc ti v tn dng t ngun nc sinh hot l iu m R ng Ha Xuyn p dng ri gii thiu cho mi ngi. Ton x c n 290 thanh nin. Nu mi ngi tranh th 10 pht bui chiu trng rau th hiu qu cao lm. Nu khng, thanh nin c t tp nhau li, nhu nht, ru ch th xy ra nhiu

  chuyn, va tn thi gian, tin bc, i khi li gy g nh nhau mt tnh lng ngha xm na - R ng Ha Xuyn cho bit.

  Khng ch gip ngi dn a phng ci thin i sng bng nhng lung rau xanh, R ng Ha Xuyn cn l mt cy vn ngh nng n ca x. Tng hc Khoa a - S ca Trng Cao ng S phm Lt nn anh bit lng ghp nhng kin thc a l, lch s vo nhng tit mc vn ngh do on x dn dng. c bit, trong L giao nhn qun nm 2018 a tin nhng thanh nin u t ca a phng am Rng ln ng nhp ng, anh l hoa tiu, ch cng trong vic ng vin, c v thanh nin a phng dng tri, tp duyt vn ngh, ng vin thn nhn cc tn binh. Ngoi tham gia cng tc x hi, R ng Ha Xuyn cn l mt tm gng tiu biu trong vic thanh nin ca a phng nhn giao khon qun l v bo v rng. C mt gia nh nh, ngun thu nhp t cng vic ny cng gip ci thin mt phn cuc sng ca gia nh anh nhng hn ht l tnh yu vi ni rng Ling SRnh. c nhiu trng hp thanh nin ca x nhn giao khon bo v rng nhng b ct hp ng do

  khng lm tt cng tc tun tra, bo v rng, phng chy cha chy. Trc tnh hnh , R ng Ha Xuyn li lm cng tc vn ng, gii thch cho thanh nin a phng c hp ng nhn giao khon, bo v rng. Gia nh ch R ng Ka Nng (26 tui, ng ti thn 1, x Ling SRnh) nhn khong 13 ha rng, mi nm ch nhn c khong 6 n 8 triu ng tin chi tr dch v mi trng rng. Tuy s tin khng ln nhng i vi b con vng ng bo dn tc thiu s gip ci thin mt phn cuc sng. y l mt trong nhng gia nh m Ha Xuyn thng xuyn lui ti trao i, ng vin h gi t, gi rng cho tht tt.

  Chia tay R ng Ha Xuyn, anh tranh th bui tra lm li hng ro khu vn rau ca mnh. Anh khng dng li B40 m tn dng tre na c sn a phng lm. Lm trc ri vn ng cc thanh nin, ngi dn a phng lm theo l cch m Ha Xuyn ang thc hin. Ni nh R ng Ha Xuyn th khng phi c vc tin ra ch l gii quyt c mi vic m phi bit tn dng nhng nhng th c sn phc v trng trt, sn xut. C nh vy th i sng ca b con mi c ci thin v ngy cng khm kh.

  D.THNG

  ng Thi c Ton - Gim c Cng ty in lc Lm ng cho bit: Thng ip Gi Tri t nm 2018 nhm hng n tng c nhn vi khu hiu Hm nay ti sng xanh hn. Sau 1 gi tt n v gim thiu s dng cc thit b in (20h30 - 21h30 ti 24/3) trong Gi tri t, h thng in Quc gia ghi nhn c nc tit kim c 485.000 kWh, tng ng 834 triu ng. T chin dch ny, Cng ty in lc Lm ng trin khai cc hot ng tuyn truyn, hng ng v vn ng hng ng n ton th cn b, cng nhn vin ca cng ty cng gia nh tch cc tham gia v vn ng ngi thn tham gia hng ng Sng xanh tit kim in.

  Ngay t u nm 2018, Cng ty in lc Lm ng xc nh r cc hng mc, khi lng, kinh ph thc hin v thi gian hon thnh cc hot ng hng ng Gi Tri t v cc ku gi cc t chc, c nhn, khch hng s dng in trn a bn tnh tham gia v vn ng mi ngi xung quanh cng tham gia hng ng, tt cc thit b s dng in khi khng cn thit. Cng ty cng mong mun hot ng ny khng ch ko di trong thi gian 60 pht din ra s kin Gi Tri t m cn tip tc duy tr s dng in tit kim trong hc tp, sinh hot, lao ng v sn xut thng ngy

  Sng xanh - tit kim nng lngChin dch Gi Tri t 2018 chnh thc c B Cng thng pht ng vi thng ip Go More Green - Hm nay ti sng xanh hn. T chin dch lan ta thng ip vn ng cng ng, doanh nghip v ton x hi thc hin cc hot ng v tit kim in, tit kim nng lng, bo v mi trng v ng ph vi hin tng bin i kh hu ton cu.

  gp phn tit kim nng lng, bo v mi trng sng.

  Khng ch dng li chin dch gi Tri t, cc doanh nghip trn a bn tnh cng tch cc trin khai cc hot ng tit kim in ti chnh doanh nghip mnh. in hnh nh ti huyn c Trng, b Hunh Th Phc - Ph Ch tch UBND huyn c Trng cho hay: Thi gian qua, nhiu doanh nghip ng ti huyn c Trng tm ra nhng gii php mi, sng to trong lao ng sn xut, gp phn gim thiu chi ph nng lng, ng hnh cng ngnh in thc hin tit kim in, em li li ch kinh t trc mt cng nh lu di. Tiu biu trong phong tro tit kim in trn a bn huyn l Cng ty TNHH Hng Vinh (s 504, Ph An, x Ph Hi, c Trng) chuyn ch bin g. Doanh nghip ny c nhng gii php mi va tit kim nng lng, va gi gn mi trng lm vic sch cho ngi lao ng. Vi mt lng ln ph phm t g qua s ch hng ngy, Cng ty nghin cu ch to mt my to nhit tn dng cc ph phm lm ngun nhit (khong 70-75 C) sy kh g trong l sy. Hay ngay ti Cng ty CP Ch bin thc

  phm Lt T Nhin - DNF (thn Ph Trung, x Ph Hi, huyn c Trng) c nhng gii php hu ch trong tit kim nng lng. y l mt cng ty chuyn ch bin nng sn sy kh, ng lnh. in c s dng trong hu ht cc khu t s ch, ch bin cho n ng gi.

  Ti cc trng i hc, phong tro hng ng chin dch Gi Tri t khng ch c pht ng sinh vin tham gia m cn l nhng hnh ng thit thc trong sinh hot hng ngy. Anh Phan

  Tun Anh - Ch nhim Cu lc b Sinh vin Trng i hc Lt chia s: Ban ch o Chng trnh mc tiu quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu a ni dung tit kim nng lng vo h thng gio dc quc gia. Vic lm ny s thc hin theo hnh thc lng ghp vo cc chng trnh c sn, trnh gy tnh trng nng n i vi hc sinh v sinh vin. Cc sinh vin c tuyn truyn, gio dc thc tit kim in, nc, ti nguyn v bo v mi trng trong sinh hot mi

  ngy, mi gi bng nhng hnh ng nh nht nh tt in cc thit b khng cn thit, sng xanh, s dng mt s thit b thng minh v p dng mt s mo n gin khc th c th kim sot v tit kim c mt lng ng k in nng tiu th.

  Ngun in nng tit kim l bin php tch cc bo v mi trng, ngn chn s nng ln ton cu v chng lng ph khon chi ph cc ln. Cng vi tc pht trin kinh t, x hi v s gia tng dn s nhanh, nhu cu nng lng ca con ngi cng ngy mt tng ln. Cng sut thy in cng gim dn do tc ng ca yu t thi tit nh hng n lng nc ti cc h thy in v nhng tc ng v mt mi trng.

  Tit kim in t lu khng cn l mt cm t xa l i vi ngi dn. y l mt trong nhng ni dung trong Chng trnh mc tiu quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu. Vi tm quan trng ca vic tit kim in, Lm ng cng trin khai ng b cc gii php, tuyn truyn, ku gi vic tit kim in v nhng li ch ca vic ny mang li. Sng xanh, v mi trng, tt n mt gi nhng cn hnh ng tit kim in trong c 365 ngy, nh tt cc thit b in khi khng s dng, tit kim nc, trng thm cy xanh, gi gn v sinh chung... l nhng hnh ng nh nhng ngha ln mai sau.

  Pht ng chin dch Gi Tri t ti Lm ng. nh: D.T

  M hnh vn rau thanh nin do R ng Ha Xuyn xy dng c nhiu thanh nin a phng hc hi. nh: .T

 • 10 TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN TA SON - BN C

  NHP CU NHN I

  Mi s h tr xin gi v: Phng Bn c (Bo Lm ng). a ch: S 38 Quang Trung, Phng

  9, TP Lt, tnh Lm ng. T: 063.3811383

  Hoc: Hi Ch thp tinh Lm ng. a ch: S 01 Hong Diu, Phng 5, TP

  Lt, tnh Lm ng. T: 063.3561357Tn ti khon: TINH HI CH THP O LM NGS ti khon: 102010000337988. Ngn

  hng Cng thng chi nhnh Lm ng - VietinBank. PHNG BN C

  Ni lng ngi m mang trong mnh cn bnh ung th

  Cn b Hi CT x Ka n trng thm hi, ng vin em Nht Huy.

  Hon cnh ca em Nguyn V Nht Huy (SN 2005), hc sinh lp 7 A2 Trng THCS Ka ang trong tnh cnh ht sc o le. T nh em thiu s chm sc ca cha, ln ln trong vng tay ch che ca m v nay m lm bnh nng, ni chn bnh yn y cng khng cn

  Nht Huy l con trai ca ch V Th M Hnh (SN 1984) nguyn l gio vin mm non. Ch Hnh nui con mt mnh sau khi ch v chng chia tay. Hnh phc la i tan v, hai m con nng ta vo nhau, Nht Huy l nim an i, nim hy vng v l tng lai ca ch Hnh. V, vi Nht Huy, ch Hnh va l m, cng l cha, l ch da bnh an em bc vo i.

  Th ri nhng ni au cht cha by lu c ch Hnh giu kn trong lng

  vt qu sc chu ng ca ch. Cn au dy x buc ch Hnh phi nhp vin kim tra v c bc s kt lun, ch b u trung tht. Cn bnh qui c vn vo ch, khin ch sc cng lc kit, cp i tng lai v tt c cuc i ch. T nay, Nht Huy cng mt i s ch che, bo bc.

  Theo ngi nh ch Hnh cho bit, hn 1 nm nay, ch thng xuyn phi nhp vin iu tr, Nht Huy v th phi sng thiu hi m v bn tay chm sc ca m. Hng ngy, sau gi hc, Nht Huy v sinh hot vi gia nh ngi cu. Thiu i tnh mu t, chu ngy cng sng khp mnh v nghim trng hn l chu c biu hin ca bnh trm cm - b ngoi ca Nht Huy lo lng.

  Vn l mt gio vin mm non, v bnh tt ch Hnh phi xin thi vic. Gia cnh

  vn kh khn, nay li lm bnh nng, ch Hnh c canh cnh mt ni nim: Bnh u trung tht theo bc s th lnh t d nhiu, em cng khng qu bn tm, ch c iu, ri y Nht Huy con em bit lm sao..?!

  NGC NH

  Gp c trong mt ngy nng p ca Tn H, n tng u tin ti nhn c l mt ng c ngoi 70 tui nhng vn rt nhanh nhn v minh mn, cng mt ging ni u u, trm m. Qua cuc tr chuyn ngn, ti li cng c hiu thm v mt nh th Nguyn Duy Phc vi mt li sng v cng gin d, cht phc nhng cng y su sc.

  T li sng v mi ngiTi kh ngc nhin khi c Phc

  chia s rng, cch y 15 nm, c hin 3.200 mt vung t vn xy cha n thn Thch Tht. Him c ai li hin mt din tch t ln nh th lm cng ch. p li thc mc ca ti cng nh nhiu ngi, c ch chm ri tm s: i vi ti, t l ca to ha v ti cng mun lm mt vic g c ch vi i. Bn thn ti li l Trng ban Gi t ca thn Thch Tht nn cng cn phi c trch nhim lu truyn li nhng phong tc truyn thng ca dn tc. Ngi dn y ch yu l ngi ngoi Bc di c vo, cc c gi y mi ln mun i cha l Pht phi i li kh khn xa xi, nn t ti mi c quyt nh hin t xy cha n.

  Chia s thm v cng tc xy dng cha n, c bc bch: Th tht vic xy dng cha cng c i cht kh khn v ngi ta cho rng ti li dng tn ngng hot ng chnh tr. V vy m ti phi thuyt phc rt nhiu mi ngi hiu rng ti quyt nh hin t xy dng cha n l v mc ch tt. Sau nhiu ngy thuyt phc, cui cng vo ngy 15/1/2003, ngi cha mang tn H Lm c xy dng trn nn t nh c Phc. Ci tn H Lm m c t cho ngi cha l s kt hp

  Trong khu vn ca c Nguyn Duy Phc (sinh nm 1946, qu huyn Thch Tht, H Ni) - v ch tch x u tin ca x Tn H (huyn Lm H), ng thi cng l ch nhim cu lc b (CLB) th ca x - lun y p ting chim v bng mt cy xanh... c mt con ngi lun yu thin nhin, yu cuc sng v truyn nhng cm xc tt p n vi mi ngi.

  Chuyn v mt nh th hin t xy cha n

  gia 2 ni m c lun mang nng ngha tnh: H Ni v Lm ng, mun ni rng d xa qu hng H Ni nhng ngi dn ni y vn nh v ni chn nhau ct rn, ng thi cng lun bit n vng t Lm ng cu mang nhng ngi con xa x.

  Cng trong khun vin cha, c Phc cn cho xy dng mt n th vua Hng nhm thun li cho vic hng ha t tin ngn i ca t Vit v cng gn gi nt p Gi T truyn thng hng nm ca nhn dn. n ving cha vo ngy mng mt u thng, ng Nguyn Vn Qun (78 tui, Xm 1, thn Thch Tht, x Tn H, Lm H, Lm ng) chia s: Chng ti rt bit n nhng ng gp to ln ca c Nguyn Duy Phc. Qu thc, nhng cng hin ca c rt xng ng c

  cng nhn v mi ngi cng noi gng.

  n mt tm hn yu th x Tn H, ngi ta nhc

  nhiu n c Nguyn Duy Phc bi nhng vn th lun m p cm xc ca v ch nhim CLB th t nhng ngy u mi thnh lp CLB. Vo Lm H t nm 1979 xy dng khu kinh t mi, vng t hoang s ni y hin nhin tr thnh qu hng th hai ca c. n nay, c Phc cho ra mt hai tp th mang tn: Than Hng (in nm 2012) v Gi Tm (in nm 2013). C Phc bo rng, mnh n vi th ca nh mt ci duyn.

  Nm 1987, x Tn H c thnh lp, c tr thnh v Ch tch x u tin, chm lo pht trin

  kinh t, n nh i sng cho b con trong x. n nm 1989, CLB th ca x mi ra i v lc by gi, c l hi vin si ni nht ca CLB. C Phc tm s rng: Chnh vng t rng thing nc c ny cng vi cuc sng kh khn ni y tr thnh ngun cm hng v tn ti sng tc th, t ng vin khch l bn thn cng nh mi ngi cng c gng lao ng cng hin cho t nc.

  C Phc t nhn th ca mnh khng hay m ty vo cm nhn v nhn xt ca ngi khc. Khng mn m vi th loi th tnh, c ch yu vit th v cc v thnh hin, v Pht T, v cuc sng, v cha m, o lm con v c bit l v Ch tch H Ch Minh v i. Ngi ngm nga mt vi cu th trong bi th Tch Pht T (thuc tp th Than Hng, in nm 2012): V p con khn ngi chng tham; Cha truyn ngi bu ngi chng lm; Thot tm cu th b nguyt; i i Pht php ngi ta quang, c li chm ri chia s: Th ca ti ch yu hng n vic phn u cho cuc sng con chu noi theo. Cuc sng th cn nhiu kh khn, trc tr th nhng phi vng tm. Mun cho u c khng b lch lc th th cng cn phi c chun mc: chun mc v vn ha; chun mc v gi tr sng, chun mc v mi mt ca x hi.

  Cng tip xc vi c, ti li cng n phc hn mt nhn cch sng ng qu, v cng hiu rng v sao ngi n ng ngoi tht thp ny li c c tr con v ngi ln trong x yu qu n vy.

  C Nguyn Duy Phc.

  AM RNG: 100% s x c mng ni b

  8/8 ng y, Hi ng nhn dn, UBND x trn a bn huyn am Rng u c lp t h thng mng LAN (mng my tnh ni b). H thng mng LAN c lp t, gm: my ch, Wifi, b chia mng, dy cp mng dn n cc my tnh con Tng s kinh ph lp t h thng mng LAN cho 8/8 x ca huyn l gn 700 triu ng do UBND tnh Lm ng cp vn u t trong nm 2016 v 2017 va qua. Nh c h thng mng LAN gip cho ng y, Hi ng nhn dn, UBND cc x trn a bn huyn tit kim c thi gian, kinh ph khi chuyn, tip nhn cc loi vn bn v trao i, x l thng tin v cng tc chuyn mn thng qua mi trng mng Internet c hiu qu, chnh xc, kp thi; ng thi, gp phn thc hin c hiu qu cng tc th tc hnh chnh ti a phng.

  Trc , vo nm 2012, cc c quan, n v thuc tr s lm vic ca Huyn y, Hi ng nhn dn, UBND huyn am Rng cng hon thnh vic lp t v a vo s dng mng LAN.

  AM TRNG

 • 11 TH BY 31 - 3 - 2018CUI TUN

  DC NG T NC

  NHN RA BN PHNG

  Bt k: PHAN TNH XUYN

  Gim c Vn Quc gia V Quang Nguyn Danh K sp xp c 3 cn b kim lm a chng ti khn trng thm nhp Vn theo ng thy, bi thuyn my i hn mt gi ri i ng b mi thu ti nhng a danh cn n: Khe Trp, Ro Vn, Ro Rng v khe Thung Lung, thnh c Phan nh Phng - Thanh L xa, nh ni V Quang Ch, trng trm Nguyn Sang Trang, cn b khoa hc Nguyn Vit Hng, kim lm vin Phng T; khch, ti v hai ngi bn ng nghip nh bo, vn ngh s Nguyn Ngc Vng, L Vn V. y cng ch l mt tuyn du thm, bi Vn Quc gia V Quang c tng din tch bo v qun l hn 57.038 ha, gm 49 tiu khu, tri di c 3 huyn: V Quang, Hng Sn v Hng Kh. Vn cn c ti 13 x vng m, 105 thn bn vi hn 50.000 ngi dn sinh sng xung quanh, c 63 km ng bin gii tip gip vi nc Cng ha dn ch nhn dn Lo.

  Mnh mang non nc hu tnh. Ai cng c cm xc c bit khi m ui hn mnh trong hn mt gi du thuyn trn v vn ngn cy, nh ct in, ct cp cu Pha di my chc mt nc kia l con sng Ngn Tri trm tch ngn ma bi l, l ni qun t nng bn nhau i ni i ca hng ngn h dn x Hng in v Hng Quang. Sau tm nm thi cng, thng 10 nm 2017, trong lng Vn Quc gia V Quang vi din tch ngp nc gn 4.000 ha, to ra trn 32 hn o ln nh; cao trnh nh l c thit k cos +53,9 m; con h ny cung cp nc ti phc v sn xut nng nghip v nc sinh hot cho ngi dn H Tnh thuc 8 huyn pha bc vi din tch 32.500 ha t nng nghip, gn lin vi du lch sinh thi, ng thi c chc nng ngn l cho vng h du gm 4 huyn v cung cp nc phc v cng nghip luyn thp cho m st Thch Kh; cng mt nh my thy in c cng sut 16 MW. T khi p thy li Ngn Tri - Cm Trang hon thnh v tch nc, khai sinh i h cng l khai t mt phn i sng m xa c gi l c giang, lm thc nhiu ghnh, hun heo chng kh. Trong mun vn thm thc vt kh kht ca tre, ca c, ca cau, gia h v bn h dng nh vn cn vng vn nhp sng ca c dn vng lm cng thy tn ngy no. Cuc i di dn xa hng chc km ri khi mp sng dng nh vn nhiu bn rn v c man lu luyn. Nhng ngi nh ngp trong nc cn nguyn cc khung ca s khp h, vi tng mng tng mi ngy l li do sng nc, nhng thnh ging nc bn i, chic ging treo mc ngn tre nh mt li t s tht su vi chng ti l nhng xm ng, Kiu, Mc, Th, nhng Tn in, Kim Th, Tng Quang, Tn Quang, Kim QuyTrong 4.000 ha mt nc, h Ngn Tri c ti hn 30 o ln nh, ni su nht hn 50 mt nc. Cao trnh ca h thit k 57 mt so vi mt nc bin ng. Khc vi chng

  Diu vi non nc V Quang

  Ngy cui tit ng, cht vt ma vt nng. Chng ti ngc ngn ln Vn Quc gia V Quang, tnh H Tnh, l mt trong 32 khu rng c dng c tnh a dng sinh hc cao nht ton quc hin nay. Khc hai Vn Quc gia tnh Lm ng, ni ti li my chc nm nay, V Quang c mt h nc ngay vng li, din tch h ln th ba Vit Nam (ch sau h Du Ting v h Ca i), vi 4.000 ha, sc cha 775 triu m3, va tch nc my thng nay.

  ti, Nguyn Sang Trang mi ln du thuyn qua khu vc ny trong anh li thm mt ln xn xang. Bi b m anh l dn lm nghip nh c vng t ny. Anh ch tay v ni: Hi xa, nh em ch kia ka. Hng ngy hc cp mt ra tn pha bn ny, phi i b 5 cy s anh!.

  Nh th L Vn V l ngi bn a huyn ny. Sm soi pha mn ty nam con thuyn, anh V hi Nguyn Sang Quang v my con voi ti vc Thnh ri chnh lng v n chm khut di su kia. Theo hi c ca chiu sng nc Ngn Tri i nht nhng cu h, nhng hnh nh ca on qun ch my mc, dng c trn thuyn b v Hng in thnh lp An ton khu, anh V k: Ni y by gi bn b mnh mng nc, nhng ngy xa l ni giu nhng on qun, nhng l rn v kh, binh ao, nhng kho lng thc, nhng nh my in giy bc c H cung cp cho cc chin trng Bnh - Tr - Thin v Lin khu 5 nh thng gic Php. Cho nn ni Ngn Tri l c giang ch ng mt phn, cn Ngn Tri thm m yu thng, nh vng tay m hin che ch cho ngha qun cho cn b. Cn Nguyn Ngc Vng th li th hn ln tm v oai hng ca ngha qun 4 tnh Qung Bnh, H Tnh, Ngh An, Thanh Ha khng Php cui th k XIX do Phan nh Phng v Cao Thng ch huy hn mt ln chim nghim v cn co trc n. M rng Cha ni ni y mi mi c lu danh vng t thing cho hu th. Khi chng ti r cy rng ging mc li i n vi Di tch lch s quc gia Cn c V Quang th tri bt u ma lp bp. Mt cm gic hi hp v ngun vi cuc khi ngha Hng Kh. Khi t nhng bn chn mnh ln ly thnh c tin nhn xy dng cch 130 nm

  88 loi c v 316 loi bm. c bit, trong Vn c n 36 loi th c hu nh Voc Ch v chn nu, Vn m vng

  Sau cn ma rng rm ran cnh l mt lc, bu tri V Quang cng cao xanh hn. Cy l nh ng nguy m chi bung hoa r n. Mt nc h phng lng nh tm gng khng l soi bng s hp hn ca non cao rng thm hu tnh say Chiu xung, nh mt tri xin khoai, bung nhng mng my mu vng m g lng l trn nhng chm ni xanh, s xung vt cy l nh mt nc. Chng ti ri Vn quc gia V Quang trong khong t v mn nhn. Ti a c mong ca mnh v mt nn kinh t du lch sinh thi kt hp vi du lch vn ha lch s trao i vi Gim c Nguyn Danh K. Anh chia s: Nu u t pht trin khu du lch sinh thi Vn quc gia V Quang s c ngha rt ln trong vic m mang ngnh ngh kinh doanh cho n v thu mi trng rng, tng thm nhiu sn phm phc v nhu cu ca du khch. ng thi cng tc qun l, bo v, pht trin rng c u t chnh ng, gp phn phc hi v pht trin rng nhanh hn, gim mt phn ng k u t ngn sch nh nc thng qua ngun thu t hot ng du lch ca vn hng nm.

  D nhin, cn rt nhiu vic phi lm sp ti. bo v tt din tch rng hin c v bo tn bn vng din tch t ngp nc trn 4.000 ha ca lng h lin k vi rng c dng, theo ngh ca Vn, y ban nhn dn tnh H Tnh ban hnh Vn bn s 1825/UBND-LN ngy 29/3/2017 v vic tm thi giao Vn quc gia V Quang qun l ton b din tch mt nc lng h, to iu kin Vn ch ng phi hp vi cc c quan chc nng, cc nh khoa hc, nghin cu tm gii php qun l h sinh thi t ngp nc bo v ngun thy sinh bn vng. Bn cnh nhng c ch chnh sch ph hp, nh nc cn c s u t v kinh ph mua sm cc phng tin tun tra nh: tu, thuyn, xy dng li h thng nh trm bo v rng, ng tun tra rng; nghin cu xy dng cc chng trnh d n to sinh k cho ngi dn vng m, to vic lm, chuyn i ngnh ngh gim sc p vo rng..., ngun bin ch bo m cho Vn Quc gia cng l mt vn cn c u tin cao, bi hin ti tng s bin ch ca Vn mi ch t trn 50% theo quy nh, rt kh m ng nhim v bo v rng ngy cng kh khn nh hin nay. V cn lm s hng n Vn quc gia V Quang ca nhiu cp, nhiu ngnh, cc nh khoa hc quan tm v gip .

  trc, khng th bn chn. Vi tng chiu di 8.010 m, rng 150 m, cao trung bnh 30 m, c to bng t nhin gi rng che khut hu ht. Ni chng ti ng l trn nh thnh. Hun ht di vch l h sinh thi v cng a dng. Ru phong vch l thng ip v tm lng yu qu hng t nc ca cha ng gi v mun hu th!

  Vn cn , v vn cnh c rp phau khung tri. Chng mi mi mang theo ni l lm sut i v mt nc sng Ngn Tri rng ra hng chc mt, ngn cy kh p mt nc m chng nng u hm nay l cy xanh bng mt trn tt nh cao tha no Vng, Vn Quc gia V Quang vn mang trong mnh a dng sinh hc. Trc chng ti vo, Nguyn Sang Trang cng dn on nh bo thm nhp ghi hnh du vt n voi 3 c th va qua. Thc s Nguyn Vit Hng va i va gii thiu cho ti mt s loi thc vt c sc ca Vn Quc gia V Quang. L cn b lnh vc nghin cu khoa hc, anh kh rnh ri v nhng con s ny: Hin Vn ang gi c trng thi gn nh nguyn sinh vi a dng h thc vt v ng vt rt cao: khong 1.612 loi thc vt bc cao, 94 loi th thuc 26 h, 315 loi chim, 58 loi b st, 31 loi lng c,

  H thng p h lu ngn dng tch nc ca h. nh: T.X

  Trm trng Nguyn Sang

  Trang gii thiu vng ba c th

  Voi mi xut hin.nh: T.X

  Thnh ly ca cuc khi ngha Phan nh Phng 130 nm trc nm trong vng li Vn V Quang.

 • TH BY 31 - 3 - 2018 CUI TUN12

  GIA3.500

  PHO TONG BIEN TAP PHU TRACH: HO TH LAN GIAY PHEP XUAT BAN SO 16/GP - BTTTT NGAY 4/1/2012 (BO TTTT) SAP CH IEN T TAI BAO LAM ONG IN TAI X NGHIEP BAN O A LAT

  Ma hoa Ban. nh: Phm Anh Dng

  Gc nh p

  TH THAO

  Anh c tip tc lp cng cho tuyn Vit Nam. (Ngun: VFF)

  ... M tri c bao gi nung theo ngi. Thc ti ph phng, m en vy kn thi gian. Vnh nh tr li tm m nhng Vnh khng ti no i ni na. V gc ng. V ngt lng. Bng m chp chn

  Bui sng hm y, nng vn ngp y ng. Ch vn v m qua l da dp nt, bn t nhy nha, da v tan tnh. Khng bit nc da, mu hay nc mt m trn ln vo nhau chy thnh dng thm vo trong t. Vnh tnh dy, by gi Vnh khng cn kht khao v da lm y na, th m Vnh kht khao l tnh m, l chuyn tr v vi lng bao dung. M phi tr v Vnh ni li xin li, cu hn ln vt thng m no m chong ngi nhn au Vnh c bnh an, lnh ln. Vnh s s vo khun mt lm tm np nhn ca m, khun mt m Vnh cha bao gi chm bn tay n thi gian chy xui qua cuc i ca m.

  Vnh tr ngc ng da. Lng xa,

  ngi l.Ngi ta n m hm trc c ngi

  n b ngt xu bn ng da mng nc. Mt ngi n ng tt bng rng lng cu ly b ta ri a vo trm y t x. Tnh yu thng l iu sau cng tn ti trong cuc i. Vnh thy tim mnh se li. Mt ngi n ng tt bng, mt tm lng, ch che v bnh an. Du Vnh cha gp li m, cha gp mt ngi n ng ni li cm n, nhng trong Vnh c mt cm gic m p l thng. Hnh nh l ba. Ba tng bin mt t ngt trong cuc i m con Vnh, l no ba tr v? L no?... Cuc sng vn d khng c p n.

  Lng Vnh nn nao. Cu chy v pha con ng nh, bng ngang b mng. Bn kia b, ngi nh g nm cnh dng sng, di bn c chic xung con con khng bao gi bung b i mi. Thp thong u l bng dng ca nhng ngi thn yu tng ra i v tr v nh mt li hn c

  Di Linh t chc gii Vit d

  i tuyn Vit Nam ca hun luyn vin Park Hang-seo khp li vng loi Asian Cup 2019 bng trn ha n tng 1-1 ngay trn sn ca i tuyn Jordan.

  Trn ha ny gip i tuyn Vit Nam xc lp nhng k tch khng thua trn no khi tham d mt vng loi cp chu lc.

  Ti vng loi Asian Cup 2019, i tuyn Vit Nam tri qua 6 trn u - ginh c 2 chin thng v ha 4 trn, xp v tr th 2 chung cuc v ginh v d vng chung kt.

  ng ch , i tuyn Vit Nam cng l mt trong ba i bng c hng phng ng tt nht vng loi khi thng li ng 3 bn sau 6 trn u.

  Chia s sau trn u vi Jordan, hun luyn vin Park Hang-seo cho bit: Trn u ny vi c nhn ti l rt nng n v p lc. Sau thnh cng U23 Vit Nam, s ch i ca ngi hm m ln hn nn ti rt mun thng trn ny.

  Chng ti phi tri qua ng bay di, lch mi gi 5 ting, ch c 2 bui tp. Kh khn l c th nhn thy c

  nhng cc cu th c gng ht sc.Ban u chng ta 3-5-2, c gng

  nh hai cnh nn t 3 tin v gia, v vy ghi bn trc trong hip 1, ng Park ni v chin thut. Sang hip 2, chng ta b tn cng dn dp v l ra im yu l th lc. Cu th h cao, to nn h nh bng bng, cn chng ta chng li h v thua km v th lc.

  Ni v kt qu ca trn u, hun luyn vin ngi Hn Quc cho rng: Nu ni phi ginh chin thng th chng ta khng t kt qu m mn, nhng 1 im l quan trng khi trn sn khch. Ti ngh cu th chin u bng tinh thn tuyt vi khi trong iu kin khng thun li nh vy.

  Vi kt qu ny, i tuyn Vit Nam s cng 23 i bng khc tranh ti ti vng chung kt Asian Cup 2019 ti UAE t ngy 5/1-1/2/2019.

  Ngoi Vit Nam, khu vc ng Nam cn c hai i bng khc gp mt ti vng chung kt l Thi Lan v Philippines.

  TTXVN

  HLV Park Hang-seo ni g sau khi tuyn Vit Nam lp nn k tch? K nim 43 nm Ngy gii phng Di

  Linh (28/3/1975 - 28/3/2018) v cc ngy l ln, huyn Di Linh t chc gii Vit d trong khun kh i hi Th dc th thao huyn ln th IV nm 2018.

  Gii Vit d huyn Di Linh nm nay thu ht 224 vn ng vin nam, n n t 23 c quan, n v, trng hc v cc x, th trn trn a bn huyn tham gia. Cc vn ng vin thi u hai ni dung nam c i 5 km v n 3 km.

  Kt thc gii, Ban T chc trao gii c nhn nht, nh, ba cho cc vn ng vin. Ring ni dung n, Ban T chc trao gii nht cho vn ng vin o Th Linh Nhi (Gia Hip), Ka Trang (inh Trang Ha), Ng Qunh Anh (Ban Ch huy Qun s huyn). Bn cnh , Ban T chc cn trao gii nht ng i nam, ng i n; gii nht, nh, ba ton on, gii thng cho vn ng vin ln tui nht, tr tui nht v 15 gii khuyn khch. LAM PHNG

  Cc vn ng vin trn ng chy. nh: Lam Phng

  Ban T chc trao gii thng cho cc i nht, nh, ba ton on. nh: Lam Phng

  Sa ... TIP TRANG 5