of 25 /25
PRECTICA DE SPECIALITATE IN CADRUL FIRMEI ''CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVA'' BUZAU 1

Consumcoop Federalcoop Buzau

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect de conta

Text of Consumcoop Federalcoop Buzau

Page 1: Consumcoop Federalcoop Buzau

PRECTICA DE SPECIALITATE IN CADRUL FIRMEI

CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVA

BUZAU

1

Object 1

PATRASCU MARIN NICOLETA FLORENTINA

FACULTATE SPIRU HARET MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZARECONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CENTRUL TERITORIAL BUZAU

FORMA DE INVATAMANT ID

-2009-

2

CUPRINS

Cap1 Prezentarea entitatiipag 1

11 Infiintare denumirecapitalpag 1 12Domeniul de activitatepag 2 13Modul de organizare si conducere a contabilitatiipag 3 Cap2 Intocmirea documentelor contabilea registrelor contabile a declaratiilor si decoturilorpag 4

21Registre contabilepag 4 22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilorpag 5 23Documente privind organizarea contabilitatii materialelorpag 6 24Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banestipag 7 25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salarialepag 8 26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilorpag10 27Documente privind organizarea contabilitatii generalepag10 28Documente privind organizarea inventarierii patrimoniuluipag11 29Gestionareafolosirea si evidenta formularelor cu regim special hellippag12 210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare hellippag12

Cap3 Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificarepag13

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderiipag15Bibliografiepag18

3

Cap1Prezentarea entitatii

11Infiintaredenumirecapital

Societatea Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa si-a inceput activitatea in anul 1949Numarul inmatriculare la registrul cometului este C10282005Deasemenea este o societate platitoare de tva avand cod unic de inregistrareRO1149842

Actul constitutiv al societatii Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa cuprinde urmatoarele elemente

a)FORMA JURIDICA Societatea Consumcoop Federalcoop este o persoana juridica de nationalitate romana ce isi desfasoare activitatea in concordanta cu legile in vigoare si de asemenea cu statutul societatiiForma juridica a societatii estesocietate de consum

b)DENUMIREA SOCIETATII Numele complet este rdquoConsumcoop Federalcoop Societate Cooperativardquo

c)SEDIUL SOCIALSediul societatii se afla in Bulevardul Gariinumarul 4-6judetul BuzauSocietatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru

bull Punct de lucru in localitatea Gheraseni judetul Buzaubull Punct de lucru in localitatea Bercajudetul Buzaubull Punct de lucru la iesirea din orasul Buzaubull Doua puncte de lucru in Bulevardul Garii la nr4-6judetul Buzaubull Punct de lucru in Vernestijudetul Buzau

d)DURATA SOCIETATIIDurata societatii este nelimitata in timp

e)CAPITALUL SOCIAL Capitalul subscris si varsat este in valoare de 16 540 ron

f)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREASocietatea este administrata si reprezentata pe toata durata ei de prezentare de o persoana fizicacetatean roman

4

g)FORTA DE MUNCASocietatea va putea angaja personal cu contract de muncacu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari socialeSocietatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREASocietatea se dizolva prin vointa asociatului unicimposibilitatea realizarii obiectului de activitate faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala

12 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizatecu vanzare predominanta de produse nealimentareAcasta clasa include

bull activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare bauturile si produsele din tutun nu sunt predominanteAcest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse caimbracamintemobilierproduse electrocasnicearticole de fierariecosmeticebijuteriijucariiarticole sportive etc

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu natura clientilorca si in cazul comertului cu ridicataSe considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatoriin special persoane fizice si gospodariComertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii accesibile publiculuise clasifica

bull Dupa tipul de magazin-loc-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul cu amanuntul incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat intro anumita grupa de marfuri este frecvent un demers foarte delicatO abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion StanescuAcesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul schimbuluidar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ci numai acelea destinate schinbului prin insusi scopul producerii lor Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la producator la consumator reprezinta circulatia marfurilorAceasta se poate realiza prin relatii directe sau prin intremediari negustori

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania judetul Buzau domeniul 52

5

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 2: Consumcoop Federalcoop Buzau

PATRASCU MARIN NICOLETA FLORENTINA

FACULTATE SPIRU HARET MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZARECONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CENTRUL TERITORIAL BUZAU

FORMA DE INVATAMANT ID

-2009-

2

CUPRINS

Cap1 Prezentarea entitatiipag 1

11 Infiintare denumirecapitalpag 1 12Domeniul de activitatepag 2 13Modul de organizare si conducere a contabilitatiipag 3 Cap2 Intocmirea documentelor contabilea registrelor contabile a declaratiilor si decoturilorpag 4

21Registre contabilepag 4 22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilorpag 5 23Documente privind organizarea contabilitatii materialelorpag 6 24Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banestipag 7 25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salarialepag 8 26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilorpag10 27Documente privind organizarea contabilitatii generalepag10 28Documente privind organizarea inventarierii patrimoniuluipag11 29Gestionareafolosirea si evidenta formularelor cu regim special hellippag12 210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare hellippag12

Cap3 Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificarepag13

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderiipag15Bibliografiepag18

3

Cap1Prezentarea entitatii

11Infiintaredenumirecapital

Societatea Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa si-a inceput activitatea in anul 1949Numarul inmatriculare la registrul cometului este C10282005Deasemenea este o societate platitoare de tva avand cod unic de inregistrareRO1149842

Actul constitutiv al societatii Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa cuprinde urmatoarele elemente

a)FORMA JURIDICA Societatea Consumcoop Federalcoop este o persoana juridica de nationalitate romana ce isi desfasoare activitatea in concordanta cu legile in vigoare si de asemenea cu statutul societatiiForma juridica a societatii estesocietate de consum

b)DENUMIREA SOCIETATII Numele complet este rdquoConsumcoop Federalcoop Societate Cooperativardquo

c)SEDIUL SOCIALSediul societatii se afla in Bulevardul Gariinumarul 4-6judetul BuzauSocietatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru

bull Punct de lucru in localitatea Gheraseni judetul Buzaubull Punct de lucru in localitatea Bercajudetul Buzaubull Punct de lucru la iesirea din orasul Buzaubull Doua puncte de lucru in Bulevardul Garii la nr4-6judetul Buzaubull Punct de lucru in Vernestijudetul Buzau

d)DURATA SOCIETATIIDurata societatii este nelimitata in timp

e)CAPITALUL SOCIAL Capitalul subscris si varsat este in valoare de 16 540 ron

f)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREASocietatea este administrata si reprezentata pe toata durata ei de prezentare de o persoana fizicacetatean roman

4

g)FORTA DE MUNCASocietatea va putea angaja personal cu contract de muncacu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari socialeSocietatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREASocietatea se dizolva prin vointa asociatului unicimposibilitatea realizarii obiectului de activitate faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala

12 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizatecu vanzare predominanta de produse nealimentareAcasta clasa include

bull activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare bauturile si produsele din tutun nu sunt predominanteAcest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse caimbracamintemobilierproduse electrocasnicearticole de fierariecosmeticebijuteriijucariiarticole sportive etc

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu natura clientilorca si in cazul comertului cu ridicataSe considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatoriin special persoane fizice si gospodariComertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii accesibile publiculuise clasifica

bull Dupa tipul de magazin-loc-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul cu amanuntul incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat intro anumita grupa de marfuri este frecvent un demers foarte delicatO abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion StanescuAcesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul schimbuluidar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ci numai acelea destinate schinbului prin insusi scopul producerii lor Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la producator la consumator reprezinta circulatia marfurilorAceasta se poate realiza prin relatii directe sau prin intremediari negustori

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania judetul Buzau domeniul 52

5

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 3: Consumcoop Federalcoop Buzau

CUPRINS

Cap1 Prezentarea entitatiipag 1

11 Infiintare denumirecapitalpag 1 12Domeniul de activitatepag 2 13Modul de organizare si conducere a contabilitatiipag 3 Cap2 Intocmirea documentelor contabilea registrelor contabile a declaratiilor si decoturilorpag 4

21Registre contabilepag 4 22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilorpag 5 23Documente privind organizarea contabilitatii materialelorpag 6 24Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banestipag 7 25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salarialepag 8 26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilorpag10 27Documente privind organizarea contabilitatii generalepag10 28Documente privind organizarea inventarierii patrimoniuluipag11 29Gestionareafolosirea si evidenta formularelor cu regim special hellippag12 210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare hellippag12

Cap3 Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificarepag13

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderiipag15Bibliografiepag18

3

Cap1Prezentarea entitatii

11Infiintaredenumirecapital

Societatea Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa si-a inceput activitatea in anul 1949Numarul inmatriculare la registrul cometului este C10282005Deasemenea este o societate platitoare de tva avand cod unic de inregistrareRO1149842

Actul constitutiv al societatii Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa cuprinde urmatoarele elemente

a)FORMA JURIDICA Societatea Consumcoop Federalcoop este o persoana juridica de nationalitate romana ce isi desfasoare activitatea in concordanta cu legile in vigoare si de asemenea cu statutul societatiiForma juridica a societatii estesocietate de consum

b)DENUMIREA SOCIETATII Numele complet este rdquoConsumcoop Federalcoop Societate Cooperativardquo

c)SEDIUL SOCIALSediul societatii se afla in Bulevardul Gariinumarul 4-6judetul BuzauSocietatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru

bull Punct de lucru in localitatea Gheraseni judetul Buzaubull Punct de lucru in localitatea Bercajudetul Buzaubull Punct de lucru la iesirea din orasul Buzaubull Doua puncte de lucru in Bulevardul Garii la nr4-6judetul Buzaubull Punct de lucru in Vernestijudetul Buzau

d)DURATA SOCIETATIIDurata societatii este nelimitata in timp

e)CAPITALUL SOCIAL Capitalul subscris si varsat este in valoare de 16 540 ron

f)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREASocietatea este administrata si reprezentata pe toata durata ei de prezentare de o persoana fizicacetatean roman

4

g)FORTA DE MUNCASocietatea va putea angaja personal cu contract de muncacu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari socialeSocietatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREASocietatea se dizolva prin vointa asociatului unicimposibilitatea realizarii obiectului de activitate faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala

12 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizatecu vanzare predominanta de produse nealimentareAcasta clasa include

bull activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare bauturile si produsele din tutun nu sunt predominanteAcest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse caimbracamintemobilierproduse electrocasnicearticole de fierariecosmeticebijuteriijucariiarticole sportive etc

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu natura clientilorca si in cazul comertului cu ridicataSe considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatoriin special persoane fizice si gospodariComertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii accesibile publiculuise clasifica

bull Dupa tipul de magazin-loc-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul cu amanuntul incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat intro anumita grupa de marfuri este frecvent un demers foarte delicatO abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion StanescuAcesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul schimbuluidar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ci numai acelea destinate schinbului prin insusi scopul producerii lor Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la producator la consumator reprezinta circulatia marfurilorAceasta se poate realiza prin relatii directe sau prin intremediari negustori

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania judetul Buzau domeniul 52

5

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 4: Consumcoop Federalcoop Buzau

Cap1Prezentarea entitatii

11Infiintaredenumirecapital

Societatea Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa si-a inceput activitatea in anul 1949Numarul inmatriculare la registrul cometului este C10282005Deasemenea este o societate platitoare de tva avand cod unic de inregistrareRO1149842

Actul constitutiv al societatii Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa cuprinde urmatoarele elemente

a)FORMA JURIDICA Societatea Consumcoop Federalcoop este o persoana juridica de nationalitate romana ce isi desfasoare activitatea in concordanta cu legile in vigoare si de asemenea cu statutul societatiiForma juridica a societatii estesocietate de consum

b)DENUMIREA SOCIETATII Numele complet este rdquoConsumcoop Federalcoop Societate Cooperativardquo

c)SEDIUL SOCIALSediul societatii se afla in Bulevardul Gariinumarul 4-6judetul BuzauSocietatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru

bull Punct de lucru in localitatea Gheraseni judetul Buzaubull Punct de lucru in localitatea Bercajudetul Buzaubull Punct de lucru la iesirea din orasul Buzaubull Doua puncte de lucru in Bulevardul Garii la nr4-6judetul Buzaubull Punct de lucru in Vernestijudetul Buzau

d)DURATA SOCIETATIIDurata societatii este nelimitata in timp

e)CAPITALUL SOCIAL Capitalul subscris si varsat este in valoare de 16 540 ron

f)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREASocietatea este administrata si reprezentata pe toata durata ei de prezentare de o persoana fizicacetatean roman

4

g)FORTA DE MUNCASocietatea va putea angaja personal cu contract de muncacu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari socialeSocietatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREASocietatea se dizolva prin vointa asociatului unicimposibilitatea realizarii obiectului de activitate faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala

12 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizatecu vanzare predominanta de produse nealimentareAcasta clasa include

bull activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare bauturile si produsele din tutun nu sunt predominanteAcest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse caimbracamintemobilierproduse electrocasnicearticole de fierariecosmeticebijuteriijucariiarticole sportive etc

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu natura clientilorca si in cazul comertului cu ridicataSe considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatoriin special persoane fizice si gospodariComertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii accesibile publiculuise clasifica

bull Dupa tipul de magazin-loc-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul cu amanuntul incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat intro anumita grupa de marfuri este frecvent un demers foarte delicatO abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion StanescuAcesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul schimbuluidar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ci numai acelea destinate schinbului prin insusi scopul producerii lor Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la producator la consumator reprezinta circulatia marfurilorAceasta se poate realiza prin relatii directe sau prin intremediari negustori

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania judetul Buzau domeniul 52

5

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 5: Consumcoop Federalcoop Buzau

g)FORTA DE MUNCASocietatea va putea angaja personal cu contract de muncacu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari socialeSocietatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREASocietatea se dizolva prin vointa asociatului unicimposibilitatea realizarii obiectului de activitate faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala

12 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizatecu vanzare predominanta de produse nealimentareAcasta clasa include

bull activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare bauturile si produsele din tutun nu sunt predominanteAcest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse caimbracamintemobilierproduse electrocasnicearticole de fierariecosmeticebijuteriijucariiarticole sportive etc

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu natura clientilorca si in cazul comertului cu ridicataSe considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatoriin special persoane fizice si gospodariComertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii accesibile publiculuise clasifica

bull Dupa tipul de magazin-loc-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul cu amanuntul incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat intro anumita grupa de marfuri este frecvent un demers foarte delicatO abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion StanescuAcesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul schimbuluidar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ci numai acelea destinate schinbului prin insusi scopul producerii lor Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la producator la consumator reprezinta circulatia marfurilorAceasta se poate realiza prin relatii directe sau prin intremediari negustori

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania judetul Buzau domeniul 52

5

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 6: Consumcoop Federalcoop Buzau

Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gaspodaresti

13MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATIICIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea in cadrul Consumcoop Federalcoopse tine in compartiment distinctcu personal angajat cu pregatire de specialitateOrganizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sefMoglan Nicolaiiar coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator Stoicescu Danielin stransa colaborare cu directorul executiv DNAFERCU VIORICA

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sefsi de asemenea de patru contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucruAstfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente a registrelor de casaa jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare a deconturilor aferente punctelor de lucrua declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixeLa incheierea lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru verificare si arhivareAstfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoareleregistrele de casa facturi furnizori insotite unde este cazul de NIRfacturi clienti exrosudeclaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate procese verbale de compensare La sediul central pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de bancase inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii a salariilor a mijloacelor fixea declaratiilor la bugetul statuluise tine evidenta imprimatelor cu regim special se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVAse intocmeste balanta de varificare lunarase calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 7: Consumcoop Federalcoop Buzau

curent al societatii pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrareAceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii

Cap2Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile a declaratiilor si deconturilor

21 Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile Acestea se prezinta sub forma unor registre legate fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt Registrul jurnalCartea mareRegistrul inventara)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile in mod cronologic operatiile patrimonialeprin respecterea succesiunii documentelordupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitateIn cadrul firmei Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate socratepe baza inregistrarilor efectuate zilnic Se listeaza la sfarsitul luniiiar totalurile(rulajul)se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Buzau la data infintarii firmei

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in registrul jurnalstabilindu-se situatia fiecarui cont respectiv soldul initialrulajele debitoate rulajele creditoare si soldurile finaleFormularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme cum ar fifise de cont pentru operatiuni diverse fise de cont sah sau pe conturi corespondente forma cartea marecentralizatoareForma folosita drept registru cartea marede firma Consumcoop Federalcoopeste cea de fisa de cont pentru operatiuni diverseAceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza o data pe an la sfarsitul anului

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncaAngajatorul are obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilordata incheierii contractului individual de muncadata inceperii activitatiimodificare si suspendarea contractuluidurata acestuia durata muncii in ore pe zi respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din Romaniasalariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuianumeleprenumele si semnatura persoanei care face inscriereaIn cazul societatii Consumcoop Federalcoop registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic conform normelor in vigoarela sediul central al angajatorului in cadrul departamentului de Reurse Umane

7

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 8: Consumcoop Federalcoop Buzau

d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasivgrupate in functie de natura lorconform posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit normelor legaleElementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabilRegistrul inventar cuprinde doua parti listele de inventariere si recapitulatia inventaruluiIn cadrul recapitulatiei datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiunee)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialezate in domeniilefinanciar fiscalinspectia munciisanitarfitosanitarurbanismcalitatea in constructiiprotectia consumatoruluiprotectia impotriva incendiilorprecum si in alte domenii prevazute de legeConsumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidatInformatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidatRegistrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii Consumcoop Federalcoopin cadrul serviciului Financiar Contabilitate unde se fac si inregistrarile in acesta

22Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventerFiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar in ordine cronologica pe baza documentelor primiteEste intocmit de serviciul Financiar Contabilitate pe grupe de mijloace fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fixb)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixeSe intocmeste de serviciul Financiar Contabil intrun exemplar pentru fiecare mijloc fixc)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca

bull Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii

bull Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta

bull Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologiceprecum si cladirile si constructiile speciale

8

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 9: Consumcoop Federalcoop Buzau

care deservesc procese tehnologice acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologiceSe intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitiiin prezenta membrilor comisiei care este formata din presedinte specialisti -consultanti asistenti la receptiee)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste caDocument de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe

bull Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe de scoatere din uz

bull Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixebull Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate

23Documente privind organizarea contabilitatii materialelora)NIR-ul serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate document justificativ pentru incarcare in gestiune act de proba in litigiile cu carausii si furnizoriipentru diferentele conststate la receptiedocument justificativ de inregistrare in contabilitateCircula la getiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionatela compartimentul financiar contabilpentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analiticaatasata la documentele de livrareSe arhiveaza la compartimentul financiar contabilb)Bonul de consumServeste ca -document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv mai multor materialedupa caz-document justificativ de scadere din gestiune-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpaSe intocmeste in doua exemplare pe masura lansariirespectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele-la compartimentul financiar contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

c)Aviz de insotire a marfiiEste un formular tipizat ce regim special de tiparire inseriere si numerotatrecomun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizataServeste ca

bull Document de insotire a marfii pe timpul transportuluibull Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscalebull Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta bull Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleiasi unitati in cazul transferului

Circula la

9

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 10: Consumcoop Federalcoop Buzau

-furnizor-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientuluipentru semnare de primire-la compartimentul financiar contabil atasat la factura-la cumparator -la magazie pentru incarcarea de gestiune a produselor marfurilor sau altor valori materiale primitedupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor -la compertimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica atasat la facturad)Dispozitia de livrare Serveste ca

bull Document pentru eliberarea din magazie a produselor marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii

bull Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare bull Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

dupa caz

Circula la magazie pentru eliberarea produselor marfurilor sau altor valori materiale precum inregistrarea in evidenta magaziei semnandu-se de catre gestionarul magazieiUn exemplar se arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari

e)Fise de magazie Serveste ca -document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor iesirilor si stocurilor de valori materiale -sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale Se intocmesc intrun exemplar separat pentru fiecare fel de materialsi se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si la stocFisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale propriiInregistrarile in fise de magazie se fac document cu documentStocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata dar in mad obligatoriu zilnic

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire inserieresi numerotare comun pe economie executat pe carton securizatServeste ca

bull Document de evidenta a intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare care au un regim special de inseriere numerotare evidenta si urmarire

bull Document de evidenta a formularelor anualebull Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare

Se intocmeste inrtun exemplar separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar Nu circula fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil

24 Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

10

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 11: Consumcoop Federalcoop Buzau

a) Foaia de varsamant este un formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de legeSe intocmeste de casier in doua exemplare unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casab)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerarc)Dispozitia de plata incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli Se inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sefIn baza documentului astfel intocmit casieria elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate Acestea raman la registrul de casa ca documente justificatived)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clientie)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice in numerar lei sau valutaSe intocmeste de casier zilnic in doua exemplare un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii

25Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas se semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate b)Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii se depune la ITM un exemplarse semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITMc)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casad)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anuluie)Ordin de deplasare serveste ca

bull Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea bull Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate bull Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans bull Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intrun exemplarse semneaza de seful departamentuluidaca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sumeLa justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef

11

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 12: Consumcoop Federalcoop Buzau

Declaratiile la bugetul statuluiStatul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statuluiin format electronic si anume

bull Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata in doua exemplare lunarunul depunandu-se la CNPAScelalalt cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii lunartot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la AJOFMCuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii

bull Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de salarii Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate liste cu intrari si iesiri declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii

bull Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia financiaraSe depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul socratein programele puse la dspozitie de aceste institutiiProgramul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente

bull a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani Acest fluturas se distribuie salariatilor prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate

bull b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani

bull c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM

bull d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata

bull e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani

bull f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ulnumele si prenumele restul de plata si loc pentru semnatura aceasta ramane ca act justificativ la registrul de casa

bull g)recapitulatii pentru avans si lichidare Recapitulatia pentru plata salariilor contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate

bull h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

bull i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza fisa fiscala fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului tot la sfarsitul anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se depun la Administratia Finantelor Publice Buzau

12

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 13: Consumcoop Federalcoop Buzau

26Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectatabull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorataAcest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcatCircula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata Se arhiveaza la compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)b)Jurnal de cumparari Formular tipizat fara regim special Serveste ca

bull Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de servicii

bull Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila bull Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intrun singur exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVAdeductibila Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugataSe arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de tvac)Factura (furnizorclient)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire inseriere si numerotare comun pe economie executat pe hartie securizataServeste ca

bull Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate

bull document de insotire a marfii pe tipul transportului bull Document de incarcare in gestiunea primitorului bull Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului

27Documente privind organizarea contabilitatii generale

Balanta de verificare In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 14: Consumcoop Federalcoop Buzau

contabil Serveste la

bull Verificarea exactitatii inregistrarilor bull Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica bull Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

28Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caza elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueazaDocumentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt urmatoarele a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariereSe intocmeste intrun exemplar de gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionrul respectiv sauacolo unde este posibil acest lucru inainte de incepere a operatiei de inventariere si se semnaza de acesta c)Lista de inventariere -serveste ca

bull document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatiibull document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri bull document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si

minusurilor constatatebull document pentru intocmirea registrului jurnal bull document centralizator al operatiunilor de inventariere bull Se listeaza din programul de contabilitate listele de inventariere fara cantitati aceste liste

se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurileListele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul verbal se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca

bull document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca bull titlu executoriu in momentul comunicariibull document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef se intocmeste in trei exemplare exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru punerea in aplicare exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului

14

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 15: Consumcoop Federalcoop Buzau

e)Angajamentul de plata -serveste ca

bull angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale bull titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor bull titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectarea angajamentelor bull Se intocmeste intrun exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in

compartimentul financiar contabil Acest angajament se da in fata juristului societatii care are sarcina de a respecta legile si a-l semna

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune

29Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

210Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere Situatiile financiare anuale se compun din

bull bilantbull cont de profit si pierderebull situatia modificarilor capitalului preopriubull situatia fluxului de trezorerie bull politici contabile bull note explicative

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari autorizatise depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani

15

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 16: Consumcoop Federalcoop Buzau

Cap 3Monografia contabila a entitatii intocmirea balantei de verificare

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop pe baza pontajelor intocmite de serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate care la randul lor se centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul socrateSe vor inregistra urmatoarele

a) Data 31012008Cheltuieli cu salarii brute realizate641=421 631575 lei

641=421 220(cm din fs) lei 641=421 087(cm din cci)lei

b)Data 31012008Retinerile din salarii -Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 95)

421=4312 -Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota65)

421=4313 -Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1)

421=4372 -Impozitul pe salarii

421=444 -Retinerile din salarii

421=427pensie alimentara421=4282 retineri rate tv

c)Data 31012008Contributia de asigurari sociale-angajator(1950) 6451=4311 d)Data 31012008contributia pentru asigurari sociale de sanatate-angajator(cota de 6) 6453=4313 e)Data 31012008Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota de 2)

16

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 17: Consumcoop Federalcoop Buzau

6452=4371 f)Data 31012008contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale-angajator(conform CAEN 0442) 6451=4473 g)Data 31012008contributia pentru concedii si indemnizatii(085) 6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat 117=121Se inregistreaza facturile emise

Data09012008 -factura nr25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop Federaloop 41119=7045 1000 lei 41119=4427 190 lei

Data12012008-factura nr1632 emisa de Minicoop 41119=7045 108841 lei 41119=4427 19159 leiData 24012008-factura nr 3753 emisa de Pati Bar 41119=7045 2000 lei 41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza

Data 04012008-Se depune numerarul din casa magazinului Minicoop in contul colector de la sucursala bancii din Buzau 4812=5311 3000 lei

Data 13012008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din Gheraseni (nr2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008in casa punctului de lucru 5311=41119 3200lei

Data24012008-Se achita prin casa de la Buzau salariul unei persoane care nu poseda inca card la banca in numerar 421=5311 980 lei

Data26012008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Bercain numerar 4113=5311 1000 lei

Data 28012008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei 5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul Minicoop(04012008) 5121=4812 3000 lei

17

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 18: Consumcoop Federalcoop Buzau

Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului PROBER(27012008) 5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007pe card (10012008) 421=5121 5467320 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12012008) 427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20012008) 627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31012008) 6813=2813 136883 lei 6814=2814 54551 lei 6813=2813 325084 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop

Cap4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli regiili autonome societatile nationalecompaniile natinalesocietatile comerciale cu captal de stat institutiile nationale de dezvoltare precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli agentii economici pot utiliza si formulare specifice proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau locale dupa cazin functie de necesitati mai ales pentru fundamentatea veniturilor a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute de acte normative in vigoarela termenele stabilite prin acesteaIn cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre Guvern anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieliBugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome societatilor comerciale companiilor nationale institutelor nationale de cercetatre dezvoltare precum si societatilor comerciale cu capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 19: Consumcoop Federalcoop Buzau

privind gestiunea unitatii patrimonialePrin structura sa acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesareIn preocesul de eleborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli cu defalcarea pe trimestre compus din urmatoarele

bull Bugetul de activitati generalebull Bugetul de activitati de trezoreriebull Imprumuturi garantate de statbull Principalii indicatori economici si financiari

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul curentcomparativ cu cele realizate in anul precedentprecum si alte date referitoare la profitul de repatizatsurse de finantare a investitiilorcheltuieli pentru investitii si alte date de fundamentare Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite semifabricatelor produse rezidualemarfurilordin lucrari si servicii prestatestudii si cercetariredeventelocatii de gestiune si chiriiactivitati diverseproductia de imobilizari corporalesi necorporalesumele prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitatidifirente de pret ca tariftransferuri si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare precum si venituri din provizioane privind activitate de explatare Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii alte imobilizari financiarecreante imobilizatetitluri de plasamentdiferente de curs valutardobanzi din alte venituri financiaresi venituri financiare din provizioane Veniturile exceptionale cuprindvenituri din operatiuni de gestiunerespectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilozarilor corporale venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre a subventiilor pentru investitii regasite in rezultatele financiarevenituri din vanzarea activelor imobilizatevenituri exceptionale din provizioane Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materialecheltuieli cu personal cheltuieli privind amotizarile si provizioanelecheltuieli de protocolcheltuieli pentru reclama si pubilcitatetichete de masa si alte cheltuieli Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime materiale consumabileobiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizoriimarfurileambalajeleenergia si apaanimalele si pasarilematerilele nestocate Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor legale in vigoareinclusiv asigurarile sociale si protectia sociala Cheltuielie de protocol reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate dobanzilecheltuielile din diferente de curs valutaralte cheltuieli financiareprecum si cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiunedespagubiriamenzipenalitatidonatii si subventii acordatepierderi provenite de la debitori diversi precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedatealte cheltuieli privind opratiuni de capitalalte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 20: Consumcoop Federalcoop Buzau

de gestiuneprecum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci programul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia fondurile proprii si cele imprumutaterelatiile cu agentii economici cu salariatiicu actionariicu statul

20

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 21: Consumcoop Federalcoop Buzau

BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb contabilitate

Elemente patrimoniale Activ Pasiv

1012 Capital social subscris varsat 0 165401061 Rezerve lagale 0 501171 Rezultatul raportat 78405 0121 Profit si pierdere 8850025 01671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14500642123 Amenajari de sedii inchiriate 56545 02131 Echipamente tehnologice 13800 02133 Mjloace de transport 85987431 02141 Mobilierbirotica alte corporale 1556534 0265 Alte titluri imobilizate 200 02812 Amortizarea constructiilor 0 58642813 Amortizarea masinilor 0 58463322814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 214562040111 Furnizori interni stocuri 0 233278740112 Furnizori interni servicii 0 135649340113 Furnizori interni chirii 0 3543324041 Furnizori echipamente 0 37659408 Furnizori facturi nesosite 0 -20041119 Clienti interni 14534254 0421 Personal-salarii datorate 0 8754390427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 1984281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14654504282 Alte creante in legatura cu personalul 1043346 0

4310 Contributia pt concedii si indemn(085) 0 -5465644311 Contributia pt asigurari sociale unitate(195) 0 43983454312 Contributia pt asigurari sociale angajati(95) 0 19546214313 Contributia angajator la asigde sanatate(6) 0 73864314 Contributia angajatilor la asigde sanatate(65) 0 95434371 Contributia unitatii la fd somaj(2) 0 35424372 Contributia individuala la fdsomaj(1) 0 589

21

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 22: Consumcoop Federalcoop Buzau

4423 Tva de plata 0 69359325444 Impozitul pe salarii 0 294504471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 37684472 Comision camera de munca(025) 0 2944472 Fond de risc si accidente 0 3824462 Creditori diversi 0 125675121 Conturi curente la banci in lei 11037862 05124 Conturi la banci in valuta 2236987 05311 Casa in lei 5447876 0542 Avansuri de trezorerie 3456 0

TOTAL ACTIVPASIV 4951435 4951435

22

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 23: Consumcoop Federalcoop Buzau

BIBLIOGRFIE

1STEFAN GHEORGHE FUNDAMENTE ECONOMICE

2GVINTILA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEIEDECONOMICABUCURESTI2004

3PROFUNIVDR LUMINITA IONESCU CONTABILITATILOR SOCIETATILOR COMERCIALE

4HLACRAYAHOOCOM

Codul Fiscal al Romacircniei versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprindemodificările aduse de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscalaprobate prin HG nr 442004 Rectificarea publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 112din 06 februarie 2004 Codul de Procedură Fiscală din 2004 HG nr 9772004 OG nr 942004 Legeanr 5072004 HG nr 7832004 OG nr 832004 Legea nr 4942004 OUG nr 1232004 OUG nr1382004 Legea nr 962005 OUG nr 242005 OUG nr 302005 OUG nr 452005 Legea nr1642005 Legea nr 1632005 Legea nr 2102005 Legea nr 2472005 Decizia CurŃii ConstituŃionalenr 5682005 HG nr 7972005 OUG nr 2032005 OUG nr 212006 OUG nr 332006 Legeanr 3172006 OG nr 432006 HG nr 15142006 Legea nr 3432006 Rectificarea publicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 765 din 07 septembrie 2006 OUG nr 1102006 OUG nr222007 HG nr 6672007 OUG nr 1062007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr703 din 18 octombrie 2007 Legea nr 3722007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr899 din 28 decembrie 2007 OUG nr 1552007 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 884 din 21 decembrie 2007 OUG nr 512008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea Inr 327 din 25 aprilie 2008 OUG nr 942008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr485 din 30 iunie 2008 Ordinul nr 19842008 publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircnieidin 27 iunie 2008 HG nr 6642008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei

23

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 24: Consumcoop Federalcoop Buzau

iunie 2008 OUG nr 502008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 327 din 25 aprilie2008 OUG nr 912008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 480 din 30 iunie 2008OUG nr 1272008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 705 din 16 octombrie 2008OUG nr 2002008 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 815 din 04 decembrie 2008 Hotăracircrea Guvernului nr 1052007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixepublicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr103 din 12 februarie 2007 Legea contabilităŃii nr 821991 republicată icircn Monitorul Oficial Partea I nr 454 din 18 iunie2008 Legea finanŃelor publice nr 500 2002 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5972002 modificată prin Legea nr 3142003 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr5062003 HG nr 4062009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 266 din 23 aprilie2009 OUG nr 342009 publicată icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 249 din 14 aprilie 2009 Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03aprilie 2009) Editura Best Publishing Bucuresti 2009 OG nr 1191999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv republicată icircnMonitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 7992003 modificată prin OUG nr 1452007 publicată icircnMonitorul Oficial Partea I nr 877 din 20 decembrie 2007 OMEF nr 35122004 privind privind documentele financiar-contabile publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 870 din 23 decembrie 2008 OMFP nr 17522005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directiveleeuropene publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr1080 bis din 30 noiembrie 2005actualizat prin OMFP nr 20012006 si prin OMEF nr 23742007 publicat icircn Monitorul Oficial alRomacircniei Partea I nr 25 din 14 ianuarie 2008 OMFP nr 17532004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si pasiv publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117413122004 OMFP nr 17922002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarealichidarea ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea evidenŃa si raportareaangajamentelor bugetare si legale publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 37 din 23ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de OMEF nr 34212008 publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 797 din 27 noiembrie 2008 OMFP nr 19172005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilităŃii instituŃiilor publice Planul de conturi pentru instituŃiile publice si instrucŃiunilede aplicare a acestuia publicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr 1186 bis din 29 decembrie2005 cu modificările si completările ulterioare OMFP nr 19542005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publicepublicat icircn Monitorul Oficial al Romacircniei Partea I nr117627122005 cu modificările si completărileulterioare OMFP nr 22262006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de cătrepersoanele prevăzute la art 1 din Legea contabilităŃii nr 821991 republicată publicat icircn MonitorulOficial al Romacircniei Partea I nr 1056 din 30 decembrie 200624

24

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25

Page 25: Consumcoop Federalcoop Buzau

Asd

bull fds

bull vcx

bull

25