Competing Values

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

white label

Text of Competing Values

 • [naam | logo organisatie]

  Competing Values cultuurscan

 • [Logo onderzoeksbureau]

  Pagina 2 van 30

  We zijn alle medewerkers van [naam klant] die betrokken waren bij het tot

  stand brengen van deze cultuurscan erkentelijk voor hun bijdragen.

 • Resultaten [naam opdrachtgever] | 3

  Inhoudsopgave Cultuurscan Concurrerende Waarden .................................................................................................... 5

  Introductie: .......................................................................................................................................... 5

  Visie op organisatiecultuur .................................................................................................................. 5

  Cultuurstijlen: ...................................................................................................................................... 5

  Achtergronden cultuurscan: .................................................................................................................... 6

  6 themas: ............................................................................................................................................ 7

  1. Dominante kenmerken:........................................................................................................... 7

  2. Verbindende elementen: ........................................................................................................ 7

  3. Focus Management: ................................................................................................................ 8

  4. Rol leidinggevenden naar medewerkers: ................................................................................ 8

  5. Strategische prioriteiten: ......................................................................................................... 8

  6. Bepalende succesfactoren: ..................................................................................................... 8

  De vier waardegebieden: .................................................................................................................... 9

  1. Directief/procesgerichtheid, ................................................................................................... 9

  2. Interactief/mensgerichtheid, ................................................................................................ 10

  3. Zelfinitirend /marktgerichtheid ........................................................................................... 11

  4. Vasthoudend/ doelgerichtheid ............................................................................................. 12

  Twee dimensies: ................................................................................................................................ 12

  1. Perceptie ............................................................................................................................... 12

  2. Preferentie ............................................................................................................................. 12

  De derde dimensie: ....................................................................................................................... 13

  n startpunt: .................................................................................................................................... 13

  Verslag van de online Cultuurscan: ....................................................................................................... 14

  Persoonlijke gegevens: ...................................................................................................................... 14

  Respondenten per locatie: ............................................................................................................ 14

  Respondenten per functiegroep: .................................................................................................. 15

  Leidinggevenden versus niet-leidinggevenden: ............................................................................ 15

  Geslacht: ........................................................................................................................................ 15

  Centraal / decentraal ..................................................................................................................... 15

  Vergelijkingen: ................................................................................................................................... 15

 • [Logo onderzoeksbureau]

  Pagina 4 van 30

  Functiegroepen: ................................................................................................................................ 16

  Samenvattend: .................................................................................................................................. 16

  Overzicht centraal / decentraal - leidinggevenden ....................................................................... 17

  Overzicht centraal / decentraal - medewerkers............................................................................ 17

  Dominante kenmerken [naam klant]: ................................................................................................... 18

  Dominante kenmerken heel [naam klant]: ....................................................................................... 19

  Focus management [naam klant]: ......................................................................................................... 20

  Focus Management heel [naam klant]: ............................................................................................. 21

  Rol leidinggevenden richting medewerkers: ......................................................................................... 22

  Rol leidinggevenden samenvattend voor heel [naam klant]: ........................................................... 23

  Strategische prioriteiten: ....................................................................................................................... 24

  Strategische prioriteiten heel [naam klant]: ..................................................................................... 25

  Wat is bepalend voor het succes van [naam klant]: ............................................................................. 26

  Bepalend voor het succes heel [naam klant]: ................................................................................... 27

  Verbindende factoren: .......................................................................................................................... 28

  Wat verbind mensen in de organisatie voor heel [naam klant]: ....................................................... 29

  Rangorde waardegebieden: .................................................................................................................. 30

  Afsluitend: ............................................................................................................................................. 30

  ___________________

  Bijlagen:

  1 = respons op open vragen per locatie (incl. hoofdkantoor)

  2 = respons op open vragen per thema (zie fig, 2, pag. 6)

  3 = online scan voorbeelden van de vragen

  4= overzicht per functiegroep

  5 = overzicht per locatie (incl. hoofdkantoor)

  (bijlagen zijn niet bijgevoegd aan dit voorbeeldverslag)

 • Resultaten [naam opdrachtgever] | 5

  Competing Values Cultuurscan

  Introductie:

  Waardevolle ontmoetingen in de vorm van een samengesteld programma van diepte-interviews met een representatief aantal medewerkers en leidinggevenden alsmede een online enqute stelden ons in staat om een betrouwbaar beeld te schetsen van de cultuurkenmerken van de [naam klant] . We hechten er aan om alle medewerkers van [naam klant] die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand brengen van deze cultuurscan te bedanken voor hun inzet.

  Onze visie op organisatiecultuur

  Reputatieschade, ontevreden klanten, te veel incidenten, te veel conflicten, muren tussen locaties, de strategie werkt niet. Allemaal onderwerpen waarbij de kern van het probleem moet worden gezocht in de cultuur van de organisatie: er is geen samenhang tussen denken, voelen, praten,

  beloven en handelen van de mensen binnen die organisatie. Hoe laat je de organisatiecultuur voor je werken en niet tegen je werken? Of anders gezegd wat moet de benodigde gewenste cultuur zijn die positief bijdraagt aan reputatie, tevreden klanten en gasten , kwaliteit, samenwerking en het realiseren van je strategie? De Competing Values Cultuurscan maakt de organisatiecultuur concreet door deze te meten bij alle medewerkers op specifieke cultuurfactoren. De actuele cultuur n de gewenste cultuur wordt concreet. Dat vormt de basis voor een door medewerkers gedragen aanpak om de benodigde en gewenste cultuur te bewerkstelligen op factoren als uitstraling, stijl van leidinggeven, personeelsmanagement, strategien en datgene wat bindt binnen een organisatie.

  Door deze factoren te analyseren en in kaart te brengen is het mogelijk om heel doelgericht een cultuurverandering versneld op gang te brengen in de richting die aan de hand van gedegen onderzoek is vastgelegd. De cultuurscan van [naam onderzoeker] en de inhoud van dit document werden ondermeer genspireerd op de organisatie cultuurinzichten van Cameron & Quinn (USA).

  Cultuurstijlen:

  De meeste organisaties ontwikkelen een dominante culturele stijl. Er zijn echter nauwelijks organisaties met maar n enk