Controls 14 15

  • Author
    pili

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

controls 1r 2n

Text of Controls 14 15

CONTROL DE VALENCI 2n CURS UNITAT INICIAL

NOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................1-Completa lalfabet.

A

a B C de F ge hac J K M

N

pe Q R S ve W ics y

grega Z

2-Al quadre de l'exercici anterior, pinta de color groc les lletres vocals.

3-Ordena alfabticament les paraules segents:

Andra Georgiana Karina Paula Jlia

................................................................................................................................

4-Explica amb les teues paraules qu s una sl.laba.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5-Separa les sl.labes de les paraules segents:

cadira ordinador paleta sol pati gronxador mar retolador

6-Escriu una paraula de cada:

que tingue tres lletres ............ que tingue quatre lletres................ que tingue set lletres.....................

7-Escriu una frase amb cadascuna d'aquestes paraules:

escola--.................................................................................................................................

ordinador--............................................................................................................................ mestra--................................................................................................................................. 8-Dictat

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CONTROL DE MATEMTIQUES 2n CURS UNITAT INICIALNOM..................................................................................................................................................................

DATA.................................................................................................................................................................. 1-Completa el quadre:

nombreDUdescomposici nom

5454 50+4Cinquanta-quatre

86

49

30+5

68

2-Representa en bacs i regletes els nombres segents:

73

40

17

8

3-Encercla en grups de 10 i completa.

D U

4-Escriu els noms del nombres anteriors i posteiors.

80.. 46 ..60.. ..73 ..89

5-Ordena de ms xicotet a ms gran i escriu el signe corresponent.

20-46-73-84-80-54-32-92-17-40

..

6-Suma o resta.

54 38 56 94 62 47 36 22 46 50 29 33

7-Segueix les sries

34-36-38-.-.-.-.-.-.-. 54-51-48-.-.-.-.-.-.-.

8-Dibuixa una xiqueta. A la dreta de la xiqueta una pilota. A lesquerra de la xiqueta un arbre i dalt de larbre un sol.

9-Completa:

Els nombres que se sumen sanomenen.. El resultat sanomenao Una desena snunitats. Encara que canviem l..dels sumands el..no varia. Cinquanta quatre s que set desenes i menor que...

CONTROL DE CASTELLANO 2CURSO UNIDAD INICIALNOMBRE...............................................................................................................................................................

FECHA..................................................................................................................................................................1-Completa el abecedario

A

a B C de F gehache J K M

N

ee O pe Q R S ve Wequis Y Z

2-Escribe una frase de 6 palabras........................................................................................................................ 4 palabras........................................................................................................................

5 palabras........................................................................................................................ 3-Escribe el nmero de palabras que tiene cada oracin. En clase tenemos dos ordenadores............... La encargada borra la pizarra,dibuja el tiempo i reparte los libros................. La asignatura que ms me gusta es el castellano............... 4-Separa las letras de las palabras siguientes y escribe el nmero. palabra..................... .. letras libro.......................... ..letras libreta....................... .. letras otoo....................... .. letras 5-Completa la teoria con las palabras siguientes: abecedario-- slabavocalesletras--consonantes Las letras a,e,i,o,u se llaman.....................Las dems letras se llaman....................... Todas las letras ordenadas forman el................................... Las palabras estn formadas por.......................... Las palabras se pronuncian con golpes de voz.Cada golpe de voz es una.................... 6-Separa las slabas de las siguientes palabras: mayscula.................................. letras................................. golpes......................................... matemticas....................................... 7-Dictado. ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .......................................................................................................................................

1-Els ssers vius es caracteritzen per......................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2-Escriu quatre exemples de cada.

ssers vius:.........................................................................................................................

elements inanimats:...........................................................................................................

3-Escriu les etapes de la nostra vida i escriu una caracterstica de cada.

*...........................................................................................................................................

*...........................................................................................................................................

*...........................................................................................................................................

*...........................................................................................................................................

*...........................................................................................................................................

4-En l'exercici anterior encercla l'etapa en qu tu et trobes.

5-Relaciona cada persona del poble amb l'etapa en qu es trobe.

Ramiro beb

Raquel adulta

Carla anci

Slvia jove

Gerard xiquet

6-Fes una descripci d'una companya de classe.Escriu el nom.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7-Escriu cinc hbits per tal de mantindre la nostra salut.

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

8-Escriu tres consells per a no constipar-nos.

*..............................................................................................................................................

*..............................................................................................................................................

*..............................................................................................................................................

CONTROL DE C.MEDI 2n CURS UNITAT 2 NOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................1-Escriu el nom dels cinc sentits.

.............................................................................................................................................

2-Relaciona i completa.

M'estic cremant! Oda

Em moleste la msica!! ............ Aquell quadre s molt bonic! .............

Mmmmm que bo! vista

T'has posat perfum?? ............

3-Pinta de tres colors diferents les parts del cos i escriu els noms.

4-Classifica els noms segents:

galta m turmell dents colze cor melic genoll muscle panxa nas bessons muscleCAPTRONCEXTREMITATS SUPERIORSEXTREMITATS INFERIORS

5-Completa:

Els ............. sostenen el cos .Sn rgids i no es poden ............ ni ....................... El conjunt de tots els ossos del nostre cos es diu.............................. Els ......................... recobreixen els ossos i fan que el cos es moga quan s'estiren i s'arronsen.Sn .................. i ......................... . El conjunt de tots els msculs del nostre cos s'anomena ........................... 6-Escriu tres consells per a cuidar els nostres ossos i msculs.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 7-Relaciona les articulacions amb l'acci que ens permeten realitzar.

muscle doblegar la m

coll girar el cap colze goblegar la cama monyica girar el bra

turmell doblegar el bra

genoll girar el peu

8-A Joan li han escaiolat la tbia esquerra. Dibuixa a Joan.

Escriu una acci que no puga realitzar Joan.

.......................................................................................................................................

Escriu una acci que puga realitzar Joan

......................................................................................................................................

(activitat 8 fotocopia esquelet musculatura)

CONTROL DE MATEMTIQUES 2n CURS UNITAT INICIALNOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................1-Completa el quadre.

nombre CDU nom

237

107

Tres-cents quaranta-sis

354

2- Representa els nombres segents en bacs i regletes.

241

362

105

3-Segueix les sries ;

100-110-120-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....

100-95-90-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....

100-200-......-......-......-......-......-......-......

4-Completa la teoria.

Una centena sn.................unitats. Una centena sn ..............desenes . Una hora t .........mitges hores Una hora t ........quarts d'hora Una hora t ......... minuts.

Un quart d'hora sn ....... minuts mitja hora sn .......... minuts

Els termes de la resta sn:....................... , ...................... i ....................... .

5-Resol les restes segents i fica els noms dels termes. 345 ------ ................... 458 ------ ....................... 120 ------ ................... 235 ------ ....................... ------ ................... ------ .......................

6-Resol les sumes segents i fica els noms dels termes. 341 ------ ................... 371------ ....................... 320 ------ ................... 235 ------ ....................... ------ ................... ------ .......................

7-Aplica la propietat associativa i resol aquestes sumes.

20 + 5 + 7 = + =

20 + 5 + 7 = + =

8- Escriu quina hora marca cada rellotge digital.

06:15

02:30

12:00

08:45

9- Dibuixa el rellotge digital o de busques segons corresponga.

12:45

08:15

10-Pere arriba a l'estaci d'autobussos a les tres i mitja.El seu autobs ix a les 4:15. Dibuixa els dos rellotges i calcula quant de temps tindr que esperar.

CONTROL DE VALENCI 2n CURS UNITAT 1NOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................1-Relaciona,forma comparacions i escriu les frases resultants.

s alt una tortuga

s negre una tomata

s lent una pua

Est blanc COM una llebre

Esta roig un pi

Corre la neu

s xicotet el carb

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2-Separa les sl.labes de les paraules segents.

genoll .......................

bessons ........................ melic ......................... esquena ......................... pestanyes ......................... ulls ......................... panxa ......................... abdominals ......................... bceps ......................... 3-Encercla la sl.laba tnica de les paraules anteriors.

4-Escriu paraules noves que tinguen el nombre de sl.labes que et demanen (escriu-les separaes ja).

Dos paraules de 1 ..................................................................................... Dos paraules de 2 ..................................................................................... Dos paraules de 3 ..................................................................................... Dos paraules de 4 ..................................................................................... 5-Escriu el nom

d'un gos ..............................

d'un poble ............................

d'una persona............................

d'una ciutat............................... Escriu un cognom ..............................

6-Completa la teoria. En una ............................ relacionem dos elements que tenen alguna cosa en com. Utilitzem la paraula .......... . Una ........................ s cada colp de veu amb qu pronunciem una paraula La sl.laba que sona ms fort s la sl.laba .................. 7-Dictat. ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... CONTROL DE CASTELLANO 2 CURSO UNIDAD 1NOMBRE...............................................................................................................................................................

FECHA.................................................................................................................................................................. 1-Continua las frases para formar comparaciones. Es alto...................................................................................

Esta negro ........................................................................

Es dulce ...........................................................................

Es tan alto ........................................................................

Juan salta..............................................................................2-Escribe cmo se llaman este tipo de palabras i pon un ejemplo de cada.Tienen 1 slaba .......................... ejemplo:......................... Tienen 2 slabas .......................... ejemplo:.........................Tienen 3 slabas .......................... ejemplo:......................... Tienen 4 o ms slabas .......................... ejemplo:.........................3-Cambia la definicin por la palabra adecuada.

Animal de compaa que ladra ... ...........................................

Medio de transporte que va por debajo del agua .. ......................................

Cubierto con el que cortamos la carne .. ........................................

Electrodomstico donde guardamos los alimentos para que no se estropeen.... ..................

4-Separa las slabas de las siguientes palabras y clasifcalas.

Rodilla codo esqueleto tobillo hombro ojo

pez hamburguesa pan patatas arroz col calabaza monoslababislabatrislabapolislaba

5-Escribe:

el nombre de tu pueblo:............................................

el nombre de tu colegio:............................................

el nombre de tu maestra:...........................................

el nombre de tu mascota:.......................................... (si no tienes inventa)

6-Dictado.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CONTROL VALENCI UNITAT 3 SEGON CURS

NOM................................................................

DATA ...............................................................6-Dictat.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CONTROL DE C.MEDI 2n CURS UNITAT 3 NOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................

CompletaLes persones per a viure necessitem:............................. i .....................................

L'oxigem l'obtenim de l'..............................

Els nutrients els obtenim des .................................... que prenem

Escriu els rgans que intervenen en la respiraci.

............................................................................................................................................Escriu els rgans que intervenen en la digesti. ............................................................................................................................................Escriu els rgans que intervenen en la circulaci. ............................................................................................................................................Classifica els noms segents. esfag dents venes pulmons bessons fmur colze artries boca cor llengua intest abdominal estmac anusrespiracinutricicirculaci

Escriu els noms que no has classificat i digues qu sn.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Relaciona cada tipus de dent amb la seua funci. Incicives trituren molars i premolars esgarren canines tallenExplica perqu el cor batega ms de pressa quan acabem de crrer...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Explica una altra situaci en qu tamb batega rpid........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CONTROL DE C.MEDI 2n CURS UNITAT 4 NOM..................................................................................................................................................................

DATA..................................................................................................................................................................

1-Escriu el nom de tres aliments de cada grup.

Grup 1:..................................................................................................................................................

Grup 2:..................................................................................................................................................

Grup 3:..................................................................................................................................................

2-Relaciona cada grup amb el que ens aporta.

grup 1 enegia

grup 2 protenes

grup 3 vitamines

3-Escriu un men que ens aporte,

Primer plat -energia ..................................................................................................................

Segon plat -protenes ..................................................................................................................

Postre-vitamines...............................................................................................................................

PRODUCTEORIGENGRUPPROPORCIONA

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................. ............................... ................................

............................. ............................... ................................

CONTROL DE MATEMTIQUES 1r CURS UNITAT 6NOM .............................................................................................................................................................

DATA.....................................................................................................................................................

1-Completa la taula DUNombreCom es llig

11

28

36

18

35

2-Dibuixa a l'abac els nombre segents 34 27 30 18

3-Quin nombre sc?

-Tinc 3 desenes i 8 unitats ............... -Tinc 3 unitats ms que 25 ................ -Tinc 1 desena ms que 17 ................ -Tinc 2 unitats menys que 34 ............4-Segueix les sries 38 . . . . 23 ...

5-Fes les sumes segents

6 4 1 7 2 5 8 3 3 2 5 5

6-Escriu el signe que corresponga entre cada parell de nmeros. > = ...........>........... CONTROL DE C.MEDI 2n CURS UNITAT 6 NOM..................................................................................................................................................................

DATA............................................................................................................................................ CONTROL DE C. NATURALS 1R CURS UNITAT 3 NOM:............................................................................................................................................ DATA:................................................................................................................................................. Relaciona cada elementent amb la seua definici. Serveix per a tirar els papers banc ens il.lumina semfor ens indica quan podem creuar el paperera carrer serveix per a fanal descansar Escriu 5 edificis de cada (de la teua localitat es dediquen al comer ofereixen serveis _________________ ______________ _________________ ______________

_________________ ______________ _________________ ______________ _________________ ______________ Dibuixa un edififi pblic del teu poble.Escriu el nom i explica qu fas all.

________________________________________________________ _________________________________________________________